Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05780

Mågefugle - Alkefugle

Dværgmåge Hydrocoloeus minutus eu05780

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: Sjælden

Fotos


Dvaergmaage

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  

DOFBasen:2024


2023:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 2 1 1 18
Total 1 13 1 1 2 2 1 21
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 3 1 1 3 2 1 12
Ndag 1 3 1 1 2 2 1 11
Fænologi 17·· ··10 28·· ···· ···· ···· ··23

2022:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (2,2,2/2)

Magert år med kun to obs: 21/6 1 2k Hovvig (EVR) og 12/9 1 1k V Korshage (EVR).

30/1-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 21 12

2021:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 1 5
Total 1 1 4 1 7
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 3 1 6
Ndag 1 1 3 1 6
Fænologi 02 24.. …. ..21

2020:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 8 12
Total 2 1 1 1 8 13
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 1 2 4 10
Ndag 2 1 1 1 2 7
Fænologi 07.. …. …. …. ..23

2019:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus (5, 968, 3) 

Det blev et yderst beskedent år med blot 3 fugle:
13/9 1 1k V (EVR) og 30/9 2 ad V Korshage (JB, JHC).
Vi skal tilbage til 1989 (1) for at finde en lavere årstotal.

17/2-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13..30

2018:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus (5, 956, 12)  
2018 blev med 11 observationer trods alt bedre end 2017, der kun havde 4 observationer. Totalen er dog fortsat under de sidste 10 års gennemsnit på 21. Forårstræk: 14/5 4 SØ Korshage (ERA). Efterårstræk: 24/9 3 (2 1k) trk. (JSJ, TPA, EVR, KR), 3/11 1 trk. (AFr), 12/11 1 1k V (EVR) og 4/12 1 ad NV (JB) - i alt 6 alle Korshage.
Det blev kun til to rastende Dværgmåger: 13/9 1 1k Hovvig (JR) og 22/10 1 ad Rørvig Bugt (LB).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 1 1 8
Total 4 3 1 2 1 11
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 2 1 7
Ndag 1 2 1 2 1 7
Fænologi 14 13.. …. …. ..04

2017:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus (5, 952, 4)  
Året var helt katastrofalt for Dværgmågen med bare 4 observationer – det laveste i mere end 25 år og langt under de sidste 10 års gennemsnit på 23. Forårstræk: 3/5 1 2k Ø Korshage (EVR) Efterårstræk: 27/10 1 1k NV Korshage (CMG).
Det blev kun til to rastende Dværgmåger 6/5 2 ad Hovvig (EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 1 4
MaxRst 2 2
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 03..06 27

2016:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus (5, 922, 30)  
Efter et noget spinkelt 2015 med 17 Dværgmåger blev 2016 et godt år med 30 trækkende fugle alle Korshage. Selv om 2016 lå pænt sammenlignet med de seneste 10 års gennemsnit på 23, var fordelingen mellem forår og efterår atypisk. Stort forårstræk med 24 Dværgmåger fordelt på 3 dage: 30/4 8 SØ, 6/5 9 Ø og 7/5 7 Ø. Vi skal helt tilbage til 2002 for at finde højere forårstal.
Efterårstræk: Kun en enkelt trækdag 29/8 5 (1 2k og resten 1k). Et meget spinkelt efterår.
Det blev kun til en enkelt rastende Dværgmåge 27/6 1 sdr Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 16 5 29
Total 8 16 1 5 30
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 1 5 10
Ndag 1 2 1 1 5
Fænologi 30.. …. ..27 29

2015:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus (5, 905, 17)   
Efter et par gode år lå antallet af trækkende Dværgmåger under de seneste 10 års gennemsnit på 23. Sparsomt forårstræk med en observation ved Korshage: 20/5 3 ad V.
Efterårstræk: 26/7 2 SV Korshage og 2 SV Skansehage, 20/9 1 1k NV Korshage, 23/10 7 V og 1 Ø Korshage og 12/12 1 V Korshage – i alt 14.
Rastende fugle alle Hovvig: 19/5 - 22/5 1 2k, 15/8 2 1k, 8/9 1 1k og 8/10 1 1k.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 1 8 1 17
Total 6 4 2 2 9 1 24
MaxRst 1 2 1 1 2
Nobs 4 2 1 2 6 1 16
Ndag 3 1 1 2 2 1 10
Fænologi 19..22 26.. …. …. ..23 12

2014:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 877, 28)
Dværgmågen optrådte igen i pænt antal i Rørvig med i alt 28, hvilket ligger over seneste 10 års gennemsnit på 22.
Vinter: 12/1 1 V og 25/2 7 ad V Korshage. Forårstrækket bestod af en enkelt observation 21/5 5 Ø Korshage.
Efterårstræk: 21/8 1 ad V Korshage, 28/10 3 ad S Kysten ved Plantagen samt 30/10 3 ad S og 6 V Korshage.
Rastende fugle: 3/4 1 Korshage og 8/6 – 10/6 1 2k Hovvig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 5 1 12 26
Total 1 7 1 5 1 1 12 28
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 1 1 1 1 3 9
Ndag 1 1 1 1 1 1 2 8
Fænologi 12.. ..25 03.. …. ..10 21 28..30

2013:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 848, 29)
Dværgmågen optrådte igen i pænt antal i Rørvig efter et skuffende 2012 med blot 9 fugle.
Forårstræk alle ved Korshage: 15/4 7 Ø heraf 6 ad og 15/5 1 2k Ø.
Efterårstræk: Hovvig 3/9 8 1k SV, Korshage 23/9 1 1k SV, 30/10 3 trk, 10/11 2 ad V og 17/11 4 ad V.
Rastende fugle alle ved Hovvig: 3/8 1 1k, 6/8 1 1k og 11/8 1 1k.
Årets total på 29 ligger over de seneste 10 års gennemsnit på 22.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 9 3 6 26
Total 7 1 3 9 3 6 29
MaxRst 1 1
N 3 1 3 2 1 3 13
Fænologi 15.. ..15 03.. …. …. ..17

2012:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 839, 9)
Antallet af Dværgmåger svinger noget fra år til år. 2012 var et middelmådigt år med en årssum på 9, hvilket ligger markant under de seneste 10 års gennemsnit på 31. Blandt andet så vi intet til forårstrækket primo maj.
Et enkelt fund fra januar: 4/1 1 ad V Korshage (JB).
Efterårstræk: Korshage 6/9 1 1k, 7/9 1 1k, 15/9 2 1k og 1 ad alle Korshage, 22/9 1 ad Skansehage og 6/11 1 ad Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 796, 43)
Antallet af Dværgmåger svinger noget fra år til år. 2011 var et ganske godt år over middel med en årssum, der ligger noget over årsgennemsnittet på 31 for årene efter jubilæumsrapporten (1997 – 2010).
Forår i alt 7 heraf var de 6 trækkende: 8/4 1 ad rast, 7/5 1 2k SØ 11:07 og 4 ad SØ 17:10, 10/5 1 3k+ Ø 18:15 alle Korshage.
Efterår: Hovvig 11/8 – 26/8 1 1k rastende og 11/11 1 uden aldersangivelse samme sted.
Træk: 1/9 1 1k 5:18, 20/9 5 ad + 3 1k 11:45, 7/10 9 ad 11:31 og 3 ad 13:25, 8/10 2 ad 09:00 og 1 1k 11:40, 11/10 1 ad og 1 1k 11:21, 12/10 1 ad 08:27 og 1 1k 13:46 samt 11/12 1 1k uden nøjagtig tid i alt 29. I december var der nogle rastende fugle: 1/12 1 ad rast Flyndersø, 24/12 2 ad + 1 1k rast Korshage og 29/12 1 1k rast Flyndersø. Det er sjette år ud af 14 siden 1997 med vinterfund.

DOFBasen:2011


2010:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 788, 8)
Et af de dårlige år. Vi skal ca. 20 år tilbage til 1990 for at finde en lavere årstotal. Observationerne falder inden for den normale tidsramme for arten. Alle obs nævnes.
Forår: 29/5 1 2k rast Hovvig,
Efterår: 16/8 1 1k rast Korshage og 19/8 1 1k rast på den oversvømmede eng øst for Flyndersø (nok samme fugl), 5/11 3 ad V Korshage og 6/11 2 ad + 1 2k V Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 771, 17)
Foråret har 3 fugle på to dage: 16/4 1 trk og 24/4 2 rast alle adulte fugle set fra Korshage. Andet halvår med blot 14 fugle: 4/8 3 (1 ad og 2 1k), 18/8 4 1k, 6/9 1 1k, 26/9 + 27/9 1 1k rast Nørrevang (samme individ), 1/10 1 1k, 30/10 1 1k, 26/12 2 ad og 28/12 1 ad, hvor intet andet er nævnt, drejer observationen sig om fugle trækkende mod V Korshage. Figuren nedenfor viser årstotaler for arten siden 1973. Den nederste stiplede linje indikerer gennemsnittet for hele perioden 1973 - 2009 på 21 fugle per år, mens den øverste stiplede linje indikerer gennemsnittet for perioden 1990 - 2009 på 31 fugle per år.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
14 69 56 100 30 21 10 36 16 29

 Dværgmåge, årstotaler

DOFBasen:2009


2008:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 742, 29)
Årets første fugl er et overvintrende individ: 4/1 1 ad rast Rørvig Bugt. Fra foråret meldes om i alt fem fugle: 8/5 1 2k rast Rørvig Bugt, 10/5 1 2k rast Korshage, 11/5 1 ad + 1 2k rast Hovvig, hvoraf den unge fugl sås frem til 5/6, samt 11/5 1 Ø Rørvig Bugt. Andet halvår bød på 23 individer fordelt på tre dage: 28/9 1 SV, 17/10 22 (4 ad, 1 2k, 17 1k) V og til sidst 22/12 1 1k alle Korshage. Årets 29 fugle ligger over gennemsnittet for de sidste 33 år (21 fugle/år) men under gennemsnittet for de sidste 10 år (36 fugle/år).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
8 14 69 56 100 30 21 10 36 16

DOFBasen:2008


2007:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 726, 16)
Året indledes med nogle af de lidt mere sjældne vinterfugle set forskellige steder på halvøen, og det kan ikke helt udelukkes, at det drejer sig om samme individ: 14/1 1 2k S Korshage (LB) og senere rast Skansehage (OGC), 28/1 1 2k rast Søndervang (KB), 16/2 1 2k rast Rørvig Bugt (JHC) og 19/2 1 2k rst Nørrevang (AF), samt på fire datoer i marts 1 2k rast Hovvig (AF, PG). Fra andet halvår er følgende trækkende fugle indsendt, hvor intet andet er nævnt, drejer observationen sig om fugle trækkende ved Korshage: 31/7 3 ad V (JHC), 17/8 1 1k V (EVR), 26/9 1 1k Ø Hovvig (AF), 18/10 5 (2 1k + 3 ad) V (JHC) og 6/11 2 ad NV (JHC, AF). Desuden 21/7 1 2k rast Hovvig og 5/9 - 7/9 op til 2 1k rast Hovvig (JS, PG). Årets resultat ligger under gennemsnittet for de sidste 34 år, som ligger på 21 fugle per år.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
20 8 14 69 56 100 30 21 10 36

DOFBasen:2007


2006:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 690, 36)
Årets resultat ligger over gennemsnittet for de sidste 33 år, som er 21 fugle per år. Alle observationer nævnes: 10/5 2 ad rast Hovvig, 12/5 7 V Korshage, 17/8 1 1k rast Hovig, 24/8 1 1k V Korshage, 8/9 2 trk Korshage, 4/11 4 1k V Korshage, 5/11 1 1k rast Korshage, 10/11 1 1k rast Skansehage, 3/12 2 1k rast i lille sø ved Ringholm (JHC) og 12/12 1 rast Hovvig (PG).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen. Vinterobservationer på indlandslokaliteter er sjældne.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
24 20 8 14 69 56 100 30 21 10

DOFBasen:2006


2005:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 680, 10)
I perioden 10/5 – 14/5 rastende 1 2k i Hovvig og igen fra 16/7 til 21/7 rastende 1 ad og 1 2k samme sted. Blot én fugl på forårstræk: 21/5 1 Korshage, mens efteråret havde lidt flere om end tallet er klart under middel: 23/10 2 NV og 15/12 1 ad V alle Korshage samt 28/10 3 1k SV Hovvig. Laveste årstotal siden 1998, hvor blot 8 Dværgmåger blev noteret.

DOFBasen:2005


2004:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 656, 24)
Fra foråret meldes om blot 10 trækkende fugle: 29/4 6, 1/5 2 ad og 15/5 1 alle Korshage. Herefter følger en række meldinger fra Hovvig af ét til to rastende individer mellem 7/6 og 8/7. Dette regnes for i alt fire forskellige fugle. Efteråret byder desuden på 11 trækkende Dværgmåger: 14/7 1, 22/9 2, 26/9 1, 28/9 1, 6/11 5 og 16/11 1 ad alle Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 626, 30)
Et noget skuffende år efter de sidste par års flotte resultater (2002: 100 og 2001: 56), men stadig pænt i forhold til 90'erne (gennemsnittet for 1973 - 1999 var 15 fugle/år). Alle observationer nævnes: 21/4 1 ad Ø Korshage, 24/4 10 rst Korshage, 30/4 1 rst Hovvig, 5/5 15 trk Korshage, 22/6 1 2k rst Hovvig og 11/10 2 1k V Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 526, 100)
Endnu et kanonår for Dværgmågen (se figuren). Året startede med en af de sjældne vinteriagttagelser: 20/1 1 ad rst ud fra Plantagen (KES). Foråret bød herefter på i alt 57 Dværgmåger i perioden 10/5 til 8/6, hvoraf blot 5 var trækkende fugle. Totalen reddes af nogle flotte rasttal fra Hovvig: 10/5 22 rst (SS) og 14/5 25 rst (AF). Fra 2. halvår meldes om i alt 42 Dværgmåger i perioden 11/8 til 29/10, med 24/10 24 ad V Korshage (AF) som bedste dag.

DOFBasen:2002


2001:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 470, 56)
Et rigtig pænt år kun overgået af jubelårene 1993 og 2000. I alt 34 trækkende Korshage, alle fra foråret: 25/4 3 ad Ø, 30/4 23 ad + 4 2K Ø, 18/5 1 ad + 2 2K Ø og 19/5 1 2K Ø, samt en større rastende flok: 10/5 22 Hovvig. Året udmærker sig desuden ved total mangel på efterårsfugle.

DOFBasen:2001


2000:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 401, 69)
Et kanonår for arten på grund af sydøstenvind på det rigtige tidspunkt. Det bedste forår siden 1993, hvor der var 90 trækkende fugle. Årets høst fordeler sig med 60 forårstrækkere og 9 efterårsfugle, hvoraf de 2 rastede: 21/4 1 Ø Dybesø (LB), 28/4 22 Ø Korshage (JB, KES), 29/4 37 Ø Korshage, heraf 35 i én flok (EVR, HVR, JHC, KES), 19/8 1 Ø Korshage (EVR), 23/8 6 V Korshage (HVR) samt 25/8 og 26/8 2 juv rastende Hovvig (EVR, KES).

DOFBasen:2000


1999:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 387, 14)
Hovvig er blevet et godt sted for denne lille lækre måge. I årets løb rastede der således 7 fugle, mens 2 fugle blev set trækkende: 9/5 1 ad rst, 12/5 2 juv Ø, 15/5 - 17/5 op til 2 2K fugle rst. Endvidere sås 24/7 1 ad og 1 1K rst, 14/8 1 2K rst og 17/9 - 23/9 1 1K rst alle Hovvig. På Korshage blev der registreret trækkende Dværgmåger på følgende dage: 9/10 2 (1 1K) V, 12/10 1 ad NV, 5/12 1 ad V og 12/10 1 ad V.

DOFBasen:1999


1998:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 379, 8)
Året bød på 5 trækkende og 3 rastende fugle, og dette ligger under standarden for 90'erne.
Træk: 30/7 1 ad HV, 4/9 1 1K SØ HV og 15/10 3 1K KH.
Hovvig kunne dette efterår byde på i alt 3 rastende Dværgmåger: 1 1K rastede i perioden 17/7 - 20/7, mens en 2K fugl langtidsrastede i perioden 17/7 - 19/8 og fra 8/9 til 19/8 havde den selskab af en 1K Dværgmåge.

DOFBasen:1998


1997:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 359, 20)
Fænologi: 23/3 - 21/5 og (22/7) 12/8 - 18/10 (16/11)
Meget sjælden forårstrækgæst, sjælden/fåtallig efterårstrækgæst og tilfældig vintergæst.
Den 2/5 1993 blev der talt 87 Dværgmåger østtrækkende på Korshage. Dette er en fjerdedel af det totale antal Dværgmåger, der er set ved Rørvig. På Sjælland blev Dværgmågetrækket estimeret til 492 fugle, hvoraf Rørvigs 87 fugle er en ganske pæn andel. Størstedelen af fuglene denne dag var adulte fugle. Det passer fint med, at det er de gamle fugle, som trækker igennem Danmark i starten af maj, og de yngre fugle følger i midten af måneden. Enkelte sommer-og vinteriagtagelser er også gjort, men det hører til sjældenhederne, at se Dværgmåger uden for artens trækperiode. Det første vinterfund blev gjort i 1993 og der er siden registreret yderligere 3 fund i de kolde måneder. Det drejer sig om strejfende fugle fra den del af bestanden, som overvintrer i den sydøstlige Nordsø.

Største 2/5-1993 27/7-1975 13/9-1979 21/9-1978 2/10-1996
Trækdage 87 13 10 10 7
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 6 / 14 15 / 29 10 / 23 8 / 18 37 / 99

1997: Tre observationsdage i foråret: 27/4 2 ad Ø Digterparken i Nykøbing, 14/5 1 2k Korshage og 22/5 3 (2 ad + 1 2k) Korshage. Efterårets gav 14 ungfugle ved Korshage: 14/9 1 V, 15/9 1 R, 17/9 1 R, 18/9 1 NV, 19/9 2 NV, 20/9 1 NV og 3 SV, 21/9 1, 3/10 1, 5/10 1 V og 24/10 1, alle 1k på nær den sidste, der var en anden kalenderårs fugl.

DOFBasen:1997


1996:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 336, 24)
Tillæg 1993: 23/3 1 ad V Korshage.
I alt 24 fugle er på linie med sidste år.
En enkelt vinterobs: 4/2 3 V Korshage. De tre enlige forårsfugle 6/5 1 ad rast, 18/5 1 ad Ø og 21/5 1 2k Ø stammer alle fra Korshage.
Efterår: 12/8 2 rast Hovvig var eneste obs udenfor Korshage.
Korshage: 2/10 7 V, 20/10 2 V, 22/10 2 V, 3/11 2 V samt 8/11, 13/11 og 16/11 med en enkelt fugl pr. dag.

DOFBasen:1996


1995:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 312, 23)
Kun ganske få trækkende i foråret: 23/4 6 Korshage og 4/5 1 2k Korshage, i alt 7.
Fra efteråret er meldingen:
26/8 2 juv Korshage, 27/8 2 juv Korshage, 1/9 1 juv rast Hovvig, 19/9 3 juv rast Hovvig, 23/9 1 juv Korshage, 29/9 1 juv + 1 juv rast Korshage, 30/9 2 juv Korshage, 1/10 1 imm 2k + 1 juv Korshage og 19/10 1 juv Korshage, i alt 16 heraf 13 trækkende. Antallet af fugle i efterårsmånederne var af normalt omfang.

DOFBasen:1995


Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 21 12

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 1 5
Total 1 1 4 1 7
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 3 1 6
Ndag 1 1 3 1 6
Fænologi 02 24·· ···· ··21

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 8 12
Total 2 1 1 1 8 13
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 1 2 4 10
Ndag 2 1 1 1 2 7
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··23

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13··30

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 1 1 8
Total 4 3 1 2 1 11
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 2 1 7
Ndag 1 2 1 2 1 7
Fænologi 14 13·· ···· ···· ··04

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 1 4
MaxRst 2 2
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 03··06 27

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 15 5 28
Total 8 15 1 5 29
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 1 5 9
Ndag 1 2 1 1 5
Fænologi 30·· ···· ··27 29

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 1 7 1 16
Total 4 4 2 1 7 1 19
MaxRst 1 2 1 1 2
Nobs 4 2 1 2 2 1 12
Ndag 3 1 1 2 2 1 10
Fænologi 19··22 26·· ···· ···· ··23 12

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 5 1 12 26
Total 1 7 1 5 1 1 12 28
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 1 1 3 1 3 11
Ndag 1 1 1 1 3 1 2 10
Fænologi 12·· ··25 03·· ···· ··10 21 28··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 9 3 6 26
Total 7 1 1 9 6 6 30
MaxRst 1 3 3
Nobs 3 1 3 2 3 2 14
Ndag 1 1 3 2 1 2 10
Fænologi 15·· ··15 03·· ···· ···· ··17

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 2 8
Total 1 5 2 8
MaxRst
Nobs 1 5 1 7
Ndag 1 4 1 6
Fænologi 04 06··22 06

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 9 18 1 34
Total 1 6 1 9 18 1 5 41
MaxRst 1 1 1 3 3
Nobs 1 2 13 2 5 1 4 28
Ndag 1 2 13 2 4 1 4 27
Fænologi 08·· ··10 11·· ···· ···· ···· ··29

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 1 2 6 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3 6
Ndag 1 2 2 5
Fænologi 29 16··19 05··06

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 1 3 2 14
Total 2 7 2 3 3 17
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 5 3 3 2 16
Ndag 2 2 3 3 2 12
Fænologi 16··24 04·· ···· ··30 26··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 22 1 25
Total 1 5 1 22 1 30
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 7 1 1 5 1 16
Ndag 1 6 1 1 1 1 11
Fænologi 04 08·· ··05 28·· ··17 22

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 1 1 5 2 14
Total 3 2 2 4 1 3 5 2 22
MaxRst 1 1 1 1 2 2
Nobs 3 2 4 3 1 5 3 2 23
Ndag 2 2 4 2 1 5 1 1 18
Fænologi 14·· ···· ··31 21·· ···· ···· ···· ··06

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 16 3 27
Total 9 2 17 4 5 37
MaxRst 2 1 1 1 4 4
Nobs 2 2 2 4 3 13
Ndag 2 2 1 2 2 9
Fænologi 10··12 17·· ··08 04·· ··12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 2 2 5 1 10
MaxRst 2 2 2
Nobs 9 5 2 1 17
Ndag 7 5 2 1 15
Fænologi 07··14 16··21 23··28 15

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 1 4 6 21
Total 24 6 2 1 5 11 49
MaxRst 18 2 2 1 1 5 18
Nobs 5 4 8 3 4 3 27
Ndag 1 3 8 3 3 2 20
Fænologi 29·· ···· ···· ··14 22··28 06··16

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 13 4 28
Total 22 13 1 6 42
MaxRst 10 1 2 10
Nobs 4 3 1 3 11
Ndag 3 1 1 1 6
Fænologi 21·· ···· ··22 11

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 39 44
Total 1 30 2 1 39 73
MaxRst 1 25 1 1 25
Nobs 1 7 1 2 1 12 24
Ndag 1 6 1 2 1 4 15
Fænologi 20 10·· ··08 11·· ···· ··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 4 1 35
Total 30 26 1 57
MaxRst 22 22
Nobs 3 3 1 7
Ndag 2 3 1 6
Fænologi 25·· ··19 05

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 7 65
Total 80 9 89
MaxRst 22 2 22
Nobs 4 4 8
Ndag 3 4 7
Fænologi 21··29 19··26art/05780.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 16:28 af lb