Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05120

Vadefugle

Almindelig Ryle Calidris alpina eu05120

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Fåtallig Sommer: Meget almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Almindelig Ryle

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 34 5 39
MaxRst 33 5 33
Nobs 6 1 7
Ndag 6 1 7
Fænologi 05··18 11

2023:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 95 1290 835 231 244 2724
Total 4 4 42 95 1876 861 273 280 11 3446
MaxRst 4 2 12 46 300 100 50 70 1 6 300
Nobs 1 5 6 11 121 88 70 44 2 3 351
Ndag 1 5 6 7 31 29 29 21 2 2 133
Fænologi 01 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2022:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 429 26 126 28 3 634
Total 17 4 29 1 429 576 126 28 3 1213
MaxRst 15 4 7 1 281 550 257 35 26 42 550
Nobs 3 1 5 3 73 49 57 48 18 8 265
Ndag 3 1 4 3 25 30 29 30 17 7 149
Fænologi 06··20 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 48 32 450 611 174 18 1 1 1342
Total 15 85 4 49 32 453 734 274 18 2 8 1674
MaxRst 15 46 3 1 11 54 87 100 15 2 6 100
Nobs 1 27 4 4 13 57 80 45 15 5 5 256
Ndag 1 15 4 3 7 25 29 28 11 5 5 133
Fænologi 04.. …. ..08 09.. …. …. …. …. …. …. ..27

2020:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 1 8 817 142 169 12 7 1168
Total 14 4 8 1043 142 397 12 7 1627
MaxRst 2 3 2 95 144 62 202 42 9 202
Nobs 3 2 4 11 102 64 62 27 5 280
Ndag 3 2 4 8 30 31 29 27 4 138
Fænologi 02.. ..23 02.. …. …. …. …. …. ..20

2019:  Almindelig Ryle  Calidris alpina

Træk første halvår: Kun en observation 4/2 15.
Træk andet halvår: 3/7 - 31/12 i alt 1123, flest 16/9 531. - I alt 35 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 59 42 277 49 45 28 28 7 5 4

18/8-2020 LB

  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 219 39 778 19 45 23 1138
Total 133 108 1 4 1 569 41 836 40 60 37 1830
MaxRst 95 90 1 4 1 277 60 36 20 15 11 277
Nobs 7 3 1 1 3 64 46 62 10 2 3 202
Ndag 5 3 1 1 2 31 28 24 5 1 2 103
Fænologi 01.. …. ..20 19.. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Vinterfugle 7/1 7 Skansehage og 10/2 1 rast Rørvig Bugt. Herefter spredte fugle i perioden 25/2 – 19/3 med flest 27/2 50 Rørvig Bugt. Forårstrækket var begrænset til 22 fugle på 3 dage med flest 18/5 16. Returtrækkets første rastende fugle ankom 22/6 1 Hovvig. Herefter ofte mange rastende fugle Korshage, Skansehage og Hovvig, flest 6/7 110 Korshage, 7/7 188 Skansehage, 10/7 152, 6/8 140, 8/8 147, 9/8 174 og 10/8 240 alle Hovvig og 26/12 90 Korshage. Efterårstrækket i den pæne ende med en total på 939 fugle med flest i august 417 og september 281. Største dage 29/7 103, 5/8 332 og 28/9 97.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 18 129 417 281 52 60 961
Total 7 117 54 18 20 1884 3227 2278 434 74 264 8377
MaxRst 7 50 14 9 188 240 170 68 16 90 240
Nobs 1 5 11 2 5 58 52 57 24 11 7 233
Ndag 1 5 9 2 5 30 31 28 20 11 7 149
Fænologi 07.. …. ..19 09.. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Historisk bundrekord på træk, få på rast, og den sluttede året allerede 17/10.
Vinterfuglene leverede årets største rast allerede 5/1 77 Skansehage. Faldt siden til 22/2 – 23/2 12 og sidste 22/3 1 Hovvig. Helt typisk de forsvinder senest i løbet af marts. Spørgsmålet er så, hvor de flyver hen (ud over vestpå ifølge tidligere træktal). Eneste egentlige forårsfugle var 30/5 2 rast Hovvig – to af de sent optrækkende, arktiske ryler.
Efteråret blev virkeligt sløjt. Et træk på kun 178 fugle er uhørt lavt. Rasttal i Hovvig op til 22/7 46 og 30/8 41. Meget få i oktober og allerede 17/10 sluttede artens 2017 med en enkelt på Korshage. Ikke tvivl om et skidt yngleår med få 1k, men det er svært at forklare, hvordan den kunne falde så dybt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 90 25 67 184
Total 166 24 1 2 3 416 544 346 95 1597
MaxRst 77 12 1 2 1 46 41 40 5 77
Nobs 8 2 1 1 3 44 87 49 19 214
Ndag 6 2 1 1 3 25 26 23 10 97
Fænologi 04.. …. ..22 30.. …. …. …. …. ..17

2016:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Vinterfugle set i perioden 3/1 – 21/2 med følgende største rasttal : 21/1 120 Korshage, 18/1 57 Skansehage og 23/1 37 Rørvig Bugt. Forårstrækket blev en total bundskraber med en enkelt fugl 19/5 1 SØ Korshage. Herefter blot 21/5 og 23/5 1 rast på Korshage. Efteråret startede i Hovvig 16/6 med 1 rast og med følgende maksrast pr måned i vigen: juni 32, juli 40, august 28, september 112 og oktober 113. På øvrige lokaliteter blev der set rastende fugle i perioden 21/6 – 27/12 med følgende større tal 7/7 137 Skansehage og 6/8 155 Korshage. Efterårstrækket blev på det jævne med en totalt på 580 fugle, flest juli 241 og august 234. Decemberfugle 2/12 30 rast og 27/12 20 S Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 241 234 23 49 13 20 581
Total 627 50 3 108 1338 842 1514 339 66 50 4937
MaxRst 120 30 1 32 137 155 112 113 50 30 155
Nobs 19 2 3 15 96 75 42 24 6 2 284
Ndag 14 2 3 9 30 28 29 18 4 2 139
Fænologi 03.. ..21 19.. …. …. …. …. …. …. ..27

2015:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Vinterfugle ved Skansehage op til 4/1 75 og Korshage op til 25/1 65.
Forårstræk hele 227 (gennemsnit 34) især i marts (194). Helt domineret af vesttrækkende fugle (evt. efter rast) fra Korshage, hvor der kan være en del også ret lokale bevægelser i forbindelse med fouragering og forstyrrelser, men de fleste bevæger sig dog også væk i marts. Efter 25/3, hvor en flok på 60 blev noteret trækkende vest fra Nørrevang, er alle obs pludseligt under 10. I Hovvig dukkede den først op 26/5 2 rast, der sammen med 8/6 1 rast må repræsentere nogle arktiske fugle.
Tilbage igen 22/6 7 rast Hovvig, hvor arten toppede medio/ultimo juli med op til 30/7 60 rast. Forventeligt niveau når vandstanden ikke er lav. I samme periode 23/7 44 Korshage og 26/7 80 Skansehage. Faldt siden kraftigt i anfald og kom først op igen sent efterår/vinter indledt 8/11 med 30 V + 26 rast Korshage. Største rast her 7/12 200.
Efterårstræk i alt 757 fugle afspejler rasttallene. Større adulttræk i juli (494) med 26/7 180 rast/V Flyndersø som største dag. Herefter meget små tal (inklusive nærmest ingen i oktober) frem til november (83) og december (140).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 194 17 2 1 494 22 12 5 83 140 984
Total 218 73 236 23 5 25 1564 214 70 9 155 611 3203
MaxRst 75 22 25 6 2 7 80 44 13 2 45 200 200
Nobs 5 5 9 4 3 12 64 29 22 4 8 16 181
Ndag 4 4 8 4 3 8 27 23 17 4 5 12 119
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2014:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Vinterfugle 12/1 9 rast Skansehage.
Forårstræk 1/3 - 13/5 i alt 7 fugle.
Efterårstræk total på 500 fugle, største dag 25/9 201 V Korshage.
For rastende fugle er de største antal noteret 7/7 88 Skansehage, 9/7 32 Korshage samt 16/8 180, 28/9 248 og 11/10 114 alle Hovvig, Det kan ikke udelukkes, at det er de samme fugle som har pendlet mellem Skansehage og Korshage.
I december disse: 29/12 35 rast Skansehage og 1 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 2 4 14 229 227 23 504
Total 9 4 1 5 15 531 2278 1843 1029 36 5751
MaxRst 9 3 5 88 180 248 114 35 248
Nobs 1 2 1 2 6 43 75 37 27 2 196
Ndag 1 2 1 2 4 28 30 25 21 1 115
Fænologi 12 01.. …. …. …. …. …. …. ..28 29

2013:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
2013 bemærkelsesværdig med stordag og trækrekord 23/9.
Isvinteren betød mange fouragerende Ryler omkring Korshage og i mindre grad Skansehage med 16/1 – 28/1 117 og 14/3 endnu 81 tilbage. Nogle rykkede til Rørvig Bugt 19/3 – 24/3 51.
På 19 obsdage i efterårets trækperiode i alt 1779 trækkende domineret af én kæmpestor trækdag:
23/9 1301 V Korshage – lige netop med et par mulehår en ny dagsrekord (tidligere 21/7-78 1292).
Almindelig Ryle var denne dag massivt på farten i et større ryk over hele Sydskandinavien. Fra vores egen træklinje talte Børsterup Hage 712 og Kikhavn 1049. Falsterbo havde hele 2890. 4 andre østdanske lokaliteter havde omkring 250 hver, og også 320 Roshage i Thy slog voldsomt ud i forhold til normen.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 1 1 2 12 89 1593 76 7 1806
Total 685 87 369 1 1 26 384 191 2172 426 60 53 4455
MaxRst 117 60 81 15 51 15 65 29 9 53 117
N 17 3 18 1 1 6 36 33 62 36 14 1 228
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..07

2012:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Is giver ikke bare dynamik med Havørne – men også diverse ryler. Ingen Almindelige Ryler da 2011 sluttede, men 6/1 stillede en flok på 93 på Korshage, og frem til de sidste 4 24/2 var der livlig aktivitet. Rykkede rundt og opsøgte isfrie sandbanker og strandkanter.
Lokalitet og max: Korshage (6/1 93), Dybesøkyst (5/2 5), Skansehage (4/2 20), Rørvig Havn (3/2 15), og Rørvig Bugt (18/2 59). 18 blev noteret vesttrækkende.
Herefter uendeligt få frem til nedtrækket. 4/4 2 Ø Korshage og 18/5 1 trak Skansehage = 3 på egentligt forårstræk. Enkelte rastende fra Hovvig 13/5 1, 30/5 3 og 18/6 1 – nordlige (og altså ingen Engryler).
Efterårstræk 25/6 – 9/10: I alt 221 V Korshage fordelt juni 5, juli 6, august 80, september 122 og oktober 8.
Markante bølger primo august (i alt 63, heraf 8/8 38 V) og igen primo september (i alt 96, heraf 6/9 28 V og 8/9 54 V).
Rastende fugle: Indledte især på Skansehage og nu ryle-venlige Flyndersø. Første adult-bølge i juli byggede op til 20/7 57 Skansehage og 18/7 16 Flyndersø. Ny overvejende adult-bølge primo august nåede 10/8 14 Skansehage og 8/8 47 Flyndersø. Ryler er ikke sky og kunne opholde sig på Flyndersø i længere periode.
Fra 1k perioden dominerede Korshage med 4/9 21, tal dykkede efter 15/9 20. Hovvig har især fugle i september med flest 9/9 27. 2/10 11 og herefter hurtig udtynding. Parallelt set 16/9 15 Slettermose på den nye habitat.
Ingen november, men frost og sne udløste en mindre vinterpassage: 7/12 3 og 12/12 17 rast Rørvig Bugt og 8/12 35 rast Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Der blev set et flot antal ryler i vinterperioden, givet fugle der søgte isfri kyst fra Korshage og ned til Rørvig Bugt. I perioden 1/1 – 3/4 (49 observationsdage) er der set Almindelig Ryle spredt over halvøen.
Maxtal fordelt på lokaliteter og 10-dagesperioder:

J a n F e b M a r A p r
Korshage 95 40 105 99 237 127 77 20 - - - -
Rørvig Bugt 25 78 16 70 - 3 44 - 1 1 - -
Skansehage 35 - 61 55 - - - - - - - -

Forårets eneste trækkende fugl blev 9/3 1 Korshage.
Efterårstræk 25/6 - 5/12 (33 observationsdage):

J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c I alt
- - 3 3 20 62 138 102 9 25 255 45 46 57 16 - - 2 3 - - 786

Flest 10/8 128, 15/9 150, 16/9 69, 11/10 49.
Ret konstant rastende fugle omkring Korshage, fleste 20/8 50, 15/9 55, 24/9 50, 26/9 50.
Skansehage især i juli: 3/7 48, 4/7 37 og 5/7 54.
Sidste fugle rapporteres 5/12 3 V Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
I perioden 1/1 - 9/5 (51 observationsdage) er der set Almindelig Ryle spredt over halvøen se tabel
Almindelig Ryle forår 2010 maks. tal fordelt på lokaliteter og 10-dagesperioder.

J a n F e b M a r
Rørvig Bugt 33 80 20 5 22 20 80 2 0
Korshage 28 12 15 5 39 0 0 1 0
Plantage Kysten 0 4 1 0 2 9 0 0 0
Nykøbing Bugt 4 1 4 0 0 0 0 0 0
Skansehage 4 28 5 0 9 0 3 1 0

Derudover blot disse. 14/3 2 på mark Søndervang, 24/3 og 25/3 begge dage 1 Ø Korshage samt 9/5 1 sommerdragt Skansehage.
Efterårstræk: 6/7 - 15/11, i alt 357 - flest 18/7 37, 26/8 49, 18/9 44 og 19/9 66.
Trækkende Almindelig Ryle efterår 2010 fordelt på 10-dagesperioder:

J u l A u g S e p O k t N o v I alt
6 46 4 0 41 94 1 111 50 0 2 0 0 2 0 357

Set rastende 3/7 - 31/12 (49 observationsdage), flest:
Korshage: 6/8 23, 25/8 90, 21/9 29, 11/12 170 og 12/12 91.
Rørvig Bugt: 28/11 16 og 30/11 62.
Skansehage: 18/7 31, 6/9 16 og 14/12 230.
Flyndersø: 13/8 17.

DOFBasen:2010


2009:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
I perioden 1/1 - 30/6 (32 obsdage) er der set Almindelig Ryle spredt over halvøen, flest 6/1 70 Rørvig Bugt og 86 Skansehage samt 14/2 18 Rørvig Bugt. Der er ikke indsendt oplysninger om trækkende fugle.
Efterårstræk: 19/7 - 9/10, i alt 1489, flest 26/7 215, 25/7 95, 30/7 81 og 5/10 557.
Trækkende Almindelig Ryle efterår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

J u l A u g S e p O k t I alt
- 15 408 34 71 3 53 25 169 707 4 - 1489

De 1489 trækkende ryler er den fjerde bedste årstotal - top 5 ser nu sådan ud 1978 6098, 1975 2825, 1991 1495, 2009 1489 og 1980 1275. Gennemsnittet for 2000 - 2008 er 267 fugle.
Set rastende 6/7 – 31/12 (77 obsdage), flest:
Korshage: 28/7 148, 4/8 18, 29/9 25 og 6/10 29.
Rørvig Bugt: 30/7 33, 2/8 27 og 19/12 55.

DOFBasen:2009


2008:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Vi starter med et par vinterfund 20/1 1 Hovvig, 27/1 24 Hovvig, 27/2 - 28/2 og 9/3 1 Skansehage Fra træktiden blot disse fugle 7/4 1 N, 1/5 7 SØ og 29/5 3 Ø alle Korshage samt 29/5 1 Hovvig.
De første returtrækkende fugle ankommer 29/6 2, 4/7 7, 5/7 11 og 6/7 3 alle Hovvig.
Efterårstræk: 15/7 - 16/10 i alt 278, flest 18/7 29, 20/7 34 og 5/8 54.
Trækkende Alm. Ryle efterår 2008 fordelt på 10 dages perioder (N = 278):

J u l A u g S e p O k t
- 63 - 54 3 114 - 1 6 16 21 -

Rastende fugle set i Hovvig 29/6 - 8/11, se tabel.
Udover de meget fine rasttal fra Hovvig kun meget få på øvrige lokaliteter her følger maks. tal fordelt på lokaliteter:

JUL AUG SEP OKT
Korshage: 11 5 - -
Skansehage: 25 6 2 5

Sidste fugle ses 23/10 3 Korshage, 25/10 1 Korshage, 25/10 1 V Korshage og 24 Hovvig, 4/11 9 Hovvig samt 8/11 2 Hovvig.

DOFBasen:2008


2007:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Her er alle vinter og forårsfugle.
Skansehage: 18/1 1, 25/1 36, 27/1 14 og 9/2 3.
Hovvig: 25/1 7.
Rørvig Havn/Bugt: 10/2 13 og 24/2 1.
Korshage: 30/3 2 Ø og 18/4 1 V.
Efterårstræk: 21/7 26/11 i alt 531, flest, 31/7 104, 28/8 170, 31/8 44, 15/9 33 og 29/9 50.
Trækkende Almindelig Ryle efterår 2007 fordelt op 10 dages perioder (N = 531):

JUL AUG SEP OKT NOV
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - 123 15 8 260 5 43 58 9 6 - 1 1 2

Rastende fugle set i Hovvig 24/8 - 3/11, se tabel.
Øvrige rastobs. fra 24/6 - 29/11, her følger maks. tal fordelt på lokaliteter:

JUN JUL AUG SEP OKT NOV
Korshage: - 110 21 2 3 -
Skansehage: 26 220 15 90 - 2
Rørvig Bugt: - - 1 - - -
Flyndersø: - 6 54 1 - -

Sidste fugle blev: 17/11 1 V Korshage, 24/11 2 Skansehage, 26/11 2 V Korshage og 29/11 1 Skansehage.

DOFBasen:2007


2006:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Igen i år lidt spredte vinterfund i januar - marts:
Korshage: 28/1 9, 31/1 4 V, 4/2 3, 5/2 8 og 24/3 1 Ø.
Rørvig Bugt: 29/1 35 og 30/1 20.
Skansehage: 21/1 63, 22/1 28, 28/1 15, 29/1 5 og 2/2 20.
Nakke Hage: 29/1 1.
De næste ryler ses 12/5 1 V, 24/5 2 V og 26/5 2 V alle på Korshage.
Efterårstræk: 16/7 - 12/12 i alt 386.
Trækkende Alm. ryle efterår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 386):

JUL AUG SEP OKT NOV DEC
pri med ult pri med ult pri med ult PRI med med
- 9 1 - - 18 198 - - 98 2 60

Rastende fugle set i Hovvig 29/6 - 25/12, se tabel.
Øvrige rastobs. fra 3/7 - 30/12, her følger maks. tal fordelt på lokaliteter:

JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Korshage: 4 16 65 28 1 -
Skansehage: 12 3 7 1 - -
Rørvig Bugt: 65 21 20 - - -

Sidste fugle blev: 15/10 2 Hovvig, 21/10 1 Hovvig, 12/11 1 V Korshage og 12/12 60 V Korshage.

DOFBasen:2006


2004:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Rastende fugle set i januar og februar:
Skansehage: 18/1 1, 20/1 1 og 11/2 1.
Rørvig Bugt: 1/1 1, 3/1 5 og 30/1 33.
Derefter ingen fund før 3/4, hvor 6 stak Ø på Korshage.
Forårstræk: 3/4 - 20/5 ialt 66, flest 18/5 47.
Efterårstræk: 24/7 - 28/9 i alt 105, flest 24/7 16 V, 22/9 24 V, 24/9 30 V og 26/9 21 V, alle Korshage.
Træk efterår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 135:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 22 - - 15 - 3 95

Rastende fugle set i Hovvig 29/6 - 6/10, for maxtal se tabel.
Øvrige rastobs fra 3/7 - 24/10, her følger maxtal fordelt på lokaliteter:

JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Korshage: 16 18 6 - - -
Skansehage: 41 - - 4 - -
Rørvig Bugt: 13 - - - - -

Sidste fugle blev 2/10 2 Hovvig, 6/10 6 Hovvig 9/10 4 Skansehage og 24/10 1 Skansehage.

DOFBasen:2004


2003:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Første halvårs fund fordelt på lokaliteter, hvor intet nævnt er det rastende fugle:
Skansehage: 1/1 6, 2/1 100, 5/1 37, 6/1 18, 7/1 25, 11/1 30, 12/1 17 og 18/1 1.
Korshage: 5/1 4, 12/1 2, 20/5 2 SØ og 14/6 2 V
Rørvig bugt: 1/1 25, 3/1 10, 4/1 10, 5/1 14, 7/1 27, 1/2 2, 20/2 16 og 21/2 12.
Slettermosegård: 31/1 20.
Efterårstræk: 8/7 – 12/10 i alt 259, flest 12/7 51, 16/8 32, 23/8 34, 23/9 32 og 6/10 24.
Trækkende Alm. ryle efterår 2003 fordelt på 10 dages perioder N = 259:

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
26 54 - - 36 46 - 3 50 24 20 -

Rastende fugle set i Hovvig 9/7 - 13/9, for max tal se tabel.
Øvrige rastobs fra 7/7 - 31/12, her følger maxtal fordelt på lokaliteter:

JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Korshage: 36 2 1 3 - -
Skansehage: 33 34 102 3 - -

Sidste fugle blev 6/10 24 SV Skansehage, 11/10 16 V Korshage, 12/10 4 V og 2 rast Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Første halvårs fund fordelt på lokaliteter:
Skansehage: 1/1 7, 5/1 9, 6/1 2, 7/1 2, 23/1 3, 26/1 4, 2/2 7, 5/2 11, 12/2 2, 21/2 2, 2/3 2 og 22/3 1.
Hovvig: 6/1 11.
Korshage: 5/1 27, 10/3 1, 1/4 1, 11/5 12 NV, 19/5 1 Ø og 29/6 5.
Rørvig bugt: 6/1 3 og 8/1 3.
Efterårstræk: 11/7 - 28/10 i alt 153, flest 3/8 48, 7/9 17 og 22/9 20.
Trækkende Alm. ryle efterår 2002 fordelt på 10 dages perioder N = 153:

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- 11 24 48 8 1 26 - 27 6 - 2

Rastende fugle set i Hovvig 6/7 - 23/10, for max tal se tabel.
Øvrige rastobs fra 7/7 - 31/12, her følger maxtal fordelt på lokaliteter:

JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Korshage: 36 217 20 3 - -
Skansehage: 24 23 - 8 10 -

Sidste fugle blev 13/11 5 Hovvig, 17/11 5 Hovvig, 18/11 10 Skansehage og 23/11 5 Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
26/1 1 Ringholm, 4/2 19 Nykøbing Bugt, 60 Korshage og 21 Skansehage, 24/4 70 Korshage, 9/3 16 Rørvig Bugt, 19/5 23 Korshage, 20/5 4 Ø og 5 rastende Korshage samt 30/5 - 31/5 3 Korshage så er alle fund af Almindelig Ryle i første halvår remset op.
Efterårstræk: 15/7 - 14/10 i alt 177, flest 22/7 43, 11/8 12 og 12/8 93
Trækkende Alm. ryle efterår 2001 fordelt på 10 dages perioder N = 177:

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- 6 43 - 105 18 1 - 3 1 - -

Rastende fugle set i Hovvig 8/7 - 7/10, for maxtal se tabel.
Øvrige rastobs fra 7/7 - 31/12, her følger maxtal fordelt på lokaliteter:

JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Korshage: 52 71 60 1 - 1
Skansehage: 14 58 34 - 3 29

Til sidst samtlige november og december fund: 22/11 3, 27/11 3, 23/12 29, 24/12 3 30/12 4, 31/12 13 alle på Skansehage og på Korshage 30/12 1.

DOFBasen:2001


2000:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Nogle ægte vinterobservationer: 20/1 15 SV Rørvig Bugt, 23/1 177 rastende Korshage og 4/2 9 rastende Rørvig Bugt. Øvrige fund af arten i første halvår blev: 18/3 4 Rørvig Bugt, 26/3 1 Korshage, 23/4 1 Ø Korshage og 5/5 1 Rørvig Bugt.
Efterårstræk: 14/7 - 20/10 i alt 201. Dage med 15 eller derover: 14/7 15, 22/7 33, 5/8 21, 12/8 20, 23/8 43 og 29/8 19.
Månedsfordeling af trækkende Almindelig Ryle efterår 2000 N = 201

JUL AUG SEP OKT NOV DEC
65 130 2 4 - -

Bemærk det lave tal i oktober, manglende aktivitet eller notering?
Rastende fugle set i Hovvig 7/8 - 27/10, for maxtal se tabel 1.
Øvrige rastobs fra 1/7 - 31/12, her følger maxtal fra de forskellige lokaliteter.
Korshage: 15/7 26, 29/7 40, 30/7 28, 12/8 58, 25/8 25, 9/9 90 og 10/9 95.
Skansehage: 16/7 10, 5/8 17 og 23/12 3.
Skredbjerg: 22/7 12.
Rørvig Bugt: 13/7 55 og 23/9 12.
De sidste ryler i 2000 blev set: 27/10 2 Hovvig, 23/12 3 Skansehage og 31/12 4 rast derefter NV Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Vi begynder med nogle vinter/ forårsfund: 14/2 - 18/2 op til 35, 22/3 - 27/3 1, 5/4 1, 10/5 6, 12/5 2 og 16/5 2 NV alle Korshage.
Efterårstræk: 16/7 - 18/12 i alt 239. Helt efter planen flest primo/medio oktober: 9/10 17, 10/10 61, 11/10 10 og 12/10 24.
Månedsfordeling af trækkende Almindelig Ryle efterår 1999, N = 239.

JUL AUG SEP OKT NOV DEC
23 22 30 149 - 15

Rastende fugle set i Hovvig 20/7 - 12/12. Maxtal fremgår af tabel 4.
Rastende fugle uden for Hovvig set 3/7 - 6/11. Største talfra de forskellige lokaliteter:
Skansehage: 17/7 36 og 3/10 10.
Korshage: 24/7 362, 25/7 85 og 10/10 6. Tallet fra 24/7 er ny rekord for lokaliteten og overgår 21/7 1991 305.
Skredbjerg: 25/7 22. Som det ses var der masser af ryler ultimo juli, dette kan imidlertid ikke aflæses af træktallene, manglende aktivitet?
De sidste ryler: 11/12 4 Hovvig, 12/12 1 Hovvig og 18/12 1 Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Eneste vinter/forårsobs blev 1/2 40 KH og 4 Skansehage.
Efterårstræk mellem 18/7 og 31/10 i alt 409.
Efterårstræk af Alm. Ryle, fordelt på 10-dages perioder.

JUL AUG SEP OKT
p m u p m u p m u p m u
- 100 35 142 39 57 - 13 - - 18 5

Rastende fugle set i Hovvig mellem 1/7 - 15/11. Maxtal fremgår af tabel 2.
De største rasttal fra andre lokaliteter: 12/7 102 Skansehage, 18/7 42 KH og 67 Skansehage, 22/7 60 Skansehage, 26/7 25 KH, 8/8 25 KH, 2/9 25 Skansehage, 20/9 22 KH og 13/10 10 Kattegatkysten udfor Dybesø.
De sidste 3 obs blev: 18/10 3 V KH, 31/10 5 V KH og 15/11 1 HV.
Og til allersidst har vi en vinterobs: 12/12 44 rst KH.

DOFBasen:1998


1997:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Fåtallig vintergæst og sjælden forårstrækgæst samt almindelig efterårstrækgæst.
Almindelig Ryle ses kun sjældent i vintermånederne på Rørvighalvøen, dette til trods for, at der hvert år forekommer relative store flokke i Ise- og Roskildefjord området. I forbindelse med isvintre kan der dog optræde relativt mange fugle: 28/1 1979 160 Korshage, 16/2 1991 120 Nykøbing Bugt og 65 Korshage samt 12/1 1992 210 Korshage.
Det egentlige optræk foregår som oftest ubemærket over området og består af to bølger, sydlige bestande i marts - april og nordlige fugle ultimo maj - primo juni. Bedste dage: 1/6 1984 405 Ø efter rast Korshage og 29/5 1987 120.
Der ses trækkende og rastende efterårsryler fra ultimo juni til medio november. Flittige observatører beviste i 1978, at der kan ses relativt pænt med fugle på en sæson - mindst 6098. Derudover har vi kun været over 1000 fire gange: 1975 2825, 1980 1275, 1991 1495 og 1992 1136. De bedste trækdage: 21/7 1978 1292, 6/8 1978 1191, 22/7 1975 630, 22/7 1978 817 og 26/7 1975 560.
De største rasttal fra forskellige lokaliteter: 21/7 1991 305 Korshage, 9/9 1990 181 Skansehage, 22/7 1991 110 Rørvig Bugt, primo august 1996 275 ud for Plantagen og 14/8 1992 925 Hovvig.

1997: Vi begynder med et par vinterflokke: 4/1 - 31/1 op til 80 Korshage, 16/2 85 Rørvig Bugt og 112 Korshage.
Forårstræk: 11/5 1 Korshage og 13/5 1 Ø Korshage er alt.
Kun to rastobservationer: 31/3 1 Korshage og 14/4 1 Korshage.
Efterårstræk: 24/8 - 5/10 i alt 706, største dag: 23/9 383 NV Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig 26/7 - 5/10, dage med over 10: 2/8 11, 14/9 14 og 5/10 58.
Set rastende udenfor Hovvig 13/7 - 18/10.
Vi slutter med to vinterobservationer: 7/12 1 Hovvig og 28/12 1 Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Vinterobs fra 1/1 til 10/3, enkelte obs af 1 - 6 fugle, dog følgende større tal: 21/1 36 Skansehage, 23/1 70 Nykøbing Bugt, 4/2 45 Korshage og 24/2 67 Korshage.
Træk: 19/5 8 Ø Korshage er eneste indsendte.
Rastende fugle set fra 18/5 til 1/6, flest 18/5 12.
Efterårstræk fra 12/7 til 13/11, i alt 147.
Rastende fugle udenfor Hovvig: 13/7 16 Skansehage, 28/7 41 Skansehage, 20/9 10 ud for Plantagen og 2/10 2 Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig 6/7 til 17/11, se tabel 4.
Året sluttede med et par decemberobs: 22/12 16 Korshage, 29/12 40 Skansehage og 60 Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Vinterobs: 1/1 1 NV Korshage og 15 Hovvig, 5/1 4 Korshage, 7/1 4 Nykøbing Bugt, 7 Korshage og 42 Skansehage, 2/2 2 Skansehage og 8/2 25 Hovvig.
Forårstræk fra 19/2 til 27/5, i alt 63. Flest 19/3 29 V Korshage og 21/5 13 V Korshage.
Rastende fugle set fra 24/2 til 21/5 flest 20/3 18 Skansehage og 21/5 3 KH.
Efterårstræk: 14/7 - 1/11 beskedne 240. Flest 14/7 14 Skansehage, 23/7 18 Korshage og 14/8 14 Korshage.
Rastende fugle er set uden for Hovvig i perioden 2/7 - 1/11. Max: 16/7 93, 24/7 100, 3/8 20, 27/8 29 og 29/9 25 alle Korshage. Rastende fugle i Hovvig se tabel 3 og 4.
Trods den kolde vinter, med tiltagende is i fjorden og Hovvig, dukkede der ryler op igen ultimo december:
26/12 6 Nakkehage, 28/12 1 Hovvig, 30/12 4 Plantagen og 139 Korshage samt 31/12 1 Hovvig, 2 Skansehage og 90 Korshage.

DOFBasen:1995


Almindelig Ryle  Calidris alpina  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 429 26 126 28 3 634
Total 17 4 22 630 576 136 66 3 50 1504
MaxRst 15 4 7 1 281 550 257 35 26 42 550
Nobs 3 1 5 3 73 49 57 48 18 8 265
Ndag 3 1 4 3 25 30 29 30 17 7 149
Fænologi 06··20 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 48 32 450 611 174 18 1 1 1342
Total 15 85 4 49 32 453 801 347 18 2 8 1814
MaxRst 15 46 3 1 11 54 87 100 15 2 6 100
Nobs 1 27 4 4 13 57 80 45 15 5 5 256
Ndag 1 15 4 3 7 25 29 28 11 5 5 133
Fænologi 04·· ···· ··08 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 1 8 817 142 169 12 7 1168
Total 14 4 8 11 1069 142 514 12 7 1781
MaxRst 2 3 2 95 144 62 202 42 9 202
Nobs 3 2 4 11 103 64 62 27 5 281
Ndag 3 2 4 8 30 31 29 27 4 138
Fænologi 02·· ··23 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 219 39 778 19 45 23 1138
Total 95 108 1 1 569 58 822 39 45 34 1772
MaxRst 95 90 1 4 1 277 60 36 20 15 11 277
Nobs 7 3 1 1 3 64 46 62 10 2 3 202
Ndag 5 3 1 1 2 31 28 24 5 1 2 103
Fænologi 01·· ···· ··20 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 19 129 411 226 50 60 899
Total 7 50 26 19 427 658 254 73 2 175 1691
MaxRst 7 50 14 9 188 240 170 68 16 90 240
Nobs 1 5 13 3 5 69 65 70 25 11 9 276
Ndag 1 5 9 3 5 30 31 28 20 11 7 150
Fænologi 07·· ···· ··19 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 88 25 49 164
Total 81 12 1 62 150 25 49 380
MaxRst 77 12 1 2 1 46 41 40 5 77
Nobs 7 2 1 1 3 34 59 30 13 150
Ndag 6 2 1 1 3 25 26 23 10 97
Fænologi 04·· ···· ··22 30·· ···· ···· ···· ···· ··17

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 200 217 23 49 13 20 523
Total 214 1 343 372 24 163 13 20 1150
MaxRst 120 30 1 32 137 155 112 113 50 30 155
Nobs 19 2 3 15 93 70 42 26 7 3 280
Ndag 14 2 3 9 30 28 29 18 4 2 139
Fænologi 03·· ··21 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 194 17 2 1 425 22 12 5 83 140 915
Total 140 14 194 23 3 2 571 22 14 5 83 349 1420
MaxRst 75 22 25 6 2 7 80 44 13 2 45 200 200
Nobs 5 5 9 4 3 11 63 29 22 4 9 16 180
Ndag 4 4 8 4 3 8 27 22 17 4 5 12 118
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 2 4 17 215 227 23 493
Total 9 4 1 2 4 147 215 477 25 36 920
MaxRst 9 3 5 88 180 248 114 35 248
Nobs 1 2 1 2 6 44 68 38 27 2 191
Ndag 1 2 1 2 4 28 30 25 21 1 115
Fænologi 12 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28 29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 1 1 2 12 87 1464 76 7 1675
Total 213 60 51 1 1 17 64 87 1600 77 7 53 2231
MaxRst 117 60 81 15 51 15 65 29 9 53 117
Nobs 18 3 18 1 1 6 36 33 54 36 14 1 221
Ndag 12 3 15 1 1 5 23 21 23 25 12 1 142
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 3 2 1 5 6 79 113 8 232
Total 108 104 2 1 5 64 138 188 8 52 670
MaxRst 93 59 3 2 57 47 27 11 35 93
Nobs 5 23 1 3 4 19 30 43 14 3 145
Ndag 5 17 1 3 3 12 21 25 11 3 101
Fænologi 06·· ··24 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ··28 07··12

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 75 231 325 106 2 3 746
Total 149 237 1 11 135 277 384 106 2 6 1308
MaxRst 105 237 77 1 8 54 50 55 35 3 237
Nobs 23 20 15 1 4 34 55 35 22 2 2 213
Ndag 17 18 13 1 4 23 24 25 14 1 1 141
Fænologi 01·· ···· ···· ··03 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 31 2 56 128 159 2 2 395
Total 45 79 149 1 87 250 171 2 68 419 1271
MaxRst 80 39 141 1 31 105 29 7 62 230 230
Nobs 47 16 15 1 16 37 38 4 6 13 193
Ndag 26 13 11 1 7 20 11 4 6 10 109
Fænologi 01·· ···· ··25 09 03·· ···· ···· ···· ···· ··31

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 1 571 105 269 707 2 31 1756
Total 162 18 3 7 821 105 269 788 2 91 2266
MaxRst 86 18 3 3 6 1 116 27 49 41 1 55 116
Nobs 9 9 12 3 3 3 46 32 48 62 3 12 242
Ndag 6 8 9 3 3 3 17 16 20 15 3 9 112
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 10 63 171 7 38 291
Total 24 1 2 15 498 182 7 38 767
MaxRst 24 1 1 5 3 410 111 145 52 9 410
Nobs 2 2 1 1 4 1 27 35 16 19 2 110
Ndag 2 2 1 1 2 1 17 22 11 12 2 73
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 123 283 112 15 4 540
Total 43 14 2 1 465 339 117 15 24 1020
MaxRst 36 15 26 220 55 90 10 18 220
Nobs 4 4 1 1 2 39 33 20 7 6 117
Ndag 3 3 1 1 2 17 17 15 7 6 72
Fænologi 18·· ···· ···· ··18 24·· ···· ···· ···· ···· ··29

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5 10 14 250 70 1 120 475
Total 132 1 5 87 14 368 70 1 120 798
MaxRst 63 20 10 65 21 91 12 91
Nobs 9 3 1 3 1 22 14 30 12 1 2 98
Ndag 6 3 1 3 1 17 13 17 6 1 1 69
Fænologi 21·· ···· ··24 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 44 51 1 80 8 3 195
Total 31 5 65 401 70 1 80 8 12 673
MaxRst 13 5 65 5 172 56 40 100 36 26 172
Nobs 4 1 5 2 46 41 6 14 6 5 130
Ndag 2 1 3 2 24 21 6 13 6 5 83
Fænologi 09·· ···· ··06 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 60 47 27 78 215
Total 46 3 66 26 119 27 89 1 377
MaxRst 33 1 5 26 31 5 11 6 33
Nobs 8 1 1 5 2 19 8 14 3 61
Ndag 5 1 1 5 2 12 5 10 3 44
Fænologi 01·· ··11 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 2 80 73 53 41 254
Total 153 16 3 2 120 73 187 41 595
MaxRst 100 16 40 34 102 11 102
Nobs 16 3 1 1 18 30 19 7 95
Ndag 11 3 1 1 10 17 13 4 60
Fænologi 01·· ··21 20·· ···· ···· ···· ···· ··12

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 35 76 53 14 8 200
Total 42 11 1 13 59 443 53 14 10 8 654
MaxRst 27 11 2 1 12 6 36 217 31 10 10 217
Nobs 11 4 5 1 3 2 18 18 20 20 6 2 110
Ndag 7 4 5 1 2 1 11 11 13 15 6 1 77
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 49 127 4 1 185
Total 110 16 27 49 351 4 2 30 589
MaxRst 1 70 16 23 52 95 68 3 3 29 95
Nobs 1 4 1 5 26 52 22 6 2 6 125
Ndag 1 2 1 4 16 24 17 5 2 5 77
Fænologi 26·· ···· ··09 19··31 07·· ···· ···· ···· ···· ··31

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 1 62 141 43 4 4 270
Total 192 9 1 1 1 129 166 177 18 11 705
MaxRst 177 9 4 1 55 58 95 14 4 177
Nobs 2 1 2 1 1 23 47 15 7 3 102
Ndag 2 1 2 1 1 14 19 8 7 2 57
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ··05 01·· ···· ···· ··27 23··31art/05120.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 07:09 af lb