Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05670

Mågefugle - Alkefugle

Almindelig Kjove Stercorarius parasiticus eu05670

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: Sjælden Efterår: Fåtallig

Fotos


Almindelig Kjove

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2023:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 20 23 11 57
Total 4 1 22 25 11 63
MaxRst 1 1 2 2 1 2
Nobs 3 1 12 22 7 45
Ndag 3 1 10 14 5 33
Fænologi 06··22 29·· ···· ···· ··16

2022:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (,, 16)

En enkelt forårsiagttagelse: 1/5 1 mf rast Korshage (EVR).
Et meget magert efterår med blot 11 trækkende og 4 rastende fugle. 26/7 2 rast, 27/7 3 V, 14/9 4 V, 15/9 2 V + 1 rast, 16/9 2 V og 3/10 1 rast.

17/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 8 11
Total 1 5 9 1 16
MaxRst 1 2 1 1 2
Nobs 1 3 4 1 9
Ndag 1 2 3 1 7
Fænologi 01 26··27 14·· ··03

2021:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 1 16 2 1 24
Total 1 1 2 1 16 3 1 25
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 1 9 3 1 17
Ndag 1 1 1 1 5 3 1 13
Fænologi 17.. …. …. …. …. …. ..12

2020:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 6 13
Total 1 6 7 2 16
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 4 4 1 10
Ndag 1 4 2 1 8
Fænologi 17 08..30 07.. ..03

2019:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus (18, 2065, 72)

Forårstræk: 15/5 2 Ø efter rast Korshage (EVR) var eneste obs.
Efterårstræk: 7/7 - 30/9 i alt 68, flest 13/9 19. - I alt 14 observationsdage.
Endvidere 4 rastende fugle.

18/8-2020 LB   

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 65 70
Total 2 1 4 66 1 74
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 1 1 3 44 1 50
Ndag 1 1 2 12 1 17
Fænologi 15 07.. …. …. ..18

2018:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus (18, 1937, 128)  
Årstotalen på 128 ligger markant over de seneste 10 års gennemsnit på 31. Siden 1973 har der kun været to år, som har vist større træktal: 1991 (223) og 2007 (145).
Det blev til en enkelt observation i 1. halvår fra Korshage: 21/6 1 ad SV.
I andet halvår var der 122 trækkende kjover på 22 dage – første 5/8 og sidste 24/10. Dage med mindst 10 trækkende kjover ved Korshage: 15/9 10 V, 23/9 14 NV, 24/9 18 NV, 27/9 13 og 28/9 23. Af det samlede træk var 10 noteret til 1k.
Det blev til 5 rastende fugle: 11/8 2, 17/9 1, 22/9 1 og 22/10 1 alle Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 102 11 121
Total 1 9 107 14 131
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 1 7 45 12 65
Ndag 1 6 14 5 26
Fænologi 21 05.. …. ..24

2017:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus (18, 1905, 32)  
Årstotalen på 32 ligger væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 47. Det blev til to observationer fra første halvår fra Korshage: 6/4 1 Ø og 20/6 2 NV. Efterårets træk ved Korshage gav 20 kjover: 6/8 1 NV, 7/8 7 NV, 13/8 1 V, 14/8 1 NV, 20/8 1 V, 22/8 1 NV, 14/9 1 SV, 15/9 2 V, 5/10 2 V, 6/10 2 V og 27/10 1 V. Desuden blev det til 2 trækkende Rørvig Bugt: 29/8 2 S.
I alt 7 rastende fugle: 4/7 1, 1/8 1, 21/8 1, 22/8 1, 14/9 1, 16/9 1 og 6/10 1 alle Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 14 3 5 25
Total 1 2 1 17 5 6 32
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 10 4 4 21
Ndag 1 1 1 9 3 3 18
Fænologi 06 20.. …. …. …. ..27

2016:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus (18, 1888, 17)  
Årstotalen på 17 ligger væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 50. Ikke uventet med de manglende vestenvinde i september – primo oktober. Forårets træk var 3 alle fra Korshage: 28/3 2 Ø (JB, JHC, CG) og 17/5 1 V (EVR). Efterårets træk ved Korshage gav 7 kjover: 7/8 1 NV (EVR), 9/8 1 V (CMG), 11/8 1 V (JHC, CG, JR, JS), 20/8 1 NV (EVR) og 29/8 3 V (JHC, EVR).
I alt 7 rastende fugle: 31/3 1, 27/8 1, 30/8 1 og 31/8 4 alle Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 7 10
Total 3 1 13 17
MaxRst 1 3 3
Nobs 2 1 11 14
Ndag 2 1 8 11
Fænologi 28..31 17 07..31

2015:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus (18, 1877, 11)   
Årstotalen på 11 ligger væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 54. Ikke uventet med de manglende vestenvinde i september – primo oktober.
To observationer fra 1. halvår begge fra Korshage: 29/4 1 V (EVR, BV) og 1/5 1 Ø (EVR). Efterårets træk ved Korshage gav 9 Kjover: 6/9 3 NV, 7/9 4 NØ, 23/10 1 V og 30/11 1 SV. Rastende fugle: 20/9 2 og 25/9 1 alle Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 7 1 1 11
Total 1 1 10 1 1 14
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 4 1 1 8
Ndag 1 1 4 1 1 8
Fænologi 29.. ..01 06.. …. ..30

2014:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus   (18, 1802, 75)
Årstotalen på 75 ligger væsentligt over de seneste 10 års gennemsnit på 54.
Tre observationer fra 1. halvår alle fra Korshage: 20/4 1 ad trk, 13/5 1 V og 19/5 1 lys ad N, der kom over land set fra Nørrevang .
Efterårstræk ved Korshage gav 60 kjover, som fordelte sig over 17 observationsdage, hvor den absolut største træk dag var 9/9 med 18.
Første trækdag var 5/8 og sidste trækdag var 20/10.
Rastende fugle: Korshage 6/9 1, 10/9 3, 12/9 2, 14/9 1, 21/9 3, 25/9 1 ad og 30/10 1.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 7 37 9 56
Total 1 2 10 52 10 75
MaxRst 2 3 1 3
Nobs 1 2 6 30 6 45
Ndag 1 2 6 13 2 24
Fænologi 20.. ..19 05.. …. ..30

2013:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1776, 26)
Alle observationer er fra 2. halvår. Efterårets træk ved Korshage fordelte sig over 9 observationsdage, hvor de største trækdage var 31/8 og 1/9 hver med 6 Kjover.
Første trækdag var 14/8 med 2 ad V. Sidste trækdag var 17/11 med 1 1k V. Den største del af trækket blev observeret i dagene 31/8 - 2/9.
Med et samlet træk på 24 ligger året væsentligt under de sidste 10 års gennemsnit på 56.
Rastende fugle: 16/7 1 Skansehage og 12/10 1 Korshage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 13 3 24
Total 1 8 13 1 3 26
MaxRst 1 1 1
N 1 2 7 1 3 14
Fænologi 16.. …. …. …. ..17

2012:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1742, 34)
Det blev til 2 observationer i første halvår begge fra Korshage – 18/4 1 Ø (JHC, EVR) og 30/4 1 Ø (EVR).
Efterårets træk ved Korshage fordelte sig over 12 observationsdage, hvor den største træk dag var 7/9 med 6 Kjover. Første trækdag var 23/8 med en enkelt Kjove Ø. Sidste trækdag var 9/10 med 1 Kjove NV. Den største del af trækket blev observeret i dagene 5/9 til 8/9.
Med en samlet efterårstræk på 27 var 2012 et middel godt år.
Rastende fugle: 6/9 – 8/9 1, 10/9 1, 15/9 1, 20/9 1 og 22/9 2.
Årstotalerne for de seneste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
13 41 79 50 49 145 25 39 22 75

DOFBasen:2012


2011:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1667, 75)
Det blev til enkelt observation fra første halvår 25/6 1 trk Korshage (EVR).
Efterårets træk fordelte sig over 17 observationsdage, hvor den største trækdag var 7/10 med 19 kjover. Første trækdag var 10/8 med 4 kjover NV. Sidste trækdag var 20/10 med 1 kjove V. Den største del af trækket blev observeret i første halvdel af oktober mellem 5/10 og 12/10, hvor vejret var præget af kraftige vinde 7 – 12 m/sek fra V og NV. Med en træksum på 68 kom 2011 ind på top 3 for de sidste 10 år.
Rastende fugle: 9/8 2, 3/9 1, 15/9 1 og i perioden 25/9 – 12/10 de fleste dage med enkelte rastende og den 28/ 9 3 rastende.

DOFBasen:2011


2010:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1645, 22)
Der er foretaget en større revision af tidligere årstotaler - resultatet fremgår af artsarkivet på nettet.
Det kan konkluderes, at 2010 var et af de mere beskedne år.
Forår: 23/5 1 imm V → rast.
Sommer: 21/6 1 ad rast.
Efterårstræk: 23/8 1, 25/8 12, 26/8 2, 21/9 2 og 5/11 1 - alt 18.
Rastende fugle: 24/8 1, 28/8 2, 19/9 1 imm og (21/9 2) - bringer efterårssummen op på 22.
Samtlige fugle fra Korshage.
Sum af årstotaler opsummeret på 4-årsperioder fra de sidste 40 år fremgår af tabellen.

1970 - 73 1974 - 77 1978 - 81 1982 - 85 1986 - 89 1990 - 93 1994 - 97 1998 - 01 2002 - 05 2006 - 09
36 71 257 232 113 304 154 53 186 257

Variationerne i forekomsterne ligner mere en havfugl end en gnaverspecialist. De største år har været: 1978 (90), 1979 (98), 1985 (95), 1991 (223), 1997 (99) og 2007 (144).
Fordeling af topår på nedenstående kategorier af år

Havfugleår: 2 1985, 1997
Gnaverår: 0
Fællesår: 2 1978, 2007
Ingen af delene: 2 1979, 1991

De 10 største trækdage er spredt på hele otte år, kun 1979 og 2007 forekommer to gange. Bemærk også store dage i år, der ikke er topår for arten (1984, 1988 og 2003):

05-09-91 15-09-79 03-09-07 23-08-03 08-09-88 01-09-84 28-09-85 19-09-97 28-08-07 29-09-79
187 39 35 26 24 23 23 22 22 20

Topdagen skulle stadig være den største i DK - følgende dage med over 100 fugle foreligger ifølge DOFbasen:
11/9 1994 180 S Blåvands Huk
30/8 1993 176 Blåvands Huk
11/9 1984 172 N Blåvands Huk
10/9 1994 133 N Blåvands Huk
12/9 1996 119 N Blåvands Huk
3/9 1995 111 trk Vejby Klit
22/9 1982 110 S Nørre Lyngvig
30/8 2008 102 SV Gedser Odde
I øvrigt bemærkelsesværdigt, at stort set alle disse dage har over 10 år på bagen.
-
Tilføjelser:
1984: 22/10 1 juv V Korshage (UR) -årstotal dermed 59.
2001: 9/8 1 N Korshage (AF) - årstotal dermed 8.
2002: 15/9 1 ad SV Kysten ud for Sandflugtsplantagen (SAL) - se nedenfor.
2003: 27/9 1 Korshage (CNø) - årstotal dermed 42.
2005: 28/4 1 R Kysten ud for Sandflugtsplantagen, 21/8 1 mf R Skansehage og 16/9 1 mf V Korshage (LB) - årstotal dermed 53.
2008: 19/10 1 juv R Korshage (LAN) - årstotal dermed 26.
-
Rettelser:
1982 Når fuglene i rapporten tælles sammen fås 25 og ikke kun 24.
2002 Når fuglene i rapporten tælles sammen fås 14 og ikke kun 13 - årstotal dermed 15.
2004 22/9 kun 14 fugle ikke 17 - årstotal dermed 76.
2006: 5/9 11 ikke 10 og 27/10 2 ikke 3.
2007: 27/8 5 ikke 6, 28/8 22 ikke 19 og 3/9 35 ikke 38- årstotal dermed 144.
2009 1/10 3 ikke 4 - årstotal dermed 38.

DOFBasen:2010


2009:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1604, 39)
Igen i år observationer fra første halvår: 28/5 1 mørk rast (EVR) og 4/6 3 (2 NV og 1 rast) (JHC) alle Korshage. Fra andet halvår: 13/8 1, 18/8 2, 13/9 2, 23/9 5, 24/9 1, 25/9 1, 28/9 4, 29/9 4, 1/10 4, 4/10 3, 5/10 6 og 9/10 2 alle Korshage
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
23 4 6 13 41 79 50 49 145 25

DOFBasen:2009


2008:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1579, 25)
En enkelt observation fra 1. halvår: 21/6 1 mørk V (EVR). Fra 2. halvår 24 fugle fordelt på blot syv dage: 9/8 2 ad og 1 mørk, 28/8 4 V, 29/8 3 NV, 31/8 1 mørk Ø, 7/9 1 N, 28/9 4 V og 17/10 8 1k NV alle fugle set trækkende V/NV Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
18 23 4 6 13 41 79 50 49 145

DOFBasen:2008


2007:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1434, 145)
Ingen observationer fra første halvår. Derimod leverer andet halvår den næsthøjeste årstotal i fuglestationens historie kun overgået af 1991 som havde 223 Almindelige Kjover. Alle observationer nævnes: 30/7 1, 31/7 3, 26/8 3, 27/8 6, 28/8 19, 29/8 16, 30/8 4, 2/9 4, 3/9 38, 4/9 6, 8/9 13, 9/9 11, 10/9 2 Ø Dybesø kyst, 15/9 5, 16/9 2, 18/9 5, 19/9 1, 12/10 4, 3/11 1 og 7/11 1. Hvor intet andet er nævnt, drejer det sig om fugle set trækkende V/NV Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
99 18 23 4 6 13 41 79 50 49

DOFBasen:2007


2006:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1385, 49)
Årets resultat ligger fint på linie med de seneste tre år: 29/4 1, 6/5 1, 26/5 1, 24/8 1, 27/8 2 rast udfor Flyndersø, 1/9 1, 3/9 1, 4/9 10, 4/9 1 Dybesøkysten, 5/9 10, 8/9 7, 9/9 2, 22/9 1, 8/10 6, 27/10 3 og 28/10 1. Hvor intet andet er nævnt, drejer det sig om fugle set trækkende vest eller nordvest ved Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
9 99 18 23 4 6 13 41 79 50

DOFBasen:2006


2005:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1335, 50)
Alle observationer nævnes: 17/4 1 NØ (mellemfase), 23/4 1, 7/5 3 (2 2k og 1 lys ad), 17/7 1 2k V, 10/8 2, 13/8 1 R Skansehage, 18/8 1 N Hovvig, 19/8 1 R Skansehage, 20/8 1 S og 1 trk Plantagekysten, 21/8 2 R (1k og ad), 26/8 2 1k, 27/8 3 1k R, 28/8 1 1k V, 11/9 1 NV, 15/9 17 (heraf 5 1k, 2 ad mellemfase og 3 ad mørke), 23/10 3 ad mørk Ø, 26/10 6 NV (3 1k og 3 2k) og 15/11 2.
Hvis ingen lokalitet er angivet, drejer det sig om Korshage.
Gennemsnittet for årene siden 1973 er 42 fugle per år, hvilket årets resultat må siges at ligge ganske tæt på. Årstotalerne de sidste 10 år fremgår af tabellen.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
20 9 99 18 23 4 6 13 41 79

DOFBasen:2005


2004:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1255, 79)
Igen et år med forårsfugle ved Korshage og med hele tre fund af fem fugle blev det desuden til et rekordforår (2002 med tre og 1993 med fire fugle er nærmeste). Fra andet halvår meldes om 66 fugle.
Alle observationer nævnes: 7/5 1 ad rast, 20/5 2, 16/6 2, 6/7 1, 15/8 1 imm rast, 22/8 2 V, 26/8 1 mørk Ø, 4/9 1, 15/9 1 V, 16/9 5 V, 19/9 2 S heraf 1 Skansehage, 21/9 7, 22/9 15 trk og 2 rast, 23/9 10, 24/9 8, 25/9 5, 26/9 4, 27/9 4 og 28/9 5, hvor intet andet er nævnt, drejer det sig om trækkende fugle ved Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1214, 41)
Foråret bød på en af de efterhånden traditionelle, men stadig sjældne forekomster: 24/4 25/4 1 rst Korshage (JHC). Desuden en sjælden sommer observation: 12/7 3 V Korshage (EVR). Det vidner om, at det kan betale sig at kigge efter havfugle hele året, blot det blæser en smule fra nordvest. Andet halvår bød på 37 Almindelige Kjover mellem 15/8 og 12/10, med største dag 23/8 26 trk Korshage. Der er siden 1973 ser 41 kjover per år i gennemnit. Forekomsten i 2003 må altså derfor siges at være overordenligt normalt.

DOFBasen:2003


2002:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1200, 13)
Et forår med hele tre trækkende Almindelige Kjover er ikke set siden 1993 hvor fire fugle blev noteret. Forårsfugle er ikke almindelige i Kattegat. Årets tre fugle fordeler sig på to fund: 2/5 2 ad SØ Korshage og 20/5 1 ad Ø Nørrevang. Et enkelt af de sjældne sommerfund blev gjort 23/7 1 ad V Rørvig Bugt. Efteråret disker op med blot ni fugle fordelt på tre datoer, hvilket ligger i tråd med de sidste år: 1/9 8 NV, 4/10 1 rastende og 28/10 1 NV, alle Korshage.
Figuren viser årstotalerne for Almindelig Kjove og kjove sp. for alle årene siden 1973.

DOFBasen:2002


2001:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1193, 7)
Endnu et dårligt år for kjoverne i tråd med år 2000. Blot 7 trækkende kjover på to dage ved Korshage: 8/9 2 N og 9/9 5 V.

DOFBasen:2001


2000:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1189, 4)
Det blev et dårligt år for kjoverne.
25/8 3 V Korshage og 26/8 1 V Korshage er alt.

DOFBasen:2000


1999:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1166, 23)
En af de sjældne forårsobservationer kom i hus 8/5 1 ad Ø Korshage og en tidlig augustfugl blev set 16/8 1 trk Korshage. I midten af oktober fik Rørvig regelmæssigt besøg af arten: 9/10 9 trk og 1 rst (1 mørk og 1 1K), 10/10 1 trk, 12/10 1 N og 3 V (2 mørke), 13/10 5 V og 1 NV (2 mørke) alle Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1148, 18)
Alle årets Almindelige Kjover er set fra Korshage: 5/6 1 mørk V, 8/8 3 (lys + 2 mørke) V, 18/8 2 rst, 19/8 3 V og 2 rst, 28/8 1 mørk rst, 16/10 2 trk, 18/10 3 V og 31/10 1 mørk S. Fuglen fra 5/6 er et af vore ganske få fund fra juni måned, og 11 fugle i august er mange.

DOFBasen:1998


1997:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1049, 99)
Fænologi: 19/4 - 25/5 og 13/6 – 26/8 – 26/10 (27/11)
Sjælden/fåtallig efterårstrækgæst og tilfældig forårstrækgæst.
Den 5/9 1991 var vejrforholdene helt perfekte for havfugletræk og i ugen op til dagen faldt temperaturen i det nordlig Skandinavien. Den tidligere sjællandsrekord på 79 fugle blev hurtigt slået, da 187 Almindelige Kjover træk forbi Korshage. Forårsfund af Almindelig Kjove var indtil midten af 1980’erne årlige, men er siden gået hen og blevet en stor sjældenhed. Kun fire år med sommerfund siden 1984 afspejler dette. Almindelig Kjove overvintrer i det sydlige Atlanterhav og vinterfund af arten er uhyre sjældne i Danmark.

Største 5/9-1991 15/9-1979 18/9-1988 1/9-1984 28/9-1985
Trækdage 187 39 24 23 23
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 18 / 24 56 / 98 51 / 95 75 / 223 29 / 99

1997: Et rigtig flot år. Vi skal tilbage til 1991 for en højere årstotal. Et par forårsfund blev det også til begge fra Korshage: 29/3 1 NV og 11/4 1 V. Efteråret rystede 97 fugle af sig. Alle observationer nævnes: 10/9 2, 17/9 1 NV og 2 SØ, 18/9 5 NV, 19/9 20 NV og 2 R, 20/9 12 NV, 21/9 8 NV, 1 S, 2 R, 22/9 1 NV og 1 R, 23/9 5 V og 1 Ø, 25/9 2 N, 1 Ø og 1 S, 28/9 1 R, 1/10 2 V, 2/10 8 NV og 6 Ø, 3/10 6 og 1 R Skansehage, 4/10 1 V og 1 SV, 5/10 1 NV og 11/10 2 Ø + 1 R Skansehage. Hvor andet ikke er nævnt, drejer det sig om observationer fra Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1037, 9)
Manglende NV-kuling i august - september, resulterede i meget få obs af Almndelige Kjover. Alle obs Korshage:
7/9 1 lys V, 8/9 4 ad Ø, 1/10 1 V, 3/11 1 1k V og 13/11 2 1k V.

DOFBasen:1996


1995:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1017, 20)
Fjerde år i træk med meget få iagttagelser. Alle er fra Korshage:
23/7 2 V, 26/8 2 1k + 1 V, 27/8 2 NV, 23/9 1 V, 26/9 1 ad V, 27/9 1 ad V, 28/9 1 ad + 7 NV, 30/9 1 V og derefter en ret sen iagttagelse 18/11 1 ad V, i alt 20.
1990’erne har iøvrigt givet følgende årstotaler:

1990 1991 1992 1993 1994
49 223 16 16 26

DOFBasen:1995


Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  

1994: 26
1993: 16
1992: 16

1991: 220 (223?)
Det blev et historisk år for denne klassiske efterårsgæst ved Rørvig. I de hektiske dage i begyndelsen af september satte vi ikke kun Rørvig-rekord med bred marginal, men også ny Sjællandsrekord - og de sidste rygter - Danmarksrekord! En større dagsnotering findes ikke engang ved Skagen (Knud Pedersen mundligt).
Træk KH:
25/8 1 NV,
4/9 4 V,
5/9 187 NV (JBH,EVR,KES),
6/9 5 V,
7/9 7 NV,
9/9 1 NV,
11/9 7 NV,
2/10 5 V,
6/10 1 NV,
19/10 4 NV,
10/11 1 NV.
Mange af fuglene var årsunger.
Trækintensiteten den 5/9 fremgâr af fig. 7 - kulminationen indtraf efter kl. 13.00.
Der er noteret 44 ex mellem 14.00 og 15.00, samt 49 ex mellem 15.00 og 16.00, netop en time efter at vindforholdene gav den vitale NV-drejning. Mange af fuglene trak forbi i småflokke tæt ind under land mellem kosten og de efterhånden mâbende observatører.
(JB,LB,JC,JBH,EVR,HVR,KES,TS).

1990: 49
1989: 5
1988: 58
1987: 22
1986: 28
1985: 95
1984: 59
1983: 53
1982: 24
1981: 21
1980: 48
1979: 98
1978: 90
1977: 22
1976: 19
1975: 24
1974: 6
1973: 18

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 8 11
Total 1 5 9 1 16
MaxRst 1 2 1 1 2
Nobs 1 3 4 1 9
Ndag 1 2 3 1 7
Fænologi 01 26··27 14·· ··03

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 1 16 2 1 24
Total 1 1 2 1 16 3 1 25
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 1 9 3 1 17
Ndag 1 1 1 1 5 3 1 13
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 6 13
Total 1 6 7 2 16
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 4 4 1 10
Ndag 1 4 2 1 8
Fænologi 17 08··30 07·· ··03

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 65 70
Total 2 1 4 66 1 74
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 1 1 3 44 1 50
Ndag 1 1 2 12 1 17
Fænologi 15 07·· ···· ···· ··18

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 105 11 124
Total 1 9 105 11 126
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 1 7 43 10 61
Ndag 1 6 14 5 26
Fænologi 21 05·· ···· ··24

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 14 3 5 25
Total 1 2 1 17 4 6 31
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 10 4 4 21
Ndag 1 1 1 9 3 3 18
Fænologi 06 20·· ···· ···· ···· ··27

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 7 10
Total 3 1 13 17
MaxRst 1 4 4
Nobs 2 1 11 14
Ndag 2 1 8 11
Fænologi 28··31 17 07··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 7 1 1 11
Total 1 1 9 1 1 13
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 4 1 1 8
Ndag 1 1 4 1 1 8
Fænologi 29·· ··01 06·· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 10 45 6 64
Total 1 2 10 54 6 73
MaxRst 3 1 3
Nobs 1 2 6 35 4 48
Ndag 1 2 6 13 2 24
Fænologi 20·· ··19 05·· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 12 3 23
Total 1 8 13 1 3 26
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 9 1 3 16
Ndag 1 2 4 1 3 11
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ··17

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 24 2 29
Total 2 1 29 2 34
MaxRst 3 3
Nobs 2 1 27 2 32
Ndag 2 1 11 2 16
Fænologi 18··30 23·· ···· ··09

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 16 42 65
Total 1 6 21 51 79
MaxRst 2 3 6 6
Nobs 1 7 14 28 50
Ndag 1 4 10 10 25
Fænologi 25 09·· ···· ··20

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 15 2 1 19
Total 1 1 17 3 1 23
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 1 9 3 1 15
Ndag 1 1 5 2 1 10
Fænologi 23·· ··21 23·· ··21 05

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 14 14 33
Total 1 3 3 17 14 38
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 1 3 3 12 7 26
Ndag 1 1 2 6 4 14
Fænologi 28·· ··04 13·· ···· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 5 8 26
Total 1 12 5 9 27
MaxRst 1 1
Nobs 1 7 3 2 13
Ndag 1 5 2 2 10
Fænologi 21 04·· ···· ··19

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 48 82 4 2 136
Total 4 50 87 4 2 147
MaxRst 3 4 3 4
Nobs 2 20 53 4 2 81
Ndag 2 5 10 1 2 20
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ··07

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 26 9 39
Total 1 2 3 34 9 49
MaxRst 2 7 7
Nobs 1 2 2 22 6 33
Ndag 1 2 2 7 3 15
Fænologi 29·· ··26 24·· ···· ··28

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 1 7 16 11 1 41
Total 3 3 1 14 18 11 1 51
MaxRst 1 3 2 3
Nobs 3 1 1 10 17 4 1 37
Ndag 3 1 1 9 3 2 1 20
Fænologi 17·· ··07 17·· ···· ···· ···· ··15

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 1 3 61 69
Total 3 2 1 4 65 75
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 2 2 1 4 31 40
Ndag 2 1 1 3 12 19
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 30 2 3 38
Total 1 3 33 2 3 42
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 1 13 2 4 21
Ndag 1 1 4 2 2 10
Fænologi 25 12·· ···· ···· ··12

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 9 1 14
Total 3 1 9 2 15
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 3 2 8
Ndag 2 1 2 2 7
Fænologi 02··20 23 01·· ··28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 8
Total 1 7 8
MaxRst
Nobs 1 5 6
Ndag 1 2 3
Fænologi 09·· ··09

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 4 4
Ndag 2 2
Fænologi 25··26art/05670.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 17:14 af lb