Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05410

Vadefugle

Stor Regnspove Numenius arquata eu05410

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Fåtallig Sommer: Almindelig Efterår: Sjælden

Fotos


Stor Regnspove

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Storspove  Numenius arquata  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 15 20
Total 1 5 15 21
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 8 12
Ndag 1 3 8 12
Fænologi 13 13·· ··29

2023:  Storspove  Numenius arquata  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 115 116 13 5 1 11 267
Total 1 3 9 3 115 152 15 6 3 11 3 321
MaxRst 1 1 2 1 1 21 1 1 2 1 21
Nobs 1 4 9 4 23 25 11 7 2 1 4 91
Ndag 1 4 8 4 9 17 10 7 1 1 4 66
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2022:  Storspove  Numenius arquata  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 153 9 26 25 2 4 223
Total 5 153 19 33 25 2 4 2 243
MaxRst 1 1 7 7 2 3 3 2 2 7
Nobs 2 9 1 8 20 15 7 10 5 5 82
Ndag 2 8 1 7 17 12 7 7 5 4 70
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2021:  Storspove  Numenius arquata  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 196 64 36 47 1 1 346
Total 3 197 5 69 42 50 1 1 368
MaxRst 1 2 3 5 4 1 5
Nobs 3 12 4 21 17 17 1 1 76
Ndag 3 10 3 12 14 12 1 1 56
Fænologi 16..23 01.. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Storspove  Numenius arquata  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 745 1 9 131 10 1 898
Total 2 746 1 10 139 13 1 1 2 915
MaxRst 1 1 1 1 4 3 1 1 4
Nobs 2 17 2 7 27 19 2 1 2 79
Ndag 2 13 2 6 14 16 2 1 1 57
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. ..12

2019:  Storspove  Numenius arquata  

Forårstræk: 11/3 - 4/5 i alt 360, flest 18/4 159 – I alt 11 observationsdage.
Efterårstræk: 14/6 - 9/9 i alt 115, flest 3/7 24. - I alt 27 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 356 1 19 50 43 3 475
Total 3 357 3 24 72 45 3 507
MaxRst 1 1 5 10 4 1 10
Nobs 2 12 3 11 31 25 3 87
Ndag 2 9 3 7 17 17 2 57
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. ..09

2018:  Storspove  Numenius arquata  
Ingen vinterfund. Årets første blev 14/3 1 trk Korshage. Forårstrækket gav 49 med et ryk medio april med flest 11/4 12 og 13/4 22. Ellers ingen dage med over 3. Efterårstrækket gav sølle 57 fugle, hvoraf de 40 trak i juni og 11 trak i juli, med flest 22/6 31. Foråret igennem var der ganske få rastende fugle på forskellige lokaliteter, hvorimod efteråret gav usædvanligt mange rastende fugle i Hovvig og enkelte på Korshage. Dage med over 15 fugle i Hovvig: 3/8 18, 30/8 15 og 2/9 16. Årets sidste blev 6/9 4 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 42 1 40 11 4 2 106
Total 6 45 1 47 34 66 49 248
MaxRst 1 3 7 18 16 18
Nobs 6 9 1 13 17 13 6 65
Ndag 5 7 1 10 11 13 5 52
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. ..06

2017:  Storspove  Numenius arquata  
Som altid svagt repræsenteret på halvøen med mindre man lige rammer et større træk i april eller på returtrækket, og det lykkedes bestemt ikke i år. En enkelt vinterfugl 22/2 1 Ø Korshage, siden minimalt forår 1/4 - 9/5 med kun 11 individer.
Beskedent efterårstræk i alt 69 (juni 22, juli 28 og august 19). Årets største rast kunne ikke skrue sig over 26/6 6 rast Søndervang. Efter 24/8 et tidligt absolut 0 året ud!

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 22 28 19 75
Total 1 15 3 29 43 28 119
MaxRst 7 1 6 4 3 7
Nobs 1 8 3 10 14 15 51
Ndag 1 7 2 7 13 10 40
Fænologi 22 01.. …. …. …. ..24

2016:  Storspove  Numenius arquata  
Året startede med vinterfund 3/1 1 rast Hovvig, som muligvis var samme fugl, som blev set rastende halvøen rundt frem til 23/6. Forårstrækket hæderligt med i alt 63 Ø Korshage, bedst med 22 på hver af dagene 13/4 og 14/4. Efterårstrækket i alt 155 med største dage 15/6 16 SV og 26/6 14 SV Hovvig, samt 24/6 11 V Korshage og 11 SV Hovvig. Efterårs rast blev 27 fordelt spredt over halvøen med flest 8/7 5 Søndervang. Sidste fugl 1/11 1 V Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 59 2 77 53 24 1 218
Total 16 6 2 63 2 79 71 29 2 4 1 275
MaxRst 1 1 1 1 1 5 2 1 3 5
Nobs 16 6 2 15 2 14 35 18 2 2 1 113
Ndag 13 5 2 7 2 10 22 16 2 2 1 82
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..01

2015:  Storspove  Numenius arquata  
Den skal ses på trækket. Arten raster næsten ikke på Rørvighalvøen.
Forårstræk beskedne 26 – de 24 i april og 25/4 14 Ø Korshage som bedste.
Efterårstræk 159, domineret af juni (118) med bedste dage 19/6 28 SV Hovvig, 22/6 22 SV Rørvig By + Hovvig og 28/6 44 V Flyndersø. Begge træk varierer meget – især afhængig af om en af stordagene (især midt i april) rammer rigtigt (rekorden er 1150!).
Meget mere end 20 fugle kan ikke findes i hele årets rast, der ikke nåede over 4/9 5 rast Slettermosegård. Sidste fugl var 23/11 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 24 104 9 12 1 3 3 158
Total 3 25 121 17 35 12 5 4 222
MaxRst 1 1 14 2 12 5 1 1 14
Nobs 3 11 11 13 11 7 4 2 62
Ndag 3 8 8 12 10 4 4 2 51
Fænologi 07.. ..25 18.. …. …. …. …. ..23

2014:  Storspove  Numenius arquata  
Første iagttagelse 6/2 1 S Plantage Kysten. Foråret bød på 141 trækkende Storspover. Største træktal kom helt traditionelt sidst i april 21/4 74 Ø Korshage.
Efterårstrækkets første observation var 18/6 12 V Nykøbing Bugt. I alt 115 fugle med flest i juni/juli. Sidste trækkende blev set 25/8.
Ikke de store rasttal. Største forekomst 18/6 16 rast Korshage.
Sidste 3/9 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 129 1 50 57 8 256
Total 2 10 130 1 75 68 12 1 299
MaxRst 1 1 16 6 2 1 27
Nobs 2 5 9 1 18 14 8 1 58
Ndag 2 4 7 1 9 12 8 1 44
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..03

2013:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
25/1 – 28/2 1 i isvinteren Rørvig Bugt (og Skansehage).
Forårstræk i alt 48. 3 primo marts og flest 16/4 30 Ø i vanlig træktop medio april.
Efterårstræk 104 spredt på 22 dage 21/6 – 7/9. Resten af året 0. Som vanligt er halvøen et ringe rastområde, inddrager under 50 fugle på årsbasis.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 42 3 27 11 52 14 152
Total 1 11 3 48 3 31 16 61 14 188
MaxRst 1 1 2 3 3 3 3
N 1 11 2 14 3 5 9 16 4 65
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. …. …. ..07

2012:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Et almindeligt år som det ser ud, når halvøen ikke (som i 2011) får en fuldtræffer under trækket.
Egentlig er vi et lidt sløjt område for rastende Storspover. En årssum på 207, hvor de 147 er fra trækket, efterlader kun sølle 60 fugle at fordele til rast året igennem.
Vinterfund: 3/2 1 rastende Skansehage og 17/2 2 rastende Rørvig Bugt.
Forårstræk 16/3 – 4/5 i alt 55 Ø. Fordelt marts 5, april 48 og primo maj 2. Det er henne midt i april hovedtrækket falder, og da også her de pæneste træk passerede: 19/4 17 Ø Nørrevang og 20/4 17 Ø Korshage.
Efterårstræk 25/6 – 10/9 92 V. Fordelt efter bogen med ultimo juni 65, juli 2, august 23 og september 2.
Eneste større dag var 29/6 47 SV Hovvig. I samme periode blev set relativt få rastende fugle. Flest 16/6 11 Hovvig og 14/8 9 Nørrevang. De sidste 2 fugle trak SV 10/9 fra henholdsvis Hovvig og Korshage. Herefter blev der ikke set Storspover året ud.
Eller mere poetisk Store Regnspover, som fortsat er favoritnavnet på vores kanter!

DOFBasen:2012


2011:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Trods is og frost strejfede op til 5 Storspover rundt i området 4/1 - 26/1 (12 observationsdage) primært Rørvig Bugt og i februar op til 2 fugle (5 observationsdage)
De næste blev set 2/3 - 3/3 1 Rørvig Bugt og 7/3 1 S Korshage.
Forårstræk mellem 7/3 - 11/5 (18 observationsdage):

M a r A p r M a j I alt
6 3 3 3 - 28 3 - - 48

Flest 28/4 13 og 30/4 11.
„Efterårstrækket blev rekordagtigt, største efterårstotal og dagstotal kom i hus, primært på grund af en kanondag 26/6, hvor Storspoverne myldrede frem og gjorde “„himlen sort“„ over halvøen. “
Efterårstræk 6/6 - 20/9 (31 observationsdage):

J u n J u l A u g S e p I alt
2 6 723 11 4 14 3 44 7 - 2 - 816

Helt dominerende er den forrygende 26/6 689 SV(EVR). Ved søgning på dofbasen er der kun fundet et større “efterårs”træktal på Sjælland 26/6 2004 820 trækkende Kongelundsområdet.
De 816 fugle er en klar forbedring af hidtidig højeste efterårstotal 535 fra 1975.
Sidste fugl 20/9.

DOFBasen:2011


2010:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Trods den hårde vinter blev der set Storspover 30/1 3 og 27/2 1 trk, derefter 7/3 - 10/3 1 alle Rørvig Bugt.
De første stak nordover 17/3 1, 18/3 4 og 19/3 1 alle Korshage.
Forårstræk mellem 17/3 - 17/5 i alt beskedne 36, flest 24/3 5.
Trækkende Stor Regnspove forår 2010 fordelt på 10-dagesperioder:

M a r A p r M a j I alt
- 7 10 5 5 7 - 1 - 36

Efterårstrækket blev registreret fra 13/6 - 23/9, i alt 111, flest 27/6 21 og 23/8 17.
Trækkende Stor Regnspove efterår 2010 fordelt på 10-dagesperioder:

J u n J u l A u g S e p I alt
- 7 36 6 6 - 24 11 19 - 1 1 111

De sidste Storspover set 18/9, 19/9 og 23/9 alle dage 1 Korshage og en sen forekomst 10/11 2 Nykøbing Lyng.

DOFBasen:2010


2009:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Årets første fugle ses trækkende 3/3 1 Ø Korshage, 13/3 4 Ø Korshage og 9 T Hovvig, 14/3 4 Ø Korshage og 18/3 1 S Hovvig.
Forårstræk mellem 3/3 - 15/4 i alt 285, flest 13/3 13 og 11/4 251. Årets total er i top 4 kun overgået af:
2008 675, 2003 842, og 1991 1150.
Trækkende Stor Regnspove forår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

M a r A p r M a j I alt
1 17 1 9 257 - - - - 285

Der er set rastende Storspove på halvøen 15/4 - 18/9 (10 obsdage), 19/8 2 Hovvig og 22/9 2 Ringholm er eneste dage med mere end 1 fugl.
Efterårstrækket blev registreret fra 1/6 - 16/9, i alt 203, flest 20/6 18, 10/7 36 og 4/8 34.
Trækkende Stor Regnspove efterår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

J u n J u l A u g S e p I alt
1 30 5 36 4 3 73 17 23 9 2 - 203

De sidste Storspover ses primo/medio september 2/9 1 V Korshage, 6/9 1 V Korshage og 16/9 1 T Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
En enkelt obs inden trækket indledes: 11/2 2 overflyvende Isefjorden. De næste ses 8/3 1 Ø, 11/3 3 Ø og 20/3 1 Ø.
Forårstræk mellem 8/3 - 15/5 i alt 675, hvilket er tredje største forårstotal, kun overgået af 1150 i 1991 og 842 i 2003. Flest 21/4 190, 22/4 360 og 24/4 50.
Trækkende Stor Regnspove forår 2008 fordelt på 10 dages perioder (N = 675):

M a r A p r M a j
2 4 1 4 17 645 2 - -

Efterårstrækket blev registreret fra 1/6 - 11/8, i alt 171 flest: 19/6 105 og 29/6 34.
Trækkende Stor Regnspove efterår 2008 fordelt på 10 dages perioder (N = 171):

J u n J u l A u g
1 112 34 1 11 1 10 1 -

Atter et år hvor ungfuglene svigtede i august - september.
Sidste fugle ses så sent som 7/11 og 8/11 1 i Hovvig.

DOFBasen:2008


2007:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Igen i år vinterbesøg af arten: 3/1 og 4/1 1, 30/1 2, 3/2 3, 8/2 2, 9/2 2, 10/2 2, 14/2 2 og 27/2 2 alle Hovvig - antagelig de samme fugle der kommer i bogen.
Forårstræk mellem 4/3 - 15/5 i alt 126, flest 27/3 22, 30/3 14, 14/4 10, 15/4 55 og 16/4 15.
Trækkende Stor Regnspove forår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N = 126):

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
1 1 38 - 80 4 1 1 -

Efterårstrækket blev registreret fra 9/6 - 6/9, i alt 143 flest: 22/6 15, 27/6 16, 29/6 15 og 6/9 17.
Trækkende Stor Regnspove efterår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N = 143):

JUN JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
3 1 57 6 1 4 45 4 5 17 - -

Rastende fugle set i Hovvig 25/6 - 26/9, se tabel.
Sidste fugle: 1/9 1 Skansehage, 6/9 17 S Hovvig og 9/9 4 Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
En enkelt fugl besøgte Hovvig 11/2, andet år i træk med en vinterobs. De næste helt normalt fra ultimo marts: 24/3 1 Ø Nykøbing By og 1 Ø Korshage, 25/3 1 NØ Hovvig, 1/4 1 N Skansehage og 7/4 2 NØ Hovvig.
Forårstræk mellem 24/3 - 13/5 i alt 29, flest 4/5 11 Ø Korshage og 9/5 6 Ø Nakke Nord.
Trækkende Stor Regnspove forår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 29):

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 2 3 4 1 18 1 -

Efterårstrækket blev registreret fra 17/6 - 25/8, i alt 86 flest: 25/6 14, 17/8 7, 18/8 7 og 19/8 37.
Trækkende Stor Regnspove efterår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 86):

JUN JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- 1 16 1 2 2 51 11 2 - - -

Rastende fugle set i Hovvig 25/6 - 26/9, se tabel.
Vi slutter med et par meget sene obs: 10/11 2 SV og 31/12 1 rast - alle i Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Datoen for første fund blev flyttet næsten to måneder frem til 9/1, hvor 1 Storspove trak V på Korshage, yderligere et januar fund 29/1 1 rast Korshage. Januar fuglene kommer formodentlig fra Isefjorden (Kyndby Vig/Rev), hvor arten er gæst de fleste vintre.
De næste iagttaget helt normalt: 13/3 2 Hovvig, 17/3 1 Ø Korshage, 24/3 1 Ø korshage og 2/4 2 Ø Korshage.
Forårstræk mellem 17/3 - 16/5 i alt 70. Flest 16/4 45 N Korshage.
Trækkende Stor Regnspove forår 2005 fordelt på 10 dages perioder (N = 70):

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 1 - 6 48 1 1 13

Efterårstrækket blev registreret fra 18/6 - 19/8, i alt 145 flest: 26/6 30, 28/6 18, 9/8 14, 18/8 26 og 19/8 22.
Trækkende Stor Regnspove efterår 2005 fordelt på 10 dages perioder (N = 144):

JUN JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- 7 52 1 3 7 21 53 - - - -

Rastende fugle set i Hovvig 3/6 - 9/10, se tabel.
Sidste fugle sås 4/10 2, 9/10 1 og en „efternøler“ 3/11 1 SV alle i Hovvig.

DOFBasen:2005


2003:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Første fugle blev 8/3 1 Ø Korshage, 15/3 1 Korshage, 19/3 1 Hovvig, 21/3 1 Ø Korshage og 22/3 2 Hovvig.
Forårstræk mellem 8/3 - 5/5 i alt 842, hvoraf de fleste stak af således 16/4 123, 21/4 140 og imponerende 547 den 22/4.
Trækkende Stor Regnspove forår 2003 fordelt på 10 dages perioder N = 842:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
1 - 1 2 150 687 1 - -

Efterårstræk 1/6 - 14/10 i alt 149. Flest 21/6 38 og 22/6 54, 9/8 13 og 24/8 17.
Trækkende Stor Regnspove efterår 2003 fordelt på 10 dages perioder N = 149:

JUN JUL AUG
pri med ult pri med ult pri med ult
1 8 92 7 - - 14 5 21

Rastende fugle set i Hovvig 2/8 - 16/10 se tabel.
Sidste fugle blev 22/9 6 Hovvig, 14/10 2 SV Nakke og 16/10 2 SV Hovvig.

DOFBasen:2003


2002:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Første fugle blev 28/3 1 NØ Hovvig og 1 Ø Nakke samt 30/3 1 Ø Korshage og 2 Ø Korshage. Dette var så starten på forårstrækket der løb frem til 11/5. I alt 157. Max 16/4 og 18/4 begge dage 40 samt 20/4 54.
Trækkende Stor Regnspove forår 2002 fordelt på 10 dages perioder N = 157:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 4 2 148 - 1 1 1

Efterårstræk 25/6 - 28/9 i alt 41. Flest 25/6 10 og 4/8 9.
Trækkende Stor Regnspove efterår 2002 fordelt på 10 dages perioder N = 41:

JUN JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med lt pri med ult
- - 10 4 1 - 13 1 1 2 - 9

Rastende fugle set i Hovvig 4/7 - 9/11 se tabel.
Sidste fugle blev 9/11 2 Hovvig, 19/11 2 Skansehage og 22/11 2 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2002


2001:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Første fugle blev 30/3 1 Ø Hovvig og 3 Ø Korshage samt 31/3 9 Ø Korshage. Dette var så starten på forårstrækket der løb frem til 9/5. I alt 217, et imponerende tal. Max 22/4 150 NØ Brentebjerg. Der er i dagene 22/4 - 24/4 hørt flere store flokke trække Ø/NØ over halvøen ved aften og nattetid, desværre er der ikke nogle tal for dette nattræk. Det koncentrerede træk er også bemærket hos vores svenske venner.
Trækkende Stor Regnspove forår 2001 fordelt på 10 dages perioder N = 217:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 13 12 13 176 3 - -

Eneste rastende fugle: 1/4 1 3 Nørrevang, 8/5 og 23/6 1 Hovvig.
Efterårstræk 16/6 - 22/8 i alt 65, hvoraf de 35 5/8.

DOFBasen:2001


2000:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Første fugle blev 18/3 2 Ø Korshage, 25/3 2 Ø Nørrevang og 6/4 1 NØ Hovvig samt 7/4 1 NØ Korshage.
Forårstræk 18/3 - 1/5 i alt skuffende 13.
Trækkende Stor Regnspove forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 13

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- 2 2 2 3 3 1 - -

Eneste rastende fugle: 16/4 1 Hovvig og 23/4 1 Nørrevang. Derudover starten på efterårstrækket 17/6 1, 18/6 2 og 25/6 1 alle Hovvig.
Efterårstræk 16/6 - 12/9 i alt 90, hvoraf de 73 stak SV over Nakke 12/9.
Trækkende Stor Regnspove efterår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 90

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- 1 - - 4 12 - 73 -

Rastende fugle set i Hovvig 2/7 - 12/9 se tabel 1.
Sidste fugle blev 1/9 1 Hovvig, 9/9 2 Hovvig og 12/9 73 SV Nakke.

DOFBasen:2000


1999:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Første obs: 19/3 1 Hovvig og 20/3 1 Hovvig.
Forårstræk: 21/3 - 21/5 i alt 85, flest 25/3 4, 22/4 26, 27/4 27 og 10/5 4.
Trækkende Stor Regnspove forår 1999 fordelt på 10-dages perioder, N = 85.

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - - 9 3 13 54 4 1 1

Enkelte rastende fugle set i Hovvig: 19/3, 20/3, 13/4, 23/4, 24/4 og 2/6, 14/6 og 2 16/6. De sidste er antagelig indledningen på efterårstrækket, mens 2/6 fuglen kan være en dansk ynglefugl på afveje.
Efterårtræk: 16/7 - 11/9 i alt 182, flest 23/7 13, 7/8 7, 18/7 124, 20/8 8 og 1/9 6.
Trækkende Stor Regnspove efterår 1999 fordelt på 10-dages perioder, N = 182.

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- 127 14 12 12 9 7 1 - - - -

Rastende fugle set i Hovvig 8/7 - 5/9 for maxtal se tabel 4.
Sidste fugle blev: 5/9 2 Hovvig, 9/9 1 SV Hovvig og 11/9 1 V Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Forårstræk 22/3 - 18/5 i alt 41, flest: 6/4 12 Ø KH.
23/4 1 Nørrevang er eneste rastende fugl.
Efterårstrækket 20/6 - 6/9, gav pudsigt nok også 41 i alt, flest 14/7 11 KH, 9/8 5 Rørvig By og 11/8 5. Rastende fugle i Hovvig 28/6 - 6/9: For maxtal se tabel 2.
Øvrige rastende: 18/7 1 KH er alt.
Sidste fugle: 2/9 1 HV, 6/9 1 rst og 1 SV HV.

DOFBasen:1998


1997:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Fænologi: (3/3) 19/3 - 15/5 og 19/6 - 26/9 (18/11)
Fåtallig for- og efterårstrækgæst.
Totaler fra forårstrækket fremgår af diagrammet.
Største forårstrækdage: 3/5 1991 730 (største flok 600), 28/4 1991 376 og 15/4 1989 180.
Overlap mellem for- og efterårstræk primo juni.
Største efterårstrækdage: 14/7 1975 98, 5/7 1975 75 og 13/7 1977 62.
Bedste sæson 1975 med 535.
Eneste nævneværdige rasttal er 55 fra primo august 1995 i Hovvig.

1997: Forårstræk 10/3 - 13/5 i alt 74, flest 28/4 55 Ø Korshage.
Rastende fugle set 4/5 - 11/5 i Hovvig og på Nørrevang, ingen dage mere end 1.
Efterårtræk: 7/6 - 5/9 i alt 43, flest 28/6 16 SV Korshage og 15/8 10 SV Hovvig.
Rastende fugle set i Hovvig 6/7 - 7/9, flest 16/8 9, 26/8 8 og 29/8 8.
Sidste blev 6/9 2 Hovvig, 7/9 1 Hovvig og en virkelig efternøler 14/12 1 Nørrevang.

DOFBasen:1997


1996:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Planmæssig ankomst 20/3, hvor de første trak østpå.
Træk fra 20/3 til 8/6, i alt 32. Flest 20/3 5 Ø, 31/3 3 Ø og 8/4 5 Ø.
Få rastende fugle: 31/3 1 Ringholm, 20/4 1 Hovvig, 21/4 1 Nørrevang og 13/5 1 Hovvig er alt.
Efterårstræk fra 24/6 til 23/10, i alt 17. Flest 16/8 2 V Korshage, 18/8 7 S Hovvig og 23/10 3 V Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig fra 13/7 til 12/10, se tabel 4.
Eneste rastobs udenfor Hovvig: 10/8 2 Flyndersø.

DOFBasen:1996


1995:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Dukkede som sædvanligt op i marts. 20/3 1 Hovvig, 23/3 7 Hovvig samt 25/3 1 Hovvig og 1 V Korshage.
Forårstræk fra 25/3 til 29/4, i alt 46. Flest 25/4 36 Nykøbing.
Udover 23/3 7 Hovvig, ingen dage med mere end 1 rastende fugl frem til 28/6.
Efterårstræk: 20/6 - 3/10, i alt 82. Max: 2/7 11 Nørrevang og 28 Skansehage samt 10/9 7 Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig fra 31/7 til 12/11.- Se tabel 3 og 4.
Udenfor Hovvig: 9/9 6 Nørrevang, 19/9 6 Korshage, 8/10 9 Søndervang og 16/10 11 Søndervang.
De sidste blev 10/11 4 Hovvig.

DOFBasen:1995


Storspove  Numenius arquata  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 153 9 26 25 2 4 223
Total 5 153 16 42 27 3 8 1 255
MaxRst 1 1 7 7 2 3 3 2 2 7
Nobs 2 9 1 8 20 15 7 10 5 5 82
Ndag 2 8 1 7 17 12 7 7 5 4 70
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 196 64 36 47 1 1 346
Total 3 197 5 69 41 50 1 1 367
MaxRst 1 1 3 5 4 1 5
Nobs 3 11 4 21 17 17 1 1 75
Ndag 3 9 3 12 14 12 1 1 55
Fænologi 16··23 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 745 1 9 131 10 1 898
Total 2 746 2 10 139 14 1 1 2 917
MaxRst 1 1 1 1 4 3 1 1 4
Nobs 2 17 2 7 27 19 2 1 2 79
Ndag 2 13 2 6 14 16 2 1 1 57
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 356 1 19 50 43 3 475
Total 3 357 3 24 62 48 3 500
MaxRst 1 1 5 10 4 1 10
Nobs 2 12 3 11 31 25 3 87
Ndag 2 9 3 7 17 17 2 57
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 42 1 38 11 4 2 103
Total 5 44 1 42 18 22 2 134
MaxRst 1 1 3 7 18 16 18
Nobs 6 9 1 14 19 13 6 68
Ndag 5 7 1 10 11 13 5 52
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 20 28 19 73
Total 1 14 1 27 35 19 97
MaxRst 7 1 6 4 3 7
Nobs 1 8 2 8 14 14 47
Ndag 1 7 2 7 13 10 40
Fænologi 22 01·· ···· ···· ···· ··24

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 56 2 61 46 23 1 191
Total 4 1 1 57 2 61 56 26 1 4 1 214
MaxRst 2 1 1 1 2 5 2 1 3 5
Nobs 17 6 2 12 2 12 29 18 2 2 1 103
Ndag 13 5 2 7 2 10 22 16 2 2 1 82
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 23 95 8 12 5 3 3 151
Total 3 24 109 14 24 11 3 3 191
MaxRst 1 1 14 2 12 5 1 1 14
Nobs 3 10 9 12 11 7 4 3 59
Ndag 3 8 8 12 10 5 4 2 52
Fænologi 07·· ··25 18·· ···· ···· ···· ···· ··23

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 8 129 1 42 41 8 231
Total 2 9 130 1 46 70 10 268
MaxRst 1 1 2 27 2 1 27
Nobs 2 4 9 1 15 12 8 1 52
Ndag 2 4 7 1 9 12 8 1 44
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 41 3 27 11 51 14 150
Total 1 2 3 44 3 31 14 59 14 171
MaxRst 1 1 2 3 3 3 3
Nobs 1 11 2 12 3 5 9 15 4 62
Ndag 1 10 2 10 3 5 7 13 4 55
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 47 2 64 2 23 2 145
Total 3 5 49 3 80 4 32 2 178
MaxRst 2 1 1 11 4 9 11
Nobs 2 4 12 3 10 9 16 2 58
Ndag 2 4 12 3 5 8 12 1 47
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 12 31 5 570 25 40 2 691
Total 8 5 13 32 8 571 28 41 2 708
MaxRst 5 2 1 1 3 1 2 1 5
Nobs 12 5 13 8 5 18 13 10 2 86
Ndag 12 5 10 8 4 12 12 9 2 74
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 15 15 1 42 12 52 2 12 152
Total 3 1 16 17 1 42 12 55 7 14 168
MaxRst 3 1 2 1 1 2 2 2 3
Nobs 1 1 16 9 1 10 7 19 8 2 74
Ndag 1 1 11 8 1 9 7 17 7 2 64
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23 10··18

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 153 35 42 99 8 357
Total 21 153 1 35 42 102 11 365
MaxRst 1 1 1 2 2 2
Nobs 9 6 1 9 9 18 8 60
Ndag 6 6 1 8 7 15 5 48
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 522 2 138 11 11 691
Total 2 8 524 2 138 12 17 1 704
MaxRst 2 1 1 4 4 1 4
Nobs 1 5 19 2 6 13 7 2 55
Ndag 1 5 15 2 5 11 6 2 47
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ··24 07··08

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 85 2 61 10 44 17 251
Total 3 32 86 7 61 18 44 22 273
MaxRst 2 3 2 2 4 7 4 7
Nobs 3 6 23 16 7 9 8 8 3 83
Ndag 3 6 16 13 6 8 7 7 3 69
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 8 20 16 4 44 2 1 97
Total 3 8 20 16 7 45 2 3 104
MaxRst 1 1 2 2 1 2 2 2
Nobs 3 5 5 4 6 10 3 2 1 39
Ndag 2 5 5 3 6 8 2 1 1 33
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ··26 10·· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 58 15 55 10 118 1 261
Total 3 2 63 16 71 32 119 2 1 309
MaxRst 1 2 4 2 16 21 12 2 21
Nobs 3 3 18 7 11 12 12 2 1 69
Ndag 2 3 12 6 9 9 9 2 1 53
Fænologi 09··29 13·· ···· ···· ···· ···· ··20 04·· ··03

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 20 3 74 11 30 11 152
Total 3 21 3 74 11 54 11 177
MaxRst 1 1 1 22 1 22
Nobs 3 8 4 7 5 5 4 36
Ndag 3 8 4 6 4 5 4 34
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 656 1 135 7 39 4 846
Total 5 682 2 137 7 52 23 4 912
MaxRst 1 22 1 2 19 20 22
Nobs 5 19 2 10 3 14 7 2 62
Ndag 5 11 2 6 3 13 7 2 49
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 147 3 14 5 15 11 1 199
Total 5 152 6 14 12 23 12 8 2 234
MaxRst 1 3 3 5 8 1 3 2 8
Nobs 6 12 4 5 5 6 7 8 4 57
Ndag 2 8 3 5 5 6 7 6 4 46
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 135 3 3 4 58 211
Total 8 138 3 3 7 67 226
MaxRst 3 1 1 3 6 6
Nobs 3 16 4 4 6 13 46
Ndag 2 12 2 4 6 9 35
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ··25

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 2 34 1 16 73 139
Total 3 13 2 34 1 23 73 149
MaxRst 1 2 1 7 2 7
Nobs 2 13 2 8 4 9 3 41
Ndag 2 11 1 6 4 5 3 32
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··12art/05410.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 21:22 af lb