Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05540

Vadefugle

Tinksmed Tringa glareola eu05540

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Sjælden

Fotos


Tinksmed

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Tinksmed  Tringa glareola  

DOFBasen:2024


2023:  Tinksmed  Tringa glareola  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 2 3 15
Total 51 43 2 3 99
MaxRst 1 25 20 41 21 6 41
Nobs 1 15 16 32 24 6 94
Ndag 1 13 16 31 23 6 90
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··16

2022:  Tinksmed  Tringa glareola  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 1 5
Total 17 53 53 74 2 1 200
MaxRst 17 41 36 74 52 9 74
Nobs 2 13 13 23 32 11 94
Ndag 2 12 12 23 29 10 88
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ··21

2021:  Tinksmed  Tringa glareola  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 27 37 1 65
MaxRst 17 14 34 12 3 34
Nobs 15 12 24 29 9 89
Ndag 10 12 22 28 9 81
Fænologi 01.. …. …. …. ..18

2020:  Tinksmed  Tringa glareola  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 1 6
Total 5 4 3 41 1 54
MaxRst 11 4 37 36 38 7 38
Nobs 6 11 14 24 32 11 98
Ndag 6 9 13 21 28 10 87
Fænologi 20.. …. …. …. …. ..14

2019:  Tinksmed  Tringa glareola 

Forårstræk: 25/4 2, 29/4 1 og 24/5 1 - i alt 4.
Efterårstræk: 22/7 - 9/9 i alt 4, ingen dage med mere end 1 fugl - I alt 4 observationsdage.  

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
4 34 21 1 3 34 23 44 37 44 32 21 12 1

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 2 1 8
Total 3 37 2 46 4 1 93
MaxRst 4 34 34 44 44 12 44
Nobs 6 11 15 31 33 12 108
Ndag 5 11 14 29 29 12 100
Fænologi 25.. …. …. …. …. ..19

2018:  Tinksmed  Tringa glareola  
Et usædvanligt år for arten. Årets eneste trækkende fugl 7/5 1 Flyndersø, som samtidig var årets eneste observation udenfor Hovvig. De rastende fugle i Hovvig satte derimod rekorder i lange perioder. Forårets max 1/5 12, 13/5 16 og 14/5 18. Forårs/efterårsfugle gled ud i et. Efterårsdage med over 25 fugle: 29/6 29, 6/7 32, 7/7 28 og 10/7 51. En sen stor flok 31/8 20 Hovvig. Årets sidste 1/9 5.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 19 93 156 388 140 5 801
MaxRst 9 18 29 51 20 5 51
Nobs 4 18 22 26 23 1 94
Ndag 4 18 22 26 23 1 94
Fænologi 20.. …. …. …. …. ..01

2017:  Tinksmed  Tringa glareola  
Usædvanligt forår med en trækrekord. Ankom 28/4 1 Flyndersø. Forårstræk 65 med den absolut store dag 1/5 42 Ø Korshage, begge rekorder. Kraftig østenvind og kold, skyet dag, der også havde et usædvanligt træk af Brushøns. Samme 1/5 havde større forårsrast med 20 Hovvig og 6 Flyndersø. 2/5 9 Ø Korshage, siden få trækkende frem til 17/5.
Arten var så næsten væk 1 måned, dog 7/6 4 Hovvig. Nedtræk indledt 19/6 1 Hovvig og herefter kom en lang periode, hvor arten var næsten permanent tilstede i Hovvig. To toppe – ultimo juni til primo juli med op til 29/6 24 og 2/7 33, samt ultimo juli til primo august med årets største forekomster 30/7 32 og 31/7 38. Efter 13/9 11 kun enkelte fugle frem til sidste dag 29/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 64 65
Total 4 177 208 562 549 129 1629
MaxRst 2 20 24 38 26 12 38
Nobs 3 36 19 58 99 46 261
Ndag 2 18 12 26 30 22 110
Fænologi 28.. …. …. …. …. ..29

2016:  Tinksmed  Tringa glareola  
16/4 1 Ø Korshage som blev årets første. Forårstrækket i perioden 16/4 – 12/5 i alt 28 med absolut største dag 7/5 16 Ø Korshage. Forårets rast startede 25/4 1 og kulminerede med 6/5 18 i Hovvig, sidste forårsfugl her 16/5 1. På øvrige lokaliteter sås rastende fugle Flyndersø med flest 8/5 6 og Slettermosegård 17/5 2 og 18/5 1.
Returtræk fremme 12/6 med 1 rast Hovvig. Herefter til stede i Hovvig frem til 22/9, som også blev årets sidste. Største rasttal i Hovvig 26/7 24 og 6/8 23. Udenfor Hovvig rast på Skansehage 6/7 2 og 15/8 2 samt 3/8 1 og 5/8 1 Korshage. Efterårstrækket begrænset til 2/8 2 SV Korshage og 16/8 1 Rørvig By.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 26 3 31
Total 4 68 96 174 159 8 509
MaxRst 1 18 12 24 23 1 24
Nobs 4 18 18 32 27 8 107
Ndag 4 13 18 31 23 8 97
Fænologi 16.. …. …. …. …. ..22

2015:  Tinksmed  Tringa glareola  
25/4 3 Ø Korshage var første fugle, fulgt af 30/4 1 Ø Korshage = årets træk.
I Hovvig 30/4 8, siden 5/5 6 og forårets største rast 12/5 13. Herefter 15/5 6 og væk efter 26/5 1.
Returtræk fremme 14/6 med de første 2 rast i Hovvig og start på 2 – 3 måneders tilstedeværelse.
Flere bølger i Hovvig. 24/6 23 (årets maks) og flere tællinger mellem 14 og 20 måneden ud og frem til 7/8 19. Faldt så lidt indtil en 1k bølge 21/8 21, 22/8 19 og 24/8 16. Trappede ud til sidste 9/9 2 rast Hovvig.
Uden for Hovvig flere gange Nakke Kær op til 20/6 5 og Slettermosegård op til 28/6 6 og 11/8 3. Derimod ingen markante rast på Flyndersø, blot enkelte fugle forår og efterår.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 15 50 86 184 239 10 584
MaxRst 8 13 23 20 21 4 23
Nobs 5 18 15 27 27 6 98
Ndag 4 16 12 25 26 6 89
Fænologi 25.. …. …. …. …. ..09

2014:  Tinksmed  Tringa glareola  
Ankomst 24/4 3 Hovvig. Især i maj rastende fugle i Hovvig (op til 6/5 15) og Flyndersø (op til 10/5 13).
Forårstrækket i alt 29 godt hjulpet af 2/5 18 Ø Nakke Nord. Efterår næsten intet træk (2).
Væk 22/5 – 23/6 og var så retur og som de øvrige klirer med lange rastperiode i Hovvig. Hele året set på 53 observationsdage her. 25/7 78 rast var topnoteringen, 18/8 endnu 18 rast og herefter éncifret frem til sidste fugl 12/9.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 27 1 1 31
Total 19 139 42 810 493 8 1511
MaxRst 6 15 12 78 49 1 78
Nobs 7 23 7 27 29 8 101
Ndag 5 16 7 27 27 8 90
Fænologi 24.. …. …. …. …. ..12

2013:  Tinksmed  Tringa glareola  
Første fugl 13/4 lidt interessant kun 3 dage efter den første Svaleklire.
Forårstræk 23 med flest 6/5 12 NØ Nakke Nord. Rast frem til 21/5 med flest 9/5 13 Hovvig og 15/5 7 Flyndersø.
Returfugle 14/6 – 20/9. Store rasttal i Hovvig især i perioden 21/7 – 11/8, hvor der konstant var 60 – 80 fugle, højeste tælling 3/8 86. Modsat sidste år minimalt fra Flyndersø på grund af udtørring.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 4 4 31
Total 4 86 10 650 449 20 1219
MaxRst 2 13 3 73 86 3 86
N 3 19 4 19 22 13 80
Fænologi 13.. …. …. …. …. ..20

2012:  Tinksmed  Tringa glareola  
Højt antal rastende Tinksmede i 2012, specielt under optrækket. Tinksmed har taget særdeles godt imod de naturplejetiltag, som i Hovvig og også det meget mindre Flyndersø har det helt rigtige Tinksmed-design.
Ankom 24/4 1 rast Flyndersø og var få dage senere godt oppe i antal.
Hovvig: 27/4 – 30/4 mellem 18 og 24 rast dagligt. Næste fremstød 7/5 24. 8/5 – 18/5 ret konstant mange, dvs. 13 – 17 fugle. Trapper herefter ud, fra 31/5 og frem hul på 1 uge med 0 og i juni 1 fugl indtil 17/6 3, 21/6 3 og 23/6 6, hvor de første dryssede retur.
Efteråret mindre dramatisk. Dog pludselige ganske store rast – 26/7 30 og 7/8 11. Ebbede så ud til 26/8 2 og den absolut sidste 10/9 1.
Flyndersø helt parallelt i mindre skala. 29/4 12 rastende og 3 – 5 jævnligt i maj. Ultimo juli – august nogle dage med 3 - 4 fugle. Slettermose måtte nøjes med 17/6 3.
Træk var derimod ret sporadisk. 29/4 – 8/5 15 Ø var forårstrækket. 24/6 – 10/8 3 SV udgjorde efterårstrækket.

DOFBasen:2012


2011:  Tinksmed  Tringa glareola  
Helt normalt ankomsttidspunkt 24/4 3 trk Korshage og 6 Hovvig.
Forårstræk 24/4 – 19/5 (5 observationsdage) i alt 19, flest 24/4 3 og 10/5 12 Korshage.
Ingen rastende fugle uden for Hovvig.
Maxtal Hovvig 24/4 - 9/8 (27 observationsdage):

A p r M a j J u n J u l A u g
- - 6 2 1 2 - 3 22 5 5 66 1 - -

Igen i år rastede et større antal Tinksmede ultimo juli i Hovvig på vej mod tropisk Afrika. De 66 fugle 24/7 er ikke langt fra topnoteringerne i vigen om efteråret. Samtlige 6 højeste noteringer er fra de sidste 7 år og afspejler målrettet naturpleje i Hovvig med det engsjap arten foretrækker.
Efterårstræk 26/6 – 24/8 (4 observationsdage) i alt 14, flest 24/8 8 SV Rørvig By, som blev årets sidste fugle.
Uden for vigen blot disse fund:
Korshage: 31/7 5, 2/8 3 og 3/8 1.
Flyndersø: 12/7 - 22/8 rapporteret på 11 datoer også her med markant top ult juli: 23/7 46 og 26/7 10. De 46 er et rekordtal for lokaliteten, og er også her en effekt af ændret forvaltning af området.

DOFBasen:2011


2010:  Tinksmed  Tringa glareola  
De første Tinksmed set 25/4 1, 26/4 21 og 29/4 8 alle i Hovvig.
Forårstræk: 3/5 2 NØ Korshage, 8/5 19 NØ Hovvig og 21/5 1 NØ Korshage, i alt 22.
Set i Hovvig 25/4 - 16/5 og 27/6 - 27/8. Største rasttal pr. 10-dagesperiode i Hovvig 2010:

A p r M a j J u n J u l A u g
- - 27 72 3 - - - 1 12 7 18 11 8 4

Uden for vigen blot disse fund:
Flyndersø: 2/5 2, 22/6 12, 13/8 - 14/8 4, 15/8 3, 17/8 9, 18/8 1 og 19/8 3, 21/8 - 24/8 2 og 26/8 1.
Korshage: 3/5 1, 13/5 1, 26/6 2, 27/6 6, 16/8 3, 20/8 6 og 23/8 2 (en del af disse burde nok være Flyndersø!).
Nakke Syd: 1/7 1.
Rørvig Bugt: 3/8 1.
Efterårstræk: 10/7 9 SV Hovvig, 3/8 og 5/8 1 trk Rørvig, 13/8 8 S Hovvig og 28/8 1 trk Rørvig Bugt, i alt 20.
De sidste fugle set 26/8 1 Flyndersø, 27/8 1 Hovvig og 28/8 1 trk Rørvig Bugt.

DOFBasen:2010


2009:  Tinksmed  Tringa glareola  
De første Tinksmed ses 19/4 1 Flyndersø, 23/4 2 Hovvig, 25/4 1 Ø Korshage og 26/4 16 Hovvig.
Forårstræk: 25/4 1, 8/5 1 og 14/5 1 – alle Korshage.
Ses i Hovvig 23/4 - 25/8, se diagram.
Uden for vigen blot disse fund:
Flyndersø: 23/6 8, 25/6 33, 24/7 3, 29/7 4, 30/7 3, 31/7 2 og 2/8 2.
Korshage: 13/8 1 V.
 Tinksmed, Hovvig 2009

DOFBasen:2009


2008:  Tinksmed  Tringa glareola  
Normal ankomst ultimo april: 24/4 1 Ø Korshage, 26/4 4 Hovvig, 27/4 1 Ø Korshage og 30/4 1 NØ Korshage.
Øvrige forårsfugle:
Hovvig: 2/5 2, 10/5 1, 13/5 2, 30/5 1, 4/6 2, 5/6 6 og 6/6 4.
Korshage: 5/5 1 NØ, 10/5 1 N, 2/6 4 og 3/6 5.
Rørvig Bugt: 9/5 1.
Et større antal Tinksmede valgte at besøge Hovvig på deres vej sydover i juli og august, specielt antallet af adulte fugle i juli imponerer.
Eneste fund uden for vigen: 16/8 6 rastende ved Flyndersø.

DOFBasen:2008


2007:  Tinksmed  Tringa glareola  
24/4 11 Hovvig er et normalt ankomst tidspunkt - til gengæld også de eneste fugle i april. 2/5 1 T Nakke, 3/5 2 Ø Korshage og 5/5 1 S Korshage er eneste fugle uden for Hovvig, hvor arten ses 1/5 - 30/6, flest: 1/5 22, 11/5 40, 12/5 20, 16/5 6, 18/5 6, 27/6 8 og 28/6 7.
Rastende fugle i Hovvig, hvor arten ses 5/6 - 28/8 se tabel.
De øvrige få fugle fra efteråret nævnes alle fordelt på lokaliteter:
Korshage: 8/7 1, 28/7 8, 19/8 3 og 28/8 1 V.
Flyndersø: 7/7 3, 9/7 7, 15/7 3, 28/7 1, 30/7 1, 1/8 1 og 2/8 2.

DOFBasen:2007


2006:  Tinksmed  Tringa glareola  
Normal ankomst, men som sædvanligt yderst få fund i april/maj alle nævnes: 25/4 1 Ø Korshage, 27/4 1 Ø Hovvig, 3/5 1 rast Flyndersø og 1 Ø Korshage, 12/5 2 Ø Korshage, 15/5 1 Hovvig, 16/5 1 Hovvig og 18/5 1 Ø Korshage.
Ingen efterårsobs udenfor Hovvig, hvor arten ses 24/6 - 21/8 se tabel.
Sidste fugle: 19/8 3, 20/8 1 og 21/8 1.

DOFBasen:2006


2005:  Tinksmed  Tringa glareola  
Normal ankomst ultimo april: 26/4 2 Hovvig, 27/4 4 Ø Korshage, 28/4 5 Hovvig og 30/4 1 Hovvig. Yderst få fund i maj - alle nævnes:
Korshage: 1/5 1 Ø og 2/5 4 Ø.
Hovvig: 10/5 6, 14/5 3, 21/5 1 og 22/5 14 alle rast.
Nedtrækket registreres fra 25/6 6, 26/6 5 og 30/6 2 alle Hovvig.
Set i Hovvig 25/6 - 28/8 for maks. tal se tabel, læg mærke til de pæne tal i juli.
Eneste fund uden for vigen: 30/7 1 Skansehage.
Sidste fund: 28/8 1 Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Tinksmed  Tringa glareola  
Første fund var en flok på 16 27/4 Hovvig. Derefter 29/4 16, 30/4 3 og 4/5 12 alle Hovvig. Arten ses derefter frem til 16/5. Uden for Hovvig området blot dette fund: 4/5 1 Ø Korshage.
Nedtrækket bemærkes i Hovvig fra 12/6 - 6/9, se tabel.
Udenfor vigen blot dette fund: 1/8 2 SV Korshage.
Sidste fugle blev: 8/8 1, 5/9 1 og 6/9 4.

DOFBasen:2004


2003:  Tinksmed  Tringa glareola  
De første dukker op i Hovvig ultimo april: 21/4 2, 23/4 3, 26/4 14, 27/4 6 og 30/4 18. Arten ses derefter frem til 30/5.
Uden for vigen blot disse fund: 3/5 1 Ø Korshage, 4/5 1 Søndervang, 5/5 1 Korshage og 18/5 1 Ø Korshage.
Set i Hovvig 28/6 - 13/9 for maxtal se tabel.
Årets sidste blev: 10/9 2, 11/9 1 og 13/9 2 alle i Hovvig.

DOFBasen:2003


2002:  Tinksmed  Tringa glareola  
Alle fund i første halvår nævnes: 2/5 3, 5/5 8, 7/5 3, 9/5 3, 18/5 2, 9/6 3 og fra nedtrækket 12/6 3, 16/6 2, 22/6 2, 28/6 12 og 30/6 4. Samtlige fund i Hovvig.
Set i Hovvig 1/7 - 30/9 for maxtal se tabel XX.
Fire efterårsfund uden for Hovvig: 21/7 2 Skredbjerg, 28/7 1 Skansehage, 29/7 2 Søndervang og 5/8 3 Ringholm.
Årets sidste fugle blev disse 5/8 7, 30/8 2 og 3/9 1.

DOFBasen:2002


2001:  Tinksmed  Tringa glareola  
Få forårsfund men med normal ankomst 29/4 2 Hovvig, 1/5 3 Brentebjerg, 2/5 1 Ringholm. Alle øvrige fund dette forår kom fra Hovvig. 8/5 3, 12/5 8, 23/5 5, 17/5 1, 22/5 8, 23/5 4, 25/5 11 og 26/11 6.
Set i Hovvig 2/7 - 26/9 for maxtal se tabel XX.
Eneste efterårsfund uden for Hovvig blev 14/7 1 rast Korshage.
Årets sidste fugle blev disse 1/9 5, 5/9 2, 8/9 4, 15/9 1, 16/9 1 og 26/9 1.

DOFBasen:2001


2000:  Tinksmed  Tringa glareola  
Følgende obs dækker forårets forekomst af Tinksmed på halvøen. 23/4 10 Hovvig, 27/4 2 NØ Hovvig, 28/4 4 Hovvig, 4/5 1 NØ Korshage, 15/5 1 Rørvig Bugt, 20/5 1 NØ Nakke, 24/6 1 rast og 10 NØ Hovvig, 25/6 13 Hovvig. I alt 14 trækkende fugle.
Set i Hovvig til 9/9, for maxtal se tabel 1.
Eneste fugle uden for Hovvig: 2/8 7 Søndervang og 22/9 1 Skansehage.
Sidste fugle: 3/9 1 Hovvig, 9/9 1 Hovvig og fuglen 22/9 på Skansehage.

DOFBasen:2000


1999:  Tinksmed  Tringa glareola  
Et kort men hektisk forår - mellem 8/5 og 16/5 blev der registreret ikke mindre end 41 trækkende og 12 rastende fugle. Følgende blev set trækkende: 8/5 1 Ø Korshage, 12/5 22 Ø Hovvig og 3 Ø Korshage, 13/5 14 Ø Korshage og 16/5 1. Rastende fugle: 9/5 2, 12/5 9 og 13/5 1 alle Hovvig
Efterårstrækket begrænsede sig til 5/8 15 SV Hovvig og 19/8 1 SV Korshage.
Rastende fugle i Hovvig 8/7 - 5/9 for maxtal se tabel 4.
Udenfor Hovvig blot følgende rastende: 7/8 7 Rørvig Bugt.
Sidste fugle blev 31/8 2, 1/9 1 og 5/9 2 alle i Hovvig.

DOFBasen:1999


1998:  Tinksmed  Tringa glareola  
Ingen fugle registreret på træk - alle observationer i 1998 er fra Hovvig.
Rast 28/4 - 7/6. De første: 28/4 1, 8/5 4 og 9/5 1, herefter kun følgende dage med mere end 1 fugl: 11/5 2 og 15/5 9.
Nedtrækket registreredes i perioden 21/6 - 20/9. De første: 21/6 1, 26/6 2, 30/6 5 og de sidste: 8/9 2, 12/9 6 samt 20/9 1.
Maxtal fremgår af tabel 2.

DOFBasen:1998


1997:  Tinksmed  Tringa glareola  
Fænologi: (5/4) 1/5 - 20/5 og 5/7 - 11/9 (30/9)
Sjælden forårstrækgæst og fåtallig efterårstrækgæst.
De største forårstrækdage: 8/5 1988 21, 8/5 1976 19, 15/5 1978 15, 5/5 1990 12 trækkende og 11 rast Hovvig samt 3/5 og 4/5 1996 21.
Er tiltaget som rastende i Hovvig, hvor den især har været fast inventar i 90'erne: 8/5 1977 20, 2/5 1992 35, 27/4 1993 20 og 8/5 1993 24.
Ingen ynglefund, men spillende fugle er hørt i Hovvig og på Flyndersøengen, især 1992 med et meget aktivt par på sidstnævnte lokalitet i perioden 22/4 - 5/5 må i det mindste betegnes som et muligt ynglepar.
For- og efterårstrækket overlapper primo juni.
Bedste efterårstræk registreredes i 1993 med i alt 46 og 14/7 28 som højeste dagstotal.
Også stigende rasttal i Hovvig om efteråret: 14/8 1977 24, 14/8 1982 27, ultimo august 1986 40, 29/7 1993 37 og ultimo august 1996 70.

1997: Et år uden trækobservationer - alle iagttagelser er fra Hovvig.
Ankom 28/4 1, 3/5 4, 4/5 5 og 7/5 15 herefter set frem til 28/6.
Efterår: 13/7 - 7/9, kun tre dage med mere end ti fugle: 3/8 19, 23/8 14 og 30/8 30. De sidste set 2/9 10, 7/9 3 og 4/9 4.

DOFBasen:1997


1996:  Tinksmed  Tringa glareola  
Ankom i år således: 26/4 1, 27/4 4, 28/4 9 og 30/4 4 alle rastende i Hovvig.
12/5 1 NØ Rørvig Bugt, er eneste indsendte fugl på direkte træk.
Rastende fugle set 26/4 til 29/6. Dage med over 10: 3/5 21, 4/5 21 og 21/5 11 alle Hovvig.
Efterårstræk: 10/8 3 SV Korshage og 23/8 1 SV Korshage er alt.
Rastende fugle set i Hovvig fra 5/7 til 16/9, se tabel 4.
Sidste blev 13/9 1 og 15/9 1 begge Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Tinksmed  Tringa glareola  
Første fugle blev 24/4 1 Hovvig, 25/4 2 Korshage og 29/4 1 Hovvig.
Trækkende fugle set fra 29/4 til 25/5, i alt 11. Max: 29/4 4 SV Hovvig og 17/5 5 Ø Korshage.
Rastende fugle set fra 24/4 til 27/5. Flest 30/4 9 Hovvig, 10/5 6 Hovvig og 2/5 4 Korshage.
Rastende fugle i Hovvig fra 3/7 til 18/9 - se tabel 3 og 4.
Udenfor Hovvig blev arten set 24/7 1 Korshage og 24/9 2 Flyndersø, som også blev de sidste.

DOFBasen:1995


Tinksmed  Tringa glareola  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 1 5
Total 17 53 53 74 2 1 200
MaxRst 17 41 36 74 52 9 74
Nobs 2 13 13 23 31 11 93
Ndag 2 12 12 23 29 10 88
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ··21

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 32 37 1 70
MaxRst 17 14 34 12 3 34
Nobs 15 12 24 29 9 89
Ndag 10 12 22 28 9 81
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··18

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 1 6
Total 5 4 3 78 1 91
MaxRst 11 4 37 36 38 7 38
Nobs 6 11 14 24 32 11 98
Ndag 6 9 13 21 28 10 87
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ··14

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 2 1 8
Total 3 3 2 80 3 1 92
MaxRst 4 34 34 44 44 12 44
Nobs 6 11 15 31 33 12 108
Ndag 5 11 14 29 29 12 100
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ··19

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 51 52
MaxRst 9 18 29 51 20 5 51
Nobs 4 20 22 26 23 1 96
Ndag 4 20 22 26 23 1 96
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ··01

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 62 63
Total 1 76 38 8 123
MaxRst 2 20 24 38 26 12 38
Nobs 3 26 12 26 37 22 126
Ndag 2 18 12 26 30 22 110
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 26 3 31
Total 2 42 24 6 74
MaxRst 1 18 14 24 23 1 24
Nobs 4 19 19 32 27 8 109
Ndag 4 13 18 31 23 8 97
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··22

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 2 32 1 3 42
MaxRst 8 13 23 20 21 4 23
Nobs 5 19 15 28 27 6 100
Ndag 4 16 12 25 26 6 89
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ··09

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 27 1 1 31
Total 2 56 78 5 1 142
MaxRst 6 25 12 78 49 1 78
Nobs 7 25 8 27 28 8 103
Ndag 5 16 7 27 26 8 89
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··12

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 4 4 30
Total 30 4 5 88 1 128
MaxRst 2 13 3 73 86 3 86
Nobs 4 18 4 19 22 13 80
Ndag 4 10 4 16 21 13 68
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··20

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 2 1 1 1 18
Total 21 8 6 35 2 72
MaxRst 24 24 6 30 11 1 30
Nobs 9 27 11 11 26 1 85
Ndag 6 19 10 9 20 1 65
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··10

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 14 3 2 9 32
Total 4 14 3 119 9 149
MaxRst 6 2 22 66 3 66
Nobs 5 8 7 24 8 52
Ndag 3 8 6 19 6 42
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 9 11 42
Total 94 18 10 27 149
MaxRst 28 72 12 18 11 72
Nobs 5 16 5 13 28 67
Ndag 4 12 4 13 21 54
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ··28

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 26 1 28
Total 2 64 33 1 100
MaxRst 18 38 33 31 16 38
Nobs 8 18 7 17 14 64
Ndag 7 14 6 17 12 56
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ··25

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 3 8
Total 3 3 5 89 9 109
MaxRst 4 2 28 89 56 3 89
Nobs 4 7 7 19 19 3 59
Ndag 4 6 7 19 17 3 56
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··19

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 8
Total 65 16 8 89
MaxRst 11 39 8 8 4 39
Nobs 1 15 7 8 8 39
Ndag 1 12 7 7 7 34
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ··28

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 7
Total 2 6 70 78
MaxRst 1 8 32 70 70
Nobs 2 7 3 16 15 43
Ndag 2 6 3 16 15 42
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ··21

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 9 13
Total 4 23 72 99
MaxRst 10 14 6 71 27 71
Nobs 6 7 3 24 21 61
Ndag 4 6 3 23 19 55
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ··28

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 16 1 2 19
MaxRst 16 12 3 10 13 4 16
Nobs 4 5 2 2 3 2 18
Ndag 3 4 2 2 3 2 16
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ··06

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 18 7 25
MaxRst 18 16 13 14 13 2 18
Nobs 5 14 2 4 15 8 48
Ndag 5 11 2 4 15 8 45
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ··13

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 16 16 38
Total 6 34 16 56
MaxRst 8 12 16 7 1 16
Nobs 6 8 18 9 1 42
Ndag 6 7 15 6 1 35
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··03

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 30
Total 14 61 75
MaxRst 2 11 30 30 5 30
Nobs 1 10 17 21 6 55
Ndag 1 10 15 21 6 53
Fænologi 29·· ··26 02·· ···· ··26

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 10 5 19
Total 12 5 10 23 12 1 63
MaxRst 10 3 13 23 15 1 23
Nobs 3 3 3 15 23 5 52
Ndag 3 3 2 15 21 5 49
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··22art/05540.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 20:18 af lb