Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05910

Mågefugle - Alkefugle

Sildemåge Larus fuscus eu05910

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Sjælden Sommer: Fåtallig Efterår: Fåtallig

Fotos


Sildemaage

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sildemåge  Larus fuscus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 6 9
Total 1 6 8 15
MaxRst 2 2 2
Nobs 1 5 6 12
Ndag 1 4 5 10
Fænologi 02 11·· ··30

2023:  Sildemåge  Larus fuscus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 3 1 43 30 61 144
Total 1 6 3 3 4 53 44 67 181
MaxRst 2 1 3 4 10 4 10
Nobs 1 5 3 3 3 42 17 30 104
Ndag 1 4 3 1 3 19 13 10 54
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2022:  Sildemåge  Larus fuscus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 1 3 2 43 1 60
Total 1 9 4 3 3 4 43 1 68
MaxRst 1 2 1 1 2
Nobs 1 6 4 3 3 4 8 1 30
Ndag 1 5 4 3 3 4 8 1 29
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2021:  Sildemåge  Larus fuscus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 47 30 81
Total 3 5 2 2 50 46 2 110
MaxRst 2 2 2 8 11 3 11
Nobs 2 5 2 2 29 10 4 54
Ndag 2 4 2 2 17 7 3 37
Fænologi 07.. …. …. ..13 03.. …. ..12

2020:  Sildemåge  Larus fuscus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 2 3 24 76 112
Total 2 7 3 3 24 77 1 1 118
MaxRst 1 1 1 1 2 1 1 2
Nobs 2 4 2 1 10 15 2 1 37
Ndag 2 4 1 1 5 12 2 1 28
Fænologi 08.. …. ..19 07.. …. …. …. ..15

2019:  Sildemåge  Larus fuscus  (27, 3422, 122)  

Træk første halvår: 26/3 - 2/5 i alt 5, flest 2/5 2 – I alt 4 observationsdage.
Rastende fugle: 21/4 1 ad Nørrevang (SA).
Træk andet halvår: 2/7 - 30/9 i alt 99, flest 16/9 14 - I alt 19 observationsdage.
Rastende fugle 14/8, 24/8, 14/9 alle dage 1, 15/9 2, 17/9 12, 18/9 5, 20/9 6 og 21/9 1 Nørrevang med mulighed for gengangere den sidste uge, 24/8 1 Hovvig samt 29/8 1 og 4/9 3 Korshage.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3 6 74 86
Total 1 1 2 3 10 89 106
MaxRst 1 1 12 12
Nobs 1 1 1 3 8 17 31
Ndag 1 1 1 2 6 15 26
Fænologi 26.. …. ..02 02.. …. ..30

2018:  Sildemåge  Larus fuscus (27, 3098, 324)  
83 af årets 324 fugle er racebestemt til Nordsøsildemåge – intermedius, selv om langt de fleste observationer nok alligevel må tilhøre denne race.
Forårstræk: 8/5 2. De øvrige forårsfugle var alle rastobservationer fra Nørrevang: 17/4 1, 30/4 9, 9/5 2 og 4/6 1 – alt 13.
Efterårstræk: 22/6 – 3/10 i alt 254 primært fra Korshage med markant top 22/9 31 V, 23/9 61 V (8 1k) og 24/9 24 V. Observationer fra andre lokaliteter 17/9 2 ad V Dybesø og 22/9 11 S Hovvig.
Det blev til 54 rastende fugle mellem 23/6 og 29/9 helt overvejende fra Flyndersø og Nørrevang med flest 24/9 31 ad Nørrevang. Desuden bør 21/9 1 ad rast Hovvig bemærkes – arten er sjælden her.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 26 130 14 178
Total 10 4 8 32 165 14 233
MaxRst 9 2 1 5 23 23
Nobs 2 2 5 8 24 2 43
Ndag 2 2 4 7 16 1 32
Fænologi 17.. …. ..25 04.. …. ..03

2017:  Sildemåge  Larus fuscus (27, 2898, 200)   
73 af årets 186 observationer er race bestemt til Nordsøsildemåge – intermedius, selv om langt de fleste observationer nok alligevel må tilhøre denne race.
Forårstræk: 15/3 – 26/6 med i alt 19. Største dag blev 26/6 11 ad V Korshage.
De øvrige forårsfugle var alle rastobservationer fra Nørrevang. Største dag blev 22/4 5.
Efterårstræk: 4/7 – 13/10 i alt 107 fra Korshage med markant top 21/8 24 V (7 1k) og 14/9 25 V.
Det blev til 64 rastende fugle mellem17/7 og 14/10 helt overvejende fra Flyndersø og Nørrevang med flest 21/8 12 ad og 4 1k Nørrevang.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 13 1 20 28 16 83
Total 1 11 14 1 29 50 17 123
MaxRst 5 1 4 8 1 8
Nobs 1 7 5 1 9 15 7 45
Ndag 1 5 4 1 7 10 6 34
Fænologi 15.. ..26 01.. …. …. …. ..13

2016:  Sildemåge  Larus fuscus (27, 2776, 122)  
63 af årets 151 observationer er race bestemt til Nordsøsildemåge – Intermedius, selv om langt de fleste observationer nok alligevel må tilhøre denne race.
Et vinterfund og hidtil tidligste: 2/1 1 ad S Rørvig Bugt.
Forårstræk 8 fugle: 27/3 1, 3/4 2, 20/4 2, 8/5 1, 9/5 1 og 12/5 1 alle Korshage.
Øvrige er rastobservationer: 25/3 1 Korshage, 10/4 1 Hovvig og 20/5 1 Søndervang.
Efterårstræk 6/7 - 1/11 i alt 102 fra Korshage med markant top 29/8 28 V (16 1k) og 30/8 55 V (25 1k). 1/11 1 ad V blev årets sidste.
Det blev til 10 rastende fugle ved Flyndersø, Hovvig, Korshage og Nørrevang mellem 17/7 og 14/10. Største observation blev 22/9 3 Flyndersø.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 3 54 1 1 1 65
Total 2 5 4 1 59 5 2 1 79
MaxRst 1 1 1 1 2 3 1 3
Nobs 2 3 4 1 17 3 2 1 33
Ndag 2 3 4 1 8 3 2 1 24
Fænologi 25.. …. ..20 17.. …. …. …. ..01

2015:  Sildemåge  Larus fuscus (27, 2646, 130)  
Kun to af årets observationer er direkte race bestemt til Nordsøsildemåge – Intermedius, selv om langt de fleste observationer må tilhøre denne race.
Forårstræk 4 fugle: 30/3 2 ad V Korshage, 13/4 1 ad SV Rørvig Bugt og 6/5 1 ad V Korshage.
Øvrige er rastobservationer: 22/3 2 ad Dybesø og 7/4 og 17/4 1 ad Flyndersø.
Efterårstræk 92 fugle de fleste ved Korshage: 2/6 1 ad SV Rørvig Bugt, 15/6 1 ad V (Nordsøsildemåge), 9/7 1 ad V, 6/9 21 trk, 20/9 6 V, 26/9 51 V heraf 5 angivet som ad, 27/9 2 ad Ø Flyndersø og 3 NV Korshage, 1/10 1 1k V, 2/10 3 ad V, 10/10 1 1k SØ og 23/10 1 3k+ (Nordsøsildemåge). 13 af de trækkende Sildemåger er angivet som ad. Det ville være interessant, hvis flere af de trækkende Sildemåger i efteråret fremadrettet blev aldersangivet. Det blev til 30 rastende fugle ved Korshage, Flyndersø og Nørrevang mellem 4/7 og 27/9. Største observation blev 6/9 11 Flyndersø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 1 83 5 94
Total 4 3 1 1 2 1 110 5 127
MaxRst 2 1 1 1 11 11
Nobs 2 3 1 1 2 1 12 3 25
Ndag 2 3 1 1 2 1 6 3 19
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. ..10

2014:  Sildemåge  Larus fuscus  (27, 2550, 138)
Kun 20% af årets observationer er race bestemt, alle til den forventelige Nordsøsildemåge (intermedius)
Af årets total er 12 set i 1. halvår mellem 16/3 og 28/6.
Forårstræk 4 fugle: 16/3 1 ad V, 2/4 1 ad Ø (Nordsøsildemåge) og 14/4 1 ad V (Nordsøsildemåge) alle Korshage samt 23/4 1 ad Ø Nørrevang.
Øvrige er rastobservationer, hvor mellem 1 og 2 blev set på lokaliteterne Korshage, Flyndersø, Kysten ved Plantagen, Nørrevang, Hovvig og Rørvig Havn.
Efterårstræk 53 fugle: 25/8 1 V, 27/8 2 V, 7/9 1 V, 9/9 4 V, 10/9 2 V, 22/9 6 V, 25/9 18 V (Nordsøsildemåge), 27/9 11 V, 28/9 7 V og 20/10 1 V. 29 af de trækkende Sildemåger er angivet som ad.
Det blev til 117 rastende fugle primært ved Korshage og Nørrevang mellem 10/8 og 26/10. Største observation blev 25/8 12 Nørrevang.
Ikke alle observationer er aldersbestemt, men 54% af årstotalen er angivet som ad.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 31 36
Total 1 4 3 23 65 42 138
MaxRst 2 2 12 10 5 12
Nobs 1 3 2 8 15 19 48
Ndag 1 3 2 6 8 14 34
Fænologi 16.. ..29 25..28 10.. …. ..26

2013:  Sildemåge  Larus fuscus  (27, 2436, 114)
Kun et mindre antal af årets observationer er race bestemt. De fleste er formodentlig Nordsøsildemåge - intermedius. 4 fugle med karakterer svarende til racen graellsii blev set 1/5. 3 rastede ved Dybesø og 1 var overflyvende ved kysten ud for Dybesø.
Af årets total er 33 set i 1. halvår mellem 4/3 og 22/5.
Forårstræk: alle ved Korshage: 4/3 1 ad V, 14/4 1 ad NØ (Nordsøsildemåge), 30/4 1 ad V, 8/5 1 ad Ø og 19/5 2 Ø (Nordsøsildemåge).
Øvrige er rastobservationer, hvor mellem 1 og 5 ad blev set i området Korshage, Flyndersø, Nørrevang, Hovvig og Rørvig Bugt.
Efterårstræk: 14/7 1 V (Nordsøsildemåge), 14/8 1 V, 1/9 6 V, 3/9 2 V, 23/9 8 V (Nordsøsildemåge), 24/10 3 V og 13/11 3 V.
Det blev til 87 rastende fugle primært ved Korshage og Nørrevang mellem 5/7 og 5/11. Største observation blev 23/9 14 Nørrevang. 1 rast Rørvig Bugt 14/10 og 3 rast 18/10 Nørrevang blev alle bestemt til Nordsøsildemåge.
Ikke alle observationer er aldersbestemt, men mere en halvdelen af årstotalen er angivet som ad.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3 1 1 16 3 3 34
Total 1 14 8 9 15 42 15 6 110
MaxRst 5 3 3 4 14 3 1 14
N 1 7 6 5 8 10 8 4 50
Fænologi 04.. …. ..22 05.. …. …. …. ..13

2012:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 2255, 181)
Endnu et år, hvor de første blev set tidligt. 23/2 1 ad trækkende Hovvig (AF). De eneste øvrige forårsfugle blev set mellem 19/3 og 17/5. 4 ad blev set trækkende 19/3 ellers kun rastobservationer i denne periode, hvor mellem 1 og 4 adulte fugle blev set i området Korshage – Flyndersø – Nørrevang og 13/5 1 ad Nakke By.
Vestgående fugle på Korshage blev set igen fra 26/6. Det var dog først fra 8/8, at der var mere regelmæssige trækobs. Der var 16 dage med trækkende fugle frem til 10/10. En enkelt af disse skiller sig ud 8/10 32 V (25 ad + 7 1k). De øvrige dage var med 1 – 14 trækkende fugle. I alt blev set 97 trækkende. Det bemærkes, at der er flere af de trækkende fugle, som ikke blev aldersbestemt. Observationerne er formodentlig intermedius, selvom de ikke er indsendt med race tilhørsforhold.
64 rastende fordelt på lokaliteter:
Korshage: 8/9 2 ad. Dybesø: 29/9 1 ad og 14/10 2 ad.
Flyndersø: 3/7 1 ad, 13/8 1 ad, 27/9 11 og 3/11 4. Nykøbing Havn: 21/7 4.
Nørrevang: 23/8 4 ad, 6/9 6 ad, 7/9 9 ad og 1 1k, 9/9 2 ad, 18/9 4 ad, 30/9 6 ad, 9/10 12 ad og 1 1k, 13/10 7 ad og 19/10 1.

DOFBasen:2012


2011:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 2193, 62)
De første blev for andet år i træk set tidligt. 25/2 2 ad trækkende Korshage (EVR). De eneste øvrige forårsfugle blev set mellem 6/4 og 20/4. 1 ad blev set trækkende 9/4 ellers kun rastobservationer i denne periode, hvor 1 og visse dage 2 adulte fugle blev set i området Korshage – Flyndersø – Nørrevang.
Vestgående fugle på Korshage blev set igen fra 21/6. Det var dog først fra primo august, at der var mere regelmæssige trækobs, som sædvanligt i forbindelse med havobsaktivitet. Der var 12 dage med trækkende fugle frem til 12/10. En enkelt af disse skiller sig ud 15/9 26 V (18 ad + 8 1k) ellers var 30/8 3 eneste dag med over 2 fugle. I alt blev set 43 trækkende og de blev alle aldersbestemt. Fordelingen var 30 adulte, 1 3k og 11 1k. En trækkende fugl 15/9 ved Rørvig Bugt viste karakterer, der kunne passe på Britisk Sildemåge (Larus fuscus graellsii). Alle øvrige er formodentlig intermedius selvom de ikke er indsendt med race tilhørsforhold.
Mod sædvane var der flere observationer fra Hovvig alle nævnes: 26/8 1 3k NØ og disse rastende: 14/8 1 ad, 26/9 2 ad, 28/9 4 ad og 29/9 2 ad.
Øvrige rastende fordelt på lokaliteter:
Flyndersø: 26/7 1, 9/8 2 ad, 17/8 2 ad, 22/8 1 ad, 30/8 1 ad, 4/9 1 ad og 8/9 1 ad.
Nørrevang: 11/10 1 ad og 20/10 1.
Korshage: 28/7 2, 3/8 1 ad og 1/9 1.
Rørvig bugt: 1/8 1 og 24/10 1 ad.
Søndervang: 2/7 1 ad.

DOFBasen:2011


2010:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 2139, 54)
Første obs 7/3 2 ad rast Korshage (EVR) er tidlig. Ca. en måned tidligere end gennemsnitsdatoen for første observation siden jubilæums rapporten i 1997 (3/4). Øvrige fra april/maj: 4/4 2 ad rast Nørrevang, 13/5 2 rast både ved Nørrevang og i Hovvig (begge obs uden alders angivelse) og 25/5 1 ad V Korshage.
De senere år har vist, at man fra juni og frem til ultimo september med fordel kan tjekke mågerne på Flyndersøengen og på markerne på Nørrevang, hvis man vil se Sildemåge. Især hvis det er lidt blæsende fra den vestlige sektor. Nedenfor er alle observationer fra ovennævnte periode fra de forskellige lokaliteter nævnt. Ikke benævnte er rastende.
Korshage: 13/6 3 (heraf 2 ad) V, 18/6 2 ad overflyvende, 31/7 1 ad, 25/8 6 ad V, 26/8 2 ad V, 18/9 3 ad trækkende, 19/9 1 ad trækkende og 22/9 1 (ingen alders angivelse).
Flyndersø: 3/6 4 (ingen alders angivelse), 13/8 9, 14/8 12, 15/8 4, 17/8 16, 19/8 3, 20/8 12, 21/8 12, 22/8 10, 23/8 8, 24/8 12, 26/8 11, 27/8 8, 31/8 4, 9/9 5 og 21/9 12. Alle fugle fra august - september er angivet som adulte.
Nørrevang: 29/8 1 (ingen alders angivelse), 5/9 2 og 21/9 3. September fuglene er angivet som adulte.
Dybesø: 21/9 7 ad ivrigt badende.
Hovvig: 16/7 1 ad og 10/8 1 1k (eneste 1k fugl fra 2010). Sildemåge er ret sjælden i Hovvig.
Årets sidste er en ikke aldersangivet fugl fra Nørrevang 28/10. Af ovenstående fremgår det tydeligt, at der behov for mere præcis rapportering. Der skal derfor fra redaktionen side opfordres til, at man ved rapportering angiver alder og ved trækkende fugle også trækretning.

DOFBasen:2010


2009:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 1955, 184)
Et rigtig flot år. Alle observationer nævnes: 1/2 1 ad rast Rørvig Bugt, 7/3 1 ad V, 19/4 1 ad SV, 28/5 1 ad V, 13/6 1 ad V, 25/7 20 ad rast Flyndersø, 26/7 1 ad rast Flyndersø, 29/7 1 ad rast Flyndersø, 13/8 2 ad V og 1 ad rast Nørrevang, 15/8 1 ad rast, 18/8 6 ad + 7 1k V, 19/8 2 rast, 23/8 2 rast, 30/8 1 V og 2 rast Nørrevang, 2/9 1 ad rast, 5/9 3 V og 3 rast Nørrevang, 6/9 2 ad + 10 1k V, 13/9 3 V, 23/9 4 ad +  9 1k V, 24/9 11 ad + 7 1k V, 25/9 15 ad + 4 1k V, 26/9 7 ad rast Dybesø og 1 ad rast Nørrevang, 27/9 4 ad + 1 1k V og 3 rast Nørrevang, 28/9 23 ad + 5 1k V, 29/9 15 ad + 3 1k V, 1/10 10 ad + 1 1k V, 5/10 3 ad + 3 1k V, 7/10 8 ad V og 6 ad rast Nørrevang, 8/10 2 V og 2 rast Flyndersø, samt 9/10 2 NV. Hvor intet andet er nævnt drejer det sig om fugle set ved Korshage. De store ”indlands”rasttal, som vi så i 2008 blev altså gentaget i 2009, så noget tyder på at marker og enge også fremover skal tjekkes en ekstra gang for Sildemåger.

DOFBasen:2009


2008:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 1936, 19)
Et meget lille år. Blot en enkelt fugl fra første halvår: 27/4 1 ad V Korshage. Andet halvår bød på i alt 9 trækkende fugle: 28/8 1 ad V, 29/8 1, 28/9 1 ad + 2 1k, 4/10 1 ad, 16/10 1 V, 17/10 1 V og 18/10 1 ad alle trækkende vest Korshage. Desuden 9 rastende fugle: 11/8 1 Skansehage, 23/8 1 ad Flyndersø, 28/8 2 ad Flyndersø, 5/9 3 ad Nørrevang, 16/10 1 ad Dybesø og 17/10 1 ad Korshage. Det første år med lige mange rastende og trækkende fugle rapporteret.

DOFBasen:2008


2007:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 1852, 84)
To observationer af i alt 8 trækkende fugle fra første halvår: 18/4 1 ad Ø og 20/4 7 NV (5 ad + 2 2k) samt 5/4 1 ad rast Korshage. Andet halvår bød på i alt 57 trækkende fugle: 8/7 1 ad V, 26/8 10 ad V, 27/8 7 (3 ad + 4 1k) V, 28/8 4 (1 ad + 3 1k), 3/9 11 (10 ad + 1 1k), 8/9 11 (10 ad + 1 1k), 15/9 6 (3 ad + 3 1k), 18/9 5 ad, 12/10 1 ad og 3/11 1 1k. Hvor intet er nævnt, drejer det sig om V/NV trækkende fugle ved Korshage.
Sildemåge er efterhånden en fast inventar rastende rundt omkring på halvøen. Et forsigtigt skøn giver i alt 18 rastende fugle på nedenstående lokaliteter:
Flyndersøengen: 7/8 1 ad, 8/8 1 ad, 26/8 2 ad, 27/8 4 ad, 28/8 4, 29/8 2 ad + 1 1k, 2/9 2 ad, 16/9 2 ad, 18/9 8 ad, 20/9 2 og 22/9 2 ad.
Nørrevang: 3/8 3 rast og 18/10 2 ad.
Dybesø: 27/10 1 ad.

DOFBasen:2007


2006:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 1785, 67)
Alle observationer nævnes: 14/4 1 ad V, 24/4 1 SØ, 1/5 1 ad V, 3/5 2 Ø, 21/5 1 3k V, 25/5 1 ad V, 4/6 2 ad V, 16/8 2 ad V, 3/9 4 ad V, 4/9 4 V, 5/9 16 V, 6/9 2 rast, 8/9 4 (2 ad V og 2 1k rast), 9/9 2 ad V og 8/10 7 V. Hvor intet er nævnt, drejer det sig om trækkende fugle ved Korshage giver i alt 46 trækkende + mindst 2 rastende.
Desuden mindst 19 rastende fugle på nedenstående lokaliteter:
Nørrevang: 10/4 3, 5/9 7 og 8/9 - 9/9 15 (14 ad og 1 1k) samt 19/10 – 20/10 1 ad (intermedius).
Flyndersøengen: 9/9 8.

DOFBasen:2006


2005:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 1751, 34)
Alle observationer nævnes: 17/4 2 ad (intermedius) rastende Nørrevang, 18/4 1 ad, 27/4 3 Ø, 1/5 3 (1 ad + 2 imm) N, 7/5 2 ad V, 20/5 2 Ø, 15/9 18 V, 24/9 1 Ø og 15/11 2 V. Hvor intet er nævnt, drejer det sig om trækkende fugle ved Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 1649, 102)
Foråret kunne byde på fem observationsdage med ti fugle: 3/4 1 ad, 7/5 1 ad, 18/5 1 ad, 19/5 1 ad og 25/5 5 alle trækkende Korshage, samt 7/5 1 ad rast Dybesø.
Resten af året var med 92 fugle normalt: 22/8 8, 16/9 32, 21/9 5, 22/9 29 og 28/9 18 alle trækkende Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 1577, 72)
Første halvår bød på en enkelt fugl: 20/4 1 ad Ø Korshage. Resten af året var med 71 fugle normalt. Alle observationer nævnes: 12/7 1 ad V Korshage, 23/8 2 ad og 1 1k V Korshage, 24/8 1 1 ad rst Nørrvang, 27/8 1 1 ad V Korshage, 23/9 17 ad og 17 1k V og 3 rst Korshage, 24/9 2 V Korshage, 4/10 15 rst Nørrevang og 1 rst Ringholm og 11/10 10 ad V Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 1556, 23)
Ingen meldinger om Sildemåger fra 1. halvår, og resten af året blev med blot 21 fugle meget magert. Alle observationer nævnes: 13/8 2 rst Nørrevang og 1 V Korshage, 16/8 2 rst Nørrevang (samme som 13/8?), 31/8 12 rst Nørrevang, 1/9 2 ad V Korshage, 4/10 3 ad NV Korshage og 26/10 1 1K NV Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 1500, 57)
Et middelmådigt år for denne langdistance trækker. Året starter tidligt med 2/4 1 (fuscus) rastende Dybesø. De øvrige to forårsdage med Sildemåge falder inden for den normale periode: 25/4 2 rastende Dybesø og 19/5 5 NV Korshage. Et enkelt sommerfund blev gjort 11/8 1 ad rastende Hovvig. Blot to træktal er indsendt, 28/8 3 V, 9/9 25 NV, og årstotalen reddes kun op på det pæne niveau af et pænt antal rastende fugle på Nørrevang. I perioden 30/9 - 23/10 noteres 19 Sildemåger på Nørrevang, med 5/10 11 rastende som største dag og dette er samtidig den største flok rastende Sildemåger i stationens historie.

DOFBasen:2001


2000:  Sildemåge  Larus fuscus  (0, 1493, 7)
Nu kan det vist ikke blive meget dårligere for Sildemågen.
25/3 2 Ø Korshage, 20/4 1 Ø Nykøbing, 17/6 1 rastende ud for Flyndersø, 8/7 1 rastende Hovvig, 4/10 1 rastende Korshage og 7/10 1 rastende Nørrevang.

DOFBasen:2000


1999:  Sildemåge  Larus fuscus  (0, 1467, 26)
Sildemågen viste sig meget lidt på Rørvighalvøen i 1999. Det blev om det dårligste år siden 1990 og det femte ringeste år nogensinde. Året bød på tre forårsfund: 14/4 1 ad V KH, 18/4 1 ad V Dybesø og 12/5 1 ad rst HV. Et enkelt sommerfund blev gjort 20/8 1 ad rst Nørrevang og efterårshalvåret kunne byde på 1 rst og 21 trk Sildemåger alle adulte på Korshage: 9/10 1 rst og 2 V, 10/10 1 NV, 11/10 1 NV, 13/10 14 V og 27/10 3 V.

DOFBasen:1999


1998:  Sildemåge  Larus fuscus  (0, 1372, 95)
I perioden 13/4 til 27/5 meldes om 3 trækkende og 4 rastende fugle. Efterårstrækket forløb i perioden 5/8 til 30/10, og i alt 52 trækkende Sildemåger er indsendt med flest 6/8 21 KH. 36 fugle meldes rastende, flest 8/10 16 Flyndersøengen.

DOFBasen:1998


1997:  Sildemåge  Larus fuscus  (min.27,1277, 95)
Fænologi: (8/2) 13/4 – 6/10 (21/11)
Sjælden forårtrækgæst og sommergæst, fåtallig efterårstrækgæst samt tilfældig vintergæst.
Arten ses oftest i forbindelse med kraftige nordvestlige vinde. Trækket er formentlig noget overset, idet Sildemåge ikke har stor prioritet i notesbogen. Sildemåge er en landdistancetrækker, som overvintrer i tropisk Vestafrika. Vinterfund af Sildemåge er derfor meget sjældne. Der foreligger tre fra Rørvighalvøen: 20/2 1973 1 ad, 8/2 1981 1 ad og 26/2 1989 1 imm alle Korshage.

Største 16/9-1992 27/9-1987 12/9-1977 15/9-1980 12/9-1984
trækdage 77 38 35 20 19
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 43 / 99 65 / 99 55 / 80 46 / 123 62 / 97

1997: Forår: 11/4 15 ad + 3 imm NV Korshage, 15/4 16 ad V Kattegat udfor Dybesø, 22/4 1 Ø Korshage (svarede til racen intermedius) og 26/4 1 par Hovvig.
Efterår: 28/7 1 ad V Korshage, 9/9 34 T Korshage, 21/9 5 NV + 1 R Korshage, 23/9 3 ad V Korshage, 25/9 1 ad R Dybesø, 1/10 2 ad R Korshage, 2/10 1 1K V Korshage, 3/10 1 1k V Korshage, 4/10 1 ad V Korshage, 5/10 5 ad NV Korshage og 11/10 2 ad R Nørrevang.

DOFBasen:1997


1996:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 1180, 97)
Der blev i første halvår, 13/4 - 18/6, kun set 19 fugle, flest 13/6 13.
Efterår 16/7 - 4/10, flere dage med trækkende fugle: 16/7 15, 11/9 11, 28/9 17, 1/10 6, 2/10 16, 3/10 10 og 4/10 3 alle Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Sildemåge  Larus fuscus  (min. 27, 1142, 38)
Kun to observationer fra 1. halvår - det er ikke meget: 25/3 1 ad Korshage og 21/5 3 ad Korshage.
Flere, men iøvrigt meget få i efterårsmånederne:
3/8 2 ad, 7/8 2, 14/8 3, 26/8 4 ad + 3 1k + 1 ad rast, 28/9 7 ad + 2 1k, 29/9 1 ad, 30/9 1 ad og 10/10 1 ad, alle Korshage.
Derudover en obs fra Hovvig: 2/10 1 ad (EVR) samt 8/10 6 ad på Søndervang! (LR, SD).
Slapt år.

DOFBasen:1995


Sildemåge  Larus fuscus  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 1 8 2 43 16 80
Total 1 9 4 3 8 3 45 16 89
MaxRst 1 2 1 1 2 2
Nobs 1 6 4 3 7 4 10 12 47
Ndag 1 5 4 3 6 4 8 3 34
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 54 32 2 93
Total 3 5 2 4 60 49 4 127
MaxRst 2 2 2 1 9 11 3 11
Nobs 2 5 2 4 34 11 6 64
Ndag 2 4 2 4 18 7 4 41
Fænologi 07·· ···· ···· ··27 02·· ···· ··15

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 2 6 24 106 145
Total 2 7 3 6 25 123 1 1 168
MaxRst 1 1 1 1 13 1 1 13
Nobs 2 4 2 4 10 26 2 1 51
Ndag 2 4 1 4 5 12 2 1 31
Fænologi 08·· ···· ··19 07·· ···· ···· ···· ··15

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 9 6 82 102
Total 1 3 2 9 8 99 122
MaxRst 1 1 12 12
Nobs 1 3 1 8 8 24 45
Ndag 1 3 1 3 6 16 30
Fænologi 26·· ···· ··02 02·· ···· ··30

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 26 192 13 239
Total 10 2 7 1 26 235 13 294
MaxRst 9 2 1 1 5 31 31
Nobs 2 2 5 1 8 50 1 69
Ndag 2 2 4 1 7 17 1 34
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 13 2 44 29 16 110
Total 1 10 15 2 63 48 17 156
MaxRst 5 2 1 16 15 1 16
Nobs 1 8 6 2 20 24 7 68
Ndag 1 6 5 1 8 10 6 37
Fænologi 15·· ··29 01·· ···· ···· ···· ··13

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 4 3 2 79 1 1 1 93
Total 1 2 5 5 3 82 4 1 1 104
MaxRst 1 1 1 1 2 3 1 3
Nobs 1 2 3 5 3 53 3 2 1 73
Ndag 1 2 3 4 3 8 3 2 1 27
Fænologi 02 25·· ···· ··20 06·· ···· ···· ···· ··01

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 2 1 83 6 96
Total 4 2 1 2 2 1 105 7 124
MaxRst 2 1 1 1 11 1 11
Nobs 2 3 1 2 2 1 12 5 28
Ndag 2 3 1 2 2 1 6 4 21
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 3 48 1 56
Total 1 6 5 15 48 15 90
MaxRst 2 2 12 10 5 12
Nobs 1 5 4 8 20 24 62
Ndag 1 5 3 6 9 16 40
Fænologi 16·· ··29 13··28 10·· ···· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3 1 1 16 3 3 30
Total 1 10 8 3 5 30 7 4 68
MaxRst 5 4 3 4 14 3 1 14
Nobs 1 9 7 5 8 10 8 4 52
Ndag 1 8 6 4 8 7 8 4 46
Fænologi 04·· ···· ··22 05·· ···· ···· ···· ··13

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 6 23 62 97
Total 1 10 2 1 1 4 6 36 78 4 143
MaxRst 4 3 2 4 4 11 13 4 13
Nobs 1 3 6 3 1 2 6 18 30 1 71
Ndag 1 3 6 2 1 2 5 12 8 1 41
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 9 28 4 47
Total 2 9 2 3 12 32 7 67
MaxRst 2 2 2 4 2 4
Nobs 1 9 2 4 15 15 11 57
Ndag 1 7 2 4 11 8 8 41
Fænologi 25 06··20 21·· ···· ···· ···· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 8 4 16
Total 4 3 9 1 40 15 72
MaxRst 2 2 2 4 1 32 12 1 32
Nobs 1 2 3 4 2 20 8 1 41
Ndag 1 2 2 4 2 16 6 1 34
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 1 21 118 29 172
Total 1 1 1 1 1 20 23 135 31 214
MaxRst 1 20 2 10 6 20
Nobs 1 1 1 1 1 3 19 58 16 101
Ndag 1 1 1 1 1 3 6 11 5 30
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 4 8
Total 1 4 5 6 16
MaxRst 2 3 1 3
Nobs 1 5 2 6 14
Ndag 1 4 2 4 11
Fænologi 27 11·· ···· ··19

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 18 32 1 1 61
Total 9 1 24 40 3 1 78
MaxRst 1 4 8 2 8
Nobs 3 1 11 23 3 1 42
Ndag 3 1 7 8 3 1 23
Fænologi 05··20 08·· ···· ···· ···· ··03

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 2 2 24 7 41
Total 7 4 2 2 70 7 92
MaxRst 3 30 1 30
Nobs 4 3 1 1 20 3 32
Ndag 4 3 1 1 6 3 18
Fænologi 10·· ···· ··04 16·· ···· ··20

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 9 11 1 24
Total 5 9 11 1 26
MaxRst 2 2
Nobs 3 4 8 1 16
Ndag 3 3 2 1 9
Fænologi 17·· ··20 15··24 15

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 8 72 89
Total 1 10 8 72 91
MaxRst 1 1
Nobs 1 7 1 4 13
Ndag 1 4 1 4 10
Fænologi 03·· ··25 22·· ··28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4 35 10 53
Total 3 1 6 35 33 78
MaxRst 1 22 22
Nobs 2 1 6 11 9 29
Ndag 2 1 3 2 2 10
Fænologi 14··20 12·· ···· ···· ··11

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 4 7
Total 13 2 4 19
MaxRst 12 12
Nobs 4 1 4 9
Ndag 3 1 2 6
Fænologi 13·· ···· ··26

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 3 25 33
Total 3 4 4 25 11 1 48
MaxRst 2 1 4 11 1 11
Nobs 3 1 3 2 7 1 17
Ndag 3 1 2 2 7 1 16
Fænologi 02·· ··19 11·· ···· ···· ··11

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 1 1 2 7
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 1 2 6
Ndag 1 1 1 1 2 6
Fænologi 25·· ··20 17·· ··08 04··07art/05910.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 15:39 af lb