Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05750

Indholdsfortegnelse

Mågefugle - Alkefugle

Sorthovedet Måge Ichthyaetus melanocephalus eu05750

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: Tilfældig

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sorthovedet Måge  Ichthyaetus melanocephalus  

DOFBasen:2024


2023:  Sorthovedet Måge  Ichthyaetus melanocephalus  

DOFBasen:2023


2022:  Sorthovedet Måge  Ichthyaetus melanocephalus (0, 19/22, 1/1)

20/7 05:40 1 1k rast → S Korshage (EVR).

04-10-2023 LB 

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2020:  Sorthovedet Måge  Ichthyaetus melanocephalus  (0, 18/21, 1/1)

17/9 05:40 1 1k V Korshage (EVR).

04-10-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2015:  Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus  (0, 16/19, 2/2)  
Sorthovedet Måge blev set for tredje år i træk og så med hele to observationer. Den første var en observation 11/4, hvor en 3k trak NØ ved Korshage i en mindre flok Stormmåger og Hættemåger (SA, JHC, CMG). Set senere både ved Kikhavn, Spodsbjerg, Nøddebohuse og Gilbjerg. Den anden trak 20/7 SØ Rørvig By/Rørvig Bugt (LB) – og som ved tidligere lejlighed opdaget på stemmen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 11 20

2014:  Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus  (0, 15/18, 1/1)
Selv om Sorthovedet Måge ikke er en hyppig gæst i Rørvig, blev det andet år i træk, hvor den blev set på halvøen. Det er kun 4. observation indenfor de seneste 10 år.
6/8 04:26 – 04:35 blev en 1k Sorthovedet Måge nydt rastende på cirka 15 meters afstand og herefter trækkende V ved Korshage (EVR).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2013:  Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus (0, 16, 2) 
Glædeligt gensyn med arten, som ikke gæster Rørvig regelmæssigt. Det var 4 år siden sidste besøg, og det var blot 4. besøg i de seneste 10 år.
2 ad blev 16/4 set trækkende SØ fra Nørrevang (LB), hvor de klokken 12:31 passerede Gravhøjen flot på tæt hold i med lys. Observationen tangerer den hidtidige tidligste forekomst fra 16/4 2004.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
N 1 1
Fænologi 16

2009:  Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus  (0, 15, 1)
Arten er ikke set siden 2005, men viser nu sit smukke ansigt: 6/9 1 1k V (6:12) Korshage (EVR).
Fuglen kom trækkende i en blandet flok af Hættemåger og Stormmåger.

DOFBasen:2009


2005:  Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus  (0, 14, 1)
Igen i år besøgte denne sydeuropæiske måge Rørvig: 23/4 1 ad SØ (5:15) Korshage (EVR).
Blot andet fund fra april.

DOFBasen:2005


2002:  Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus  (0, 12, 1)
En art som de senere år har etableret sig som regelmæssig ynglefugl i Danmark, så mon ikke vi vil få mere at se til denne lokale sjældenhed i de kommende år? Årets observation faldt indenfor normalen: 2/11 1 1K S (9.48) Korshage (EVR). Den månedsvise fordeling af fundene på Rørvighalvøen ser nu således ud: Maj 4, august 1, september 1, oktober 5 og november 2.

DOFBasen:2002


2000:  Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus  (0, 11, 1)
Denne lokale sjældenhed beærede området med sit besøg. 8/10 1 juv rastende Hovvig 12.50 - 13.10, hvorefter den forsvandt ind over Nakke By (EVR, HVR).

DOFBasen:2000


1998:  Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus  (0, 7, 4)
Tre fund af 4 fugle på Korshage gør året til et sandt rekordår. 1/5 2 ad ØSØ 5.30 (JHC), 13/8 1 1K rst (HVR) og 18/10 1 1K rst (EVR). Den månedsvise fordelingen af alle fund ser nu således ud: Maj 4, august 1, september 1, oktober 4 og november 1.

DOFBasen:1998


1997:  Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus  (0, 7, 0)
Tilfældig gæst, 7 obsevationer.
1981: 4/10 1 ad V Korshage.
1988: 5/10 1 2k NV Korshage.
1991: 2/10 1 1k R Korshage.
1994: 27/5 2 imm NØ Hovvig og 29/9 1 1k V Korshage.
1996: 3/11 1 ad R Korshage.
Fundenes månedsvise fordeling: Maj 2, september 1, oktober 3 og november 1. De første tre fund på Rørvighalvøen falder inden for få dage. Disse fund ligger sammen med septemberfuglen fra 1994 fint inden for den periode, hvor flest fugle ses på landsplan. Novemberfundet hører derimod til den sene skuffe, mens fuglene set i maj 1994 ligger i en periode med mange observationer. Fundet i 1988 er ikke overraskende, idet der på landsplan blev set 20 Sorthovedet Måger. På Sjælland er der siden 1972 set 79 Sorthovedet Måger.

DOFBasen:1997


1996:  Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus  (0, 6, 1)
Fuglestationens syvende Sorthovedet Måge blev set 3/11 1 ad rast (10:30-11:00) Korshage (PKK).
Tidligere fund fordelt på måneder: maj 2, sep 1 og okt 3.

DOFBasen:1996


Sorthovedet Måge  Ichthyaetus melanocephalus  

1994: 3
27/5 2 imm overgangsdragt R-NØ (14:25) HV (LB,HVR), første fund fra Hovvig.
29/9 1 1k V (6:29) KH (HVR).
Vore 6 fund fordeler sig således:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0

1991: 1
2/10 1 1K R (17:28-17:40) KH (EVR).
Arten er tidligere set i 1981.

1988: 1
Tilføjet 1993.
5/10 1 2K NV (07:23) KH (LB) er godkendt af SU.
Arten er tidligere set 4/10-1981 (adult i vinterdragt) og 2/10-1991 (juv 1k).
Det er påfaldende så koncentreret vores 3 fund er, det burde også være muligt at se nogle fugle i maj på dage med østenvind og mågetræk.

1981: 1
NY ART FOR OMRÅDET.
4/10 1 ad vd W (11:15) KH (EVR). Godkendt af SU.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 11 20

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08art/05750.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1