Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05900

Mågefugle - Alkefugle

Stormmåge Larus canus eu05900

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Stormmaage

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Stormmåge  Larus canus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 60 1 147 416 624
Total 494 241 515 472 1722
MaxRst 155 60 240 130 240
Nobs 74 59 73 77 283
Ndag 29 25 31 30 115
Fænologi 01·· ···· ···· ··30

2023:  Stormmåge  Larus canus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 39 17 570 215 2 453 173 120 207 11 74 1885
Total 227 294 126 817 251 23 459 451 207 429 122 341 3747
MaxRst 70 70 60 140 14 16 6 180 150 110 91 75 180
Nobs 67 58 94 66 65 49 51 62 66 73 51 79 781
Ndag 26 24 30 30 31 27 28 29 29 31 27 31 343
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Stormmåge  Larus canus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 45 103 86 2 250 136 42 78 35 780
Total 377 1 45 103 86 2 250 136 1224 78 35 2337
MaxRst 375 60 3 30 30 35 25 50 1180 220 200 325 1180
Nobs 35 30 26 32 36 30 62 52 37 60 46 57 503
Ndag 22 26 21 29 30 24 29 25 26 29 24 27 312
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Stormmåge  Larus canus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 58 539 61 10 212 166 51 154 32 2 1288
Total 3 58 539 61 10 212 166 51 154 332 2 1588
MaxRst 165 40 60 100 36 15 68 250 170 210 300 56 300
Nobs 88 88 105 114 69 48 65 76 71 100 79 88 991
Ndag 31 27 31 30 31 27 28 31 29 26 30 30 351
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Stormmåge  Larus canus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 41 60 293 34 57 267 41 42 61 909
Total 13 441 60 293 34 57 267 41 42 61 1309
MaxRst 300 400 130 43 26 12 4 350 200 125 60 55 400
Nobs 70 68 83 58 37 26 26 37 27 26 47 54 559
Ndag 28 27 31 29 28 20 20 26 17 19 25 29 299
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Stormmåge  Larus canus 

Træk første halvår: 2/1 - 20/6 i alt 810, flest 5/4 184 – I alt 45 observationsdage.
Træk andet halvår: 2/7 - 31/12 i alt 109, flest 28/10 15 - I alt 32 observationsdage

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
5 7 7 20 18 1 37 20 23 2 8 2 2 2 4 6 4 4 4 5 30 40 1 30 110 60 120 50 6 5 5 30 6 3

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 16 48 705 13 1 12 27 24 34 6 6 919
Total 659 267 713 717 24 33 18 135 168 356 417 95 3602
MaxRst 100 230 330 20 13 16 30 102 120 300 150 58 330
Nobs 54 47 63 54 32 25 38 35 43 33 52 27 503
Ndag 24 24 29 28 20 17 26 25 24 20 29 18 284
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Stormmåge  Larus canus  
Træk første halvår: 30/1 – 2/6 med i alt 797. Største dag blev 14/4 245 SØ Korshage.
Træk andet halvår: 7/7 – 10/12 med i alt 819, flest 12/8 334 V Korshage. Begge dele nye top noteringer.
Største antal rastende 12/2 330 Rørvig Bugt (overnatning).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 2 35 591 128 16 24 612 66 93 5 19 1616
Total 1119 987 540 878 146 141 503 1470 1923 339 215 691 8952
MaxRst 120 330 90 60 5 35 185 170 260 70 30 120 330
Nobs 42 30 52 45 26 25 26 24 41 25 23 31 390
Ndag 27 25 29 28 22 25 18 21 27 20 17 21 280
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Stormmåge  Larus canus  
Forårstræk: 4/1 – 20/6 med i alt 481. Største dag blev 23/4 105 V Korshage.
Efterårstræk: 4/7 - 21/12 med i alt 250, flest 6/10 35 V Korshage.
Største antal rastende 4/11 150 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 8 43 289 112 4 5 21 15 145 41 23 731
Total 484 411 899 417 210 90 36 384 981 714 668 594 5888
MaxRst 125 80 150 21 20 30 9 80 150 120 150 55 150
Nobs 44 30 49 40 39 29 17 38 40 43 39 46 454
Ndag 21 18 29 26 25 22 15 22 20 25 23 25 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Stormmåge  Larus canus  
Forårstræk: 3/2 – 19/5 med i alt 516. Største dag blev 28/3 134 Ø Korshage.
Efterårstræk: 6/7 - 28/12 med i alt 350, flest 2/11 45 V Korshage.
Største antal rastende Hovvig: 7/10 450.
Største antal rastende andre lokaliteter (> 100): 30/1 800 Rørvig Bugt, 20/7 150 Nakke Syd, 3/9 140 Nørrevang, 28/12 140 Flyndersø og 31/12 160 Søndervang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 220 157 118 41 78 7 51 87 86 866
Total 2534 541 1053 336 155 35 396 261 899 1073 380 843 8506
MaxRst 800 145 155 55 5 5 150 52 340 450 75 160 800
Nobs 52 32 48 35 38 18 38 27 17 25 24 36 390
Ndag 25 25 21 22 21 15 22 18 15 17 18 20 239
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Stormmåge  Larus canus  
Forårstræk: 4/1 – 6/6 med i alt 312. Største dag blev 11/4 93 Ø Korshage.
Efterårstræk: 15/6 - 25/12 med i alt 214, flest 30/11 90 V Korshage.
Største antal rastende Hovvig: 20/11 99.
Største antal rastende andre lokaliteter: 30/10 650 Vesterlyng (overnattende).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 33 201 17 3 16 8 25 125 39 526
Total 975 702 468 543 49 90 32 38 220 902 745 945 5709
MaxRst 210 355 230 65 8 44 3 15 96 650 99 310 650
Nobs 31 15 26 49 25 15 13 8 11 17 30 29 269
Ndag 18 9 17 22 18 14 11 8 11 14 21 17 180
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Stormmåge  Larus canus  
Forårstræk: 6/2 – 22/5 med i alt 528. Største dag blev 20/5 117 Ø Korshage.
Efterårstræk: 27/6 - 17/12 med i alt 193, flest 30/10 51 V Korshage.
Største antal rastende Hovvig: 27/7 250.
Største antal rastende andre lokaliteter: Rørvig Bugt 9/2 580 (overnattende).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 66 259 152 1 26 9 128 1 28 721
Total 454 2145 224 315 179 17 278 79 237 1207 862 263 6260
MaxRst 150 580 90 28 10 6 250 30 87 172 165 60 580
Nobs 19 39 28 33 16 9 7 18 8 37 26 20 260
Ndag 11 17 19 22 13 6 7 17 8 19 21 16 176
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Stormmåge  Larus canus  
Forårstræk: 27/2 - 21/5 med i alt 782. Største dag blev Korshage 15/4 380 Ø.
Efterårstræk: 30/6 - 7/12 med i alt 281, flest Korshage 17/11 72.
Største antal rastende Hovvig: 1/11 200.
Største antal rastende andre lokaliteter: Rørvig Bugt 29/12 450 (overnattende). Herfra er der også rapporteret 1200 måge sp 7/12, hovedparten må formodes at have været denne art.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 7 720 52 2 4 6 40 7 202 20 1063
Total 417 199 298 845 89 77 90 88 632 223 531 1116 4605
MaxRst 230 190 110 85 10 44 17 50 170 115 200 450 450
N 12 5 35 30 16 8 14 15 22 7 17 13 194
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Stormmåge  Larus canus  
Små rasttal fra Hovvig bortset fra september og så en rekord i slutningen af året med 91 rastende 18/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 - 2011 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 4 5 1 80 12 91
12 18 24 16 3 4 4 13 30 33 92 9
73 140 50 56 23 37 12 26 121 80 350 9

Store overnatnings optællinger fra Rørvig Bugt: 2/1 600, 1/3 495, 1/10 265, 5/10 300 og 11/11 325.
Øvrige maksimum rasttal fra lokaliteter med over 50 rastende: 16/1 200 Korshage, 29/1 90 og 31/1 65 Skansehage, 13/3 250 Flyndersø og 7/9 200 Nakke Hage.
Forårstræk: 6/1 – 21/5 i alt 660, flest 28/3 312 NØ og 11/4 160 NØ Nakke Nord i et blandet mågetræk.
Efterårstræk: 10/8 – 12/11 i alt 102 trækkende, flest 12/11 25.

DOFBasen:2012


2010:  Stormmåge  Larus canus  
Vinterrasttal på 30 og der over fra januar - februar: 10/1 30 Rørvig Havn, 25/1 30 Rørvig, 12/2 60 Nykøbing Havn og 21/2 70 Kysten ud for Sandflugtsplantagen.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
90 10 2 6 1 21 30
18 17 6 28 11 3 8 16 42 54 97 10
73 140 50 56 23 37 12 20 121 80 350 9

I Hovvig nyt absolut max for marts (se kommentar under Sølvmåge) ellers tyndt.
Eneste større rasttal uden for Hovvig i foråret var 22/4 50 Nørrevang.
I alt blev 523 set trække mod øst mellem 20/2 og 11/5. Det er højeste forårstotal siden vi begyndte at præsentere sådanne i rapporten i 2004. To for området store trækdage skilte sig ud fra det øvrige materiale og bidrog gevaldigt til den fine total. 7/4 220 Ø og 8/4 214 Ø Korshage. Begge dage ligger over den hidtidige dagsrekord.
181 blev set trækkende i efteråret mellem 17/7 og 7/11. En enkelt ret bemærkelsesværdig dag fra det tidlige returtræk i juli: 31/7 126 V Korshage.
Fra august til november var der en del fouragerende Stormmåger på markerne på Nørrevang og de blev optalt flere gange i løbet denne periode. Månedsmax blev som følger: august 69, september 77, oktober 110 og november 40. Eneste øvrige lokalitet uden for Hovvig, hvor der kunne tælles over 25 rastende Stormmåger i andet halvår var ved den oversvømmede eng øst for Flyndersø i august. Max her 21/8 37.

DOFBasen:2010


2009:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 - 2008 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 6 7 - 2 3 2 20 21 68 350 -
22 32 16 30 11 3 9 13 67 61 30 27
73 140 50 56 23 37 12 16 121 80 66 9

Fra 4/3 til 3/6 er 337 Stormmåger meldt trækkende med 13/4 117 og 19/4 81 som de største dage. I andet halvår sås 109 trækkende fugle fra 13/8 til 9/10 heraf ingen større dage.
De største rasttal lyder: 19/1 305 Rørvig Bugt, 24/1 150 Nykøbing Bugt og 2/8 191 Nørrevang. Selvom 1. halvår var meget magert mht. indsendt materiale fra Hovvig, så tager 2. halvår sandelig revanche med flere rigtig store rasttal! (se tabel ovenfor), især 15/11 350 rast Hovvig er usædvanlig mange. Nedenstående figur præsenterer månedlige gennemsnit (inkl. spredningen på gennemsnittet (standard error (SE)) for perioden 1983 - 2009 for rastende Stormmåger i Hovvig.
 Stormmåge, rast i Hovvig 1983-2009

DOFBasen:2009


2008:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 - 2007 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
56 74 - 57 4 3 19 17 53 38 65 -
27 16 11 23 13 13 8 17 69 65 34 15
73 140 50 56 23 37 12 16 121 80 66 9

Trækbevægelser blev noteret allerede i vintermørket: 27/1 135 V Korshage (JHC). Herefter følger forårstrækket i perioden 30/3 til 24/4 med i alt 137 fugle, hvoraf største dag var 30/3 med 57 Ø Korshage (JHC). Lidt trækbevægelser fra 2. halvår: 22/12 45 V Korshage (JHC). Der blev sat nye rekorder for maksimumsantallet af rastende fugle i Hovvig for månederne: April, juli og august (alle EVR) (se tabellen ovenfor). Desuden skal følgende flotte rasttal uden for Hovvig nævnes: 1/1 510 Rørvig Bugt (LB), 1/3 300 Nørrevang (LB), 8/3 165 Rørvig Bugt (AT) og 27/9 109 Rørvig Bugt (JHC). Fortsæt endelig det gode arbejde med at rapportere måger.

DOFBasen:2008


2007:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 - 2006 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 6 23 12 4 6 1 2 18 36 16 43
27 16 11 23 13 13 8 17 69 65 34 15
73 18 50 56 23 37 12 16 121 80 66 9

Forårstrækkende Stormmåger blev bemærket tidligt i år og forløb i perioden fra 24/3 til 28/4 med i alt 268 fugle. De største trækdage fra Korshage var: 30/3 63, 14/4 40 og 15/4 62. I perioden 28/8 til 10/11 er der noteret 38 fugle på efterårstræk. Af større rasttal uden for Hovvig bør følgende nævnes: 1/1 250 Søndervang (LB), 24/2 170 Rørvig Havn (JS), 11/3 400 Rørvig Bugt (LB) og 17/3 167 Nørrevang (EVR). Fortsæt endelig det gode arbejde med at tælle måger.

DOFBasen:2007


2006:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 - 56 23 1 12 41 121 80 4 -
22 16 12 19 10 16 6 11 40 54 34 14
73 18 50 37 22 37 10 16 28 68 66 9

Der blev sat tre flotte månedsrekorder for Hovvig henholdvis maj, september og oktober endog med en ganske stor margen. Det kunne tyde på, at mere fokus giver resultater, og at vores dækning af rastende måger i Hovvig ikke har været helt optimal. Fortsæt endelig det gode arbejde med at tælle måger.
Der er indsendt trækkende Stormmåger på tre dage fra 22/4 – 25/5 med i alt 423 fugle. Efterårstrækket: 5/11 21 V og 21/11 7 V begge Dybesøkysten.
Et enkelt større rasttal uden for Hovvig: 8/9 110 Nørrevang.

DOFBasen:2006


2005:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
7 - - 19 22 2 9 1 - 52 51 9
21 16 10 20 9 20 4 11 40 52 26 15
73 18 50 37 16 37 10 16 28 68 66 9

Der er indsendt trækkende Stormmåger på tre dage fra 15/4 – 17/4 med i alt 81 fugle. Et enkelt større rasttal uden for Hovvig: 14/2 85 Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 16 6 8 - 6 16 18 75 97 13 30
27 - 10 18 11 17 4 13 26 34 24 10
73 10 50 37 16 37 10 16 64 68 66 9

I alt 427 trækkende Stormmåger er indsendt fra foråret i perioden fra 16/4 til 2/5. Her i blandt næsthøjeste notering nogensinde: 2/5 164 trækkende Korshage (EVR). Denne dag er kun overgået af 2/5 1993 188 trækkende Korshage. Det står sløjt til med rasttal fra Hovvig. De forgående syv år er der f.eks. ikke kommet én eneste observation fra februar! Lad årets topscorere: 19/9 75 (AT) og 25/10 72 (EVR), som er højeste rasttal fra Hovvig for hhv. september og oktober i fuglestationens historie, være gode eksempler til efterfølgelse.

DOFBasen:2004


2003:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- - 7 8 8 37 4 4 64 26 38 11
23 - 10 19 9 12 4 15 14 31 26 9
73 10 50 37 16 37 10 16 28 68 66 9

Bemærk september rasttallet, 28/9 64 Hovvig er rigtig mange. Der er indberettet 76 trækkende Stormmåger fordelt på 20/4 42 og 5/5 34 begge Ø Korshage. Vintertræk: 15/12 70 V Korshage. Ingen større rasttal uden for Hovvig er indrapporteret i år.

DOFBasen:2003


2002:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997 - 2001 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
73 - 17 24 11 10 - 33 14 68 66 9
27 - 10 17 9 9 5 13 11 31 21 9
15 10 50 37 16 30 10 16 28 26 66 9

Der blev noteret trækkende Stormmåger på tre datoer i foråret: 15/4 120, 19/4 103 og 9/5 15, alle Ø Korshage. Et par større rasttal kan nævnes udenfor Hovvig: 9/2 137 Søndervang, 22/2 75 Nykøbing Havn og 8/4 150 Søndervang.

DOFBasen:2002


2001:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 - 15 37 4 13 4 9 5 26 2 9
- - 3 10 4 2 4 2 15 10 - -
15 10 50 37 16 30 10 16 28 26 25 6

To træktal er indsendt: 3/4 110 og 4/4 50 Ø Korshage, hvoraf førstnævnte er ikke mindre end fjerde største træktal for stationen. I Hovvig gjorde et par Stormmåger yngleforsøg på taget af bådehuset og herudover opholdt et andet par sig i området. Resultatet af yngleforsøget er ukendt. Et enkelt rasttal udenfor Hovvig: 26/11 81 Søndervang.

DOFBasen:2001


2000:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 2 21 19 21 3 2 0 43 11 0
1 1 2 9 2 2 2 4 15 8 0 0
15 10 50 21 16 30 10 16 28 23 25 6

Et godt år for Stormmågen i Hovvig. Bemærk april, maj og oktober.
De mange fugle i Hovvig betød ikke stigning i antallet af registrerede ynglepar. Bestanden er opgjort til 1 ynglepar i Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- - 7 2 - 5 - 16 22 7 3 -
- - 3 10 4 2 4 2 15 10 - -
15 10 50 21 16 30 10 4 28 23 25 6

Også for Stormmågen er der kun indsendt et træktal: 6/2 33 V KH. Ynglebestanden i Hovvig blev i 1999 opgjort til 1 - 2 par. Et par ynglede på taget af bådehuset og en dununge blev set i reden 10/7.

DOFBasen:1999


1998:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- - - 2 2 1 - - 2 10 - -
1 - 6 18 8 4 5 3 18 16 5 2
15 10 50 21 16 30 10 4 28 23 25 6

Trækmeldinger fra perioden 30/4 til 9/5 lyder på 114 østflyvende Stormmåger. Rastmeldinger udenfor Hovvig begrænser sig til 31/1 120 rst KH og 28/12 45 rst Søndervang. Inden oplysninger om ynglefund.

DOFBasen:1998


1997:  Stormmåge  Larus canus  
Sjælden/fåtallig ynglefugl og almindelig gæst hele året.
Yngleaktiviteten for Stormmåge har været svingende, men siden starten af firserne årlig ynglefugl. Skansehage har næsten hvert år kunne fremvise ynglende Stormmåger, men med svingende succes. Korshage og Hovvig har også markeret sig med enkelte par. Konkurrencen i Hovvig er stor med de andre måger. Forstyrrelser og predation er problemet for de ofte tagrugende Stormmåger på Korshage og Skansehage.
Trækket gennem Danmark kulminerer i månedsskiftet marts/april. Materialet begrænser sig til enkelte dage med over hundrede trækkende Stormmåger. Efterårstrækket forløber i september/oktober.

Største 2/5-1993 7/11-1986 8/10-1990 7/5-1991 24/4-1991
træktal 188 160 140 110 100

1997: Et par Stormmåger gjorde yngleforsøg på Stenhuset på Korshage. Ét større rasttal er indsendt: 26/8 210 Søndervang. Årets få indsendelser fremgår af skemaet nedenfor.
Største ratstal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996 og alle år):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- - - - - 2 8 4 - - - -
0 0 6 18 8 4 5 3 18 17 8 3
15 10 50 21 16 30 10 4 16 15 25 6

DOFBasen:1997


1995:  Stormmåge  Larus canus  
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 0 3 11 10 2 4 4 27 23 0 0
1 0 14 8 9 4 4 2 5 10 11 2
15 10 50 21 16 30 10 4 16 15 25 6

Der blev meldt om 1 ynglepar Hovvig 1/6 v/rede. Føljetonen fra Skansehage fortsætter i år, men tilsyneladende uden succes, idet reden antageligt blev plyndret af Sølvmåger/Svartbage.
Endelig meldtes om 1/4 85 rast Nakke, som også blev årets største antal.

DOFBasen:1995


Stormmåge  Larus canus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 45 103 86 2 250 136 42 78 35 780
Total 2 1 45 103 86 2 250 136 1224 78 35 1962
MaxRst 375 60 3 30 30 35 25 50 1180 220 200 325 1180
Nobs 35 30 26 32 36 30 62 52 37 60 46 57 503
Ndag 22 26 21 29 30 24 29 25 26 29 24 27 312
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 58 539 61 10 212 166 51 154 32 2 1288
Total 3 58 539 61 10 212 416 51 154 332 2 1838
MaxRst 165 40 60 100 36 15 68 250 170 210 300 56 300
Nobs 88 88 105 114 69 48 65 76 71 100 79 88 991
Ndag 31 27 31 30 31 27 28 31 29 26 30 30 351
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 41 60 293 34 57 267 41 42 61 909
Total 20 441 61 293 34 57 497 41 102 121 1667
MaxRst 300 400 130 43 26 12 4 350 200 125 60 55 400
Nobs 70 68 83 58 37 26 26 37 27 26 47 54 559
Ndag 28 27 31 29 28 20 20 26 17 19 25 29 299
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 16 48 705 13 1 12 27 24 34 6 6 919
Total 62 246 378 705 13 1 12 87 24 34 156 6 1724
MaxRst 100 230 330 20 13 16 30 102 120 300 150 58 330
Nobs 54 47 63 54 32 25 38 34 43 33 52 27 502
Ndag 24 24 29 28 20 17 26 25 24 20 29 18 284
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 2 35 591 128 16 24 612 63 83 5 16 1600
Total 25 332 35 591 128 16 24 612 63 83 5 16 1930
MaxRst 120 330 90 60 5 35 185 170 260 70 30 120 330
Nobs 62 44 67 61 29 30 27 27 45 27 24 39 482
Ndag 27 25 29 28 22 25 18 21 27 20 17 21 280
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 8 43 287 112 4 5 21 15 145 41 23 729
Total 250 8 43 287 112 4 5 21 15 145 41 23 954
MaxRst 125 80 150 21 20 30 9 80 150 120 150 55 150
Nobs 41 28 45 37 38 25 17 29 35 42 34 40 411
Ndag 21 18 29 26 25 22 15 22 20 25 23 25 271
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 216 157 106 37 77 7 51 79 86 837
Total 800 21 216 157 106 37 77 7 51 79 86 1637
MaxRst 800 145 155 55 5 5 150 52 340 530 75 160 800
Nobs 53 32 47 37 33 18 38 26 17 27 23 38 389
Ndag 25 25 21 22 21 15 22 18 15 17 18 20 239
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 33 193 17 3 16 8 25 135 39 519
Total 50 33 193 17 3 16 8 675 135 39 1169
MaxRst 210 355 230 65 8 44 3 15 96 650 99 310 650
Nobs 30 15 26 47 25 15 13 8 11 17 31 29 267
Ndag 18 9 17 22 18 14 11 8 11 14 21 17 180
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 47 64 257 152 1 26 9 126 1 28 711
Total 627 64 257 152 1 26 9 126 1 28 1291
MaxRst 150 580 90 28 10 8 250 30 87 172 165 60 580
Nobs 19 36 27 33 16 9 7 18 8 36 26 21 256
Ndag 11 17 19 22 13 6 7 17 8 19 21 16 176
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 7 716 52 2 4 6 40 7 202 20 1059
Total 3 7 716 52 2 4 6 40 7 202 570 1609
MaxRst 230 190 110 85 10 44 17 50 170 115 200 450 450
Nobs 12 5 35 29 16 8 14 15 21 7 17 13 192
Ndag 11 4 25 17 13 8 11 9 14 7 13 9 141
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 3 16 106 24 19 31 23 29 289
Total 638 3 16 106 24 5 19 31 323 354 91 1610
MaxRst 600 45 495 25 4 5 4 18 200 300 325 91 600
Nobs 22 15 9 17 16 8 1 8 14 17 4 6 137
Ndag 14 11 7 14 12 8 1 7 10 13 4 6 107
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 9 196 15 1 62 9 79 11 3 389
Total 830 4 209 196 15 1 62 2009 79 11 453 3869
MaxRst 830 56 200 125 10 5 8 85 2000 60 30 450 2000
Nobs 15 12 17 29 9 8 6 11 12 13 13 10 155
Ndag 8 7 13 19 9 6 6 8 10 11 4 8 109
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 20 486 8 132 4 9 12 18 691
Total 77 110 486 8 11 132 4 9 122 18 7 984
MaxRst 30 70 90 50 2 9 69 77 110 40 7 110
Nobs 15 7 12 32 3 5 3 9 10 7 8 2 113
Ndag 7 5 8 15 3 4 3 5 7 7 7 1 72
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 304 10 1 3 70 36 435
Total 305 7 60 304 24 1 194 70 104 350 19 1438
MaxRst 305 6 49 15 12 2 56 191 21 68 350 18 350
Nobs 10 2 7 23 5 4 6 8 22 13 2 4 106
Ndag 7 1 6 10 5 4 5 7 14 11 2 3 75
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 135 10 80 44 45 314
Total 647 84 380 44 31 222 65 96 1569
MaxRst 510 74 300 57 4 3 19 17 109 38 65 51 510
Nobs 6 3 15 12 5 1 2 3 4 1 3 4 59
Ndag 5 3 10 9 5 1 2 3 3 1 3 2 47
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 151 113 2 9 27 312
Total 262 551 113 6 7 2 27 36 27 43 1074
MaxRst 250 170 400 12 4 6 7 2 18 36 16 43 400
Nobs 5 6 17 12 3 3 3 3 4 5 5 2 68
Ndag 3 5 8 7 3 3 3 3 4 4 5 2 50
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 302 33 28 363
Total 2 2 358 56 1 12 41 121 80 32 705
MaxRst 1 1 56 23 1 12 41 121 80 4 121
Nobs 2 2 11 6 1 4 2 4 1 3 36
Ndag 2 1 10 6 1 4 2 4 1 2 33
Fænologi 01·· ··19 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 81 1 82
Total 14 85 85 22 2 9 1 1 52 9 280
MaxRst 14 85 1 19 22 2 9 1 52 51 9 85
Nobs 2 1 1 9 2 2 2 1 1 4 3 1 29
Ndag 2 1 1 5 2 2 2 1 1 4 3 1 25
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 161 256 1 418
Total 2 16 222 256 6 16 16 1 169 80 784
MaxRst 2 16 9 50 6 16 16 26 97 13 80 97
Nobs 2 2 3 20 2 3 3 1 4 2 1 1 44
Ndag 2 2 3 11 2 3 3 1 4 2 1 1 35
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 39 34 45 123
Total 3 5 47 36 48 4 96 38 56 333
MaxRst 2 3 7 8 2 37 4 4 64 26 38 11 64
Nobs 3 1 3 6 10 3 1 1 3 1 2 3 37
Ndag 3 1 3 3 2 3 1 1 3 1 2 2 25
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 223 43 266
Total 50 137 21 390 43 10 50 68 769
MaxRst 73 137 21 150 11 10 50 25 68 66 150
Nobs 7 3 2 20 2 1 3 3 4 1 46
Ndag 6 3 2 6 2 1 3 2 4 1 30
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··16 04·· ···· ···· ··10

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 160 160
Total 9 15 197 13 7 9 42 81 373
MaxRst 6 1 15 37 4 13 5 9 5 26 81 9 81
Nobs 4 2 2 7 3 3 3 1 2 3 3 1 34
Ndag 4 2 2 7 3 3 2 1 2 3 3 1 33
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 34
Total 1 109 21 3 2 72 208
MaxRst 1 38 75 19 21 3 2 43 11 75
Nobs 3 2 11 4 2 2 3 2 1 30
Ndag 3 2 7 4 2 2 3 2 1 26
Fænologi 01··04 18·· ···· ···· ···· ···· ··30 08·· ··05art/05900.txt · Sidst ændret: 2023/06/08 13:03 af lb