Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05790

Mågefugle - Alkefugle

Sabinemåge Xema sabini eu05790

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Sabinemåge  Xema sabini  
TEKST…

DOFBasen:2019


2018:  Sabinemåge  Xema sabini (0, 51/51, 3/3) 
Efter 5 år uden observationer bragte 2018 et comeback til den fine art med 3 fugle. Herunder stationens første observation af en adult Sabinemåge.
På basis af de gunstige vindforhold for at se havfugle ved Nordsjællands kyst på flere dage ultimo september blev det til hele 3 Sabinemåger ved Korshage:
24/9 1 1k V (JSJ, EVR), 28/9 1 ad V (LB, EVR, KR, JOS) - mågen kom super godt i sin ufældede sommerdragt - og endelig 29/9 1 1k V (TPA, JLR).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 24..29

2012:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 50/50, 1/1)
Det blev til en enkelt observation 9/10, hvor en 1k Sabinemåge trak NV Korshage klokken 8:25 (JB, EVR). Set i fint medlys på 600 - 700 meters afstand.

DOFBasen:2012


2011:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 47/47, 3/3)
Efter et nul år i 2010 vagte det stor glæde hos de tilstedeværende observatører, da denne den ægte havfuglemåge lod sig beskue i 2011.
15/9 2 1k V henholdsvis 07:52 – 08:02 og 16:44 – 16:59 Korshage (JB, JHC, EVR, HVR, KR) Første fugl forvarslet fra Kikhavn. Begge fugle trak langsomt forbi spidsen den første tættere på end den anden. Tidmæssigt helt efter bogen.
Der ud over et oktober fund: 13/10 1 1k V Korshage (EVR).
Som det ses af tabellen nedenfor er september den klart bedste måned til obs af Sabinemåge.
Månedsfordeling af i % af 46 sabinemåger set ved Rørvig 1988 – 2011.

August September Oktober November
2 63 24 11

DOFBasen:2011


2009:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 45/45, 2/2)
To individer er indsendt, og begge er indenfor artens normale forekomstmønster (se sammenstilling i rapporten for 2008): 25/9 1 1k (9:41) (LB) og 8/10 1 1k (8:53) (EVR) begge trækkende V Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 44/44, 1/1)
Året bød på blot en observation: 17/10 1 1k NV (12:27) Korshage (JB, LB, JHC, JSt). De heldige observatører melder om en særdeles smuk oplevelse af en fugl som langsomt trak forbi Korshagespidsen badet i medlys. Den øverste figur viser fordelingen af samtlige Sabinemåger (N = 44: 1 ad + 43 1k fugle) opdelt i 10-dages perioder. Den nederste figur viser årsfordelingen af Sabinemågerne set siden 1988 (forud for disse i alt 41 fugle foreligger en observation fra hvert af årene 1979, 1980 og 1983).

DOFBasen:2008


2007:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 43/43, 1/1)
Året bød på blot en observation: 18/9 1 1k NV, herefter gående til rast (16:11) Korshage (JHC). Figuren viser fordelingen af samtlige Sabinemåger (N = 43: 1 ad + 42 1k fugle) opdelt i 10-dages perioder.

DOFBasen:2007


2006:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 41/41, 2/2)
To fund er normalt: 4/11 1 1k V (10:17) Korshage (JHC) og 5/11 1 1k V (10:55) kysten udfor Dybesø (EVR). Månedsfordelingen ser nu således ud: August 1, september 25, oktober 10 og november 4.

DOFBasen:2006


2005:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 39/39, 2/2)
To fugle på to dage: 15/9 1 1k V og 15/11 1 1k V begge Korshage (JHC).
Den første observation falder normalt, mens den anden er næst seneste nogensinde blot overgået af: 19/11 1980 1 1k NV Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 28/28, 11/11)
Alle årets fund faldt inden for artens normale forekomstmønster. Alle obs er fra Korshage:
16/9 3 1k V (09:20, 11:16 og 13:00) (AF)
22/9 1 1k V 05:50 (LB, JHC)
23/9 1 1k V 08:30 (FJN via DOFbasen)
24/9 1 1k V 06:29 (JB, LB, KES, AT)
26/9 1 1k NV 11:08-11:23 (EVR) og 1 1k 12:35-12:55 (EVR, KES)
27/9 1 1k S 15:23-15:28 (LB, JHC)
28/9 1 ad V 10:40 (FJN via DOFbasen)
9/10 1 1k V 06:50 (EVR).
Året flotte resultat overgås kun af ”invasionsåret” 1997, hvor 15 Sabiner trak forbi Korshage.
Månedsfordelingen af samtlige fund dvs. inklusive årets fund ser således ud: August 1, september 24, oktober 10 og november 1.

DOFBasen:2004


2002:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 26/26, 2/2)
To iagttagelser af denne arktiske ynglefugl er flot: 1/9 1 1K NV (7:23) (KES, JB, SS, JS) og 28/10 1 1K V (11:35) (JHC, AF), begge Korshage. Den første iagttagelse er tidlig, mens det anden fund er vores næstseneste Sabinemåge, 19/11 1980 1 1K NV Korshage er absolut seneste fund på Rørvighalvøen.

DOFBasen:2002


1998:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 24/24, 2/2)
Rettelse 1997: Observationen fra 8/9 1983 skal udelades. Adult Sabinemåge er aldrig set i området.
Ses bort fra sidste års masseforekomst må 2 fugle siges at være ganske pænt. 29/8 1 1K V KH (AT) og 15/10 1 1K trk KH (HVR). Det første fund er en tidlig forekomst af en juvenil fugl, mens den anden iagttagelse falder inden for kulminationsperioden.

DOFBasen:1998


1997:  Sabinemåge  Xema sabini (0, 9/9, 15/15) 
Tilfældig gæst, 9 observationer.
1979: 15/9 1 1k V-NV Korshage.
1980: 19/11 1 1k NV Korshage.
1983: 7/9 1 1k V Korshage
1988: 18/9 1 1k Korshage.
1990: 15/9 1 1k NV Korshage.
1995: 28/9 1 1k N Korshage, 29/9 1 1k V Korshage og 30/9 1 R Flyndersø og Korshage.
1996: 2/10 1 1k NV Korshage.
Fundenes månedsvise fordeling: September 7, oktober 1 og november 1. Denne arktiske gæst finder årligt vejen til Danmark, men ses kun 1 - 5 gange årligt udenfor den jyske vestkyst. På Sjælland er den ikke årlig gæst. Den overvintrer i det sydlige Atlanterhav og blæses under trækket af og til ind i Kattegat. De adulte fugles træk kulminerer august/primo september, mens de juvenile fugles træk kulminerer primo september/medio oktober. Bortset fra fundet i 1980 passer tidspunkterne fint med kulminationerne. Novemberfuglen fra 1980 er seneste fund i november på Sjælland. Til sammenligning er der på Sjælland gjort 38 observationer siden 1972.

1997: Kanonår for denne art. Rørvig kunne, som det meste at Nordvesteuropa notere et rekord stort antal Sabinemåger. Således blev der i efteråret set 15 juvenile Sabinemåger ved Korshage: 9/9 1 09:17, 19/9 2 NV (06:41 og 10:09), 20/9 2 NV (09:26 og 10:48), 21/9 2 NV (15:22 og 15:35), 23/9 2 NV (06:10 og 10:19), 2/10 1 Ø 07:52 og 1 NV 14:46, 3/10 1 V 07:18, 4/10 3 (1 V 07:29, 1 R 13:00 – 14:00 og 1 V 15:53).

DOFBasen:1997


1996:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 8/8, 1/1)
På efterårets eneste rigtige blæsevejrsdag 2/10, trak en 1k fugl forbi spidsen (11:06) (JHC, HVR). Andet år i træk med Sabinemåge er en god tendens!

DOFBasen:1996


1995:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 5/5, 3/3)
En af årets mest markante begivenheder var Sabinemågerne, der blev blæst ind i Kattegat i første stormperiode i september. Fuglene blev genstand for megen opmærksomhed - især fuglen, der periodevis rastede på Flyndersøengen sammen med Hættemåger og som var megen fotogen. Iagttagelserne er følgende: 28/9 1 1k N (05:55) - trak ud af Isefjorden ved solopgang (HVR) og senere på dagen dukkede en ny op, 1 1k rast (12:25-16:00) i læ af Korshages østside (LB, HVR, KES, JS), 29/9 1 1k (07:08) NV Korshage var antageligt fuglen fra eftermiddagen dagen før (JB, LB, EVR, HVR m.fl.) samt 30/9 1 1k rast fra 05:57 og hele dagen periodevis på Korshage og på Flyndersøengen, hvor den blev iagttaget af mange ornitologer. Flere observationer angiver, at denne fugl var mørkere i dragten end 28/9-fuglen (KB, LB, PCC, EVR m.fl.).

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/05790.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)