Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05915

Indholdsfortegnelse

Mågefugle - Alkefugle

Middelhavssølvmåge Larus Michahelli eu05915

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: Tilfældig

Årsrapporter


2024:  Middelhavssølvmåge  Larus michahellis  

DOFBasen:2024


2023:  Middelhavssølvmåge  Larus michahellis  

DOFBasen:2023


2021:  Middelhavssølvmåge  Larus michahellis  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2015:   Middelhavssølvmåge  Larus michahellis (0, 1/1, 1/1)  
Kun andet fund for Rørvig. Første observation var 18/10-2007, hvor en 1 k Middelhavssølvmåge rastede på Korshage. Observationen i 2015 var ligeledes fra Korshage, hvor 1 1k Middelhavssølvmåge rastede 4/10 (EVR). Observationen er detaljeret beskrevet. Arten mangler at blive foto dokumenteret for Rørvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2007:  Middelhavssølvmåge  Larus michahellis  (0, 0, 1/1)
NY ART FOR OMRÅDET
18/10 1 1k rast Korshage (JHC) og formentlig sammen fugl 23/10 1 1k rast Korshage (EVR). Arten ses stadigt hyppigere især i Sydøstdanmark og få eksemplarer ses hvert år ved Nordsjællands kyst. JHC beskriver fuglen fra 18/10 således: ”Typisk eksemplar med laksort næb. Hvidt hoved og hals med tendens til sæbeøje. Begyndende grålige fjer på ryg og overvingedækfjer, hvid overhale med lidt mørkere pletter og markant sort endebånd på halen samt mørkeundervinger. Set i 2 perioder – i alt ca. 5 minutter.” Vi opfordrer til. at fund af denne art og Kaspisk Måge følges af en beskrivelse, som JHC har gjort for denne fugl eller endnu bedre fotodokumenterer fundet.

DOFBasen:2007


Middelhavssølvmåge  Larus michahellis  

Ingen fund før 1995.

DOFBasen:<1995art/05915.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1