Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05560

Vadefugle

Mudderklire Actitis hypoleucos eu05560

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Almindelig Efterår: Sjælden

Fotos


Mudderklire

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 29··30

2023:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 28 36
Total 28 66 56 2 152
MaxRst 1 9 1 24 19 2 24
Nobs 2 22 3 54 54 4 139
Ndag 2 14 3 29 29 3 80
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··05

2022:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 1 9
Total 6 19 3 7 37 72
MaxRst 4 6 1 26 24 36 36
Nobs 3 16 4 44 64 21 152
Ndag 3 14 4 22 30 14 87
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ··17

2021:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 30 31 62
Total 25 83 60 168
MaxRst 4 11 1 28 28 5 28
Nobs 1 28 2 51 62 13 157
Ndag 1 18 2 27 30 10 88
Fænologi 30.. …. …. …. …. ..19

2020:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 27 30
Total 10 8 61 65 144
MaxRst 4 7 4 24 17 7 24
Nobs 10 26 4 48 76 20 184
Ndag 6 19 3 28 31 13 100
Fænologi 10.. …. …. …. …. ..26

2019:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  

Forårstræk: 22/4 5 var eneste obs.
Efterårstræk: 28/7 3, 2/8 6 og 4/8 1 - i alt 10.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 2 2 1 4 14 30 22 12 4 1

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 7 15
Total 20 6 11 72 23 13 145
MaxRst 6 4 10 33 22 11 33
Nobs 8 9 4 50 56 10 137
Ndag 5 8 4 27 30 8 82
Fænologi 21.. …. …. …. …. ..29

2018:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
29/4 2 rast Hovvig blev årets første. Herefter enkelte fugle foråret igennem på en række lokaliteter med max 30/4 5 Hovvig og 20/5 5 Flyndersø. Sidste forårsfugl 28/5 Flyndersø. Ingen trækkende i foråret. Returtrækkets første rastende fugl 11/6 1 Hovvig. Herefter mange rastende fugle Hovvig, med følgende dage med over 20 fugle: 21/7 23, 22/7 30 og 8/8 21. Også set på en række lokaliteter udenfor Hovvig med største antal rastende fugle Skansehage 18/7 17 og 22/7 14 samt Korshage med max 3/8 16. Efterårstrækket gav kun to observation 30/6 1 Korshage og 19/8 1 Flyndersø. Årets sidste blev 27/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 7 24 7 305 250 30 623
MaxRst 5 3 2 30 21 5 30
Nobs 2 16 6 47 50 15 136
Ndag 2 13 6 29 31 15 96
Fænologi 29.. …. …. …. …. ..27

2017:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Dukkede op 30/4 3 rast Flyndersø, der havde bedste rast i maj 6/5 11 og 9/5 9. Sidste forårsfugl 27/5 1 Dybesøkysten. Igen i perioden 5/7 – 17/9. Flest i august og største rast 18/7 17 rast Hovvig og 25/8 10 rast Skredbjerg.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 50 150 251 8 465
MaxRst 3 11 17 10 1 17
Nobs 2 23 52 89 8 174
Ndag 1 14 22 28 5 70
Fænologi 30.. ..27 05.. …. ..17

2016:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
21/4 1 rast i Nakke Kær blev årets første. Herefter blev rastende fugle set på en række lokaliteter med største rasttal 6/5 5 Rørvig Havn, 7/5 10 Korshage og 9/5 5 Flyndersø. Forårstrækket begrænset til 11/5 1 Ø Korshage. Efterårets første 12/6 1 rast Hovvig. Rastende i Hovvig med flest 18/7 32 og 31/7 22. Udenfor Hovvig set på en række lokaliteter med følgende største antal 13/7 12 Nakke Hage og 10 Skredbjerg. Efterår 7/7 – 15/8 i alt 9 V/SV fra Skansehage og Korshage. Sidste 31/8 4 rast Korshage og 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 3 10
Total 5 71 5 359 125 565
MaxRst 2 10 2 32 8 32
Nobs 4 26 4 63 43 140
Ndag 3 16 4 29 26 78
Fænologi 21.. …. …. …. ..31

2015:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Ankom 25/4 med 4 fugle på 3 lokaliteter. Rast ikke over 14/5 5 Korshage og sidste forårsfugl 15/5 1 Flyndersø. Retur fra 28/6 1 Nakke Hage. Et par dage sidst i juli markerede lidt bevægelse igennem: 22/7 12 rast Korshage, 24/7 32 rast med 11 Skansehage, 6 Korshage og 13 Hovvig (årets mudder-maks i Hovvig), samt 30/7 11 trækkende vest Skansehage + Korshage (ud af i alt 12 på træk). Siden til stede i mindre antal, bedst 9/8 12 rast Hovvig, frem til sidste fugl, der var eneste i september 5/9 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 1 13
Total 11 15 2 135 96 1 260
MaxRst 3 5 1 13 12 1 13
Nobs 6 8 2 37 35 1 89
Ndag 3 8 2 21 25 1 60
Fænologi 25.. …. …. …. …. ..05

2014:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Svært tidlig ankomst 6/4 1 Flyndersø. Var da også kun den tiende forårsfugl i hele landet. Næste mere normale 22/4 1 rast Korshage. Ingen set på direkte træk, men større forårsansamling 27/4 15 rast kysten ved Dybesø. Sidste forårsfugl var 15/5 og fraset en enkelt 7/6 Vesterlyng retur fra 30/6 med 4 Skansehage. Typisk hovedpassage sidste julidage og 1. halvdel af august: 31/7 50 (30 Hovvig og 20 Skansehage), 2/8 14 Hovvig samt 3 Skansehage. En del frem til 13/8 14 rast Korshage. Siden kun 1 - 5 fugle. Sidste 13/9 1 rast Hovvig. 10 blev set på efterårstræk (4 observationsdage i august).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10
Total 27 20 5 179 209 15 455
MaxRst 15 6 4 30 18 5 30
Nobs 8 10 2 43 52 6 121
Ndag 6 6 2 26 28 5 73
Fænologi 06.. …. …. …. …. ..13

2013:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Forår stilfærdigt 15/4 – 21/5.
Spredte éncifrede iagttagelser også ind i returtrækket, der blev indledt 5/7, lige indtil 1/8 der kunne fremvise denne rast-serie: 20 Dybesø, 14 Hovvig og 13 Korshage - 47 i alt. Lidt af et Mudder-ryk. Korshage havde siden 3 dage over 10 frem til 19/8 17. Så var vi tilbage i éncifret indtil sidste 8/9.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 1 8
Total 11 32 108 199 14 364
MaxRst 5 6 9 20 3 20
N 5 13 37 39 7 101
Fænologi 15.. ..21 05.. …. ..08

2012:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Vanligt mønster. Ankomst 23/4 2 Korshage.
I alt rapporteret 205. Fordeling: April 8, maj 52, juni 3, juli 51, august 87 og september 2. Op i maj, igennem igen juli – august. Trækket natligt og uobserveret. Årets eneste træknotering var lyden fra 27/6 1 trækkende 22:35 Rørvig By. Må formodes den i det mindste fløj over mod den anden side.
Under optræk var største flok 18/5 13 Skansehage. Under nedtrækket rastede f.eks. 18/7 15 Skredbjerg, 27/7 10 Korshage, 31/7 11 Skansehage og 4/8 11 Hovvig. Sidste blev 3/9 2 rast Flyndersø.

DOFBasen:2012


2011:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
En tidlig Mudderklire sås i Hovvig 10/4 (PG), fire dage før fænologirekorden. Derefter mere normale 19/4 2 Hovvig og 20/4 2 Rørvig Havn.
Forårstræk 9/5 3 trk og 11/5 2 Ø Korshage – i alt 5.
Rastende fugle fra yderligere 3 lokaliteter 20/4 – 25/6 (9 observationsdage): Rørvig Havn, Skredbjerg og Korshage med største observation 8/5 7.
Rastende fugle i Hovvig 10/4 – 18/8 (17 observationsdage):

A p r M a j J u n J u l A u g
1 2 1 - - - - - - 4 9 2 1 8 2

Efterårstræk 4/7 – 20/8 (8 observationsdage) i alt 47. Flest (35) fra Skansehage, der jo er områdets bedste Mudderklirelokalitet, jfr 10/7 18 rast, mens Korshage har flest 1/8 9 og Plantagekysten 14/7 11. Sidste fugl 13/9 1 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2011


2010:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
De første set planmæssigt medio/ultimo april: 24/4 1 Rørvig Bugt og 30/4 1 Hovvig.
Forårsobservationsdage med mere end en rastende fugl:
Korshage: 16/5 3 og 26/5 4.
Rørvig Bugt: 16/5 5.
Skansehage: 9/5 8.
Forårstræk: 17/5 6 V Korshage var eneste, der kom i bøgerne.
Rastende fugle i Hovvig 30/4 - 26/5, 13/6 og 6/7 - 21/8 (25 observationsdage). Største rasttal pr. 10-dagesperiode:

A p r M a j J u n J u l A u g
- - 1 1 2 1 - 2 - 2 1 2 10 3 2

Efterårstræk: 17/7 - 25/8 i alt 9, flest 31/7 3 og 12/8 3.
Udenfor Hovvig følgende dage med mindst fem rastende fugle:
Korshage: 3/7 5, 31/7 10, 7/8 19, 15/8 9, 22/8 - 23/8 8, 24/8 7 og 27/8 7.
Flyndersø: 19/8 5.
Skansehage: 18/7 7 og 23/7 6.
Sidste fugle: 28/8 3, 3/9 1 og 19/9 1 alle Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
De første ses planmæssigt medio/ultimo april: 19/4 1, 25/4 3, 26/4 og 27/4 1 - alle Korshage.
Forårsobs - dage med mere end en rastende fugl:
Korshage: 13/5 2, 15/5 2 og 24/5 4.
Flyndersø: 2/5 2.
Skredbjerg: 23/5 4.
Rastende fugle i Hovvig 5/5 - 1/9 se diagram.
Efterårstrækket starter 13/7 1 Rørvig Bugt og slutter med sidste fugl 6/9 1 V Korshage.
Udenfor Hovvig følgende dage med fem eller flere rastende fugle:
Korshage: 18/7 14, 19/7 6, 29/7 6, 31/5 5, 2/8 5, 8/8 11, 12/8 11, 19/8 18 og 24/8 5.
Flyndersø: 2/8 14 og 9/8 19.
Skansehage: 12/7 6 og 25/7 7.
Rørvig Bugt: 2/8 7 og 12/8 10.
Sidste fugle: 3/9 2 Plantagekysten, 5/9 2 Korshage og 6/9 1 V Korshage.
 Mudderklire, Hovvig 2009

DOFBasen:2009


2008:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
En tidlig Mudderklire blev set allerede 6/4 i Hovvig, derudover i april: 21/4 og 23/4 begge dage 1 på Korshage.
Forårsobs af rastende fugle:
Korshage: 4/5 1, 9/5 1, 10/5 1, 11/5 3, 19/5 4, 22/5 1, 28/5 2 og 3/6 1.
Hovvig: 1/5 3, 7/5 3, 11/5 2, 12/5 1, 13/5 1 og 19/5 19.
Dybesø: 9/5 3 og 13/5 11.
Flyndersø: 10/5 3, 13/5 22 og 27/5 2.
Rørvig: 4/5 1, 9/5 1 og 11/5 3.
Efterårstrækket indledes med en fugl i Hovvig 15/6 og sluttede med sidste fugle 20/9.
Rastende fugle set i Hovvig fra 15/6 - 5/9 se tabel.
Udenfor Hovvig følgende dage med mere en 2 rastende fugle:
Korshage: 12/7 5, 27/7 5, 2/8 3, 5/8 5, 15/8 3, 16/8 3 og 27/8 5.
Skansehage: 12/7 5 og 19/7 9.
Sidste fugle: 14/9 1 Korshage, 20/9 1 Korshage og 20/9 2 Skredbjerg.

DOFBasen:2008


2007:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Dukker planmæssigt op, alle april fugle nævnes.
Rørvig Bugt: 23/4 1, 26/4 2 og 29/4 1.
Korshage: 24/4 1, 25/4 1, 26/4 1 og 27/4 1.
Derudover rastende fugle frem til 28/5 - dage med mere end 2 fugle:
Korshage: 4/5 3, 13/5 4, 14/5 5 og 20/5 3.
Hovvig: 5/5 og 13/5 3.
Flyndersø: 5/5 7, 11/5 9, 14/5 16 og 18/5 3.
Rastende fugle set i Hovvig fra 26/6 - 30/8 se tabel.
Udenfor Hovvig følgende dage med mere en 3 rastende fugle:
Korshage: 8/7 8, 22/7 12, 19/8 6 og 2/9 8.
Skansehage: 1/7 6, 13/7 11, 14/7 4, 19/7 9, 21/7, 27/7 4, 29/7 6, 4/8 7, 5/8 7 og 1878 8.
Flyndersø: 21/7 7 og 19/8 8.
Rørvig Bugt: 7/7 6 og 11/7 7.
Sidste fugle: 31/8 1 Korshage og 1 Rørvig Bugt, 1/9 3 Skansehage og 2/9 8 Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Første Mudderklire dukker op ved Flyndersø allerede 16/4 1. Derefter 23/4 1 Flyndersø og 1 Korshage, 24/4 1 rast og 1 Ø Korshage, 25/4 2 Ø og 3 rast Korshage samt 26/4 2 Ø Korshage - så er alle april fund nævnt.
Forårsobs af mere end 1 fugl, hvis intet nævnt så rastende:
Korshage: 3/5 2, 5/5 2, 6/5 3, 7/5 4, 8/5 2, 9/5 2, 16/5 18 og 21/5 2.
Flyndersø: 4/5 4. Rastende fugle set i Hovvig fra 22/7 - 19/8 se tabel.
Rørvig Havn: 8/5 15.
Udenfor Hovvig - Maks. tal over 5 fordelt på lokaliteter:
Korshage: 11/7 6, 16/7 14, 25/8 6 og 27/8 6.
Skansehage: 8/7 7, 15/7 6 og 26/7 10.
De sidste fugle: 24/8 1 Korshage, 25/8 4 Korshage, 26/8 4 Korshage, 27/8 2 Flyndersø og 6 Korshage og 2/9 5 Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Når lige akkurat at blive registreret i april måned, idet de første sås: 30/4 1 Hovvig og 1 Korshage.
Forårsobs af mere end 1 fugl, hvis intet nævnt så rastende:
Korshage: 2/5 3 Ø, 7/5 13 trk, 12/5 2, og 20/5 2 Ø.
Flyndersø: 15/5 4 og 20/5 3.
Hovvig: 2/5 5, 14/5 3 og 20/5 9.
Skredbjerg: 8/5 4.
Rastende fugle set i Hovvig fra 3/7 - 21/8 (18/10) se tabel.
Udenfor Hovvig - Maks. tal over 5 fordelt på lokaliteter:
Korshage: 16/7 42 i flok!, 14/8 15 og 27/8 10
Skansehage: 23/7 9, 24/7 7 og 7/8 9.
Skredbjerg: 24/7 10.
De sidste fugle: 21/8 1 Hovvig, 27/8 10 rast Korshage, 28/8 1 Korshage og en meget sen i Hovvig 18/10. Sidstnævnte er kun fjerde oktoberfund: 8/10 1978 1 Korshage, 2/10 1982 9 Korshage og 3/10 1982 14 Hovvig. Derudover et enkelt novemberfund: 8/11 1980 2 Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
De første ses helt normalt sidst i april: 22/4 1 Hovvig, 27/4 3 rast Korshage, 28/4 1 rast Korshage.
Antal rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Korshage: 3/5 5, 7/5 1, 9/5 1, 13/5 5, 16/5 5, 20/5 8, 21/5 8 og 25/5 3.
Hovvig: 6/5 1, 22/5 1, og 24/5 2.
Rastende fugle set i Hovvig fra 2/6 – 7/8 for maxtal se tabel.
Uden for vigen følgende maxtal fordelt på lokaliteter:
Korshage: 25/7 6,7/8 2, 8/8 3, 20/8 2, 11/9 3 og 12/9 2.
Skansehage: 17/7 8, 24/7 14, 31/7 14 og 29/8 2.
Sidste fugle ses: 4/9 1, 11/9 3 og 12/9 2 alle Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Ankomst ultimo april, ialt 10 fugle. 22/4 1 Korshage, 24/4 1 Hovvig, 27/4 4 Rørvig Bugt, 27/4 1 Korshage og 2 Skredbjerg og endelig 30/4 1 Hovvig.
Antal rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Korshage: 3/5 4, 4/5 3, 5/5 5, 10/5 5, 17/5 2, 18/5 6, 19/5 2 og 27/5 1.
Flyndersø: 19/5 1 og 22/5 2.
Skredbjerg: 4/5 6.
Hovvig: 1/5 2 og 20/5 3.
Rastende fugle set i Hovvig fra 7/6 - 1/9 for max tal se tabel.
Uden for vigen følgende max tal fordelt på lokaliteter:
Korshage: 19/7 7, 27/7 4, 24/8 4 og 30/8 4.
Skansehage: 20/7 6, 27/7 11 og 9/8 6.
Sidste fugle ses: 1/9 1 Hovvig, 6/9 1 og 11/9 2 Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Atter en normal ankomst 29/4 1 Rørvig Bugt, hvilket også blev eneste fugl i april.
Set i Hovvig 13/5 1 og 2/6 1. Derudover følgende rast tal fordelt på lokaliteter:
Korshage: 11/5 4, 15/5 2, 16/5 9, 17/5 3 og 20/5 - 23/5 1.
Flyndersø: 9/5 9 og 12/5 1.
Plantage kysten: 20/5 4.
Rørvig Bugt: 16/5 1.
Rastende fugle set i Hovvig fra 12/7 - 8/9 for max tal se tabel.
Uden for vigen følgende max tal fordelt på lokaliteter:
Korshage: 17/7 6, 20/7 9, 21/7 18, 27/7 12, 3/8 20, 4/8 18 og 8/5 10.
Skansehage: 13/7 5, 6/8 6 og 10/8 5.
Sidste fugle blev: 2/9 - 3/9 1 Hovvig, 7/9 3 og 8/9 1 alle Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Traditionel ankomst tidspunkt 28/4 4 Korshage, 29/4 8 Korshage og 1 Hovvig samt 30/4 3 ved Dybesø udgør aprilfuglene. En nat trækkende fugl hørt på Højsandet 8/5 er alt indsendt vedrørende trækkende fugle
Set i Hovvig 12/5 - 15/5 1 og 24/5 1. Derudover følgende rast tal fordelt på lokaliteter:
Korshage: 1/5 2, 8/5 2, 19/5 6 og 20/5 3, udgør dagenr med mere end 1 fugl.
Flyndersø: 8/5 3 og 13/5 4.
Dybesø kysten: 16/5 12.
Plantage kysten: 12/5 9.
Rastende fugle set i Hovvig fra 8/7 - 3/9 for maxtal se tabel.
Uden for vigen følgende maxtal fordelt på lokaliteter:
Korshage: 14/7 37, 15/7 11, 16/7 8, 26/7 8, 29/7 6, 12/7 18/8 8, 21/8 8, 26/8 6, 1/9 4 og 2/9 2.
Skansehage: 7/7 9, 14/7 9, 5/8 8 og 18/8 13.
Sidste fugle blev: 1/9 4 Korshage, 2/9 2 Korshage, 3/9 2 Hovvig og 16/9 1 Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Første fugle helt normalt ultimo april. 23/4 2 SØ Korshage, 27/4 1 rast Korshage, 28/4 7 rast Flyndersøkysten. Fuglene 23/4 er også de eneste på direkte træk.
Rastende fugle set i Hovvig 5/5, 14/5 og 25/5 alle dage 1. Derudover følgende maxtal:
6/5 10 Korshage.
22/7 7 V Korshage er alt på trækfronten. Rastende fugle er set 2/7 - 1/9. For maxtal for Hovvig se tabel 1. Derudover følgende dage med mere end 10: 15/7 22 Korshage, 30/7 26 Korshage, 5/8 12 Korshage, 12/8 16 Søndervang, 13/8 13 Korshage og 19/8 12 Korshage.
Sidste fugle blev: 30/8 1 Korshage, 1 Dybesø og 2 Hovvig samt 1/9 2 Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Ankom som følger: 24/4 1 Hovvig, 25/4 2 Korshage, 26/4 1 Dybesø samt 3/5 2 Korshage og 1 Hovvig.
Rastende fugle set i Hovvig frem til 2/6, flest 13/5 11, 14/5 4 og 16/5 5.
Udenfor Hovvig: 8/5 7 Korshage, 12/5 4 Dybesø og 10 Korshage, 13/5 17 Korshage, 17/5 3 Dybesø, 18/5 4 Korshage og 20/5 - 21/5 5 Korshage, derudover en række obs af
1 - 2 rastende fugle.
Rastende fugle i Hovvig 3/7 - 10/9 for maxtal se tabel 4.
Udenfor Hovvig følgende pæne tal: 17/7 16 Skansehage, 18/7 14 Korshage, 22/7 28 Nakke Hage, 26/7 11 Korshage, 27/7 45 Rørvig Bugt, 7/8 21 Korshage og 14/8 10 Korshage.
Sidste fugle blev 11/9 6 Korshage, 12/9 1 Korshage og 25/9 1 Skansehage.

DOFBasen:1999


1998:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Ingen trækkende fugle indsendt - hverken for- eller efterår.
Ankom 24/4 - 25/4 3 KH, 26/4 1 HV, 2/5 2 KH og 9/5 6 KH.
Rastende fugle set 24/4 - 30/5. Dage med fem eller derover: 9/5 6 KH, 16/5 10 strækningen Dybesø - Flyndersø, 4 KH og 2 Skansehage, 17/5 3 Skansehage og 2 Flyndersø, 18/5 3 KH og 2 Dybesøkysten.
Rastende efterårsfugle set 5/7 - 27/9. Maxtal fremgår af tabel 2.
Fra øvrige lokaliteter foreligger følgende obs med over 5 fugle:

Dybesøkysten: 25/7 6.

KH: 23/7 12, 26/7 7, 30/7 7, 3/8 7, 10/8 8, 13/8 9, 18/8 13 og 22/8 32 (25 i flok).
Skansehage: 18/7 7, 21/7 9 og 25/7 6.
Sidste fugle blev: 4/9, 6/9 og 27/9 - alle dage 1 Hovvig.

DOFBasen:1998


1997:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Fænologi: (12/4) 25/4 - 29/5 og 6/7 - 17/9 (8/11)
Almindelig for- og efterårstrækgæst samt tilfældig vintergæst.
En af de mest markante vadefugle, der kan ses stort set langs alle kyster både ved havet og søerne. De største forårsrasttal fra de enkelte lokaliteter: Korshage 16/5 1985 25, Dybesø 15/5 1982 15.
For- og efterårstrækket overlapper primo juni.
De største efterårsrasttal: Korshage: 27/7 1988 57, 14/8 1993 ca 50, 23/7 1992 41, 19/8 1973 36 og 25/8 1974 31. Skansehage: 3/8 1980 52 og 154/7 1981 40, Rørvig Bugt: 1/8 1989 45 og 20/7 1978 32, Nakkehage: 30/7 1996 34, Hovvig: 8/8 1980 32 og medio august 1984 32, Plantagen: 24/7 1988 65.
Største sæsontotal fra efterårstrækket 1975 med mindst 118 fugle, bedste trækdag 6/8 1978 43.
Kun 1 vinterobservation 1/1 1984 1 rast Nakkehage.

1997: De første set 10/4 1 Hovvig, 28/4 1 Hovvig og 29/4 3 Korshage.
Eneste trækkende fugl var 29/4 1 Nykøbing.
Rastende fugle set frem til 6/6, flest 5/5 8 Flyndersø, 12/5 12 Korshage, 14/5 7 Flyndersø og 25/4 11 ud for Plantagen.
Rastende fugle set i efteråret fra 5/7 - 14/9, flest 23/7 14 på strækningen Plantagen - Dybesø - Korshage - Skansehage, 27/7 13 Korshage, 5/8 17 Hovvig, 10/8 18 Korshage og 17/8 6 Skansehage.
Årets sidste blev 7/9 2 Korshage, 8/9 4 Korshage og 14/9 2 Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Ingen trækkende fugle indsendt, hverken forår eller efterår. Ankom 26/4 1 Dybesø og 1 Hovvig, 27/4 1 Korshage og 28/4 1 Korshage.
Forårsrast 26/4 til 5/6. Flest 3/5 10 Korshage, 20/5 14 Korshage og 21/5 16 Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig fra 6/7 til 24/9, se tabel 4.
Efterårsrast i øvrigt 13/7 til 25/8, flest 24/7 18 Korshage, 28/7 14 Skansehage, 30/7 34 Nakke og 2/8 12 Rørvig Bugt. De sidste blev 19/9 2, 20/9 1 og 24/9 3 alle Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Ankom 21/4 1, 24/4 1 og 30/4 1 alle Korshage.
Rastende fugle blev set på Korshage 21/4 - 11/6. Max: 20/5 6. Derudover 7/5 8 Rørvig Bugt og 23/5 4 Flyndersø.
Året gav hele tre obs af de usædvanlige junifugle: 1/6 2 Nakke Hage, 4/6 1 Flyndersø og 11/6 1 Korshage.
Efterårstræk: 24/7 4 SV Plantagen og 27/8 1 V Korshage er alt, hvad der er indsendt.
Rastende fugle på Skansehage: 9/7 2, 14/7 8, 23/7 1 og 29/7 4.
Rast i Hovvig 6/7 - 11/9. - Se tabel 3 og 4.

DOFBasen:1995


Mudderklire  Actitis hypoleucos  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 1 9
Total 6 19 3 31 44 37 140
MaxRst 4 6 1 26 24 36 36
Nobs 3 16 4 44 63 21 151
Ndag 3 14 4 22 30 14 87
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ··17

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 30 31 62
Total 33 112 60 205
MaxRst 4 11 1 28 28 5 28
Nobs 1 28 2 51 62 13 157
Ndag 1 18 2 27 30 10 88
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ··19

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 27 30
Total 12 19 75 65 8 179
MaxRst 4 7 4 24 17 7 24
Nobs 10 26 4 48 76 20 184
Ndag 6 19 3 28 31 13 100
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 7 15
Total 18 11 70 28 16 143
MaxRst 6 4 10 33 22 11 33
Nobs 8 9 4 50 56 10 137
Ndag 5 8 4 27 30 8 82
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 12 1 48 17 1 79
MaxRst 5 5 2 30 21 5 30
Nobs 2 19 6 56 61 19 163
Ndag 2 13 6 29 31 15 96
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ··27

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 24 25 27 79
MaxRst 3 11 17 10 1 17
Nobs 2 20 30 47 5 104
Ndag 1 14 22 28 5 70
Fænologi 30·· ··27 05·· ···· ··17

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 3 10
Total 1 28 87 5 121
MaxRst 2 10 2 32 8 32
Nobs 4 27 4 63 43 141
Ndag 3 16 4 29 26 78
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 1 8
Total 5 3 1 45 22 76
MaxRst 3 5 1 13 21 1 21
Nobs 6 8 2 36 36 1 89
Ndag 3 8 2 21 24 1 59
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ··05

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10
Total 20 13 1 57 27 118
MaxRst 15 6 4 30 18 5 30
Nobs 8 10 2 42 52 7 121
Ndag 6 6 2 26 28 5 73
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··13

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 1 8
Total 6 18 27 53 104
MaxRst 5 6 9 20 3 20
Nobs 5 13 37 39 7 101
Ndag 4 11 21 26 5 67
Fænologi 15·· ··21 05·· ···· ··08

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 21 1 37 18 2 79
MaxRst 3 13 1 15 11 2 15
Nobs 5 19 3 9 31 2 69
Ndag 4 15 3 7 20 2 51
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··03

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 20 25 50
Total 5 12 1 59 40 1 118
MaxRst 3 7 1 18 12 6 18
Nobs 6 5 1 39 44 3 98
Ndag 5 5 1 22 25 3 61
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··13

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 5 15
Total 24 12 39 75
MaxRst 1 8 2 10 19 1 19
Nobs 2 17 1 21 35 2 78
Ndag 2 12 1 9 21 2 47
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··19

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 10
Total 14 31 62 3 110
MaxRst 3 4 15 19 2 19
Nobs 4 19 27 31 6 87
Ndag 4 12 17 22 5 60
Fænologi 19·· ··24 01·· ···· ··06

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 7
Total 39 16 24 2 81
MaxRst 1 22 2 18 19 2 22
Nobs 3 23 3 29 27 6 91
Ndag 3 13 3 15 20 4 58
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··20

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 15 17
Total 2 23 56 18 99
MaxRst 2 16 2 12 11 8 16
Nobs 7 28 2 31 22 2 92
Ndag 6 17 2 18 15 2 60
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··02

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 6 20
Total 4 49 3 29 14 99
MaxRst 3 18 3 14 8 5 18
Nobs 8 18 1 28 21 1 77
Ndag 5 13 1 17 19 1 56
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··02

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 7 28
Total 44 162 1 207
MaxRst 3 9 75 30 1 75
Nobs 4 17 25 19 1 66
Ndag 3 12 12 15 1 43
Fænologi 27·· ··21 03·· ··28 18

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 1 6
Total 2 13 31 1 47
MaxRst 3 9 1 17 3 3 17
Nobs 4 12 1 15 7 3 42
Ndag 4 11 1 11 6 3 36
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··12

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 4 6
Total 5 19 37 4 65
MaxRst 4 6 2 19 6 2 19
Nobs 9 17 3 15 28 3 75
Ndag 6 13 3 10 16 3 51
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··11

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 22 27
Total 1 42 46 32 121
MaxRst 2 9 1 18 18 3 18
Nobs 2 19 1 18 33 5 78
Ndag 1 14 1 8 21 4 49
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ··08

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 9 29 59 13 110
MaxRst 8 12 37 18 4 37
Nobs 4 16 27 29 4 80
Ndag 3 10 17 19 4 53
Fænologi 28·· ··25 07·· ···· ··16

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 9
Total 9 8 42 33 92
MaxRst 7 10 3 26 16 2 26
Nobs 4 10 1 25 45 1 86
Ndag 4 9 1 15 25 1 55
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··01art/05560.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 20:11 af lb