Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05200

Indholdsfortegnelse

Vadefugle

Tredækker Gallinago media eu05200

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: Tilfældig Efterår: Tilfældig

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Tredækker  Gallinago media  

DOFBasen:2024


2023:  Tredækker  Gallinago media  

DOFBasen:2023


2018:  Tredækker  Gallinago media  (0, 8/9, 1/1)
På Korshage trampede TPA en Tredækker op 20/10. Fuglen lettede fra det fugtige hul og fløj kun omkring 10 meter inden den igen gik ned. Hvide halekanter set og lavmælt grynt hørt. En sjældent set art på Rørvighalvøen og den absolut seneste. Fra de sidste 10 år er der kun 10 iagttagelser i Danmark af Tredækker i oktober, der typisk er fundet uden for de traditionelle rastepladser. Heraf en del sene og den absolut senest 21/10–2016 fra Anholt. Der er altså tale om et bemærkelsesværdigt fund på Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2016:  Tredækker  Gallinago media  (0, 7/8, 1/1)
21/8 blev en Tredækker trampet op to gange i Flyndersø (CG). Registreret som stor kraftig bekkasin. Lettede på ca. 10 meters afstand. Når den lettede blev der hørt vingebulder. Flugten var lav og jævn, og den fløj begge gange 50 – 100 meter. Rørvigs 9. fund, sidst set i 2010. Efteråret var i øvrigt præget af mange observationer af Tredækker rundt om i landet.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2010:  Tredækker  Gallinago media  (0, 7, 1)
Tre år på stribe og områdets Tredækker nummer 8 er i arkivet. Denne gang blev fuglen stampet op på en brakmark ved møllen i Rørvig. Fuglen fløj væk fra observatøren på 10 m afstand ind over hegnet ved vandværket og forsvandt. Observatøren (CG) fik denne oplevelse 13/9 (14:25 - 14:26).

DOFBasen:2010


2009:  Tredækker  Gallinago media  (0, 6, 1)
Minsandten - endnu en af den i vort område sjældne Tredækker fulgte op på sidste års fugl. 4/8 10:55 1 Hovvig. Observatøren (AF) bemærker, at fuglen blev trådt op af en stor ko nord for sydtårnet, da en bonde skulle flytte sine stude fra en eng parcel til en anden. Fuglen der fløj ca. 100 m inden den dumpede ned i noget langhåret græs, blev set i teleskopet og under den korte flyvetur registreres typiske kendetegn som tydelige hvide halesider, tydelig kontrast mellem halsen og brystet, tydelig mørkvatteret flanke og markant rustbrun overhale - arten var hermed i bogen for andet år i træk.

DOFBasen:2009


2008:  Tredækker  Gallinago media  (0, 5, 1)
Så er halvøens sjette Tredækker på plads i arkivet - fuglen blev 12/10 trådt op på en stubmark på Nørrevang, hvorefter den fløj ligeud og satte sig ved Korshagegård (EVR).

16-10-23 LB: Findes ikke længere i DOFbasen? - men fundet fra 2004 er der stadig?

DOFBasen:2008


2004:  Tredækker  Gallinago media  (0, 4, 1)
Halvøens femte, og det nye årtusindes anden Tredækker lod sig se i Hovvig 9/10 (Henning Vikkelsø Rasmussen - via RF-web).

DOFBasen:2004


2002:  Tredækker  Gallinago media  (0, 3, 1)
Endnu en overraskelse på vadefuglefronten. Halvøens fjerde Tredækker lod sig iagttage 28/8 - 30/8 i Hovvig (PG, EVR). Fuglen blev fundet på engene ved Galbuen 28/8 og set igen 30/8 fra tårnet hvor den gav flyveopvisning over vigen.
Arten er tidligere set 11/5 1978 2 Hovvig og 17/8 1982 1 Hovvig.

DOFBasen:2002


1997:  Tredækker  Gallinago media  (0, 3, 0)
Tilfældig trækgæst for- og efterår, i alt 2 fund af 3 fugle:
11/5 1978 2 Hovvig og 17/8 1982 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


Tredækker  Gallinago media  

1982: 1
17/8 1 R Brentebjerg på stubmark (JHC).
(22/8 1 trampet op Nakke (NNF), 24/9 1 jaget op på fodboldbanen Skansehage (ET).)
Bemærk at kun iagttagelsen 17/8 er beskrevet til og godkendt af SU.
Tidligere er arten kun set 1978.

1978: 2
11/5 2 sammen HV (EVR).
Første iagttagelse fra området.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 28··30

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/05200.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1