Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05680

Mågefugle - Alkefugle

Lille Kjove Stercorarius longicaudus eu05680

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: Meget sjælden Efterår: Sjælden

Fotos


Lille Kjove

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  

DOFBasen:2024


2023:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 16 2 20
Total 2 21 2 25
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 3 18 3 24
Ndag 2 10 2 14
Fænologi 10·· ···· ··07

2022:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 180, 3)

1/9 1 1k rast (JR) og 15/9 08:25 1 1k SV (JB, JHC) begge Korshage og 23/9 08:57 1 V Kysten ved Flyndersø (EVR).

11-02-2023 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 01··23

2021:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 174, 6)

2/8 11:42 1 ad V Korshage (JHC),
18/8 07:40 1 NV Korshage (EVR),
20/8 07:15 1 1k V Korshage (EVR),
25/8 07:20 1 1K SV Korshage (SA, EVR) og 1 trk (efter 12:30) Korshage (NHV),
23/9 17:15 1 1K SV Korshage (EVR).

30-11-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 5 1 6
MaxRst
Nobs 5 1 6
Ndag 4 1 5
Fænologi 02.. ..23

2020:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 167, 7)

21/5 11:23 1 ad V ind over land Rørvig By (LB)- „kontrolholdet“ (AT m.fl.) på Nørrevang fangede 2 fugle 11:30.
11/7 10:11 1 ad NV Korshage (JHC),
7/9 06:25 2 1k S (ned i fjorden) Korshage (EVR) og 1 1K V (efter 09:00) Korshage (JS),
10/9 1 rast Korshage (OJA, EVR).

30-11-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3 6
Total 2 1 4 7
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 3 5
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 21 11 07..10

2019:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 162, 5)

3/9 2 (10:12 1k og 12:07 1k mf), 15/9 13:32 1k og 16/9 2 (07:32 1k mf og 11:14 1k) alle V Korshage.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 5 5
MaxRst
Nobs 5 5
Ndag 3 3
Fænologi 13..16

2018:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus (0, 154, 8)  
Det blev et rigtig flot år med 8 fugle fra andet halvår alle fra Korshage og fra vindperioden ultimo september/primo oktober. Det er godt over de sidste 10 års gennemsnit på 3 og kun overgået af 2012, som havde 15 (rekordåret 2007 med 74 observationer er ikke medtaget).
Årets observationer: 23/9 1 1k og 1 2k+ V (SA, JHC, AWN, EVR), 24/9 1 3k+ SV (JSJ, EVR), 28/9 3 V (3k+, 2k+, 1k) (LB, EVR, KR, JS, JOS) og 3/10 2 (3k+ + og 1k)V (LB, JHC, EVR, KR). En usædvanlig aldersfordeling uden den normale dominans af 1k. Af de 8 er 3 beskrevet som 3k+, 2 som 2k+ og 3 som 1k. Mønsteret genfindes på observationerne fra Nordsjællands kyst og er lidt det samme som årets Mellemkjover.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 8
Total 6 2 8
MaxRst
Nobs 5 2 7
Ndag 3 1 4
Fænologi 23.. ..03

2017:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus (0, 153, 1)  
Som for Mellemkjove et år i Arktis med meget få ungfugle og dermed næsten ingen 1k i efteråret i hele landet (omkring 10 fugle i alt). Derfor kunne året kun lige trække en enkelt observation af Lille Kjove, hvilket er langt under de seneste 10 års gennemsnit på 4 (rekordåret 2007 med 74 observationer er ikke medtaget). Korshage: 6/10 1 ad V (CMG) set på 300 meters afstand i fint medlys.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2016:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus (0, 149, 4)   
Efter at være udeblevet i 2015 gav 2016 til gengæld 4 observationer heraf 2 rastende. Umiddelbart lavt sammenlignet med de seneste 10 års gennemsnit på 10, hvilket er inklusive rekordåret 2007 med 74 observationer. Uden 2007 er gennemsnittet 4, hvorfor 2016 svarer til et gennemsnitsår uden invasion. Alle observationer er fra efteråret ved Korshage: Trækkende: 29/8 2 1k V (JHC, EVR). Rastende: 29/8 1 1k (KEA, JHC) og 30/8 1 1k (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 2 2
Fænologi 29..30

2014:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 146, 3)
Et spinkelt år med kun 3 observationer heraf 1 rastende. Umiddelbart lavt sammenlignet med de seneste 10 års gennemsnit på 12, hvilket er inklusiv rekordåret 2007 med 74 observationer. Uden 2007 er gennemsnittet 5, hvorfor 2014 kun er lidt under middel. Alle observationer er fra efteråret ved Korshage: Trækkende: 9/9 1 1k V (JB, EVR) og 25/9 1 1k V (JHC, TPA, EVR). Rastende: 10/9 1 1k (CMG, US).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 09..25

2013:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 139 ,7)
Endnu et godt år for 1k Lille Kjove i Danmark, hvor 7 (12 i 2012) blev set trækkende ved Korshage.
De 7 V og NV trækkende Lille Kjove fordeler sig med: 31/8 1 (JB, KR), 1/9 1 (EVR), 2/9 3 (JB), 19/9 1 (EVR) og 23/9 1 (JHC, TPA, KR).
Med årets 7 trækkende Lille Kjove ligger året lige på 10 års gennemsnit, der dog også omfatter rekordåret 2007 med 74 observationer.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 7
Total 1 6 7
MaxRst
N 1 6 7
Fænologi 31.. ..23

2012:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 124, 15)
Korshage fik sin andel af årets store influx af 1k Lille Kjove, som startede i sidste halvdel af august efter en rigtig god ynglesæson. Året kom med 12 trækkende Kjover ikke op på rekordåret 2007 med sine 74 observationer, men kom til at ligge langt over gennemsnit.
De 12 V og NV trækkende Lille Kjove fordeler sig med: 23/8 1 (EVR), 27/8 1 (JHC), 6/9 1 (JHC, EVR), 7/9 2 (JB, JHC), 8/9 2 (SA, JB, JHC, TPA, EVR), 15/9 4 (JB, JHC) og 30/9 1 (BV, EVR).
Rastende: 6/9 - 7/9 1 omkring Korshage, hvor den blev set op til syv gange i løbet af dagen og 15/9 2.
Årstotalerne fra de seneste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2 2 11 1 5 74 1 3 1 1

DOFBasen:2012


2011:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 123, 1)
Året blev lige akkurat ”reddet” med en enkelt observation 15/9, hvor en Lille Kjove kl. 15:32 trak vest ved Korshage (JB, JHC, KR).

DOFBasen:2011


2010:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 122, 1)
Rettelse 2007: 15/9 6 ikke 5 - årstotal dermed 74.
2010: 25/8 1 1k+ lys fase V Korshage (EVR).
Sum af årstotaler opsummeret på 4-årsperioder fra de sidste 40 år fremgår af tabellen.

1970 - 73 1974 - 77 1978 - 81 1982 - 85 1986 - 89 1990 - 93 1994 - 97 1998 - 01 2002 - 05 2006 - 09
0 0 0 1 4 5 10 3 16 83

Har ikke helt samme lange historik på halvøen som de øvrige kjove arter. 'Top'-årene har været 1985 (1), 1988 (4), 1991 (5), 1994 (5), 1997 (3), 2004 (11) og 2007 (74) d.v.s. identisk med Mellemkjoven bortset fra den næstsidste top.
En oversigt over de 10 største dage, viser helt tydeligt, at 2007 var et yderst bemærkelsesværdigt år for denne art. Først på sjette pladsen kommer en dag fra det næstbedste år. Ses også, at en dag med 2 fugle faktisk er en rigtig fin dag her på stedet.

03-09-07 09-09-07 08-09-07 15-09-07 04-09-07 16-09-04 30-09-88 02-10-91 01-10-94 11-10-03
24 18 13 6 5 3 2 2 2 2

DOFBasen:2010


2009:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 119, 3)
Et år på det jævne med tre fugle meldt fra tre dage: 6/9 1 rast (JHC, CG, EVR), 25/9 1 V (EVR) og 28/9 1 rast (LB, JHC, AF, EVR) alle 1k fugle set fra Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2 0 1 2 2 11 1 5 73 1

DOFBasen:2009


2008:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 118, 1)
Efter 2007, hvor fuglestationens total blev forhøjet med næsten 200%, er vi tilbage i mere normale luftlagt med et enkelt fund af Lille Kjove: 28/8 1 ad NV (6:30) Korshage (EVR).
Månedsfordelingen ser nu således ud: Maj 3, august 6, september 93 og oktober 16.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3 0 2 0 1 2 2 11 1 5 73

DOFBasen:2008


2007:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 44, 74)
Nordvesteuropa oplevede i starten af september et stort influks af småkjover med store forekomster ved Kullen og Båstad i Sverige i dagene inden kulminationen ved Rørvig. Året blev det suverænt største i fuglestationens historie. Tidligere var højeste årstotal fra 2004 med 11 fugle. I år overgik tre dagstotaler dette tal, og årets total gav en næsten 200% forhøjelse af fuglestationens total for alle årene. Alle fuglene er indsendt som 1k fugle, så det store influks er med nogen sandsynlighed opstået efter en god ynglesæson i kombination med en usædvanlig vejrsituation. Hvis intet andet er nævnt, drejer observationerne om fugle trækkende V/NV ved Korshage: 28/8 1 (EVR, JHC, LB), 29/8 1 (EVR), 3/9 24 (EVR, JHC), 4/9 5 (JSt), 8/9 13 (JHC, KES), 9/9 18 (EVR, KES), 10/9 1 rast Dybesø Kyst (EVR), 15/9 6 (ARO, BV, EVR, JHC, LB), 18/9 2 (JHC), 19/9 1 (LB), 12/10 1 (JHC) og 18/10 1 (JHC).
Månedsfordelingen ser nu således ud: Maj 3, august 5, september 93 og oktober 16.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
3 0 2 0 1 2 2 11 1 5

DOFBasen:2007


2006:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 39, 5)
Næsthøjeste årstotal dog delt med årene 1991 og 1995 som ligeledes havde 5 fugle. Højeste årstotal var 2004 med 11 fugle. Så årets resultat må siges at være flot: 4/9 1 1k V (AF), 5/9 2 1k (LB, JHC, AF), 8/9 1 1k V (JHC) og 9/9 1 ad NV (EVR) alle trækkende Korshage. Månedsfordelingen ser nu således ud: Maj 3, august 3, september 24 og oktober 14.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 3 0 2 0 1 2 2 11 1

DOFBasen:2006


2005:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 38, 1)
Efter sidste års rekordforekomst med hele 11 fugle ser årets ene fugle ikke ud af meget: 15/9 1 1k V Korshage (JHC).
Månedsfordelingen ser nu således ud: Maj 3, august 3, september 19 og oktober 14.

DOFBasen:2005


2004:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 27, 11)
Rekordår! Figuren viser årstotaler siden den første observation i 1985. Både 1991 og 1994 sås fem Småkjover, men med hele elleve fugle i år er rekorden klar. Det er første gang, der ses adult Lille Kjove om foråret:
1/5 1 ad N 11:00 (EVR, BR, KB, PCC) og
2/5 1 ad NØ 18:28 (LB) – for der er vel ikke tale om samme fugl, der har rastet ubemærket i over et døgn?
Med ni fugle i andet halvår, som alle falder inden for artens kulminationsperiode, er der tale om en klar rekord. Alle obs er fra Korshage:
16/9 1 lys V 11:00 (AF) samt 2 juv V (15:50 og 17:15) (LB)
22/9 1 1k V 10:26 (JHC)
24/9 1 NV 07:02 (KES, AT)
25/9 1 ad 11:50 (EVR, KES)
26/9 1 1k NV 11:41 (EVR, KES)
27/9 1 1k V 13:32 (JHC, AF)
28/9 1 1k V 06:49 (LB, PEL, FJN).

DOFBasen:2004


2003:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 25, 2)
Et pænt år med to iagttagelser af trækkende fugle fra Korshage: 23/8 1 1k V (JHC) og 11/10 1 1k mørk (12.25) (LB, JHC, EVR, KES). Den første fugl er tidlig, mens den anden blev set inden for artens primære trækperiode.

DOFBasen:2003


2002:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 23, 2)

Rettelse: „5/8-2001 2 ad rastende Hovvig“ er en EDB-fejl. Vi har dermed stadig kun et fund af arten i Hovvig: 2/10 1994 1 1k rastende.
Et pænt år med to iagttagelser af trækkende fugle fra Korshage: 4/10 1 NV (JHC) og 24/10 1 mørk rastende (AF). Begge fugle er sene i forhold til artens normale forekomst ved Rørvig.

DOFBasen:2002


2001:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 22, 1)
Et ganske pænt år for arten. Først en usædvanlig tidlig forekomst og første indlandsobservation på Rørvighalvøen: 5/8 2 ad rastende Hovvig (JS). Siden et mere regelmæssigt fund: 28/8 1 mørk 1K trækkende V Korshage (LB).

DOFBasen:2001


1999:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 20, 2)
Efter sidste års fravær er Lille Kjove tilbage med 2 fugle. 9/10 1 Ø 12.25 stranden ud for Plantagen (BV) og sandsynligvis samme fugl 1 1K Ø 13.33 KH (JHC, EVR, HVR, JS). Endvidere 13/10 1 NV 10.17 (LB, AF).

DOFBasen:1999


1997:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 17, 3)
Fænologi: (26/8) - (3/10)
Uregelmæssig gæst.
Den første Lille Kjove på Rørvighalvøen blev set 7/9-1985. Årene 1991 og 1994 var gode år begge med 5 småkjover. Siden 1972 er der set 136 Lille Kjove på Sjælland. Lille Kjove yngler i tundra og på højfjeld og lever især af lemminger. Antallet af denne lille gnaver varierer voldsomt og derfor varierer ynglesuccesen for Lille Kjove meget og visse år opgives yngleforsøg helt. Dette kan være en forklaring på, at Lille Kjove varierer meget i antal. Lille Kjove er den sjældeste af de fire kjovearter, der forekommer herhjemme.
Største trækdage: 2/10-1991 2 og 1/10-1995 2.

1997: Første forårsfund nogensinde på Rørvighalvøen gjordes 3/5 1 2k NV 05:39 KH (EVR). Lille Kjove er ikke, hvad man normalt regner med at se på en morgentur i maj måned. Efteråret gav 2 fugle og begge fugle sås inden for kulminasionsperioden. 19/9 1 1k 10:04 Korshage (HVR) og 23/9 1 juv V 06:30 Korshage (LB, JHC, AT). Flot årstotal, som faktisk er fjerde højeste notering.

DOFBasen:1997


1996:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 16, 1)
På trods af ringe vindforhold, blev det alligevel til en enkelt fugl: 2/10 1 1k V (08:05) Korshage (JHC, HVR).

DOFBasen:1996


1995:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 15, 1)
26/8 1 2k NV (12:30) Korshage (JHC).

DOFBasen:1995


Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  

1994: 5
Årets helt store overraskelse pà kjovefronten, herunder en helt exceptionel oplevelse i Hovvig. Men først meldingerne fra Korshage:
17/9 1 1K mørk type Ø (8.20) (JC,HVR),
1/10 1 ad. S0-0 (6.10) + 1 1K V (8.57) (JC,EVR,HVR,KES),
3/10 1 ad. slow-trækkende med fouragering på havet (13.12-13.32) mod V (JC).
Desuden 2/10 1 1 K rastende i Hovvig, mågerne skreg som om deres sidste time var kommet, kjoven skruede sig efterhånden op og forsvandt mod SV (13.39) (EVR,BR). Første iagttagelse fra indlandslokaliteten HV.
Årets forekomst er langt over gennemsnittet.

1991: 5
Invasionen i efteråret kunne også mærkes på KH. Hidtil bedste sæson og første adulte fugl fra området.
5/9 1 1K (15.03) KH (JBH,EVR,KES),
6/9 1 1K R-S (5.57) KH (JBH,EVR),
11/9 1 imm lys R KH (JB),
2/10 1 ad lys + 1 1K S (17.15), sammen med 2 Alm. Kjover KH (EVR,KES).

1988: 4
En af de største oplevelser dette efterår var de smã kjover, som vi jo ikke er forvendt med at se ved Rørvig. Det var i de hektiske dage omkring mânedsskiftet sept/okt - desuden krydret med fine arter som Thorshane, Pomeransfugl og Stor Stormsvale m.m. Der var tale om en større invasion af Lille Kjove, der især kunne mærkes ved Jyllands vestkyst, sà ârets observationer falder pænt ind i billedet af artens forekomst i Danmark 1988.
30/9 1 juv (1K) R (13.17) senere NV + 1 juv (1K) R (15.53) senere NV KH(LB,EVR,HVR),
1/10 1 juv (1K) R (6.56) senere NV KH (JB, LB, EVR HVR),
8/10 1 juv (1K) SV-S (9.47) KH (KB LB,JC. PEL.EVR.HVR).
Alle godkendt af SU. Arten er tidligere kun set i 1985.

1985: 1
7/9 1 juv Ø (6:24) KH (KB,JC,LL,EVR,HVR). Godkendt af SU.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 01··23

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 5 1 6
MaxRst
Nobs 5 1 6
Ndag 4 1 5
Fænologi 02·· ··23

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3 6
Total 2 1 4 7
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 3 5
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 21 11 07··10

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 5 5
MaxRst
Nobs 5 5
Ndag 3 3
Fænologi 13··16

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 7
Total 6 2 8
MaxRst 1 1
Nobs 5 2 7
Ndag 3 1 4
Fænologi 23·· ··03

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 2 2
Fænologi 29··30

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 09··25

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 7
Total 1 6 7
MaxRst
Nobs 1 6 7
Ndag 1 4 5
Fænologi 31·· ··23

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 14
Total 2 13 15
MaxRst 1 1
Nobs 2 9 11
Ndag 2 5 7
Fænologi 23·· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 15

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 06··28

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 69 2 73
Total 2 70 2 74
MaxRst 1 1
Nobs 2 43 2 47
Ndag 2 8 2 12
Fænologi 28·· ···· ··18

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 5 5
Ndag 4 4
Fænologi 04··09

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 15

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 9
Total 3 8 11
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 8 11
Ndag 2 7 9
Fænologi 01··02 16··28

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 23 11

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··24

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/05680.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 17:02 af lb