Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05610

Vadefugle

Stenvender Arenaria interpres eu05610

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Meget sjælden Sommer: Fåtallig Efterår: Sjælden

Fotos


Stenvender

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Stenvender  Arenaria interpres  

DOFBasen:2024


2023:  Stenvender  Arenaria interpres  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 40 16 14 2 74
Total 3 53 16 18 3 93
MaxRst 1 12 6 3 1 12
Nobs 2 30 17 11 4 64
Ndag 2 11 14 8 3 38
Fænologi 09··10 11·· ···· ···· ··16

2022:  Stenvender  Arenaria interpres  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 3 9
Total 6 9 14 3 32
MaxRst 3 9 1 9 9
Nobs 3 6 2 18 1 30
Ndag 3 5 2 14 1 25
Fænologi 01··23 18·· ···· ··28 10

2021:  Stenvender  Arenaria interpres  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 39
Total 1 42 8 1 52
MaxRst 1 2 7 8 1 8
Nobs 1 5 33 9 1 49
Ndag 1 4 19 9 1 34
Fænologi 24 21.. …. ..10 18

2020:  Stenvender  Arenaria interpres  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 21 1 55
Total 1 34 43 1 79
MaxRst 1 6 7 5 7
Nobs 2 26 34 14 76
Ndag 2 16 14 10 42
Fænologi 13..23 01.. …. ..13

2019:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 2081, 60)

Kun 1 forårsobservation: 27/5 1 rast Korshage (EVR).

Efterårets blev indledt med 29/6 1 rast Korshage. Den næste fugl var årets første trækkende.
Efterårstræk: 22/7 - 14/9 i alt 24, flest 6/9 6. - I alt 7 observationsdage.

Rastende fugle på Korshage: 4 i juli, 14 i aug og 14 i sep, flest 31/8 5 og 14/9 6.
Derudover blot 2 rastende på Skasehage: 23/7 1 og 19/9 1 - denne blev årets sidste fugl.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 11 24
Total 1 1 6 26 26 60
MaxRst 1 1 2 5 6 6
Nobs 1 1 5 9 10 26
Ndag 1 1 4 8 6 20
Fænologi 27.. …. …. …. ..19

2018:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 2026, 55)
Et relativt svagt efterår med 23 trækkende fugle. August 11 og september 12 med største dage 5/8 7 V Korshage. Rastende fugle på Korshage med ankomst 22/7 og med årets sidste 27/9 1. De fleste dage med 1 – 3 fugle. Dog i perioden 12/9 – 22/9 op til 8. Udenfor Korshage gav Hovvig, som er en sjælden rastlokalitet for arten, 4/9 3 og 1 fugl på følgende datoer: 14/8, 30/8 - 31/8 og 19/9. En enkelt rastede på kysten ud for Flyndersø 23/8.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 22 33
Total 5 25 86 116
MaxRst 2 3 8 8
Nobs 4 15 24 43
Ndag 4 12 23 39
Fænologi 22.. …. ..27

2017:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 2020, 6)
Det endte helt nede på 6 Stenvendere i hele 2017! Arten er før faldet dybt, sidst i 2015 med 15 expl. 2017 blev en ægte bundrekord, idet hidtil laveste årsresultat er fra 1994 med 8 expl.
Forårsfugl 15/5 1 rast Flyndersø. Efteråret helt nede på 4: 16/8 1 rast, 25/8 2 rast og 28/8 1 V alle Korshage. Endelig usædvanligt sene 10/12 1 V Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 4 1 6
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 3 1 5
Ndag 1 3 1 5
Fænologi 15 16..28 10

2016:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1874, 146)
Et flot år med 73 fugle på efterårstræk.
21/3 1 ovf Korshage blev årets første. Herefter skulle vi frem til 5/5 - 8/5 1 rast og 21/5 - 23/5 1 rast Korshage. Efterårstrækket blev rekordår med i alt 73. Trækket startede 7/7 1 V Korshage og kom i to bølger med største dage 9/8 10, 11/8 13, 27/8 11 og 30/8 16 alle Korshage. Første bølge domineret af adulte fugle og anden bølge domineret af 1k fugle. Rastende fugle blev set Korshage 18/7 – 16/9 med største dag 6/8 22 rast. Derudover enkelte rastende fugle 31/7 - 15/8 Skansehage, 23/8 12 rast Plantage Kysten, 28/8 1 rast og 7/9 1 ovf Hovvig. Årets sidste blev 16/9 6 rast Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 64 7 73
Total 1 4 8 133 29 175
MaxRst 1 1 2 22 6 22
Nobs 1 4 7 30 11 53
Ndag 1 4 7 18 7 37
Fænologi 21 05..23 07.. …. ..16

2015:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1860, 14)
Virkeligt få – kun 14 på et år. Som de øvrige arktiske vadere præget af adulte fugle.
2 fra foråret efter et par år helt uden forårsfund: 3/5 1 sdr rast Korshage og 17/5 – 18/5 1 sdr rast Korshage.
12 fra efteråret. De 6 fra trækket 26/7 1 SV Skansehage, 30/7 1 V Korshage og 30/8 4 V Korshage. Og kun disse rastende: 23/7 2 Korshage, 27/7 2 Flyndersø og 1/8 2 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 6
Total 3 6 6 15
MaxRst 1 2 2 2
Nobs 3 4 2 9
Ndag 3 3 2 8
Fænologi 03..18 23.. ..30

2014:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1811, 49)
Igen et forår i 0.
Første fugl blev 31/7 1 rast Skansehage. 15/8 – 18/8 1 – 2 rast Hovvig, vel mindst 4 forskellige fugle. Korshage 9 rastende på kun 4 observationsdage 12/8 – 22/8.
Trækket blev til dels reddet af 21/8 27 V Korshage, der hev totalen op på i alt 35. Næstsidste var 25/8 1 V Korshage. Der kom så en sidste 20/10 1 V Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 1 32
Total 1 47 1 49
MaxRst 1 3 3
Nobs 1 15 1 17
Ndag 1 8 1 10
Fænologi 31.. ..25 20

2013:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1762, 49)
Korshage, træk: 12/8 – 24/9 i alt 10 V (3 ad, 7 1k).
Korshage, rast: 19/7 – 12/9 i alt 30 (4 ad, 26 1k).
Skansehage, rast: 15/7 – 1/9 i alt 8 (heraf 3 ad).
Hovvig, rast: 2/8 1 ad.
Hovedblokken var passagen af 1k-fugle i månedsskiftet august/september med 31/8 6 V og 8 rast Korshage, samt 3/9 13 (5/9 12) rast Korshage. Året således beregnet til 49.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 10
Total 5 25 39 69
MaxRst 2 8 13 13
N 4 12 8 24
Fænologi 15.. …. ..24

2012:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1715, 47)
Klemte sig kun lige ind på optrækket: 20/5 1 rast Korshage.
Nedtrækket bemærket 7/8 – 20/9. I alt 47 fugle, heraf 34 trækkende.
Hovedparten på 2 dage: 7/8 18 i flok forsøgte at gå til rast, opgav og trak videre ud NV Korshage og 23/8 13 V Korshage. Siden fulgte blot 1/9 1 NV Skanshage og 7/9 2 V Korshage. Af de ret få rastende fugle var 5 fra Korshage og 7 fra Skansehage.

DOFBasen:2012


2011:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1666, 49)
Forårets Stenvendere blev alle set på Korshage: 6/5 1 rast, 9/5 1 trk og 30/5 1 rast.
Derefter set igen i perioden 10/8 – 24/9 (18 observationsdage).
Eneste fugle indsendt på direkte træk er 10/8 6, 20/8 1 og 12/9 2 alle Korshage.
Rastende fugle på Korshage: 23/8 1, 25/8 5, 28/8 1, 29/8 1, 30/8 2, 31/8 5, 1/9 1, 2/9 1, 5/9 4, 6/9 1, 7/9 1, 8/9 6 og 24/9 1.
Øvrige: 18/8 1 Skansehage, 28/8 3 Kysten ved Dybesø og 11/9 3 Kysten ved Sandflugtsplantagen – så er alle nævnt. En simpel sammentælling giver i alt 49 fugle.

DOFBasen:2011


2010:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1623, 43)
25/4 1 Korshage, 16/5 2 Rørvig Bugt, 18/5 – 22/5 1 Korshage giver 4 forårsfugle.
I efteråret blev arten set i perioden 20/8 - 22/9 i alt 17 trækkende og 20 rastende.
Som det fremgår af tabellen var det kun ungfugle der kom forbi Rørvig.
Trækkende Stenvender efterår 2010, fordelt på 10-dagesperioder.

A u g S e p O k t I alt
- - 17 - 2 - - - - 19

Rastende fugle på Korshage: 25/8 5 og 26/8 4 var største dage.

DOFBasen:2010


2009:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1564, 59)
To fugle fløj forbi Korshage på vej mod ynglepladserne henholdsvis 8/5 og 17/5 begge dage 1.
I efteråret ses arten i perioden 10/7 - 17/9 i alt 38 trækkende og 19 rastende.
Som det fremgår af tabellen var det næsten kun de adulte fugles nedtræk der kom forbi Rørvig.
Trækkende Stenvender eftrår 2009, fordelt på 10 dages perioder.

J u l A u g S e p O k t I alt
1 2 32 - 2 1 - - - - - - 38

Rastende fugle på Korshage: 26/7 2, 29/7 4, 31/7 6, 6/9 2 og 8/9 1. Derudover 25/7 2 Flyndersø samt 9/9 1 og 17/9 1 Skansehage.

DOFBasen:2009


2008:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1539, 25)
Et enkelt fund fra optrækket i foråret 10/5 1 ad V Korshage. Fra efteråret foreligger følgende fund, med en overvægt af ungfugle i august/september - læg især mærke til fundene fra Hovvig, hvor arten bestemt ikke er årlig. Tidligere set i 1983 (2), 1986 (3), 1996 (1), 1999 (1), 2000 (3), 2003 (4) og 2005 (1).
Korshage: 2/8 2, 27/8 3 V, 28/8 1 V og 3, 29/8 2 V, 30/8 4, 5/9 1 og 17/10 1.
Hovvig: 5/8 3, 9/8 - 10/8 1, 19/8 1 og 23/8 1.

DOFBasen:2008


2007:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1470, 69)
Ingen forårsfund.
Arten set i perioden 8/8 - 15/9 i alt 47 rastende og 22 trækkende.
Korshage: 8/7 1 V, 15/7 1, 20/7 1, 29/7 6 V, 31/7 9 V, 18/8 1, 19/8 3 og 2 V, 25/8 1, 26/8 1, 28/8 1 V, 3/9 1 og 15/9 1.
Skansehage: 19/7 1, 21/7 1, 27/7 15, 28/7 8, 29/7 10, 30/7 2 SV, 4/8 1 SV og 13/9 1 og 14/9 1.

DOFBasen:2007


2006:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1457, 13)
Registreres atter primo maj på optrækket, hvilket er sjette år i træk: 3/5 1 og 7/5 1 begge rastende på Korshage.
Alle efterårsfund nævnes: 19/8 3 rast, 24/8 2 V, 26/8 1 rast, 27/8 1 rast og 9/9 4 V - alle fund på Korshage.
Årets total på 13 fugle er den laveste i rapportens historie, hidtil laveste årstotal var 2001 med 14 fugle.

DOFBasen:2006


2005:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1421, 36)
Endnu et forårsfund: 14/5 1 rastende Korshage. Efterårsfundene faldt helt traditionelt: 16/7 3 rast Korshage, 17/7 2 rast Korshage, 24/7 1 rast Skansehage og 3 V Korshage, 12/8 1 rast Korshage, 13/8 2 Skansehage og 1 Korshage, 14/8 4 rast Korshage, 20/8 8 T Hovvig samt 27/8 1 V og 9 rast Korshage.
Fundet 20/8 er meget usædvanligt, ikke blot fordi arten er sjælden i Hovvig men det faktum, at fuglene prøvede at lande ved Skovfogedboligen!

DOFBasen:2005


2004:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1373, 48)
Det er ved at blive en tradition med Stenvendere på optrækket. For fjerde år i træk sås arten i foråret: 3/5 5 Ø Korshage (LB) og 18/5 3 rast Korshage (EVR).
Artens forekomst i efteråret er som sædvanligt beskeden: 14/7 3 V Korshage, 14/8 7 rast Skansehage, 15/8 11 V Korshage, 17/8 4 rast Skansehage efter at være kommet indtrækkende fra øst, 21/8 2 V Korshage, 22/8 5 rast Korshage, 29/8 7 rast Skansehage og 3/9 1 rast Skansehage.

DOFBasen:2004


2003:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1347, 25)
Der blev igen i år set fire stenvendere i foråret: 4/5 1 rst og 27/5 3 Ø alle Korshage. Efteråret gav kun få fugle, alle nævnes: 15/8 8 NV, 16/8 2 V, 17/8 1 V, 23/8 1 V, 24/8 1 rst, 26/8 2 rst og 7/9 1 rst alle på Korshage. Et enkelt fund blev det til på Skansehage i det 1 rastede 5/9 og i Hovvig sås 25/8 4 juv.

DOFBasen:2003


2002:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1333, 14)
Fire forårsfugle er mange: 2/5 1 Korshage, 4/5 1 Plantagekysten, 9/5 1 Korshage og 17/5 1 Skansehage.
Få fugle i efteråret, alle nævnes: 23/7 1 Skansehage, 27/7 1 Skansehage, 3/8 1, 4/8 2, 13/8 2 og 1/9 3 alle Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1317, 16)
20/5 2 rastende fugle på Korshage blev forårets indslag af denne art.
Ikke mange fugle i efteråret, alle fund nævnes: 1/8 2 V Korshage, 3 rast Skansehage og 2 Hovvig, 22/8 1 Hovvig, 23/8 5 Korshage, 24/8 3 Korshage, 25/8 2 Korshage, 31/8 3 Korshage, 1/9 3 Korshage, 2/9 2 Korshage og 7/9 2 Korshage. Renset for formodede gengangere giver det 14 efterårsfugle.

DOFBasen:2001


2000:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1291, 26)
29/7 2, 30/7 1, 23/8 2 trk, 25/8 1, 26/8 2, 9/9 1 V og 1 rast, 10/9 2 og 16/9 8 alle Korshage - i alt 20 Stenvendere var, hvad Rørvighalvøens bedste lokalitet for arten kunne byde på i 2000. Uden for Korshage blev følgende set: 23/9 2 Rørvig Bugt, 24/9 1 Skansehage og tre af de sjældne obs fra Hovvig: 25/8 1, 28/8 1 og 9/9 1.

DOFBasen:2000


1999:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1254, 36)
Vi starter med at flytte fænologidatoen fra 1/4 til 7/3, hvor 1 Stenvender opholdt sig på Korshage. Om dette var et varsel vides ikke, men i perioden 8/5 til 13/5 var der Stenvendere på Korshage som aldrig set før om foråret. 8/5 1, 9/5 6, 11/5 9, 12/5 27 og 13/5 9. I alt 27 - 52 fugle! For 1973 - 1998 er den samlede forårstotal 42.
Efteråret blev til gengæld yderst magert med sølle 10 fugle: 17/7 2 Skansehage, 18/7 2 Korshage, 24/7 2 Korshage, 20/8 1 Hovvig, hvor arten absolut ikke er almindelig, samt 4/9 - 5/9 1, 9/10 1 og 10/10 1 V alle Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1224, 30)
Et år uden forårsobs - som iøvrigt er sjældne her på halvøen, til gengæld lod en enkelt Stenvender sig se i Hovvig. Renset for gengangere giver en sammentælling i alt 30 fugle:
12/7 3 Skansehage, 18/7 2 rst KH, 19/7 10 rst - SV Skansehage, 20/7 1 Skansehage, 24/7 1 Skansehage, 25/7 1 KH, 11/8 4 V KH og 1 HV, 22/8 2 KH, 23/8 3 KH, 26/8 1 V KH og 28/8 1 V KH.

DOFBasen:1998


1997:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1198, 26)
Fænologi: (1/4) 5/5 - (3/6) og (8/7) 17/7 - 15/9 (4/11)
Meget sjælden forårstrækgæst og sjælden/fåtallig efterårstrækgæst.
Fordeling af de 38 forårsfugle på 5 årsperioder i alt/største sæsontotal:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Antal 13 / 7 9 / 8 5 / 2 2 / 1 9 / 3

Største forårstal: 9/5 1981 7 rast og 6 NØ Korshage samt 4/5 1975 4 rast Korshage. De mest bemærkelsesværdige enkeltobservationer: 31/5 1975 1 rast Nørrevang og 1/4 1983 2 rast Hovvig.
Stenvenderen er uden sammenligning den vaderart, hvor det er gået mest ned af bakke med efterårsforekomsterne i løbet af de 25 år. Set med dagens øjne virker efterårstræktotaler på 137 og 113 fra henholdsvis 1975 og 1979 næsten utrolige. Dagstotalerne kan ligeledes gøre en helt nostalgisk: 22/7 1979 72, 15/7 1975 65, 22/7 1975 27, 31/7 1976 23 og 23/7 1978 23. Den absolutte topnotering ligger før rapportens tid: 4/8 1972 78. Største træktal fra de senere år er 24/7 1995 12. De største rasttal Korshage: 29/7 1976 35 og Skansehage 15/7 1975 18. Kun yderst få observationer fra Hovvig: ultimo august 1986 3 og 2/8 1996 1.

1997: Også denne art fejrede jubilæet med et par forårsobservationer: 19/4 - 28/4 2 Korshage, 8/5 1 rast Korshage og 14/5 1 SØ Korshage.
Efterårstrækket udgøres af 19/9 1 V Korshage.
Rastende fugle set 19/7 - 28/9, 19/7 1 Skansehage og 19/9 1 Hovvig er eneste observationer udenfor Korshageområdet, hvor de største tal blev: 15/9 5, 21/9 6, 23/9 4 og til slut 28/9 2.

DOFBasen:1997


1996:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1186, 12)
Med 12 fugle på fordelt på 8 fund, blev Rørvighalvøen ikke “overrendt” af Stenvendere i 1996. Der var dog to af de sjældne forårsobs, samt en iagttagelse fra Hovvig. Alle obs nævnes: 18/5 2 Korshage, 21/5 1 V Korshage, 13/7 1 V Korshage, 19/7 1 Korshage, 2/8 1 Hovvig, 25/8 1 Korshage, 27/8 3 Skansehage og 15/9 2 Ø Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1136, 50)
Efterårstræk 24/7 12, 25/7 1 og 27/8 1 alle Korshage, i alt 14.
Rast på Korshage: 16/7 2, 22/7 2, 23/7 16, 24/7 7, 25/7 1, 1/8 1, 2/8 3 og 26/8 2.
Rast i Hovvig fra 23/8 til 1/9. - Se tabel 3 og 4.

DOFBasen:1995


Stenvender  Arenaria interpres  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 3 9
Total 6 9 19 3 37
MaxRst 3 9 1 9 9
Nobs 3 6 2 18 1 30
Ndag 3 5 2 14 1 25
Fænologi 01··23 18·· ···· ··28 10

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 39
Total 1 2 42 8 1 54
MaxRst 1 2 7 8 1 8
Nobs 1 5 33 9 1 49
Ndag 1 4 19 9 1 34
Fænologi 24 21·· ···· ··10 18

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 21 1 55
Total 1 36 43 1 81
MaxRst 1 6 7 5 7
Nobs 2 26 34 14 76
Ndag 2 16 14 10 42
Fænologi 13··23 01·· ···· ··13

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 11 24
Total 5 24 23 52
MaxRst 1 1 2 5 6 6
Nobs 1 1 5 9 10 26
Ndag 1 1 4 8 6 20
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ··19

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 22 33
Total 12 33 45
MaxRst 2 3 8 8
Nobs 4 17 25 46
Ndag 4 12 23 39
Fænologi 22·· ···· ··27

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 3 1 5
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 3 1 5
Ndag 1 3 1 5
Fænologi 15 16··28 10

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 56 7 65
Total 1 1 2 94 7 105
MaxRst 1 1 2 22 6 22
Nobs 1 4 7 28 11 51
Ndag 1 4 7 18 7 37
Fænologi 21 05··23 07·· ···· ··16

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 6
Total 1 6 4 11
MaxRst 1 2 2 2
Nobs 3 4 2 9
Ndag 3 3 2 8
Fænologi 03··18 23·· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 1 21
Total 1 25 1 27
MaxRst 1 3 3
Nobs 1 12 1 14
Ndag 1 8 1 10
Fænologi 31·· ··25 20

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 10
Total 10 17 27
MaxRst 2 8 13 13
Nobs 4 12 8 24
Ndag 3 9 7 19
Fænologi 15·· ···· ··24

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 3 34
Total 1 37 3 41
MaxRst 1 5 1 5
Nobs 1 7 4 12
Ndag 1 6 3 10
Fænologi 20 07·· ··20

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 5 13
Total 2 11 11 24
MaxRst 1 5 6 6
Nobs 3 13 9 25
Ndag 3 9 9 21
Fænologi 06··30 10·· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 15 2 20
Total 5 22 2 29
MaxRst 1 1 7 2 7
Nobs 1 5 14 6 26
Ndag 1 4 7 5 17
Fænologi 25·· ··22 20·· ··22

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 34 5 40
Total 2 42 5 1 50
MaxRst 1 6 2 2 6
Nobs 2 14 6 4 26
Ndag 2 10 4 4 20
Fænologi 08··17 10·· ···· ··17

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 7
Total 1 13 14
MaxRst 4 1 1 4
Nobs 1 12 1 1 15
Ndag 1 10 1 1 13
Fænologi 10 02·· ···· ··17

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 4 1 23
Total 40 4 2 46
MaxRst 15 3 1 15
Nobs 13 7 4 24
Ndag 10 6 4 20
Fænologi 08·· ···· ··15

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 1 5
Total 2 5 2 1 10
MaxRst 1 4 2 4
Nobs 2 6 2 1 11
Ndag 2 5 1 1 9
Fænologi 03··07 19·· ··09 12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 7
Total 1 6 18 2 27
MaxRst 1 3 9 2 9
Nobs 1 7 7 1 16
Ndag 1 4 5 1 11
Fænologi 14 16·· ···· ··11

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 15 23
Total 8 3 33 44
MaxRst 3 11 1 11
Nobs 3 1 8 1 13
Ndag 3 1 6 1 11
Fænologi 03··18 14·· ···· ··03

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 12 15
Total 4 18 1 23
MaxRst 1 4 1 4
Nobs 2 8 2 12
Ndag 2 7 2 11
Fænologi 04··27 15·· ··07

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 5
Total 4 2 6 12
MaxRst 1 1 1 2 3 3
Nobs 1 4 2 4 2 13
Ndag 1 4 2 3 1 11
Fænologi 29·· ··17 23·· ···· ··01

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 12 14
MaxRst 2 5 3 5
Nobs 1 9 3 13
Ndag 1 8 3 12
Fænologi 20 01·· ··07

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 5 12 17
MaxRst 2 2 8 8
Nobs 2 6 6 14
Ndag 2 4 5 11
Fænologi 29·· ···· ··24art/05610.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 20:02 af lb