Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05100

Vadefugle

Sortgrå Ryle Calidris maritima eu05100

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: Sjælden

Fotos


Sortgraa Ryle

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 15 1 16
MaxRst 6 1 6
Nobs 8 1 9
Ndag 6 1 7
Fænologi 06·· ··13

2023:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 15
Total 2 1 1 32 2 38
MaxRst 2 1 1 17 2 17
Nobs 1 7 1 11 1 21
Ndag 1 7 1 7 1 17
Fænologi 27 02·· ··15 05··17 27

2022:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 13
Total 20 2 8 30
MaxRst 7 2 8 8
Nobs 17 3 3 23
Ndag 15 3 3 21
Fænologi 02·· ···· ··18

2021:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5 10
Total 9 2 9 1 21
MaxRst 3 4 2 2 4 1 4
Nobs 18 18 1 1 8 3 49
Ndag 18 16 1 1 4 3 43
Fænologi 01.. …. …. ..13 12.. ..13

2020:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 1 4 9 14
MaxRst 1 2 4 3 4
Nobs 1 5 22 14 42
Ndag 1 4 20 14 39
Fænologi 22 03.. …. ..29

2019:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 307, 27)

Relativt få obs: 2/1 1 Skansehage, 16/9 1 V og 18/9 3 V Korshage, 24/9 1 Kysten ved Flyndersø, 30/9 1 V Korshage, 1/10 1 Kysten ved Sandflugtsplantagen, 1 1k Skansehage samt 2 V Korshage, 14/10 8 V + 1 rast Korshage, 23/10 2 rast, 25/10 1 rast og 28/10 1 trk Korshage, 6/11 1 Korshage og 1 Skansehage samt 3/12 1 Korshage.

15/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 10 15
Total 1 6 15 2 1 25
MaxRst 1 1 2 1 1 2
Nobs 1 4 7 2 1 15
Ndag 1 4 5 1 1 12
Fænologi 02 16.. …. …. ..03

2018:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 285, 22)
Året startede med 2/1 1 Korshage og 4/1 1 Skansehage begge rastende – evt. samme fugl. Herefter skulle vi hen til efteråret hvor der blev set følgende trækkende på Korshage 22/9 1, 28/9 1, 29/9 4, 22/10 2, 24/10 4 (efter rast) og 25/10 1 – i alt 13 V. Rastende fugle Korshage 28/9 – 3/10 1 – 2, 12/10 2, 22/10 - 26/10 1 og 4/12 - 10/12 2 som blev årets sidste.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 7 13
Total 2 6 12 4 24
MaxRst 1 2 2 2
Nobs 2 3 6 2 13
Ndag 2 3 6 2 13
Fænologi 02..04 22.. ..26 04..10

2017:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 258, 27)
Følger sine egne regler og deltog ikke i det generelt ringe ryleår. Fravær af is giver sjældent vinterfugle, men den optrådte fint på trækket medio oktober – primo november. Næsten alle fra Korshage: 5/10 4 V, 8/10 5 V + 2 rast, 13/10 3 V + 1 rast, 25/10 – 28/10 1 siden 2 rast, 29/10 8 rast, 30/10 1 V + 3 rast og sidste og eneste uden for Korshage 3/11 3 rast/SV Skansehage. Trækandel således 16. Dertil i hvert fald 11 rastende.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 3 16
Total 33 3 36
MaxRst 8 8
Nobs 13 1 14
Ndag 9 1 10
Fænologi 05.. ..03

2016:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 247, 11)
Vinteren bød på 1 til tider 2 rastende fugle på Korshage 19/1 – 24/1. Efterårets rast på Korshage: 2/10 – 9/10 1, 30/10 1 og 3/11 4 som blev årets sidste. Trækket blev begrænset til 3 V 2/11 på Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 8 5 7 20
MaxRst 2 1 4 4
Nobs 5 5 2 12
Ndag 5 5 2 12
Fænologi 19..24 02.. ..03

2015:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 243, 4)
4 på et år og Sortgrå Ryle på 4 dage.
12/4 1 V Korshage. Og 2. halvår: 5/12 – 6/12 1 og 7/12 3 rastende Korshage.
De sidste 5 år: 2011 46 fugle og 41 observationsdage. Det store år – om end måske med lidt overvurderet totalt antal. Næste isvinter 2012 skuffede så lidt: 9 fugle. 2013: 10 fugle. 2014: 9 fugle. Og altså 2015: 4 fugle.
2 faktorer – isvintre og NV-tryk fra vinden i oktober/november – er det vi regner for befordrende for denne art. Jævnfør forbindelsen til den svenske vestkyst (ringmærkning). Synes i år dokumenteret med negativt fortegn. Der strømmer ellers et stigende antal til overvintring i Storebæltsregionen med udbuddet af nyanlagte stenrev og høfder på Sprogø og forladte, forfaldne moler i færgehavnene. Men vi skal åbenbart stadig have banket dem ind med vinden.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 5 6
MaxRst 3 3
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 12 05..07

2014:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 234, 9) 
Meget småt repræsenteret dette år. Første observation på halvøen 25/9 1 V Korshage. Herefter 20/10 6 V Korshage. Eneste observation af rastende fugle var 26/10 2 Skansehage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 7
Total 1 8 9
MaxRst 2 2
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 25.. ..26

2013:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 224, 10)
Alle observationer af Sortgrå Ryle i 2013 var fra Korshage.
Vinterfund af rastende Sortgrå Ryle i perioden 19/1 - 31/1: 19/1 - 20/1 1, 27/1 – 28/1 1 og 31/1 2.
Første rastende fugl i efteråret dukkede op 28/9 1. Herefter 18/10 2, 13/11 1 og 17/11 1. Eneste trækkende fugl var 17/11 1 V Korshage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 1 2 2 11
MaxRst 2 1 2 1 2
N 5 1 1 2 9
Fænologi 19..31 28.. …. ..17

2012:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 215, 9)
Åbenbart ikke helt is på den rigtige måde. Ingen kopi af sidste års storforekomst. Overisning af habitater på den svenske vestkyst er nok opskriften på større inflow af denne art.
Korshage: 12/2 1 og 20/2 1. Skansehage: 26/1 1 og 2/2 2. = 5 vinterfugle.
Dukkede op igen primo oktober, alle fund fra Korshage: 7/10 2, herefter 9/10 1 og årets eneste rubricerede trækfugl 25/10 1 V. = 4 oktoberfugle.

DOFBasen:2012


2011:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 169, 46)
Den hårde vinter provokerede fra starten af januar en rekordforekomst.
I perioden 1/1 – 1/4 (41 observationsdage) blev der set mange Sortgrå Ryler især på de stenede rev omkring Korshage-spidsen.
Maxtal Korshage 1/1 – 29/3 2011:

J a n F e b M a r
6 9 14 6 6 10 7 5 3

Dage med mere end 5 fugle: 2/1 6, 18/1 9, 21/1 11, 22/1 – 25/1 14, 26/1 6, 4/2 6, 6/2 6, 11/2 6, 25/2 10, 5/3 7 og 7/3 6. Uden for Korshage: 1/1 1 Skansehage og 1/4 1 V Plantagekysten.
De 14 fugle i januar er den næsthøjeste enkelt-notering kun overgået af: 28/1-1979 18 Korshage.
Der er dog et stykke op til rekorderne for Sjælland: 11/1-2008 35 Musholm, 10/12-2010 25 Musholm og 13/2-2011 23 Ordrupnæs. Det er en vanskelig opgave at fastslå, hvor mange fugle der optrådte i januar til april, redaktøren har valgt at tage topnoteringerne fra hver måned – 31 samt 2 uden for Korshage, i alt 33.
2 af fuglene var ringmærket og blev aflæst (JHC og JS). Begge var ringmærket på Nidingen på den svenske vestkyst - den ene 13/11-2010 og den anden 2/4-2003 som 2k. Det har altid været vores teori at de Sortgrå Ryler - både under tryk fra NV-vind i efteråret og vinterflugtsfuglene - primært udgik fra den svenske vestkyst. Nu er der så et bevis på, at denne sammenhæng eksisterer og at januar-invasionen givet kom herfra i forbindelse med tilisning af kysterne.
Andet halvår forløb mere normalt med i alt 13 fugle: 8/10 6 rastende og 1 V, 12/10 3 og 20/10 2 alle Korshage fra træktiden og til sidst en enkelt vinterfugl 4/12 – 5/12 1 Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 159, 10)
28/1 1, 12/2 1 og 20/2 - 27/2 op til 3 alle Korshage samt 10/3 1 Rørvig Bugt.
19/9 1 V, 20/9 1 V og 1/11 3 tf alle på Korshage giver en årstotal på 10.

DOFBasen:2010


2009:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 147, 12)
Ingen vinterfund - årets 12 Sortgrå ses helt efter planen under havobs fra 30/9 - 9/10 (4 obsdage) og alle er fra Korshage: 30/9 1, 4/10 1, 5/10 6 V og 2 rast samt 9/10 1 V og 1 rastende.

DOFBasen:2009


2008:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 138, 9)
19/1 1, 22/1 1, 2/2 1 og 23/2 1 og så må vi pænt vente på de næste der dukker op 17/10 3 rastende og 1 V, 18/10 2, 19/10, 8/11 1 og til sidst 21/11 1 SV - alle fuglene ses på Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 134, 4)
15/9 1 V Korshage (JHC, EVR), 12/10 1 NV Korshage (JHC), 4/11 1 Skansehage (ET) og 8/11 1 Skansehage (JS) er data for årets fire Sortgrå.

DOFBasen:2007


2006:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 133, 1)
Årets fugl blev set 21/1 på Skansehage (EVR).

DOFBasen:2006


2005:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 130, 3)
Årets fund: 4/3 - 6/3 1 Korshage (JS, KES) og 6/3 1 Skansehage (KB) samt 12/12 1 V Korshage (JHC).

DOFBasen:2005


2004:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 129, 1)
Et enkelt fund blev det da til i denne milde vinter 20/1 1 Skansehage (JS).

DOFBasen:2004


2003:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 115, 14)
Der er indsendt følgende vinterfund fra januar:
Skansehage: 1/1 1, 2/1 1, 6/1 2, 11/1 1 og 18/1 1.
Rørvig bugt: 4/1 1.
Korshage: 5/1 1.
Efterårsforekomsten på nedtrækket primo oktober skete på Korshage: 11/10 5 V og 4 rast, 12/10 5 rast og 3 V.
En konservativ sammentælling giver 14 fugle.
23-10-2017 LB: Der er vel mere end 14? Efterår: 5 + 3 trk + 5 rast = 13 + min 2 vinterfugle?

DOFBasen:2003


2002:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 108, 7)
1/5 3 rast Korshage blev det fjerde maj fund. Derudover 28/10 4 rast derefter trækkende V Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 106, 2)
20/5 1 rast (06.00 - 14.00) Korshage (PCC, EVR, KES), er blot det tredje maj fund af arten. 1/11 1 V efter rast Korshage (JHC, EVR) er et mere normalt fund.

DOFBasen:2001


2000:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 102, 4)
Set på Korshage i januar og december: 23/1 2 rast og 31/12 2 V (10.41).

DOFBasen:2000


1999:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 98, 4)
Et godt år med obs i begge halvår: 22/1 1 (JS), 14/2 - 18/2 1 (HVR), 10/10 1 (LB, HVR) og til sidst en „julegave“ 24/12 1 (EVR) alle Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 97, 1)
Årets eneste Sortgrå Ryle blev set 1/2 på Korshage (EVR).

DOFBasen:1998


1997:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 89, 8)
Fænologi: (22/9) 20/10 - (26/5)
Meget sjælden efterårstrækgæst og vintergæst samt tilfældig forårstrækgæst.
Antal Sortgrå Ryler på Rørvighalvøen:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Antal 6 43 14 10 24

Månedsfordeling for Sortgrå Ryle 1973 - 1996:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
26 26 1 0 2 0 0 0 4 17 5 8

Den strenge frost og issituation gav i 1979 nogle tal, som vi ikke har oplevet siden: 28/1 18 Korshage samt 4/2 7 Korshage og 8 Skansehage. Største tal i øvrigt 31/12 1995 3 Ø og 1 rast Korshage samt 1 rast til SV ved gravhøjen nord for Rørvig by - et højst besynderligt sted for denne art. Majfuglene er fra 22/5 1975 1 Korshage og 26/5 1990 1 Skansehage.

1997: 5/1 - 16/2 op til 4 rast Korshage, 11/10 3 rast Skansehage/Korshage og 29/10 1 Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 86, 5)
Årets fem fugle er fordelt på 3 fund: 25/2 3 Korshage (LB), 30/10 1 rast senere Ø Korshage (HVR) og 21/12 1 Korshage (KES).

DOFBasen:1996


1995:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 77, 9)
Efter 11 år på stribe svigtede arten i 1994, men er nu på banen igen, det endda med hele 9 fugle. Alle obs nævnes: 20/10 1 V/NV Korshage, 21/10 1 V Korshage, 18/11 2 Ø Korshage, 31/12 1 rast + 3 Ø Korshage og 1 rast/SV Gravhøjen.

DOFBasen:1995


Sortgrå Ryle  Calidris maritima  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 13
Total 20 8 28
MaxRst 7 2 8 8
Nobs 17 3 3 23
Ndag 15 3 3 21
Fænologi 02·· ···· ··18

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5 10
Total 9 2 9 1 21
MaxRst 3 4 2 2 4 1 4
Nobs 18 18 1 1 8 3 49
Ndag 18 16 1 1 4 3 43
Fænologi 01·· ···· ···· ··13 12·· ··13

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 1 4 9 3 17
MaxRst 1 2 4 3 4
Nobs 1 5 22 14 42
Ndag 1 4 20 14 39
Fænologi 22 03·· ···· ··29

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 10 15
Total 1 6 15 2 1 25
MaxRst 1 1 2 1 1 2
Nobs 1 4 7 2 1 15
Ndag 1 4 5 1 1 12
Fænologi 02 16·· ···· ···· ··03

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 7 13
Total 2 6 9 2 19
MaxRst 1 2 2 2 2
Nobs 2 5 8 2 17
Ndag 2 3 6 2 13
Fænologi 02··04 22·· ··26 04··10

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 3 15
Total 20 6 26
MaxRst 8 3 8
Nobs 12 2 14
Ndag 9 1 10
Fænologi 05·· ··03

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 2 7 9
MaxRst 2 1 4 4
Nobs 6 5 3 14
Ndag 5 5 2 12
Fænologi 19··24 02·· ··03

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 4
MaxRst 3 3
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 12 05··07

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 7
Total 1 8 9
MaxRst 2 2
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 25·· ··26

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 1 5
MaxRst 2 1 2 1 2
Nobs 5 1 1 3 10
Ndag 5 1 1 2 9
Fænologi 19··31 28·· ···· ··17

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 3 7
MaxRst 1 2 2 2
Nobs 1 3 3 7
Ndag 1 3 3 7
Fænologi 26·· ··20 07··25

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 15 1 7 1 24
MaxRst 14 10 7 1 6 1 14
Nobs 15 17 12 1 4 2 51
Ndag 14 17 12 1 3 2 49
Fænologi 01·· ···· ···· ··01 08··20 04··05

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3 6
Total 1 4 1 2 6 14
MaxRst 1 3 1 3 3
Nobs 2 5 1 2 2 12
Ndag 2 5 1 2 1 11
Fænologi 23·· ···· ··10 19··20 01

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 10 10
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 5 6
Ndag 1 3 4
Fænologi 30·· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 4 1 6
MaxRst 1 1 3 1 3
Nobs 2 2 4 2 10
Ndag 2 2 3 2 9
Fænologi 19·· ··23 17·· ··21

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 15·· ···· ··08

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 1 4
MaxRst 2 2
Nobs 4 1 5
Ndag 2 1 3
Fænologi 04··06 12

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 4 11 15
MaxRst 2 5 5
Nobs 7 7 14
Ndag 7 2 9
Fænologi 01··18 11··12

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 3 8 1 12
MaxRst 3 4 4
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 04··05 28 31

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 20 01

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2 4
MaxRst 2 2
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 09··23 31art/05100.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 07:21 af lb