Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06159

Mågefugle - Alkefugle

Hav-/Fjordterne Sterna paradisae/hirundo eu06159

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Fjordterne/Havterne  Sterna hirundo/S. paradisaea  
TEKST…

DOFBasen:2019


2018:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 3/5 – 22/6 i alt 140. Største dag blev 15/5 29 Ø Korshage.
Efterårstræk: 7/7 – 23/9 i alt 363, flest 12/8 196 V Korshage.
Ikke over 10 rastende.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 115 25 7 321 35 503
Total 1 118 28 7 321 36 511
MaxRst 1 3 2 1 3
Nobs 1 15 7 3 10 8 44
Ndag 1 15 7 3 7 7 40
Fænologi 26.. …. …. …. …. ..23

2017:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 22/4 – 27/6 i alt 753. Største dag blev 2/5 314 SØ Korshage.
Efterårstræk: 6/8 - 28/8 i alt 34, flest 7/8 12 V Korshage.
Ikke over 10 rastende.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 224 509 20 34 787
Total 224 516 22 1 48 6 817
MaxRst 3 2 1 6 5 6
Nobs 7 14 5 1 12 2 41
Ndag 6 12 5 1 9 2 35
Fænologi 22.. …. …. …. …. ..15

2016:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 25/4 – 19/5 i alt 137. Største dag blev 26/4 29 Ø Korshage.
Efterårstræk: 28/6 - 30/8 i alt 301, flest 11/8 67 V Korshage.
Største antal rastende: 11/8 40 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 79 20 16 265 438
Total 79 86 23 34 343 565
MaxRst 18 3 2 5 40 40
Nobs 7 14 3 12 19 55
Ndag 6 12 3 10 11 42
Fænologi 18.. …. …. …. ..30

2015:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 19/4 – 24/5 i alt 126. Største dag blev 2/5 25 V Korshage.
Efterårstræk: 10/7 - 23/8 i alt 88, flest 10/7 38 V Korshage.
Største antal rastende: 29/5 10 Korshage og 13/7 10 Skansehage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 95 86 2 214
Total 39 119 9 133 5 305
MaxRst 8 10 5 10 3 10
Nobs 6 19 3 19 2 49
Ndag 6 19 2 15 2 44
Fænologi 19.. …. …. …. ..23

2014:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 25/4 – 27/5 med i alt 101. Største dag blev Korshage 26/4 53 Ø.
Efterårstræk: 13/6 - 9/9 med i alt 225, flest Korshage 20/8 114 trk.
Største antal rastende: 23/4 90 Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 151 1 8 4 212 1 377
Total 242 11 8 5 221 1 488
MaxRst 90 4 1 8 90
Nobs 5 5 2 2 22 1 37
Ndag 5 5 1 2 13 1 27
Fænologi 15.. …. …. …. …. ..09

2013:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 25/4 - 3/6 med i alt 161. Største dag blev Korshage 28/4 48 N.
Efterårstræk: 11/6 - 1/9 med i alt 128, flest Korshage 14/8 66 V.
Største antal rastende: Rørvig Bugt 25/6 40.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 97 63 14 9 101 5 289
Total 100 75 63 27 129 6 400
MaxRst 3 5 40 8 11 1 40
N 5 15 9 10 8 2 49
Fænologi 25.. …. …. …. …. ..03

2010:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Første halvår: 29/4 - 13/6 80 trækkende Korshage, flest 17/5 34 V. Rørvig Bugt max rast 30/4 20.
Andet havlår: 18/7 - 21/9 186 trækkende, flest 19/9 80 V Korshage. Årstotal inklusive ikke nævnte meget små rasttal i alt 301.

DOFBasen:2010


2009:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Der er indsendt 106 ubestemte H/F-terner perioden 15/4 til 5/10 jævnt spredt over perioden uden større dage. Desuden er følgende observation indsendt under overskriften ”Terne sp.”: 11/5 35 S Hovvig (AF).

DOFBasen:2009


2008:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Blot 35 ubestemte terner er indsendt fra perioden 12/4 til 17/10 jævnt spredt over perioden uden større dage.

DOFBasen:2008


2006:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
I alt er rapporteret 126 „H/F-terner“, og det er helt normalt. Et enkelt større tal: 4/9 65 trækkende Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
En årstotal på 95 ”H/F-terner” er helt efter bogen. Et enkelt større tal: 10/8 41 trækkende Korshage

DOFBasen:2005


2004:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
I perioden 15/4 til 16/6 meldes om 104 trækkende H/F-terner fra Korshage, mens sommerperioden fra 18/6 til 27/6 byder på 4 - 6 rastende fugle i Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
I alt 206 fugle tilhørende denne kategori er indsendt fra perioden 20/4 til 24/8, med en enkelt større dag: 24/4 49 Ø Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
I alt 63 fugle tilhørende denne kategori er indsendt fra perioden 30/4 til 7/9. Eneste større antal er 1/5 18 Ø Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Fra 30/4 til 27/5 meldes der om 14 forårstrækkende H/F-terner. Efterårstrækket i perioden 13/7 til 9/9 bød på 61 fugle og største notering var 21/8 12 trækkende N Hovvig.

DOFBasen:2001


1997:  Fjordterne/Havterne  Sterna paradisaea/hirundo  
De store forekomster af terner ved Rørvig ses i første halvår i forbindelse med sydøstenvind og ved en vedvarende vejrsituation kan der tælles helt op til 200 trækkende fugle, som det skete den 2/5 1993. Andet halvår skal helst være domineret af nordvestenvind. Hvis det er tilfældet, kan der tælles mange terner ved Rørvig. Største notering er fra 5/8 1989 med 1.261 trækkende Hav/Fjordterner. I de forløbne år er der set mange Hav/Fjordterner og de to ternearter er derfor betydelig mere almindelige end det indsendte materiale antyder.

Største 5/8-1989 8/9-1983 7/9-1983 26/8-1978 8/10-1988
trækdage 1261 422 262 261 243

1997: Mellem 27/4 og 16/6 blev der noteret 551 trækkende Hav/Fjordterner. Tre største dage var: 7/5 92, 8/5 178 og 21/5 56 alle trækkende Korshage. Andet halvår bød på sølle 37 i perioden 28/7 til 9/10.

DOFBasen:1997


1996:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 33 2 3

Rast: 23/5 2 Korshage er eneste indrapporterede obs!

DOFBasen:1996


1995:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Træk Korshage:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 0 0 15 14 0 33 16 0 0 0 0

Ekstrem lav årstotal på 78.

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/06159.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)