Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05690

Mågefugle - Alkefugle

Storkjove Stercorarius skua eu05690

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Tilfældig Sommer: Meget sjælden Efterår: Sjælden

Fotos


Storkjove

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Storkjove  Stercorarius skua  

DOFBasen:2024


2023:  Storkjove  Stercorarius skua  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2022:  Storkjove  Stercorarius skua  (,, 2)

Yderst magert år med kun en observationsdag: 14/9 2 V Korshage (06:53 EVR og 11:40 JB).

11/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 14

2021:  Storkjove  Stercorarius skua  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 1 10
Total 5 4 1 10
MaxRst
Nobs 4 2 1 7
Ndag 3 2 1 6
Fænologi 17.. …. ..12

2020:  Storkjove  Stercorarius skua  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 3 17
Total 1 13 3 17
MaxRst
Nobs 1 4 3 8
Ndag 1 3 2 6
Fænologi 25.. ..10 19..20

2019:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 540, 106)

Efterårstræk: 3/7 - 31/10 i alt 106 V,flest 16/9 78. - I alt 10 observationsdage.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 102 2 106
Total 1 1 104 2 108
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 46 2 50
Ndag 1 1 6 2 10
Fænologi 03.. …. …. ..31

2018:  Storkjove  Stercorarius skua (0, 286, 254)  
Et gigantisk år med en helt formidabel dagsrekord for Rørvig: 3/10 188 V Korshage! 
Stormlavtrykkene ultimo september medførte, at Danmarksrekorden for Storkjove blev slået hele to gange - først med 528 23/9 ved Skagen og herefter med hele 788 28/9 ved Roshage. For Rørvig blev det også rekord indenfor fuglestationens historie med 254 for året (andet bedste år er 2011 med 47) – voldsomt over et 10 års gennemsnit på 13. Vores gamle dagsrekord på 14 blev ligeledes overgået to gange. Først med næsten en fordobling til 26, og så af de utrolige 188. Fuglene kom i en lind strøm af småflokke (op til 8 fugle), flere helt oppe ved klitfoden. Virkelig en dag, der vil blive husket blandt de begejstrede havfugleobservatører. Bemærk, at vores største dag, der også blev registreret mange andre steder langs Nordsjællands kyst, kom senere end det største ryk i Nordjylland.
Alle observationer var V/NV trækkende fugle ved Korshage fra efteråret. Det blev til trækkende kjover på 13 dage – første 14/9 og sidste 24/10. Dage med mere end 10 fugle ved Korshage: 23/9 12, 24/9 11, 28/9 26 og 3/10 188 (7 observatører).

Rettelse 18-08-2018 LB
Der er kommet supplerende oplysninger til nogle af de store dage. 23/9 12 (ikke 14), 28/9 26 (ikke 37), 3/10 188 (ikke 169). Total dermed 254 (ikke 249).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 71 178 249
Total 71 178 249
MaxRst
Nobs 34 95 129
Ndag 9 5 14
Fænologi 14.. ..24

2017:  Storkjove  Stercorarius skua (0, 251, 35)  
Et godt år for Storkjove. Efterårstrækket på 33 ligger væsentligt over de seneste 10 års gennemsnit på 12. En enkelt observation var fra Dybesø Kysten: 4/10 1 V. Resten fra Korshage: 4/7 1 V, 7/8 1 NV, 1/9 1 V, 15/9 1 NV, 5/10 3 V og 1 NV, 6/10 9 VNV og 1, 8/10 2 NV, 13/10 7 V, 27/10 4 NV og 30/10 1 NV. Endvidere 2 rastende 13/10 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 29 33
Total 1 1 2 31 35
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 2 12 16
Ndag 1 1 2 7 11
Fænologi 04.. …. …. ..30

2016:  Storkjove  Stercorarius skua (0, 245, 6)   
Efterårstrækket gav 5 Storkjover alle fra Korshage, hvilket er noget lavere end de seneste 10 års gennemsnit på 12: 7/7 1 V (JHC, CMG), 7/8 1 V (SA, JB, EVR), 2/11 1 V (CMG, EVR), 27/12 2 NV (JHC, CMG, EVR, VWS). Det blev til en enkelt rastende Storkjove ved Korshage: 5/10 1 (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 2 5
Total 1 1 1 1 2 6
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 1 2 6
Ndag 1 1 1 1 1 5
Fænologi 07.. ..07 05.. …. ..27

2015:  Storkjove  Stercorarius skua (0, 242, 3)   
Det blev til to observationer begge fra Korshage, hvilket er væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 12 – i øvrigt udmærkede begge sig ved at være vinterfund. 11/1 1 2k NV (JB, EVR) og 1/12 1 V (JB, JHC).
Rastende: 8/2 1 Skansehage (LB) – der vel også havde lidt vinterpræg, m.a.o.et pænt rundt 0 for efterårets vedkommende.

Rettelse 28/10 2016 LB: Årstotal ændret til 3.
DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 11.. ..08 01

2014:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 236, 6)
Det blev til 6 observationer alle fra Korshage, hvilket er væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 14. 5 trækkende Storkjover heraf 1 i foråret: 15/3 1 S. Observationer fra efteråret: Træk: 22/9 1 V og 20/10 3 1k V. Rastende: 26/8 1.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3 6
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 1 1 2 5
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 15 26.. …. ..20

2013:  Storkjove  Stercorarius skua (0, 223, 13) 
Det blev til 12 trækkende Storkjover i 2. halvår alle fra Korshage, som fordeler sig med: 2/9 1 V, 7/10 1 Ø, 30/10 2 NV, 13/11 4 V, 17/11 2 V, 28/11 1 NV og 1/12 1 Ø.
Med et samlet træk på 12 ligger året under de sidste 10 års gennemsnit på 15.
Rastende: 10/10 1 Flyndersø Kyst.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 7 1 12
Total 1 4 7 1 13
MaxRst 1 1
N 1 4 4 1 10
Fænologi 02.. …. …. ..01

2012:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 215, 8)
Det blev til 8 trækkende Storkjover alle fra Korshage. En observation i januar 10/1 1 Ø (MINI).
Efterårstrækket fordeler sig med: 8/9 2 V, 15/9 1 V, 22/9 1 Ø, 8/10 2 V og 9/10 1 V.
Årstotaler de sidste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4 19 28 1 10 7 20 4 3 47

Rettelse 3/9-2018 LB: Parantes tal ændret fra (0, 292, 8) til (0, 215, 8)

DOFBasen:2012


2011:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 168, 47)
I alt 47 Storkjover valgte at trække forbi Rørvig halvøen. Et fantastisk år og det største årstotal siden 1973. I alt 12 trækdage blev det til, hvor de største var 8/10 og 12/10 hver med 14 fugle fordelt over dagen. Første observation var 23/7 1 NØ og den sidste var 5/12 1 V.
Årstotaler de sidste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4 19 28 1 10 7 4 20 3 47

DOFBasen:2011


2010:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 165, 3)
Der er foretaget en del revision af tidligere årstotaler - resultatet fremgår af artsarkivet på nettet..
I 2010 følgende:
25/8 06:51 1 trk (EVR), 26/8 06:15 1 NV (LB, EVR) og 21/9 14:15 1 trk (TPA) alle Korshage. Havfugleforekomsten generelt taget i betragtning, vel et acceptabelt udbytte.
Sum af årstotaler opsummeret på 4-årsperioder fra de sidste 40 år fremgår af tabellen.

1970 - 73 1974 - 77 1978 - 81 1982 - 85 1986 - 89 1990 - 93 1994 - 97 1998 - 01 2002 - 05 2006 - 09
0 3 2 33 3 4 18 6 54 42

Slet ikke et cyklisk mønster som hos de andre sjældnere kjove arter. Pænere forekomster i årene 1983 (14), 1984 (8), 1985 (11), 1995 (8), 1997 (7), 2003 (20), 2004 (29), 2006 (10), 2007 (7) og 2009 (22). Ikke gnaver specialist som de andre sjældnere arter.
Fordeling af topår på nedenstående kategorier af år

Havfugleår: 5 1983, 1985, 1997, 2003, 2009
Gnaverår: 1 1995
Fællesår: 2 1984, 2007
Ingen af delene: 2 2004, 2006

Selv om arten hører hjemme i havfuglekategorien, er det den eneste art, der er i stand til at ramme et rent gnaverår i oversigten - og årsagen er jo nok, at muligheden for havfugleforekomster i området har meget større betydning end den årlige populationsstørrelse for mængden af registreringer hos os for alle kjove arter. Sagt mindre firkantet. Hvis det ikke blæser, er der ingen observatør på spidsen af Korshage. Det fører jo så til følgespørgsmålet - hvilket resultat ville en lignende analyse give på steder med fast bemanding f.eks. Blåvand eller Falsterbo?
De 10 største trækdage er spredt på seks år.

22-09-04 07-09-83 14-10-84 07-09-85 11-10-03 23-08-03 28-09-03 24-09-04 05-10-09 09-10-09
13 8 6 6 6 5 5 4 4 4

Der er ikke et udpræget topår som hos de to andre sjældnere arter. Især det sidste årti har været givtigt med flere topdage i både 2003, 2004 og 2009.
-
Tilføjelse:
2003: 12/7 13:25 1 V Korshage (AF) - årstotal 20.
2004: 16/9 2 V Korshage (AF) - se nedenfor
2009 22/9 1 R Korshage (AF) , dermed 2 fugle denne dag.
-
Rettelse:
2004: 22/9 11 V + 2 r ikke 12 V + 2 r - årstotal dermed 29.
2006: 8/9 kun 1 ikke 2 - årstotal dermed 9.
2009: 5/10 4 ikke 3 - årstotal dermed 22.

DOFBasen:2010


2009:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 143, 22)
Et rigtig flot år kun overgået af 2004 med 28 Storkjover, og året kommer lige foran 2003 med 19 fugle. Årstotalen kommer i hus blandt andet på baggrund af flere dage, hvor observatørerne havde glæde af mange fugle. Især brænder 5/10 igennem med 3 fugle i løbet af blot 5 minutter, og 28/9 hvor hele 5 fugle rundede spidsen af Korshage. Alle observationer nævnes: 13/6 1, 24/9 1, 25/9 1, 28/9 5, 29/9 1, 1/10 2, 4/10 2, 5/10 3 og 9/10 4 alle trækkende V Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4 2 0 0 4 19 28 1 10 7 20

Tilføjelse:
22/9 1 R Korshage (AF) , dermed 2 fugle denne dag.
Rettelse 3/9-2018 LB:
5/10 4 ikke 3 - årstotal dermed 22.
Parentes tal ændret fra (0, 142, 20) til (0, 143, 22)

DOFBasen:2009


2008:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 139, 4)
Fire Storkjover på lige så mange dage er et normalt år for arten. 5/8 1 NV (JB, JHC, KES), 4/10 1 NV (JB, EVR), 16/11 1 1k V (CGJ, JHC) og 20/11 1 N (JHC) alle fugle var trækkende ved Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
7 4 2 0 0 4 19 28 1 10 7

DOFBasen:2008


2007:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 132, 7)
Endnu et år over middel med et par af de sjældnere vinterfund, samt en regulær forårsiagttagelse. Alle observationer drejer sig om trækkende ved Korshage: 12/1 1 S (AF, JHC, LB), 14/1 1 2k SV (EVR), 18/4 1 V (EVR), 30/7 1 V (JHC), 27/ 8 1 NV (EVR) og 18/9 2 NV (JHC).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
7 4 2 0 0 4 19 28 1 10

DOFBasen:2007


2006:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 123, 9)
Et pænt år: 3/9 1 NV (EVR), 5/9 1 V (JHC, EVR), 8/9 2 V (JHC), 8/10 2 V (JB, JHC), 27/10 3 NV (JB, JHC, AF, EVR), 12/11 1 V (JB, JHC) alle trækkende Korshage. Desuden 27/10 1 1k rast Dybesøkysten (EVR), må regnes som genganger fra Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 7 4 2 0 0 4 19 28 1

Rettelse
5/10 4 ikke 3 - årstotal dermed 22.
3/9-2018 LB: Parentes tal ændret fra (0, 121, 10) til (0, 123, 9)

DOFBasen:2006


2005:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 122, 1)
Blot en enkelt observation: 15/9 1 V Korshage (JHC).
Efter to rekordår: 2003 med 19 fugle og 2004 med 28 fugle er årets resultat under middel.

DOFBasen:2005


2004:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 93, 29)
Endnu et rekord år for Atlantens konge, som følger flot op på - og tilmed slår sidste års rekord på 19 fugle. Også for Storkjoven meldes der om regulære forårs/sommerfugle med 15/6 1 (JHC) og 16/6 2 V (JHC, AF), hvilket kun er sket enkelte gange før. Fænomenet kan skyldes ændringer i fødeudbuddet i Nordsøen og Kattegat, som kan få f.eks. unge Storkjover langt ned i Kattegat, men mønstret kan selvfølgelig også skyldes ændret adfærd med flere obstimer ved havet uanset årstiden. Andet halvår byder på 25 Storkjover alle inden for den normale forekomstperiode: 16/9 1 Ø (LB), 22/9 12 trk og 2 rast (LB, JHC, AF, EVR), 24/9 3 trk og 1 rast (JB, LB, AF, KES, AT), 26/9 1 trk + 1 rast (EVR, KES), 27/9 3 (LB, JHC) samt 18/10 1 (NHV), hvor intet andet er nævnt, drejer det sig om trækkende fugle ved Korshage.

Tilføjelse:
16/9 2 V Korshage (AF)
Rettelse:
22/9 11 V + 2 r ikke 12 V + 2 r - årstotal dermed 29.
3/9-2018 LB: Parentes tal ændret fra (0, 92, 28) til (0, 93, 29)

DOFBasen:2004


2003:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 73, 20)
Mens de andre kjovearter byder på normale forekomster i år, sætter Storkjoven rekord! Det tidligere rekordår var 1984 med 14 fugle (se figuren), så årets resultat med 19 fugle må siges at være en ganske pæn forbedring. Alle observationer nævnes: 12/7 1 V (), 15/8 2 V (JHC, AF, EVR), 23/8 6 V (LB, JHC, EVR) og 24/8 2 NV (CN), 27/8 1 NV (EVR), 23/9 1 rst (JHC), 11/10 6 (LB, JHC, PEL, EVR, KES) samt 12/10 1 V (LB, EVR, KES) alle Korshage.

Tilføjelse: 12/7 13:25 1 V Korshage (AF) - årstotal 20.
Rettelse 3/9-2018 LB: Parantes tal ændret fra (0, 73, 19) til (0, 73, 20)

DOFBasen:2003


2002:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 69, 4)
Efter to års fravær vendte Storkjoven tilbage med tre fund af fire fugle: 1/9 2 NV (EVR, KES, JS, JB, SS), 15/9 1 SV (EVR via DOF-basen) og 28/10 1 NV (AF, JHC, EVR), alle trækkende forbi Korshagespidsen.

DOFBasen:2002


1999:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 67, 2)
Året forekomst af to Storkjover er ganske normalt, idet der i 90érne er set 0 - 8 fugle på årsplan: 12/10 1 ad V 11.40 (LB, AF, JS) og 1 ad V 11.15 (AF) begge Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 63, 4)
En årstotal på fire fugle må siges at være ganske pænt: 16/8 1 V 6.02 (EVR), 13/10 1 NV (AF), 18/10 2 V (10.13 og 11.49) (LB, JHC, EVR, HVR), alle Korshage.

DOFBasen:1998


1997:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 56, 7)
Fænologi: (23/7) - (24/1)
Uregelmæssig gæst.
Den første Storkjove blev set ved Rørvig 4/10 1975. Antallet af Storkjover har gennem perioden været meget svingende og arten kan ikke betragtes som årlig gæst på Rørvighalvøen. De Storkjover, som ses ved Rørvig, er hovedsagligt ynglefugle fra den norske vestkyst og øer i nordatlanten. Storkjoven overvintrer i Atlanterhavet, men hovedsagligt nord for ækvator.

Største 7/9-1983 14/10-1984 7/9-1985 12/10-1985 29/9-1995
Trækdage 8 6 6 3 2
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 1 / 2 + / 1 7 / 14 1 / 2 3 / 8

1997: Et godt år for Storkjove med første reelle forårsfund og et pænt efterår. Foråret åbner med 3 fugle fra Korshage: 11/4 3 NV (1 06:32 og 2 09:14) (EVR). Efteråret bød på 4 Storkjover på to observationsdage: 9/9 2 (1ad) NV (13:42 og 16:15) (BBP, HVR) og 2/10 2 1k NV (12:06 og 15:04) samtlige Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 55, 1)
Årets eneste fugl blev set 1/11 1 NV (10:45) Korshage (EVR, HVR). Det var blot stationens anden novemberfugl!

DOFBasen:1996


1995:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 47, 8)
Bedste sæson siden de gyldne havfugleår midt i 80’erne. Fuglene forekom i de to typiske stormperioder i 2. halvår:
23/7 1 rast (06:05 - 06:19), derefter V Korshage, 26/8 1 NV (11:50) Korshage, 28/9 1 rast (06:48 - 07:02) derefter NV Korshage, 29/9 2 V (11:35, 12:41) Korshage, 30/9 1 NV (09:39) Korshage, 1/10 1 SV (07:18) inde over land bag Flyndersø og 20/10 1 rast (14:14 - 14:19) derefter V Korshage.

DOFBasen:1995


Storkjove  Stercorarius skua  

1994: 2
To efterårstrækkende fugle på KH:
29/9 1 R i 10 min derefter NV (9:41) (HVR),
16/11 1 NV (12:41) HVR.
Sidstnævnte er vores første fund fra november. Hidtil seneste Storkjove blev set 22/10 1983.

1993: 2
I forbindelse med stormlavtrykkene i januarblev der set to forskellige fugle:
23/1 1 R (13:15) KH (LB),
24/1 1 S (08:43) KH (KES).
Iagttagelserne udgør RF's 2. og 3. vinternotat. Det første var 19/1 1983.
Ved den svenske vestkyst meldes om 14 Storkjover mellem 16/1 og 23/1.

1992: –

1991: –

1990: 2
1/8 1 V (9:38) KH (SP),
15/9 1 juv NV (7:41) KH (LB,BV).
Arten har i 80'erne vist sig at være ret regelmæssig efterårsgæst i området.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1 1 0 14 8 11 2 0 0 1

med følgende månedsfordeling:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 0 0 0 0 0 0 1 19 17 0 0

1989: 1
25/8 1 V (17:28) KH (EVR).
Det er første gang Storkjove ses i august måned. Fuglen kom i øvrigt trækkende lavet inde over klitterne.

1988: –

1987: –

1986: 2
Set på de to største havfugledage i efteråret:
22/9 1 V (8:17) KH (LB,EVR,HVR,KES),
4/10 1 V (7:28) KH (BBP,EVR,HVR,PR,KES,BV, m.fl.)

1985: 11
Fåtallig men efterhånden stabil efterårsgæst:
7/9 6 T (bl.a. 4 i flok tæt på land) KH (KB,JC,LL,EVR,HVR),
8/9 1 V KH (LB,EVR),
12/10 3 V (JB,LB,LL,HM,EVR,BV,m.fl.)
18/10 1 V KH (LL).

1984: 8
I forbindelse med de to store Sule-ryk, blev der også set Storkjover:
2/9 2 W (06:53,06:57) KH (SP,EVR),
14/10 6 W (09:20,09:26,09:41,09:47,09:54) KH (LB,JC,LL,EVR,m.fl.) - fornemt!

1983: 14
Med alt 14 iagttagelser helt på linie med de øvrige havfugles forekomst. Det er næsten tre gange så mange, som der er set i tidligere år tilsammen.
19/1 1 W (8.56) KH (JC, EVR),
7/9 8 W (6.53,2 ex 8.14-17,10.43,10.56,13.56,15.45,15.58) KH + ud for Dybesø (JC, EVR),
6/10 1 W (12.54) KH (EVR),
20/10 1 NW (8.31) KH (EVR),
21/10 2 NW (6.42,7.10) KH (LL, EVR),
22/10 1 Ø !! (8.14) KH (JC, LL, EVR, NHV).
Forekomsten den 19/1 er meget usædvanlig, idet der kun findes ganske få iagttagelser fra vintermånederne herhjemme (Rasmussen 1981, DOFT 75:41-46).
Der skal knyttes et par kommentarer til den 7/9, hvor vi satte ny dagsrekord. Af de 8 ex. var 4 ad. 2 juv. og 2 blev ikke aldersbestemte. Den første fugl sås både på KH og ud for Dybesø, og sidstnævnte sted sås fuglen flyve rundt med en del af en måge i næbbet ! Klokken 08.14-08.17 kunne 1 ad. + 1 juv. ses samtidigt ud for KH-spidsen.

1982: –

1981: 1
17/10 1 W (12:30) Flyndersøkysten (Lizzy Keblowskij)
5. Rørvig-iagttagelse. Tidligere set 1975, 1977 og 1980.

1980: 1
15/9 1 W-R (09:43-10.07), rastende og jagende måger derefter trækkende vest.
4. Rørvig-iagttagelse. Tidligere set 1975 og 1977.

1979: –

1978: –

1977: 2
12/9 1 V (16:03) KH (LB),
2/10 1 NV (6:15) KH (JHC,SP,EVR,m.fl.)
Er hhv. 2. og 3. iagttagelse for området.

1976: –

1975: 1
Ny art for området.
4/10 1 NW (10:00) KH (EVR).

1974: –

1973: –

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 14

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 1 10
Total 5 4 1 10
MaxRst
Nobs 4 2 1 7
Ndag 3 2 1 6
Fænologi 17·· ···· ··12

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 3 17
Total 1 13 3 17
MaxRst
Nobs 1 4 3 8
Ndag 1 3 2 6
Fænologi 25·· ··10 19··20

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 102 2 106
Total 1 1 102 2 106
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 46 2 50
Ndag 1 1 6 2 10
Fænologi 03·· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 196 254
Total 58 196 254
MaxRst
Nobs 36 96 132
Ndag 9 5 14
Fænologi 14·· ··24

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 28 32
Total 1 1 2 31 35
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 2 12 16
Ndag 1 1 2 7 11
Fænologi 04·· ···· ···· ··30

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 2 5
Total 1 1 1 1 2 6
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 1 2 6
Ndag 1 1 1 1 1 5
Fænologi 07·· ··07 05·· ···· ··27

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 11·· ··08 01

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 4
Total 2 1 1 2 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 1 1 5
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 15 26·· ···· ··20

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 7 1 12
Total 1 4 7 1 13
MaxRst 1 1
Nobs 1 4 4 1 10
Ndag 1 3 3 1 8
Fænologi 02·· ···· ···· ··01

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 3 8
Total 1 4 3 8
MaxRst
Nobs 1 3 2 6
Ndag 1 3 2 6
Fænologi 10 08·· ··09

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 4 39 2 47
Total 1 1 4 39 2 47
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 3 27 2 34
Ndag 1 1 3 6 1 12
Fænologi 23·· ···· ···· ··22 05

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 25·· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 12 21
Total 1 9 12 22
MaxRst 1 1
Nobs 1 7 4 12
Ndag 1 4 4 9
Fænologi 13 24·· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 4
Total 1 1 2 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 2 5
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 05 04·· ··20

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 2 7
Total 2 1 1 1 2 7
MaxRst
Nobs 2 1 1 1 2 7
Ndag 2 1 1 1 1 6
Fænologi 12··14 18 30·· ···· ··18

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 1 9
Total 3 5 1 9
MaxRst 1 1
Nobs 3 3 1 7
Ndag 3 2 1 6
Fænologi 03·· ···· ··12

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 15

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 21 1 25
Total 3 25 1 29
MaxRst 2 2
Nobs 3 19 1 23
Ndag 2 5 1 8
Fænologi 15··16 16·· ··18

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 9 1 22
Total 1 11 1 9 1 23
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 9 1 11 1 23
Ndag 1 4 1 4 1 11
Fænologi 12·· ···· ···· ··12 15

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 3 1 4
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 01·· ··28

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/05690.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 16:42 af lb