Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05322

Indholdsfortegnelse

Vadefugle

Islandsk Stor Kobbersneppe Limosa limosa islandica eu05322

Fotos


Isl Stor Kobbersneppe

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica)  Limosa limosa islandica  

DOFBasen:2024


2023:  Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica)  Limosa limosa islandica  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2022:  Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica)  Limosa limosa islandica  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:  Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica)  Limosa limosa islandica  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst 2 3 3 3
Nobs 3 27 8 38
Ndag 3 27 8 38
Fænologi 28.. …. ..25

2017:  Isl Stor Kobbersneppe  Limosa limosa islandica  (0, 2/3, 2/4)
1/9 – 6/9 3 rastende Hovvig og 18/9 – 19/10 1 rastende Hovvig. Sidstnævnte set med intervaller, men har nok ofte gemt sig. Der er først anført alder/race på sidste observationsdag – ikke overraskende 1k islandica (JHC). Et flugtfoto fra 24/9 er ligeledes vel foreneligt med islandica. Den langtidsstationære fugl har derved været en Islandsk Stor Kobbersneppe 1k. Også de tre første af disse sene fugle må have været 1k islandica.

28-03-23 LB Problematisk at få tallene til stemme i forbindelse med „50 års revisionen“, når der kun er 1 obs af 1 fugl, der er rapporteret som Islandsk! Bearbejdningen er dog nok mere korrekt end rapporteringen - og problemstillingen går givetvis tilbage til før 2006 (første sikre Islandske). Hovedparten af vores efterårsfund - især dem efter 15/8 er nok denne race. Har ikke tjekket nyere oplysninger om forekomsten i Sverige.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2014:  Islandsk Stor Kobbersneppe  Limosa limosa islandica (0, 1/1, 1/2) 
2 langtidsstationære i efteråret: 5/9 - 21/9 2 1k rast Hovvig.
I september må ufældede ungfugle henregnes til islandica. Efterhånden kom der gode fotos, der bekræftede disse fugle som islandske. Denne distinkte race er kun set én gang tidligere lokalt (Hovvig 27/7 - 2006). Bidrog således til en række yderst bemærkelsesværdige observationer af vadefugle i 2014.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 2 2
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 10..19

2006:  Islandsk Stor Kobbersneppe  Limosa limosa islandica  (0, 0, 1) 
27/7 1 Hovvig (AF).
AF bemærker: „fuglen var en ad han af racen islandica og stadig i fuld sommerdragt i modsætning til vores -limosa-, som er i fældning på nuværende tidspunkt.“

DOFBasen:2006


Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica)  Limosa limosa islandica  

Ingen fund før 1995.

DOFBasen:<1995art/05322.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1