Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05190

Vadefugle

Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago eu05190

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Ret almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Dobbeltbekkasin

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 11
Total 2 1 26 29
MaxRst 1 1 15 15
Nobs 2 1 3 6
Ndag 2 1 3 6
Fænologi 08·· ···· ··28

2023:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 13 17
Total 2 2 11 28 1 31 14 18 19 126
MaxRst 1 1 11 27 1 1 3 29 21 14 19 29
Nobs 2 2 5 6 2 3 7 26 30 13 5 101
Ndag 2 2 5 5 2 3 7 22 26 11 5 90
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2022:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 3 3 2 12
Total 27 5 25 28 7 156 3 3 2 256
MaxRst 21 3 8 19 5 13 156 74 42 5 1 156
Nobs 3 3 5 10 7 11 29 27 17 11 3 126
Ndag 3 2 5 8 6 10 29 22 14 11 3 113
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··17 22·· ···· ···· ···· ···· ··11

2021:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4
Total 64 7 7 11 1 47 37 1 175
MaxRst 38 4 4 5 2 1 1 9 42 36 23 24 42
Nobs 14 17 7 10 5 5 2 24 36 7 8 4 139
Ndag 12 13 5 7 4 5 2 23 30 7 8 3 119
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..19

2020:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 6
Total 34 9 13 1 44 8 72 1 1 183
MaxRst 32 2 4 6 2 3 9 41 16 36 14 6 41
Nobs 9 1 12 14 4 6 8 30 33 22 7 5 151
Ndag 8 1 10 13 4 5 8 28 25 17 7 5 131
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..11

2019:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago 

Efterårstræk: 23/8 - 15/12 i alt 27, flest 23/8 11. - I alt 6 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 1 4 1 1 1 2 16 41 18 71 23 9 11 1 1 6 1

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 9 3 52
Total 10 2 26 7 2 2 111 14 29 6 27 236
MaxRst 7 2 25 4 1 2 16 71 23 20 6 23 71
Nobs 2 1 5 5 2 4 15 34 23 7 1 5 104
Ndag 2 1 4 5 1 4 14 29 20 7 1 4 92
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Som vanligt er det de to lokaliteter Flyndersø og Hovvig, der tiltrak de rastende fugle. Året startede med rekord mange 2/1 76 Flyndersø. Der forblev mange fugle resten af januar med sidste vinterobservation 27/1 31. Fra foråret 5/4 12, og efteråret gav følgende 21/10 11 og 24/11 10, som er færre end normalt, men forholdene var præget af følgerne efter tørke og et tidligt inflow af saltvand sidst i september. Rastende fugle set Hovvig fra marts til november, men ingen dage med over 5 fugle. Udenfor disse to lokaliteter spredte observationer på en lang række lokaliteter.
Forårstrækket gav en total på 6, med flest 16/4 5. Efterårstrækket gav en total på 32, hvoraf de 24 trak i september. Årets sidste 21/12 1 rast Skansehage.
Ynglefugle som vanligt 1 – 2 spillende fugle i Flyndersø og en enkelt spillende 21/5 i Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 24 7 1 37
Total 152 3 14 44 14 16 31 17 61 23 23 1 399
MaxRst 76 3 3 12 2 2 5 4 8 11 10 1 76
Nobs 5 1 9 14 12 14 15 10 25 11 8 1 125
Ndag 5 1 9 13 9 14 15 10 21 11 8 1 117
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..21

2017:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Arten er knyttet til 2 lokaliteter og fremviser en typisk årscyklus for et år med kort, sent indsættende vinter. 1/1 11 rast Flyndersø, men 6/1 – 21/3 var de helt væk. Markant tilbage 29/3 22 rast Hovvig. 15/4 25 rast + 26 NØ Hovvig, hvor sidste var eneste træk. I efteråret lidt større, typisk opflyvende flokke i Hovvig fra 23/7 14 til flest 12/9 26. I Flyndersø viste et par systematiske tramp 6/11 25 og 30/11 41 rast.
Ynglefugle: I Flyndersø igen 1 par med 1 spillende han fra 4/4 til 24/6. Ganske interessant er 24/6 1 spillende han Hovvig. Kun denne dag, så indtil videre kan arten ikke regnes som ynglefugl her.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 2 28
Total 16 49 80 9 4 143 398 271 34 215 12 1231
MaxRst 11 22 25 2 1 17 23 26 8 41 6 41
Nobs 3 6 10 7 4 31 86 43 13 22 3 228
Ndag 3 5 6 5 3 16 29 24 8 11 2 112
Fænologi 01..05 22.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..15

2016:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Året startede med kanon rast antal i Flyndersø med 1/1 15 og 2/1 22. I resten af januar sås rastende fugle i Hovvig, Rørvig Bugt, Moseby og Nykøbing Bugt. De 2 sidste lokaliteter hver med 6 fugle. Rykkede ind i marts med 20/3 6 rast Flyndersø og med efterfølgende større antal 27/4 13 rast Hovvig. Ellers ingen dage i foråret med over 3 fugle på Korshage, Flyndersø og Hovvig. Ynglefugle som vanligt i Flyndersø med en til to spillende fugl(e) ultimo april og maj. Først i Hovvig fra 25/6 - så ingen ynglefugle her. Efterårets rast i Hovvig byggede sig stille og roligt op til 16/8 16, 12/9 22 og 14/9 22. Flyndersø gav, udover et par større dage 2/10 11 og 14/10 24, op til 5 rastende fugle. Udenfor Hovvig og Flyndersø blev enkelte fugle set på Skansehage og Korshage. Årets sidste 14/12 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 4 1 28
Total 58 7 27 22 8 76 149 170 87 20 5 629
MaxRst 22 6 13 3 3 7 16 22 24 5 3 24
Nobs 10 2 9 17 5 25 33 27 21 12 3 164
Ndag 9 2 8 13 5 24 27 26 15 10 3 142
Fænologi 01..21 20.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..14

2015:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Også her er Flyndersø i fokus med det eneste ynglepar og det højeste rasttal.
Januar åbnede mildt med 1/1 6 rast Flyndersø, siden mere småt med 5/2 1 Hovvig.
Rykkede ind i marts med 2/3 13 Flyndersø og kulminerede ultimo marts med 23/3 16 Flyndersø + 12 Søndervang og 27/3 15 Hovvig. Herefter er tallene små.
Ynglede igen med 1 par i Flyndersø, fra 24/4 spillende han og advarende fugle. Ingen ynglefugle i Hovvig - spil ikke hørt og fraværende 2/5 – 1/7.
Det lange efterår kom for alvor i gang i Hovvig 28/7 23, 2/8 24 og 4/8 24. Siden var der længere mellem de store tal. Blandt andet 19/9 17, 11/10 25 og 26/10 23 viste dog, at der var temmelig mange fugle, men man ser kun en fraktion i forbindelse med åben fouragering og især opflyvninger. Fra Flyndersø 2 systematiske tramp: 4/11 34 og 21/11 22.
Året sluttede mildt og der var bekkasiner til sidste dag 31/12 2 Nakke Kær.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 1 11
Total 6 1 68 20 6 2 51 151 66 160 104 11 646
MaxRst 6 1 16 3 1 1 23 24 17 25 34 5 34
Nobs 1 1 9 10 6 2 13 21 15 29 15 5 127
Ndag 1 1 8 8 6 2 13 21 12 24 14 5 115
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Arten observeret alle årets måneder. Årssum på 1165, hvilket er endnu et godt år for Dobbeltbekkasinen.
Vinterfugle: 1/1 17 Flyndersø, i februar dog højst 3 (16/2).
Forårstræk: 6/4 2 og 23/4 2 Korshage.
Forårsrast: Dagsmaks: Marts: 23/3 29 Flyndersø og april: 10/4 26 Hovvig.
Flyndersø og Hovvig havde begge territoriehævdende og spillende fugle. Flyndersø havde en enkelt territoriehævdende fugl ved mange besøg i perioden 8/4 – 17/6, hvilket må betyde yngel. I Hovvig set med op til 7 spillende i træktiden. I perioden 18/4 – 20/5 ved nogle få tilfælde en enkelt territoriehævdende fugl i nordenden, så muligvis et yngleforsøg her.
Efterårsrast: Dagsmaks: Juli: 29/7 31 Hovvig, august: 6/8 og 7/8 19 Hovvig, september: 8/9 15 Hovvig og 15/9 15 Flyndersø, oktober: 17/10 78 Hovvig, november: 15/11 61 Flyndersø og december 14/12 28 Flyndersø.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 17 5 46 71 11 5 209 196 53 354 169 29 1165
MaxRst 17 3 29 26 3 1 31 19 15 78 61 28 78
Nobs 1 3 7 19 9 5 19 24 15 27 11 2 142
Ndag 1 3 4 16 9 3 19 24 15 22 10 2 128
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2013:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Med en årssum på 1053 fugle blev der i 2013 rapporteret næsten dobbelt så mange fugle som i 2012. Årsagen var høje tal fra den fantastiske Bekkasin-eng på Flyndersø.
Samme eng holdt igen i 2013 et ynglepar: 2 fugle set, og hannen spillede flittigt i perioden 27/4 – 21/5. En opmuntring, da arten er gået meget tilbage som ynglefugl og også fortsat er forsvundet fra Hovvig.
Højeste rast forår var 15/4 18 Hovvig. Både forår og efterår 9 fugle på træk.
Efterårsrast: Juli: dags maks 30/7 28 Hovvig. August: dags maks 24/8 41 Flyndersø. September: dags maks 15/9 51 Flyndersø. Oktober: dags maks 13/10 63 Flyndersø. November: dags maks 2/11 39 Flyndersø.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 3 4 1 1 18
Total 5 85 10 163 288 232 180 90 1053
MaxRst 5 18 2 28 41 51 63 39 63
N 1 18 9 12 30 36 33 10 149
Fænologi 04.. …. ..21 06.. …. …. …. ..16

2012:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
I alt er modtaget 596 fugle fra 105 rapporter, der ganske som vanligt fordeler sig med ret få forår og pænt mange om efteråret.
11/2 1 Rørvig Bugt (JS) en fugl i vinterens hjerte. Fem dage før var det en Enkeltbekkasin. Ikke rigtigt koncensus her, men en ”two birds theory” kunne jo være løsningen.
Trækandelen beskeden: 11 trak forår i april (26/4 8 NØ Korshage) og 15 trak efterår herunder årets sidste 9/10 3 SV Rørvig By.
Dobbeltbekkasin ynglede igen i Flyndersø. 23/4 – 13/6 hørt og set 1 spillende han og 13/6 blev yderligere 1 fugl set.
I øvrigt dominerede august og september med rastende flokke. Hovvig indledte hovedsæsonen 24/7 11, og højeste tal blev 24/9 43. Efter 14/10 15 forsvandt de fleste hurtigt. I Flyndersø mange både 18/8 22 og 18/9 21. I øvrigt kan nævnes 9/9 15 Slettermose. Kun én i november - 3/11 1 Flyndersø. I december 9/12 1 Skansehage i snelandskab nødlandet i yderste klit, men så sent som 29/12 2 rastende Søndervang.

DOFBasen:2012


2011:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Set i perioden 11/3 - 25/12 (69 observationsdage), og som sædvanligt flest fugle i Hovvig og på Flyndersøengen.
Yderst beskedent forårstræk 19/3 3 T Nakke, 2/4 1 SV Rørvig, 10/4 1 trk Rørvig samt 14/4 2 trk Hovvig og 1 trk Rørvig, i alt 8.
Foråret har kun 2 dage, hvor rastende fugle overstiger de få ynglefugle, flest 8/3 10 Hovvig.
Spillende fugle i Hovvig (14/4 – 4/6 op til 2 fugle) - 2 par yngler (PG oplyst). Også spillende fugl på Flyndersøengen (10/5) - ynglepar her?
Modsat raster pæne flokke længe om efteråret - helt overvejende Hovvig og Flyndersø.
I Hovvig er 4/9 41, 1/10 22 og 4/10 16 de største rasttal - i det lukkede område vil det altid kun udgøre en fraktion af fuglene. Modsat Flyndersø hvor der flushes totaler 6/10 14, 28/10 36 og 8/11 14.
Efterårstræk kun 15/9 1 Korshage og 26/9 1 Rørvig.
Decemberfugle var 9/12 8 Hovvig, 15/12 2 Langesømosen og sidste 25/12 1 Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
I perioden 14/1 - 24/1 (5 observationsdage) sås op til 3 fugle Rørvig Bugt. De næste set 22/3 5, 23/3 6 og 28/3 8 Hovvig.
Ikke nogen trækkende fugle og kun set 9 dage frem til udgangen af juni, herunder mindst 1 ynglepar i Hovvig.
Efterårstræk: 22/8 - 25/9 i alt 16, flest 22/8 9 og 19/9 3.
I perioden 4/7 - 20/12 (55 observationsdage) er der indsendt rastende fugle. Tabellen viser maks. tal for Dobbeltbekkasin på de enkelte lokaliteter fordelt på 10-dagesperioder

J u l A u g S e p O k t N o v
Flyndersø 0 1 7 5 0 0 0 0 0 1 7 8 0 6 0
Hovvig 1 8 7 18 22 16 0 47 3 17 15 8 34 0 0

Endvidere 9/10 13 på mark Søndervang. En bekkansinfri vinter varsledes med sidste obs 30/11 1 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2010


2009:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Der ses Dobbeltbekkasiner på de klassiske lokaliteter 1/1 - 24/6 (34 Obsdage).
Tabellen viser maks. tal for Dobbeltbekkasin på de enkelte lokaliteter fordelt på 10 dages perioder.

J a n F e b M a r A p r M a j J u n
Rørvig Bugt 5 1 6 21 19 18
Flyndersø 10 18 23 6 2
Nykøbing Bugt 1
Korshage 3 2 1 1
Hovvig 3 16 2 1 3

25/3 1 Ø Nørrevang og 7/4 2 Ø Korshage er årets trækfugle.
I perioden 25/7 – 20/12 (55 obsdage) er der indsendt rastende fugle. Tabellen viser maks. tal for Dobbeltbekkasin på de enkelte lokaliteter fordelt på 10 dages perioder

J u l A u g S e p O k t N o v D e c
Rørvig Bugt 6 4 15 7 12
Flyndersø 3 1 2 11 9 24 64 14
Korshage 2 1
Hovvig 5 15 15 40 38 4 40 60 21 2 22

De 64 fugle 6/12 Flyndersø er ifølge arkiverne ny lokal vinterrekord.
Efterårstræk: 19/8 – 20/10 i alt 49, flest 30/8 21 og 29/9 9.

DOFBasen:2009


2008:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Lidt vinterfugle ses da 6 skræmmes op i Hovvig 12/1, 17/1 1 Nykøbing Bugt, 26/1 1 Søndervang, 20/2 1 hørt Rørvig og 8/3 8 V Korshage og 1 Hovvig.
Trækkende fugle: 28/3 2 Ø Korshage, 30/3 2 Ø Korshage og 21/4 1 Ø Korshage.
Eneste nævneværdige rasttal er fra Hovvig 6/4 44 og 17/4 36.
Rastende fugle i Hovvig 1/6 - 3/11 se tabel.
Fugle set med direkte kurs vest på: 28/9 5 Korshage, 30/9 5 Rørvig og 17/10 1 Korshage.
Rastende fugle set på følgende lokaliteter:
Korshage: 1/11 5 og 21/11 2.
Flyndersø: 13/9 1, 11/11 8, 20/12 24, 21/12 7, 22/12 5, 24/12 1, 25/12 2 og 30/12 1.
Rørvig Bugt: 9/11 4, 12/11 7, 14/11 18, 23/11 6, 11/12 1, 16/12/1, 27/12 2, 30/12 3 og 6/12 6.
Skansehage: 8/9 1 og 4/10 1.

DOFBasen:2008


2007:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Dukker op 24/1 1 Hovvig, 1/2 6 Rørvig Bugt, 3/2 6 Søndervang, 9/2 1 Rørvig Bugt og 17/2 2 Rørvig Bugt.
Forårstræk: 27/3 1 S, 29/3 3 Ø og 30/3 3 SØ alle Korshage, i alt 7.
Ingen nævneværdige rattal uden for Hovvig, hvor arten ses frem til 23/5, de største tal: 30/3 10, 1/4 40, 9/4 20, 23/4 9 og 24/4 36.
Rastende efterårsfugle set i Hovvig 11/8 - 5/11 se tabel.
Øvrige efterårsfund fordelt på lokaliteter:
Flyndersø: 23/10 og 5/11 7.
Korshage: 19/8 1, 14/9 2 V, 5/10 1 og 26/10 1.
Rørvig Bugt: 1/9 1, 21/10 22, 22/10 1, 26/10 40, 11/11 4 SV, 17/11 1, 24/11 1, 25/11 8, 29/11 og 6/12 3.
Skansehage: 13/12 1.
Søndervang: 11/11 2 og 4/12 2.

DOFBasen:2007


2006:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Årets gang for Dobbeltbekkasin er helt klassisk, hvad angår lokaliteter og tidspunkter, de første dukker op: 2/2 4 Rørvig Bugt, derefter 23/3 1 Hovvig og 30/3 16 Hovvig.
Der er registreret bekkasiner på direkte træk: 6/4 1 Ø, 23/4 1 Ø og 26/4 1 Ø alle Korshage.
Rastende forårsfugle fordelt på lokaliteter:
Flyndersø: 23/4 1.
Hovvig: 8/4 17, 13/4 3, 20/4 12, 30/4 1 og 9/5 30.
Rastende efterårsfugle set i Hovvig 22/7 - 15/10 se tabel.
Øvrige efterårsfund fordelt på lokaliteter:
Flyndersø: 9/9 21, 17/9 2 og 20/10 1.
Korshage: 5/9 1 SV og 8/10 1 V.
Rørvig Bugt: 2/11 18, 25/11 15 og 1/12 11.
Skansehage: 16/11 2.

DOFBasen:2006


2005:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
15/1 1 Skansehage, 7/2 1 Hovvig, 21/2 - 23/1 1 Rørvig Bugt og 27/2 5 Hovvig er vinterens fund af Dobbeltbekkasin.
Ingen fund at bekkasiner på træk. Forårets øvrige tal er meget beskedne og alle fra Hovvig: 4/4 1, 6/4 36, 9/4 og 10/4 1, 23/4 og 24/4 1 og 10/5 1.
Efterårets fugle set 16/7 - 27/11 i Hovvig og den efterhånden klassiske efterårs/vinter lokalitet i Rørvig Bugt.
Hovvig mellem 16/7 - 20/11, for maks. tal, se tabel.
Rørvig Bugt: 19/10 26, 6/11 1, 13/11 4, 20/11 1, 26/11 5 og 27/11 30. Derudover 19/10 1 Flyndersø.
November fuglene fra Rørvig Bugt blev også de sidste i 2005.

DOFBasen:2005


2004:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
1/1 - 3/1 2 Rørvig Bugt, 20/1 1 Skansehage, 26/1 1 Hovvig og 28/2 1 Korshage udgør artens forekomst i vintermånederne.
Forårstræk 5/3 - 20/4 i alt 4 fugle.
Rastende fugle i Hovvig: 18/3 5, 22/3 2, 2/4 16, 5/4 10, 16/4 5, 19/4 64, 24/4 5, 25/4 30 og 1/5 2.
Efterårstræk: 25/8 15 SV Hovvig, 6/9 18 SV Hovvig, 17/9 18 SV Korshage, 22/4 4 SV Korshage og 24/9 1 SV Korshage. I alt 56.
Rastende fugle i Hovvig 25/7 - 21/11, for maxtal se tabel.
Uden for Hovvig følgende rastende fugle:
Korshage: 5/9 3.
Flyndersø: 18/9 4, 11/10 6 og 24/10 14.
Sidste fund blev: 27/10 3, 31/10 5, 6/11 1 og 21/11 1 alle Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Lidt vintergæster blev det da til: 1/1 - 7/1 2 Rørvig bugt, 31/1 1 Rørvig, 1/2 2 Rørvig bugt, 16/2 1 Slettermosegård.
Forårstræk 8/3 - 17/4 i alt 6, hvoraf de 3 stak østover den 17/4.
Pæne rasttal i Hovvig: 19/4 45 og 27/4 70.
Ingen meddelelser om potentielle ynglefugle indsendt.
Efterårstræk: 7/9 1 SV Korshage, 9/9 1 V Korshage, 19/9 5 V Nørrevang, 2/10 12 SV Korshage, 24/10 3 SV Hovvig og 25/10 1 V Korshage - i alt 23.
Rastende fugle i Hovvig 22/7 - 24/10, for maxtal se tabel.
Uden for Hovvig følgende maxtal:
Korshage: 29/10 2, 1/11 6 og 2/11 3.
Flyndersø: 16/9, 19/9 og 26/9 alle dage 1.
Rørvig Bugt: 21/9 48.
Sidste fund blev: 29/10 2, 1/11 6 og 2/11 3 alle Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Ingen fund januar/februar.
Forårstræk 31/3 - 10/4 i alt 14.
Pæne rasttal i Hovvig: 5/4 38, 12/4 34, 16/4 40 og 56 ved Galbuen, 18/4 75 og 20/4 96.
Ingen meddelelser om potentielle ynglefugle indsendt.
Efterårstræk: 17/8 13 S Hovvig, 15/9 1 S Hovvig, 28/9 3 SV Hovvig og 4/10 3 V Korshage. I alt 20.
Rastende fugle i Hovvig 14/7 - 24/10, for maxtal se tabel.
Uden for Hovvig følgende maxtal:
Flyndersø: 21/9 3.
Rørvig Bugt: 26/9 6, 30/9 5 og 20/10 6.
Decemberfund: 26/12 1 og 31/12 2 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2002


2001:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Vi starter med lidt vinterfund: 13/1 1 Hovvig og 1 Slettemosegård 20/1 1 Langesømosen, 28/1 1 Hovvig og 4/2 3 Søndervang.
Forårstræk 31/3 - 8/5 i alt 42, hvoraf de 35 stak NØ Hovvig efter at have rastet på engene 8/5.
Ingen meddelelser om potentielle ynglefugle indsendt.
Efterårstræk: 20/8 21 S Hovvig, 26/8 4 SV Korshage og 28/12 1 V Søndervang - i alt 26.
Rastende fugle i Hovvig 14/7 - 8/11, for maxtal se tabel.
Uden for Hovvig følgende maxtal:
Flyndersø: 27/10 14 og 17/11 4.
Rørvig Bugt: 25/9 6, 26/9 29, 28/9 30, 6/10 40, 13/10 20, 24/10 4 og 29/10 12.
Sidste fugle blev 8/11 1 Hovvig, 17/11 4 Flyndersø og 28/12 1 V Søndervang.

DOFBasen:2001


2000:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Arten dukkede op med et brag 25/3 43 Hovvig, derefter normale 26/3 1 Korshage, 30/3 1 Hovvig og 31/3 2 Hovvig. Set i Hovvig frem til 5/5 8.
Forårstrækket gav i alt 7 fugle: 4/4 1 Ø Korshage, 7/4 2 NØ Rørvig Bugt og 16/4 4 Ø Korshage.
Eneste rastobs uden for Hovvig blev 17/4 2 Korshage.
Ingen meddelelser om potientelle ynglefugle indsendt.
Efterårstrækket forløb også over 3 dage: 16/9 1 trk Korshage, 29/9 2 SV Korshage og 14/10 1 trk Korshage.
Rastende fugle i Hovvig 23/7 - 26/12, for maxtal se tabel 1. Udover tallene i tabellen er der følgende decemberobs: 10/12 1, 23/12 1 og 26/12 16.
Uden for Hovvig følgende maxtal: 18/11 1 Korshage, 17/8 4 Skansehage, 5/10 21 Søndervang, 7/10 7 Søndervang og 1/10 36 Rørvig Bugt.
Udover fuglene fra Hovvig er der følgende decemberobs: 9/12 2 Dybesø og 23/12 2 Flyndersø.

DOFBasen:2000


1999:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Arten dukkede op i Hovvig 20/3 1, 28/3 8 og 31/3 7. Derefter set frem til 26/4 med max
13/4 4, 23/4 3 og 26/4 21.
Forårstrækket udgøres af 29/3 1 Ø Korshage, 4/4 4 Ø Brentebjerg og 22/4 1 Ø Korshage . I alt 6.
Rastende fugle uden for Hovvig: 22/4 1 Korshage og 13/5 2 Korshage.
Der er ikke indsendt oplysninger om ynglefund, men der er set spillende bekkasin i Hovvig ultimo april.
Efterårstrækket blev også på 6 fugle: 24/7 1, 26/7 1, 11/9 1 og 25/9 1 alle V Korshage, 2/10 1 V Dybesø og 6/11 1 SØ Nykøbing.
Rastende fugle i Hovvig 11/7 - 7/11. Maxtal fremgår af tabel 4.
Rastende udenfor Hovvig: Korshage 11/9 1.
Rørvig Bugt: 29/7 2, 7/8 1, 30/10 59, 31/10 44 og 6/11 20.
Søndervang: 9/8 20 og 30/10 17.
Sidste fugle 7/11 11 Hovvig.

DOFBasen:1999


1998:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Ingen vinterfund. Dukker op i Hovvig 24/3 1, 30/3 3 og 4/4 1, hvorefter arten ses frem til 25/4. Flest 14/4 6 og 25/4 11.
Forårstrækket bestod af 8/4 5 NØ KH og 13/4 1 Ø KH - i alt 6.
Ingen oplysninger om ynglefund.
Efterårstrækket udgøres af: 10/8 1 HV, 16/8 1 KH, 26/8 7 KH, 27/8 11 KH, 1/9 1 KH, 20/9 1 KH, 6/10 1 Nykøbing og 26/11 1 Nykøbing - i alt 24.
Rastende fugle set i Hovvig 17/7 - 22/11. Maxtal se tabel 2.
Eneste rastobs uden for Hovvig blev 11/8 1 Flyndersø.
Sidste 3 fund blev: 21/11 2 HV, 22/11 1 HV og 26/11 1 trk Nykøbing.

DOFBasen:1998


1997:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Sjælden yngletrækfugl, fåtallig for- og efterårstrækgæst samt sjælden vintergæst.
To ynglepladser i kommunen. Stabil på Flyndersøengen indtil sidst i 80'erne, enkelte år flere par, sidst i 1983. Naturplejen i Hovvig medførte fremgang først i 90'erne med 3 - 5 par i 1993 som højeste notering, men de sidste par år, har der kun været et enkelt par.
Forårstrækket starter medio marts og efterårstrækket forløber fra ultimo juli til ultimo oktober. Grundet bekkasinernes skjulte levevis har rasttallene et lidt tilfældigt præg, men der kan være mange fugle. De højeste noteringer fra Hovvig: 5/5 1991 112, 17/4 1977 105 og ultimo august 1984 60 og fra andre lokaliteter: 26/10 1991 42 Rørvig Bugt, 23/4 1988 22 Flyndersø og 27/3 1987 11 Dybesø. Største trækdage: 6/5 1991 30 og 28/9 1974 112 SV Hovvig. Sæsontotalerne for- og efterår fremgår af diagrammerne.

1997: Ingen vinterfund.
Forårstrækket udgøres af 10/4 1 Ø Korshage.
Rastende fugle fra 1/3 - 12/6 i alt 12, flest set 8/4 og 12/6 begge dage 2 Hovvig.
Der er ikke konstateret sikre ynglepar i år.
Efterårstræk: 24/8 - 22/9 i alt 12, flest 24/8 9 SV Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig 29/7 - 19/11, flest 17/8 15. Eneste rastobservation udenfor Hovvig blev 11/10 1 Skansehage.

DOFBasen:1997


1996:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Ingen vinterobs, til gengæld blev det første fund stort 31/3 10 Hovvig, derefter noteret næsten dagligt i Hovvig fra 2/4, hvor max blev 7/4 9, 15/4 9 og 21/4 7.
Træk: 2/4 til 4/7, i alt 11. Dage med mere end 1: 14/4 3 Ø Korshage og 7/5 2 Ø Nykøbing.
Ynglefund: Min 1 par i Hovvig er alt.
Efterårstrækket meget beskedent, 16/10 1 V Korshage er alt.
Rastende fugle set i Hovvig fra 21/7 til 10/11, flest 12/8 50 og 17/8 50, se tabel 4.
Eneste rastende udenfor Hovvig blev registreret 24/11, hvor 32 blev trampet op på Flyndersøengen.

DOFBasen:1996


1995:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Ingen vinterobs, de første noteredes 11/3 2 Flyndersø, 26/3 1 Hovvi og 14/4 16 Hovvig. Derefter daglig i Hovvig frem til ultimo juni, hvor max blev 15/4 17, 20/4 88 og 25/4 19.
Træk: 23/4 2 Ø Korshage er alt.
Ynglefund: 1+ par i Hovvig.
Efterårstræk fra 19/8 til 8/10, i alt 4 V.
Rastende fugle ses i Hovvig 2/7 - 5/11. Flest 26/8 54. - Se tabel 3 og 4.
Derudover spredte obs af enkelte fugle på halvøen frem til de sidste 22/12 og 23/12 4 på isen Rørvig Bugt.

DOFBasen:1995


Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 3 3 2 12
Total 27 5 25 28 7 1 156 5 47 5 306
MaxRst 21 3 8 19 5 13 156 74 42 5 1 156
Nobs 3 3 5 10 7 11 29 27 17 11 3 126
Ndag 3 2 5 8 6 10 29 22 14 11 3 113
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··17 22·· ···· ···· ···· ···· ··11

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4
Total 64 7 7 11 1 47 37 1 175
MaxRst 38 4 4 5 2 1 1 9 42 36 23 24 42
Nobs 14 17 7 10 5 5 2 24 36 7 8 4 139
Ndag 12 13 5 7 4 5 2 23 30 7 8 3 119
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 6
Total 42 9 19 1 44 8 72 1 1 197
MaxRst 32 2 4 6 2 3 9 41 16 36 14 6 41
Nobs 9 1 12 14 4 6 8 30 33 22 7 5 151
Ndag 8 1 10 13 4 5 8 28 25 17 7 5 131
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 9 3 52
Total 3 25 4 2 2 128 14 28 26 232
MaxRst 7 2 25 4 1 2 16 71 23 20 6 23 71
Nobs 2 1 5 5 2 4 15 34 23 7 1 5 104
Ndag 2 1 4 5 1 4 14 29 20 7 1 4 92
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 23 7 1 35
Total 76 3 4 32 2 26 19 3 1 166
MaxRst 76 3 3 12 8 2 5 4 8 11 10 1 76
Nobs 5 1 11 14 14 16 15 11 26 12 9 1 135
Ndag 5 1 9 13 9 14 15 10 21 11 8 1 117
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 2 28
Total 12 16 28 1 27 4 41 129
MaxRst 11 22 25 2 1 17 23 26 8 41 6 41
Nobs 3 6 8 6 3 16 32 24 10 13 2 123
Ndag 3 5 6 5 3 16 29 24 8 11 2 112
Fænologi 01··05 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 4 1 28
Total 38 6 4 1 28 27 25 1 130
MaxRst 22 6 13 4 3 7 16 22 24 5 3 24
Nobs 10 2 9 17 5 25 33 27 21 12 3 164
Ndag 9 2 8 13 5 24 27 26 15 10 3 142
Fænologi 01··21 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 1 11
Total 6 50 8 1 27 2 41 6 141
MaxRst 6 1 16 3 1 1 23 24 26 25 34 5 34
Nobs 1 1 9 10 6 2 13 21 16 29 16 5 129
Ndag 1 1 8 8 6 2 13 21 13 24 14 5 116
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 40 4 2 1 78 64 1 190
MaxRst 17 3 29 26 3 2 31 19 15 78 61 28 78
Nobs 1 3 7 18 9 5 19 23 18 31 11 2 147
Ndag 1 3 4 16 9 3 19 23 15 22 10 2 127
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 3 4 1 1 28
Total 5 40 1 28 3 14 64 15 170
MaxRst 5 18 2 28 41 51 63 39 63
Nobs 1 21 9 12 30 35 32 10 150
Ndag 1 15 8 11 22 22 19 7 105
Fænologi 04·· ···· ··21 06·· ···· ···· ···· ··16

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 1 11 3 26
Total 1 18 25 88 3 1 3 139
MaxRst 1 4 1 2 11 22 43 15 1 2 43
Nobs 1 10 3 5 9 24 26 12 1 2 93
Ndag 1 8 3 4 8 23 19 11 1 2 80
Fænologi 11 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 2 9
Total 3 6 1 43 36 4 93
MaxRst 10 7 2 1 2 4 41 36 14 8 41
Nobs 8 13 5 3 5 5 15 13 9 3 79
Ndag 8 9 5 3 5 5 13 10 8 3 69
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 6 16
Total 3 5 2 1 7 10 71 18 25 142
MaxRst 3 17 2 1 2 8 22 47 17 34 47
Nobs 5 5 2 3 4 6 13 10 17 11 76
Ndag 5 4 2 3 4 5 11 7 14 11 66
Fænologi 14··24 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 23 14 6 46
Total 19 25 27 5 3 23 14 84 76 276
MaxRst 18 21 23 16 2 3 5 40 40 60 24 64 64
Nobs 12 11 6 9 3 1 2 13 22 22 3 14 118
Ndag 10 10 6 8 3 1 2 8 15 15 3 13 94
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 1 14 1 28
Total 8 1 12 54 1 15 72 23 24 210
MaxRst 6 1 3 44 1 1 9 26 70 33 24 70
Nobs 3 1 6 9 1 2 11 14 9 8 11 75
Ndag 3 1 5 9 1 2 10 12 8 8 10 69
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ··14 07·· ···· ···· ···· ··31

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 2 4 13
Total 1 12 22 42 1 2 293 11 3 387
MaxRst 1 6 13 40 1 22 60 230 11 3 230
Nobs 1 5 8 9 3 7 6 16 9 3 67
Ndag 1 5 7 9 3 6 6 13 7 3 60
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ··23 11·· ···· ···· ···· ··13

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 2 1 16
Total 4 1 31 30 44 56 20 186
MaxRst 4 16 17 30 15 6 40 55 18 11 55
Nobs 1 3 6 1 7 8 10 5 3 1 45
Ndag 1 3 6 1 7 8 8 5 3 1 43
Fænologi 02·· ···· ···· ··09 22·· ···· ···· ···· ···· ··01

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 1 6 43 25 1 30 106
MaxRst 1 5 36 1 24 20 5 26 30 36
Nobs 1 4 10 1 8 13 4 12 8 61
Ndag 1 4 7 1 7 13 4 11 6 54
Fænologi 15·· ··27 04·· ··10 16·· ···· ···· ···· ··27

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 4 15 48 14 83
Total 8 1 1 70 45 15 52 14 206
MaxRst 2 1 5 64 2 45 15 35 45 1 64
Nobs 7 1 3 13 1 1 4 15 10 2 57
Ndag 4 1 3 11 1 1 3 12 8 2 46
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··01 25·· ···· ···· ···· ··21

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 43 55 13 113
Total 3 1 3 58 155 77 6 303
MaxRst 2 2 11 70 2 1 7 9 100 63 6 100
Nobs 4 2 4 15 1 1 2 8 15 12 3 67
Ndag 4 2 4 14 1 1 2 8 10 10 2 58
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 13 4 3 34
Total 2 114 13 13 4 2 148
MaxRst 11 96 3 2 1 27 55 40 2 96
Nobs 6 17 8 2 2 15 17 14 2 83
Ndag 4 16 7 2 2 14 14 11 2 72
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24 26··31

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 3 35 26 3 1 72
Total 3 3 1 53 49 47 59 1 216
MaxRst 1 5 50 14 6 21 30 40 4 50
Nobs 4 1 4 10 2 2 19 13 11 2 1 69
Ndag 3 1 3 9 2 2 16 13 9 2 1 61
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ··08 14·· ···· ···· ···· ···· ··28

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 3 1 14
Total 45 10 4 3 68 1 20 151
MaxRst 43 14 8 3 5 14 36 3 16 43
Nobs 5 11 1 3 7 9 11 5 5 57
Ndag 4 8 1 3 6 9 8 5 4 48
Fænologi 25·· ···· ··05 19·· ···· ···· ···· ···· ··26art/05190.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 07:00 af lb