Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05380

Vadefugle

Lille Regnspove Numenius phaeopus eu05380

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Almindelig Efterår: Meget sjælden

Fotos


Lille Regnspove

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Småspove  Numenius phaeopus  

DOFBasen:2024


2023:  Småspove  Numenius phaeopus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 4 65 8 3 86
Total 12 2 4 86 28 3 135
MaxRst 8 4 3 9 10 2 10
Nobs 11 11 9 48 35 8 122
Ndag 10 9 6 25 20 8 78
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··13

2022:  Småspove  Numenius phaeopus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 2 24 7 40
Total 8 6 3 24 24 1 66
MaxRst 4 1 1 12 14 1 14
Nobs 5 8 3 45 32 1 94
Ndag 4 6 3 27 20 1 61
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ··12

2021:  Småspove  Numenius phaeopus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 9 9 44 51 1 119
Total 5 21 9 74 52 1 162
MaxRst 7 1 13 6 2 13
Nobs 3 18 5 50 41 6 123
Ndag 3 10 5 26 21 5 70
Fænologi 24.. …. …. …. …. ..05

2020:  Småspove  Numenius phaeopus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 18 5 40 11 102
Total 36 18 9 67 16 1 147
MaxRst 9 7 4 11 10 1 11
Nobs 13 14 7 61 30 3 128
Ndag 10 12 7 25 18 3 75
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..14

2019:  Småspove  Numenius phaeopus  

Forårstræk: 24/3 - 19/5 i alt 65, flest 28/4 36 – I alt 12 observationsdage.
Efterårstræk: 25/6 - 6/9 i alt 100, flest 11/8 17. - I alt 26 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 58 5 2 42 55 1 165
Total 2 63 5 3 62 60 1 196
MaxRst 5 2 3 12 3 1 12
Nobs 1 12 6 5 45 23 2 94
Ndag 1 10 5 4 25 18 2 65
Fænologi 24.. …. …. …. …. …. ..06

2018:  Småspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk: 8/4 – 30/5 9 primært på Korshage. Efterårstrækket gav i alt 42, hvilket absolut er i den lave ende. Største træk var 17/7 22 V Nykøbing.
Hvad angår rastende fugle, så var det også yderst sparsomt. Rastende fugle blev set i perioden 20/4 – 10/5 med største dag 30/4 7 Korshage. Efteråret blev ikke meget bedre. Første fugl ankom 20/6 på Korshage, hvor der blev set fugle frem til 11/8 med største antal 16/7 9. Denne flok blev set på de øvrige nordkystlokaliteter i perioden 15/7 – 21/7. Ellers spredte iagttagelser af få fugle på en række lokaliteter. Årets sidste 1/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 4 34 4 48
Total 19 15 12 130 27 1 204
MaxRst 7 4 5 9 15 1 15
Nobs 10 11 6 35 13 1 76
Ndag 9 10 6 26 13 1 65
Fænologi 08.. …. …. …. …. ..01

2017:  Småspove  Numenius phaeopus  
Forårstrækperiode 22/4 – 18/5. I alt trak 31 med 13 i april og 18 i maj. Flest 30/4 9 Ø Korshage og samme dag også flest rastende med 9 Korshage, 5 Nørrevang og 3 Slettemose, samt 7/5 12 NØ Hovvig. Nedtrækket passerede 1/7 – 25/8. Største flokke i juli fra Plantagekysten (op til 10/7 20) og Korshage – Flyndersø (op til 17/7 23). Efter 27/7 13 rast Korshage ingen dage over 4 fugle. Træk i alt 27 fordelt juli 12 og august 15.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 18 7 15 50
Total 54 28 268 45 395
MaxRst 9 3 23 4 23
Nobs 18 11 38 25 92
Ndag 7 6 20 17 50
Fænologi 22.. ..18 01.. ..25

2016:  Småspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk: 29/4 – 6/5 11 primært Ø Korshage. Rastende fugle Korshage 29/4 – 13/5 med flest 30/4 5, 2/5 6, 6/5 12 og 7/5 6. Udenfor Korshage følgende rast: 1/5 7 Skansehage, 3/5 3 Slettermosegård og 5/5 1 Dybesø. Absolut ikke prangende. Efteråret startede 18/6 1 ovf Hovvig. Herefter i alt 129 trækkende i perioden 24/6 – 17/8 med største dage 9/7 34 og 26/7 34 begge Korshage samt 9/7 29 Flyndersø. Vegetationen på Korshage har igennem årene ændret sig, så rastende fugle ses oftere og i større tal på Flyndersø og Plantage Kysten. Flest 30/6 11 Korshage, 6/7 13 Flyndersø, 7/7 14 Korshage og i perioden 11/7 – 4/8 op til 32 rast langs nordkysten Korshage – Flyndersø – Plantage Kysten. Derudover 26/7 6 og 31/7 3 begge Skansehage. Sidste allerede 17/8 1 V Korshage. Alt i alt et hæderligt andet halvår for arten.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 4 7 113 9 140
Total 13 51 27 408 18 517
MaxRst 5 12 11 32 5 32
Nobs 5 16 7 57 12 97
Ndag 2 9 5 27 9 52
Fænologi 29.. …. …. …. ..17

2015:  Småspove  Numenius phaeopus  
Forårstrækket: 8 Ø Korshage 25/4 – 10/5. 10 fugle rastende: 29/4 5 Korshage, 4/5 3 Flyndersø, 6/5 1 og 10/5 – 12/5 1 Korshage. Arten er virkeligt gået tilbage og præsterer ikke store forår længere.
Fraset en ultra tidlig 5/6 1 SV Korshage tilbage fra 22/6. Efterårstræk i alt 30, flest (18) fra juli
De rastende fugle fra kystens små heder er altid et højdepunkt i juli, hvor der var nogle pæne dage: Flyndersø 4/7 11 (heraf 1 leucistisk Småspove), 7/7 – 8/7 13 og 15/7 16. Plantagekysten 21/7 – 23/7 10 og 25/7 18. Sidste var 7/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 2 17 9 36
Total 9 10 9 253 33 1 315
MaxRst 5 3 3 18 6 1 18
Nobs 3 7 5 45 15 1 76
Ndag 3 5 5 27 12 1 53
Fænologi 25.. …. …. …. …. ..07

2014:  Småspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk ankomst 10/4 1 NØ Slettermosegård. Dagsmaks 27/4 22 Ø Korshage. Total for april og maj 47 fugle. Rast i perioden april – maj 10 fugle.
Efterårstræk med ankomst 2/7. Total på 16 fugle i juli og august.
Perioden juli – august havde som mest 13/7 28 rast Dybesø Kyst. Mere beskedent i august med maks 3/8 5 rast Flyndersø. Året sidste: 31/8 1 V Rørvig Lyng.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 4 2 12 61
Total 46 11 221 61 339
MaxRst 3 4 28 5 28
Nobs 8 7 38 29 82
Ndag 7 5 26 18 56
Fænologi 10.. ..14 01.. ..31

2013:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Forårsfugle 22/4 – 11/5 med i alt 12 trækkende (flest 10/5 6 Ø Korshage) og 14 rastende.
Returtræk 24/6 – 6/9.
Trækkende fugle: 13 obsdage med en total på 63 fugle, flest 17/7 22 V Korshage.
Rastende fugle: Især i perioden 21/7 – 28/7 rigtigt mange fugle med op til 22/7 26 Plantagekysten og både 23/7 og 24/7 21 Korshage/Flyndersø. Primo august 1/8 14 Plantagekysten og 2/8 11 Korshage.
Et skøn er, at i alt 95 – 100 var involveret i rast. Med de 63 trækkende et fornemt efterår på ca. 160 fugle.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 3 48 12 75
Total 5 21 12 224 79 1 342
MaxRst 2 5 7 26 14 1 26
N 4 10 6 32 16 1 69
Fænologi 22.. …. …. …. …. ..06

2012:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Ankom 19/4 1 rastende Korshage.
Forårstræk 20/4 – 21/5 i alt 17 Ø. I april: 20/4 2 NØ Brentebjerg og 24/4 5 SØ Korshage. I maj: 1/5 1 SØ, 3/5 1 Ø, 8/5 5 Ø og 10/5 1 S alle Korshage. Perioden hvor det efterhånden beskedne hovedtræk passerer. To lidt sene 18/5 1 SØ Skansehage og 21/5 1 NØ Korshage.
Efterårstræk 24/6 – 8/9: I alt 44 SV. Første dumpede ind 24/6 1 V Flyndersø og 25/6 1 V Korshage. Siden hovedtrækket 19/7 – 27/7 med i alt 33, heraf 24/7 12 SV Flyndersø og 25/7 15 SV Hovvig. Ungfugle ganske få med 8/8 – 10/8 8 V Korshage/Nørrevang og en ægte efternøler 8/9 1 1k V Korshage.
Efterår, rastende fugle 25/6 – 2/9: Under juli trækket 18/7 28, 21/7 22, 24/7 23 og 29/7 12 Korshage/Flyndersø. I august 7/8 – 8/8 3 Flyndersø, 8/8 18 Hovvig og 13/8 – 14/8 8 rastende Søndervang. 17/8 – 2/9 1 Korshage var sidste rastende fugl.

DOFBasen:2012


2011:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Meget få forårsfugle. Dukkede op på Korshage 11/4 1.
Forårstrækket 20/4 - 7/5 med 8 på 8 dage med hver 1 fugl.
Dage med mere end 1 rastende fugl: 23/4 2 Korshage, 28/4 8 Korshage, 29/4 3 Rørvig Bugt og 7/5 2 Korshage.
Årets sommerrast på Korshage er efterhånden en tynd affære, i år blev der set Småspover i perioden 29/6 – 26/7 (13 observationsdage):

J u n J u l A u g
- - 3 11 14 1 - - -

Desuden 8/7 - 13/7 12 kysten ved Plantagen.
Efterårstrækket sås 24/6 - 20/9 (22 observationsdage):

J u n J u l A u g S e p I alt
0 0 17 0 0 34 2 5 4 11 1 0 74

Flest 27/6 7, 25/7 14, 27/7 17 og 1/9 11.
Sidste fugl 20/9 1 trk Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
25/4 1, 26/4 1 Ø, 29/4 1 og 30/4 1 S alle Korshage var de første af meget få fugle fra optrækket, derudover
8/5 1 trk Rørvig, 21/5 2 Ø Korshage, 27/5 1 Ø Hovvig og 29/5 1 Korshage - dermed er alle forårsfund nævnt.
Årets sommerrast på Korshage 5/6 - 29/8 (16 observationsdage).
Rastende Småspove Korshage sommer 2010 fordelt på 10-dagesperioder.

J u n J u l A u g
1 - 1 6 18 14 10 - 6

Efterårstrækket set 6/7 - 23/9. I alt 79, flest 18/7 11 og 5/8 48.
Sidste fugle set ret sent. 25/9 1 Skansehage, 26/9 1 og 2/10 - 8/10 1 begge Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
De første ses 12/4 1 NØ Nørrevang, 15/4 1 Ø Korshage, 16/4 - 17/4 1 Korshage og 18/4 1 Korshage.
I alt stak 17 fugle østover i perioden 15/4 - 16/5, flest 24/4 og 29/4 begge dage 5.
Årets sommerrast på Korshage 7/7 - 14/8 (14 obsdage), flest 10/7 29, 12/7 33 og 26/7 12.
Udover fuglene på Korshage kom disse rastende fugle i bogen - alle fra Flyndersø: 24/7 8, 25/7 1, 27/7 9, 29/7 2, 30/7 3 og 1/8 1.
Efterårstrækket blev bemærket 21/7 - 23/8. I alt 38, flest 21/7 16, 27/7 8 og 23/8 4.
Sidste fugle ses 14/8 1 og 18/8 2 V alle Korshage samt 23/8 4 trækkende Rørvig.

DOFBasen:2009


2008:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Normal ankomst ultimo april - men forårets fugle er hurtigt overset: 26/4 3, 27/4 3 Ø, 28/4 8 Ø, 1/5 1 Ø, 3/5 1 T Rørvig by, 4/5 2 S, 9/5 2, 12/5 1 Ø og 1 T Rørvig samt 15/5 1 Ø ingen lokalitet angivet er på Korshage.
De traditionelle rastende fugle på Korshage er desværre også for nedadgående.
Maks. rastende Lille Regnspove Korshage juni/august - fordelt på 10 dages perioder:

J u n J u l A u g
- - 2 15 26 2 5 2 -

Udover de rastende fugle på Korshage, blot følgende obs resten af året:
Skansehage:13/7 2 SV og 19/7 1 SV.
Rørvig: 31/7 1 SØ.
Korshage: 15/7 3 V og 14/8 2 V.
Hovvig: 16/8 1.

DOFBasen:2008


2007:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Ikke noget imponerende forår, alle nævnes:
Korshage: 16/4 2 V, 23/4 1 S, 25/4 4, 26/4 1, 28/4 1 Ø, 29/4 1, 2/5 1, 3/5 1 Ø, 4/5 1, 11/5 1, 12/5 4, 14/5 1, 18/5 3 N, 25/5 1 og 2/6 1.
Hovvig: 2/5 1 Ø.
Nakke: 4/5 1.
Skansehage: 2/6 1.
Maks. rastende Lille Regnspove Korshage juni/august - fordelt på 10 dages perioder:

JUN JUL AUG
pri med ult pri med ult pri med ult
1 - 1 6 11 5 1 1 2

Derudover følgende:
Flyndersø: 15/7 2 og 1/8 1.
Skansehage: 19/7 1, 28/7 2 SV, 29/7 1 SV, 7/8 1 og 25/8 1.
Rørvig By: 1/8 1.
Sidste fugle: 25/8 1 Skansehage, 26/8 2 Korshage og 3/9 1 Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Alle forårsfugle fra april/maj nævnes: 26/4 1 Ø, 27/4 1 Ø, 3/5 1 rast, 4/5 1 Ø, 5/5 2 Ø, 6/5 1 Ø, 17/5 2 rast og 26/5 1 V alle fra Korshage.
Efterårets tal er heller ikke imponerende:
Maks. rastende Lille Regnspove Korshage juni/august - fordelt på 10 dages perioder:

JUN JUL AUG
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - 3 21 23 - - -

Derudover: 3/6 1, 2/7 1, 9/7 1 alle rast Skansehage og 8/9 1 rast Korshage
Sidste fugle blev: 29/7 1, 30/7 1 og 8/9 1 alle på Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Meget få fugle indsendt fra optrækket: 23/4 1 rast Korshage, 2/5 12 Ø Korshage og 6/5 8 Ø Dybesø er alt!
Efterårets tal er heller ikke imponerende:
Maks. rastende Lille Regnspove Korshage juni/august - fordelt på 10 dages perioder:

JUN JUL AUG
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - 12 22 30 - - -

Derudover: 31/7 1 V Nykøbing og 3 S Rørvig Bugt samt 7/8 1 rast Skansehage.
Sidste fugle blev: 20/8 1, 27/8 3 og 21/9 1 alle på Korshage.

DOFBasen:2005


2002:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk mellem 9/5 - 27/5 i alt 4.
Trækkende Lille Regnspove forår 2002 fordelt på 10 dages perioder N = 4:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - - - 2 1 1

Ingen rastende fugle før de traditionelle på Korshage i sommermånederne, maxtal fremgår af tabellen.
Max rastende Lille Regnspove Korshage juni/august - fordelt på 10 dages perioder:

JUN JUL AUG
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 8 - 18 21 7 1 -

Efterårstræk 13/7 - 28/9 i alt 27.
Udenfor Korshage følgende rast: 4/7 1 og 11/8 1 Hovvig, 13/7 7 Nørrevang og 16/9 2 Skansehage.
Sidste fugle blev: 16/9 2 Skansehage, 21/9 og 28/9 1 Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk mellem 30/4 - 22/5 i alt 26, flest 29/4 11.
Trækkende Lille Regnspove forår 2001 fordelt på 10 dages perioder N = 26:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - - 20 5 - 1

Ingen rastende fugle før de traditionelle på Korshage i sommermånederne, maxtal fremgår af tabellen.
Max rastende Lille Regnspove Korshage juni/august - fordelt på 10 dages perioder:

JUN JUL AUG
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 3 21 23 12 12 10 -

Efterårstræk 15/7 - 22/9 i alt yderst beskedne 5.
Udenfor Korshage følgende rast: 7/7 1 og 14/7 - 15/7 2 Skansehage.
Sidste fugle blev: 11/8 1 Korshage, 19/8 1 trk Nykøbing og 22/9 1 SV Skansehage.

DOFBasen:2001


2000:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk mellem 25/3 - 8/5 i alt 12. Flest 8/5 5.
Trækkende Lille Regnspove forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 12

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 3 - 1 2 6 - -

Ingen rastende fugle før de traditionelle på Korshage i sommermånederne, maxtal fremgår af tabellen.
Max rastende Lille Regnspove Korshage juni/august - fordelt på 10 dages perioder

JUN JUL AUG
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 3 12 15 11 4 1 -

Efterårtræk 21/7 - 1/9 i alt 52. Flest 21/7 15 SV Skansehage, 21/8 21 SV Skansehage,
Udenfor Korshage følgende rast: 13/8 1 Hovvig.
Sidste fugle blev: 21/8 26 SV Skansehage, 22/8 1 trk Korshage og 1/9 1 V Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk: 18/4 - 30/5 i alt 22, flest 12/5 5 og 16/5 4.
Trækkende Lille Regnspove forår 1999 fordelt på 10-dages perioder, N = 22.

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - - - - 1 4 4 12 1

Eneste rastende fugle: 1/5 3 Korshage, 3/5 1 Dybesø og 11/5 1 Korshage.
Årets rastende „sommerfugle“ på Korshage begrænser sig i år til 12 dage mellem 1/7 - 6/8.
Max rastende Lille Regnspove Korshage sommer 1999 fordelt på 10-dages perioder.

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
31 33 20 11 - 2 - - - - - -

Efterårstræk: 4/7 - 24/8 i alt 36, flest 18/7 18 S Skansehage, 23/8 5 V Korshage og
24/8 5 SV Korshage.
Rast i Hovvig: 7/7 1, 15/8 1 og 1/9 3t.
Sidste fugle set 24/8 5 SV Korshage, 29/8 2 rst Korshage og 1/9 3 Hovvig.

DOFBasen:1999


1998:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk mellem 10/4 og 4/6 ialt 21, flest 22/4 12 Ø KH.
Rastende fugle: 20/4 1 KH, 27/4 1 HV og 1/5 1 HV.
Efterårstræk: 4/7 - 17/8 i alt 24, flest 22/7 10 trk KH og 5/8 3 trk KH.
Traditionelt raster der Småspover på Korshage i juli/august, i år forløb dette som vist i tabellen.
Sidste fugle: 2/9 1 HV og 6/9 1 HV.
Rastende Småspover på Korshage. Maxtal fordelt på 10-dages perioder.

JUL AUG
p m u p m u
6 24 28 20 2 1

DOFBasen:1998


1997:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Fænologi: (8/3) 22/4 - 15/5 og 3/7 - 9/9 (3/10)
Fåtallig for- og efterårstrækgæst.
Optrækket foregår sparsomt over halvøen med en top medio maj. Største rasttal: 30/4 1978 32 Plantagen.
Største forårstrækdage: 5/5 1985 68 Dybesø, 26/4 1995 38 Korshage og 5/5 1990 35 Korshage.
Overlap mellem for- og efterårstræk primo juni.
Et af sommerens højdepunkter er rastende Småspover i juli måned, antallet flukturerer meget fra år til år, men generelt toppes der ultimo juli med tal op til 50 fugle, flest registreret 21/7 1996 61. Lejlighedsvis ses der også en del fugle ved Plantagen: 6/8 1996 36.
De største efterårstrækdage: 21/7 1991 88, 19/7 1978 52, 2/8 1991 50, 16/7 1982 46 og 19/7 1975 45.
Efterårstræktotaler fremgår af diagrammet.

1997: Alle forårsobservationer nævnes: 27/4 2 Korshage, 5/5 1 Flyndersø, 8/5 2 Ø Korshage, 10/5 1 Ø Korshage og 28/6 1 SV Hovvig.
Rastende fugle set på Korshage 12/7 - 9/8, flest 12/7 22, 23/7 21 og 26/7 19.
Efterårstræk 21/7 - 25/7 i alt 10, hvoraf de 9 trak S Skansehage 25/7.
Årets sidste fugle var de eneste i Hovvig: 13/8 1 og 23/8 1.

DOFBasen:1997


1996:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk fra 23/4 til 11/5, i alt beskedne 5.
Rast: 26/4 1 Hovvig, 3/5 4 Korshage og 11/5 1 Hovvig.
Efterårstræk fra 14/7 til 15/9, i alt 34. Dage med mere end 1: 14/7 7 V, 27/8 22 V og 15/9 2 V.
De traditionelt rastende fugle på Korshage dukkede i år op 6/7 og de sidste blev set 25/8. Forløbet i perioden afspejles af følgende tal 13/7 8, 15/7 12, 19/7 27, 21/7 61, 24/7 41, 25/7 23, 3/8 13 og 25/8 2.
Eneste rasttal over 1 fra andre lokaliteter blev 6/8 36 ud for Plantagen og 9/8 3 Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk 22/4 - 14/5, i alt 73. Max: 26/4 38 Korshage og 25/4 30 Nykøbing.
Efterårstræk 6/7 - 10/9, i alt 47. Max: 21/7 26 Skredbjerg.
Rastende fugle blev traditionelt set Korshage 16/7 - 27/8. Største flokke blev: 16/7 37, 17/7 35, 22/7 27, 25/7 16, 27/7 24, 29/7 27 og 30/7 16. Derudover kun 1 fugl pr dag frem til den sidste 10/9 1 S Korshage.

DOFBasen:1995


Småspove  Numenius phaeopus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 2 24 7 40
Total 8 6 2 32 29 1 78
MaxRst 4 1 1 12 14 1 14
Nobs 5 8 3 45 32 1 94
Ndag 4 6 3 27 20 1 61
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ··12

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 9 9 44 51 1 119
Total 5 25 9 74 52 1 166
MaxRst 2 7 1 13 6 2 13
Nobs 4 18 5 50 41 6 124
Ndag 3 10 5 26 21 5 70
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··05

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 18 5 40 11 102
Total 36 22 9 70 16 1 154
MaxRst 9 7 4 15 10 1 15
Nobs 13 14 7 61 30 3 128
Ndag 10 12 7 25 18 3 75
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··14

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 58 5 2 42 55 1 165
Total 2 63 5 3 61 63 1 198
MaxRst 5 2 3 12 3 1 12
Nobs 1 12 6 5 45 23 2 94
Ndag 1 10 5 4 25 18 2 65
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 4 32 4 49
Total 8 7 4 58 19 96
MaxRst 7 4 5 9 15 1 15
Nobs 14 13 6 39 14 1 87
Ndag 9 10 6 26 13 1 65
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ··01

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 17 6 15 51
Total 40 17 90 15 162
MaxRst 9 3 23 4 23
Nobs 16 10 30 22 78
Ndag 7 6 20 17 50
Fænologi 22·· ··18 01·· ··25

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 6 103 8 127
Total 6 15 7 223 8 259
MaxRst 5 12 11 32 5 32
Nobs 4 16 6 56 11 93
Ndag 2 9 5 27 9 52
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ··17

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 2 17 9 36
Total 4 4 2 67 9 86
MaxRst 5 3 3 18 6 1 18
Nobs 3 7 5 50 16 1 82
Ndag 3 5 5 27 12 1 53
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ··07

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 4 4 11 62
Total 46 9 86 14 155
MaxRst 3 4 28 5 28
Nobs 8 7 38 28 81
Ndag 7 5 26 18 56
Fænologi 10·· ··14 01·· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 3 48 11 73
Total 1 11 4 118 12 146
MaxRst 2 5 7 26 14 1 26
Nobs 4 9 6 32 15 1 67
Ndag 3 6 4 19 13 1 46
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··06

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 10 2 33 8 1 61
Total 12 28 2 72 34 1 149
MaxRst 5 12 1 23 18 1 23
Nobs 10 20 3 18 27 2 80
Ndag 8 13 2 11 16 2 52
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··08

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 16 34 11 12 81
Total 11 1 16 67 11 13 119
MaxRst 8 2 3 14 1 14
Nobs 15 3 7 30 10 4 69
Ndag 10 2 6 20 10 4 52
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··20

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 20 57 1 84
Total 2 5 38 59 3 107
MaxRst 1 1 1 18 10 1 1 18
Nobs 4 5 2 23 14 4 2 54
Ndag 4 4 2 14 10 4 2 40
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 1 26 11 54
Total 20 3 69 11 103
MaxRst 4 3 33 1 33
Nobs 13 6 27 9 55
Ndag 11 4 18 9 42
Fænologi 12·· ··22 07·· ··23

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 6 7 2 26
Total 11 6 33 3 53
MaxRst 4 2 2 26 5 26
Nobs 4 6 1 18 7 36
Ndag 3 6 1 14 7 31
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ··16

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 7 6 2 6 32
Total 11 7 19 3 6 46
MaxRst 4 4 1 11 2 11
Nobs 8 11 5 18 7 2 51
Ndag 6 8 4 15 6 2 41
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··03

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 6 13
Total 2 7 1 29 1 40
MaxRst 2 1 23 1 23
Nobs 2 7 1 16 1 27
Ndag 2 6 1 15 1 25
Fænologi 26·· ···· ···· ··30 08

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 32 5 1 48
Total 11 32 35 1 2 81
MaxRst 1 30 12 2 30
Nobs 2 3 15 11 2 33
Ndag 2 2 12 11 2 29
Fænologi 23·· ··06 03·· ···· ··21

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 7 1 83 7 1 107
Total 12 7 1 111 11 1 143
MaxRst 2 1 28 13 28
Nobs 9 6 1 11 7 1 35
Ndag 7 6 1 9 7 1 31
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··15

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 21 40 12 81
Total 3 7 21 66 26 123
MaxRst 2 3 2 26 14 26
Nobs 3 6 5 9 8 31
Ndag 3 4 5 7 4 23
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ··24

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 3 1 4 12
Total 6 31 2 6 45
MaxRst 1 8 21 7 2 21
Nobs 6 1 10 7 5 29
Ndag 4 1 8 6 4 23
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ··28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 6 1 4 29
Total 18 6 26 5 55
MaxRst 3 3 23 12 23
Nobs 5 4 1 13 9 32
Ndag 4 4 1 10 8 27
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ··22

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 6 22 28 1 62
Total 3 3 7 47 29 1 90
MaxRst 1 1 3 15 4 15
Nobs 1 3 3 4 15 7 1 34
Ndag 1 2 3 4 13 7 1 31
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ··01art/05380.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 06:51 af lb