Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05290

Indholdsfortegnelse

Vadefugle

Skovsneppe Scolopax rusticola eu05290

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Fåtallig Sommer: Sjælden Efterår: Sjælden

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 7 2 15
MaxRst 2 1 2 2 2
Nobs 6 1 9 4 20
Ndag 5 1 8 4 18
Fænologi 05·· ···· ···· ··28

2023:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 3 2 3 6 1 2 3 3 4 30
MaxRst 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
Nobs 4 3 4 3 8 3 2 3 3 7 40
Ndag 4 3 4 3 4 3 2 3 3 7 36
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ··10 14·· ···· ··28

2022:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 4 12 5 4 7 1 1 39
MaxRst 1 1 5 1 1 3 1 1 5
Nobs 5 4 7 6 5 5 3 6 41
Ndag 5 4 6 4 5 4 3 3 34
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··17 17··26 16··20

2021:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 24 4 7 2 1 2 1 8 52
MaxRst 1 5 4 1 2 2 1 1 1 2 5
Nobs 7 32 9 4 5 5 1 2 1 8 74
Ndag 7 14 6 4 5 5 1 2 1 8 53
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. ..09 08.. …. ..30

2020:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 2 3 6 4 1 1 1 1 23
MaxRst 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
Nobs 6 1 4 5 12 5 1 2 1 1 38
Ndag 6 1 4 5 10 5 1 2 1 1 36
Fænologi 03.. …. …. …. …. ..27 23.. …. …. ..01

2019:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  

8 vinterfugle fra 5 lokaliteter. 8 forårsfugle fra 4 lokaliteter. 6 spillende fugle fra 5 lokaliteter (med mulighed for overlap) og 6 efterårsfugle fra 4 lokaliteter.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 9 5 1 1 3 2 3 29
MaxRst 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3
Nobs 1 4 7 4 4 10 2 1 3 2 3 41
Ndag 1 4 6 3 4 9 2 1 3 2 3 38
Fænologi 28.. …. …. …. …. …. ..15 30.. …. …. ..29

2018:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  
Året præget af en usædvanlig stor forekomst med mindst 20 fugle under en snestorm primo marts og den fortsat særdeles solide ynglebestand.

Adskillige vinterfund, første 10/2 1 Ringholm Skov. En rekord stor forekomst i en kuldeperiode primo marts: 4/3 – 5/3 med mindst 20 trampet op på forskellige lokaliteter. Ellers et normalt forår med spredte fugle overalt.

Spillende fugle blev registreret 8/5 – 1/6 på følgende lokaliteter: Korshage 3 – 5, Sandflugtsplantagen, Højsandet, Rørvig Lyng og Ringholm Skov/Hovvig 1 -2. Så en total på 7 – 10 par er realistisk. Det kunne være rigtig spændende med en koordineret optælling af de spillende fugle. Hvor store afstande bevæger de sig over? Der er antagelig mere end 1 par i Plantagen, men hvor langt går de ind i baglandet?

Efterår og vinter 8 fugle med den seneste 11/12 1 rast Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 32 6 12 3 1 1 4 2 65
MaxRst 2 4 1 3 1 1 1 1 1 4
Nobs 3 18 6 10 3 1 1 4 2 48
Ndag 3 14 6 10 3 1 1 4 2 44
Fænologi 10.. …. …. …. ..23 30.. …. …. ..11

2017:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 433, 26)
Fra vinter 6 fugle: 3 Hovvig, 1 Langesø Mose, 1 Plantagen og 1 Rørvig Lyng. Kort periode med forårsfald: 24/3 2 Langesø Mose, 31/3 3 Korshage og 1 Nørrevang, samt 2/4 1 Korshage. Korshagefuglene lettede tidlig morgen langs vejkanter. Fra efteråret 7 fugle sidst 25/11 Korshage.
Ynglefuglebestanden er konsolideret og solid med høj aktivitet især i maj – juni. I Plantageområdet fast spillende fugl Rørvig Lyng og 2 forfølgende hinanden Nakke Lyng. I Korshageområdet 1 fast Langesø Mose/skoven i Paradisdalen, og mindst 1 yderligere i nordlige del, hvor arten bl.a. er trådt op i Korshageskoven 28/5. I Hovvig/Ringholm Skov fast spillende fugl over forvalterboligen og den årligt tilbagevendende med rute nord og syd for nordtårnet. De lange ruter i territorialflugten gør vurderingen svær, men mindst 6 par må være involveret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 9 2 9 7 2 1 4 39
MaxRst 1 1 3 1 2 3 1 1 2 3
Nobs 4 1 6 2 8 4 2 1 3 31
Ndag 4 1 5 2 6 4 2 1 3 28
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..11 28.. …. ..25

2016:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 416, 17)
Vinter 3/1 – 28/2 4 Hovvig og 8/1 1 Skærby Plantage. Rast under forårstræk 21/3 – 30/3 i alt 7 fugle fra flere lokaliteter. Spillende og territoriehævdende fugle 9/5 1 Ringholm Skov, 30/5 1 Plantagen, 2/6 og 3/6 2 Plantagen, 4/6 1 Plantagen og 24/6 1 Rørvig Lyng. Plantagen og Rørvig Lyng kan godt dreje sig om samme fugle så nok 3 spillende hanner, som repræsenterer ynglebestanden. Efteråret gav 5/11 1 ovf Hovvig og 9/11 1 rast Langesø Mose som blev årets sidste fugl.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 7 2 6 2 22
MaxRst 1 1 2 1 2 1 2
Nobs 4 1 6 2 4 2 19
Ndag 4 1 4 2 4 2 17
Fænologi 03.. …. ..30 09.. ..24 05..09

2015:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 399, 17)
I de senere år blevet en langt mere fyrig art med ynglefuglenes indtog – det fortsatte i 2015.
Forårsrastende 20/2 – 5/4 i alt 9 fugle fra flere lokaliteter. De tidligste kan meget vel have overvintret.
Spillende fugle opdages igen ret sent. Hannerne hævder oftest territorium fra marts.
Første er 24/5 1 spillende han Hovvig over nordvestlige sumpskov og retur over Ringholm Skov.
9/6 1 over Højsandet, 19/6 2 spillende Rørvig Lyng og fra samme aften 1 - 2 fugle spillende over Plantagen. Disse fugle meldes regelmæssigt frem til 30/6. 2/7 var der 1 over Nørrevang.
Spillende hanner flyver over store territorier i yngletiden og krydser jævnligt hinanden. Helt sikkert er det dog, at den har fået fat som ynglefugl med adskillige hanner. Der kunne være 4 involveret.
Fra efteråret kom der 16/10 1 Rørvig Lyng, 31/10 1 Slettermosegård og 12/11 2 flyvende i skumringen Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 6 1 1 14 1 2 2 29
MaxRst 1 2 1 1 2 1 1 2 2
Nobs 2 5 1 1 12 1 2 1 25
Ndag 2 5 1 1 7 1 2 1 20
Fænologi 20.. …. …. …. …. ..03 16.. ..12

2014:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 385, 14) 
Observationer af 14 fugle fordelt på 10 lokaliteter, heraf flere spillende. Er den endelig ved at etablere sig?
Typiske fund fra vinter og træk i marts: Rørvig 31/1 2 (rast på sommerhusgrund), Hovvig 1/2 1, Korshage 25/2 1, Rørvig Lyng 1/3 1, Dybesø 18/3 1, og Nykøbing 4/3 - 9/3 1. 7 fugle.
Igen i december: Søndervang 29/12 1, Hovvig 13/12 1 og 21/12 1. 3 fugle.
Den meget store overraskelse var spillende fugle i maj - juni: Langesø Mose 14/5 1, Højsandet 4/6 2, Plantagen og Dybesø 7/6 1, Rørvig Lyng 8/6 1 og Nakke Lyng 8/6 1. Skovsneppe kan spille over store territorier, men 3 - 4 må være involveret.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4 1 6 3 18
MaxRst 2 1 1 1 2 1 2
Nobs 1 2 4 1 5 3 16
Ndag 1 2 4 1 3 3 14
Fænologi 31.. …. ..18 14.. ..08 13..29

2013:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 369, 16)
Et par af de få set i aktivt træk: 16/4 1 indtrækkende Korshage en tidlig, tåget morgen. 7/10 1 SV lavt over Nørrevang 06:42 ligner ligeledes én, der lige er kommet ind.
En anden yderst interessant observation er 22/7 2 overfløj forvalterboligen Hovvig kl. 22.30. En juli-observation! Hvis der var et ynglepar, skulle der da være hørt spil. Måske var det blot regionale flygtninge i sommertørken.
Resten er typiske fund af rastende fugle, der rækker ind i begge vintre:
Første halvår: 18/1 2 Hovvig, 11/2 1 Skærby Plantage, 23/3 1 Nakke Hage, 31/3 1 Rørvig Lyng og 12/4 1 rast Nakke Skov.
Andet halvår: 25/10 1 Hovvig, 9/11 1 Korshage, 30/11 1 Hovvig, 8/12 1 Sandflugtsplantagen og 17/12 2 Hovvig.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 1 2 2 2 2 2 3 16
MaxRst 2 1 1 1 2 1 1 2 2
N 1 1 2 2 1 2 2 2 13
Fænologi 18.. …. …. ..16 22 07.. …. ..17

2012:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 350, 19)
Fortsat nogle i vintrene. De sidste års hårde vintre må ellers have ydet negativ selektion på den gruppe, der forsøger overvintring. Januar – februar: 14/1 1 rast Korshage, 2/2 2 og 6/2 1 Hovvig samt 10/2 1 Nakke Hage.
Ingen fra normale fald-periode ultimo marts. Dukkede først op igen i april med 5/4 1 Ø med ”pist” Nørrevang (SA) kl. 20.45 – betragtet som trækkende. Og en sen ”top-dag” 15/4 1 rastende Langesømosen og samme dag 3 i Hovvig.
Først 17/11 blev der igen set Skovsneppe med 3 rastende Hovvig, fulgt af 25/11 2 Plantagen og 30/11 1 Slettermose.
Fra primo december igen hård vinter og sne, der tvang tilbageblevne Skovsnepper ud i øget synlighed. 2/12 1 rast Korshage og 8/12 1 rast Hovvig. Og endelig 14/12 1 Rørvig By spadserende gennem LB’s snedækkede have.
Profilen var således: 8 fra vintrene, 5 fra foråret (april) og 6 fra sene efterår (november).

DOFBasen:2012


2011:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 325, 25)
5/2 1 fundet død på Korshage og 1 Hovvig er vinterfund inden optrækket, hvor der blev registreret følgende:
8/3 1 Korshage, 19/3 1 Højsandet, 20/3 1 - 2 Hovvig, 21/3 1 Ringholm, 28/3 1 Rørvig By, 1/4 2 Højsandet, 2/4 1 Korshage og 9/4 1 Hovvig.
Efteråret og vinter: 18/10 1 Hovvig, 21/10 1 Korshage, 8/11 1 Korshage, 9/11 2 Korshage, 10/11 2 Hovvig, 15/11 2 Korshage, 2/12 2 Hovvig samt 15/12 1 Hovvig og 2 Langesømosen.
Ialt: 11 - 12 1. halvår og 14 2. halvår.

DOFBasen:2011


2010:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 306, 19)
Vinter: 2/1 1 Nykøbing Bugt, 8/1 1 Hovvig og 1 Østerlyng, 10/1 1 Rørvig Lyng, 17/1 1 Hovvig, 25/1 1 Nørrevang, 26/1 1 Dybesø, 29/1 1 Hovvig, 10/2 1 Grønnehave og 4/3 1 Hovvig.
Under optrækket sås følgende fugle: 18/3 1, 21/3 1 begge Korshage og 28/3 1 Flyndersø.
Efteråret og vinter: 26/10 1 Hovvig, 1/11 1 Nørrevang/Langesømosen, 7/11 og 9/11 1 Hovvig samt 20/11 1 Ringholm Skov.

DOFBasen:2010


2009:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 283, 23)
I perioden 2/1 - 8/3 (10 obsdage) ses 2 fugle i Hovvigområdet og 14/1 ses 1 Højsandet.
Under optrækket ses følgende fugle:
Korshage: 13/3 1, 14/3 1, 15/3 1, 19/3 1, 21/3 1, 22/3 2, 25/3 1 og 30/4 1.
Nykøbing: 21/3 1.
Nørrevang: 1/4 1.
Rørvig: 23/3 1.
Efteråret og vinter: 6/10 1, 23/10 1, 12/11 3 alle Hovvig, 1/12 1 Søndervang, 19/12 1 Rørvig Bugt og 31/12 1 Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 265, 18)
To Skovsnepper havde valgt at tilbringe vinteren i Hovvig området set 12/1 - 14/2 (4 obsdage). Under optrækket blev følgende fugle set:
Korshage: 5/3 2, 9/3 1, 15/3 1, 16/3 1 og 20/3 1.
Rørvig: 26/3 1 overflyvende.
Hovvig: 24/3 og 25/3 1.
Efteråret/vinteren bød på syv fund: 4/11 1 Dybesø, 23/11 1 Slettermosegård, 30/11 1 Hovvig, 13/12 1 Hovvig, 20/12 1 Korshage, 21/12 1 Hovvig og 24/12 1 Flyndersø.

DOFBasen:2008


2007:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 253, 12)
1 set i Hovvig fra 13/1 - 29/3 (17 obsdage) denne tillader redaktøren sig at tælle som en fugl, 27/1 1 Højsandet, 28/2 1 Plantagen, 2/3 1 Højsandet, 24/3 1 Korshage, 21/4 1 Nakke Skov, 21/7 1 Hovvig, 23/10 1 Korshage, 4/11 1 Dybesø og 6/11 3 Hovvig er årets fund af Skovsneppe. En konservativ sammentælling giver 12 fugle.

DOFBasen:2007


2006:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 246, 7)
Tilbage på jorden efter sidste års rekordforekomst: 11/3 1 Højsandet, 28/3 2 Korshage, 8/4 1 Hovvig, 5/11 1 Hovvig, 20/12 1 Hovvig og 26/12 1 Hovvig - giver ved simpel sammentælling 7 fugle.

DOFBasen:2006


2005:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 225, 21)
En tur i Ringholm Skov 23/1 gav 4 overvintrende Skovsnepper, hvilket er pænt mange!
16/2 1 Hovvig og 26/2 1 Nakke Skov er øvrige vinterfund.
Optrækket registreres fra 12/3 - 3/4 med følgende fund af rastende fugle:
Hovvig: 12/3 2, 16/3 1, 30/3 1 og 3/4 1.
Korshage: 20/3 1, 21/3 4 og 1/4 2.
Nakke Skov: 21/3 1.
Rørvig: 21/3 1.
Eneste efterårsfund blev 21/10 1 Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 219, 6)
En Skovsneppe havde besluttet, at vinterkvarteret skulle være i området omkring Hovvig. Denne fugl ses næsten dagligt fra 12/1 - 15/2. Optrækket registreres fra 24/3 1 Korshage, 29/3 1 Søndervang samt 1/4 1 Højsandet og 1 Korshage.
Vi fik i december igen besøg af en vintergæst, idet 1 fugl ses i Hovvig fra 24/12 og året ud.

DOFBasen:2004


2003:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 211, 8)
En simpel oplistning og sammentælling giver totalt 8 snepper i 2003: 3/1 og 12/1 1 Hovvig, 16/2 1 Slettermosegård, 10/3 1 Rørvigvej, 25/4 1 Myntestien, 24/5 1 Søndervang, 24/10 1 Hovvig og 1/11 1 Søndervang.

DOFBasen:2003


2002:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 197, 14)
En del vinterfund: 6/1 1 Plantagen, 20/1 1 Korshage, 1/2 1 Skansehage og 10/2 1 Korshage.
Optrækket gav følgende fugle:
Korshage: 3/3, 14/3, 24/3 og 29/3 alle dage 1.
Søndervang: 11/3 og 13/3 begge dage 1.
Skredbjerg: 13/3 1.
Hovvig: 10/5 1.
Til sidst to fund fra nedtrækket: 20/10 1 Rørvig og 27/11 1 Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 178, 19)
10/1 1 Ringholm Skov og 3/2 1 Slettemosegård er begge vinterfund. I trækperioden er følgende fugle indsendt: 3/3 2 Korshage og 1 Ringholm, 19/3 1 Nykøbing, 23/3 1 Nørrevang (fuglen var taget af Spurvehøg), 25/3 1 Nørrevang, 30/3 1 Nakkehage, 31/3 2 Nykøbing og 1 Korshage, 1 Hovvig, 2/4 1 Korshage, 25/4 1 Dybesø og 27/4 1 Nykøbing
Vi slutter med tre vinterfund: 16/11 1 Søndervang, 22/12 1 Søndervang og 24/12 1 Hovvig. En simpel sammentælling giver 19 fugle - over gennemsnittet.

DOFBasen:2001


2000:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 167, 11)
Årets 11 fugle: 15/1 1 Slettermosegård, 16/1 1 Korshage, 5/3 1 Korshage, 13/3 1 V Korshage, 17/3 1 Korshage, 26/3 1 Korshage, 13/5 2 Korshage, 17/10 1 Østerlyng, 28/10 1 Østerlyng og 11/11 1 Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 161, 6)
Årets 6 fugle blev: 22/3 1 Grønnehave Skov, 21/10 1 Korshage, 20/12 1 Skærby og
28/12 samt 31/12 2 Ringholm Skov.

DOFBasen:1999


1998:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 159, 2)
Klarer lige akkurat skansen både for- og efterår: 30/3 1 trk Østerlyng (HVR) og 7/10 1 hørt Nykøbing (Elisabeth Barslund).

DOFBasen:1998


1997:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 157, 2)
Fænologi: (5/10) 23/10 - 18/4 (11/6)
Meget sjælden trækgæst for- og efterår, samt meget sjælden vintergæst.
Skovsneppen registreres oftest på Rørvighalvøen i forbindelse med op- og nedtrækket i månederne marts/april og oktober og arten ses oftest på Korshage, Højsandet og Ringholm Skov.
Antal fugle pr femårsperiode:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Antal 19 31 41 37 31

Skovsnepper fordelt på måneder 1973 - 1996:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 6 62 37 7 1 1 0 0 22 4 12

Eneste forekomst med mere end to fugle: 27/3 1973 3 rast Korshage og 25/3 - 26/3 1988 4 Korshage. Det nærmeste vi kommer et ynglefund er: 10/5 og 14/5 1983 1 spillende Korshage, 11/6 1979 1 spillende Plantagen og primo juli 1989 1 rast Langesømosen.

1997: Kun to observationer: 13/3 1 Ringholm og 25/11 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 147, 11)
Med et gennemsnit i 90'erne på 6 fugle om året, blev 1996 et godt år for arten.
6/1 1 Nykøbing, 4/2 1 Nykøbing, 10/2 1 Skansehage, 30/3 1 Korshage, 31/3 1 Korshage, 2/4 1 Korshage, 16/4 1 Korshage, 19/4 2 Korshage, 14/10 1 Korshage og 23/10 1 Korshage, hermed er alle årets 11 fugle linet op.

DOFBasen:1996


1995:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 141, 6)
Standarden holdes - igen et år med 6 fugle, alle nævnes: 16/3 1 Korshage, 23/3 1 Korshage, 16/5 1 Ringholm Skov, 25/5 1 Plantagen, 2/12 1 Søndervang og 31/12 1 Hovvig.
I 1990’erne er arten set i flg. antal.

90 91 92 93 94 95
3 8 7 6 6 6

DOFBasen:1995


Skovsneppe  Scolopax rusticola  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 4 12 5 4 7 3 4 44
MaxRst 1 1 5 1 1 3 1 1 5
Nobs 5 4 7 6 5 5 3 6 41
Ndag 5 4 6 4 5 4 3 3 34
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··17 17··26 16··20

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 27 6 2 7 2 2 1 8 59
MaxRst 1 5 4 1 2 2 1 1 1 2 5
Nobs 7 32 9 4 5 5 1 2 1 8 74
Ndag 7 14 6 4 5 5 1 2 1 8 53
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ··09 08·· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 2 3 7 4 1 1 1 1 25
MaxRst 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
Nobs 6 1 4 5 12 5 1 2 1 1 38
Ndag 6 1 4 5 10 5 1 2 1 1 36
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··27 23·· ···· ···· ··01

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 7 3 2 1 1 2 1 2 22
MaxRst 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3
Nobs 1 4 7 4 4 10 2 1 3 2 3 41
Ndag 1 4 6 3 4 9 2 1 3 2 3 38
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ··15 30·· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 25 1 12 1 1 1 3 2 49
MaxRst 2 4 1 3 1 1 1 1 1 4
Nobs 3 33 8 15 4 1 1 4 2 71
Ndag 3 14 6 12 3 1 1 4 2 46
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··23 30·· ···· ···· ··11

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 2 1 5 3 2 1 3 21
MaxRst 1 1 3 1 2 3 1 1 2 3
Nobs 4 1 6 2 8 4 2 1 3 31
Ndag 4 1 5 2 6 4 2 1 3 28
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··11 28·· ···· ··25

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 1 3 2 12
MaxRst 1 1 2 1 2 1 2
Nobs 4 1 6 2 4 2 19
Ndag 4 1 4 2 4 2 17
Fænologi 03·· ···· ··30 09·· ··24 05··09

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 1 1 8 1 2 2 21
MaxRst 1 2 1 1 5 1 1 2 5
Nobs 2 5 1 1 12 1 2 1 25
Ndag 2 5 1 1 7 1 2 1 20
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ··03 16·· ··12

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 3 1 6 2 16
MaxRst 2 1 1 1 2 1 2
Nobs 1 2 4 1 5 3 16
Ndag 1 2 4 1 3 3 14
Fænologi 31·· ···· ··18 14·· ··08 13··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 1 2 2 2 1 1 3 14
MaxRst 2 1 1 1 2 1 1 2 2
Nobs 1 1 2 2 1 2 2 2 13
Ndag 1 1 2 2 1 2 2 2 13
Fænologi 18·· ···· ···· ··16 22 07·· ···· ··17

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 5 6 2 17
MaxRst 1 2 3 3 1 3
Nobs 1 3 3 3 3 13
Ndag 1 3 2 3 3 12
Fænologi 14·· ··10 05··15 17·· ··14

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 4 10
MaxRst 1 1 2 1 2 2 2
Nobs 2 5 3 2 4 3 19
Ndag 1 5 3 2 4 2 17
Fænologi 05·· ···· ··09 18·· ···· ··15

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 1 3 5 15
MaxRst 1 1 1 1 2 2
Nobs 8 1 5 1 5 20
Ndag 7 1 4 1 4 17
Fænologi 02·· ···· ··28 26·· ··20

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 4 1 3 2 13
MaxRst 2 2 2 1 1 3 1 3
Nobs 5 4 14 4 2 1 3 33
Ndag 5 4 11 4 2 1 3 30
Fænologi 02·· ···· ···· ··30 06·· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 3 2 10
MaxRst 2 2 2 1 1 2
Nobs 2 2 8 3 4 19
Ndag 2 2 8 3 4 19
Fænologi 12·· ···· ··26 04·· ··24

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 2 2 1 1 4 13
MaxRst 1 1 1 2 1 1 3 3
Nobs 4 8 9 1 1 1 2 26
Ndag 4 8 8 1 1 1 2 25
Fænologi 13·· ···· ···· ··21 21 23·· ··06

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 1 4
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 1 1 1 2 5
Ndag 1 1 1 2 5
Fænologi 28·· ··08 05·· ··26

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 7 1 1 13
MaxRst 4 1 3 2 1 4
Nobs 1 2 8 3 1 15
Ndag 1 2 6 2 1 12
Fænologi 23·· ···· ···· ··03 31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 4 7
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 2 2 1 5 12
Ndag 2 2 2 1 5 12
Fænologi 12·· ···· ···· ··01 17··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 1 1 1 1 7
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 1 1 1 1 1 1 8
Ndag 2 1 1 1 1 1 1 8
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··24 24·· ··01

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 2 3 1 1 10
MaxRst 1 1 1 2 1 1 2
Nobs 2 2 7 2 1 1 15
Ndag 2 2 7 2 1 1 15
Fænologi 06·· ···· ··29 10··20 20·· ··27

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 7 2 1 1 14
MaxRst 2 1 2 1 1 1 2
Nobs 1 1 8 4 1 2 17
Ndag 1 1 6 4 1 2 15
Fænologi 20·· ···· ···· ··27 16·· ··24

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 2 2 1 9
MaxRst 1 1 2 1 1 2
Nobs 2 4 1 2 1 10
Ndag 2 4 1 2 1 10
Fænologi 15··16 05··26 13 17·· ··11art/05290.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1