Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05709

Indholdsfortegnelse

Mågefugle - Alkefugle

Kjove sp Stercorariinae non det eu05709

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Kjove sp.  Stercorariini  

DOFBasen:2024


2023:  Kjove sp.  Stercorariini  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 4 3 10
Total 1 2 5 4 12
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 3 4 9
Ndag 1 1 3 3 8
Fænologi 25·· ···· ···· ··12

2022:  Kjove sp.  Stercorariini  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 03

2021:  Kjove sp.  Stercorariini  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 2 1 5
MaxRst 2 2
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 19.. …. ..15

2020:  Kjove sp.  Stercorariini  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 10

2019:  Kjove sp.  Stercorariini  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 9
Total 9 9
MaxRst
Nobs 6 6
Ndag 4 4
Fænologi 13..16

2018:  Kjove sp  Stercorariinae non det (0, 361, 13)  
Året gav 13 Kjover ved Korshage, der ikke kunne bestemmes på grund af stor afstand/dårligt lys: 12/9 1 V, 22/9 4 V, 23/9 5 NV, 28/9 1 S (Almindelig Kjove / Lille Kjove) og 23/10 2 V.

DOFBasen:2018 (Kjove sp)

DOFBasen:2018 (Mellemkjove/Alm Kjove)

DOFBasen:2018 (Almindelig Kjove/Lille Kjove)

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 2 11
Total 10 2 12
MaxRst 1 1
Nobs 6 1 7
Ndag 4 1 5
Fænologi 12.. ..23

2017:  Kjove sp  Stercorariinae non det (0, 352, 9)  
Året gav 9 Kjover ved Korshage, der ikke kunne bestemmes på grund af stor afstand/dårligt lys: 4/7 1 V, 7/8 2 NV, 14/9 1 NV, 6/10 1 NV og 1 V, 27/10 1 V og 2 S.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 4 7
Total 2 2 5 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 4 7
Ndag 1 1 3 5
Fænologi 04.. ..07 05..27

2016:  Kjove sp  Stercorariinae non det (0, 347, 5)  
Året gav 5 Kjover ved Korshage, der ikke kunne bestemmes på grund af stor afstand/dårligt lys: 10/8 1 V (JHC) formodentlig Lille Kjove og 29/8 4 V (JHC, EVR) heraf 3 anført som Almindelig Kjove/Lille Kjove.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2015:  Kjove sp  Stercorariinae non det (0, 346, 1)  
Året gav bare en enkelt ubestemt kjove ved Korshage, der ikke kunne bestemmes på grund af stor afstand/dårligt lys. 31/7 1 Ø (JHC) - Storkjove udelukket.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 31

2014:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 324, 22)
Året gav 22 kjover, der ikke kunne bestemmes på grund af stor afstand/dårligt lys. Alle i efteråret fra Korshage: Træk: 9/9 1 trk (Lille Kjove?) og 1 V (Lille/Alm. Kjove), 21/9 1, 22/9 3 trk, 25/9 7 V, 27/9 3 V og 20/10 5 trk. Rastende: 10/9 1.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 3 18
Total 16 3 19
MaxRst 1 1
Nobs 7 1 8
Ndag 5 1 6
Fænologi 09.. ..20

2013:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 319, 5)
Året gav kun 5 trækkende kjover, der ikke kunne bestemmes på grund af stor afstand/dårligt lys: 1/9 1 V og 23/9 4 N. Usikkerheden gik på Alm./Lille Kjove.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 5 5
MaxRst
N 2 2
Fænologi 31.. ..23

2012:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 300, 19)
I alt blev det til 16 trækkende Kjover, der ikke kunne endeligt bestemmes - alle fra Korshage: 6/9 8 trk, 7/9 2 V, 8/9 3 V, 15/9 1 V, 22/9 1 trk og 7/10 1 V.
Der rastede 4 Kjover, der ikke blev bestemt: 6/9 1, 22/9 2 og 8/10 1. Den første muligvis set trækkende senere på dagen. Årets total ender derfor på 19.

DOFBasen:2012


2011:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 280, 12)
I alt blev det til 12 trækkende fugle alle fra Korshage. 15/9 trak en stor mørk kjove V (EVR), og kl. 13:38 samme dag trak 6 kjover (Almindelig eller Lille) i samlet flok på afstand mod SØ (JB, JHC, KR). 7/10 trak 3 (Almindelig eller Lille) (LB, EVR) og 12/10 trak 1 V (LB, EVR).

DOFBasen:2011


2010:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 275, 5)
Der er foretaget enkelte justeringer af tidligere årstotaler - resultatet fremgår af artsarkivet på nettet.
Det middelmådige kjoveår 2010 bød på 5 ubestemte (13,2 % af årets 38 kjover): 3/5 1 lys ad trk med ret grundig beskrivelse - mellem? (AF), 25/8 11:15 1 mørk rast (EVR), 26/8 06:09 1 mørk NV (LB, EVR) og 22/10 09:49 2 S (LB m.fl.) alle Korshage.
Sum af årstotaler opsummeret på 4-årsperioder fra de sidste 40 år fremgår af tabellen.

1970 - 73 1974 - 77 1978 - 81 1982 - 85 1986 - 89 1990 - 93 1994 - 97 1998 - 01 2002 - 05 2006 - 09
0 12 24 46 9 48 34 21 19 62

De største år har været 1979 (14), 1985 (27), 1991 (22), 1993 (15), 1994 (13), 1997 (17), 1999 (15) og 2007 (47). Hovedparten formodes at have været Almindelige Kjover, men der gemmer sig antagelig en del Mellemkjover (85, 91, 95, 97 og 07), Småkjover (85, 91, 97 og 07) og Storkjover (85, 97 og 07) i materialet.
De 10 største trækdage er her spredt på otte år. Kun 1997 har flere dage.

17-10-93 04-09-07 09-10-99 09-09-07 15-09-79 03-11-85 26-09-04 15-09-07 02-09-84 17-09-94
14 13 12 11 9 8 6 6 5 5

Flere af dagene rammer givetvis ind i topdagene med artsbestemte kjover. Mellemkjove (3/11 85) og Lille Kjove (4/9, 9/9 og 15/9 2007). At Storkjoven mangler ved denne sammenligning, kan vel tages som et udtryk for, at det er den lettest bestemmelige art.
-
Tilføjelser:
2005: 8/5 1 V Korshage (LB).
-
Rettelser:
2006: Total 6 (ikke 5)
2007: 15/9 6 (ikke 4) - årstotal hermed 47.

DOFBasen:2010


2009:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 265, 6)
I alt 6 ubestemte kjover er indsendt:18/8 1 rast, 23/9 1 rast, 29/9 2 V, 5/10 1 V og 9/10 1 V alle Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
15 1 1 6 1 9 3 5 45 3

DOFBasen:2009


2008:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 262, 3)
Et generelt lille år for kjoverne afspejler sig ved blot 3 ubestemte kjover: 28/9 2 og 17/10 1 mørk alle trækkende Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4 15 1 1 6 1 9 3 5 45

DOFBasen:2008


2007:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 217, 45)
I alt 45 ubestemte kjover er indsendt, hvilket er langt det højeste antal nogensinde og langt over gennemsnittet for de sidste 34 års observationer, som ligger på 6,4 fugle per år. Næsthøjeste antal er fra 1985 med 27 fugle. Det store antal ubestemte kjover vidner om et år med generelt mange kjover. Alle observationer nævnes: 27/8 1, 29/8 2, 3/9 4, 4/9 13, 8/9 4, 9/9 11, 10/9 2, 15/9 4 og 18/9 4 alle trækkende Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
17 4 15 1 1 6 1 9 3 5

DOFBasen:2007


2006:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 212, 5)
Fem ubestemte kjover er indsendt: 29/4 1 trk og 1 rast, 5/9 1 NV (sands. Storkjove),
8/9 1 Ø (14:54) (Lille eller Alm. Kjove), 9/9 1 trk og 12/11 1 mørk rast alle Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0 17 4 15 1 1 6 1 9 3

DOFBasen:2006


2005:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 209, 3)
Tre ubestemte kjover er indsendt: 23/10 2 NV og 15/11 1 V alle Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 200, 9)
Fire obsdage med i alt ni fugle: 20/5 1, 22/8 1, 26/9 6 og 9/10 1 alle Korshage (EVR).

DOFBasen:2004


2003:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 199, 1)
Blot en enkelt ubestemt kjove er indsendt, 23/8 1 mørk type V Korshage (EVR).

DOFBasen:2003


2002:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 194, 6)
En enkelt ubestemt kjove er meldt fra foråret: 20/5 1 N Bakken på Nørrevang (KES). Efteråret følger op med fire fugle alle fra Korshage: 4/10 1 rastende (JHC) og 28/10 3 trækkende V (AF, JHC). Se figuren under Almindelig Kjove.

DOFBasen:2002


2001:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 193, 1)
27/8 1 trækkende V Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 192, 1)
2/6 1 rastende Korshage (HVR).

DOFBasen:2000


1999:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 177, 15)
15 ubestemte kjover er mange i forhold til årets relativt lille antal kjover. Alle observationer nævnes: 8/4 1 set ved Nakke Skov 50 meter syd for Nakke By, 5/10 1 rst Skansehage, 9/10 12 trk KH (4 mørke) og 12/10 1 V KH.

DOFBasen:1999


1998:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 173, 4)
En lille håndfuld ubestemte kjover: 24/6 1 rst Nordstranden, 15/10 1 trk KH og 18/10 2 trk KH.

DOFBasen:1998


1997:  Kjove sp  Stercorariinae non det (0, 156, 17) 
De ubestemte kjover igennem 25 år fremgår af figuren.

1997: Fra foråret en enkelt observation: 14/4 1 R Korshage.
Efterårets 16 ubestemte kjover er alle set fra Korshagespidsen: 14/9 2 V (antagelig Lille Kjove), 18/9 1 NV, 19/9 5 NV, 21/9 3 NV, 2/10 3 NV, 5/10 1 V og 24/10 1 NV.

DOFBasen:1997


1995:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 152, 4)
Følgende fra Korshage: 29/9 3N (1 mellem/stor og 2 ssv. mellem) samt 20/10 1 NV.

DOFBasen:1995


Kjove sp.  Stercorariini  

DOFBasen:<1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 03

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 2 1 5
MaxRst 2 2
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 19·· ···· ··15

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 10

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 9
Total 9 9
MaxRst
Nobs 6 6
Ndag 4 4
Fænologi 13··16

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 3 13
Total 12 3 15
MaxRst 2 2
Nobs 7 2 9
Ndag 4 2 6
Fænologi 12·· ··23

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3 6
Total 2 2 4 8
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3 6
Ndag 1 1 3 5
Fænologi 04·· ··07 05··27

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 3 17
Total 15 3 18
MaxRst 1 1
Nobs 6 1 7
Ndag 5 1 6
Fænologi 09·· ··20

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 1 5 6
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 31·· ··23

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 1 15
Total 16 1 17
MaxRst 2 1 2
Nobs 13 2 15
Ndag 5 2 7
Fænologi 06·· ··08

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 4 11
Total 8 4 12
MaxRst 1 1
Nobs 3 2 5
Ndag 1 2 3
Fænologi 15·· ··12

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 4
Total 1 2 2 5
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 03 25··26 22

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 5
Total 1 3 2 6
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 2 6
Ndag 1 2 2 5
Fænologi 18·· ···· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 28·· ··17

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 32 35
Total 3 34 37
MaxRst 2 2
Nobs 2 10 12
Ndag 2 7 9
Fænologi 27·· ··18

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 1 3 1 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 1 5
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 29 05··08 12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 08 23

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 6 1 9
Total 1 1 6 1 9
MaxRst
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 20 22·· ···· ··09

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 1 4 5
MaxRst 1 1
Nobs 1 4 5
Ndag 1 2 3
Fænologi 20 04··28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02


art/05709.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1