Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05140

Vadefugle

Kærløber Calidris falcinellus eu05140

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: Meget sjælden Efterår: Tilfældig

Fotos


Kaerloeber

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Kærløber  Calidris falcinellus  

DOFBasen:2024


2023:  Kærløber  Calidris falcinellus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2022:  Kærløber  Calidris falcinellus  (0, 32/36, 2/2)

6/8 1 ad V Korshage (EVR) og 27/8 1 Hovvig (AL).
Årlig i Hovvig siden 2018, medens det blot er den 8. trækobs gennem tiderne - de fem dog i løbet af de sidste 10 år.

09-02-2023 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 06··27

2021:  Kærløber  Calidris falcinellus  (0, 31/35, 1/1)

27/6 1 ad rast Hovvig (JHC*, PEL, JR, HES).

30-11-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2020:  Kærløber  Calidris falcinellus  (0, 29/33, 2/2)

27/6 1 ad Hovvig (JHV m.fl.) og 23/8 06:47 1 1k V Korshage (SA, EVR).

30-11-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 23..27

2019:  Kærløber  Calidris falcinellus (0, 26/30 27/31, 2/2) 

31/7 1 ad, 1/8 - 3/8 2 ad og 4/8 - 6/8 1 ad alle rast Hovvig (HVR m.fl.). Ikke utænkeligt, at der kan have været udskiftning - de gamle fugle har jo til tider travlt med at komme syd på - men reelt er det umuligt at vurdere.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 6 7
Ndag 1 6 7
Fænologi 31.. ..06

2018:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 21/24 22/25, 5/6)
Rekordår for Kærløber i Hovvig!
Efter 2 år uden besøg i vigen blev det året, hvor arten i lange perioder kunne nydes rastende på nært hold i Hovvig. De store delvist tørlagte flader under den ekstreme tørke bød på perfekt habitat for arten, og der var hele 17 observationsdage med Kærløber.
Arten optrådte i 2 perioder: Første periode i første halvdel af juli: 4/7 1 ad og 10/7 – 11/7 1 ad. Herefter en længere periode 14/8 – 10/9 med følgende fund: Mellem 14/8 og 21/8 blev 2 fugle set sammen 14/8 (heraf 1 ad iflg. foto) og 19/8, og 1 fugl blev set 15/8 – 18/8 samt 21/8 (1k). Blev fulgt af 30/8 – 31/8 1 ad og 1/9 – 10/9 1 1k.
Der er ikke sat alder på de 2 fugle 14/8 og 19/8, men 14/8 viser et foto 1 ad. Efter primo august er det usædvanligt at se adulte Kærløbere. Derfor er især observationen af en adult 30/8 – 31/8 (flere observatører) meget sen.
Totalen er 6 – 8 fugle. Da især 1k ofte raster i længere tid, og Kærløberne ind i mellem gemte sig i vige i den vestlige del af sydbassinet, har vi valgt en årstotal på 6.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 9 6 18
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 3 7 6 16
Ndag 3 7 6 16
Fænologi 04.. …. ..10

2015:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 20/23, 1/1 2/2)
31/5 – 1/6 1 sdr rastende Hovvig – vores første forårs-Kærløber!
Opdaget 31/5 af HVR og 1/6 set af JB, EVR og JS. Fuglen rastede med nogle Store Præstekraver på små mudderbanker på lidt udfordrende afstand, men sås ganske fint især om aftenen, hvor der ikke var solflimmer.
Også en efterårsfugl: 19/8 1 SØ Rørvig By (PEL) set trække forbi, og det særprægede kald blev hørt.

30-11-2023 LB Rettelse: Årstotal 2/2.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 01 19

2014:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 21, 2) 
To fund af Kærløber. Første 16/8 1 rast Hovvig. Sikkert samme fugl, som er noteret 19/8 – 22/8 som 1k.
Andet fund 20/8 1 ad rast derefter træk mod V Korshage (EVR). Det er andet år i træk, at Kærløber bliver observeret på Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 5 5
Fænologi 16..22

2013:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 19, 2)
Denne fine lille vader blev observeret 14/8 2 ad V Korshage (EVR, HVR).
Trak forbi spidsen i V-NV retning. Det er anden gang, den er observeret på Korshage gemmen tiderne.
En usædvanlig art på træk og så tilmed to. Fundet er beskrevet.
En søgning på 5 år (2009 - 2013) i DOF-basen afslører nemlig kun 15 Kærløbere rubricerede som trækkende. Heraf var de 8 inden for eller i umiddelbar nærhed af kendte rastlokaliteter. Yderligere 2 er Kærløbere, der trak væk fra kendte rastlokaliteter. Tilbage er 4 ”rene” trækobs: 1 fra Hammerodde, 1 fra Stenbjerg, Thy og 1 – den eneste fra 2012 - fra Kikhavn samt altså årets 2 på vores side af fjordmundingen. Kærløber kommer ind østfra, så Blåvands fravær i materialet er næppe overraskende.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
N 1 1
Fænologi 14

2010:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 18, 1)
27/7 1 Hovvig (15:02 - 15:07), fuglen blev set ved Skovløberboligen, hvor den var stort set eneste vadefugl på fladvandet, lettede og fløj mod dæmningen i syd (AF).

DOFBasen:2010


2008:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 16, 2)
Så var den her igen denne sjældne fine lille vadefugl. 18/7 opholdt en adult fugl sig i Hovvig (8:00 - 14:30) (AF, JHC, KES) og 9/8 var det så en 1k fugl der ses i vigen (4:15 - 5:40) (EVR).

DOFBasen:2008


2007:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 15, 1)
Efter seks år med Kærløber i 1990'erne lagde arten endelig igen sin vej forbi halvøen. Den heldige observatør (EVR) kunne 12/8 iagttage den første Kærløber nogensinde på Korshage, idet den rundede pynten sammen med fire Almindelige Ryler (05:37).

DOFBasen:2007


1999:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 14, 1)
Redaktøren ved ikke, hvornår man har vundet hævd på at se Kærløber, men det er en realitet, at vi fik arten at se for fjerde år i træk: 23/8 - 26/8 1 Hovvig. Sidste dato sås fuglen sandsynligvis trk S-SV kl. 8.45 (HVR).

DOFBasen:1999


1998:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 13, 1)
For tredie år i træk besøgte Kærløberen Rørvighalvøen, idet 1 blev set 3/9 i HV (EVR).

DOFBasen:1998


1997:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 12, 1)
Tilfældig trækgæst om efteråret. I alt 9 fund af 11 - 12 fugle:
26/7 1975 1 Hovvig, 22/8 1975 1 Hovvig
17/8 1982 1 rast-SV Skansehage
13/8 1992 1 Hovvig, 20/8 1992 2 Hovvig, 23/8 1992 1 Hovvig, 30/8 1992 1 Hovvig
4/8 1994 1 Hovvig
18/8 - 7/9 1996 2 - 3 Hovvig.
Læg mærke til at invasionen i 1992 udgør næsten 50% af fuglene. Rørvigs beliggenhed gør, at vi ikke kan måle os med det øvrige Sjælland, hvor der er set i alt 655 Kærløbere til og med 1996. Kun i varme tørre sensomre med kraftig østenvind får vi smulerne fra de riges bord.

1997: 30/8 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Kærløber  Limicola falcinellus  (0, 9, 3)
Denne sjældne lille vadefugl besøgte igen i år Hovvig. I perioden 18/8 - 7/9 blev der set op til 2 fugle samtidig, 1 1k og 1 ad. Der er ikke noget der indikerer mere end 3 fugle. Se tabel 4.

DOFBasen:1996


Kærløber  Calidris falcinellus  

1994: 1
4/8 1 HV (PKK).
Så fik vi atter besøg af denne dejlige lille vader, der før er set i 1975, 1982 og 1992.

1992: 5
Et af årets højdepunkter på vadefuglefronten.
13/8 1 HV (LB),
20/8 ad+juv HV (EVR,KES),
23/8 1 R HV (PEL),
30/8 1 Nyk. Bugt (EVR,KES).
Tidligere kun set 1975 og 1982. En udpræget „klimabetinget“ art.

1982: 1
Et expl. af denne skønne lille vader opdagedes d. 17/8 fouragerende ikke langt fra 4 Alm. Ryler i det opskyllede tang på Skansehages østkyst. Klokken 13.51 lettede rylerne. Kærløberen blev stående endnu et halvt minutstid, hvorefter den også lettede og forsvandt ind over halvøen mod SW.
Det er blot 3. obs fra området, de 2 tidligere blev set efteråret 1975 i HV.

1975: 2
26/7 1 R HV (LB,EVR,m.fl.),
22/8 1 R HV (JA,ÅM).
Ny art for området.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 06··27

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 23··27

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 6 7
Ndag 1 6 7
Fænologi 31·· ··06

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 5 6
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 3 7 6 16
Ndag 3 7 6 16
Fænologi 04·· ···· ··10

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 01 19

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 5 5
Fænologi 16··22

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 18·· ··09

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/05140.txt · Sidst ændret: 2023/05/10 09:57 af lb