Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05340

Vadefugle

Lille Kobbersneppe Limosa lapponica eu05340

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: Ret almindelig Efterår: Fåtallig

Fotos


Lille Kobbersneppe

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  

DOFBasen:2024


2023:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 164 236 2 9 412
Total 1 169 246 5 13 434
MaxRst 2 3 2 4 4
Nobs 1 12 21 4 6 44
Ndag 1 9 11 4 3 28
Fænologi 28 04·· ···· ···· ··08

2022:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 25 1 307 20 10 364
Total 1 25 1 318 20 10 1 1 377
MaxRst 11 7 5 1 1 11
Nobs 1 1 1 36 29 10 6 1 85
Ndag 1 1 1 18 23 10 6 1 61
Fænologi 15 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2021:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 49 159 209
Total 1 60 187 13 3 2 266
MaxRst 11 16 12 6 1 16
Nobs 1 13 39 28 7 3 91
Ndag 1 5 19 26 7 2 60
Fænologi 29 18.. …. …. ..29 07..10

2020:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 715 23 2 740
Total 727 23 3 753
MaxRst 6 2 1 6
Nobs 42 15 2 59
Ndag 18 10 2 30
Fænologi 06.. …. ..19

2019:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  

Forårstræk kun 1 obs 30/4.
Efterårstræk: 7/7 - 25/9 i alt 235, flest 14/8 95. - I alt 17 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 55 160 20 236
Total 1 55 172 21 249
MaxRst 5 7 1 7
Nobs 1 18 38 8 65
Ndag 1 15 19 6 41
Fænologi 30 03.. …. ..25

2018:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Foråret bød kun på følgende træk: Korshage 16/4 1 og 13/5 2 samt Rørvig By 18/4 1. Efteråret gav i alt 63 trækkende fugle Korshage som primært trak på to dage 29/7 32 og 5/8 22. Rastende fugle blev set på en række lokaliteter, hvor Hovvig udmærkede sig med fugle i perioden 8/8 – 9/9 med max 11/8 6 og 18/8 7. Årets sidste fugl 5/10 1 på stranden ud for Dybesø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 32 24 7 67
Total 2 2 36 76 17 1 134
MaxRst 2 7 3 1 7
Nobs 2 1 3 25 13 1 45
Ndag 2 1 3 21 10 1 38
Fænologi 16.. ..13 03.. …. …. ..05

2017:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Et meget lille år. Set på nedtrækket 17/7 – 6/9. Træk: 65, de 58 i august med 2/8 25 V som bedste dag. Ingen rast over 6/8 – 7/8 8 rast Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 58 65
Total 17 133 7 157
MaxRst 3 8 1 8
Nobs 12 39 7 58
Ndag 8 15 4 27
Fænologi 17.. …. ..06

2016:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Foråret på Korshage bød på 9/5 41 Ø og 19/5 1 V. Fra efteråret enkelte fugle rastende i perioden 28/6 – 25/9 Hovvig, Korshage, Skansehage og Flyndersø. I alt trak 303 med de 3 bedste dage 6/7 26, 11/8 153 og 3/9 26 alle V/SV på Korshage. Større træk andre steder 1/8 25 S Hovvig. Årets sidste 29/10 1 V Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 68 208 26 1 345
Total 42 1 77 222 31 1 374
MaxRst 1 3 5 1 5
Nobs 2 1 18 42 6 1 70
Ndag 2 1 11 14 6 1 35
Fænologi 09.. …. …. …. …. ..29

2015:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Artens 2015 overstået på et par ugers passage af adulte fugle og helt domineret af trækket.
I alt 373 trak vest primært set fra Korshage, heraf de 356 fra 21/7 – 31/7 med 28/7 73 V Korshage som den bedste dag. Fint adulttræk, men kun 20 fugle nede på rast i samme periode. 3/8 var det slut! Ingen 1k dukkede op – så arten var med i årets nedtur på tundraen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 365 8 373
Total 385 8 393
MaxRst 3 3
Nobs 31 1 32
Ndag 13 1 14
Fænologi 10.. ..03

2014:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Magert forårstræk med ankomst 16/5 2 trk Hovvig som eneste observation. Efterårstrækket noget bedre med ankomst 1/7 1 SV Skansehage. I alt 113 med følgende største tal pr måned: 31/7 16 SV Skansehage, 21/8 19 V Korshage og 12 SV Hovvig samt 9/9 4 V Korshage, der afsluttede efterårstrækket.
Enkelte rastende fugle Hovvig og Korshage. Højeste tal 21/8 12 Hovvig, som dog kun rastede kortvarigt. Sidste observation 22/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 21 88 4 115
Total 2 23 133 20 178
MaxRst 2 5 2 5
Nobs 1 4 42 16 63
Ndag 1 3 24 13 41
Fænologi 16 01.. …. ..22

2013:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Foråret bestod af 14/4 1 Ø + 1 Ø Korshage.
Med 5/7 2 SV Søndervang startede tilbagetrækket. 15 obs dage med en total på 61 trækkende fugle. Ikke imponerende. Fleste 31/7 11 V Korshage og 14/8 19 V Korshage.
Små rasttal og ikke over 3/9 6 Skansehage, 10/9 7 1k Hovvig og 21/9 6 1k Plantage Kysten. Sidste 19/10 1 Skansehage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 18 27 16 63
Total 2 18 41 84 1 146
MaxRst 6 7 1 7
N 2 5 14 25 1 47
Fænologi 14 05.. …. …. ..19

2012:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Relativt få. En samlet rapportering på 139 og et træk på 57.
Sås først på nedtrækket, hvor der til gengæld kom et tidligt ryk: 24/6 4 SV Hovvig i stor højde (JB) og 25/6 5 V Korshage (EVR). Der gik så også en måned før de næste fugle indfandt sig.
Trækkets fordelte sig med ultimo juni 9, ultimo juli 8, primo august 24, primo september 11, medio september 2 og primo oktober 3. Ubetinget flest kom 3/8 21 SV Korshage. 18/10 sås årets sidste fugl.
Rastende fugle i perioden 16/7 – 18/10 på følgende lokaliteter: Korshage (16), Flyndersø (3), Skansehage (7), Vesterlyng (1) og Hovvig (3) – højeste notering nævnt.

DOFBasen:2012


2011:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
18/4 1 Rørvig Bugt og 9/5 1 Korshage er forårets fund.
Efterårstræk 25/6 - 16/9 (14 observationsdage):

J u n J u l A u g S e p I alt
- - 2 1 25 - 63 75 - 10 2 - 178

Flest 18/7 24, 9/8 56 og 15/8 51.
Rastende fugle 19/7 2 Skansehage og 2 Korshage samt 13/8 2 Plantagekysten er eneste dage med mere end 1 fugl!
Sidste blev set 16/9 1 trk Korshage samt 2/10 - 4/10 1 Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Total nedtur for denne art. Ingen fugle set under optrækket og nedtrækket svigtede totalt for både adulte fugle og ungfugle. Fra perioden 26/7 - 24/10 (18 observationsdage) er der kun indsendt oplysninger om 24 trækkende fugle og ganske få rastende fugle.
Trækkende Lille kobbersneppe efterår 2010 fordelt på 10-dagesperioder:

J u l A u g S e p O k t I alt
- - 6 - 1 8 - 1 4 - 3 1 24

Rastende fugle 28/7 5 Hovvig samt 31/7 2 og20/8 3 Korshage var eneste dage med mere end 1 fugl!
Sidste set 15/10 2 V og 21/10 1 V Korshage samt 24/10 1 Plantagekysten.

DOFBasen:2010


2009:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Ingen fund fra optrækket, og igen i år er det næsten udelukkende adulte fugle, der lægger deres vej forbi vores område. De første ses stikke sydover 7/7, og frem til 5/10 har 398 fundet vej til denne rapport. Største dag 27/7 281. Se bemærkning under Strandhjejle.
Trækkende Lille Kobbersneppe efterår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

J u l A u g S e p O k t I alt
9 8 337 - 30 5 6 - 1 2 - - 398

Rastende fugle ses 12/7 - 28/9 (i alt 14 obsdage) eneste dag med mere end 3 fugle blev 27/7 5 Flyndersø.
Sidste fugle ses 28/9 1, 4/10 1 V og 5/10 1 V - alle Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
To registreringer i foråret: 12/5 1 Hovvig og 21/5 1 SØ Korshage.
Efterårstrækket blev næsten udelukkende en affære for de adulte fugle på vej mod fældningskvartererne fra medio juli til primo august. Mellem 15/7 - 7/9 i alt 124, flest 15/7 72, 19/7 11 og 20/7 19.
Trækkende Lille Kobbersneppe efterår 2008 fordelt på 10 dages perioder (N = 124):

J u l A u g S e p
- 102 - 18 - 3 1 - -

Udenfor Hovvig er blot denne rastende fugl: 18/7 1 Skansehage.
Sidste fugle ses: 7/9 1 S Korshage og 1 Hovvig samt 23/9 16 Hovvig.

DOFBasen:2008


2007:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
30/3 3 Ø, 26/4 1 SØ og 3/5 1 alle fra Korshage er hvad der er registreret af denne fåtallige forårstrækgæst.
Efterårstrækket blev rigtigt pænt sammenlignet med de seneste år. Mellem 8/7 - 18/9 i alt 179, flest: 8/7 36, 22/7 34, 31/7 65 og 5/8 13.
Trækkende Lille Kobbersneppe efterår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N = 179):

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
36 2 110 14 13 - 2 2 -

Eneste nævneværdige rasttal er: 21/7 7 Skansehage og 16/9 8 Korshage.
Sidste fugle: 16/9 8 Korshage, 18/9 2 V Korshage og 22/9 4 Plantagekysten.

DOFBasen:2007


2006:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Her er en oversigt over samtlige obs af Lille Kobbersneppe i 2006 fordelt på lokaliteter:
Korshage: 28/3 2 Ø, 23/8 2 rast, 2/9 1 V, 3/9 24 V, 6/9 2 rast, 8/9 10 rast, 10/9 13 V og 14/9 11 rast.
Skansehage: 3/9 1 rast og 1 V.
Rørvig: 7/5 2 rast.
Hovvig: 14/7 1, 25/7 1, 2/8 20 S, 19/8 14 S og 23/8 1 SV.
Ikke Imponerende!

DOFBasen:2006


2005:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
I alt 99 Lille Kobbersneppe blev registreret i 2005, alle nævnes:
Træk: 15/7 26 SV Hovvig, 17/7 6 V Korshage, 24/7 3 SV Skansehage, 31/7 7 SV Skansehage og 7/8 34 SV Korshage – i alt 76 fugle. Rasttal fordelt på lokaliteter:
Hovvig: 29/6 1, 12/7 8, 1/8 3, 9/8 3, 17/8 1 og 13/9 4.
Korshage: 27/8 1.
Skansehage: 23/7 1 og 13/8 1.

DOFBasen:2005


2004:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Som sædvanligt er der ikke mange Små Kobbersnepper, der lægger deres vej forbi det område lokalrapporten dækker, her listes alle fund:
Træk: 6/7 1 S Korshage, 11/7 1 SV Skansehage, 14/7 2 V Korshage, 15/8 1 V Korshage, 22/8 2 V Korshage, 30/8 1 SV Hovvig, 5/9 3 V Korshage, 16/9 7 V Korshage og 29/9 3 S Korshage.
Rastende fugle: 10/7 1 Hovvig, 20/7 1 Hovvig, 22/7 - 23/7 2 Rørvig Bugt, 24/7 2 Korshage, 15/9 1 Korshage, 17/9 1 Korshage og 22/9 2 Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Følgende forårsfund: 13/4 4 Rørvig bugt, 21/4 1 Ø Korshage og 22/4 5 Ø Korshage.
Efterårets fund af „småkobber“ er ikke noget at prale af: 21/6 1 rast derefter V Korshage, 13/7 1 V Korshage, 19/7 7 SV Skansehage, 15/8 9 V Korshage, 16/8 1 Hovvig, 28/8 1 Hovvig, 6/9 3 Hovvig, 19/9 1 V Korshage og 23/9 3 V Korshage - og nu er samtlige fund listet op.

DOFBasen:2003


2002:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Ingen fund i foråret.
I alt 145 efterårsfugle, hvoraf 140 er fugle på direkte træk mellem 28/6 - 7/9, flest 23/7 18, 24/7 11, 3/8 51 og 31/8 22.
En enkelt rastende fugl i Hovvig, se tabel.
Derudover 7/9 1 Skansehage og 1/9 1 Korshage.
De sidste fugle: 1/9 1 Korshage, 6/9 1 S Hovvig og 7/9 1 Skansehage.

DOFBasen:2002


2001:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Ingen fund i foråret.
I alt 170 efterårsfugle, hvoraf 121 er fugle på direkte træk mellem 13/7 - 22/8, flest 21/7 32, 22/7 19, 11/8 44 og 12/8 18.
Enkelte rastende fugle i Hovvig, se tabel.
Derudover 14/7 5 og 7/9 1 Skansehage. 14/7 1, 28/7 1, 11/8 8, 19/8 3, 21/8 2 og 8/9 1 Korshage. 23/7 2 Skredbjerg.
De sidste fugle ses 1/9 1 Hovvig, 7/9 1 Skansehage og 8/9 1 Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Ingen fund i foråret. Efterårets sølle 52 fugle fordeler sig over kun 9 obsdage: 13/7 2 rast og 4 SV Rørvig Bugt, 14/7 1 Skredbjerg, 16/7 1 Korshage og 1 Skansehage, 22/7 23 V Korshage, 28/7 1 rast Skansehage, 2/8 1 rast Søndervang, 3/8 15 SV Skansehage, 12/8 1 rast Søndervang og 1 rast Korshage samt 26/8 1 rast Korshage. Alle nævnt ingen glemt.

DOFBasen:2000


1999:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Klarer lige med nød og næppe at komme med i foråret: 27/4 1 NØ Korshage og 10/5 1 Ø Hovvig.
Efteråret imponerer heller ikke, seks fund af i alt 42 fugle: 17/7 1 rst Skansehage og 29/8 1 rst Korshage. Øvrige var trækkende fugle 18/7 36 SV Rørvig, 21/7 3 V Hovvig og 25/7 1 V Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Forårets fund er hurtigt overset: 15/3 3 Ø KH, 29/4 1 rst HV og 2/5 1 Ø KH er alt.
Efterårstræk 12/7 - 13/8 i alt 35: 12/7 1 Skansehage, 15/7 10 Plantagen, 18/7 1 Skansehage, 22/7 1 KH, 26/7 1 KH, 8/8 5 KH, 9/8 12 KH og 13/8 4 KH.
Rastende fugle i Hovvig: 26/7 1 er alt.
Øvrige rastende: 26/7 2 KH og 22/8 2 KH.

DOFBasen:1998


1997:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Fænologi: (8/3) 14/4 - 11/5 (1/6) og (24/6) 15/7 - 29/9 (25/10)
Sjælden for- og fåtallig/almindelig efterårstrækgæst.
Største trækdage forår: 1/6 1984 125, 11/4 1979 58 begge Korshage og 26/5 1984 48 Nykøbing.
Største trækdage efterår: 19/7 1980 1377, 19/7 1978 851, 5/9 1991 594, 29/7 1987 567 og 19/7 1981 415.
Nok den art, hvor topdagen udgør den største andel af den samlede sæsontotal.
Udover trækkende fugle, ses Lille Kobbersneppe rastende på halvøen hovedsagligt langs kysterne samt i mindre grad i Hovvig, dog med en enkelt udtagelse, idet op til 325 kobbersnepper rastende i Hovvig primo august 1992.
Sæsontotaler for- og efterår fremgår af diagrammerne.

1997: Forårstrækket udgøres af følgende to observationer: 12/4 1 NØ Korshage og 18/5 1 NØ Hovvig.
Eneste rastobservation blev 24/4 1 Hovvig.
Efterårstræk: 8/8 - 4/10 i alt 13, flest 24/8 7 V Korshage.
Rastende fugle: 26/7 og 27/8 1 Skansehage samt 24/8 og 19/9 1 Hovvig er alt.

DOFBasen:1997


1996:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Vi starter med en enkelt forårsobs: 22/5 1 Ø Korshage.
Efterårstræk: 15/7 2 SV Korshage, 3/8 4 SV Skansehage og 20/8 9 SV Hovvig, i alt 15.
Rastende fugle set i Hovvig fra 27/8 til 10/10, se tabel 4.
Udenfor Hovvig blev der set rastende fugle: 3/8 2 Skansehage, 25/8 1 Korshage, 14/9 - 22/9 8 Skansehage,
25/8 - 28/8 8 Korshage og 6/10 2 Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Generelt et dårligt år for denne art, dog pæn forekomst i foråret: 11/3 1 Ø Flyndersø, 13/3 1 Korshage, 22/4 1 Ø Korshage, 16/5 7 Korshage og 22/5 1 V Korshage.
Efterårstræk fra 13/7 til 30/9, i alt 145. Flest 21/7 45 Skansehage og 7 Skredbjerg, 22/7 24 Korshage, 25/7 6 Korshage og 28/7 16 Skansehage.
Rast set fra 13/7 til 18/9, i alt 13. Max: 29/7 7 Korshage.

DOFBasen:1995


Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 25 1 307 20 10 364
Total 1 25 1 323 20 10 380
MaxRst 11 7 5 1 1 11
Nobs 1 1 1 36 29 10 6 1 85
Ndag 1 1 1 18 23 10 6 1 61
Fænologi 15 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 49 159 209
Total 1 60 187 13 3 2 266
MaxRst 11 16 12 6 1 16
Nobs 1 13 39 27 7 3 90
Ndag 1 5 19 26 7 2 60
Fænologi 29 18·· ···· ···· ··29 07··10

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 715 23 2 740
Total 731 23 3 757
MaxRst 6 2 1 6
Nobs 42 15 2 59
Ndag 18 10 2 30
Fænologi 06·· ···· ··19

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 55 160 20 236
Total 1 60 172 21 254
MaxRst 5 7 1 7
Nobs 1 18 38 8 65
Ndag 1 15 19 6 41
Fænologi 30 03·· ···· ··25

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 32 24 6 66
Total 2 2 32 40 10 86
MaxRst 2 7 3 1 7
Nobs 2 1 3 29 15 1 51
Ndag 2 1 3 21 10 1 38
Fænologi 16·· ··13 03·· ···· ···· ··05

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 42 49
Total 8 66 74
MaxRst 3 14 1 14
Nobs 10 26 4 40
Ndag 8 15 4 27
Fænologi 17·· ···· ··06

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 67 200 26 1 336
Total 42 71 207 26 1 347
MaxRst 1 3 5 1 5
Nobs 2 1 16 38 6 1 64
Ndag 2 1 11 14 6 1 35
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··29

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 329 8 337
Total 338 8 346
MaxRst 3 3
Nobs 24 1 25
Ndag 13 1 14
Fænologi 10·· ··03

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 21 71 4 98
Total 4 21 80 4 109
MaxRst 2 2 5 2 5
Nobs 2 4 36 16 58
Ndag 1 3 23 13 40
Fænologi 16 01·· ···· ··22

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 18 26 14 60
Total 2 18 27 43 90
MaxRst 6 7 1 7
Nobs 2 5 13 25 1 46
Ndag 1 5 9 16 1 32
Fænologi 14 05·· ···· ···· ··19

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 8 24 13 2 56
Total 9 11 37 29 2 88
MaxRst 3 7 16 2 16
Nobs 2 10 18 9 5 44
Ndag 2 6 11 7 5 31
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ··18

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 18 136 12 168
Total 1 1 3 22 139 13 1 180
MaxRst 1 1 1 2 2 1 1 2
Nobs 1 1 2 8 10 10 2 34
Ndag 1 1 2 6 7 9 2 28
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 9 5 5 25
Total 11 12 5 8 36
MaxRst 5 3 1 5
Nobs 5 9 3 9 26
Ndag 3 6 3 6 18
Fænologi 26·· ···· ···· ··24

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 323 35 6 2 366
Total 333 35 12 2 382
MaxRst 5 2 3 5
Nobs 34 12 13 2 61
Ndag 11 8 9 2 30
Fænologi 07·· ···· ···· ··05

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 103 22 1 128
Total 3 123 23 1 150
MaxRst 1 19 3 16 19
Nobs 3 16 13 3 35
Ndag 2 7 8 2 19
Fænologi 12··21 05·· ···· ··23

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 148 23 3 179
Total 3 2 156 23 15 199
MaxRst 1 1 7 2 8 8
Nobs 1 2 1 1 23 8 5 41
Ndag 1 1 1 1 15 8 5 32
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 35 38 77
Total 4 2 1 35 50 92
MaxRst 2 1 2 11 11
Nobs 2 1 2 4 7 16
Ndag 1 1 2 3 6 13
Fænologi 28 07 14·· ···· ··14

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 34 76
Total 51 35 86
MaxRst 1 8 3 4 8
Nobs 1 8 7 1 17
Ndag 1 6 6 1 14
Fænologi 29·· ···· ···· ··13

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 4 14 31
Total 20 4 16 40
MaxRst 2 2 2 2
Nobs 8 4 6 18
Ndag 8 3 6 17
Fænologi 06·· ···· ··29

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 8 10 4 29
Total 10 1 8 10 7 36
MaxRst 4 1 3 4
Nobs 3 1 2 3 3 12
Ndag 3 1 2 3 3 12
Fænologi 13··22 21·· ···· ···· ··23

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 29 65 24 121
Total 3 29 66 27 125
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 6 5 15
Ndag 1 2 3 3 9
Fænologi 29·· ···· ···· ··07

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 63 121
Total 65 76 1 142
MaxRst 5 8 1 8
Nobs 8 19 3 30
Ndag 6 11 3 20
Fænologi 13·· ···· ··08

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 15 43
Total 32 17 49
MaxRst 2 1 2
Nobs 7 5 12
Ndag 5 4 9
Fænologi 13·· ··26art/05340.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 06:56 af lb