Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05090

Vadefugle

Krumnæbbet Ryle Calidris ferruginea eu05090

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: Ret almindelig Efterår: Sjælden

Fotos


Krumnaebbet Ryle

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  

DOFBasen:2024


2023:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 3 2 11
Total 26 3 10 39
MaxRst 16 3 8 2 16
Nobs 32 5 8 1 46
Ndag 20 4 8 1 33
Fænologi 04·· ···· ···· ··02

2022:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 17 2 22
MaxRst 16 17 6 2 17
Nobs 19 27 12 2 60
Ndag 17 26 11 1 55
Fænologi 09·· ···· ···· ··02

2021:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7
Total 5 12 17
MaxRst 5 5 1 5
Nobs 7 16 3 26
Ndag 6 12 3 21
Fænologi 06.. …. ..30

2020:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 25
Total 52 52
MaxRst 18 6 7 18
Nobs 22 12 19 53
Ndag 14 12 19 45
Fænologi 06.. …. ..28

2019:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  

Efterårstræk 25/8 1.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 31 15 2 48
MaxRst 19 5 1 19
Nobs 18 24 4 46
Ndag 17 21 4 42
Fænologi 06.. …. ..11

2018:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1877, 62)
Første fugl på returtræk blev 6/7 1 rast på Skansehage. I Hovvig rastede der mere eller mindre fugle konstant i perioden 7/7 – 10/9, med flest 11/7 16, 16/7 11, 23/7 9 og 14/8 8. Udenfor Hovvig rastede der 1 – 2 fugle på Korshage 15/7 – 17/7 og 21/7, 5/8 2 Korshage og 23/8 1 ud for Flyndersø. På Korshage var trækket begrænset til 29/7 1 og 5/8 2.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 104 42 5 151
MaxRst 16 8 3 16
Nobs 23 18 3 44
Ndag 20 16 3 39
Fænologi 06.. …. ..10

2017:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1848, 29)
Dukkede op på nedtrækket med første gamle fugle 15/7 1 rast og derefter 17/7 9 rast Hovvig (årets største flok). I Hovvig blev set nogle få fugle frem til 30/7, oftest 1 – 3, 21/7 dog 5. Herefter ingen fugle før 9/8 2 SV Hovvig, der sammen med 13/8 1 ad V Korshage udgjorde de 3 fra trækket. Også en enkelt fra Flyndersø 10/8 1 ad rast. Sidste del var 22/8 – 26/8 1 ad rast Hovvig, 25/8 3 rast Korshage samt 30/8 2 1k og igen 6/9 2 1k rast Hovvig. Tilgangen af denne art svinger meget, men det var et år med få adulte og kun 4 juvenile fugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 23 12 2 37
MaxRst 9 3 2 9
Nobs 7 8 1 16
Ndag 7 8 1 16
Fænologi 15.. …. ..06

2016:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1811, 37)
Dukkede op på retur 7/7 1 rast Hovvig. Blev i juli og august måned observeret med op til 4 fugle i Hovvig, dog 10/7 10. Eneste rast uden for Hovvig blev 10/7 2 Skansehage, 19/7 2 på Nakke Hage samt 26/7 og 4/8 1 begge Korshage. Herefter 13/9 1 rast i Hovvig som blev årets sidste. Trækket blev begrænset til 2 V 21/7 på Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 44 13 1 58
MaxRst 10 4 1 10
Nobs 20 8 1 29
Ndag 17 8 1 26
Fænologi 07.. …. ..13

2015:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1773, 38)
En af de virkeligt sjældne forårsfugle: 1/6 – 8/6 1 sdr rast Hovvig (JB m.fl.). Var i selskab med Stor Præstekrave (og Kærløber!) som del af et lille, fint arktisk selskab.
Dukkede op på retur 5/7 8 ad rast Hovvig og blev set regelmæssigt resten af juli, flest 27/7 13 ad rast.
10/7 4 V og 31/7 1 V Korshage er årets 5 trækfugle. Fortsatte første uge af august med op til 5/8 6 ad rast Hovvig og årets sidste allerede 7/8 2 ad odr rast Hovvig.
Ikke én eneste 1k i 2015! Nedtur på tundraen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 4 76 14 94
MaxRst 1 13 6 13
Nobs 4 20 4 28
Ndag 4 18 4 26
Fænologi 01.. …. ..07

2014:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1501, 272)
Rastende fugle primært i Hovvig med ankomst 12/7. I juli op til 3 ad og flest 15/8 6. Ultimo august ankom 1k fuglene med 29/8 4, Herefter stigning til 4/9 24. De pæne tal holdt frem til 11/9, hvorefter det tyndede ud. Sidste observation i Hovvig var 6/10 1 1k.
1/8 2 Skansehage var eneste rastobservation fra andre lokaliteter.
Trækkende fugle: 5/8 4 Skansehage samt 15/8 1 V og 25/8 3 V Korshage. I alt 8 fugle noteret på returtrækket.
Vurdering af det samlede antal fugle der besøgte Hovvig kan ikke siges med sikkerhed. De er dog påfaldende, hvor få dage tallene er ens. Fuglene kan givetvis gemme sig, men en del udskiftning har der nok fundet sted. Totalen er fremkommet ved blot at addere dagsmaks.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 11 90 169 2 272
MaxRst 3 6 24 1 24
Nobs 7 31 21 2 61
Ndag 7 26 21 2 56
Fænologi 12.. …. …. ..06

2013:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea   (33, 1469, 32)
Første fugle var 18/7 3 rast Skansehage.
Alle øvrige rastende fugle blev set i Hovvig i perioden 18/7 - 17/9 med hele 24 obsdage. Adulte fugle 18/7 – 13/8 vurderet til 18, 1k fugle 20/8 – 17/9 til 8. Største rast 25/7 7 ad.
Trækkende fugle ved Korshage: 14/8 1 V, 23/9 1 V og 24/9 1 1k V.
Året i alt 32 fugle (22 ad, 10 1k).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 43 15 17 75
MaxRst 7 4 4 7
N 12 7 9 28
Fænologi 18.. …. ..24

2012:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1453, 16)
Alt andet end prangende: Årets nettoresultat blev 16 fugle. Havde nu generelt et tamt år i hele landet.
Korshage: 27/7 2, 3/8 1 og 8/8 1 V (eneste til trækregisteret).
Skansehage: 19/7 1 og 20/7 4.
Flyndersø: 21/7 1, 7/8 1 og 8/8 2.
Hovvig: 26/7 2 og 22/8 1.

DOFBasen:2012


2011:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1436, 17)
Yderst sparsom forekomst i 2011 og igen med overvægt af adulte fugle i juli. Vi skal tilbage til 2004 for at finde et ringere år. Der blev set Krumnæbbet Ryle i perioden 10/7 – 8/9 (9 observationsdage) – i alt 17.
Efterårstræk: 14/7 2 trk Skansehage, 18/7 2 trk Skansehage og 10/8 4 V Korshage, i alt 8.
Rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Skansehage: 10/7 1, 20/7 1 og 1/8 1.
Hovvig: 22/7 2.
Korshage: 5/9 2 1k og 8/9 2 1k.

DOFBasen:2011


2010:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1410, 26-32)
Set 17/7 - 19/9 (12 observationsdage) alle obs nævnes:
Korshage: 17/7 1 V, 18/7 2 V, 20/8 1, 25/8 4 V, 26/8 1 og 19/9 1 V
Hovvig: 19/7 3 tf, 31/7 1 og 13/8 4 SV.
Flyndersø: 13/8 6, 14/8 1, 17/8 5 og 22/8 2.
Hvilket giver en træktotal på 16 og en samlet total på 26 - 32.

DOFBasen:2010


2009:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1375, 35 - 40)
Set 5/7 - 19/8 (16 obsdage) også her klar overvægt af adulte fugle og kun tre ungfugle i august. En forsigtig sammentælling giver 35 - 40 fugle - se bemærkning under Strandhjejle.
De første ses 5/7 1 Hovvig, 6/7 1 Hovvig og 18/7 2 Korshage.
Efterårstræk: 19/7 - 18/8 i alt 19, flest 21/7 10.
Trækkende Krumnæbbet Ryle efterår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

J u l A u g I alt
- 1 15 - 3 - 19

Set i Hovvig 5/7 - 27/7 (4 obsdage) flest 6/7 2.
Flyndersø: 24/7 6, 25/7 5, 26/7 5 og 30/7 1.
Korshage: 18/7 og 19/7 2, 24/7 5, 25/7 4, 26/7 4, 29/7 1, 31/7 6 og 19/8 2.
Skansehage: 19/7 11 og 18/8 1.

DOFBasen:2009


2008:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1248, 127)
15/7 10 V Korshage og 19/7 7 SV Skansehage er alt uden for Hovvig, hvor arten ses 12/7 - 19/9.

DOFBasen:2008


2007:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1212, 36)
Her alle data vedrørende de 36 Krumnæbbede Ryler der, lagde vejen forbi Rørvighalvøen i 2007.
Korshage: 31/7 1 og 28/8 1 V.
Skansehage: 13/7 2, 17/7 1, 19/7 2, 28/7 5, 30/7 1, 31/7 8, 5/8 2 og 25/8 5.
Flyndersø: 9/7 1 og 1/8 7.

DOFBasen:2007


2006:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1192, 20)
Samtlige obs nævnes fordelt på lokaliteter:
Korshage: 5/9 2 V.
Skansehage: 23/7 4 rast.
Flyndersø: 27/8 1 V.
Hovvig: 16/7 1, 22/7 1, 23/7 3, 28/7 2, 29/7 1, 30/7 - 31/7 3 og 1/8 2.

DOFBasen:2006


2005:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1094, 98)
Arten set 15/7 - 10/9. 17/7 1 V, 31/7 1 SV og 7/8 2 SV alle Korshage er eneste indsendte på træk.
Rastende fugle listet efter lokalitet – dage med mere end 2:
Korshage: 5/8 4.
Hovvig: 15/7 3, 19/7 18, 25/7 3, 27/7 5, 7/8 5, 9/8 3, 21/8 9, 27/8 4, 23/9 4 og 9/10 3.

DOFBasen:2005


2004:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1078, 15)
Alle fund nævnes: 11/7 1 Skansehage, 18/7 4 Hovvig, 20/7 1 Hovvig, 25/7 1 V Korshage, 26/7 1 Hovvig, 22/8 1 V Korshage, 28/8 1 Skansehage, 25/9 3 V Korshage og 2/10 2 Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1065, 13)
13 Krumnæbbede lagde deres vej forbi halvøen i efteråret 2003: 15/7 1 Hovvig, 19/7 1 Skansehage, 26/7 1 Hovvig, 16/8 1 V Korshage, 21/8 1 Hovvig, 23/8 2 V Korshage, 24/8 1 Hovvig, 29/8 1 S Korshage, 2/9 1 Skansehage, 6/9 og 7/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2003


2002:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1058, 7)
Beskedne 7 fugle set på fire obsdage: 24/7 3 S Korshage, 3/8 1 SV og 1 rast Korshage, 1/9 1 NV Korshage og 22/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1008, 50-89)
Arten set i perioden 8/7 - 1/9. 15/7 4 SV Korshage og 22/7 1 SV Skansehage er eneste fugle på træk.
Observationer er af rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Korshage: 26/7 1, 11/8 1 og 27/8 5.
Skansehage: 15/7 8 og 5/8 2.
Hovvig: 8/7 - 1/9 flest 22/7 5, 5/8 8, 10/8 6 og 18/8 5. Se tabel.

DOFBasen:2001


2000:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 989, 19)
Arten set i perioden 14/7 - 27/8. Alle observationer er af rastende fugle.
Korshage: 16/7 7, 12/8 2, 18/8 - 25/8 1.
Hovvig: 14/7 3, 3/8 - 6/8 2, 12/8 1, 25/8 2 og 27/8 1.
En meget striks matematiklærer vil sige at ovennævnte regnestykke giver 19.

DOFBasen:2000


1999:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 949, 40)
Der blev registreret „krummerikker“ i perioden 17/7 - 10/9.
Eneste fugle på direkte træk: 29/8 15 SV Skansehage.
Rastende fugle uden for Hovvig: 17/7 2 Skansehage, 20/7 1 Skansehage og 24/7 4 Korshage. Set i Hovvig 1/8 - 10/9 for maxtal se tabel 4.
Sidste tre obs: 4/9 5, 5/9 8 og 10/9 1 alle Hovvig. Efter bedste evne og med „konservative øjne“ er redaktøren nået til ovennævnte parentestal.

DOFBasen:1999


1998:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 928, 21)
12/7 3 SV Skansehage er eneste trækobs.
Rastende fugle:
Skansehage: 12/7 1, 19/7 5 og 22/7 2.
Korshage: 23/7 og 27/7 1.
HV: 26/7 4, 22/8 1 og 29/8 - 1/9 3.

DOFBasen:1998


1997:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 927, 1)
Fænologi: (9/7) 17/7 - 10/9 (1/10)
Sjælden efterårstrækgæst.
Krumnæbbet Ryle optræder i meget varierende antal på Rørvighalvøen og kan ses langs hele kysten og i Hovvig. Der har de senere år været en stærkt nedadgående tendens for arten. Totaler for efterårstrækket fremgår af diagrammet. De største trækdage: 22/7 1975 33, 2/8 1975 20 og 10/8 1980 18. De største rasttal: Korshage: 23/8 - 24/8 1975 21 og 21/7 1991 > 20. Nykøbing Bugt: 30/8 1988 15. Hovvig kan derimod fremvise stigende tal: 30/7 1974 10, 17/8 1982 19, 3/9 1988 23, 14/8 1991 45 og 22/7 1992 59.

1997: Årets eneste Krumnæbbede Ryle lod sig se i Hovvig 6/8.

DOFBasen:1997


1996:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 847, 80)
I 1996 blev der kun set Krumnæbbede Ryler i Hovvig. Her var arten repræsenteret i perioden 9/7 til 1/10, se tabel 4. Et forsigtigt skøn giver 80.

DOFBasen:1996


1995:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 789, 58)
16/7 3 SV Hovvig, blev eneste trækobs.
Uden for Hovvig, blev der set rastende fugle således: 13/7 2, 16/7 4, 17/7 2, 25/7 1 og 3/8 1 Korshage samt 6/9 2 Skansehage.
Rastende fugle set i Hovvig fra 22/7 til 9/9, flest 2/9 12. - Se tabel 3 og 4.

DOFBasen:1995


Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 6 17 3 26
MaxRst 16 17 6 2 17
Nobs 19 27 12 2 60
Ndag 17 26 11 1 55
Fænologi 09·· ···· ···· ··02

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7
Total 5 15 20
MaxRst 5 5 1 5
Nobs 7 16 3 26
Ndag 6 12 3 21
Fænologi 06·· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 25
Total 66 66
MaxRst 18 6 7 18
Nobs 22 12 19 53
Ndag 14 12 19 45
Fænologi 06·· ···· ··28

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 40 10 1 51
MaxRst 19 5 1 19
Nobs 19 25 4 48
Ndag 18 22 4 44
Fænologi 06·· ···· ··11

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 20 3 23
MaxRst 16 8 3 16
Nobs 24 17 3 44
Ndag 20 16 3 39
Fænologi 06·· ···· ··10

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 9 7 16
MaxRst 9 3 2 9
Nobs 7 8 1 16
Ndag 7 8 1 16
Fænologi 15·· ···· ··06

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 17 17
MaxRst 10 4 1 10
Nobs 20 8 1 29
Ndag 17 8 1 26
Fænologi 07·· ···· ··13

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 20 20
MaxRst 1 13 6 13
Nobs 4 20 4 28
Ndag 4 18 4 26
Fænologi 01·· ···· ··07

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 10 24 34
MaxRst 3 6 24 1 24
Nobs 7 29 21 2 59
Ndag 7 25 21 2 55
Fænologi 12·· ···· ···· ··06

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 10 1 2 13
MaxRst 7 4 4 7
Nobs 12 7 9 28
Ndag 11 7 9 27
Fænologi 18·· ···· ··24

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 8 3 11
MaxRst 4 2 4
Nobs 5 5 10
Ndag 5 4 9
Fænologi 19·· ··22

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 8
Total 7 4 2 13
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 5 3 2 10
Ndag 5 2 2 9
Fænologi 10·· ···· ··08

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 8 1 15
Total 7 15 1 23
MaxRst 1 6 6
Nobs 4 8 1 13
Ndag 4 7 1 12
Fænologi 17·· ···· ··19

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 3 20
Total 42 3 45
MaxRst 11 2 11
Nobs 20 4 24
Ndag 14 2 16
Fænologi 05·· ··19

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 17
Total 49 49
MaxRst 32 6 24 32
Nobs 16 10 8 34
Ndag 12 9 7 28
Fænologi 12·· ···· ··19

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 9 8 17
MaxRst 8 7 8
Nobs 8 4 12
Ndag 7 4 11
Fænologi 09·· ··28

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 7 1 2 10
MaxRst 4 2 4
Nobs 8 2 1 11
Ndag 7 2 1 10
Fænologi 16·· ···· ··05

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 22 6 28
MaxRst 18 9 4 3 18
Nobs 10 18 2 2 32
Ndag 10 14 2 2 28
Fænologi 15·· ···· ···· ··09

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 5
Total 6 1 3 4 14
MaxRst 4 1 4 4
Nobs 5 2 1 1 9
Ndag 5 2 1 1 9
Fænologi 11·· ···· ···· ··02

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 3 4 1 8
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 3 5 3 11
Ndag 3 5 3 11
Fænologi 15·· ···· ··07

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 5
Total 3 2 2 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 2 5
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 24·· ···· ··22

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 13 5 13 31
MaxRst 8 8 13 13
Nobs 12 18 2 32
Ndag 9 16 2 27
Fænologi 08·· ···· ··08

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 10
MaxRst 7 2 7
Nobs 2 12 14
Ndag 2 10 12
Fænologi 14·· ··27art/05090.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 07:36 af lb