Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04970

Vadefugle

Sandløber Calidris alba eu04970

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Sjælden Sommer: Fåtallig Efterår: Fåtallig

Fotos


Sandloeber

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sandløber  Calidris alba  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 21 5 28
MaxRst 16 21 5 21
Nobs 7 3 1 11
Ndag 6 3 1 10
Fænologi 01·· ···· ··12

2023:  Sandløber  Calidris alba  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 1 6 23 10 17 65
Total 16 11 20 7 4 2 15 99 24 1 35 234
MaxRst 8 11 11 7 1 2 5 32 13 1 17 32
Nobs 12 3 8 1 2 5 10 14 8 1 8 72
Ndag 11 3 8 1 2 4 9 12 6 1 8 65
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··17 18·· ···· ···· ···· ···· ··30

2022:  Sandløber  Calidris alba  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 2 2 3 2 4 30
Total 19 12 15 3 2 8 58 2 4 2 125
MaxRst 2 12 11 1 1 4 58 21 11 2 58
Nobs 2 2 2 2 4 11 14 8 4 2 51
Ndag 2 2 2 2 4 7 12 8 3 2 44
Fænologi 21·· ···· ··20 11··15 19·· ···· ···· ···· ···· ··17

2020:  Sandløber  Calidris alba  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 10 3 7 8 2 4 38
Total 17 30 4 12 43 4 7 33 150
MaxRst 12 13 12 1 5 29 16 5 12 16 29
Nobs 6 7 8 2 6 14 7 2 12 15 79
Ndag 6 6 7 2 4 10 7 2 10 12 66
Fænologi 02.. …. ..25 05..22 16.. …. …. …. …. ..30

2019:  Sandløber  Calidris alba  

I alt 122 fugle fordelt med 16 vinterfugle (jan - mar) Skansehage hhv. Kysten ved Sandflugtsplantagen.
Træk 20/8 - 30/11 i alt 41, flest 25/11 7 V Kysten ved Sandflugtsplantagen.
Rastende fugle 17/7 - 31/12 i alt 65, flest 8/9 18 Kysten ved Sandflugtsplantagen.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 24 13 41
Total 8 8 5 8 56 11 21 5 122
MaxRst 8 4 8 2 2 18 8 8 8 18
Nobs 5 1 4 4 4 11 2 3 4 38
Ndag 5 1 4 3 3 6 2 3 4 31
Fænologi 02.. …. ..17 17.. …. …. …. …. ..31

2018:  Sandløber  Calidris alba  
Vinterfugle fortsat til stede og set på flere lokaliteter frem til 2/4. De i alt 12, der blev meldt trækkende V fra Korshage, var givet korte forflytninger. De enkelte lokaliteter: Plantagekysten: 5/1 – 23/2 3 – 5, 6/3 1 og de sidste 2/4 5. Korshage: 2/1 6, i øvrigt enkelte dage i marts op til 30/3 8. Skansehage: 5/1 – 10/2 op til 3. En enkelt fugl 17/3 1 R → S Rørvig Bugt.
Efterårets første fugle blev 19/7 2 træk. Efterårstrækket blev på i alt 50 fugle med eneste tocifrede dag 6/8 18 Korshage. I august og september måned rastende fugle på en række lokaliteter med følgende dage med over 10 fugle: 5/8 15 Korshage samt 16/9 14, 20/9 10 og 21/9 23 alle Plantagekysten. Som usædvanlig gæst sås arten også i det udtørrede Hovvig i perioden 11/8 – 16/9 med 1 – 4 fugle. I december 10/12 3 rast Skansehage samt op til 8 fugle Plantagekysten - Korshage, set sidste gang 28/12.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 8 4 30 8 5 3 62
Total 21 23 24 5 8 76 72 14 2 43 288
MaxRst 6 5 8 5 3 13 23 4 2 8 23
Nobs 6 7 6 1 5 26 11 6 1 9 78
Ndag 4 7 5 1 4 19 11 6 1 9 67
Fænologi 02.. …. …. ..02 19.. …. …. …. …. ..28

2017:  Sandløber  Calidris alba  
Vinterfuglene fra december ved Plantagekysten sås fortsat i januar med op til 6/1 12 og frem til 27/1 8. Også en enkelt 4/1 Skansehage.
Næste fund var overraskende midt juni 13/6 3 rast Korshage (JR), foto viser 1 fugl i fuld sdr og 2 i tidlig odr.
Første fra returtrækket var 10/8 2 rast Korshage. I alt 15 trækkende alle i august med stort set kun 29/8 14 SV Plantagekysten. Senere årets største rast 5/9 22 Plantagekysten og 5/10 13 rast Korshage. Færre fugle ind i vinteren end sidste år. Ved Plantagekysten få fugle fra medio november frem til 27/12 6 og Korshage 29/12 5.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 15
Total 58 3 17 22 33 16 24 173
MaxRst 12 3 2 22 13 4 6 22
Nobs 9 1 3 1 11 11 5 41
Ndag 8 1 3 1 5 7 3 28
Fænologi 04..27 13 10.. …. …. …. ..29

2016:  Sandløber  Calidris alba  
Vinterfund 23/1 2 Skansehage og 13/2 1 Plantage Kysten, senere en flok på 5 i perioden 26/3 – 28/3 Korshage. Efteråret startede med 26/7 5 rast på Skansehage efterfugt af første trækkende 7/8 1 Korshage. Efterårstrækket forløb i perioden 7/8 – 27/11 med 28 fugle på Korshage, hvoraf de 17 i august, herefter blot 29/10 4 og 27/11 7. Største rasttal blev 31/8 41 Korshage. Derudover blev der set 1 - 3 fugle spredt i perioden 3/8 – 30/10 på Korshage. Ud over rastende fugle på Korshage blev følgende noteret: 8/8 2 Skansehage, 8/9 19 og 19/10 8 begge Plantage Kysten. Ingen november fund. I december 19/12 1 Skansehage og året sluttede med 12/12 – 31/12 5 – 8 rast Plantage Kysten.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 4 7 28
Total 2 1 15 5 67 19 15 7 29 160
MaxRst 2 1 5 5 41 19 8 9 41
Nobs 1 1 3 1 11 1 4 1 5 28
Ndag 1 1 3 1 9 1 4 1 5 26
Fænologi 23.. …. ..28 26.. …. …. …. …. ..31

2015:  Sandløber  Calidris alba  
Fik stemplet ind med lille vinterflok 28/2 – 3/3 6 rast Korshage – Flyndersø.
Retur 16/7 2 rast Skansehage. Herefter op til 26/7 7 rast Skansehage og 15 trækkende alle adulte fra juli. 1/8 2 ad rast Korshage. Gik så helt i stå: Blot 1 fugl ultimo august, 2 i september, 0 i oktober, 1 i november og til sidst 1/12 2 rast Korshage blandt Alm. Ryler. Altså en mindre, ret normal passage af gamle fugle og siden en næsten helt manglende tilgang af 1k.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 15 21
Total 6 6 25 3 2 1 2 45
MaxRst 6 7 2 2 1 2 7
Nobs 1 1 9 2 1 1 1 16
Ndag 1 1 7 2 1 1 1 14
Fænologi 28.. ..03 16.. …. ..07 29.. ..01

2014:  Sandløber  Calidris alba  
Vinterfugle: I perioden 25/1 - 23/2 sås følgende rastende fugle: 25/1 1 og 19/2 4 Plantagekysten samt 10/2 6, 16/2 1 og 23/2 5 Korshage. Endvidere 8/12 3 rast Korshage.
Ingen trækkende forårsfugle.
Efterårstræk i perioden 31/7 - 25/8 i alt 10 (3 i juli og 7 i august).
Rast af efterårsfugle i perioden 27/7 - 8/11: Skansehage maks 31/7 3, Korshage maks 20/8 3, Plantagekysten maks 13/10 – 16/10 9 og sidst, men ikke mindst disse fra Hovvig 27/7 1, 1/8 1, 4/8 2, 17/8 1 og 29/9 1, hvor arten sidst er set i 2008.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 8
Total 1 16 5 15 4 35 1 3 80
MaxRst 1 6 1 2 1 9 1 3 9
Nobs 1 4 3 10 4 4 1 1 28
Ndag 1 4 3 8 4 4 1 1 26
Fænologi 25.. ..23 27.. …. …. …. …. ..08

2013:  Sandløber  Calidris alba  
9 vinterfugle: 12/1 - 28/1 5 ved Korshage og 1/3 – 23/3 4 Kysten ved Sandflugtsplantagen.
Ingen forårsfugle.
Kun 8 trækkende i august og 8 i september.
I efterårsperioden observationer af rastende Sandløbere fra de kendte kystlokaliteter: Korshage 19/7 – 28/9 op til 5, Skansehage 18/7 – 21/9 op til 3, Plantagekysten 7/9 – 26/11 op til 13 samt Flyndersø 28/9 6.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8 16
Total 18 13 11 13 62 4 121
MaxRst 5 4 3 5 13 3 13
N 4 4 5 2 19 2 36
Fænologi 12..28 01..23 18.. …. ..28 24..26

2011:  Sandløber  Calidris alba  
En enkelt fugl rastede på Skansehage 17/5 (EVR) på forårstrækket.
Efterårstræk i alt 65: 10/8 21 V, 9/9 35 V efter rast, 15/9 2 V, 7/10 3 V, 12/10 2 V og 13/10 2 V alle Korshage.
Rastende fugle: Skansehage 7/7 1 er første og hidtil tidligste efterårsfugl. Korshage: 10/8-28/11 noteret 13 dage op til 12/9 13 og 8/10 8. Plantagekysten: 4/9 21.
Mindst 13 Sandløbere dukkede pludseligt op i perioden 24/12-31/12 med 24/12-30/12 13 rastende Korshage og 31/12 9 Plantagekysten + 1 Korshage. Helt usædvanligt idet decemberfund ellers udgøres af 2 x en enkelt fugl.

DOFBasen:2011


2010:  Sandløber  Calidris alba  
Hele to forårsobservationer i år, 17/5 3 Ø og 19/6 1 rast alle Korshage (EVR).

Meget fattigt efterårstræk for denne art, 26/8 3, 28/8 1 og 5/11 1 alle V Korshage, gør at træktotalen blev 5!

Rastende fugle set 31/7 - 6/11 (10 observationsdage), flest 21/8 4 Plantagekysten, 25/8 8 og 26/8 9 Korshage.
Der er ikke set Sandløber i oktober måned og sidste fugle blev 5/11 1 V og 6/11 1 rast Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Sandløber  Calidris alba  
3/6 - 4/6 1 adult Korshage er nok et „stop over“ inden den videre færd mod Sibirien.
Efterårstræk 18/7 - 29/9 i alt 60, flest 26/7 10 og 28/7 22.
Trækkende Sandløber efterår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

J u l A u g S e p I alt
- - 39 3 8 5 4 - 1 60

Rastende fugle set 18/7 - 30/9 (15 obsdage) flest 25/7 3 Korshage, 18/8 3 Korshage og 3 Skansehage samt 29/9 6 Korshage.
Sidste fugle ses 27/9 3, 28/9 1 og 29/0 6 Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Sandløber  Calidris alba  
Sandløberen ses 23/7 - 17/10 (18 obsdage) dog ikke i de store mængder.
Denne kystnære vadefugl er sjælden i Hovvig, arten er tidligere kun set i vigen 1982 (2), 1992 (3), 1995 (1), 1996 (4) og 2006 (1).
Udenfor vigen disse fund:
Korshage: 5/8 6 V, 23/8 1, 24/8 1, 28/8 4 V, 30/8 1, 24/9 8 og 17/10 1.
Skansehage: 28/8 2 og 4/10 1.
5/8 1 Vesterlyng og 25/8 16 Plantagekysten.

DOFBasen:2008


2007:  Sandløber  Calidris alba  
Hele 8 forårsfugle blev det til. 15/5 1 25/5 5, 28/5 1 og 2/6 1 alle blev set på Korshage. Hermed er vi oppe på 39 forårskåde Sandløbere.
Efteråret gav også nogle gode tal for denne herlige vadefugl - her er alle fund fordelt på lokaliteter:
Korshage: 28/7 3, 31/7 26, 1/8 1, 26/8 14, 27/8 5, 28/8 6 rastende og 13 V, 30/8 1 og 3/9 1.
Skansehage: 17/7 1, 19/7 1, 20/7 6, 21/7 8, 22/7 3, 27/7 14, 28/7 11, 29/7 11, 31/7 37 og 5/8 1.
Plantagen: Her blev der set to fine flokke af Sandløbere, 30/8 44 og 2/9 25 (20+5).

DOFBasen:2007


2006:  Sandløber  Calidris alba  
Atter forårsfund af denne herlige energiske vadefugl: 26/4 1 SØ, 24/5 2 V, 26/5 2 og 28/5 3 - alle Korshage. Fuglen 26/4 flytter fænologidatoen for Sandløber fra 8/5. Der er nu set 31 forårsfugle på Rørvighalvøen.
Efteråret gav også pænt med Sandløbere - alle obs. fordelt på lokaliteter:
Korshage: 6/8 5, 8/8 4, 19/8 3, 22/8 3, 23/8 3, 24/8 3, 25/8 2, 26/8 2, 27/8 2, 5/9 4 V, 8/9 4 rast og 1 V, 9/9 4, 10/9 1, 11/9 2, 13/9 7, 14/9 9, 16/9 4, 17/9 8, 20/9 8, 22/8 8, 23/9 9, 24/9 10 og 26/9 4.
Skansehage: 23/7 4, 25/7 1 og 30/7 1 SV.
Hovvig: 31/7 1.

DOFBasen:2006


2005:  Sandløber  Calidris alba  
Alle fund nævnes - fordelt på lokaliteter:
Skansehage: 12/7 1, 23/7 3, 24/7 11, 6/8 5 SV, 7/8 1 og 13/8 3.
Korshage: 31/7 2 V, 4/8 6, 5/8 4, 6/8 2, 10/8 5, 12/8 1, 13/8 5 og 14/8 2.

DOFBasen:2005


2004:  Sandløber  Calidris alba  
25/5 optrådte tre Sandløbere på Korshage. Fuglene er meddelt som rastende og senere trækkende syd (AF,EVR).
Alle efterårsfund nævnes fordelt på lokaliteter:
Korshage: 25/7 1 V, 15/8 5 rast, 22/8 2 V, 11/9 1 rast, 16/9 3 V og 2 rast samt 25/9 3 V og 6/11 2 V.
Skansehage: 25/7 1 rast og 28/8 1 rast.
Plantagekysten: 13/10 3 rast og 25/10 3 rast.
Efterårets træktotal bliver derfor 11.

DOFBasen:2004


2003:  Sandløber  Calidris alba  
Alle efterårsfund nævnes fordelt på lokaliteter:
Korshage: 21/6 1, 15/8 16 V og 9 rast, 16/8 3 V, 23/8 16 V, 26/8 1 rast, 27/8 5 V, 28/8 1 V, 31/8 2 V, 23/9 4 V og 24/9 1 rast.
Skansehage: 2/8 1, 3/8 1 og 2/9 1.
Plantage kysten: 6/9 21 rast, 11/9 14 og 27/9 5.

DOFBasen:2003


2002:  Sandløber  Calidris alba  
Atter et forår med hele fire Sandløbere på Rørvig halvøen. 17/5 2 rast Korshage (EVR) og 20/5 2 S Korshage (EVR).
Forårsfund af Sandløber på Rørvig halvøen. Antal fugle pr år: N = 20

1976 1977 1990 1991 1992 1995 1996 1998 1999 2001 2002
2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4

Alle efterårsfund nævnes fordelt på lokaliteter:
Korshage: 3/8 9, 4/8 6, 5/8 2, 18/8 3, 27/8 6, 1/9 15 V og 6 rast, 12/10 1, 21/10 4, 24/10 6, 28/10 14 V og 3 rast samt 29/10 5 V.
Skansehage: 3/8 2 SV og 1/9 6.

DOFBasen:2002


2001:  Sandløber  Calidris alba  
Et forår med hele fire Sandløbere på Rørvig halvøen. 3 fugle opholdt sig på Korshage 19/5 - 20/5 og endnu 1 fugl dukkede op 31/5 samme sted.
Forårsfund af Sandløber på Rørvig halvøen. Antal fugle pr år: N = 16

1976 1977 1990 1991 1992 1995 1996 1998 1999 2001
2 1 1 1 1 1 2 1 2 4

Alle efterårsfund nævnes fordelt på lokaliteter:
Korshage: 26/7 4, 28/7 3, 29/7 2, 11/8 1, 19/8 4, 21/8 2, 24/8 1, 27/8 4, 31/8 2, 1/9 2, 2/9 3, 9/9 6 V og 2 rast, 19/9 8, 16/9 3 samt 27/9 6.
Skansehage: 5/8 2.
Plantagekysten: 30/9 6 og 14/10 2.

DOFBasen:2001


2000:  Sandløber  Calidris alba  
Ingen forårsfund.
Alle efterårsfund nævnes: 30/7 1 Korshage og 1 Skansehage, 3/8 7 Skansehage, 5/8 1 Korshage og 3 Skansehage, 11/8 1 Korshage, 12/8 7 Korshage, 21/8 2 Korshage, 23/8 4 Korshage, 25/8 - 26/8 1 Korshage, 30/8 1 Korshage, 1/9 4 Korshage, 9/9 2 rast og 3 V Korshage samt 2 Hovvig og 10/9 3 Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Sandløber  Calidris alba  
Endnu et år med forårsobs: 9/5 2 sd Korshage.
Ikke mange efterårsfugle alle nævnes: 24/7 1 Korshage, 25/7 2 Korshage, 26/7 11 Korshage, 7/8 1 V Korshage, 5/9 5 ud for Plantagen, 11/9 4 ud for Plantagen, 3/10 1 Korshage, 5/10 1 Skansehage, 7/10 2 Korshage og 10/10 5 Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Sandløber  Calidris alba  
Rørvighalvøens 10. forårsfugl blev 20/6 1 sd rst KH.
Efterårstræk mellem 9/8 og 16/10 meget beskedne 16: 9/8 1 V, 19/8 1, 23/8 1 V, 28/8 8, 30/8 4 V og 16/10 1, alle Korshage.
Rastobs: 24/7 - 26/7 op til 2 Skansehage, 26/7 2 KH, 8/8 - 9/8 1 KH, 18/8 2 KH, 29/8 4 KH, 30/8 1 KH, 31/8 13 ud for Plantagen, 1/9 1 KH, 16/10 1 KH og 30/10 2 ud for Plantagen - hermed er alle obs nævnt.

DOFBasen:1998


1997:  Sandløber  Calidris alba  
Fænologi: (8/5) - (18/6) og (10/7) 23/7 - 2/10 (18/11)
Meget sjælden forårstrækgæst og sjælden/fåtallig efterårstrækgæst.
Der er set i alt 9 Sandløbere om foråret på Rørvighalvøen: 11/6 1976 2 rast - NØ Korshage, 19/5 1 1977 1 rast Korshage, 22/5 1990 1 rast Skansehage, 21/5 1991 1 Korshage, 8/5 1992 1 rast Korshage, 18/6 1995 1 Korshage, 21/5 1996 1 Korshage og 25/5 1996 1 Korshage.
Efterårsobservationerne viser også en nedadgående tendens for denne art. Antallet af trækkende fugle pr år fremgår af diagrammet. De største trækdage: 3/10 1977 70, 12/9 1978 48, 2/8 1975 37 og 28/7 1975 36 falder, som det ses, først i perioden. Denne tendens underbygges af, at den absolutte trækrekord faktisk ligger før fuglestationens start 100 - 120 V 30/9 1972.
Sandløbere kan ses rastende langs nord- og østkysten. De højeste rastnoteringer har ligeledes adskillige år på bagen: Korshage: 16/9 1973 54, 19/9 1977 46 og 17/9 1978 65, Skansehage: 1/8 1974 40 og 4/8 1980 32. Kun yderst få rastende fugle i Hovvig: 17/8 1982 2, 16/8 1992 2, 17/8 1992 1 og primo september 1995 1 samt hele 4 fra 1996: 14/8 1, 24/8 1 og 3/10 2.

1997: Efterårstrækket er hurtigt nævnt: 20/9 9 Ø Plantagen og 23/9 2 NV Korshage er alt.
Der er set rastende fugle i perioden 26/7 - 18/10 i alt sølle 40, største tal 30/8 12 (7 Plantagen og 5 Skansehage) og 8/9 9 Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Sandløber  Calidris alba  
Forårsfugl nr. 8 og 9 blev set rastende på Korshage henholdsvis 21/5 og 25/5.
Efterårstræk fra 27/8 til 2/10: 27/8 4 SV Skansehage samt 2/10 1 V og 2 S Korshage er alt.
I år nogle af de sjældne forekomster i Hovvig: 14/8 1, 24/8 1 og 3/10 2. Se tabel 4.
Derudover blot disse: 28/7 1 Skansehage, 9/9 6 Skansehage, 21/9 5 ud for Plantagen og 22/9 2 Skansehage.

DOFBasen:1996


1995:  Sandløber  Calidris alba  
En sen “optrækker” 18/6 1 Korshage, er blot den 7 forårsfugl i rapportens historie. Tidligere set i 1972 (2), 1977, 1990, 1991 og 1992.
Efterårstræk fra 28/7 til 21/10 blot 14 fugle. Flest 27/8 10 V Korshage.
Rastende fugle uden for Hovvig fra 23/7 til 21/10 i alt 15. Flest 23/7 3 Korshage og 3 Skansehage samt 27/8 5 Korshage.
Rastende fugle i Hovvig - se tabel 3 og 4.

DOFBasen:1995


Sandløber  Calidris alba  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 2 2 3 2 4 30
Total 19 12 15 3 2 11 77 2 6 2 149
MaxRst 2 12 11 1 1 4 58 21 11 2 58
Nobs 2 2 2 2 4 11 14 8 4 2 51
Ndag 2 2 2 2 4 7 12 8 3 2 44
Fænologi 21·· ···· ··20 11··15 19·· ···· ···· ···· ···· ··17

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 28 72 7 108
Total 7 9 50 24 1 86 143 7 17 344
MaxRst 7 9 14 12 2 54 50 2 9 54
Nobs 8 16 7 5 4 22 19 3 3 87
Ndag 8 10 6 5 3 18 16 3 3 72
Fænologi 01·· ···· ···· ··17 18·· ···· ···· ··29 14··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 10 3 7 8 2 4 38
Total 17 31 4 12 47 21 8 33 173
MaxRst 12 13 12 1 5 29 16 5 12 16 29
Nobs 6 7 8 2 6 14 7 2 12 15 79
Ndag 6 6 7 2 4 10 7 2 10 12 66
Fænologi 02·· ···· ··25 05··22 16·· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 24 13 41
Total 8 10 3 5 56 3 13 5 103
MaxRst 8 4 8 2 2 18 8 8 8 18
Nobs 7 1 4 4 4 11 2 5 4 42
Ndag 7 1 4 3 3 6 2 5 4 35
Fænologi 02·· ···· ··17 17·· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 8 4 29 8 5 3 61
Total 9 4 16 5 4 46 57 5 22 168
MaxRst 6 5 8 5 3 16 23 4 2 8 23
Nobs 7 7 6 1 6 26 16 7 1 10 87
Ndag 4 7 5 1 4 19 11 6 1 9 67
Fænologi 02·· ···· ···· ··02 19·· ···· ···· ···· ···· ··28

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 15
Total 28 3 17 22 13 1 6 90
MaxRst 12 3 2 22 13 4 6 22
Nobs 8 1 3 1 5 7 3 28
Ndag 8 1 3 1 5 7 3 28
Fænologi 04··27 13 10·· ···· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 4 7 28
Total 2 1 5 5 94 19 6 7 10 149
MaxRst 2 1 5 5 42 19 8 9 42
Nobs 1 1 3 1 13 1 4 1 5 30
Ndag 1 1 3 1 9 1 4 1 5 26
Fænologi 23·· ···· ··28 26·· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 15 21
Total 6 6 22 2 2 38
MaxRst 6 7 2 2 1 2 7
Nobs 1 1 9 2 1 1 1 16
Ndag 1 1 7 2 1 1 1 14
Fænologi 28·· ··03 16·· ···· ··07 29·· ··01

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 8
Total 13 6 9 9 3 40
MaxRst 1 9 3 2 1 9 1 3 9
Nobs 1 5 4 9 4 3 1 1 28
Ndag 1 4 3 8 4 3 1 1 25
Fænologi 25·· ··23 27·· ···· ···· ···· ···· ··08

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8 16
Total 5 5 3 13 32 4 62
MaxRst 5 4 3 5 16 3 16
Nobs 4 4 5 2 21 2 38
Ndag 4 4 4 2 12 2 28
Fænologi 12··28 01··23 18·· ···· ··28 24··26

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 73 4 94
Total 29 85 76 4 2 196
MaxRst 13 6 3 50 30 4 2 50
Nobs 11 2 3 12 23 6 1 58
Ndag 7 2 2 9 12 6 1 39
Fænologi 06·· ··20 20·· ···· ···· ··25 13

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 37 7 2 12 79
Total 1 1 21 71 7 2 34 137
MaxRst 1 1 4 21 8 13 21
Nobs 1 1 7 10 8 1 8 36
Ndag 1 1 3 8 6 1 6 26
Fænologi 17 07·· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 1 8
Total 3 20 2 25
MaxRst 1 1 12 1 1 12
Nobs 1 1 1 10 2 2 17
Ndag 1 1 1 6 2 2 13
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ··21 05··06

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 19 5 1 64
Total 39 22 12 1 74
MaxRst 1 3 3 7 1 7
Nobs 2 12 10 10 2 36
Ndag 2 8 6 7 1 24
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··05

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10
Total 34 8 1 43
MaxRst 1 16 8 1 16
Nobs 1 20 1 2 24
Ndag 1 14 1 2 18
Fænologi 23·· ···· ···· ··17

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 13 19
Total 10 64 57 131
MaxRst 5 1 37 44 25 44
Nobs 4 1 12 10 3 30
Ndag 3 1 9 6 3 22
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ··16

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 5 9
Total 1 5 6 15 1 28
MaxRst 3 4 5 10 1 10
Nobs 1 4 4 8 18 1 36
Ndag 1 3 4 8 14 1 31
Fænologi 26·· ··28 23·· ···· ··26 31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 7
Total 2 13 11 26
MaxRst 2 11 6 11
Nobs 1 4 10 15
Ndag 1 4 8 13
Fænologi 08·· ···· ··14

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 6 6 2 18
Total 6 2 11 6 3 4 32
MaxRst 3 1 5 2 3 2 5
Nobs 2 2 5 4 2 2 17
Ndag 1 1 3 3 2 1 11
Fænologi 25 25·· ···· ···· ···· ··06

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 4 1 40
Total 1 45 30 2 78
MaxRst 1 9 21 1 21
Nobs 1 11 8 2 22
Ndag 1 9 6 1 17
Fænologi 21 02·· ··27 06

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 15 14 33
Total 4 2 42 14 62
MaxRst 2 1 9 11 6 11
Nobs 2 1 6 5 8 22
Ndag 2 1 5 3 6 17
Fænologi 17··20 27·· ···· ···· ··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 3 2 22 2 29
MaxRst 3 4 4 8 2 8
Nobs 3 3 7 7 1 21
Ndag 3 3 7 7 1 21
Fænologi 19··31 26·· ···· ···· ··14

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 14 5 19
MaxRst 1 7 4 7
Nobs 2 10 5 17
Ndag 1 9 3 13
Fænologi 30·· ···· ··10art/04970.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 08:14 af lb