Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05640

Vadefugle

Odinshane Phalaropus lobatus eu05640

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: Meget sjælden Efterår: Tilfældig

Fotos


Odinshane

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Odinshane  Phalaropus lobatus  

DOFBasen:2024


2023:  Odinshane  Phalaropus lobatus  

DOFBasen:2023


2022:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 103, 3) 

15/8 + 17/8 - 21/8 1 ad (EVR m.fl.), 28/8 1 1k (EVR) og 19/9 - 20/9 1 alle Hovvig. Ifølge 1 observatør lignede 15/8 fuglen en 1k (ikke set specielt godt).

2/10-2023 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 2 9
Ndag 7 2 9
Fænologi 15·· ··20

2021:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 101, 2)

18/8 - 20/8 1 1k (KB m.fl.) og 27/8 1 (EVR) begge Hovvig - muligheden for at det er samme kan ikke udelades, men en uge i skjul i vadernes højsæson er lang tid.

1/11-23 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 18..27

2019:  Odinshane  Phalaropus lobatus (2, 99, 2) 

4/7 - 10/7 1 ad og 19/8 - 24/8 1 1k begge Hovvig - Begge fundet af JS, der dermed fik æren af at have nappet Odinshane nr 100 fra området.

13/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 6 13
Ndag 7 6 13
Fænologi 04.. ..24

2015:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 97, 2)
Et virkeligt sløjt år for arten i Danmark. På den baggrund kan man kun være tilfreds med 2 1k i det klassiske hjørne af Hovvig. Fouragerede både nord og syd for tårnet.
21/8 1 rastende Hovvig (HVR meddelt)
25/8 – 28/8 1 1k rastende Hovvig (KES m.fl.)

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 21..28

2014:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 94, 3)
3 Odinshøns blev registreret dette år. Ankomst 26/8 1 1k Hovvig. 5/9 kom endnu en til, og 10/9 kom vi op på 3 Odinshøns. Alle 1k fugle som fouragerede sammen frem til 15/9, hvorefter de forlod lokaliteten en efter en. Sidste observation var 21/9. Hele 25 dage blev der observeret Odinshane i Hovvig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 36 42
MaxRst 1 3 3
Nobs 6 19 25
Ndag 6 19 25
Fænologi 26.. ..21

2013:  Odinshane  Phalaropus lobatus  ( 2, 93, 1)
17/8 – 19/8 1 1k rast Hovvig (PG + 9).
Lå i søen lige nord for sydtårnet alle 3 dage. Yderst velkommen efter det grimme nul sidste år. De sidste 9 år har der været 2 år med 0 (se også Thorshane).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
N 3 3
Fænologi 17..19

2011:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 88, 5)
Ingen forårsfugle.
For andet år i tæk blev der set Odinshane på Korshage, hvor 1 1k fugl trak V efter kortvarigt rast (16:28 - 16:30) 10/8 (JHC). Øvrige fugle er som vanligt fra Hovvig: 1/9 – 3/9 2 og 11/9 – 12/9 2. Så i alt 5 Odinshøns i 2011.
Forekomst af Odinshane ved Rørvig 1973 - 2011 fordelt på fem års perioder.

73 – 77 78 – 82 83 – 87 88 – 92 93 – 97 98 – 02 03/jul 08 – 11*
Antal 2 1 2 4 28 27 11 16

Arten svigtede totalt i 2003 og 2007.

DOFBasen:2011


2010:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 84, 4)
10/8 og 13/8 1 1k Hovvig, 14/9 og 16/9 1 1k Hovvig, 19/9 1 1k V til rast Korshage samt 22/9 1 1k Hovvig. Dette giver en årstotal på 4.
Fuglen på Korshage er meget atypisk, der er i redaktørens arkiver ikke andre fund af arten her.

DOFBasen:2010


2009:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 82, 2)
Et stille år for denne art, hvor vi sædvanen tro skal hen til primo august før Odinshønen ses i Hovvig. Ungfuglenes nedtræk blev dog meget beskeden i det kun to 1k fugle blev set: 8/8 - 11/8 1 og en rigtig efternøler som flyttede fænologidatoen med to uger 11/10 - 15/10 1.

DOFBasen:2009


2008:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 77, 5)
Efter at være udeblevet i 2007 dukkede denne herlige vadefugl atter op og som sædvanligt er alle fund fra Hovvig. 26/5 1, 15/6 1 hun ad., 8/8 - 9/8 1, 20/8 1 og 29/8 vd 1. Dette skulle give i alt 5.

DOFBasen:2008


2006:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 73, 4)
Vi skal helt frem til medio august før årets første Odinshane registreres i Hovvig, hvor arten optrådte som følger:
11/8, 13/8, 14/8, 15/8, 16/8 og 17/8 1 1k.
19/8, 20/8 og 21/8 2 1k.
22/8 3 1k.
23/8 2 1k.
24/8, 25/8, 26/8 og 27/8 3 1k.
31/8 1 1k.
En meget konservativ sammentælling giver 4 fugle.

DOFBasen:2006


2005:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 69, 4)
Arten lod sig igen i år se på traditionelle tidspunkter og helt normalt finder alle observationer sted i Hovvig. De første fugle mellemlandede: 13/6 1 og 30/6 1, formentlig tidlige hunner på ”nedtræk” Der er nu set 26 Odinshøns om ”foråret”.
Efteråret gav blot følgende fund: 16/9 - 17/9 2.

DOFBasen:2005


2004:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 66, 3)
Efter et år uden fund var det rart, at arten igen kunne aflægge Hovvig et besøg. Tre fugle mellemlandede hos os på deres vej sydover: 15/8 - 18/8 1 juv (AF, PG, JS, KES), 28/8 - 29/8 1 i vinterdragt (PEL, EVR, KES) og 3/9 - 6/9 1 (AF, PG, EH, PEL, EVR, KES).

DOFBasen:2004


2002:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 60, 6)
Tre fund af i alt 6 fugle, og helt efter planen hovedparten fra Hovvig.
4/6 4 (JB), 7/8 - 8/8 1 (PG, JS) og 26/9 1 juv Skredbjerg (Jørgen Kruse via EVR).

DOFBasen:2002


2001:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 58, 2)
Et år, hvor der kun blev set to Odinshøns på Rørvig halvøen. Begge fugle i Hovvig på traditionelle tidspunkter: 25/8 - 29/8 1 og 16/9 - 19/9 1.

DOFBasen:2001


2000:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 52, 6)
25/8 1, 1/9 - 3/9 2, 15/9 - 17/9 1, 22/9 - 24/9 1 og 30/9 - 1/10 1 alle i Hovvig giver en årstotal på 6 fugle og bekræftiger artens stabile optræden i Hovvig om efteråret. Fuglen i månedesskiftet september/oktober flytter samtig fænologidatoen fra 21/9 til 1/10. Af i alt 58 Odinshøns er de 47 set i perioden 1993 - 2000.

DOFBasen:2000


1999:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 42, 8 10)
Fire heldige observatører fik set „høns“ i flok, idet 5 (3 hunner og 2 hanner) 2/6 opholdt sig i Hovvig frem til kl. 22.15, hvor de trak øst. Hermed nu oppe på 17 forårsfugle.
Efteråret bød på de traditionelle fund i Hovvig i perioden 9/8 - 5/9. 20/8 3 var max. For periodefordeling se tabel 4.

2/11-23 LB Tilføjelse 15/9 1 rast Hovvig. Efterårstotal revurderet til 5 fugle. Årstotal dermed 10 fugle. Efterfølgende parentestal ligeledes rettet.

DOFBasen:1999


1998:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 37, 5)
Et år uden forårsobservationer - derimod lod 5 Odinshøns sig beskue i Hovvig i efteråret.
Perioden med „høns“ i Hovvig falder helt i hak med tidligere års observationer: 1/8 1 ad, 18/8 1 ad SSV, 4/9 - 7/9 1 1K og endelig 12/9 - 13/9 2 vd alle Hovvig.

DOFBasen:1998


1997:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 33, 4)
Fænologi: (27/5) - (24/6) og (6/8) - (21/9)
Meget sjælden for- og efterårstrækgæst.
Periodefordeling:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Antal 2 1 2 4 28

I alt 10 forårsfugle og 23 efterårsfugle. Kun set i Hovvig. Bedste år 1995 med 2 forårs- og 10 efterårsfugle, som mest 3 fugle 12/9 - 20/9.
Arten har vist en eksplosiv fremgang i 90'erne og den kan nu anses for en årlig gæst i Hovvig.

1997: To forårsfund 21/5 - 22/5 1 og 8/6 1 samt to efterårsfugle 23/8 - 31/8 1 og 5/9 - 7/9 1 samtlige Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 30, 3)
Årets tre fugle er over gennemsnittet. Alle blev set i Hovvig: 19/6 1, 2/9 - 7/9 1 1k og 20/9 - 21/9 1 vd.
Hermed tilbage til det mere normale efter rekordåret 1995.

DOFBasen:1996


1995:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 18, 12)
Denne art slog alle rekorder i 1995, 12 fugle mod blot 20 tidligere. Fuglene blev set således, alle i Hovvig. 1/6 1 hun sd, 24/6 1 ad vd, 18/8 - 24/8 2 juv, 26/8 1 ad vd, 6/9 - 8/9 1 hun + 1 juv, 9/9 - 10/9 2 ad vd og 12/9 - 20/9 3 1k.

DOFBasen:1995


Odinshane  Phalaropus lobatus  

1994: 3
Igen et år med flere „haner“ i Hovvig. I perioden 14/8-22/8 blev der dagligt set 1-2 fugle, begge i juv/vd. Det er tænkeligt, at der har været en udskiftning af fuglene, men redaktøren fastholder den konservative linje.
14/8 1, 15/8 1, 16/8 1, 17/8 1, 18/8 2, 19/8 2, 20/8 2, 21/8 1 og 22/8 1.

1993: 6
I betragtning af at „normalen“ er ca en ½ fugl per år, bortset fra 1992 med 3, så er årets serie utrolig flot:
27/5 2, 28-31/5 1, 11/6 2, 12/6 1, 13/6 1 hun, 13/8 1, 20/8 1 og 21/8 1 juv alle rast Hovvig.
Eneste problem er vurdering af hvor mange individer, der har været involveret. Observatio-
nerne falder i 3 - 4 tydelige grupper, sà et rimeligt bud er minimun 4 forårs og (1) - 2 efterårs-fugle.

1992: 3
HV: 4/6-7/6 2 hun og 29/8-3/9 1.
Blot vores anden forårsiagttagelse.

1991: –

1990: 1
29/5 1 ad hun R HV (KB,LB,JC,PEL,BBP,EVR).
Første forårsiagttagelse fra området.

1986: 2
6/8-10/8 2 R HV: 1 ad hun + 1 juv han. (KB,LB,EVR,HVR,JW).

1978: 1
3/9 1 R HV (JHC,PKK).

1977: 1
14/8 1 ad i næsten vinterdragt (dog med lidt rødt tilbage) R HV (SP,EVR, m.fl.), blev både set bag dæmningen og inde i område A.
Er tidligere set: 1961, 1972 og 1975, alle i august og primo september.

1976: –

1975: 1
2/9 1 R HV A (LB) og 3/9 1 R HV (samme).
Sidst set 1972.

1974: –

1973: –

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 2 9
Ndag 7 2 9
Fænologi 15·· ··20

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 18··27

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 6 13
Ndag 7 6 13
Fænologi 04·· ··24

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 21··28

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 3 3
Nobs 5 19 24
Ndag 5 19 24
Fænologi 26·· ··21

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 17··19

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 4 5
MaxRst 2 2
Nobs 1 5 6
Ndag 1 5 6
Fænologi 10·· ··12

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 3 5
Ndag 2 3 5
Fænologi 10·· ··22

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 5 3 8
Ndag 4 3 7
Fænologi 08··11 11··15

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 3 5
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 4 6
Ndag 1 1 4 6
Fænologi 26·· ··15 08··29

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 3 3
Nobs 18 18
Ndag 16 16
Fænologi 11··31

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 1 2 2
Nobs 3 2 5
Ndag 3 2 5
Fænologi 13··30 16··17

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 5 4 9
Ndag 5 4 9
Fænologi 15·· ··06

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 1 6
MaxRst 4 1 1 4
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 04 07·· ··26

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 2 5
Ndag 3 2 5
Fænologi 25·· ··19

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 5 6
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 10 1 12
Ndag 1 9 1 11
Fænologi 25·· ···· ··01art/05640.txt · Sidst ændret: 2023/05/24 23:57 af lb