Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05820

Mågefugle - Alkefugle

Hættemåge Chroicocephalus ridibundus eu05820

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Haettemaage

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 80 19 280 95 474
Total 259 347 379 96 1081
MaxRst 55 200 75 40 200
Nobs 77 64 80 46 267
Ndag 29 25 31 30 115
Fænologi 01·· ···· ···· ··30

2023:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 136 16 289 432 447 16 3243 382 87 116 23 23 5210
Total 316 38 742 475 489 23 3619 677 462 311 309 249 7710
MaxRst 180 130 151 36 40 180 350 225 300 150 140 170 350
Nobs 84 60 113 57 48 56 102 124 100 94 87 82 1007
Ndag 29 24 29 30 30 29 31 31 30 30 29 31 353
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 17 92 224 145 33 2295 285 67 67 3 3251
Total 23 197 92 224 145 33 2825 285 67 67 3 3961
MaxRst 80 180 20 10 40 80 530 530 300 350 440 180 530
Nobs 34 36 53 38 38 55 95 83 83 85 63 57 720
Ndag 24 26 28 29 30 30 31 30 30 31 26 26 341
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 88 826 192 69 731 313 30 142 50 8 2468
Total 19 88 826 192 69 731 313 1230 142 50 8 3668
MaxRst 200 50 220 190 15 70 230 260 1200 440 80 220 1200
Nobs 116 94 149 94 45 63 110 113 107 111 110 98 1210
Ndag 31 27 31 30 27 29 30 31 30 29 30 30 355
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 41 129 399 72 32 1673 1010 57 76 54 152 3700
Total 5 41 129 399 72 32 1673 1010 1237 76 54 152 4880
MaxRst 230 160 250 33 10 100 240 1155 600 250 80 230 1155
Nobs 63 66 99 57 34 31 61 78 89 71 92 83 824
Ndag 27 27 31 28 25 24 28 30 29 29 30 31 339
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus

Træk første halvår: 2/1 - 17/6 i alt 1778, flest 5/4 906 – I alt 45 observationsdage.
Returtræk: 29/6 - 7/12 i alt 1400, flest 7/7 437 - I alt 51 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
10 10 2 40 15 4 90 35 20 3 4 2 4 30 15 33 40 75 140 390 1120 1520 230 380 350 300 570 160 200 20 3 50 80 30 130 90

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 133 1438 183 22 661 385 125 201 3 18 3177
Total 609 95 293 1696 200 33 706 2031 379 241 313 234 6830
MaxRst 300 80 90 250 30 75 1120 1520 570 200 120 130 1520
Nobs 64 39 70 50 29 36 88 76 73 59 68 41 693
Ndag 26 19 29 27 19 26 31 30 29 26 30 22 314
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Træk første halvår: 30/1 - 6/6 med i alt 1077. Største dag blev 8/4 254 Ø Korshage.
Træk andet halvår: 15/6 – 26/12 med i alt 602, største dag 12/10 134 SV med 74 fra Kysten ved Sandflugtsplantagen og resten Nørrevang.
Største antal rastende blev 8/8 2060 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 36 708 305 29 117 154 92 200 6 18 1671
Total 1212 1008 1465 1468 461 2912 15885 20324 7386 1867 765 745 55498
MaxRst 90 150 160 160 60 440 1400 2060 750 360 200 130 2060
Nobs 54 46 51 44 39 30 42 44 50 48 43 40 531
Ndag 28 27 30 27 27 27 28 29 30 25 25 25 328
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Forårstræk: 4/1 - 21/6 med i alt 228. Største dag blev 31/3 36 Ø Korshage. Efterårstræk: 1/7 - 24/12 med alt 359, største dag 8/7 55 SV Skansehage.
Største antal rastende blev 4/9 720 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 70 51 98 4 45 122 33 91 64 4 587
Total 1370 974 1990 197 163 543 6423 5100 10731 2385 1304 1079 32259
MaxRst 175 210 310 30 10 40 710 560 720 330 130 90 720
Nobs 71 38 71 38 28 46 70 103 77 72 75 66 755
Ndag 29 22 30 26 21 27 28 31 29 28 28 28 327
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Forårstræk: 31/1 - 23/5 med i alt 2132. Største dag blev 28/3 722 Ø Korshage. Det er det hidtil største optalte forårstræk.
Efterårstræk: 6/7 - 30/12 med alt 768, største dag 21/7 178 flest Korshage.
Største antal rastende Hovvig: 20/7 730. Største antal rastende andre lokaliteter (> 200): 30/1 250 Rørvig Bugt, 20/7 400 Nakke Syd, 21/7 205 Nørrevang, 2/8 750 Vesterlyng og 21/8 300 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 1189 168 761 516 155 8 18 18 53 2900
Total 1428 725 2046 370 824 1173 5494 5784 3992 1804 851 1207 25698
MaxRst 250 100 120 30 16 125 730 750 530 715 110 175 750
Nobs 63 47 55 48 38 28 79 63 34 30 41 56 582
Ndag 27 27 18 26 23 26 29 31 26 20 25 27 305
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Forårstræk: 11/1 - 23/5 med i alt 319. Største dag blev 11/4 61 Ø Korshage.
Efterårstræk: 28/6 - 1/12 med alt 503, flest 3/10 110 Korshage.
Største antal rastende Hovvig: 24/8 1550. Største antal rastende andre lokaliteter: 30/3 200 Nørrevang og 20/9 200 Nakke Øst.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 8 86 163 56 2 217 11 25 128 51 4 757
Total 670 421 1274 343 75 121 1755 8012 4210 1379 792 674 19726
MaxRst 135 85 250 35 7 25 230 1550 550 290 90 120 1550
Nobs 35 19 53 34 16 21 47 33 36 42 40 33 409
Ndag 22 16 24 16 14 17 25 25 26 25 24 24 258
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Forårstræk: 11/2 - 26/5 med i alt 1171. Største dag blev Korshage 26/4 130 Ø.
Efterårstræk: 2/6 - 20/12 med i alt 226, flest Korshage 11/6 32.
Største antal rastende Hovvig: 14/8 2880
Største antal rastende andre lokaliteter: Rørvig Bugt 9/2 280 (overnattende).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 44 314 559 254 65 52 23 24 50 6 6 1397
Total 637 1654 887 584 350 261 10340 14409 5947 2119 1442 711 39341
MaxRst 130 280 155 9 55 40 1800 2880 1190 170 215 150 2880
Nobs 22 36 53 39 21 16 20 31 29 48 44 32 391
Ndag 12 18 25 26 17 12 17 23 22 26 28 22 248
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Forårstræk: 1/3 - 24/5 med i alt 1632. Største dag blev Korshage 15/4 577 Ø.
Efterårstræk: 8/7 - 7/12 med alt 360, flest 19/7 88 størstedelen Skansehage.
Største antal rastende Hovvig: 22/10 365
Største antal rastende andre lokaliteter: Rørvig Bugt 10/2 130

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 1320 299 246 28 38 9 36 3 1992
Total 166 279 190 1462 358 456 1257 845 877 640 315 576 7421
MaxRst 60 130 25 120 18 130 258 250 135 365 110 110 365
N 12 13 43 37 18 11 39 22 29 13 20 19 276
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Forekomsten i Hovvig gennemgående under middel.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 - 2011 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
325 140 70 1 9 10 30 90 120 2 130
28 60 180 65 40 23 120 244 396 168 58 43
325 1200 400 240 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Forårstræk 6/1 – 27/5 i alt 1508. Største dag blev 10/4 569 NØ.
Efterårstræk: 27/6 – 6/11 i alt 305, flest 17/7 114.
Rast over 100 uden for Hovvig: Rørvig Bugt: 6/1 200 natterast.

DOFBasen:2012


2011:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Forekomsten i Hovvig gennemgående under middel.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 - 2010 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 80 5 25 68 46 20 229 300 60 65 180
45 56 227 108 54 18 150 414 364 184 47 19
285 1200 400 240 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Forårstræk 8/2 – 27/5 i alt 686. Største dag og eneste med trecifret total blev 10/5 335 Ø 2k.
Efterårstræk: 20/6 – 5/12 i alt 465. Flest 19/7 113 og 3/8 151.
Rast uden for Hovvig: Rørvig Bugt: 1/1 330 natterast, 27/3 200 og 1/12 450 natterast.
Øvrige over 100: 9/8 240 Nakke øst, 23/8 220 Korshage, 26/9 145 Nørrevang og 29/11 200 Flyndersø.

DOFBasen:2011


2010:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største vinterrasttal fra januar - februar: 19/1 65 Rørvig Havn og 12/2 80 Nykøbing Havn.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
7 365 10 8 4 61 21 260 35 130
41 67 314 122 86 22 185 451 312 248 29 26
285 1200 400 240 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Et relativt dårligt år i Hovvig. Især i sommermånederne. Tilfældig/dårlig rapportering kan være en medvirkende årsag til de lave tal.
Træk Forår: I alt 1013 Ø og 7 V mellem 20/2 og 26/5. Dage med over 100: 25/3 112 Ø og 7/4 700 Ø.
Det vestgående træk starter som bekendt allerede i juni således også i 2010. Mellem 19/6 og 7/11 er der rapporteret 323 trækkende flest 31/7 107 V Korshage.
De største antal af rastende Hættemåger uden for Hovvig fra andet halvår blev rapporteret fra marker og havne. Kan man ikke se større antal andre steder? Det er oplagt, at undersøge om der er større overnatninger af måger på halvøen f.eks. med overnatningsoptællinger fra Rørvig Bugt og Nykøbing Bugt/Hovvig. Max tal fra lokaliteter med over 50 rastende: 18/7 105 Søndervang, 14/8 65 Flyndersø, 25/9 210 Nørrevang og 12/11 72 Rørvig Havn.

DOFBasen:2010


2009:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 - 2008 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
80 185 380 120 30 8 112 262 760 94 25 -
42 46 172 104 86 31 183 799 283 302 48 34
285 1200 400 240 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Der er indsendt i alt 1437 trækkende Hættemåge. De fordeler sig med 423 østtrækkende fugle i perioden 22/3 til 28/5 og det sydvestvendte træk ser ud til at starte fra 28/6 og køre frem til og med 20/10 med i alt 1014 fugle. De bedste trækdage i foråret var 28/3 84 og 13/4 104, mens efteråret havde flest: 10/7 137 og 2/9 550 Hovvig, hvor især sidstnævnte observation er bemærkelsesværdig stor. Flere store rasttal er sendt ind og mange tak for det store materiale for denne og de efterfølgende mågearter: 19/1 110 Rørvig Bugt, 24/1 150 Nykøbing Bugt og 2/8 350 Nørrevang. Nedenstående figur præsenterer månedlige gennemsnit (inkl. spredningen på gennemsnittet (standard error (SE)) for perioden 1983 - 2009 for rastende Hættemåger i Hovvig.
 Hættemåge, rast i Hovvig 1983-2009

DOFBasen:2009


2008:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 - 2007 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
15 15 140 168 90 40 390 430 475 180 30 32
43 46 192 77 86 29 185 767 364 346 48 40
285 1200 400 240 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Fra perioden 11/3 til 1/6 er der indsendt i alt 892 østtrækkende Hættemåger. Bedste dage var ifølge det indsendte materiale: 11/3 73 Ø (AF), 30/3 252 Ø (JHC, EVR) og 1/4 354 Ø (JHC, AF) alle Korshage. Efterårstrækket blev næsten ikke bemærket blot 44 vesttrækkende Hættemåger fra andet halvår. Et par enkelte større rasttal uden over Hovvig bør nævnes: 21/1 80 Ringholm (JS), 2/3 60 Nørrevang (JHC) og 24/3 240 Rørvig Bugt (LB). Mange tak og stor ros for det stadigt voksende mågemateriale.

DOFBasen:2008


2007:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 - 2006 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
40 15 12 3 3 16 17 280 185 470 40 2
43 78 195 128 102 103 192 783 405 354 45 45
285 1200 400 240 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

En stor ros skal lyde for det store materiale som er indkommet på alle mågerne i år. Det er en sand fornøjelse at skrive årets afsnit. Lidt træk er noteret allerede fra januar med i alt 11 vestgående Hættemåger. Herfra skal vi frem til perioden fra 4/3 til 25/5 med i alt 1441 trækkende fugle med største dagsnotering 14/4 363 Ø Korshage. Fra perioden 20/6 – 10/11 er der indkommet i alt 509 trækkende Hættemåger med 10/11 164 V Korshage som største notering. En del større rasttal uden over Hovvig er indkommet: 1/1 235 Ringholm (LB), 14/1 150 Skansehage (OGC), 25/2 200 Rørvig Havn (JS), 11/3 160 Rørvig Bugt (LB), 24/3 230 Nykøbing Bugt (AT), 10/11 135 Flyndersø (JHC) og 13/12 100 Nørrevang (JS).

DOFBasen:2007


2006:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 240 240 140 20 170 1075 140 140 12 22
48 65 155 94 92 108 202 606 435 358 51 47
285 1200 400 200 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Hovvig var 100% isdækket i størstedelen af perioden fra januar til marts. Derfor kunne området ikke tiltrække måger, hvilket forklarer nul-tællingerne for disse måneder. Dette gælder desuden også for de nedenstående arter.
Der blev noteret i alt 673 trækkende Hættemåger i perioden 17/3 til 22/5, med største notering 3/5 218 Ø Korshage. Fra perioden 20/8 – 12/11 er der indkommet i alt 306 trækkende med 5/11 183 V udfor Dybesø som største notering.
To større rasttal uden over Hovvig er indkommet: 19/10 240 Nakke og 5/11 300 Flyndersø.

DOFBasen:2006


2005:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
70 125 270 80 170 30 240 210 - 360 40 75
48 65 155 94 92 108 202 606 435 358 51 47
285 1200 400 200 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Der blev noteret i alt 778 trækkende Hættemåger i perioden 25/3 til 22/5, med største notering 15/04 664 Ø Korshage. Fra perioden 17/7 - 25/9 i alt 103 trækkende Hættemåger, dog kun dækkende over fire observationsdage.

DOFBasen:2005


2004:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 30 200 30 - 50 100 2000 330 360 - 40
28 30 81 120 65 116 178 244 470 252 51 36
285 1200 400 200 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Der blev noteret i alt 699 trækkende Hættemåger på elleve datoer: 31/3 69, 3/4 15, 4/4 16, 15/4 8, 16/4 44, 17/4 119, 29/4 39, 1/5 29, 2/5 327, 7/5 27 og 31/5 6. Intet bemærkelsesværdigt er meldt fra 2. halvår, bortset fra et rekordstort rasttal fra Hovvig 14/8 med 2000 Hættemåger (AF) og en enkelt større trækdag 7/7 383 SV Hovvig (AF). Kom nu ud af busken og indsend jeres optællinger af mågerne - årets materiale er sølle!

DOFBasen:2004


2003:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
20 - 240 30 90 - 400 270 800 400 30 60
24 30 19 113 47 198 31 240 387 186 58 32
285 1200 400 200 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Der blev noteret i alt 435 trk Hættemåger i perioden 4/4 til 24/5, med største notering 15/4 250 Ø Korshage. Fra 8/7 til 12/10 meldes om 545 trk Hættermåger, med 21/9 188 S Korshage som højeste notering. Ingen større rasttal uden for Hovvig er indkommet.

DOFBasen:2003


2002:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997 - 2001 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
40 - 25 260 80 310 50 360 350 510 25 30
24 30 37 105 47 145 218 225 387 161 58 28
285 1200 400 200 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Der blev noteret i alt 1585 trækkende Hættemåger i perioden 11/4 til 23/5, med tredjestørste notering i foreningens historie 19/4 840 Ø Korshage. Efteråret bød på 123 trækkende fugle mellem 5/10 og 27/10, med 5/10 98 V Korshage som højeste notering. Af større rasttal uden for Hovvig bør nævnes: 22/2 100 rst Nykøbing Havn og 17/8 120 rst Søndervang. Redaktøren har med glæde noteret sig, at villigheden til at notere Hættemåder er stigende blandt bidragsyderne.

DOFBasen:2002


2001:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
62 40 38 70 - 40 220 190 260 160 40 30
6 25 40 45 30 129 300 210 550 64 57 25
285 1200 400 200 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Årets træktotal på i alt 1059 trækkende Hættemåger er et rigtig godt resultat, ikke mindst på grund af 3/4 med 850 trækkende, som kan indskrives som historiens fjerde største dagstotal for arten. Fra efteråret er 1/11 37 V Korshage eneste indsendte træktal. Desuden to større rasttal: 25/2 120 og 27/12 70 Nykøbing Havn.

DOFBasen:2001


2000:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 25 20 0 25 110 40 240 0 140 110 25
4 120 52 58 7 195 292 160 390 59 5 0
285 1200 400 200 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Sidste års bøn om flere træktal på måger er for Hættemågen blevet hørt. Der er i foråret noteret 381 Ø Korshage fordelt på 9 dage og 27/10 70 V Korshage.
Derudover et enkelt rasttal fra Søndervang 8/4 160.

DOFBasen:2000


1999:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
15 25 - - - 2 - 160 - 50 - -
7 115 55 60 10 106 398 368 458 63 20 4
285 1200 400 200 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Et enkelt træktal er indsendt: 9/5 928 Ø KH (AF). Observatøren bemærker, at der uden tvivl trak et langt større antal Hættemåger, så der kan kun opfordres til at notere flere trækkende måger. Desuden er indsendt to rasttal: 25/5 46 rst Søndervang og 11/9 60 rst KH.

DOFBasen:1999


1998:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 - 10 10 35 330 - 250 550 68 - -
11 205 59 97 158 168 498 370 1247 116 79 40
285 1200 400 200 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Der er indsendt oplysninger om 174 trækkende fugle i perioden 23/3 - 9/5 med 30/4 137 Ø KH som største dag. Eneste større observation udenfor Hovvig er 8/8 250 rst Søndervang. Ingen oplysninger om ynglefund.

DOFBasen:1998


1997:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Uregelmæssig ynglefugl, fåtallig/almindelig vintergæst og meget almindelig gæst resten af året.
I midten af 1970'erne ynglede der Hættemåger ved Flyndersø, antagelig en rest af den store koloni, der var i Hovvig i 1960'erne. Betanden blev i 1973 opgjort til 350 ynglepar. Denne koloni forsvandt desværre i årene 1977 og 1978. Arten har siden haft en mindre bestand i Hovvig. I 1984 ynglede 10 par Hættemåger i Hovvig og det er den højeste notering fra Hovvig i den periode fuglestationen har eksisteret. Konkurrencen fra de større måger har haft sin betydning. Siden 1986 har det ikke været muligt at påvise et sikket ynglefund i Hovvig.

Største 2/5-1993 27/9-1978 19/7-1981 20/8-1989 21/8-1978
trækdage 1500 1200 810 680 600

1997: Det indsendte materiale på Hættemåge har i år været ekstra tyndt. Indsendelserne fremgår af skemaet.
Største ratstal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996 og alle år):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- - 90 80 - 75 560 150 - 40 - -
11 205 59 97 105 168 498 370 1247 96 79 27
285 1200 400 200 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

DOFBasen:1997


1995:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2 15 20 200 0 100 550 130 1400 140 25 0
103 18 179 43 366 266 415 862 1018 241 180 104
285 1200 400 200 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Ingen ynglefund meddelt.
Et par tilfældige træknotater fra Korshage: 9/4 150 NV, 23/7 300 rast, 29/9 350 NV, 30/9 130 V og 1/10 60 NV, var de højeste tal.
Efter stormen ultimo september var der sammenrend i det oversvømmede engområde ved Flyndersø: 30/9 400 rastende sammen med Sabinemåge. Ikke noget dårligt selskab!

DOFBasen:1995


Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 17 92 224 145 33 2295 285 67 67 3 3251
Total 23 17 92 224 145 33 2825 285 67 67 3 3781
MaxRst 80 180 20 10 40 80 530 530 300 350 440 180 530
Nobs 34 36 53 38 38 55 95 82 83 85 63 57 719
Ndag 24 26 28 29 30 30 31 30 30 31 26 26 341
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 88 826 192 69 731 313 30 142 50 8 2468
Total 19 88 826 192 69 731 313 1230 142 50 8 3668
MaxRst 200 50 220 190 15 70 230 260 1200 440 80 220 1200
Nobs 116 94 150 94 45 63 110 113 107 111 110 98 1211
Ndag 31 27 31 30 27 29 30 31 30 29 30 30 355
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 41 129 399 72 32 1673 1010 57 76 54 152 3700
Total 80 141 129 399 72 32 1673 1430 1292 147 57 154 5606
MaxRst 230 160 250 33 10 100 240 1155 600 250 80 230 1155
Nobs 63 66 99 57 34 31 61 78 89 71 92 83 824
Ndag 27 27 31 28 25 24 28 30 29 29 30 31 339
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 133 1438 183 22 661 385 125 201 3 18 3177
Total 1 7 183 1438 183 97 661 2405 125 201 3 18 5322
MaxRst 300 80 90 250 30 75 1120 1520 570 200 120 130 1520
Nobs 64 39 70 50 29 36 88 76 73 59 68 41 693
Ndag 26 19 29 27 19 26 31 30 29 26 30 22 314
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 36 708 300 29 117 146 92 134 6 16 1590
Total 6 36 708 300 29 117 2206 92 134 6 16 3650
MaxRst 90 150 160 160 60 440 1400 2060 750 360 200 130 2060
Nobs 82 69 71 61 48 33 51 55 72 51 52 50 695
Ndag 28 27 30 27 27 27 28 29 30 25 25 25 328
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 68 51 95 4 45 122 33 91 63 4 581
Total 5 68 51 95 4 45 122 753 91 63 4 1301
MaxRst 175 210 310 30 10 40 710 560 720 330 130 90 720
Nobs 65 36 66 37 27 32 53 72 56 64 60 55 623
Ndag 29 22 30 26 21 27 28 31 29 28 28 28 327
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 1154 164 649 490 155 8 18 16 53 2721
Total 3 11 1154 164 649 1620 155 8 18 16 53 3851
MaxRst 250 100 120 30 16 125 730 750 530 855 110 175 855
Nobs 63 48 54 48 33 29 79 64 34 32 40 60 584
Ndag 27 27 18 26 23 26 29 31 26 20 25 27 305
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 8 85 146 56 2 201 11 25 128 48 4 720
Total 6 8 335 146 56 2 201 1561 25 128 48 4 2520
MaxRst 135 85 250 35 7 25 230 1550 550 290 90 120 1550
Nobs 35 19 52 32 16 21 44 33 36 42 39 33 402
Ndag 22 16 24 16 14 17 25 25 26 25 24 24 258
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 267 524 237 65 52 23 23 46 6 6 1289
Total 320 267 524 237 65 52 2903 23 46 6 6 4449
MaxRst 130 280 155 9 55 40 1800 2880 1190 170 215 150 2880
Nobs 22 34 47 32 20 16 20 33 28 47 44 32 375
Ndag 12 18 25 26 17 12 17 23 22 26 28 22 248
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 1288 295 241 28 27 9 34 3 1938
Total 13 1288 295 241 28 27 374 34 3 2303
MaxRst 60 130 25 120 18 130 258 250 135 365 110 110 365
Nobs 12 13 43 34 17 11 38 22 29 13 19 19 270
Ndag 11 11 27 20 16 11 18 16 20 12 16 12 190
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 12 64 276 325 7 114 61 81 34 3 984
Total 332 12 64 276 325 7 114 61 81 34 3 130 1439
MaxRst 325 140 100 40 9 10 90 43 90 120 34 130 325
Nobs 33 17 20 27 21 9 5 23 18 13 6 10 202
Ndag 13 13 17 19 16 9 5 15 15 12 5 9 148
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 69 155 415 7 119 178 61 55 3 7 1084
Total 330 208 269 155 415 7 119 178 61 55 3 457 2257
MaxRst 330 80 200 25 36 46 75 240 300 67 200 450 450
Nobs 13 13 27 22 14 9 15 24 16 13 5 14 185
Ndag 8 7 14 16 14 6 13 13 16 11 5 10 133
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 128 835 21 32 166 59 24 23 18 1316
Total 10 493 835 21 42 166 227 469 23 18 9 2313
MaxRst 65 80 365 10 8 10 105 65 260 35 130 9 365
Nobs 11 7 25 22 6 4 8 14 8 8 16 3 132
Ndag 6 5 13 12 5 3 6 8 5 7 10 3 83
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 91 289 37 82 163 25 639 95 1421
Total 471 409 67 82 163 25 1399 95 25 25 2761
MaxRst 150 185 380 120 30 65 112 350 760 94 25 25 760
Nobs 9 6 10 23 7 7 15 12 23 15 2 4 133
Ndag 6 5 7 12 7 5 10 8 18 11 2 4 95
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 432 408 44 2 28 2 14 26 956
Total 672 408 134 2 28 515 2 44 112 1917
MaxRst 80 40 240 168 90 40 390 430 475 180 30 54 475
Nobs 9 5 26 15 13 2 4 8 5 4 7 6 104
Ndag 7 4 12 11 13 2 4 8 4 4 6 4 79
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 560 776 77 6 30 154 95 64 166 1939
Total 302 802 776 77 22 30 434 95 563 166 3267
MaxRst 235 200 230 21 3 16 31 280 185 470 135 100 470
Nobs 9 6 25 25 11 4 6 9 9 9 10 2 125
Ndag 5 5 13 13 11 4 6 8 8 7 5 2 87
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 251 508 38 72 9 187 1076
Total 16 251 251 648 20 1113 212 249 487 22 3269
MaxRst 15 240 210 140 20 170 1075 140 240 300 22 1075
Nobs 2 4 16 10 1 6 8 9 3 6 1 66
Ndag 1 3 11 10 1 6 7 7 3 4 1 54
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 505 155 79 47 17 818
Total 160 285 520 325 30 319 257 17 360 40 115 2428
MaxRst 70 125 270 80 170 30 240 210 360 40 75 360
Nobs 3 6 2 13 7 2 7 4 1 3 1 2 51
Ndag 3 4 2 9 6 2 7 3 1 3 1 2 43
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 69 241 389 383 70 1152
Total 1 30 329 241 389 30 483 2000 460 40 4003
MaxRst 1 30 200 30 50 100 2000 390 260 40 2000
Nobs 1 1 3 19 4 2 2 1 6 1 1 41
Ndag 1 1 3 8 4 2 2 1 6 1 1 30
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03 12

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 304 128 60 89 298 70 979
Total 20 1 270 304 218 460 1289 1098 70 30 60 3820
MaxRst 20 1 240 30 90 400 1200 800 400 30 60 1200
Nobs 2 1 4 5 10 3 5 5 4 1 1 41
Ndag 2 1 3 5 4 3 5 4 4 1 1 33
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··24 08·· ···· ···· ···· ···· ··20

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 902 232 167 1301
Total 1162 232 310 50 360 677 25 30 2846
MaxRst 58 100 96 260 80 310 50 360 350 510 25 30 510
Nobs 6 3 3 7 12 2 3 3 3 4 1 1 48
Ndag 5 3 3 7 10 2 3 3 2 3 1 1 43
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 941 14 30 37 1057
Total 127 35 1011 14 40 220 190 290 37 100 2064
MaxRst 62 120 38 70 40 220 190 260 160 40 70 260
Nobs 6 5 5 8 2 2 5 1 3 5 2 3 47
Ndag 5 3 4 8 2 2 4 1 3 5 2 3 42
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 393 23 70 486
Total 6 25 20 553 23 110 40 240 210 110 73 1410
MaxRst 6 25 20 160 25 110 40 240 140 110 48 240
Nobs 2 2 1 19 3 3 2 3 3 1 2 41
Ndag 2 2 1 11 3 3 2 3 3 1 2 33
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25 08·· ···· ··27art/05820.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 16:02 af lb