Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05930

Indholdsfortegnelse

Mågefugle - Alkefugle

Kaspisk Måge Larus cachinnans eu05930

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: - Sommer: - Efterår: Meget sjælden

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans  

DOFBasen:2024


2023:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 02 15

2022:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans (0, 10/10, 1/1)

8/10 1 1k rast Korshage (EVR).

29/1-2023 LB  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2021:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2020:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25 08

2019:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans (0, 10/10, 1/1)

5/12 1 rast Rørvig Bugt (LB).

22/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2018:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans (0, 9/9, 1/1)  
Kaspisk Måge er fortsat særdeles fåtallig i Vest- og Nordsjælland og dermed også Rørvig, men blev rapporteret for nu tredie år i træk. To observationer: 21/9 1 1k rastende i Hovvig (hvor arten kun er registreret én gang før i 2014) og 29/9 1 1k S Korshage (begge EVR). Da det er så fåtallig en art, regnes de 2 observationer for samme fugl.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 21..29

2017:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans (0, 8/8, 1/1)   
Kaspisk Måge er fortsat ikke nogen hyppig gæst på Rørvighalvøen, men den har nu vist sig 2 år i træk. Det blev således til en enkelt observation i 2017: 14/9 1 1k rastende i Nykøbing tæt på Odsherredvej (JHC). Rastede sammen med en flok af Sølvmåger.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2016:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans (0, 7/7, 1/1)  
Kaspisk Måge er ikke nogen hyppig gæst på Rørvig halvøen og har kun været set i 5 af årene fra 2007 og frem. 2014 gav 3 observationer, og efter at være udeblevet i 2015 var der én observation i 2016: 27/1 1 2k rastende i Nykøbing Havn (EVR). Arten har jo en meget østlig optræden, og man kunne måske have ventet, at efterårets massive Ø vinde havde givet mulighed for efterårsobservationer i Rørvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2014:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans  (0, 4/4, 3/3)
2014 var noget af et gennembrud for Kaspisk Måge med 5 observationer, idet der hidtil kun er set 4 i fuglestationens historie. Alle observationer er rastende 1k fugle fra efteråret. 21/9 1 Korshage (JHC, HVR) og måske samme 29/9 1 Flyndersø (EVR), 17/10 1 Nørrevang (JHC) - nyt individ, samt 26/11 1 (CMG, HVR) og 22/12 1 (EVR, HVR) Hovvig, der kunne være samme individ. Den første foto dokumenterede Kaspiske Måge i Rørvig området blev observationen 17/10 Nørrevang. Arten har jo et østligt tyngdepunkt og viser sig ikke meget i det vestlige Sjælland. Årets observationer må ses i sammenhæng med et større inflow end normalt til Sjælland i forbindelse med kraftige østlige vinde. I respekt for artens fåtallighed lokalt vurderes lidt konservativt til 3 individer for året.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 1 1 5
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 2 1 1 1 5
Ndag 2 1 1 1 5
Fænologi 21.. …. …. ..22

2013:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans  (0,3,1)
Det er 3 år siden, at der var sidste observation af Kaspisk Måge i Rørvig.
11/10 1 1k rastende og herefter trækkende Ø Korshage (EVR). Nøje beskrevet.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
N 1 1
Fænologi 11

2010:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans  (0, 2, 1)
1/10 1 1k rast på stranden ved Flyndersø (EVR). Tredje fund fra Rørvig området. Der er endnu ingen fotodokumenterede.

DOFBasen:2010


2009:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans  (0, 1, 1)
To observationer af sandsynligvis samme individ: 18/8 1 1k V (16:45) Korshage (AF, JHC) og 13/9 1 1k rast (06:05 - 08:10) Korshage (EVR). I begge tilfælde er fuglen set under gode forhold og observatørerne har tilføjet beskrivelse af fuglen i DOFbasen.
Arten er sandsynligvis noget overset, idet øget fokus på artsbestemmelsen har ført til en kraftig stigning i antal iagtagelser over de sidste 10 år og arten er regelmæssig i de indre danske farvand. Så husk derfor at tjekke mågeflokkene og dokumentere eventuelle fund med billeder og tekst.

DOFBasen:2009


2007:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans  (0, 0, 1)
NY ART FOR OMRÅDET
10/11 1 1k rast Korshage (EVR). EVR beskriver fuglen således: ”Typisk eksemplar med hvidligt hoved, hvid bug, 1k-kongeørne hale, mørkt bånd på spidsen af armsvingfjeren afløst at lyst/hvidligt diagonalbånd på armen. Mørkt næb men lysere ved basis. Søvnigt øje, men ikke sæbeøje.” Arten registreres efterhånden hvert år ved Nordsjællands kyst, men er mere almindelig i f.eks. Køge Bugt og Møn. På landplan er Kaspisk Måge mere talrig end Middelhavsmåge. Kaspisk Måge og Middelhavsmåges regelmæssige forekomst i resten af Danmark tyder på, at arterne sandsynligvis er noget oversete på Rørvighalvøen. Så husk derfor at tjekke mågeflokkene og dokumentere eventuelle fund med billeder eller tekst.

DOFBasen:2007


Kaspisk Måge  Larus cachinnans  

Ingen fund før 1995.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25 08

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 21··29

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 2 1 1 1 5
Ndag 2 1 1 1 5
Fænologi 21·· ···· ···· ··22

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 18·· ··13

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 10

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/05930.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1