Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05320

Vadefugle

Stor Kobbersneppe Limosa limosa eu05320

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: Tilfældig

Fotos


Stor Kobbersneppe

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  

DOFBasen:2024


2023:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2022:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 1 1 16 18
MaxRst 1 1 3 8 1 8
Nobs 1 1 6 26 1 35
Ndag 1 1 6 25 1 34
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··08

2021:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 2 3 3
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30.. ..24

2020:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29.. ..31

2017:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa (10, 99, 1)
Der var slet ingen i 2016, men det blev der rettet op på i 2017:
10/6 1 til rast Hovvig (JS). Fuglen kom ind fra nordøst og gik til rast.
Øvrige: se Islandsk Stor Kobbersneppe.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 24 20 45
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 1 12 20 33
Ndag 1 7 11 19
Fænologi 10 01.. ..16

2015:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 98, 1)
29/4 1 rastende Hovvig (CMG).
Den er jo sjælden lokalt og ret typisk, at den redder året med en enkelt forårsobservation.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2014:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 95, 3) 
Lokal sjælden, men én forårsobservation blev det til af 7/5 1 sdr rast Hovvig.
Bemærk: Racen Islandsk Stor Kobbersneppe behandles selvstændigt - se nedenfor.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 29 30
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 15 16
Ndag 1 15 16
Fænologi 07 05..21

2013:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa (10, 92, 3) 
Fire observationer af Stor Kobbersneppe i Hovvig i 2013. Observationerne er følgende:
21/4 1 trak S fra engene (PG), 29/4 1 ad sdr rast (LB, EVR) og 8/5 1 ad sdr rast (EVR, KR) – tilmed i episoder med display. Hvor mange individer er involveret her? Flere dage mellem observationerne, men ikke mange i omløb fra den skrantende bestand her østpå. Sættes diplomatisk til 2 individer.
Spillende Stor Kobbersneppe over Hovvig kan jo sætte drømme i gang.
16/8 1 rast vdr (HP) – må være en 1k.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 1 4
MaxRst 1 1 1 1
N 2 1 1 4
Fænologi 21.. ..08 16

2012:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 90, 2)
Blev til 2. Er jo lokalt ret sjælden – ingen ynglepladser i nærheden og ingen større bestande i vores træklinje.
29/4 1 ad i sdr rastende Hovvig (JB) – og åbenbart hurtigt videre.
15/7 1 Korshage (JLo). Denne fugl stod ret alternativt på hedearealet øst for p-pladsen, blev jaget op og gik ned igen. Er dokumenteret med beskrivelse. Kan meget vel være identisk med 23/7 – 26/7 1 1k rastende Hovvig (AF, CG + 4) og som gav anledning til diskussion om race. Det var besværliggjort af, at den stod på rigeligt lang afstand ude på engene. Blev i sidste ende vurderet til nominat-formen og altså ikke en islandica, hvilket tidspunktet også peger på.

DOFBasen:2012


2010:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 89, 1)
Efter et års fravær kom en enkelt Stor Kobbersneppe i bogen 8/4, hvor den efter rast i Hovvig forsvandt mod SV (PG).

DOFBasen:2010


2008:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 87, 2)
Årets Store Kobbersnepper blev set 25/7 - 27/7 1 i Hovvig (LB, PG, KES) og 11/8 1 Korshage (JM).

DOFBasen:2008


2007:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 84, 3)
Årets pokalmester for Stor Kobbersneppe blev JS, der så ikke mindre end 3 i Hovvig 9/9.

DOFBasen:2007


2006:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 82, 2)
Efter et års fravær dukkede den prægtige vadefugl atter op: 27/7 1 (AF) og 2/8 1 (LB) - begge i Hovvig.
AF bemærker til fuglen 27/7 - „fuglen var en ad han af racen islandica og stadig i fuld sommerdragt i modsætning til vores -limosa-, som er i fældning på nuværende tidspunkt.“

DOFBasen:2006


2004:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 80, 2)
Et forårs- og et efterårsfund i Hovvig: 6/5 1 (LB, PG) og 28/9 1 (PG).

DOFBasen:2004


2003:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 77, 3)
Ingen tvivl om artens repræsentation på halvøen i år, idet hele tre fugle lagde deres vej forbi: 22/3 1 trk Hovvig, 30/3 1 Ø Korshage og 21/4 1 Ø Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 76, 1)
Arten nåede igen i år at komme med i rapporten. 19/4 1 hørt Nykøbing (LB).

DOFBasen:2002


2001:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 75, 1)
Nåede at kommer med i rapporten igen i år. 1/4 1 Hovvig (PCC,EVR,JS)

DOFBasen:2001


2000:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 74, 1)
Årets fund af Stor Kobbersneppe skete 14/5, da 1 fugl stak SV over Brentebjerg.

DOFBasen:2000


1999:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 72, 2)
Årets obs af denne art - 14/8 2 SV Hovvig (LB, JS).

DOFBasen:1999


1998:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 71, 1)
Årets Store Kobbersneppe: 26/4 1 rst HV. (HVR), faldt tidsmæssigt normalt.

DOFBasen:1998


1997:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 69, 2)
Fænologi: (28/3) 1/5 - 10/5 (12/6) og (14/7) 31/7 -10/8 (3/10)
Meget sjælden for - og efterårstrækgæst.
Denne art ses oftest på træk eller rastende i Hovvig. Månedsfordeling for de 71 fugle der er set i rapportens historie fordeler sig således (en fugl set i to måneder):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 11 13 1 26 11 8 1 0 0

Et par større rastforekomster: 30/7 1986 4 Hovvig, 22/7 1989 6 Rørvig Bugt og 18/9 - 24/9 1995 6 Hovvig, ellers kun enkelte fugle, hvoraf 1 spillende 5/6 1994 Hovvig fortjener at nævnes.

1997: 4/5 1 Hovvig og 30/8 1 Hovvig udgør årets iagttagelser.

DOFBasen:1997


1996:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 67, 2)
Tilbage til “normalen” igen. Årets 2 fugle: 16/5 1 rast senere S Hovvig og 14/9 - 15/9 1 rast Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 59, 8)
Med 8 fugle, et år langt over gennemsnittet. Den høje total skyldes dog en flok på 6 i Hovvig fra 18/9 - 24/9. Dette er en tangering af hidtidig største forekomst fra 22/7 1989 6 Rørvig Bugt.
Alle øvrige obs Hovvig: 2/6 - 4/6 1, 24/7 1 og 1/10 - 3/10 3 (samme fugle som ult sep).

DOFBasen:1995


Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 1 1 16 18
MaxRst 1 1 3 8 1 8
Nobs 1 1 8 26 1 37
Ndag 1 1 8 25 1 36
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··08

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 2 3 3 3
Nobs 4 29 8 41
Ndag 4 29 8 41
Fænologi 28·· ···· ··25

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29·· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 1 7 12 20
Ndag 1 7 12 20
Fænologi 10 01·· ··19

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 15 16
Ndag 1 15 16
Fænologi 07 05··21

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 2 1 1 4
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 21·· ··08 16

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 5 6
Ndag 1 4 5
Fænologi 29 15··26

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25·· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 25·· ··11

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 3 3
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 2 1 2
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 27·· ··02

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 06 28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 22·· ··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14art/05320.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1