Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05920

Indholdsfortegnelse

Mågefugle - Alkefugle

Sølvmåge Larus argentatus eu05920

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Soelvmaage

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2021:  Sølvmåge  Larus argentatus  

DOFBasen:2021

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 95 2 12 25 8 9 168
Total 142 95 2 12 25 8 9 293
MaxRst 101 80 60 40 40 25 40 70 101
Nobs 130 122 181 173 128 137 115 111 1097
Ndag 31 27 31 30 31 30 30 31 241
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. ..31

2020:  Sølvmåge  Larus argentatus  

DOFBasen:2020

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 19 34 234 20 4 1 76 38 5 6 446
Total 9 19 34 234 20 4 1 76 38 5 160 600
MaxRst 105 100 75 40 60 40 28 140 50 65 136 40 140
Nobs 76 96 84 51 32 25 30 49 48 39 59 58 647
Ndag 31 29 31 30 30 23 26 30 29 29 30 30 348
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Sølvmåge  Larus argentatus  

Træk første halvår: 28/2 - 23/5 i alt 75, flest 23/5 14 – I alt 12 observationsdage.
Træk andet halvår: 2/7 - 7/12 i alt 116, flest 29/11 17 - I alt 21 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
17 22 33 20 9 3 15 16 5 4 6 4 2 8 4 7 8 6 14 3 26 8 2 2 4 1 4 2 6 6 9 23 30 8 10

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 25 32 14 12 4 43 20 23 14 191
Total 363 169 216 77 77 39 54 59 70 161 272 295 1852
MaxRst 80 60 50 15 45 15 28 41 30 60 74 200 200
Nobs 78 64 74 43 58 58 72 64 65 68 98 58 800
Ndag 29 26 31 26 29 28 30 31 30 30 30 27 347
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Forårstræk: 30/1 – 2/5 med i alt 58 alle Korshage. Største dag 30/1 26.
Efterårstræk: 22/6 – 24/10 med i alt 76. Største dag 25/9 26 V Korshage.
Største antal rastende blev Rørvig Bugt: 2/4 313 midt på eftermiddagen, hvilket er et højt tal så tidligt på dagen. Største optælling af rastende Sølvmåger fra Hovvig var 140 20/1. I 2017 var højeste tal på 3.100, så fraværet af store tal fra 2018 kan formodentlig være et udtryk for manglende optællinger af denne art sidst på dagen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 4 10 18 5 5 24 36 6 134
Total 645 417 703 609 314 168 213 221 486 182 530 516 5004
MaxRst 140 50 200 313 20 20 54 45 51 15 45 117 313
Nobs 60 47 54 40 45 30 36 32 40 30 40 54 508
Ndag 29 26 31 28 28 26 24 24 30 21 25 29 321
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Forårstræk: 4/1 – 27/6 med i alt 79 alle Korshage. Største dag 14/4 35 V.
Efterårstræk: 4/7 - 9/12 med i alt 125. Største dag 17/11 20 V.
Største antal rastende blev Hovvig: 19/10 3.100 på overnatning, hvilket er langt det højeste antal rastende, vi har på tryk. De fleste af fuglene ankom efter solnedgang, og det er nok yderst begrænset, hvad vi i det hele taget har af tællinger så sent på dagen på denne årstid.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 41 32 11 18 22 48 22 4 204
Total 975 771 793 570 273 278 243 436 485 3566 902 367 9659
MaxRst 120 180 60 38 25 36 36 90 190 3100 260 30 3100
Nobs 77 50 68 53 50 50 59 81 55 73 79 80 775
Ndag 28 21 29 28 25 28 26 31 27 28 27 30 328
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Forårstræk: 31/1 - 10/5 med i alt 75 alle Korshage. Største dag 20/4 25 V.
Efterårstræk: 6/7 - 28/12 med i alt 332, flest Korshage 2/9 57 V.
Største antal rastende Hovvig: 7/10 850.
Største antal rastende andre lokaliteter: 27/3 160 Nykøbing Bugt, 2/8 110 Vesterlyng og 30/10 100 Flyndersø. Ynglefund: Hovvig 5 rugende fugle optalt 5/5

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 23 17 29 2 16 82 62 39 68 65 407
Total 774 383 680 406 392 172 275 466 267 1402 541 570 6328
MaxRst 50 20 220 32 80 16 43 110 22 850 60 39 850
Nobs 74 57 41 45 52 35 58 59 61 41 46 76 645
Ndag 29 27 19 25 22 24 28 30 25 25 26 29 309
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Forårstræk: 21 dage mellem 2/1 og 23/5 med i alt 130 alle Korshage. Største dag 17/4 25 V.
Efterårstræk: 10/7 - 12/12 med i alt 203, flest Korshage 26/9 30 V.
Største antal rastende Hovvig: 13/9 750 overnattende.
Største antal rastende andre lokaliteter: 16/1 120 Nørrevang. Ynglefund: Hovvig 1 – 2 par observeret 22/6 3 ad med 3 pulli.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 5 9 69 2 21 48 84 27 23 333
Total 824 315 845 227 133 218 152 84 887 437 374 631 5127
MaxRst 120 80 380 25 25 60 19 15 750 110 44 70 750
Nobs 57 28 35 36 28 23 27 19 19 35 41 43 391
Ndag 25 15 24 21 15 17 18 14 15 20 26 24 234
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Forårstræk: Noteret 8 dage mellem 23/2 og 27/4 med i alt 36 alle Korshage. Største dag 4/3 8 Ø.
Efterårstræk: 5/8 - 20/12 med i alt 118, flest Korshage 27/8 41 V.
Største antal rastende Hovvig: 26/11 760 overnattende.
Største antal rastende andre lokaliteter: Nykøbing Bugt 25/1 70.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 17 13 82 12 7 2 15 154
Total 359 885 146 231 112 91 34 207 124 1221 1120 324 4854
MaxRst 70 435 24 50 23 15 15 41 20 730 760 35 760
Nobs 26 22 21 23 13 17 7 26 16 32 41 33 277
Ndag 15 14 14 13 8 11 6 19 14 20 26 23 183
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Forårstræk: Kun 2 dage med registreret træk begge Korshage 5/3 1 Ø og 30/4 4 V.
Efterårstræk: 14/7 - 28/11 med i alt 70, flest Korshage 13/11 25.
Største antal rastende Hovvig: 22/10 2120 (overnattende).
Største antal rastende andre lokaliteter: Plantage Kysten 8/12 300.
Med disse tal kan det nok konkluderes, at der ikke har været megen fokus fra observatørerne på at få noteret træk for Sølvmåge.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 7 15 47 75
Total 120 271 547 70 179 184 300 380 313 2303 167 675 5509
MaxRst 30 35 100 16 65 48 43 45 70 2120 35 300 2120
N 9 13 41 13 13 10 29 26 23 17 11 15 220
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Generelt små rasttal fra Hovvig, men dog en rekord i marts med 240 natterast 5/3. Fra andre lokaliteter med over 50 rastende er der disse max tal i første halvår: I perioden 1/1 til 31/1 6 dage på Skansehage den største 7/1 200 (De mange observationer fra Skansehage tilskrives den store interesse for området på grund af rastende Storpiber i denne periode, hvilket er beskrevet under arten), 14/1 250, 16/1 350, 18/1 130, 2/2 95, 4/2 300, 16/2 100. 22/2 70 alle Korshage, 28/2 300 Skansehage og13/3 180 Flyndersø.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
10 5 240 2 18 15 2 10 2 4 30
69 13 68 24 17 17 21 145 145 110 49 3
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 525 230 45

Direkte træk bliver ikke noteret så flittigt. I 2012 blev i alt 542 noteret som trækkende i første halvår mellem 25/2 og 11/4. Dage med over 20: 25/2 200, 26/2 200 og 3/4 35 alle Korshage og 11/4 80 Nakke Nord.
Ynglefugle: Hovvig: 7/5 2 par Hovvig og senere 27/6 2 par med hver 2 pulli.
Andet halvårs 56 trækkende fugle blev set mellem 9/8 og 8/9. Ingen dage med over 20.
De største rasttal fra andet halvår fra lokaliteter med over 50: 31/10 126 Korshage og 15/12 125 Skansehage.

DOFBasen:2012


2011:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Meget små rasttal fra Hovvig. Fra andre lokaliteter med over 50 rastende er der disse max tal i første halvår: 1/1 125 Korshage, 9/1 50 Kysten ved Plantagen, 1/4 275 Nykøbing Bugt og 19/6 59 Flyndersø.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 4 8 8 15 4 4 19 3 14 7
173 20 97 94 32 19 22 179 241 138 65 16
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 525 230 45

Direkte træk bliver ikke noteret så flittigt. I 2011 blev i alt 142 noteret som trækkende i første halvår mellem 8/2 og 25/6. Dage med over 20: 8/2 32, 9/4 35 og 25/5 22.
Ynglefugle: 13/5 1 par rugende ved vandhullet ved Nakke Skov, 7/6 1 par ruger på øen i sydbassinnet i Hovvig og 10/6 viser samme par 2 små pull.
Andet halvårs 115 trækkende fugle blev set mellem 3/8 og 28/11. Yderdatoerne var også de bedste dage med henholdsvis 38 og 33 trækkende.
De største rasttal fra andet halvår fra lokaliteter med over 50 er alle fra sidst på året: 29/11 360 Kysten ved Plantagen, 20/12 100 Skansehage og 24/12 150 Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Større vinterrasttal: 10/1 320 Korshage og 24/2 115 Nykøbing Havn.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
240 40 24 6 25 3 ? 8 40
71 14 35 81 39 24 29 184 144 120 78 8
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 525 230 45

En masse døde fisk efter vinterens islægning trak mange måger til Hovvig i marts. For Sølvmåges vedkommende resulterede det i ny måneds rekord. Resten af året ligger rasttallene i Hovvig klart under middel.
Ynglefugle: 2 par med pullus set i Hovvig.
Øvrige max tal fra lokaliteter med over 50 rastende fugle fra marts - december: 25/4 65 Korshage, 19/6 85 Rørvig Bugt, 2/11 150 Nykøbing og 5/11 80 Nørrevang.

DOFBasen:2010


2009:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 - 2008 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
30 15 17 - 25 14 5 31 60 525 - -
163 18 45 96 48 36 31 223 295 35 82 16
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 170 230 45

Stor rekord af rastende fugle i oktober: 20/10 525 rast Hovvig. Ellers blot: 17/1 80 rast Rørvig Bugt, 28/12 70 rast Korshage og 30/12 100 rast Nykøbing Bugt. Nedenstående figur præsenterer månedlige gennemsnit (inkl. spredningen på gennemsnittet (standard error (SE)) for perioden 1987 - 2009 for rastende Sølvmåger i Hovvig.
 Sølvmåge, rast i Hovvig 1983-2009

DOFBasen:2009


2008:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 - 2007 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
315 6 40 1 15 67 670 660 15 175
10 22 41 95 82 45 28 74 112 35 52 13
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 170 230 45

Rekordstort rasttal fra Hovvig i januar (AF) og i det hele taget mange flotte totaler i løbet af året (især EVR). Dog ingen ynglefund i år. Der er desuden indsendt en del større rasttal uden for Hovvig som skal nævnes: 2/3 100 Korshage (AL), 23/4 100 Korshage, 5/9 120 Nørrevang (JHC), 21/11 170 Korshage (JS) og 22/12 185 Korshage (JHC).

DOFBasen:2008


2007:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 - 2006 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 40 77 34 20 44 2 1 4 4 15 6
25 13 38 123 94 45 34 110 325 44 52 15
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 170 230 45

Der er ikke indsendt information om ynglende fugle i Hovvig. Derimod er der indsendt trækobs: 28/8 19 V og 10/11 75 V begge Korshage. Af større rasttal uden for Hovvig skal nævnes: 16/2 125 Rørvig Bugt (JHC), 22/2 150 Skansehage (JS), 24/2 210 Rørvig Bugt (JHC), 24/3 120 Nykøbing Bugt (AT) og 16/12 115 Nykøbing Havn (JS).

DOFBasen:2007


2006:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 54 260 90 15 12 190 - - 30 25
23 12 38 79 101 55 40 30 225 41 57 12
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 170 230 45

Ingen træktal er indkommet.
Der meldes om 1 ynglepar i Hovvig med 2 pull. Af større rasttal uden for Hovvig kan nævnes: 18/2 65 Rørvig Bugt, 8/9 44 Nørrevang og 18/9 42 Rørvig Havn.

DOFBasen:2006


2005:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
10 11 30 75 60 35 60 30 - 60 170 11
20 13 41 68 95 54 33 30 225 35 22 18
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 170 230 45

Et enkelt større træktal: 14/2 71 Korshage og et enkelt rasttal: 22/12 85 Korshage. Desuden er der meldt om 10 ynglepar i Hovvig, hvilket er et ganske højt tal.

DOFBasen:2005


2004:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 15 - 70 70 71 15 - 220 60 20 20
19 35 46 30 74 45 43 23 152 36 23 17
40 60 170 470 170 330 100 1720 920 170 230 45

30/5 meldes der om 6 par rugende i Hovvig (AT), men parrenes succes er uvis. Ingen større rasttal uden for Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- - 25 35 170 60 50 - - 17 24 5
19 35 49 68 101 45 43 23 228 34 23 17
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 170 230 45

Der er ikke indkommet oplysninger om yngleforekomst i Hovvig.

DOFBasen:2003


2002:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997 - 2001 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
40 - 54 176 79 - 35 - 430 40 15 -
19 35 57 79 88 55 35 26 228 43 23 23
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 170 230 45

Der er ikke indkommet oplysninger om yngleforekomst i Hovvig. Et par større rasttal uden for Hovvig bør nævnes: 1/1 200 rst Skansehage og 9/2 160 rst Søndervang.

DOFBasen:2002


2001:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
20 10 58 40 125 - - 30 25 30 - 10
7 - 50 50 59 55 - 448 - 46 - -
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 170 230 45

Der foreligger ingen oplysninger om ynglefund fra Hovvig. Året bød på en afvigende Sølvmåge, idet der er indsendt to observationer af en rastende albinistisk Sølvmåge hhv. 17/4 1 Nørrevang og 26/5 1 Hovvig (måske samme fugl?). Et par større rasttal uden for Hovvig bør nævnes: 10/3 109 Søndervang og 26/12 500 Skansehage.

DOFBasen:2001


2000:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 0 20 30 30 0 30 0 30 30 35
6 15 32 32 62 19 24 364 44 39 3 0
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 170 230 45

Der er en lille stigning i antallet af ynglepar til 25 - 30 i Hovvig.
Der er ikke modtaget tal fra Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
15 60 - - 34 - - 8 - 25 - -
11 15 46 56 90 45 67 493 570 53 20 25
35 40 170 470 170 330 100 1720 920 170 230 45

Efter den magre ynglesæson i 1998 ser bestanden ud til at være kommet på fode igen, idet der i 1999 var en ynglebestand på 23 - 25 par i Hovvig. Et enkelt træktal er indkommet: 6/2 446 V KH. 2/4 - 4/4 rastede der op til 2 Sølvmåger med gule ben, men af ubestemt race. Det kan eventuelt dreje sig om varianten omissus fra Baltikum, som har gule ben. Alle meldt fra Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- - 60 - 170 - - - - 60 - -
6 8 31 34 48 37 40 407 228 64 23 8
35 40 170 470 150 330 100 1720 920 170 230 45

Blot 3 ynglepar rapporteret i Hovvig er under gennemsnittet. Et enkelt større rasttal udenfor Hovvig er 31/1 650 rst KH.

DOFBasen:1998


1997:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Fåtallig ynglefugl i Hovvig. Almindelig gæst hele året.
Den danske ynglebestand overvintrer dels i de danske farvande, dels i Nordsøen. I vinterhalvåret bliver de danske farvande besøgt af ynglefugle fra Skandinavien og Nordrusland. Trækket er meget svært at registrere, fordi mågerne meget ofte foretager fourageringstræk langs kysterne.

1997: I år blev der talt 20 ynglende par Sølvmåger i Hovvig. Herudover kan nævnes et par rasttal: 15/6 80 Hovvig og 18/10 70 Hovvig. 12/9 sås en partiel albanistisk Sølvmåge på Nørrevang og 13/12 sås en leucistisk Sølvmåge ligeledes på Nørrevang.
Største ratstal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996 og alle år):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- - - - - 80 - 35 - 70 - -
11 20 32 57 60 46 67 493 380 80 30 13
35 40 170 470 150 330 100 1720 920 170 230 45

DOFBasen:1997


1996:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Max-rast Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 40 80 60 90 1720
18 15 69 54 77 41 34 68 248 62 70 17
35 40 170 470 150 330 100 210 920 170 230 45

1/8 1720 rast (EVR) er et usædvanligt stort antal rastende fugle, og selvfølgelig ny rekord!
20 ynglepar Hovvig registreret 17/5.

DOFBasen:1996


1995:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
11 15 60 80 50 16 30 8 220 40 16 0
20 16 83 63 84 76 70 93 255 54 73 18
35 40 170 470 150 330 100 210 920 170 230 45

I alt 25 par startede ynglecyklus, men kun 2 par fik unger på vingerne.
Fra Flyndersø meldes om 25/6 5 ynglepar m/pull.
De største rasttal fra Korshage blev: 3/6 220, 17/6 185, 23/7 400, 5/8 200 og 26/8 200.
1 2k leucistisk - en rigtig afviger - blev set rastende 22/4 Korshage (JB, JHC).

DOFBasen:1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 19 34 234 20 4 1 76 38 5 6 446
Total 9 19 34 234 20 4 1 76 38 5 160 600
MaxRst 105 100 75 40 60 40 28 140 50 65 136 40 140
Nobs 76 96 84 51 32 25 30 49 48 39 59 58 647
Ndag 31 29 31 30 30 23 26 30 29 29 30 30 348
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 25 32 14 12 4 43 20 23 14 191
Total 4 25 32 14 12 4 43 20 23 214 391
MaxRst 80 60 50 15 45 15 28 41 30 60 74 200 200
Nobs 53 53 59 34 42 35 54 46 45 49 60 42 572
Ndag 29 26 31 26 29 28 30 31 30 30 30 27 347
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 4 10 18 5 5 24 36 6 134
Total 26 4 323 18 5 5 24 36 6 447
MaxRst 140 50 60 313 20 20 54 45 51 15 45 117 313
Nobs 60 47 55 41 45 30 36 32 40 31 40 54 511
Ndag 29 26 31 28 28 26 24 24 30 21 25 29 321
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 41 32 11 18 22 48 22 4 204
Total 6 41 32 11 18 22 3148 22 4 3304
MaxRst 120 180 60 38 25 36 36 90 190 3100 260 30 3100
Nobs 45 35 40 36 34 40 41 53 33 48 46 51 502
Ndag 28 21 29 28 25 28 26 31 27 28 27 30 328
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 23 17 29 2 14 71 62 39 68 65 394
Total 4 23 17 29 2 14 71 62 939 68 65 1294
MaxRst 50 20 220 32 80 16 43 110 22 850 60 39 850
Nobs 37 34 30 35 39 28 44 46 57 33 36 52 471
Ndag 29 27 19 25 22 24 28 30 25 25 26 29 309
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 5 9 67 2 21 48 84 20 23 324
Total 45 5 9 67 2 21 798 84 20 23 1074
MaxRst 120 80 380 25 25 60 19 15 750 110 44 70 750
Nobs 49 29 29 28 25 20 23 16 16 27 35 33 330
Ndag 25 15 24 21 15 17 18 14 15 20 26 24 234
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 17 13 82 12 7 2 15 154
Total 441 17 13 82 12 7 762 15 1349
MaxRst 70 435 24 50 23 15 15 41 20 730 760 35 760
Nobs 23 17 18 21 11 17 7 23 14 29 30 30 240
Ndag 15 14 14 13 8 11 6 19 14 20 26 23 183
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 7 15 47 75
Total 45 1 4 1 7 15 2120 47 2240
MaxRst 30 35 100 16 65 48 43 45 70 2120 35 300 2120
Nobs 8 13 37 11 11 10 21 22 19 15 11 15 193
Ndag 6 12 25 11 7 8 15 16 15 13 7 13 148
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 420 35 40 16 511
Total 789 35 40 16 147 1027
MaxRst 350 300 240 7 18 15 22 27 40 126 35 125 350
Nobs 21 22 11 3 12 11 4 17 15 15 6 12 149
Ndag 15 17 9 3 7 11 4 15 10 12 6 12 121
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 4 60 24 22 40 15 24 33 254
Total 32 4 338 24 22 40 15 24 399 898
MaxRst 125 52 59 275 15 53 25 30 12 30 360 150 360
Nobs 16 17 17 16 15 11 5 14 9 5 21 11 157
Ndag 10 12 12 12 8 10 5 10 9 4 7 9 108
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8 14 5 35
Total 320 8 101 8 14 5 160 24 640
MaxRst 320 115 240 65 24 85 25 19 125 20 150 24 320
Nobs 12 5 9 16 5 11 8 6 6 7 12 2 99
Ndag 8 4 9 11 4 9 7 5 4 6 7 2 76
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..15

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 8 25 40
Total 130 6 1 8 554 150 849
MaxRst 80 15 130 55 25 45 12 31 60 525 35 100 525
Nobs 12 5 9 9 4 9 9 7 13 10 2 8 97
Ndag 7 4 6 9 4 6 7 6 12 7 2 5 75
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 315 15 670 660 182 207 2049
MaxRst 315 12 100 100 8 15 160 670 660 54 175 185 670
Nobs 16 10 16 9 8 1 4 5 3 3 9 3 87
Ndag 12 5 8 7 8 1 4 5 2 3 8 2 65
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 3 75 97
Total 138 520 20 44 22 20 7 25 75 115 986
MaxRst 55 520 120 34 20 44 22 1 4 15 54 115 520
Nobs 7 8 6 5 2 2 4 2 3 3 6 4 52
Ndag 3 6 5 4 2 2 3 2 3 2 5 4 41
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 65 260 90 15 190 44 30 25 720
MaxRst 1 65 54 260 90 15 12 190 44 30 25 260
Nobs 1 3 1 7 1 1 4 4 4 3 1 30
Ndag 1 2 1 6 1 1 3 4 4 2 1 26
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. ..30 18.. ..02

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 71 71
Total 35 82 75 60 60 60 170 170 712
MaxRst 35 11 30 75 60 35 60 30 60 170 170 170
Nobs 2 2 3 1 1 6 2 2 4 2 5 30
Ndag 2 2 3 1 1 6 2 2 4 2 3 28
Fænologi 09.. …. …. …. …. …. …. ..27 09.. …. ..22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 15 120 70 68 15 220 60 35 20 626
MaxRst 3 15 25 70 70 68 15 220 60 20 20 220
Nobs 4 1 1 6 1 3 1 3 1 2 1 24
Ndag 4 1 1 6 1 2 1 3 1 2 1 23
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. ..04 08.. …. …. ..12

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 35 170 60 50 17 24 5 366
MaxRst 5 25 35 170 60 50 17 24 5 170
Nobs 5 2 1 1 1 1 1 1 1 14
Ndag 4 2 1 1 1 1 1 1 1 13
Fænologi 06..25 19.. …. …. …. ..13 04.. …. ..21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 200 176 70 35 430 40 25 976
MaxRst 200 160 63 176 70 35 430 40 15 430
Nobs 6 2 5 5 3 2 1 2 2 28
Ndag 6 2 4 5 3 2 1 2 2 27
Fænologi 01.. …. …. …. ..19 20..23 06.. …. ..23

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 70
Total 167 70 1 1 30 25 30 56 500 880
MaxRst 20 10 109 40 125 1 1 30 25 30 56 500 500
Nobs 6 5 9 11 6 1 1 1 1 4 1 5 51
Ndag 6 3 8 10 6 1 1 1 1 4 1 5 47
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 2 5 30 30 35 70 35 212
MaxRst 3 2 5 30 30 30 70 30 35 70
Nobs 4 1 1 1 3 3 2 1 1 17
Ndag 4 1 1 1 3 3 2 1 1 17
Fænologi 01.. ..16 20.. …. ..17 01..30 14.. …. ..09

1999:
DOFBasen:1999

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 401 401
Total 15 461 31 8 25 540
MaxRst 15 60 25 8 25 60
Nobs 3 3 5 1 1 13
Ndag 3 2 4 1 1 11
Fænologi 01.. ..20 02..29 24 03

1998:
DOFBasen:1998

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 650 60 1 170 1 26 60 968
MaxRst 650 2 60 1 170 1 26 60 650
Nobs 4 2 2 2 1 1 2 2 16
Ndag 4 2 2 2 1 1 2 2 16
Fænologi 03.. …. …. …. ..08 29.. ..30 02..08

art/05920.txt · Sidst ændret: 2020/06/30 20:34 af kes