Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05170

Vadefugle

Brushane Calidris pugnax eu05170

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Fåtallig Sommer: Almindelig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Brushane

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Brushane  Calidris pugnax  

DOFBasen:2024


2023:  Brushane  Calidris pugnax  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 36 20 1 15 72
MaxRst 36 22 6 11 11 5 2 36
Nobs 1 8 16 31 24 11 2 93
Ndag 1 7 15 29 23 11 2 88
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2022:  Brushane  Calidris pugnax  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 53 18 44 121
MaxRst 5 53 15 25 34 44 6 53
Nobs 3 4 10 23 30 27 16 113
Ndag 3 4 10 23 30 25 15 110
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2021:  Brushane  Calidris pugnax  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 36 36
MaxRst 15 10 22 13 36 4 36
Nobs 4 12 22 30 29 5 102
Ndag 4 12 22 29 28 5 100
Fænologi 03.. …. …. …. …. ..05

2020:  Brushane  Calidris pugnax  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 9 2 1 1 19
Total 6 9 2 1 62 80
MaxRst 6 12 7 21 31 60 1 60
Nobs 12 3 11 22 31 27 1 107
Ndag 11 3 10 21 29 24 1 99
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. ..01

2019:  Brushane  Calidris pugnax

Forårstræk: 5/4 3, 22/4 9 og 27/4 9 - i alt 21.
Efterårstræk: 11/9 5 og 17/9 1 - i alt 6.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
9 1 1 2 2 9 16 61 57 29 25 15 16 9

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 10 31
Total 30 61 10 101
MaxRst 4 2 9 61 29 16 61
Nobs 8 3 6 30 29 13 89
Ndag 6 3 6 30 29 12 86
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..17

2018:  Brushane  Philomachus pugnax  
Forårstrækket blev som vanlig yderst begrænset på Korshage med kun 8/5 10 og 12/5 5. Årets første dukkede op Hovvig 24/4 2, 27/4 1 og 28/4 30. Herefter skulle vi frem til 9/5 1, hvorefter at der var rastende fugle i vigen foråret igennem med tocifrede antal i perioden 13/5 – 16/5 og 28 fugle som max. Forårsfuglene gik jævnt over i efterårsfuglene og efteråret fortsatte med mange fugle frem til sidste 1/10 1. På to dage sås over 20 rastende: 13/8 26 og 22/8 34. Udenfor Hovvig blev der kun set følgende rastende 24/8 1 Flyndersø og 27/9 1 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 1 1 17
Total 33 131 87 264 382 226 1 1124
MaxRst 30 28 9 20 34 18 1 34
Nobs 3 20 20 26 31 28 1 129
Ndag 3 20 20 26 30 26 1 126
Fænologi 24.. …. …. …. …. …. ..01

2017:  Brushane  Philomachus pugnax  
Denne art havde et usædvanligt forår inklusive en ny trækrekord. Kom normalt fra 30/3 3 rast Hovvig fulgt af vanlige få fugle. Siden kom der imidlertid betydeligt større, exceptionelt høje forårstal: 30/4 14, 1/5 16 og 6/5 30 rast Hovvig. I samme periode et forårstræk på 57 alle fra Korshage 1/5 – 14/5 især med dagene 1/5 27 Ø og 14/5 24 Ø. Det er rekord for foråret, hvor arten normalt stort set ikke registreres på træk. Vejrforholdene i perioden var præget af ustabilt vejr og friske vinde fra Ø, siden NØ på flere dage.
Efteråret forløb ganske normalt. Første fugle nede 9/6 2 rast Hovvig. Der var siden rastende Brushøns i mindre tal i Hovvig i en lang periode frem til ultimo september. Blev næsten rapporteret dagligt mellem 1 og 5 fugle, enkelte dage højere (op til 23/7 13) frem til primo september, hvor der kom en tydelig kulmination med 8/9 19 og 9/9 28. Herefter tyndede det gradvist ud frem til den sidste fugl 15/10.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 4 61
Total 3 19 107 41 113 209 362 6 860
MaxRst 3 14 30 4 13 9 28 2 30
Nobs 1 4 10 18 36 71 59 5 204
Ndag 1 3 7 13 20 29 27 4 104
Fænologi 30.. …. …. …. …. …. …. ..15

2016:  Brushane  Philomachus pugnax  
Som vanligt lille antal forårsfugle med ankomst 6/5 6 rast Hovvig, herefter færre fugle frem til sidste 21/5 1 rast. Første efterårsobservation blev 6/6 1 rast Hovvig. Herefter rastende fugle i Hovvig frem til årets sidste 4/11 7 ovf. Rastende fugle kulminerede i Hovvig ultimo august til medio september med flest 22/8 27, 2/9 46 og 13/9 28. Sidste tocifrede antal i vigen 25/9 15. Eneste rast udenfor Hovvig 3/9 2 rast Søndervang. Efterårets eneste træk 6/7 1 V Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 17 47 88 277 406 43 8 886
MaxRst 6 7 11 27 46 7 7 46
Nobs 5 16 27 27 30 20 2 127
Ndag 5 16 26 27 29 20 2 125
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. ..04

2015:  Brushane  Philomachus pugnax  
Ret få fugle. Tilbagegangsart.
Ankom 26/4 1 Hovvig. Vanligt lille antal forårsfugle, højest 1/5 7 og sidste 19/5 1 Hovvig.
Retur 13/6 2 Hovvig, mindre top ultimo juli 27/6 19 rast Hovvig – i samme periode også 28/6 4 Slettermosegård. I juli under 10 i Hovvig. Antallet steg i august især ultimo med 24/8 27 og 31/8 19, 3/9 endnu 13, herefter få fugle med de sidste 10/10 1 og 12/11 1 alle fra Hovvig.
Fylder ikke meget på træk – 7 individer.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 2 7
Total 8 16 54 54 156 57 2 1 348
MaxRst 5 7 19 9 27 13 1 1 27
Nobs 3 6 10 18 24 13 2 1 77
Ndag 3 6 8 17 24 13 2 1 74
Fænologi 26.. …. …. …. …. …. …. ..12

2014:  Brushane  Philomachus pugnax  
Mod sædvane en vinterobservation: 20/2 1 rast med Viber Hovvig (LB).
Ingen observationer af trækkende Brushøns.
Første rastende fugle på optræk 24/4 1 Hovvig. Pænt med fugle her i maj med dagsmaks 16/5 9. Fra andre lokaliteter blot 11/5 1 Flyndersø.
Efterårsfugle set i Hovvig 25/6 - 28/10 - en meget lang periode med følgende makstal i de enkelte måneder og antal observationsdage angivet i parentes: 27/6 7 (2), 20/7 21 (22), 10/8 16 (27), 19/9 31 (24) og 4/10 19 (12).
Observationer fra andre lokaliteter: 29/8 1 Korshage og 27/10 5 Ringholm.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 9 37 11 195 197 366 100 916
MaxRst 1 5 9 7 21 16 31 19 31
Nobs 1 3 10 3 23 27 24 12 103
Ndag 1 3 9 3 22 27 24 12 101
Fænologi 20 24.. …. …. …. …. …. ..28

2013:  Brushane  Philomachus pugnax  
Uhyre få forårsfugle: 3/5 – 11/5 op til 5 Hovvig og 15/5 5 Flyndersø.
I efteråret gik det så løs. Tidlige nedtrækkere 15/6 1 rast Flyndersø og 17/6 1 Hovvig. 5/7 2 Slettermosegård. Og enlig trækfugl: 14/8 1 SV Korshage.
Alle øvrige er rastende fugle i Hovvig, der præsterede 76 dage med Brushøns mellem 18/7 og 29/10:
Juli 12 obsdage, dags maks 25/7 og 30/7 10. August 21 obsdage, dags maks 24/8 32.
September 21 obsdage, dags maks 13/9 53. Oktober: 17 obsdage, dags maks 4/10 og 6/10 34.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 18 2 75 207 594 235 1131
MaxRst 5 1 10 32 53 34 53
N 5 2 13 25 21 17 83
Fænologi 03.. …. …. …. …. ..29

2012:  Brushane  Philomachus pugnax  
I alt indkommet 173. Hovvig dominerede voldsomt her – 160 er herfra, kun 13 set uden for Hovvig. Og det var især i maj, der netop nåede 100 fugle. Der må regnes med mange gengangere. Ikke mindre end 49 dage blev der set Brushane på Hovvig i 2012. Habitatforbedringerne kan medføre ikke bare flere fugle, men også længere opholdstid.
Hovvig: Ankomst 13/4 4. Hovedtrækket rykkede ind medio maj: 4/5 8, 20/5 18, 21/5 23, 22/5 16 og efter 23/5 10 kun få fugle.
Fra juni returfugle – 24/6 3 Flyndersø. 26/7 5 Hovvig og siden aldrig over 1 – 3 frem til sidste fugl 21/10. Arten blev desuden set 30/4 1 Slettermose, 7/8 2 Søndervang og 27/8 1 Korshage.
Træk: 1/5 4 SØ Korshage var forårstrækket. 19/10 1 S Hovvig var efterårstrækket.

DOFBasen:2012


2011:  Brushane  Philomachus pugnax  
Meget få fugle i 2011. 2/4 4 rast_N er det næsttidligste fund på halvøen og tæt på fænologirekorden fra 23/3-1991 1_ Hovvig. 3/4 3 – kunne godt være de samme, men der blev dog set en del Brushøns rundt omkring i Danmark i disse dage.
Set i Hovvig 2/4 – 24/9 (18 observationsdage):

A p r M a j J u n J u l A u g S e p
4 - 6 3 - - 1 - 3 1 - 7 - 1 1 1 1 1

Uden for vigen: 30/7 1 Flyndersø, 10/8 1 V, 29/8 1 trk, 30/8 1 og 10/9 1 alle Korshage.
Sidste fugle blev set 10/9 1 Korshage, 13/9 1 og 24/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Brushane  Philomachus pugnax  
Set 1/5 - 10/5 (4 observationsdage) 1/5 13, 8/5 1, 9/5 1 og 10/5 2 alle i Hovvig. Set igen fra 15/6 - 10/9 (10 observationsdage).
Hovvig: 15/6 3, 27/6 2, 30/6 2, 31/7 1, 15/8 1, 22/8 1 SV og 6/9 2.
Nørrevang: 10/8 2.
Søndervang: 14/8 3.
Flyndersø: 14/8 1 og 10/9 19 trk.

DOFBasen:2010


2009:  Brushane  Philomachus pugnax  
Set 11/4 - 17/5 (9 obsdage) og igen 18/6 - 19/9 (29 obsdage) på nær 11/7 2 Søndervang, sammen med Viber ved grenpladsen, er alle fugle fra Hovvig.
Udover dem i diagrammet er følgende meldt som trækkende: 11/8 3 SV, 19/8 2 SV, 20/8 1 SV, 21/8 4 S, 25/8 1 S og 14/9 6 S.
 Brushane, Hovvig 2009

17-03-23 LB Tilføjet 14/9 6 S.

DOFBasen:2009


2008:  Brushane  Philomachus pugnax  
30/4 5 NØ Hovvig var hvad der var af Brushøns til Rørvighalvøen i foråret. Efteråret blev bedre. Arten ses i Hovvig fra 3/6 - 1/10.
Som det fremgår af figuren var det ungfuglene der var i overtal. Eneste fugle uden for vigen: 3/6 2 Korshage og 22/9 1 NØ Rørvig.

DOFBasen:2008


2007:  Brushane  Philomachus pugnax  
Kun 15 fund af Brushane er indsendt! Udenfor Hovvig disse: 3/5 1 Korshage, 9/7 1 Flyndersø og 29/9 1 Korshage.
Hovvig: 1/5 1, 16/5 1, 22/5 1, 24/5 1, 23/6 1, 27/6 1, 28/6 7, 30/6 7, 15/8 1 SV, 19/8 1 SV, 6/9 2 og 26/9 1 SV.

DOFBasen:2007


2006:  Brushane  Philomachus pugnax  
Ingen forårsobservationer fra Hovvig! Optrækket bemærket 25/4 9 Ø Korshage og 8 Ø Nørrevang.
Arten set i Hovvig 10/6 - 18/9 se tabel.
Eneste efterårsobs uden for Hovvig: 8/9 2 1k rastende Korshage på stranden sammen med andre vadefugle.

DOFBasen:2006


2005:  Brushane  Philomachus pugnax  
<i>Tilføjelse:</i> 14/7 2004 35 V Korshage (AF), Brushøns på direkte træk er ikke hverdagskost på Rørvighalvøen.
På nær en efterårsfugl er alle registrerede Brushøns fra Hovvig, hvor arten er fåtallig i forbindelse med optrækket. To forårsfund: 16/4 1 og 21/5 2.
Nedtrækket registreres fra 16/6 - 15/10, se tabel.
13/8 1 V Korshage er eneste uden for vigen og eneste trækobs.
Sidste fugle set: 2/10 2, 10/10 1 og 15/10 3.

DOFBasen:2005


2004:  Brushane  Philomachus pugnax  
25/4 1 Hovvig, 2/5 4 Ø Korshage, 6/5 1 Hovvig, 9/5 5 Hovvig og 12/6 1 Hovvig udgør alle indsendte fund for første halvår.
Efteråret er ikke bedre, meget få fugle i Hovvig mellem 4/7 - 19/9 se tabel.

DOFBasen:2004


2003:  Brushane  Philomachus pugnax  
Arten dukkede op i Hovvig fra primo maj: 3/5 2, 4/5 6, 7/5 11, 9/5 3,27/5 6, 5/6 1, 15/6 2, og 28/6 1, så er alle fund fra første halvår opremset.
Set i Hovvig fra 19/7 - 24/10, se tabel.
Udenfor vigen blot disse fund: 17/8 1 V Korshage, 24/8 1 V Korshage og 5/10 4 rast Ringholm.
Sidste fund: 4/10 2 Hovvig, 5/10 4 Ringholm og 24/101 Hovvig.

DOFBasen:2003


2002:  Brushane  Philomachus pugnax  
4/5 3 Hovvig, 14/5 1 Ø Nørrevang og 2 Hovvig, 18/5 14 Hovvig, 19/5 7 Hovvig og 24/5 5 Hovvig er alle maj fund. 23/6 1 Slettermosegård er eneste andet forårsfund uden for Hovvig.
Arten set i Hovvig 9/7 - 23/10 i meget beskedne mængder se tabel.
De sidste ses 17/10 - 20/10 og 23/10 alle dage 1.

DOFBasen:2002


2001:  Brushane  Philomachus pugnax  
Vi skal helt frem til ultimo maj før vi ser de første Brushøns. 23/5 1, 26/5 1 og i juni: 18/6 5, 15/6 1 og 23/6 9 alle i Hovvig og hermed er alle fund i første halvårs nævnt.
Der foreligger kun to fund uden for Hovvig 14/7 2 og 26/8 1 alle rastende fugle på Korshage.
Arten set i Hovvig 1/7 - 6/10 se tabel.
De sidste ses 1/10 4, 5/10 8 og 6/10 15. Hvilket er mange fugle så sent på året.

DOFBasen:2001


2000:  Brushane  Philomachus pugnax  
Eneste ægte forårsfund blev 29/4 8 Ø Korshage. Derefter dukkede arten op i Hovvig 17/6 hvor den sås frem til 14/10. For maxtal se tabel 1.
Udover de rastende fugle i Hovvig er der kun tre obs af Brushane 2/8 1 rast Søndervang, 19/8 1 rast Nykøbing Bugt og 27/11 11 SV Hovvig.
Sidste tre obs blev 5/10 1, 7/10 2 og 14/10 1 alle i Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Brushane  Philomachus pugnax  
Et år hvor alle fund skete i Hovvig og et forår helt uden trækkende fugle.
En enkelt han blev set 25/4, næste blev 9/5 2, 12/5 22, 16/5 4, 16/6 1 og 20/6 6 hanner, dermed er alle fund i første halvår nævnt.
Efterårstrækket begrænser sig til: 15/7 1 SV og 3/8 2 SV.
Rastende fugle i vigen blev set 6/7 - 10/10. Maxtallene fremgår af tabel 4.

DOFBasen:1999


1998:  Brushane  Philomachus pugnax  
Ingen forårsfund uden for Hovvig, hvor arten dukkede op ultimo april: 27/4 18 og 28/4 3. Næste 8/5 12, 11/5 8, 12/5 12 SØ og 16/5 3. Derefter først Brushøns ultimo juni: 20/6 2, 21/6 3, 26/6 6, 28/6 10 og 30/6 1.
Efterårstræk: 5/7 5 V KH og 9/8 2 V, i alt 7.
Rastende fugle i HV fra 1/7 - 16/10. For maxtal se tabel 2.
Sidste 3 fund blev: 20/9 1, 26/9 2 og 16/10 3 - alle Hovvig.

DOFBasen:1998


1997:  Brushane  Philomachus pugnax  
Fænologi: (23/3) 1/5 - 21/9 (31/10)
Fåtallig forårs- og efterårstrækgæst.
Brushanen ses på træk over hele området, medens rastende fugle hovedsageligt ses i Hovvig. I de første år så vi regelmæssigt Brushøns i Hovvig i yngletiden, herefter kom en lang årrække, hvor observationerne havde et mere tilfældigt præg, men i 90'erne har der igen været regelmæssig forekomst. Topnotering fra foråret er 19/5 1982 56. Udvikling i de største efterårsrasttal i Hovvig: 17/7 1974 20, 28/8 1976 25, 22/8 1982 39, medio august 1986 45 og medio august 1992 74. Bedste trækdag: 8/5 1990 25 Skansehage henholdsvis 26/7 1980 15 SV Skansehage.
Træktotalerne for arten for- og efterår fremgår af følgende diagrammer.

1997: Forårstræk: 4/5 - 18/5 i alt 23, største dag 18/5 22 NØ Hovvig.
Rastende fugle kun set i Hovvig: 3/5 - 28/6, flest 18/5 15 og 28/6 5.
Efterårstrækket er hurtigt overset: 27/8 1 V Korshage er alt.
11/8 1 Flyndersø er eneste rastende fugl udenfor Hovvig, hvor arten blev set 13/7 - 27/10, kulmination 23/8 14 og 26/8 14. De sidste observationer: 14/10 1, 15/10 3 og 27/10 1.

DOFBasen:1997


1996:  Brushane  Philomachus pugnax  
Eneste obs udenfor Hovvig blev også eneste fugl på træk: 21/4 1 SØ Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig fra 18/4 til 21/5 med max 28/4 18 og 12/5 7 samt fra 19/6 til 31/10 se tabel 4.
Sidste obs faldt meget sent: 23/10 1 Hovvig, 30/10 1 Hovvig og 31/10 5 Hovvig. Den hidtidig seneste Brushane på Rørvighalvøen var 13/10 1991 1 Skansehage.

DOFBasen:1996


1995:  Brushane  Philomachus pugnax  
Yderst tyndt forår for Brushanen, i alt 6 fugle. 29/4 1 han og 2 hunner Hovvig samt 10/5 3 Hovvig var alt.
Efterårsrast i Hovvig fra 21/6 til 15/10 flest 26/8 29. - Se tabel 3 og 4.
Ingen observationer uden for Hovvig.

DOFBasen:1995


Brushane  Calidris pugnax  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 53 18 48 125
MaxRst 5 53 15 25 34 44 6 53
Nobs 3 4 10 23 30 27 16 113
Ndag 3 4 10 23 30 25 15 110
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 36 36
MaxRst 15 10 22 13 36 4 36
Nobs 4 12 22 30 29 5 102
Ndag 4 12 22 29 28 5 100
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··05

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 9 2 1 1 19
Total 6 9 2 1 89 107
MaxRst 6 12 7 21 31 60 1 60
Nobs 12 3 11 22 31 27 1 107
Ndag 11 3 10 21 29 24 1 99
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 10 31
Total 24 110 10 144
MaxRst 4 2 9 61 29 16 61
Nobs 8 3 6 30 29 13 89
Ndag 6 3 6 30 29 12 86
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··17

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 1 1 17
Total 15 36 2 53
MaxRst 30 28 9 20 34 18 1 34
Nobs 3 22 20 26 32 28 1 132
Ndag 3 21 20 26 30 26 1 127
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 4 61
Total 87 4 1 92
MaxRst 3 14 30 4 13 9 28 2 30
Nobs 1 3 9 13 21 30 27 4 108
Ndag 1 3 7 13 20 29 27 4 104
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 3 1 48 52
MaxRst 6 7 11 27 46 7 7 46
Nobs 5 16 27 27 30 20 2 127
Ndag 5 16 26 27 29 20 2 125
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 2 7
Total 8 1 29 38
MaxRst 5 7 19 9 27 13 1 1 27
Nobs 3 6 10 18 24 13 2 1 77
Ndag 3 6 8 17 24 13 2 1 74
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 31 5 39
MaxRst 1 5 9 7 21 16 31 19 31
Nobs 1 3 10 3 22 27 24 13 103
Ndag 1 3 9 3 22 26 24 12 100
Fænologi 20 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 2 1 53 61
MaxRst 5 1 10 32 53 34 53
Nobs 5 2 13 25 21 17 83
Ndag 5 2 13 22 21 17 80
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 1 27 3 3 1 35
MaxRst 5 23 3 5 3 3 3 23
Nobs 6 18 6 3 7 8 7 55
Ndag 6 15 6 3 7 8 7 52
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 6
Total 4 9 2 1 16
MaxRst 6 3 3 7 1 1 7
Nobs 6 1 4 6 6 4 27
Ndag 3 1 4 5 6 4 23
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 19 20
Total 13 7 19 39
MaxRst 13 3 1 3 2 13
Nobs 4 3 1 5 2 15
Ndag 4 3 1 4 2 14
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··10

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 6 17
Total 10 2 11 6 29
MaxRst 6 10 4 8 4 5 10
Nobs 6 5 3 13 11 5 43
Ndag 4 5 3 13 11 5 41
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··19

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 5 2 44 51
MaxRst 11 8 31 43 6 43
Nobs 1 2 15 12 12 2 44
Ndag 1 2 15 11 12 2 43
Fænologi 30 03·· ···· ···· ···· ··14

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 10 12
Total 1 7 1 2 12 23
MaxRst 1 7 1 2 7
Nobs 5 4 1 2 3 15
Ndag 5 4 1 2 3 15
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··29

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 3 12
Total 9 25 5 39
MaxRst 2 25 5 9 25
Nobs 1 3 7 12 3 26
Ndag 1 3 7 12 3 26
Fænologi 25 10·· ···· ···· ··18

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 35 35
MaxRst 1 2 2 18 34 10 3 34
Nobs 1 1 3 18 17 6 3 49
Ndag 1 1 3 17 14 5 3 44
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 35 39
Total 9 35 44
MaxRst 1 5 1 1 4 4 5
Nobs 1 3 2 2 5 4 17
Ndag 1 3 2 2 5 4 17
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 20 5 27
MaxRst 11 2 3 12 20 4 20
Nobs 7 3 2 15 12 4 43
Ndag 5 3 2 13 12 3 38
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··24

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3 6
Total 15 1 2 3 21
MaxRst 14 4 5 1 7 2 14
Nobs 7 7 4 4 15 15 52
Ndag 6 7 4 4 14 15 50
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··23

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 36 38
MaxRst 1 9 11 20 36 15 36
Nobs 2 4 7 21 13 3 50
Ndag 2 4 7 20 13 3 49
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··06

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 11 19
Total 8 28 36
MaxRst 7 8 15 7 2 15
Nobs 1 7 18 21 11 4 62
Ndag 1 7 18 19 11 4 60
Fænologi 29 17·· ···· ···· ···· ··14art/05170.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 07:04 af lb