Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05180

Vadefugle

Enkeltbekkasin Lymnocryptes minimus eu05180

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Meget sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: Sjælden

Fotos


Enkeltbekkasin

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  

DOFBasen:2024


2023:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 1 1 3 10
MaxRst 1 4 1 1 3 4
Nobs 1 1 1 1 1 5
Ndag 1 1 1 1 1 5
Fænologi 18 01·· ··23 06·· ··11

2022:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 8 12
MaxRst 1 1 1 8 8
Nobs 2 2 2 5 11
Ndag 2 2 2 5 11
Fænologi 02··14 12··15 21·· ··28

2021:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 5 1 8 18
MaxRst 1 2 5 4 8 8
Nobs 3 5 1 5 1 15
Ndag 3 4 1 5 1 14
Fænologi 02.. ..15 02.. …. ..19

2020:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 15 20
MaxRst 4 1 14 1 14
Nobs 5 1 4 1 11
Ndag 5 1 4 1 11
Fænologi 01..22 20 09.. ..07

2019:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus (10, 321, 3)  

Yderst magert år: 10/3 (JB) - 11/3 1 (EVR) samt 29/12 1 (JB) alle Flyndersø.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 10 29

2018:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (10, 304, 17)
Et ret afdæmpet år på hovedlokaliteten Flyndersø, hvor det lidt usædvanligt var vinteren (20/1 6), der bød på det højeste tal.
Vinter. 2/1 4, 20/1 6 og 26/1 3.
Forår. 5/4 4.
Efterår. 30/9 3, 21/10 2, 1/11 1 og 24/11 3.
På Korshage blev der 3/9 trampet en enkelt fugl op. Alle observationer nævnt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 4 4 2 4 27
MaxRst 6 4 3 2 3 6
Nobs 3 1 2 1 2 9
Ndag 3 1 2 1 2 9
Fænologi 02..26 05 03.. …. ..24

2017:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 294, 10)
Efter 4 flotte år blev det et lidt afdæmpet 2017. Alle observationer er fra kerne-lokaliteten Flyndersø.
Første halvår: 1/1 – 2/1 1 og 31/3 2.
Andet halvår: 20/10 4, 6/11 2 og 30/11 1. I det sene efterår var det varmt og meget vådt. Der kom ikke en vejrsituation med et potentielt kuldeindryk nordfra, og artens habitat var noget reduceret af høj vandstand.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4 3 11
MaxRst 1 2 4 2 4
Nobs 2 1 1 2 6
Ndag 2 1 1 2 6
Fænologi 01..02 31 20.. ..30

2016:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 276, 18)
Igen markerede Flyndersø sig. Vinteriagttagelser blev årets første dage med 1/1 2 (JB) og 2/1 1 (EVR) begge dage rast Flyndersø. Forårets systematiske tramp i Flyndersø resulterede i 20/3 4 (JB, CG). Efterårets tramp i Flyndersø gav 2/10 4 (JHC, EVR), 8/10 3 (SA) og 14/10 1 (EVR). Øvrige iagttagelser: 15/10 1 rast Hovvig (PG). Et tramp i Rørvig Bugt fra syd for skydebanen til Rørvig gav 12/11 7 (CG) i forbindelse med nyis på bl.a. Flyndersø. Alle observationer nævnt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 4 9 7 23
MaxRst 2 4 4 7 7
Nobs 2 1 4 1 8
Ndag 2 1 4 1 8
Fænologi 01..02 20 02.. ..12

2015:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 257, 19)
Superlokaliteten Flyndersø markerede sig atter i år – mest bemærkelsesværdigt med et højt forårstal. Lokaliteten undersøges kun systematisk få gange om året og målrettet relevante perioder og vejrsituationer. Hermed søges forstyrrelsen fra tramperiet begrænset.
Ikke seriøs frost endnu i starten af januar, så den var der: 1/1 1 (JB), 3/1 1 (EVR) og 4/1 2 (CMG).
Forsvandt givet siden med frost – i hvert fald 2/3 0. Men herefter en fuldtræffer: 23/3 8 (CG). Et virkeligt højt rasttal for foråret, der lige ramte optrækket. Lokal forårsrekord og næststørste forårstal i 2015 for hele landet – kun slået af 11 ved Køge Sydstrand to dage senere.
Efterårets Flyndersø-tramp: 4/11 4 (CG) og 21/11 5 (JB, CG).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 8 9 21
MaxRst 2 8 5 8
Nobs 3 1 2 6
Ndag 3 1 2 6
Fænologi 01..04 23 04..21

2014:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 232, 25)
Optrådte i perioderne februar - marts (5 obsdage) samt oktober - december (7 obsdage).
Flyndersø: 12/2 1, 14/2 1, 23/3 6, 24/3 2, 9/10 2, 19/10 1, 27/10 1, 2/11 3, 15/11 8, 22/11 2 og 14/12 1.
Søndervang 23/3 3.
Kunne ikke nå op på sidste års flotte tal, hvilket må tilskrives manglende temperaturfald i Skandinavien.
Vurdering af antal fugle ikke nemt, buddet lyder 7 + 3 i første halvår og 15 i andet halvår.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 11 4 13 1 31
MaxRst 1 6 2 8 1 8
Nobs 2 3 3 3 1 12
Ndag 2 2 3 3 1 11
Fænologi 12.. ..24 09.. …. ..14

2013:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus   (0, 202, 30)
Et år med en meget stor rastrekord 2/11 23 Flyndersø.
Blev set i perioden (6/9) 30/9 -15/11 på 3 lokaliteter.
Hovvig: 6/9 1. Inden for fænologien, men tidlig. Set flyve på nogen afstand og altså ikke det klassiske flush.
Skansehage: 30/9 1, 2/10 1 og 15/10 1.
Flyndersø: 2/10 4 , 4/10 1, 5/10 1 2, 8/10 1, 12/10 1, 13/10 8, 2/11 23 !! (JB, CG) og 15/11 5.
2/11 blev en lokalrekord af jordskredstypen, hvor 23 Enkeltbekkasiner blev optalt på Flyndersø. Græsning af heste havde omdannet stort set hele den vestlige del omkring søen til én stor Enkeltbekkasinhabitat inklusive trampede stier ud til søkanten. 3 personer deltog i systematisk fællestramp, og Enkeltbekkasinerne piftede op én for én overalt.
På DK-niveau er de 4 største tællinger i 2013 17/10 24 Hønen, Fanø, 2/11 23 Flyndersø,Rørvig og 4/10 23 Ulbjerg Klint, Himmerland (på areal = Flyndersøengen) samt 17/10 17 Præstø Fed.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 18 28 48
MaxRst 1 8 23 23
N 2 8 2 12
Fænologi 06.. …. ..15

2012:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 198, 4)
Ikke noget eldorado i Flyndersø i år. Hovedårsagen nok, at hestene havde græsset for tæt og for langt ned til, at det er rigtigt ideelt for selv denne art. Tre hårde vintre kan også have haft en vis effekt med tendens til hurtigere borttræk, og måske endda have medført nogen decimering af en del af bestanden. I hvert fald måtte vi nøjes med disse 4:
6/2 1 Rørvig Bugt (AF) ved kildeudløb - hård vinterfugl!
15/4 2 rast Flyndersø (EVR).
29/11 1 rast Hovvig (PG).

DOFBasen:2012


2011:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 175, 23)
Fra 1. halvår: 5/2 1 Flyndersøengen, 11/4 2 Hovvig og 9/5 2 Korshage.
Efterårsfundene er mange og alle nævnes fordelt på lokaliteter.
Hovvig: 20/9 1, 6/11 2 og 7/11 1.
Flyndersøengen: 1/10 3, 4/10 9, 6/10 4, 8/10 2, 17/10 1, 24/10 2, 25/10 2, 28/10 10, 2/11 1, 3/11 3, 4/11 3, 13/11 2, 15/11 3 og 6/12 1.
De store tal på Flyndersøengen er kun overgået af 20/10 1999 11 Søndervang/Rørvig Bugt.
I forbindelse med 25 år jubilæumsrapporten i 1997 lavede Lasse Braae en opgørelse over artens optræden fordelt på måneder og fem års perioder, denne tabel har jeg opdateret med tal fra 1998 – 2011.
Forekomst af Enkeltbekkasin ved Rørvig fordelt på måneder.

ÅR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC I alt
1973 - 1997 1 0 3 3 0 0 0 0 9 20 15 11 62
1998 - 2011 7 7 4 12 3 0 0 0 10 55 21 17 136
1973 - 2011 8 7 7 15 3 0 0 0 19 75 36 28 198

Forekomst af Enkeltbekkasin ved Rørvig 1973 - 2011 fordelt på fem års perioder.

73 – 77 78 – 82 83 – 87 88 – 92 93 – 97 98 – 02 03 – 07 08 – 11
Antal 2 1 7 29 23 34 42 59

Som det ses af tabellerne er der en stigning i tallene. En af årsagerne er ændret forvaltning af Flyndersøengens vestdel med græsning - har skabt en fin og tilgængelig habitat for Enkeltbekkasin.

DOFBasen:2011


2010:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 170, 5)
Alle fund nævnes - fordelt på lokaliteter:
Flyndersø: 23/10 1, 12/11 - 21/11 1, dog 2 13/11.
Hovvig: 26/9 og 6/10 1.
Redaktøren har valgt en konservativ sammentælling og besluttet, at der var 5 fugle.

DOFBasen:2010


2009:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 153, 17)
Alle fund nævnes - fordelt på lokaliteter:
Flyndersø: 4/1 4, 5/1 3, 10/1 1, 6/3 1, 4/4 1 2, 17/10 1, 21/10 1, 24/10 3, 2/12 1, 6/12 1 og 13/12 2.
Rørvig Bugt: 1/1 1 og 13/12 1.
Skansehage: 3/1 1 og 30/10 1.
Hovvig: 2/10 2.
Renset for eventuelle gengangere skulle dette give 17 fugle.

DOFBasen:2009


2008:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 139, 14)
En fugl tilbragte en del af vinteren på Skansehage, hvor den ses i perioden 15/1 - 20/2 (JB, JS). Endnu en findes på Korshage og ses 25/1 - 2/2 (JS). Fra foråret foreligger disse fund: 15/3 1 Korshage (JS), 30/3 1 Korshage (EVR), 17/4 1 Hovvig (PG), 23/4 1 Nørrevang (AF) og 26/5 1 Hovvig (AF).
Fra nedtrækket og vinteren foreligger der disse fund: 26/9 1 Hovvig (JS), 17/10 1 V Korshage - ja det er rigtigt, fuglen kom trækkende sammen med en Dobbeltbekkasin (JB, JHC), 20/12 3 Flyndersø (JS), 22/12 - 24/12 1 Flyndersø (JHC, EVR) og 24/12 1 Skansehage (JS).

DOFBasen:2008


2007:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 123, 16)
Hovvig: 4/10 4, 12/10 2 og 23/12 1 (alle PG).
Rørvig Bugt: 25/11 2 og 29/11 1 (alle JS)
Skansehage: 18/2 1, 4/11 1, 8/11 1, 21/11 1, 24/11 1 og 19/12 1 (alle JS).
En simpel sammentælling giver 16 fugle - svært at korrigere for gengangere. Skansehage har aldrig tidligere huset Enkeltbekkasiner, hvorimod Hovvig og Rørvig Bugt er gamle kendinge.

DOFBasen:2007


2006:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 120, 3)
18/2 1 Rørvig Bugt (JS), 24/10 1 Hovvig (PG) og 5/11 1 Hovvig (PG) giver årets total på 3 fugle.

DOFBasen:2006


2005:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 110, 10)
Et par vintergæster blev registret 2/2 1 på Korshage (JS) og 1/3 1i Hovvig (HM), derudover: 6/4 4 Hovvig (PG).
Fra efteråret foreligger tre fund af fire fugle: 6/9 3 Hovvig (AF) og 25/11 - 26/11 1 Rørvig Bugt (PEL, BBP).

DOFBasen:2005


2004:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 100, 10)
Atter et år, hvor alle fund skete i Hovvig. Tidspunkterne er helt normale i forhold til tidligere fund. 19/4 1 (PG), 3/10 1 (LB, EVR, KES), 18/10 4 (PG), 27/10 1 (AF, EVR), 17/11 2 (PG) og 19/12 1 (PG).

DOFBasen:2004


2003:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 97, 3)
Det er ikke antallet af fugle der er anormalt for 2003, derimod det faktum at der ikke er set en eneste Enkeltbekkasin i efteråret, årets tre fugle blev: 16/2 1 Slettermosegård (LB), 16/4 1 Flyndersø (LB) og 19/4 1 Hovvig (PG).

DOFBasen:2003


2002:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 89, 8)
Giver ikke redaktøren de store problemer i år. Årets 8 fugle blev fordelt på 3 fund: 30/9 2 Hovvig (PG), 16/10 4 Hovvig (PG) og 23/10 2 Søndervang (EVR). Tidspunkterne normale for efteråret, men anormalt med overvægt af fund i Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 83, 6)
Et ægte vinterfund blev 3/2 1 kanalen ved Slettemosegård.
Alle øvrige fund nævnes fordelt på lokaliteter:
Rørvig Bugt: 25/9 1, 28/9 1, 6/10 1, 13/10 1, 24/10 1, 29/10 1 og 1/12 2.
Korshage: 16/11 1 og 26/11 1.
Flyndersø: 27/10 1.
En forsigtig sammentælling giver 6 fugle.

DOFBasen:2001


2000:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 76, 7)
En ægte vintergæst, idet en fugl opholdt sig i Rørvig Bugt fra 4/2 til 25/2 (JS, JW).
Derefter igen i bugten i oktober 7/10 2 (HVR), 13/10 1 (JS) og 21/10 1 (JS). Vi slutter af med en af de meget sjældne obs i Hovvig 4/11 1 (EVR, HVR) og en på Flyndersøengen 26/12 (EVR,HVR). En simpel sammentælling giver 7.

DOFBasen:2000


1999:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 64, 12)
Tilføjelse 1998: 6/12 1 rst Søndervang (JS).
1999: 8/9 1 NV til rast Korshage (LB) og så kommer et fund der overgår alle andre 20/10 11 rst Søndervang (HVR). Observatøren beretter tørt „må være RF-rekord“ og tilføjer stilfærdigt „sås spredt blandt Dobbeltbekkasiner“. Som det ses under næste art var der også en stor ophobning af „fætter dobbelt“ 30/10 - 31/10. Vi har tidligere haft 10 Enkeltbekkasiner på besøg samme dag, nemlig 16/11 1991 med 5 Flyndersøengen og 5 Rørvig Bugt.

DOFBasen:1999


1998:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 62, 1)
17/10 1 Flyndersøengen - tidspunkt og lokalitet helt „traditionelt“ (HVR).

DOFBasen:1998


1997:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 62, 0)
Meget sjælden trækgæst for- og efterår samt meget sjælden vintergæst.
Forårsfund i perioden 1/3 - 21/3 og efterårs/vinterfund i perioden 24/9 - 26/1.
Antal fugle pr femårsperiode:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Antal 2 1 7 29 23

Fugle fordelt på måneder:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 3 3 0 0 0 0 9 20 15 11

En forøget indsats for at finde denne art om efteråret, kan aflæses direkte på tallene for de sidste to perioder. Skal man se Enkeltbekkasin ved Rørvig, er mulighederne størst på Flyndersøengen og omkring skydebanen ved Rørvig Bugt. En dag der virkelig rykkede var 16/11 1991 med 5 Flyndersøengen og 5 Rørvig Bugt - inden var der i alt kun set 17 fugle.

DOFBasen:1997


1996:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 61, 1)
24/10 1 Hovvig (LB, HVR) er alt i et år, hvor arten svigtede i efteråret på de traditionelle lokaliteter.

DOFBasen:1996


1995:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 53 36/54, 5/8)
Vi begynder med 2 af de sjældne forårsobs 21/4 2 Hovvig. Derefter nogle af de efterårsobs, der efterhånden er ved at blive en tradition. I år 4 obs af 6 fugle: 30/9 2 Rørvig Bugt, 2/10 2 Flyndersø, 27/10 1 Søndervang og 10/12 1 Søndervang.

DOFBasen:1995


Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  

1994: (0, 29/45, 7/9)
6/4 1 Korshage.
30/9 2, 7/10 1 (EVR), 30/10 1 (EVR), 6/11 1 (EVR) og 14/12 1 alle Flyndersø samt 15/10 2 Rørvig Bugt.

1993: (0 , 24/38, 5/7)
26/9 1 (LB), 26/10 1 (EVR), 31/10 2 (JHC), 6/11 1 (EVR) og 13/11 1 (KES) alle Flyndersø samt 11/12 2 skydebanen ved Nykøbing Bugt (KES).

1992: (0, 16/30, 8/8)
26/1 1 Hovvig og 1/3 1 Rørvig Bugt.
27/9 1 og 10/10 1 (EVR) Hovvig, 14/10 1, 16/10 1, 7/11 1 og 20/12 1 Rørvig Bugt, 1/11 1 (EVR) og 7/11 1 Flyndersø.

1991: (0, 9/13, 7/17)
2/3 1 og 21/3 1 begge Søndervang (JS) - ved et af vandhullerne eller skal det være Rørvig Bugt?
20/10 1 Flydersø (UR), 26/10 1 Rørvig Bugt (KB), 16/11 5 Flyndersø og 5 Rørvig Bugt (SP) samt 30/12 3 Rørvig Bugt (JS).

1990: (0, 8/11, 1/2)
8/10 2 Søndervang (JS) - ved et af vandhullerne eller skal det være Rørvig Bugt?

1988: (0, 7/10, 1/1)
22/10 1 Flyndersø (HVR)

1987: (0, 6/9, 1/1)
10/10 1 Flyndersø (EVR, HVR, BV)

1984: (0, 5/6, 1/3)
2/12 3 Flyndersø (KB, JHC, EVR)

1983: (0, 3/3, 2/3)
24/9 1 (EVR) og 30/9 2 (LL) alle Flyndersø.

1981: (0, 2/2, 1/1)
12/10 1 V → rast Korshage (JHC)

1976: (0, 1/1, 1/1)
13/11 1 Hovvig (EVR)

1975: (0, 0, 1/1)
21/10 1 Hovvig (LB, HD)

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 1 8 13
MaxRst 1 1 1 8 8
Nobs 2 2 2 5 11
Ndag 2 2 2 5 11
Fænologi 02··14 12··15 21·· ··28

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 5 1 8 18
MaxRst 1 2 5 4 8 8
Nobs 3 5 1 5 1 15
Ndag 3 4 1 5 1 14
Fænologi 02·· ··15 02·· ···· ··19

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 1 15 23
MaxRst 4 1 14 1 14
Nobs 5 1 4 1 11
Ndag 5 1 4 1 11
Fænologi 01··22 20 09·· ··07

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 10··11 29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 4 4 14
MaxRst 6 4 3 2 3 6
Nobs 3 1 2 1 2 9
Ndag 3 1 2 1 2 9
Fænologi 02··26 05 03·· ···· ··24

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 4 7
MaxRst 1 2 4 2 4
Nobs 2 1 1 2 6
Ndag 2 1 1 2 6
Fænologi 01··02 31 20·· ··30

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 8 7 21
MaxRst 2 4 4 7 7
Nobs 2 1 4 1 8
Ndag 2 1 4 1 8
Fænologi 01··02 20 02·· ··12

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 8 9 19
MaxRst 2 8 5 8
Nobs 3 1 3 7
Ndag 3 1 2 6
Fænologi 01··04 23 04··21

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 10 21
MaxRst 1 6 2 8 1 8
Nobs 2 3 3 3 1 12
Ndag 2 2 3 3 1 11
Fænologi 12·· ··24 09·· ···· ··14

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 9 23 33
MaxRst 1 1 8 23 23
Nobs 1 2 8 2 13
Ndag 1 2 7 2 12
Fænologi 10·· ···· ···· ··15

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 1 4
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 06 15 29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 2 1 10 2 18
MaxRst 1 2 2 1 10 3 1 10
Nobs 1 1 1 1 8 7 1 20
Ndag 1 1 1 1 8 7 1 20
Fænologi 05 11·· ··09 20·· ···· ···· ··06

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2 4
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 2 4 7
Ndag 1 2 4 7
Fænologi 26·· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 2 6 1 18
MaxRst 4 1 2 3 2 4
Nobs 5 1 1 5 4 16
Ndag 5 1 1 5 3 15
Fænologi 01··10 06·· ··04 02··30 02··13

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 1 1 1 1 4 10
MaxRst 1 1 1 1 1 1 3 3
Nobs 6 4 2 2 1 1 1 4 21
Ndag 6 4 2 2 1 1 1 3 20
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ··26 26·· ··17 20··24

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 3 1 9
MaxRst 1 4 2 1 4
Nobs 1 2 6 2 11
Ndag 1 2 6 2 11
Fænologi 18 04·· ···· ··23

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 18 24·· ··05

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 3 2 10
MaxRst 1 1 4 3 1 4
Nobs 1 1 1 1 2 6
Ndag 1 1 1 1 2 6
Fænologi 02·· ···· ··06 06 25··26

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 6
MaxRst 1 4 2 1 4
Nobs 2 4 1 1 8
Ndag 2 3 1 1 7
Fænologi 19··30 03·· ···· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 16 16··19

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 2 4 4
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30·· ··23

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 1 2 6
MaxRst 1 1 1 1 2 2
Nobs 1 2 5 2 1 11
Ndag 1 2 5 2 1 11
Fænologi 03 25·· ···· ···· ··01

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 1 1 5
MaxRst 1 2 1 1 2
Nobs 4 3 1 1 9
Ndag 3 3 1 1 8
Fænologi 04··25 07·· ···· ··26art/05180.txt · Sidst ændret: 2023/05/09 08:51 af lb