Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06110

Mågefugle - Alkefugle

Splitterne Thalasseus sandvicensis eu06110

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Ret almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Splitterne

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Splitterne  Thalasseus sandvicensis  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 17 18
Total 1 20 21
MaxRst 1 2 2
Nobs 3 12 15
Ndag 3 10 13
Fænologi 24·· ··30

2023:  Splitterne  Thalasseus sandvicensis  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 21 18 359 1080 621 98 2 2204
Total 4 6 26 27 364 1117 862 98 3 2507
MaxRst 4 4 5 7 35 37 103 13 1 103
Nobs 2 5 23 19 68 94 84 30 3 328
Ndag 2 5 17 15 30 30 30 8 2 139
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2022:  Splitterne  Thalasseus sandvicensis  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 6 22 158 292 276 1 800
Total 52 6 22 158 292 336 2 868
MaxRst 7 4 5 40 12 60 4 60
Nobs 29 11 24 59 47 48 6 224
Ndag 18 9 20 28 27 22 5 129
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2021:  Splitterne  Thalasseus sandvicensis  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 19 20 27 242 1939 489 6 2746
Total 4 19 20 27 289 1939 489 6 2793
MaxRst 3 11 5 9 47 41 43 4 47
Nobs 4 26 16 44 79 130 83 29 411
Ndag 3 18 12 23 30 31 30 22 169
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Splitterne  Thalasseus sandvicensis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 10 13 191 1131 987 2 2343
Total 9 10 13 191 1239 987 2 2451
MaxRst 2 4 9 6 70 107 45 2 107
Nobs 4 17 18 21 75 101 72 6 314
Ndag 4 14 17 17 29 30 26 5 142
Fænologi 18.. …. …. …. …. …. …. ..07

2019:  Splitterne  Thalasseus sandvicensis  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 40 17 7 105 1226 820 9 2226
Total 2 49 21 17 110 1542 883 11 1 2636
MaxRst 2 4 2 7 5 255 45 2 1 255
Nobs 4 28 13 16 36 92 81 4 1 275
Ndag 3 18 12 15 26 31 28 2 1 136
Fænologi 24.. …. …. …. …. …. …. …. ..15

2018:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Årets første fugl var 25/3 1 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 6/4 - 25/6 i alt 117. Største dag blev 22/6 35 V Korshage.
Efterårstræk:1/7 – 11/10 i alt 1823. Flest 21/8 417 V Korshage.
Største antal rastende: 1/9 36 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 33 53 65 1267 459 14 1922
Total 6 119 40 97 260 1517 797 30 2866
MaxRst 3 14 2 12 31 25 110 5 110
Nobs 3 31 20 20 35 42 43 12 206
Ndag 3 23 17 18 28 30 28 9 156
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. …. ..13

2017:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Årets første fugle var 30/3 2 rast Korshage. Forårstræk: 11/4 - 27/6 i alt 55. Største dag blev 20/6 13 V Korshage.
Efterårstræk: 4/7 – 6/10 i alt 742. Flest 13/8 147 V Korshage.
Største antal rastende: 26/8 19 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 16 22 11 656 69 6 797
Total 2 40 42 55 105 989 202 6 1441
MaxRst 2 4 5 11 12 19 17 19
Nobs 1 15 20 15 36 94 39 2 222
Ndag 1 11 15 12 20 31 24 2 116
Fænologi 30.. …. …. …. …. …. …. ..06

2016:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Årets første fugl var 26/3 1 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 28/3 - 15/6 i alt 42. Største dag blev 29/4 4 Ø Korshage og 4 Ø Hovvig.
Efterårstræk: 3/7 - 2/11 i alt 972. Flest 9/8 304 V Korshage.
Største antal rastende: Perioden 10/8 – 14/8 med op til 60 rastende Splitterner på markerne i Nørrevang, hvilket er usædvanligt. Der foreligger kun syv observationer af rastende Splitterne herfra tidligere – flest 28/8 2008 80. Forældre fugle blev til tider set komme ind fra kysten med fisk for at fodre nogle af de juvenile på marken. Årets sidste fugl var 2/11 1 V Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 19 13 9 48 894 24 2 4 1014
Total 2 27 33 24 148 1623 134 8 4 2003
MaxRst 1 2 4 3 16 60 16 2 60
Nobs 2 14 16 12 46 71 41 5 3 210
Ndag 2 12 13 11 26 30 24 2 2 122
Fænologi 26.. …. …. …. …. …. …. …. ..02

2015:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Forårstræk: 14/4 - 23/6 i alt 22. Største dag blev 6/5 5 Ø.
Efterårstræk: 8/6 – 30/9 i alt 220. Flest Korshage 31/7 78 V.
Største antal rastende: Korshage 6/9 29. Årets sidste fugle 5/10 2 rastende Rørvig Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 10 21 100 33 61 232
Total 38 11 39 192 219 380 7 886
MaxRst 7 1 4 22 27 24 4 27
Nobs 17 4 12 35 37 52 3 160
Ndag 14 4 10 20 25 28 3 104
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. ..05

2014:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Forårstræk: 22/3 - 6/6 med i alt 68. Største dag blev 2/6 16 Ø med 15 ved Korshage og 1 ved Dybesø.
Efterårstræk: 7/6 - 20/10 med i alt 2563, hvilket er rekord. Tallet indeholder givet en hel del gengangere. Flest Korshage 16/8 344 V.
Største antal rastende: Korshage 13/8 - 10/9 op til 40. Årets sidste fugl 30/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 19 25 31 2 2102 445 5 2631
Total 2 67 35 54 81 2691 741 19 3690
MaxRst 11 3 5 12 40 40 2 40
Nobs 1 28 18 17 27 91 80 15 277
Ndag 1 20 12 9 18 29 30 10 129
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. ..30

2013:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Forårstræk: 8/4 - 16/5 med i alt 17. Største dag blev Korshage 15/4 5 Ø.
Efterårstræk: 2/6 - 18/10 med i alt 527, flest Korshage 31/8 86 V.
Største antal rastende: Rørvig Bugt 16/7 24

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 3 6 44 306 162 9 544
Total 35 9 109 281 462 541 83 1520
MaxRst 6 2 17 24 12 20 8 24
N 15 6 28 33 47 70 28 227
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. ..24

2012:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Første set 20/3. Mellem 5/4 og 27/5 i alt 45 trækkende, flest 2/5 8.
Største rasttal i foråret var 12/4 5 og 10/6 5 begge Rørvig Bugt.
Nedenfor ses de højeste dagscifre samt yderdatoer på 4 lokaliteter, hvor der i andet halvår blev set mere end 10 rastende Splitterner.
Flyndersø: Første 15/7 1, 7/8 29. Sidste 27/9 1.
Korshage: Første 21/7 5, 26/8 25, 27/8 35, 6/9 15, 9/9 19, 13/9 14, 15/9 30, 22/9 20, 25/9 11 og 30/9 30. Sidste 7/10 4. Rørvig Bugt: Første 8/7 3, 19/7 18, 28/8 19, 2/9 13, 4/9 11, 6/9 13, 9/9 – 10/9 13 og 30/9 11. Sidste 6/10 3.
Rørvig Havn: Første 1/9 4, 18/9 32. Sidste 29/9 17.
De første vesttrækkende Splitterner ses normalt ved Korshage fra ultimo juni, men de store træktal er sædvanligvis senere i juli og august, hvor de fugle, der har fået unger, forlader kolonierne. 2012 er ingen undtagelse.
Trækket gav i alt 622 frem til 10/10. Første dag 25/6 2 NV. Dage med over 50: 23/8 103 og 27/8 219 begge Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Første set 19/3. Mellem 24/3 og 6/6 i alt 55 trækkende. Flest 7/5 7. Største rasttal i foråret var 17/4 12 Rørvig Bugt.
Nedenfor ses de højeste dagscifre samt yderdatoer på 3 lokaliteteter, hvor der i andet halvår blev set mere end 10 rastende Splitterner.
Rørvig Bugt: Første 3/7 3, 8/7 16, 21/7 34, 30/7 21, 15/9 18, 24/9 11 og 28/9 13. Sidste 3/11 1.
Flyndersø: Første 23/7 12, 24/7 16, 10/8 53, 15/8 15, 17/8 28 og 18/8 13. Sidste 25/10 1.
Korshage: Første 7/7 1, 23/8 12 og 6/10 12. Sidste 16/10 1.
De første Splitterner med mislykket ynglesucces forlader kolonierne allerede i sidste halvdel af juni, hvilket er i overenstemmelse med at de første vestgående på Korshage bemærkes fra 16/6. Senere i juli og august forlader de fugle, der har fået unger kolonierne , og det er også i denne periode ,at de for alvor dukker op langs kysterne ved Rørvig. Oplysningerne om ynglefugle er modtaget fra René Rantzau, som nærmest dagligt følger kolonien på Holmesø i strandparken ved Brøndby Strand.
Trækket gav i alt 706 frem til 20/10. Dage med over 50: 10/8 91, 20/8 78 og 30/8 113. Dersuden en stærkt forsinket fugl, som må høre hjemme i kategorien vinterfund. 30/12 1 Ø 11:49 Korshage (JS). Samme fugl blev kort efter set 12:25 – 12:39 ud for Kikhavn af Michael Trasborg, hvor den fouragerede for til sidst at forsvinde mod NØ.

DOFBasen:2011


2010:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Første 25/3 1 SØ Korshage. Herefter blev blot set 31 trækkende frem til 13/6. Eneste rasttal fra forårsmånederne april og maj på over 5 var 29/4 6 Rørvig Bugt. Fra medio juni meldtes første to cifrede antal og fra sidst i juli steg antallet for at kulminere i sidste halvdel af august med et par rigtigt store træktal fra Korshage og nogle flotte store rasttal fra Flyndersøengen. Sidstnævnte lokalitet har siden 2007 vist sig at blive brugt i større stil, når de fouragerende Splitterner skal have sig et hvil. Primo august var den store flok ved Flyndersø stort set væk og resten af september var af mere normal karakter.
Flyndersø: første rastende blev set 1/8 og nedenfor ses højeste dagsmax pr. tredjedel måned:
primo august 60, medio august 345, ultimo august 275 og primo september 2. Sidste 10/9.
Rørvig Bugt rast over 20: 19/7 25 og 10/9 21.
Trækkende fugle blev set mellem 18/7 og årets sidste obsdag 8/10. I alt blev det til 1492, hvilket er ny sæsonrekord. To dage stod for ca. 84 % af totalen. Den første 25/8 blev en meget stor dag med hele 919 vestgående fugle set over hele dagen med en kulmination mellem 08:00 og 10:00. Det er ny dagsrekord med bred margen og et uhørt stort antal fra en sjællandsk lokalitet. Denne markante bevægelse blev stort set ikke bemærket på andre lokaliteter på trods af dækning på flere danske og svenske havfuglelokaliteter i det sydlige Kattegat.
Følgende er pluk fra svalen og dofbasen
24/8 450 S 08:15 - 12:30 og 15:30 - 18:00 Skälvik, Halland
25/8 90 V 05:00 - 14:00 Yttre Kattik, Båstad, Skåne
25/8 39 SV 05:00 - 20:00 Kullen
25/8 42 V 08:40 - 14:50 Børstup Hage, Gilleleje
25/8 4 R 06:30 - 15:30 Rågeleje
25/8 65 V 16:00 - 17:15 og 18:30 - 20:45 Kikhavn
Som det ses, er det eneste sted, der er registreret større bevægelser ved Skälvik, Halland 24/8. Hvis der virkeligt var et meget stort træk i gang i det sydlige Kattegat 25/8, må man formode, at det var slået bedre igennem på de andre nordsjællandske lokaliteter. To ting skulle kunne forklare de mange fugle fra Korshage. En stor mængde fugle kan have ligget underdrejet i Isefjorden, for derefter at være trukket ud til havs i løbet af dagen, eller også er der sket en vis dobbeltregistrering denne dag. Der rastede jo beviseligt mange fugle i området ved Flyndersø (275 25/8) og disse kan have taget en tur mod øst f.eks. højt og hurtigt i medvinden, hvor de er svære at registrere for observatørerne, som jo under havobs er stærkt fokuseret på vestgående fugle lavt over havet. De er derefter senere blevet talt endnu en gang, når de fløj forbi mod vest på deres fouragerings togter. Dagen efter 26/8 registreredes også mange vestgående Splitterner i alt 331, og heller ikke denne dag blev der registreret træk bevægelser i samme størrelses orden andre steder langs nordsjællands kyster. Meget tyder derfor på, at det har drejet sig om lokale bevægelser. Det er konstateret ved mange tidligere tilfælde også på andre lokaliteter f.eks. Blåvand og Skagen, hvor der kan raste mange Splitterner, at det er meget vanskeligt at få styr på, om de Splitternerne man ser er trækkende fugle eller blot fugle på fourageringsbevægelse langs med kysterne. Ofte bliver arten nærmest opgivet af observatørerne. Men det er jo alt i alt også et spørgsmål om, hvordan man definerer træk. Det er kendt, at Splitternerne ofte flyver meget lange strækninger fra rastlokaliteterne til deres fouragerings områder.
Tredje største dag var af en hel anden og mere normal størrelses orden 19/9 36.

DOFBasen:2010


2009:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Det er en fornøjelse at opleve, hvordan indsendte materiale bliver større og større for de almindelige ternearter. I perioden 27/3 til 13/6 meldes om blot 64 trækkende Splitterner. Derimod trak 1416 fugle forbi halvøen i perioden 21/7 til 9/10. De største trækdage var 26/7 151, 31/7 215 og 18/8 178 alle V Korshage. Månedsfordelingen af alle trækkende fugle, hvor oplagte gengangere er fratrukket på dagsniveau, fremgår af tabellen nedenfor. Af rasttal bør nævnes: 5/9 33 fouragerende blandt måger på Nørrevang, 30/7 20 Flyndersøengen, 31/8 21 Rørvig Bugt og 2/9 25 Plantagekysten.

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV
4 35 21 4 440 410 514 52 0

DOFBasen:2009


2008:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Tak for et omfattende materiale for ternerne! I perioden 30/3 til 1/6 meldes om 136 trækkende Splitterner, mens 1142 fugle trak i perioden 6/7 til 21/11. Månedsfordelingen af alle trækkende fugle, hvor oplagte gengangere er fratrukket på dagsniveau, ser således ud:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV
1 109 21 6 21 969 105 45 2

Fra andet halvår et par nævneværdige dagstotaler: 28/8 651 og 29/8 125 V Korshage. Især førstnævnte er en usædvanlig stor dag. Desuden pæne rasttal fra Rørvig Bugt: 27/4 20, 9/8 40 og 26/9 38.
Igen i år bød Hovvig på rastende Splitterner i juli og august med 15/8 7 fugle som højdepunkt, hvilket er et usædvanligt højt tal for denne lokalitet. En anden indlandslokalitet, Nørrevang gjorde sig ligeledes bemærket med rastende Splitterner på to datoer: 28/8 80 og 5/9 7. Ligeledes har Flyndersøengen flere fine rasttal bl.a.: 10/8 87 og 15/8 295 (LB), hvor især det sidste tal er helt usædvanlig stort.

DOFBasen:2008


2007:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Også for ternerne er materialet stort i år. Tak for indsatsen i felten og foran computeren. I perioden 17/3 til 9/6 meldes om 124 trækkende Splitterner, mens 1370 fugle trak i perioden 1/7 til 3/10. Månedfordelingen af alle trækkede fugle, hvor oplagte gengangere er fratrukket på dagsniveau, ser således ud:

Marts April Maj Juni Juli August September Oktober
3 88 30 3 261 753 354 2

Der var ingen større trækdage i foråret, men andet halvår båd på nogle flotte dage med trækkende fugle udfor Korshage: 31/7 155, 26/8 180, 27/8 164 og 28/8 207.
Der er indsendt observationer af store flokke af rastende fugle på Flyndersøengen, og det er et helt nyt fænomen. Største notering var: 4/8 83 Flyndersøengen (JHC). Desuden bør nævnes: 2/8 74 Rørvig Bugt (PEL) og 1/9 49 Skansehage (JS). Også Hovvig bød på rastende Splitterner: 19/8 1 og 12/9 2 (ses sjældent rastende her).

DOFBasen:2007


2006:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
I perioden 30/3 til 11/11 meldes om 2145 Splitterner, hvorfra oplagte gengangere er fratrukket dog ikke fra dag til dag. Dette pæne tal kunne tyde på at indsendelseslysten har været højere end de senere år.
Større trækdage i første halvår: 22/4 52, 26/04 39 og 3/5 38.
Fra andet halvår disse flotte træktal: 24/8 241, 4/9 359 og 5/9 176.
Desuden bør nævnes: 5/9 2 rast Nørrevang stående på mark sammen med måger! (JHC), 9/9 83 rast Rørvig Bugt og 1 rast Hovvig. Arten ses sjældent i Hovvig og indlandsobservation fra Nørrevang hører til sjældenhederne.

DOFBasen:2006


2005:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
I perioden 29/3 til 11/11 meldes om 1419 Splitterner (oplagte gengangere fratrukket), hvilket er et ganske pænt tal. En enkelt dag fra foråret bør nævnes: 23/4 65 trækkende Korshage og 26 rastende Rørvig Bugt, hvilket er pæne totaler for første halvår. Andet halvår bød på følgende store dage: 10/8 164, 13/8 197 og 15/9 232 alle Korshage. Dagstotalen for 15/9 er tredjestørste træktal for fuglestationen kun overgået af 10/9 1979 med 305 og 25/8 2003 med
273 Splitterner. Den sidste fugl er meldt 11/11 1 vd rastende Korshage (HEM). Observationen er blandt de seneste fund nogensinde. Det drejer sig helt præcist om næst seneste fund. I 2002 blev der således set to meget sene fugle hhv.: 2/11 og 30/12.

DOFBasen:2005


2004:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Efter de mange indrapporteringer til sidste års rapport er årets materiale noget sølle. Årets første observation: 29/3 1 rast Rørvig Bugt. I perioden 31/3 til 20/6 meldes om 204 trækkende Splitterne ved Korshage med besynderlig sen kulmination: 1/6 25 (AF). Højeste rasttal blev 24/4 10 rast Rørvig Bugt.
Efterårstræk 4/7 - 10/10 i alt 652, flest 6/7 51, 22/8 281 og 16/9 54. De største rasttal: 9/7 16, 28/8 18 og 2/9 18 alle Rørvig Bugt samt 21/9 30 Korshage. Sidste 10/10 2 Ø Korshage (MD).

DOFBasen:2004


2003:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Et stort år for Splitternen. I perioden 13/4 til 12/10 meldes om 837 Splitterner (oplagte gengangere fratrukket). Ingen større tal fra foråret er indsendt, men efteråret bød på to store trækdage: 15/8 273 og 23/8 214 alle trk V Korshage. Disse to store trækdage er kun overgået af 10/9 1974 med 305 trk fugle og er dermed hhv. anden og tredje højeste dagsnotering i RFs historie.

DOFBasen:2003


2002:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
I perioden 3/4 til 16/6 meldes om 30 trækkende Splitterner. Herefter følger sommerperioden med 46 rastende fugle uden hensyntagen til mulige gengangere. I efterårsperioden fra 26/8 til 16/10 meldes om 248 trækkende, samt 48 rastende Splitterner. Bedste dag var 1/7 127 V Korshage. Til slut et par meget sene og bemærkelsesværdige observationer, begge fund er absolut seneste fund nogensinde ved Rørvig-halvøen: 2/11 2 SØ Flyndersø (EVR) og 30/12 1 Ø Dybesø Kyst (JS). Til sammenligning blev Nordjyllands første decemberfund af Splitterne noteret 8/12 ved Agger Tange og 27/12 sås en Splitterne ud for Tisvilde Hegn. Sidstnævnte drejer sig formentlig om samme fugl, som blev noteret ved Rørvig 30/12.

DOFBasen:2002


2001:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Første fugle ses tidligt: 13/3 2 trækkende Korshage. Fra ankomsten og til 4/6 meldes om i alt 60 trækkende Splitterner ved Korshage. Hen over sommeren rastede mindre flokke af Splitterner omkring halvøen og enkelte trækbevægelser er noteret, flest 18/7 15 Ø Plantagen. Fra og med 1/8 meldes der frem til 3/9 om i alt 175 fugle. Største trækdage fra Korshage var 11/8 25, 9/9 28 og 22/9 43. Sidste fugl var 12/10 1 NV Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Forårstrækket passerede i perioden 25/3 - 11/6 med i alt 31 fugle ved Korshage. Enkelte fugle er set i løbet af sommeren.
Efterårstrækket i perioden 22/7 - 1/10 nåede 263 fugle ved Korshage med maksimum 5/8 21 V.

DOFBasen:2000


1999:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
I perioden 25/3 - 30/5 forløb forårstrækket af Splitterner med i alt 22 fugle set Korshage. Hen over sommeren rastede mindre flokke af Splitterner omkring halvøen og enkelte trækbevægelser er noteret, største tal er 17/7 9 NV Korshage og 7 rst Rørvig Bugt. Det er noget uklart, hvornår det egentlige efterårstræk begynder, men de første sydtrækkende Splitterner meldes fra 24/7 4 S KH. Fra og med denne dato og frem til 12/10 er der indrapporteret 251 trækkende og 57 rastende fugle uden hensyntagen til eventuelle gengangere. Største dage var 5/9 21 rst og 19/9 24 rst begge Korshage. Sidste fugl var 12/10 1 NV KH.

DOFBasen:1999


1998:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Forårstrækket forløb i perioden 22/4 - 6/6 med i alt 36 trækkende Korshage. Efterårstrækket bød på 285 Splitterner alle Korshage i perioden 1/7 - 21/9 med 19/8 55 som største dag. Et par større rasttal kan nævnes: 4/6 6 Flyndersø, 24/7 7 Flyndersø og 8/8 12 Rørvig Havn. Sidste fugl blev 27/9 1 rst KH.

DOFBasen:1998


1997:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Fænologi: (13/3), 1/4 – 7/10 (31/10)
Fåtallig forår- og efterårstrækgæst, samt sjælden sommergæst.
Efter yngletiden samles de danske ynglefugle i føderige områder og trækker herfra til kysten udfor Vestafrika.
Splitternen er gået kraftig tilbage i løbet af de 25 år. Fremgår bl.a. at de største trækdage har adskillige år på bagen.

Største 11/8-1973 10/9-1974 17/8-1975 17/8-1988 15/8-1982
trækdage 110 305 200 136 74

1997: Forårstrækket løb af staben i perioden 26/3 – 22/6, hvor 55 Splitterne blev noteret trækkende. I andet halvår blev der noteret 330 trækkende Splitterner i tidsrummet 26/7 – 12/10, det bedste resultat i mange år. De tre største trækdage: 18/9 58, 19/9 61 og 20/9 47 samtlige V Korshage.
To større rasttal: 24/9 9 Skansehage og 23/9 12 Korshage.
Sidste fugl var 12/10 1 V Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Splitterne  Sterna sandvicensis
Der blev i forårsperioden iagttaget 41 fugle fra 7/4 til 24/6, flest 14/6 9 V.
I efteråret blev der noteret 103 trækkende, hvilket er under normalen. Bedste dag var 3/8, hvor 22 trak vest om Korshage.
Største rastkoncentration blev 14/9 med 9 fugle ved Skansehage.

DOFBasen:1996


1995:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Moderat forårstræk mellem 4/4 og 17/6, i alt 32 er indsendt og renset for gengangere. En enkelt iagttagelse fra yngletiden 20/6 3 Korshage, der dog nok er reelt begyndende efterårstræk.
Efterårstrækket mellem 23/7 og 30/9 bød på 208 trækkende. Årets største trækdag blev 23/9 21 V. Ingen oktoberfund i år.
På Skansehage blev det op til 10 rast 22/9, som højeste notering.

DOFBasen:1995


Splitterne  Thalasseus sandvicensis  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 6 22 158 292 276 1 800
Total 45 6 22 158 292 336 2 861
MaxRst 7 4 5 40 12 60 4 60
Nobs 29 11 24 59 47 48 6 224
Ndag 18 9 20 28 27 22 5 129
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 19 20 27 242 1939 489 6 2746
Total 4 19 20 27 330 1939 509 6 2854
MaxRst 3 11 5 9 47 41 43 4 47
Nobs 4 26 16 44 79 130 83 29 411
Ndag 3 18 12 23 30 31 30 22 169
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 10 13 191 1131 987 2 2343
Total 13 10 13 215 1239 998 2 2490
MaxRst 2 4 9 6 70 107 45 2 107
Nobs 4 17 18 21 75 101 72 6 314
Ndag 4 14 17 17 29 30 26 5 142
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 40 17 7 105 1226 820 9 2226
Total 2 42 17 14 105 1493 822 9 1 2505
MaxRst 2 4 2 7 5 255 45 2 1 255
Nobs 4 28 13 16 36 92 81 4 1 275
Ndag 3 18 12 15 26 31 28 2 1 136
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 31 53 65 1236 423 14 1852
Total 44 31 53 65 1236 533 14 1976
MaxRst 3 14 3 12 44 52 110 5 110
Nobs 3 38 20 21 51 73 61 14 281
Ndag 3 23 17 18 28 30 28 9 156
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 13 22 11 609 58 6 736
Total 2 17 13 22 11 632 58 6 761
MaxRst 2 4 5 11 16 19 17 19
Nobs 1 13 19 14 28 72 32 2 181
Ndag 1 11 15 12 20 31 24 2 116
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 15 13 9 47 815 24 2 4 930
Total 1 17 13 9 47 965 24 3 4 1083
MaxRst 1 2 4 3 16 150 16 2 150
Nobs 2 13 17 12 45 72 41 5 3 210
Ndag 2 12 13 11 26 30 24 2 2 122
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 10 21 100 33 56 227
Total 14 11 21 100 33 85 264
MaxRst 7 1 4 22 27 29 4 29
Nobs 17 4 13 35 37 52 3 161
Ndag 14 4 11 20 25 28 3 105
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 17 23 27 2 2039 312 5 2427
Total 2 28 26 27 2 2039 352 5 2481
MaxRst 11 3 10 12 40 40 2 40
Nobs 1 28 18 14 27 83 58 15 244
Ndag 1 20 12 9 18 29 30 10 129
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 3 6 44 303 138 9 515
Total 18 3 6 77 303 138 9 554
MaxRst 6 2 17 24 12 20 8 24
Nobs 14 6 27 33 46 67 27 220
Ndag 12 6 21 22 27 29 17 134
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 20 2 3 395 180 30 654
Total 1 24 20 2 3 430 180 30 690
MaxRst 1 5 2 5 18 35 32 7 35
Nobs 1 20 14 8 10 39 65 16 173
Ndag 1 13 11 7 8 24 29 9 102
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 27 21 40 9 388 189 60 1 738
Total 4 27 21 40 70 388 189 60 1 800
MaxRst 1 12 4 6 61 53 25 12 1 61
Nobs 4 35 16 23 41 42 57 34 2 1 255
Ndag 3 19 15 15 24 26 29 15 2 1 149
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 10 6 65 1004 87 3 1187
Total 1 17 10 6 65 1349 87 3 1538
MaxRst 6 2 17 25 345 21 8 345
Nobs 1 14 8 10 15 220 32 5 305
Ndag 1 11 7 7 10 23 14 3 76
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 32 26 4 446 408 526 62 1508
Total 4 36 27 8 446 448 526 62 1557
MaxRst 2 4 1 4 20 21 33 11 33
Nobs 4 21 11 3 35 30 94 26 224
Ndag 3 13 10 2 20 19 23 7 97
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 110 21 6 21 882 93 44 4 1182
Total 1 130 21 8 21 1217 131 44 6 1579
MaxRst 1 20 12 2 50 295 38 9 2 295
Nobs 3 56 14 3 15 38 19 19 10 177
Ndag 2 26 11 3 9 20 14 11 7 103
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 78 30 3 267 753 322 2 1458
Total 3 85 42 3 267 838 322 2 1562
MaxRst 9 12 5 64 83 49 2 83
Nobs 2 37 19 8 27 32 39 3 167
Ndag 2 25 16 5 13 18 16 3 98
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 208 167 11 2 399 891 25 1 1706
Total 4 208 205 12 9 399 1009 26 1 1873
MaxRst 2 6 38 1 4 29 118 1 118
Nobs 2 32 35 3 10 15 34 5 1 137
Ndag 1 19 22 3 8 13 17 3 1 87
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 269 58 9 5 399 242 983
Total 1 269 58 9 5 503 242 3 1090
MaxRst 2 25 11 2 9 104 25 3 104
Nobs 2 67 15 6 14 21 12 1 138
Ndag 2 20 15 6 9 12 5 1 70
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 42 83 45 55 345 210 781
Total 2 42 105 58 71 345 240 863
MaxRst 1 10 22 13 16 18 30 6 30
Nobs 3 24 27 10 7 20 32 2 125
Ndag 2 13 24 7 6 13 19 2 86
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 10 17 61 623 53 4 776
Total 11 10 32 61 623 61 4 802
MaxRst 3 3 9 5 8 9
Nobs 8 5 11 11 14 17 3 69
Ndag 7 4 8 8 14 11 2 54
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 16 16 24 44 170 17 2 1 297
Total 7 16 18 34 44 170 47 2 1 339
MaxRst 2 10 3 15 18 18
Nobs 5 5 4 9 11 17 11 1 1 64
Ndag 5 5 3 7 11 9 5 1 1 47
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 8 35 6 40 90 69 252
Total 4 10 38 9 40 90 79 270
MaxRst 2 3 2 1 7 7 7
Nobs 2 9 11 6 8 37 26 99
Ndag 1 9 8 6 7 14 11 56
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 9 13 16 142 35 222
Total 2 7 10 15 16 165 44 259
MaxRst 2 1 2 12 23 9 2 23
Nobs 1 6 7 9 18 34 15 1 91
Ndag 1 6 7 9 11 23 9 1 67
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··01art/06110.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 09:47 af lb