Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06150

Mågefugle - Alkefugle

Fjordterne Sterna hirundo eu06150

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Fåtallig

Fotos


Fjordterne

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Fjordterne  Sterna hirundo  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 37
Total 47 47
MaxRst 8 8
Nobs 15 15
Ndag 12 12
Fænologi 09··30

2023:  Fjordterne  Sterna hirundo  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 258 14 280 168 9 6 760
Total 26 272 22 326 172 15 6 839
MaxRst 15 9 5 15 6 5 15
Nobs 16 44 32 68 64 10 5 239
Ndag 14 29 26 31 21 9 4 134
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2022:  Fjordterne  Sterna hirundo  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 58 6 79 39 8 194
Total 4 69 6 79 85 8 251
MaxRst 9 11 10 14 46 2 46
Nobs 14 44 32 78 27 8 203
Ndag 12 27 19 30 18 7 113
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··15

2021:  Fjordterne  Sterna hirundo  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 126 20 27 362 10 563
Total 18 126 20 27 415 10 2 618
MaxRst 21 23 17 12 49 2 2 49
Nobs 14 63 59 65 91 8 3 303
Ndag 11 26 26 29 29 8 3 132
Fænologi 12.. …. …. …. …. …. ..18

2020:  Fjordterne  Sterna hirundo  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 155 19 104 93 23 417
Total 23 197 19 104 93 23 459
MaxRst 13 42 8 18 17 4 42
Nobs 24 47 24 68 48 9 220
Ndag 15 30 18 28 24 8 123
Fænologi 06.. …. …. …. …. ..28

2019:  Fjordterne  Sterna hirundo  

Forårstræk: 6/4 - 6/6 i alt 153, flest 16/5 62 – I alt 17 observationsdage.
Efterårstræk: 1/7 - 12/10 i alt 113, flest 14/8 27. - I alt 22 observationsdage.

19/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 409 127 6 26 64 21 2 655
Total 412 159 19 40 86 27 2 745
MaxRst 3 21 5 7 8 6 21
Nobs 11 42 14 53 56 25 2 203
Ndag 9 23 14 29 24 14 2 115
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. ..12

2018:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Ankomst 17/4 5 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 23/4 – 30/6 i alt 144. Største dag blev 2/6 37 Ø Korshage.
Efterårstræk: 19/7 – 4/10 i alt 511, flest 20/8 102 V Korshage. Sidste 9/10 1 1k rast Hovvig.
Største antal rastende: 6/8 32 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 89 47 41 400 65 6 651
Total 69 142 125 166 597 115 12 1226
MaxRst 21 10 5 23 32 12 2 32
Nobs 11 34 36 42 53 33 11 220
Ndag 10 25 25 28 30 20 9 147
Fænologi 17.. …. …. …. …. …. ..24

2017:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Ankomst 13/4 5 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 17/4 – 28/6 i alt 256. Største dag blev 13/5 73 Ø Korshage.
Efterårstræk: 4/7 – 15/9 i alt 212, flest 13/8 53 V Korshage.
Største antal rastende: 24/4 36 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 197 33 12 170 30 468
Total 312 358 152 86 386 62 1356
MaxRst 36 19 11 11 12 6 36
Nobs 29 42 38 33 89 19 250
Ndag 14 24 21 19 28 11 117
Fænologi 13.. …. …. …. …. ..19

2016:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Ankomst 9/4 1 rast Rørvig Havn. Forårstræk: 28/4 – 27/5 i alt 62. Største dag blev 30/4 33 Ø Korshage.
Efterårstræk: 6/7 - 30/8 i alt 362, flest 11/8 94 V Korshage.
Største antal rastende: 7/8 18 Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 25 4 358 424
Total 88 94 59 136 438 815
MaxRst 8 10 12 7 18 18
Nobs 18 43 23 50 90 224
Ndag 11 25 19 27 21 103
Fænologi 09.. …. …. …. ..31

2015:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Ankomst 12/4 4 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 23/4 – 26/5 i alt 61. Største dag blev 24/4 15 Ø Korshage.
Efterårstræk: 1/6 - 20/9 i alt 48, flest 31/7 20 V Korshage.
Største antal rastende: 2/5 15 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 27 4 42 2 109
Total 101 65 37 117 45 4 369
MaxRst 11 15 6 12 14 1 15
Nobs 20 25 21 36 19 4 125
Ndag 14 19 18 20 17 4 92
Fænologi 12.. …. …. …. …. ..20

2014:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Ankomst 14/4 5 rast Korshage.
Forårstræk: 21/4 – 7/5 med i alt 44. Største dag blev Korshage 23/4 27 Ø.
Efterårstræk: 3/8 - 11/9 med i alt 357, flest Korshage 21/8 99 V.
Største antal rastende: Korshage 26/8 26.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 1 295 32 371
Total 81 49 1 21 387 34 573
MaxRst 9 10 1 3 26 2 26
Nobs 15 12 1 12 43 5 88
Ndag 13 9 1 12 21 4 60
Fænologi 14.. …. …. …. …. ..11

2013:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Forårstræk: 15/4 - 24/5 med i alt 102. Største dag blev Korshage 10/5 24 SØ.
Efterårstræk: 30/6 - 23/9 med i alt 180, flest Korshage 14/8 94 V.
Største antal rastende: Rørvig Bugt 22/4 17.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 82 1 8 118 53 282
Total 109 118 18 40 140 73 498
MaxRst 17 12 6 8 15 6 17
N 16 23 9 15 15 14 92
Fænologi 15.. …. …. …. …. ..23

2012:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Årets første observation var 15/4 1 rastende Rørvig Bugt.
Første træk var 19/4 3 ved Korshage. I alt blev der set 66 på træk frem til 25/5. 68% af forårets træk blev set 2 dage: 21/4 29 og 8/5 16 Ø begge Korshage. De øvrige 12 trækdage var med højst 4 fugle.
Forårets største rasttal var 20/5 12 Rørvig Bugt, hvor der regelmæssigt blev set rastende fugle. Derudover kan nævnes rastobs fra henholdsvis Korshage 5/5 4, Dybesø 12/5 8, Flyndersø 16/5 1, Skredbjerg 18/5 2, Hovvig 7/6 2 og Skansehage 27/6 2.
I andet halvår var der meget få rastende fugle, hvorfor alle nævnes: 2/7 2 Skansehage, 7/7 3 Rørvig Bugt, 19/7 Rørvig Bugt 3, 29/7 Hovvig 1, 1/8 3 Hovvig, 28/8 Rørvig Bugt 1 ad og 3 1k og 7/9 Flyndersø 2.
Vestgående fugle blev set fra 25/6 og frem til årets sidste obsdag 15/9. I alt blev der set 65 trækkende primært i august og september. Dagstotaler over 10: 14/8 12 og 7/9 28.
Den månedlige fordeling af årets trækkende Fjordterner ses nedenfor:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
37 29 3 24 38

DOFBasen:2012


2011:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Første 18/4 2 trækkende Korshage. I alt blev der set 105 på træk frem til 6/6. Kulmination primo maj hvor ca. 77 % af forårets trækkende blev set. En dag stod for næsten halvdelen af totalen 8/5 50 SØ Korshage. Øvrige dage med over 10: 7/5 16 og sene 6/6 12. Begge dage Korshage.
Forårets største rasttal var 13/5 13 Rørvig Bugt. Der ud over kan nævnes obs fra henholdsvis Hovvig 6/5 2 rastende og Dybesø 10/5 1 og 13/6 1 rastende.
I andet halvår blev der set rastende fugle på 4 lokaliteter. Mest regelmæssigt ved Rørvig Bugt og i Hovvig. På ingen af dagene over 5 fugle. Sidste rastende fugl blev noteret 5/9.
Vestgående fugle blev set fra 20/6 og frem til årets sidste obsdag 20/10. I alt blev der set 129 trækkende og som sædvanligt flest i august. Dagstotaler over 10: 19/7 18, 10/8 52 og 20/8 23.
Den månedlige fordeling af årets trækkende fugle ses nedenfor:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
5 88 14 24 87 11 5

DOFBasen:2011


2010:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Første obs var tidlig: 6/4 1 rastende Korshage. De næste fugle, som var de første trækkende, blev set fra 25/4 og frem til 13/6. Det blev til i alt 132 trækkende. Største dagstotal 17/5 36 V. Fra Rørvig Bugt er der regelmæssige rastobservationer i forårsmånederne og største tal var 9/5 20. Ellers blev blot ganske få fugle set rastende på Korshage, Skansehage og i Hovvig i foråret.
Max fra juni - juli blev 8/7 10 rastende Hovvig. I august rastede op til 6 Fjordterner på Flyndersøengen, og i september var blot en enkelt observation af 2 rastende på Korshage 21/9.
I efteråret blev set i alt 111 trækkende mellem 20/8 og årets sidste sene observation fra 21/10. Det er seneste observation i rapportens historie. Der foreligger dog et senere fund fra før rapportens start fra 23/10 1971. Højeste dagstotaler blev 25/8 51 og 26/8 34. Den månedlige fordeling af årets trækkende fugle ses nedenfor:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
8 123 1 0 93 11 1

DOFBasen:2010


2009:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Fra perioden 15/4 til 11/10 er indsendt 518 trækkende Fjordterner, og månedsfordelingen ses i tabellen nedenfor. Ankomsten var massiv i år: 15/4 42 Ø Korshage (AF), herefter skal vi til sensommeren for større træktal: 31/7 52, 13/8 63 og 6/9 167 alle trækkende Korshage. Et par rasttal bør nævnes: 14/6 30 Korshage og 17/8 23 Hovvig. Månedsfordelingen af alle trækkende fugle, hvor oplagte gengangere er fratrukket på dagsniveau, ser således ud:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
42 16 14 66 182 191 7

DOFBasen:2009


2008:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Fra perioden 12/4 til 17/10 er indsendt 112 trækkende Fjordterner. Blot en enkelt større trækdage fra Korshage var 5/8 48 V. De sidste fugle er sene: 17/10 1 ad og 1 1k V Korshage (LB).
Månedsfordelingen af alle trækkende fugle, hvor oplagte gengangere er fratrukket på dagsniveau, ser således ud:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
3 37 2 9 59 0 2

DOFBasen:2008


2007:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Mellem 16/4 og 19/9 meldes om i alt 132 trækkende Fjordterner. Månedsfordelingen af alle trækkende fugle, hvor oplagte gengangere er fratrukket på dagsniveau, ser således ud:

April Maj Juni Juli August September
9 36 1 58 13 15

Største trækdage på Korshage var 14/5 19 og 31/7 35. Største rasttal var 7/7 7 (5 ad + 2 1k) rast Rørvig Bugt. Sidste fugl: 25/9 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Der er indsendt 215 Fjordterner fra perioden 2/4 til 21/9, hvoraf de 154 er meldt trækkende ved Korshage. De største dage var 26/4 40, 4/5 18 og 5/9 64. Hovvig havde op til 6 rastende fugle i perioden 8/9 til 17/9 og Dybesø 1 1k fugl på to dage: 17/9 og 21/9.

Rettet 21/9-2016 LB: Ankomst 2/4 → 14/4.

DOFBasen:2006


2005:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Der er indsendt 102 Fjordterner fra perioden 4/4 til 15/9, hvor eneste større dag var 7/5 med 51 trækkende Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Forårstræk 19/4 - 16/6 i alt 511. De største dage: 5/5 22, 6/5 335, 7/5 65 og 1/6 42.
Blot femten obs fra andet halvår, første 4/7 1 rast Hovvig, største træk 22/9 5 trk og 23/9 8 V begge Korshage. Sidste 28/9. Dette afspejler næppe artens forekomst på Rørvighalvøen.

DOFBasen:2004


2003:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Der er indsendt 131 Fjordterner fra perioden 15/4 til 24/9. Eneste større dag fra foråret er 24/4 21 SØ Korshage, mens det for efteråretstrækket er værd ar bemærke 23/8 44 V Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Der er indsendt 41 Fjordterner. Ankomsten er normal, idet første fugl meldes fra 26/4 1 rst Korshage. Frem til og med 22/5 meldes om 22 trækkende Fjordterner, med største dag 20/5 10 Korshage. Henover sommeren meldes der om enkelte rastende fugle både fra Hovvig og Korshage. Efterårstrækket blev ikke bemærket.

DOFBasen:2002


2001:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Fra 10/4 til 30/5 forløb årets forårstræk af Fjordterner. I alt trak 87 fugle forbi Rørvighalvøen med største notering 30/4 27 trækkende Korshage, mens 19 fugle noteres som rastende.
I andet halvår forløb trækket over perioden 11/8 til 28/8 og her trak i alt 17 fugle.

DOFBasen:2001


2000:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Der er modtaget 14 trækkende fugle fra Korshage i perioden 21/4 - 26/5 og 1 rastende Hovvig 3/6.
Efterårstrækket ved Korshage forløb i perioden 16/7 - 25/8 med i alt 39 trækkende fugle.

DOFBasen:2000


1999:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Fra 4/4 til 30/5 forløb årets forårstræk af Fjordterner. I alt trak 152 fugle forbi Rørvighalvøen med største notering 12/5 51 trk KH. I andet halvår forløb trækket over perioden 15/7 til 12/10 og her trak i alt 15 fugle.

DOFBasen:1999


1998:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Fra 24/4 til 13/5 meldes der om 19 forårstrækkende fugle. Efterårstrækket i perioden 12/7 til 12/9 bød på 136 fugle og største notering var 8/8 38 V KH.

DOFBasen:1998


1997:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Fænologi: (10/4) - 19/9 (19/10)
Sjælden forårstrækgæst, meget sjælden sommergæst og fåtallig efterårstrækgæst.
Den danske bestand samles i Vadehavet og trækker herefter til Sydafrika.

Største 5/5-1994 5/8-1989 2/5-1993 6/5-1994 22/7-1984
trækdage 125 66 61 22 22

1997: Endnu et lille år. Der foreligger kun følgende trækobservationer fra Korshage: 27/4 9 SØ, 8/5 5 Ø, 14/9 2 V, 19/9 20 V og 23/9 27 NV. Mange Fjordterner bliver uden tvivl indsendt som Hav/Fjordterne.

DOFBasen:1997


1996:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Et meget lille år med kun 33 forårsfugle og 2! efterårsfugle.
Alle obs: 27/4 9 rast Korshage, 11/5 9 S Hovvig, 17/5 1 Korshage, 18/5 1 SØ Korshage, 19/5 12 Korshage, 21/5 1 V, 11/7 1 rast Skredbjerg og 11/8 1 juv rast Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Året 1995 var et dårligt terneår generelt - dette gjaldt også Fjordternen. Observatørerne rapporterede 16 trækkende mellem 22/4 og 29/5. Efteråret var også ringe med 7 trækkende 26/8 og 27/8.
En enkelt obs fra Hovvig i yngletiden: 17/6 1.
Uforskammet ringe.

DOFBasen:1995


Fjordterne  Sterna hirundo  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 58 6 79 39 8 194
Total 4 58 6 79 85 8 240
MaxRst 9 11 10 14 46 2 46
Nobs 14 44 32 78 27 8 203
Ndag 12 27 19 30 18 7 113
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··15

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 126 20 27 362 10 563
Total 27 126 20 27 451 10 2 663
MaxRst 21 23 17 12 49 2 2 49
Nobs 14 63 59 65 91 8 3 303
Ndag 11 26 26 29 29 8 3 132
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 155 19 104 93 23 417
Total 30 197 19 122 98 27 493
MaxRst 13 42 8 18 17 4 42
Nobs 24 47 24 68 48 9 220
Ndag 15 30 18 28 24 8 123
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··28

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 409 127 6 26 64 21 2 655
Total 410 148 6 26 64 21 2 677
MaxRst 3 21 5 7 8 6 21
Nobs 11 42 14 53 56 25 2 203
Ndag 9 23 14 29 24 14 2 115
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 86 52 41 400 58 4 644
Total 3 86 52 41 432 58 4 676
MaxRst 21 10 5 26 32 12 2 32
Nobs 13 40 40 54 71 33 8 259
Ndag 10 25 25 28 30 20 8 146
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 325 33 8 151 30 609
Total 98 325 33 8 151 30 645
MaxRst 36 19 11 11 12 10 36
Nobs 21 40 36 29 65 16 207
Ndag 14 25 21 19 28 11 118
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··19

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 36 25 4 326 391
Total 36 25 4 344 409
MaxRst 8 10 12 7 18 18
Nobs 18 43 24 51 82 218
Ndag 11 25 19 27 21 103
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 27 4 40 2 107
Total 34 42 4 40 2 122
MaxRst 11 15 7 12 14 1 15
Nobs 21 24 22 37 19 4 127
Ndag 14 19 18 20 17 4 92
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ··20

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 1 257 32 333
Total 43 11 1 283 32 370
MaxRst 9 10 1 3 26 2 26
Nobs 15 12 1 12 39 5 84
Ndag 13 9 1 12 21 4 60
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ··11

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 82 1 8 118 50 279
Total 37 82 1 8 118 56 302
MaxRst 17 12 6 8 15 6 17
Nobs 16 23 9 15 15 15 93
Ndag 12 19 7 12 10 7 67
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··23

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 29 3 24 37 134
Total 41 41 3 28 37 150
MaxRst 6 12 4 3 4 2 12
Nobs 11 24 12 4 8 12 71
Ndag 9 18 9 4 7 5 52
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··15

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 83 14 22 87 10 5 226
Total 5 96 14 22 87 10 5 239
MaxRst 6 13 2 5 3 1 13
Nobs 6 25 10 17 19 6 3 86
Ndag 5 18 10 13 11 6 3 66
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 122 1 90 11 1 233
Total 9 142 4 10 90 13 1 269
MaxRst 9 20 3 10 6 2 20
Nobs 5 25 5 5 41 8 1 90
Ndag 5 18 4 4 11 4 1 47
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 17 14 66 182 191 7 519
Total 45 18 51 66 182 196 10 568
MaxRst 3 1 30 3 23 5 3 30
Nobs 5 8 18 20 32 30 10 123
Ndag 4 8 12 16 18 10 6 74
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 37 2 9 59 3 113
Total 3 40 11 9 69 3 135
MaxRst 3 8 6 10 10
Nobs 2 12 9 12 17 3 55
Ndag 2 11 8 9 9 2 41
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ··29 12··17

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 34 1 57 13 15 125
Total 9 34 1 63 17 15 139
MaxRst 4 3 5 6 3 2 6
Nobs 3 15 6 21 11 19 75
Ndag 3 13 6 11 9 14 56
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··25

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 33 3 75 154
Total 43 55 7 5 81 191
MaxRst 1 22 7 2 6 22
Nobs 5 15 1 3 21 45
Ndag 4 14 1 2 11 32
Fænologi 14·· ··29 11·· ···· ··21

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 4 4 2 72
Total 6 65 8 8 3 90
MaxRst 6 3 2 4 4 1 6
Nobs 7 7 2 6 3 3 28
Ndag 5 7 2 4 3 2 23
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··15

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 459 46 14 524
Total 5 459 90 1 1 15 571
MaxRst 27 44 1 1 1 44
Nobs 2 21 8 3 1 6 41
Ndag 2 14 6 3 1 6 32
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 6 9 63 6 93
Total 13 8 12 2 63 7 105
MaxRst 4 2 3 2 1 4
Nobs 5 5 6 1 9 5 31
Ndag 4 5 6 1 4 4 24
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··24

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 2 1 29
Total 29 6 2 37
MaxRst 2 3 4 1 4
Nobs 1 11 3 2 17
Ndag 1 7 2 2 12
Fænologi 26·· ···· ···· ··24

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 67 33 1 16 117
Total 67 45 2 17 131
MaxRst 12 3 1 1 12
Nobs 9 12 1 4 9 35
Ndag 4 10 1 4 3 22
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··28

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 5 28 41
Total 8 5 1 4 28 46
MaxRst 1 4 1 4
Nobs 3 2 1 2 9 17
Ndag 3 2 1 2 8 16
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ··25art/06150.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 09:25 af lb