Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05660

Mågefugle - Alkefugle

Mellemkjove Stercorarius pomarinus eu05660

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: - Sommer: Tilfældig Efterår: Sjælden

Fotos


Mellemkjove

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  

DOFBasen:2024


2023:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 05··07

2022:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 253, 5)

3/10 1 1k rast (inden 11:00) og 12:56 1 1k V (JHV) samt 4/10 15:28 - 15:35 3 rast → NV (EVR) alle Korshage.

11/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 03··04

2021:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 251, 2)

24/9 11:23 1 1k V (JB, JSt) og 25/9 09:32 1 1k V (JHC) begge Korshage.

26/10-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 24..25

2020:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 249, 2)

4/11 10:52 1 1k V (JHC) og 19/11 15:12 1 1k V (JB, JHC, JSV) begge Korshage.

26/10-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04..19

2018:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus (0, 243, 6)   
Endnu et år med meget få unge Mellemkjover fra tundraen, men et velplaceret stormlavtryk ultimo september og tilgang af også nogle ældre fugle gav 6 observationer af Mellemkjove. Det svarer til de sidste 10 års gennemsnit på 5. 1985 er fortsat det ubetinget største år med hele 78 observationer.
Alle observationer var fra Korshage: 23/9 1k rast og derefter NV (SA, JHC, EVR), 24/9 1 ad V (JHC), 26/9 1 trk (JHA, JSJ), 29/9 1 1k V (BHA, DEP), 30/9 1 trk (JSJ, HL) og 22/10 1 1k V (JLR).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 6 1 7
MaxRst 1 1
Nobs 6 1 7
Ndag 5 1 6
Fænologi 23.. ..22

2017:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus (0, 241, 2)  
Helt svigtende tilgang af 1k Mellemkjover fra Arktis – kun omkring 10 set på landsplan. Samtidig endnu et efterår næsten uden egentlige storme eller dage med kraftige vinde fra det NV-lige hjørne og dermed generelt få observationer af Kjover.
På den baggrund er kun 2 fugle ikke overraskende. Begge beskrives som formodede subad/ad. Den første 5/10 rastende ved Korshage blev set samtidig med Sortbrynet Albatros, som den mobbede, hvoreefter den trak V (LB, PEL, KR, JS). Observationen var ikke ledsaget af mange detaljer, da fokus naturligt var på Albatrossen. Den anden blev set 27/10 NV Korshage (EVR) på mere end 1 km afstand.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 05..27

2016:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus (0, 238, 3)   
Efteråret var næsten uden egentlige storme eller dage med kraftige vinde fra NV-lig retning og dermed generelt få observationer af Kjover. Tredje juledag gav en mindre storm, som medførte gode observationer. I alt blev det til 3 trækkende Mellemkjover alle fra Korshage: 10/8 1 3k V (JHC). Observationen var ledsaget af følgende kommentar: ”set fantastisk flot i sublimt aftenlys/medlys, da den passerede på ca 5 - 10 meters afstand over stranden i øjenhøjde sammen med en adult og en juvenil Sildemåge”. 27/12 2 1k NV efter rast (JHC, CMG, EVR, VWS).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 10 27

2015:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus (0, 235, 3)   
Året var præget af den fuldstændigt svigtende tilgang af 1k Mellemkjover i efteråret 2015. Vindene var der i den sene periode af efteråret, men der var ingen unge Kjover. Arten blev dog alligevel set:
4/1 1 2k S Korshage – typisk vinterobs efter stort inflow af 1k Mellemkjover i efteråret 2014.
9/11 2 ad SV Korshage (CMG) – en usædvanlig (og sej!) observation. Begge fugle havde haleforlængelse som snoede køllehaler. Gamle Mellemkjover i november er en sjælden forekomst, men det er kendt, at halen kan være ufældet også på dette sene tidspunkt. Der blev set en lignende gammel fugl ved Skagen i samme tidsrum.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 04 09

2014:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 213, 22)
Efteråret gav en massiv invasion af 1k Mellemkjover efter et godt gnaver år på ynglepladserne. De helt store tal kom alle fra Østersølokaliteterne, mens forekomsten i Kattegat var betydeligt mere afdæmpet. Samtidig var der i perioden næsten fuldstændigt fravær af vinde fra den nordvestlige sektor, der er optimale for at se Kjover og andre havfugle fra Korshage.
Alligevel betød invasionen et stort antal observationer i Rørvig. En total på 22 er i fuglestationens tid kun overgået af 1985 med 79 observationer. Alle observationer er fra Korshage. Træk: 21/9 1 ad V, 25/9 10 trk heraf 1 ad, 27/9 1 S, 28/9 1 1k V, 29/9 1 1k NV, 20/10 2 1k V, 21/10 1 1k Ø, 28/10 1 1k V og 25/11 2 1k V. Rastende: 25/9 2 1k.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 4 2 17
Total 16 4 2 22
MaxRst 2 2
Nobs 14 3 1 18
Ndag 5 3 1 9
Fænologi 21.. …. ..25

2013:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 212, 1)
For andet år i træk gav det kun én enkelt trækkende Mellemkjove ved Korshage:
13/11 1 1k V 12:55 (EVR).
Årets enlige observation ligger under de sidste 10 års gennemsnit på 5.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
N 1 1
Fænologi 13

2012:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 211, 1)
Året gav kun én enkelt trækkende Mellemkjove ved Korshage:
30/9 1 ad vdr V 09:45 Korshage (EVR, BV).
Helt svigt af 1k, men efter medio oktober forekom ingen af de vejrsituationer, der normalt bringer unge Mellemkjover forbi Korshage.
Det gennemsnittelige antal observationer pr. år de sidste 10 år er 5.

DOFBasen:2012


2011:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 205, 6)
Året gav i alt 6 trækkende Mellemkjover:
15/9 1 lys fase SØ 09:56 (JB, JHC, EVR)
7/10 1 1k trk 09:15 (EVR)
28/11 1 1k V 13:22 (JB, DO)
10/12 1 1k V 12:05 (JB)
24/12 2 1k mellem fase V hhv 11:12 og 11:24 (JHC)

DOFBasen:2011


2010:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 200, 5)
22/10 2 mellemfase NV hhv. 12:20 og 14:36 antagelig efter, at de havde været et godt smut inde i fjorden - se 2 kjove sp. kl. 09:46 (JB, JHC, KR), 5/11 13:55 2 1k Ø Korshage (JHC, EVR) og 6/11 12:50 1 1k+ NV Korshage (EVR). Alt i alt meget normalt - jævnfør tabeller nedenfor.
Sum af årstotaler opsummeret på 4-årsperioder fra de sidste 40 år fremgår af tabellen.

1970 - 73 1974 - 77 1978 - 81 1982 - 85 1986 - 89 1990 - 93 1994 - 97 1998 - 01 2002 - 05 2006 - 09
0 0 5 99 15 14 23 8 17 19

Skulle ifølge teorien være en cyklisk art med nogenlunde fire år mellem toppene. Svarer jo rimelig godt til ovenstående tabel. Ser man på de enkelte topår fås følgende tal, idet vinterfugle (jan - feb) fra det efterfølgende år er medregnet i det angivne år: 1982 (16), 1985 (79), 1988 (13), 1991 (11) 1994 (7), 1997 (7), 2005 (10) og 2007 (12). Det ses, at cyklus er smukt treårig helt fra1982 til1997, hvorefter systemet krakelerer. Man kunne fristes til at korrelere med Tjernobil, men det var som bekendt allerede i 1986, så årsagen skal findes andet steds?
Fordeling af topår på nedenstående kategorier af år

Havfugleår: 2 1985, 1997
Gnaverår: 0
Fællesår: 2 2005, 2007
Ingen af delene: 4 1982, 1988, 1991, 1994

giver et noget overraskende resultat. Åbenbart ligger ynglepladserne for Falsterbos Fjeldvåger og vores Mellemkjover så langt fra hinanden (Nordskandinavien hhv. Sibirien), at svingninger i gnaverbestandene de to steder intet har til fælles.
Lidt nostalgi til at oppebære optimismen fremover - de 10 største trækdage:

03-11-85 11-11-85 08-11-88 12-11-85 29-10-85 15-11-05 20-11-82 07-11-07 21-11-82 12-10-85
30 17 11 11 11 7 6 5 4 4

Bemærk topåret 1985, der tegner sig for de 5 af dagene (og knapt 40% af den samlede total!). Noter endvidere, at hele tre af disse dage er år, der karakteriseret som '0' år ovenfor.

DOFBasen:2010


2009:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 198 197, 3)
Ganske som sidste år er 3 fugle tilkommet redaktionen: 24/9 1 1k rast herefter NV (JHC, AF), 9/10 1 ad NV og 1 1k NV alle Korshage (JB, LB, EVR). De to fugle 9/10 trak forbi Korshage med 1 - 2 minutters mellemrum med den unge fugl lige i hælene på den gamle.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
6 0 0 1 2 4 10 1 12 3

DOFBasen:2009


2008:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 195 194, 3)
Efter sidste års flotte resultat med 12 Mellemkjover blev 2008 et mere almindeligt år med 3 fugle på tre dage: 28/9 1 1k mørk Ø (LB, JHC), 17/10 1 1k NV (JB, LB, JHC) og 20/11 1 2k+ NV (JHC) alle trækkende Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2 6 0 0 1 2 4 10 1 12

DOFBasen:2008


2007:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 183 182, 12)
Et rigtig flot år for Mellemkjove. Antalsmæssigt bliver året kun overgået af 1985, som var et usædvanligt år med hele 79 fugle. En årstotal på 12 fugle blev ligeledes registreret i årene 1982 og 1988. Alle observationer nævnes: 18/10 2 (JHC), 3/11 1 (HBR, JHC), 4/11 1 (EVR), 6/11 1 (AF, JHC), 7/11 5 (AF, JHC), 9/11 1 (EVR, JS) og 10/11 1 (EVR) alle trækkende Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
7 2 6 0 0 1 2 4 10 1

DOFBasen:2007


2006:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 182 181, 1)
Arten holder lige skansen med et enkelt fund: 27/10 1 ad lys Ø Korshage (JHC, AF)
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
6 7 2 6 0 0 1 2 4 10

DOFBasen:2006


2005:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 172 171, 10)
Det bedste år siden 1991, som ligeledes bød på 10 Mellemkjover. Alle observationer nævnes: 21/1 1 2k NV (11:20) (JB), 26/10 1 1k NV (12:56) (EVR), 15/11 7 1k V (JHC, HVR) og 15/12 1 1k rastende herefter NV (13:06) (JHC) alle fra Korshage. Observationen 15/11 med 7 fugle er stationens sjette højeste dagstotal.
Figuren viser årstotaler siden 1978 (NB. årstotalen for 1985 med fantastiske 79 fugle går ud over skalaen).

DOFBasen:2005


2004:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 168 167, 4)
Det bedste år siden 1999 med tre efterårsobsdage med 4 fugle:
22/9 1 1k SØ 07:45 og 1 3k V 13:54 (JHC)
24/9 1 ad Ø 07:13 (KES, AT)
26/9 1 1k V 09:11 (EVR)
Alle ovennævnte obs er fra Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 166 165, 2)
Rørvighalvøens tredje fund af en forårstrækkende fugl blev en realitet med denne noget sene observation, 2/6 1 trk Korhage (AF). Efteråret bød ligeledes på en enkelt observation, 11/10 1 2k V Korshage (12.27) (LB, JHC, EVR, KES). To Mellemkjover på ét år er normalt.

DOFBasen:2003


2002:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 165 164, 1)
11/5 16:48 1 ad lys fase NØ Nørrevang (JB, JHC, AF, JS, KES, SS).
Dette er kun det 2. fund af en forårs- og indlandstrækkende Mellemkjove fra Rørvig. Fuglen opdagedes kommende inde over land fra bakken på Nørrevang, hvor en gruppe kiggede efter dagens sidste rovfugletræk.
Allerede dagen efter den Sortvingede Braksvale blev der således opdaget endnu en overraskende fugl på halvøen. Understreger at det kan betale sig at holde længe ud på de store østenvindsdage.

DOFBasen:2002


1999:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 159 158, 6)
Året bød på seks Mellemkjover, hvilket ikke afviger fra de sidste års trend. Arten blev noteret på blot tre dage: 9/10 2 V - SV 13.23 og 13.26 (JHC, EVR, HVR), 13/10 1 V (AF) samt 4/12 3 1K NV (2 10.00 og 1 10.08) (EVR) alle Korshage. Det er første gang, der er gjort fund af Mellemkjove primo december på Rørvighalvøen.

DOFBasen:1999


1998:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 157 156, 2)
Første februarfund af Mellemkjove på Rørvighalvøen blev en kendsgerning, da en 1 ad trak NV ud for Korshage 28/2 (EVR). Årets andet fund falder inden for artens kulminationsperiode: 31/10 1 lys V KH (JHC, EVR, HVR).

DOFBasen:1998


1997:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (18, 150, 7 6)
Fænologi: (18/5) og (7/9) - (29/1)
Meget sjælden vinter- efterårstrækgæst. Tilfældig vinter og forårsgæst.
Hovedparten af Mellemkjoverne (65%) er set i november måned og det skyldes især 1985, som slog alle recorder, idet ialt 79 fugle trak forbi Korshage. Det er over halvdelen af alle Mellemkjover set igennem 25 år. Materialet viser en lille tendens, idet der med 3 års mellemrum er en pæn forekomst af Mellemkjove. Det kan være udtryk for, at arten hvert tredie år har en vellykket sæson i sine sibiriske yngleområder. Materialet er småt, men viser tydeligt, at årene med mange Mellemkjover har en stor andel juvenile fugle. I 1985 var 95 % af de aldersbestemte fugle således juvenile. For Sjælland kan årene 1982, 1985 og 1988 fremvise årstotaler på over hundrede, hvorimod årene imellem ligger omkring 25 fugle. Mellemkjoven overvintrer spredt i Atlanterhavet, og det er helt normalt med fugle, som tilbringer vinteren i Nordsøen. Det forklarer hvorfor Mellemkjove er kjovearten med flest vinterfund.

Største 3/11-1985 11/11-1985 8/11-1985 12/11-1985 29/10-1988
Trækdage 30 17 11 11 11
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 0 / 0 3 / 12 18 / 79 5 / 12 5 / 7

1997: Året bød på 6 Mellemkjover, og det må siges at være et ganske pænt resultat. Året gør sig bemærket ved, at alle observationerne er gjort i oktober: 1/10 1 1k SØ/R 08:45, 2/10 1 ad NV 08:51, 3/10 1 subad NV 10:06, 5/10 1 ad S 07:32 samt 24/10 2 1k V (06:55 og 07:13) alle Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 144, 6)
Årets seks efterårsfugle blev set fra Korshage på følgende dage:
25/10 1 1k rast (10:20), 27/10 1 ad V (10:08), 30/10 1 1k V (12:36), 3/11 1 1k (08:35)og 13/11 2 1k V (08:57, 09:51).

DOFBasen:1996


1995:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 140, 4)
Meget sparsom forekomst og langt under niveauet for mange andre oceangående fugle dette efterår:
23/9 1 ad lys V Korshage (LB), 29/9 1 ad lys + 1 V Korshage (LB, EVR, HVR) og 20/10 1 1k V Korshage (JB, EVR, HVR).

DOFBasen:1995


Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  

1994: 7
Følgende efterårstrækkere fra Korshage:
17/9 1 lys ad. Ø + 1 ad. R (JC,HVR),
29/9 1 ad. (HVR),
1/10 1 lys ad. S-SV (JC,EVR,HVR,KES),
16/11 2 1K og 1 2K NV (LB.HVR),
hvilket må betragtes som en ret normal forekomst, men dog over gennemsnittet i 90' erne.
90' erne gav iøvrigt følgende årstotaler:

1990 1991 1992 1993
0 10 1 3

Ud fra vort hidtidige materiale at dømme, er der en tendens til hyppigere optræden hvert 3.- 4. år og det skal ses i forbindelse med fødesituationen i Sibirien.

1993: 3
En af de efterhånden traditionelle vinterobs.:
23/1 1 imm. 2-3K V KH (JC,JB,LB,EVR,HVR,KES),
samt
17/10 2 imm. 2K S KH (09.55) (LB,EVR,HVR,mfl).

1992: 1
5/1 1 2K NV KH (JB,JC,EVR).

1991: 10
7/9 1 ad/subad NV (JB,HVR),
2/10 2 V (TS),
19/10 1 lys ad NV (EVR,HVR,KES,TS m.fl.),
9/11 3 1K V (JC),
10/11 2 1K NV (JC,EVR,TS),
24/12 1 1K V (JC),
alle KH. Normalt år.

1990: –

1989: 2
22/1 1 2k R KH (JC),
15/10 1 ad lys SV KH (JB,PEL,EVR).
Det er ikke første gang der ses januar-kjover. I januar 1983 blev flere individer iagttaget under de hyppige vinterstorme. Den er dog normalt sjælden i de danske farvande i vintermånederne.

1988: 12
Et år over gennemsnittet. Denne den senest forkommende af kjoverne slog til den 29/10 i iskold NØ-kuling.
29/10 11 1k V-NV (9:56-11:45) KH (JB,EVR,HVR,BV),
2/11 1 NV (7:25) KH (HVR).

1987: 1
27/9 1 ad V (8:30) KH (JB).

1986: –

1985: 79
1985 var Mellemkjovernes år og arten dominerede sammen med Søkonge helt efterårsbilledet på havfuglefronten.
Ikke færre end 78 fugle i perioden 7/9 - 12/11.
Forår:
18/5 16.50 1 NV HV (LB) , er vores første egentlige forårsobservation, bemærk iøvrigt lokaliteten.
Efterår:
7/9 1 V (EVR, HVR),
12/10 4 V (JB,HM,LL,EKT)
18/10 1 V (LL),
3/11 30 V (LL,EVR,HVR),
6/11 1 S (LL),
7/11 1 V (LL),
8/11 11 V (LL),
10/11 1 NV (JC),
11/11 17 V (JB),
12/11 11 V (EVR, HVR).

Aldersfordeling:

Antal %-fordeling af aldersbestemte
Ad 2 3% 3%
Imm 1 1% 2%
Juv (1K) 60 77% 95%
Mørke 1 1% -
uspec. 14 18% -
I alt 78 78 63

(Se tabellen side 9.)

1984: 2
14/10 2 juv W (09:48,09:51) KH (LB,JC,LL,EVR, m.fl.).
Arten er årlig gæst i efterårsmånederne. I den sidste 7-års periode er der kun et år (1981) uden Mellemkjover.

1983: 6
Efterdønningerne af sidste års storinvasion viste sig ved et par storme i januar:
16/1 2 W (2k) (13.05,13.45) KH (EVR),
19/1 1 W (2k) (11.28) KH (JC),
29/1 1 W-R (2k) (11.15) ud for Dybesø (BR, EVR).
Med kun to iagttagelser i efteråret må sæsonen betegnes som skuffende, især på baggrund af de mange storme og store antal andre havfugle:
7/9 1 juv. W (1k) (08.59) KH (JC),
6/10 1 1ys ad. NW (08.59) KH (EVR).

1982: 12
Nærmest invasionsagtig optræden i november, hvilket passer glimrende med artens forekomst oktober/november i det øvrige Danmark. I alt 12 expl., alle KH:
13/11 2 juv (1K) (1 12.50 og 1 R 12.40-13.40 set sammen) (EVR),
20/11 2 ad lyse + 4 juv (1K) R-W (TA,JC,EVR,HVR, m.fl.),
21/11 4 juv. (1K) W (2 8.10, 8.17 og 8.50) (BBP, EVR, PR).
(Se iøvrigt tabel 1 side 12.)

1981: –

1980: 1
19/10 1 lys ad NW (14:45) KH (LL,EVR), som kom sammen med en juv parasiticus.
4. record, tidligere set i 1978 og 79.

1979: 2
27/11 2 juv R-W (9:45-11:27) KH (JC).
Tidligere kun set 1978.

1978: 2
Ny art for området
25/10 1 lys ad V (13:55) KH (LB),
16/11 1 juv V KH (JHC).

1977: –

1976: –

1975: –

1974: –

1973: –

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 03··04

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 24··25

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··19

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 5 1 6
MaxRst
Nobs 5 1 6
Ndag 5 1 6
Fænologi 23·· ··22

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 05··27

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 10 27

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 04 09

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 4 2 20
Total 16 4 2 22
MaxRst 2 2
Nobs 14 3 1 18
Ndag 5 3 1 9
Fænologi 21·· ···· ··25

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3 6
Total 1 1 1 3 6
MaxRst
Nobs 1 1 1 3 6
Ndag 1 1 1 2 5
Fænologi 15·· ···· ···· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 5
Total 2 3 5
MaxRst
Nobs 2 2 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 22·· ··06

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 24·· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 28·· ···· ··20

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 10 12
Total 2 10 12
MaxRst
Nobs 2 9 11
Ndag 1 6 7
Fænologi 18·· ··10

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 7 9
Total 1 1 7 1 10
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 7 1 10
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 21 26·· ···· ··15

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 22··26

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 02 11

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/05660.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 19:33 af lb