Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05650

Vadefugle

Thorshane Phalaropus fulicarius eu05650

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: - Sommer: - Efterår: Meget sjælden

Fotos


Thorshane

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  

DOFBasen:2024


2023:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2022:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 26/27, 1/1)

11/10 - 12/10 1 1k rast Korshage (JR m.fl.) - suveræn fugl, der holdt til i strandkanten.

26/10-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 11··12

2021:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 25/26, 1/1)

23/10 11:49 1 V Korshage (CG m.fl) - måske samme, der senere er set i Havnebyen på Odden.

Vi er tilbage i normal gænge.

26/10-23 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2020:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 24/25, 1/1)

Ligesom den forrige i 2017 en i Hovvig og denne gang en langtids raster!

Set daglig 28/11 - 13/12 (PG m.fl.) - pænt mange kom forbi for at nyde fuglen.

26/10-23 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 13 16
Ndag 3 13 16
Fænologi 28.. ..13

2017:  Thorshane  Phalaropus fulicarius (0, 22/23 23/24, 1/1)
31/10 – 3/11 1 1k rast Hovvig (HVR + mange). Det må være ”årets vader”, og det var første gang denne pelagiske art blev set i Hovvig. Der var en klar relation til en langvarig kuling, der 2 dage tidligere sluttede med en regulær nordenstorm, således at observationen må være et ”storm-fald”. Rastede alle 4 dage i samme område i den østlige del af det yderste bassin, hvor den ofte roterede i sine små piruetter i turbulensen omkring nogle sten. Fuglen var i næsten ren vinterdragt med små rester af juvenil dragt på ryggen. Årets eneste svømmesneppe.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 31.. ..03

2016:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 21/22 22/23, 1/1)
30/9 08:35 1 NV Korshage i vinterdragt (EVR). Kom trækkende lavt ud af fjorden. Efter 10 årlige observationer på stribe var der ingen i 2015, men altså tilbage på listen i år. Som årets eneste svømmesneppe!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2014:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 20/21 21/22, 1/1) 
Vi kom i mål med en enkelt Thorshane 27/9 1 V Korshage (EVR). 10 år på stribe (!) med denne fine vader, som flaksede forbi ude ved den gule kost.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2013:  Thorshane  Phalaropus fulicarius   (0, 20 21, 1)
23/9 1 Ø Korshage (JHC, TPa, KR). Fint forbi på 50 m den ”forkerte vej”. Fik så holdt den gode stime som årlig siden 2005. Pludseligt set 9 år i træk. Skal sammenlignes med 1984 (første observation i Rørvig) – 2004, hvor arten kun er set i 6 ud af 21 år!

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
N 1 1
Fænologi 23

2012:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 18 19, 2)
For andet år i træk hele 2 individer fra og på det absolutte Thors-hotspot: Korshage.
9/10 1 1k V Korshage (JB, JHC, TPA, US) – en klassiker på en vinddag, hvirvlede rundt om hjørnet, skød tæt forbi observatørerne og zig-zaggede så videre ud over havet mod V-NV.
29/12 – 31/12 1 1k rastende Korshage (CS + 7) derimod en helt usædvanlig tre-dages rastende fugl, der i vind og højvande havde parkeret sig i læ bag spidsen. Fouragerede på strandens tang-opskyl og yndede at svømme i et par små temporære krapsøer. Ind imellem små ture ud på havet, undertiden med et lille tyndt ”tick”. Berettiget tilløbsstykke. Helt uræd. Fik derimod ikke stemlet sig ind i 2013. Nytårsnat faldt vind og vandstand, og så var det turbulente hjørne ikke længere tillokkende.
Note: Desværre, nej. Odinshane ikke glemt. Vi endte i 0.

DOFBasen:2012


2011:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 16 17, 2)
14/9 1 V Korshage (16:27) (EVR) og 24/12 1 i vinterdragt V efter rast Korshage (11:34 - 11:39) (JHC).
Fint med 2 Thorshøns. Tilmed flyttede begge fugle fænologidato! Septemberfuglen var den tidligste og “julegaven” i december den absolut seneste fugl på halvøen.

DOFBasen:2011


2010:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 14 15, 2)
Hele 2 Thorshaner Korshage 19/9, 1 V 8:49 (EVR) og 1 V 11:26 efter kortvarig rast (LB, KR, KES). Begge fugle kom sydfra, den sidste plukkedes i øvrigt på stemmen. En del fugle i Danmark medio/ultimo september 2010, bl.a. en vesttrækker dagen inden ved Klint.

DOFBasen:2010


2009:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 13 14, 1)
Da en Thorshane i vinterdragt stak vestover ved Korshage 7/10 (07:41), var det femte år på stribe at denne fine vadefugl blev set på Rørvighalvøen. Observatøren (EVR) fik hermed også registreret den eneste Thorshane på Sjælland i 2009.
Som det fremgår af diagrammet var tidspunktet helt normalt.
Årsfordelingen, siden Thorshanen kom på Rørviglisten i 1984.

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1

 Thorshane, alle obs 1973-2009

DOFBasen:2009


2008:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 12 13, 1)
For fjerde år i træk fik vi besøg af en Thorshane. 17/10 1 1k V-NV (14:12) Korshage (JB, JHC). Tidspunktet er normalt, og fuglen var en af blot tre fund på Sjælland i 2008.

DOFBasen:2008


2007:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 11 12, 1)
Thorshane nummer 12 blev set på Korshage: 6/11 1 V til rast lige bag brændningen (08:33) ses herefter fint liggende på vandet frem til (08:39), hvor den letter og passerer tæt forbi os mod V/NV. Var i ren vinterdragt (JHC, AF).
For tidsfordeling af Thorshane se diagrammerne.

DOFBasen:2007


2006:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 9 10, 2)
Gensyn med denne sjældne vadefugl for andet år i træk. 11/11 1 Korshage (CG) og 12/11 1 Dybesø (EVR).
Om der virkelig er tale om to forskellige fugle bliver aldrig opklaret - men flot med to fund samme år.

DOFBasen:2006


2005:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 8 9, 1)
Så dukkede denne fine vadefugl atter op på Korshage, idet en fugl trak V-NV efter et intermezzo med rast på havet 12/12 (11:10 – 11:13) til glæde for observatørerne (AF og JHC).
Arten er tidligere set 1984, 1988 (2), 1991 (2), 1995, 1996 og 2001. Månedsfordelingen fremgår af diagrammet.

DOFBasen:2005


2001:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 7 8, 1)
Rørvigs Thorshane nummer 8 blev set 28/10, hvor en fugl rastede på Korshage kl. 13.20 -13.25 (EVR). Arten er tidligere set i 1984, 1988 (2), 1991 (2), 1995 og 1996.

DOFBasen:2001


1997:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 7, 1/1)
Tilfældig gæst. 6 fund af 7 fugle.

11/12 1984 1 NV Korshage 10/11 1991 2 V Korshage
30/09 1988 1 NV Korshage 12/11 1995 1 V Korshage
1/10 1988 1 NV Korshage 3/10 1996 1 V Korshage

Alle fugle er registreret i forbindelse med havfugleobservationer.

27-03-23 LB Tilføjelse: 23/9 09:19 1 1k V Korshage (JHC) - kort rast på havet.

DOFBasen:1997


1996:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 6, 1)
For andet år i træk dukkede denne art op på Korshage: 3/10 1 V (07:04) (HVR).

DOFBasen:1996


1995:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 5, 1)
12/11 1 ad V Korshage (09:02) (PKK). Er første gensyn med denne sjældne vadefugl siden 1991, hvor 2 blev set på Korshage.

DOFBasen:1995


 Thorshane  Phalaropus fulicarius 

1991: (0, 3, 2)
10/11 2 V KH (JHC,TS)

1988: (0, 1, 2)
30/9 07:47 1 NV KH (EVR,HVR).
1/10 06:45 1 juv NV til R, smed sig på vandet (JB, LB, EVR).
2. og 3. iagttagelse fra Rørvig.

1984: (0, 0, 1)
11/12 10:25 1 NV KH (JB).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 11··12

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 14 17
Ndag 3 13 16
Fænologi 28·· ··13

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 31·· ··03

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 09 29··31

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 14 24

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 19

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 11··12

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/05650.txt · Sidst ændret: 2023/05/09 12:58 af lb