Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05010

Vadefugle

Dværgryle Calidris minuta eu05010

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Fåtallig Efterår: Fåtallig

Fotos


Dvaergryle

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Dværgryle  Calidris minuta  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4
MaxRst 3 1 3
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 19·· ··17

2023:  Dværgryle  Calidris minuta  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 7 2 9
MaxRst 5 3 2 5
Nobs 12 3 2 17
Ndag 9 3 2 14
Fænologi 22·· ···· ··25

2022:  Dværgryle  Calidris minuta  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 17 18
MaxRst 2 3 17 8 17
Nobs 4 15 25 7 51
Ndag 4 15 25 7 51
Fænologi 22·· ···· ···· ··10

2021:  Dværgryle  Calidris minuta  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 12 15
Total 7 20 27
MaxRst 2 8 8
Nobs 6 6 12
Ndag 5 6 11
Fænologi 02.. ..26

2020:  Dværgryle  Calidris minuta  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 9 10
MaxRst 1 3 8 3 8
Nobs 2 9 22 4 37
Ndag 2 9 22 4 37
Fænologi 13.. …. …. ..09

2019:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1336, 24)

I alt 24 fugle - alle på nær 24/7 1 ad sdr rast Korshage fra Hovvig. Set her 16/7 - 25/9, flest 5/8 4 og 2/9 9.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 6 10 24
MaxRst 3 4 9 9
Nobs 4 2 2 8
Ndag 4 2 2 8
Fænologi 16.. …. ..25

2018:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1307, 29)
På forårstrækket blev der set 2 rast i Hovvig 14/5 – 16/5. Returtrækket fra 8/7 med rastende fugle i Hovvig i stort set hele perioden frem til 10/9. Månedsmax blev 11/7 8 og 16/8 13. Årets sidste var eneste trækkende og eneste uden for Hovvig: 12/9 1 V Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 28 69 10 111
MaxRst 2 8 13 2 13
Nobs 2 11 17 8 38
Ndag 2 11 17 8 38
Fænologi 14..16 08.. …. ..12

2017:  Dværgryle  Calidris minuta (101, 1284, 23)
Sås først fra returtrækket, hvor den dukkede op 27/7 2 ad sdr rast Hovvig. Sammenlignet med de andre arktiske vadere med de generelt meget få 1k fugle var der en relativt god tilgang af 1k Dværgryler. Unge fugle dukkede op 3/9 2 rast Hovvig, og arten var stationær med 1 – 2 fugle frem til 26/9, dog 13/9 – 15/9 3 og 18/9 4. Yderligere tilgang 28/9 9, faldende til 30/9 6 og 1/10 – 3/10 4. Endelig den sidste 12/10 1. Der blev også set 4 1k på Korshage i september. Årets resultat blev således 2 ad + omkring 21 1k.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 74 14 90
MaxRst 2 9 4 9
Nobs 1 32 6 39
Ndag 1 19 4 24
Fænologi 27 03.. ..12

2016:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1252, 32)
Ingen observationer før 4/8. Herefter rastende fugle i Hovvig frem til årets sidste 8/10 2. Maksimalt antal rast i Hovvig pr måned: august 15, september 13 og oktober 3 domineret af 1k fugle. Alt i alt et enormt flot år i vigen. Eneste træk 8/8 2 V Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 100 129 12 241
MaxRst 15 13 3 15
Nobs 21 29 7 57
Ndag 21 29 7 57
Fænologi 04.. …. ..08

2015:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1246, 6)
8 observationsdage i perioden 12/7 – 4/8 fra Hovvig af adulte fugle i sommerdragt. Vurderes til i alt 5 fugle: 12/7 1, 16/7 – 18/7 op til 2, 23/7 1, 31/7 – 4/8 op til 2. Endelig 29/8 1 rast/S Hovvig.
Faktisk ganske pæn tilstedeværelse for et år med relativ høj vandstand i Hovvig, 1k-krise på tundraen og artens tendens til generel nedgang.
En iagttagelse af Temmincks/Dværgryle 11/9 1 ovf Hovvig kunne være en 1k Dværgryle.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 5 11
MaxRst 2 2 2
Nobs 5 4 9
Ndag 5 4 9
Fænologi 12.. ..29

2014:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1175, 71)
Det ser ud til, at kurven for Dværgryle igen i år er opadgående. Dukkede op på efterårstrækket 14/7 med rast frem til 12/10 i Hovvig, hvor de største rasttal pr måned blev 27/7 3, 31/8 3, 8/9 25 og 1/10 9. Fine tal set i forhold til de seneste år, men sikkert også en stor tiltrækning pga. lavvandet i vigen over en længere periode. Samlet antal fugle er stort set umuligt at vurdere, 70 kunne være et rimeligt rundt bud.
Eneste trækkende fugl 15/8 1 V Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 13 22 185 44 264
MaxRst 3 3 25 9 25
Nobs 10 17 23 9 59
Ndag 10 16 23 9 58
Fænologi 14.. …. …. ..12

2013:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1162, 13)
Med i alt 13 fugle bedste år siden 2008. Efter et par uhyre magre år.
Alle fugle set i Hovvig på nær én, som sås 3/9 ved Korshage. Ingen forårsfund, idet alle fugle er set i perioden 29/7 - 4/10. De omkring 12 fugle fra Hovvig: 29/7 1, 3/8 4, 4/8 – 6/8 2, 10/9 1, 12/9 1, 16/9 – 17/9 1, 19/9 – 20/9 1 og 4/10 1.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 10 7 1 19
MaxRst 1 4 1 1 4
N 1 4 7 1 13
Fænologi 29.. …. …. ..04

2012:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1158, 4)
Kronisk Dværgryle-mangel! Et årsresultat på 4. Selvom der var mange Småkjover så vi ingen 1k. 1153 : 39 = 30 fugle/år, så jo, vi er under gennemsnittet.
9/6 1 + 2 Hovvig som 1 sdr rast mudderflade ved sydtårnet (JB, JS) og fløj så højt ud mod S og 2 overflyvende broen og ned på øen (EVR). Regnes for 3 fugle. Dværgrylens dag!
19/7 1 ad sdr rast Skansehage (BV).

DOFBasen:2012


2011:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1149, 9)
Bedre end de sidste par år, men 9 Dværgryler er altså ikke imponerende!
23/7 1 Skansehage, 11/8 1 Hovvig, 20/8 2 V Korshage, 24/8 1 Hovvig, 26/8 1 Hovvig, 12/9 1 trk Korshage, 13/9 1 Hovvig og 15/9 1 V efter rast Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1147, 2)
Puha - nedturen fortsætter, igen i år kun to Dværgryler på halvøen: 19/7 1 V Korshage (JHC) og 29/9 1 S Hovvig (AF).

DOFBasen:2010


2009:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1145, 2)
Total nedtur for denne skønne lille vadefugl - 30/7 1 adult ved Flyndersø som ses igen 31/7 på Korshage og 22/8 1 juv på Korshage er alt. En rask sammentælling giver to fugle!
Se bemærkning under Strandhjejle.

DOFBasen:2009


2008:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1110, 35 - 45)
4/6 - 5/6 3 Hovvig er nok bagtroppen af fugle på vej mod ynglepladserne. Ses igen fra 11/7 - 19/9 og alle fund er som normalt i Hovvig.
Som det fremgår af diagrammet var der ikke så mange fugle som hos andre arter - og der er en overvægt af ungfugle fra medio august.
Det er svært at beregne antallet af fugle, men et skøn er 35 - 45 fugle.

DOFBasen:2008


2007:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1090, 20-29)
Årets 29 fugle skyldes ene og alene, at Skansehage blev besøgt af 1- 2 flokke medio september, her er alle årets fund:
31/7 1 V Korshage, 29/8 1 V Korshage, 13/9 12 Skansehage, 14/9 10 Skansehage, 20/9 2 Skansehage, 22/9 2 Skansehage og 27/9 1 Hovvig:

DOFBasen:2007


2006:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1084, 6)
Total bund år for denne skønne lille vadefugl: 31/7 1 rast Hovvig, 11/9 1 Hovvig, 17/9 3 Hovvig og 21/9 1 1k rast Skansehage er hvad vi kan byde på i 2006!

DOFBasen:2006


2005:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1040, 44)
Flere fund end sidste år., 10/8 2 V Korshage er eneste fund uden for Hovvig.
Hovvig: 9/7 - 9/10. For maks. tal se tabel.
En sammentælling giver 44.

DOFBasen:2005


2004:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1014, 26)
Siger og skriver 4 indsendte fund udgør materialet for 2004!
19/8 17 Hovvig, 28/8 1 SV Skansehage, 1/10 8 Hovvig og 2/10 1 Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 989, 25)
Det er snart længe siden vi har haft et år med mange fund af Dværgryler, heller ikke i 2003 er det prangende, hvad vi kan præstere! Ud over de få fund i Hovvig mellem 3/8 - 23/9, se tabel, er der indsendt følgende: 24/8 og 23/9 1 V Korshage og 17/8 1 rast Skansehage.

DOFBasen:2003


2002:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 958, 31)
Ikke noget godt år for arten, som sædvanligt et par fund uden for Hovvig.
Korshage: 20/7 1, 3/8 2 og 24/8 1.
Dværgrylen blev set i Hovvig 1/8 - 20/10. For max tal se tabel.
En forsigtig kalkulation giver i alt 31 fugle.
18/10 3, 19/10 1 og 20/10 1 alle i Hovvig er de sidste Dværgryler i 2002.

DOFBasen:2002


2001:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 893, 65)
Ikke noget godt år for arten, som sædvanligt et par fund uden for Hovvig.
Korshage: 11/8 1, 21/8 2, 23/8 1 og 2/9 1.
Skansehage: 7/9 1.
Dværgrylen blev set i Hovvig 22/7 - 29/9. For maxtal se tabel.
En forsigtig kalkulation giver i alt 65 fugle. Kun ungfugle trækket i september redder totalen bl.a. 7/9 9, 8/9 18 og 15/9 13.
21/9 2, 22/9 og 29/9 1 alle i Hovvig bliver det sidste vi ser til Dværgrylen i år.

DOFBasen:2001


2000:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 877, 16)
Dværgrylen ses fra 29/7 - 7/10. Vi starter med observationerne uden for Hovvig, heri blandt nogle sjældne trækobs: 29/7 1 rast Korshage, 23/8 4 trk Korshage og 9/9 2 trk Korshage.
Rastende fugle i Hovvig 29/7 - 7/10. For maxtal se tabel 1. Arten topper i perioden 23/8 - 3/9 med 9 fugle som det absolut højeste. Så absolut bundnotering. Derudover 2 fugle indberettet trækkende SV Hovvig: 5/8 1og 13/8 1.

DOFBasen:2000


1999:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 860, 17)
Atter en enkelt obs uden for Hovvig: 24/7 1 Korshage. Dette blev også det første fund i 1999, dog sås samme dag 1 Dværgryle i Hovvig. Hovedforekomsten faldt 7/8 - 26/9 i Hovvig, en forsigtig sammentælling giver i alt 17- 21 fugle - ikke noget at prale af.
Topnoteringen faldt 15/8 4 og 5/9 4. For maxtal se tabel 4.

DOFBasen:1999


1998:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 785, 75)
Helt traditionelt atter et år med kun én obs uden for Hovvig: 2/9 2 rst Skansehage.
Arten set i Hovvig fra 11/8 til 11/10, maxtallene fremgår af tabel 2. En konservativ sammentælling giver 75 fugle, hvilket er ganske pænt.
Arten toppede mellem 30/8 16 og 6/9 55 og ebbede derefter hurtigt ud.

DOFBasen:1998


1997:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, min 768, 17)
Fænologi: (11/5) - (22/5) og (4/7) 28/7 - 19/9 (27/10)
Tilfældig trækgæst om foråret og fåtallig efterårstrækgæst.
Der foreligger kun 3 forårsfund af i alt 6 fugle i rapportens historie:

12/5 1974 2 Hovvig 11/5 1975 1 Korshage 22/5 1979 3 Ø Korshage

Nedtrækkende fugle er om efteråret set 4/7 - 21/10. Normalt kun få trækkende. Dagsmaks er 6/8 1988 5 V og 18/7 1993 5 SV Hovvig. Udenfor Hovvig ses arten kun sporadisk rastende på Korshage og Skansehage. Højeste tal fra Korshage er 12/8 1988 5. På Skansehage kan der være mange fugle, især store tal i 1990 med kulmination 10/9 37. Eneste andet større rasttal: 19/9 1976 28 Flyndersø. Artens antal i Hovvig varierer utroligt meget afhængig af vandstanden, men der har været en klart stigende tendens. Største rasttal for topårene: 23/8 1975 36, medio september 1984 19, 5/9 1993 23, 4/9 1995 35 og endelig 15/9 1996 206 i flok. Dette år sås over 100 fugle ved hvert besøg frem til primo oktober.

1997: Vi starter med at fordoble forårstotalen, idet der i år er hele tre fund af i alt 6 fugle, aprilobservationen er samtidig den tidligste i RF’s arkiver: 25/4 2 Hovvig, 7/5 3 Hovvig og 17/5 1 Hovvig.
Efterår: I år en observation uden for Hovvig: 3/10 3 Skansehage. Set i Hovvig fra 18/7 - 5/10 med 19/7 4 som det største tal.

DOFBasen:1997


1996:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 533, 235 - 675)
Først nogle få obs udenfor Hovvig: 28/7 1, 14/9 2, 19/8 8 og 22/9 1 alle Skansehage. 15/9 2 V Korshage og 3/10 1 S Korshage.
Arten set i Hovvig fra 23/7 til 21/10. Det begyndte med de sædvanlige 1 - 2 fugle i august og de første dage af september. Fra 7/9 begyndte der en invasion af Dværgryler, der kulminerede med en usædvanlig rekord
15/9 206 Dværgryler i flok, et flot syn!! Herefter blev der set over 100 Dværgryler ved hvert besøg frem til primo oktober, hvorefter tallet dalede indtil den sidste blev set 21/10. Se tabel 4.

DOFBasen:1996


1995:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 479, 54)
Arten er kun set i Hovvig.
Rastende fugle set fra 8/8 til 2/10. Flest 4/9 35. Dette tal er ny dagsrekord for rastende Dværgryler i Hovvig. - Se tabel 3 og 4.
Derudover 6/8 1 SV Hovvig.

DOFBasen:1995


Dværgryle  Calidris minuta  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 17 20
MaxRst 2 3 17 8 17
Nobs 4 15 25 7 51
Ndag 4 15 25 7 51
Fænologi 22·· ···· ···· ··10

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 12 15
Total 7 21 28
MaxRst 2 8 8
Nobs 6 6 12
Ndag 5 6 11
Fænologi 02·· ··26

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 9 10
MaxRst 1 3 8 3 8
Nobs 2 9 22 4 37
Ndag 2 9 22 4 37
Fænologi 13·· ···· ···· ··09

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 6 10 24
MaxRst 3 4 9 9
Nobs 6 9 3 18
Ndag 6 9 3 18
Fænologi 16·· ···· ··25

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 13 1 16
MaxRst 2 8 13 2 13
Nobs 2 11 17 8 38
Ndag 2 11 17 8 38
Fænologi 14··16 08·· ···· ··12

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 12 14
MaxRst 2 9 4 9
Nobs 1 20 4 25
Ndag 1 19 4 24
Fænologi 27 03·· ··12

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 17 17
MaxRst 15 13 3 15
Nobs 21 29 7 57
Ndag 21 29 7 57
Fænologi 04·· ···· ··08

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 3
MaxRst 2 2 2
Nobs 5 4 9
Ndag 5 4 9
Fænologi 12·· ··29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 25 26
MaxRst 3 3 25 9 25
Nobs 10 16 23 9 58
Ndag 10 15 23 9 57
Fænologi 14·· ···· ···· ··12

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 5
MaxRst 1 4 1 1 4
Nobs 1 4 7 1 13
Ndag 1 4 7 1 13
Fænologi 29·· ···· ···· ··04

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 1 4
MaxRst 2 1 2
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 09·· ··19

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 1 3 3 7
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 4 4 9
Ndag 1 4 3 8
Fænologi 23·· ···· ··15

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 19 29

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 30·· ··22

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 9
MaxRst 3 3 6 9 9
Nobs 2 10 14 8 34
Ndag 2 10 14 8 34
Fænologi 04·· ···· ···· ··19

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 14 16
MaxRst 12 12
Nobs 1 1 7 9
Ndag 1 1 6 8
Fænologi 31·· ···· ··27

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 1 6 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 4 5
Ndag 1 4 5
Fænologi 31 05··21

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 11 11
MaxRst 1 9 6 4 9
Nobs 2 16 4 1 23
Ndag 2 14 4 1 21
Fænologi 10·· ···· ···· ··09

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 18
Total 18 4 8 30
MaxRst 2 8 8
Nobs 2 2 2 6
Ndag 2 1 2 5
Fænologi 19·· ···· ··02

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 9 10
Total 2 18 20
MaxRst 3 9 9
Nobs 8 8 16
Ndag 7 7 14
Fænologi 03·· ··23

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 8 1 11
MaxRst 1 2 6 3 6
Nobs 3 4 8 6 21
Ndag 3 3 7 6 19
Fænologi 13·· ···· ···· ··20

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 19 21
MaxRst 1 5 18 18
Nobs 2 19 14 35
Ndag 2 16 13 31
Fænologi 22·· ···· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 8
Total 1 6 11 18
MaxRst 1 5 9 1 9
Nobs 2 10 8 1 21
Ndag 1 9 7 1 18
Fænologi 29·· ···· ···· ··07art/05010.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 07:56 af lb