Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06159

Mågefugle - Alkefugle

Hav-/Fjordterne Sterna paradisae/hirundo eu06159

Diagrammer* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Fjordterne/Havterne  Sterna hirundo/S. paradisaea  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 24
Total 27 27
MaxRst 3 3
Nobs 7 7
Ndag 7 7
Fænologi 15··30

2023:  Fjordterne/Havterne  Sterna hirundo/S. paradisaea  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 175 35 87 54 34 3 446
Total 70 176 39 169 58 34 3 549
MaxRst 9 9 3 73 10 73
Nobs 10 30 15 22 11 3 3 94
Ndag 8 27 12 16 10 2 2 77
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2022:  Fjordterne/Havterne  Sterna hirundo/S. paradisaea  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 62 4 133 26 4 231
Total 9 62 4 135 26 4 240
MaxRst 7 4 3 2 7
Nobs 5 16 3 22 3 3 52
Ndag 5 15 3 16 3 3 45
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ··16

2021:  Fjordterne/Havterne  Sterna hirundo/S. paradisaea  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 467 36 9 103 2 646
Total 29 474 36 15 113 2 669
MaxRst 2 7 3 6 10 10
Nobs 7 24 13 7 14 1 66
Ndag 7 23 12 6 9 1 58
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..24

2020:  Fjordterne/Havterne  Sterna hirundo/S. paradisaea  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 404 27 122 55 2 635
Total 25 444 27 202 55 2 755
MaxRst 1 40 5 50 50
Nobs 6 25 6 18 12 2 69
Ndag 6 23 6 10 12 2 59
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..11

2019:  Fjordterne/Havterne  Sterna hirundo/S. paradisaea  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 87 12 16 26 50 1 229
Total 38 87 12 20 26 51 1 235
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 7 9 4 10 4 5 1 40
Ndag 6 9 3 9 4 4 1 36
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. ..14

2018:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 3/5 – 22/6 i alt 140. Største dag blev 15/5 29 Ø Korshage.
Efterårstræk: 7/7 – 23/9 i alt 363, flest 12/8 196 V Korshage.
Ikke over 10 rastende.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 115 25 7 321 35 503
Total 1 118 28 7 321 36 511
MaxRst 1 3 2 1 3
Nobs 1 15 7 3 10 8 44
Ndag 1 15 7 3 7 7 40
Fænologi 26.. …. …. …. …. ..23

2017:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 22/4 – 27/6 i alt 753. Største dag blev 2/5 314 SØ Korshage.
Efterårstræk: 6/8 - 28/8 i alt 34, flest 7/8 12 V Korshage.
Ikke over 10 rastende.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 224 509 20 34 787
Total 224 516 22 1 48 6 817
MaxRst 3 2 1 6 5 6
Nobs 7 14 5 1 12 2 41
Ndag 6 12 5 1 9 2 35
Fænologi 22.. …. …. …. …. ..15

2016:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 25/4 – 19/5 i alt 137. Største dag blev 26/4 29 Ø Korshage.
Efterårstræk: 28/6 - 30/8 i alt 301, flest 11/8 67 V Korshage.
Største antal rastende: 11/8 40 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 79 20 16 265 438
Total 79 86 23 34 343 565
MaxRst 18 3 2 5 40 40
Nobs 7 14 3 12 19 55
Ndag 6 12 3 10 11 42
Fænologi 18.. …. …. …. ..30

2015:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 19/4 – 24/5 i alt 126. Største dag blev 2/5 25 V Korshage.
Efterårstræk: 10/7 - 23/8 i alt 88, flest 10/7 38 V Korshage.
Største antal rastende: 29/5 10 Korshage og 13/7 10 Skansehage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 95 86 2 214
Total 39 119 9 133 5 305
MaxRst 8 10 5 10 3 10
Nobs 6 19 3 19 2 49
Ndag 6 19 2 15 2 44
Fænologi 19.. …. …. …. ..23

2014:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 25/4 – 27/5 med i alt 101. Største dag blev Korshage 26/4 53 Ø.
Efterårstræk: 13/6 - 9/9 med i alt 225, flest Korshage 20/8 114 trk.
Største antal rastende: 23/4 90 Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 151 1 8 4 212 1 377
Total 242 11 8 5 221 1 488
MaxRst 90 4 1 8 90
Nobs 5 5 2 2 22 1 37
Ndag 5 5 1 2 13 1 27
Fænologi 15.. …. …. …. …. ..09

2013:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 25/4 - 3/6 med i alt 161. Største dag blev Korshage 28/4 48 N.
Efterårstræk: 11/6 - 1/9 med i alt 128, flest Korshage 14/8 66 V.
Største antal rastende: Rørvig Bugt 25/6 40.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 97 63 14 9 101 5 289
Total 100 75 63 27 129 6 400
MaxRst 3 5 40 8 11 1 40
N 5 15 9 10 8 2 49
Fænologi 25.. …. …. …. …. ..03

2010:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Første halvår: 29/4 - 13/6 80 trækkende Korshage, flest 17/5 34 V. Rørvig Bugt max rast 30/4 20.
Andet havlår: 18/7 - 21/9 186 trækkende, flest 19/9 80 V Korshage. Årstotal inklusive ikke nævnte meget små rasttal i alt 301.

DOFBasen:2010


2009:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Der er indsendt 106 ubestemte H/F-terner perioden 15/4 til 5/10 jævnt spredt over perioden uden større dage. Desuden er følgende observation indsendt under overskriften ”Terne sp.”: 11/5 35 S Hovvig (AF).

DOFBasen:2009


2008:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Blot 35 ubestemte terner er indsendt fra perioden 12/4 til 17/10 jævnt spredt over perioden uden større dage.

DOFBasen:2008


2006:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
I alt er rapporteret 126 „H/F-terner“, og det er helt normalt. Et enkelt større tal: 4/9 65 trækkende Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
En årstotal på 95 ”H/F-terner” er helt efter bogen. Et enkelt større tal: 10/8 41 trækkende Korshage

DOFBasen:2005


2004:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
I perioden 15/4 til 16/6 meldes om 104 trækkende H/F-terner fra Korshage, mens sommerperioden fra 18/6 til 27/6 byder på 4 - 6 rastende fugle i Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
I alt 206 fugle tilhørende denne kategori er indsendt fra perioden 20/4 til 24/8, med en enkelt større dag: 24/4 49 Ø Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
I alt 63 fugle tilhørende denne kategori er indsendt fra perioden 30/4 til 7/9. Eneste større antal er 1/5 18 Ø Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Fra 30/4 til 27/5 meldes der om 14 forårstrækkende H/F-terner. Efterårstrækket i perioden 13/7 til 9/9 bød på 61 fugle og største notering var 21/8 12 trækkende N Hovvig.

DOFBasen:2001


1997:  Fjordterne/Havterne  Sterna paradisaea/hirundo  
De store forekomster af terner ved Rørvig ses i første halvår i forbindelse med sydøstenvind og ved en vedvarende vejrsituation kan der tælles helt op til 200 trækkende fugle, som det skete den 2/5 1993. Andet halvår skal helst være domineret af nordvestenvind. Hvis det er tilfældet, kan der tælles mange terner ved Rørvig. Største notering er fra 5/8 1989 med 1.261 trækkende Hav/Fjordterner. I de forløbne år er der set mange Hav/Fjordterner og de to ternearter er derfor betydelig mere almindelige end det indsendte materiale antyder.

Største 5/8-1989 8/9-1983 7/9-1983 26/8-1978 8/10-1988
trækdage 1261 422 262 261 243

1997: Mellem 27/4 og 16/6 blev der noteret 551 trækkende Hav/Fjordterner. Tre største dage var: 7/5 92, 8/5 178 og 21/5 56 alle trækkende Korshage. Andet halvår bød på sølle 37 i perioden 28/7 til 9/10.

DOFBasen:1997


1996:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 33 2 3

Rast: 23/5 2 Korshage er eneste indrapporterede obs!

DOFBasen:1996


1995:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Træk Korshage:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 0 0 15 14 0 33 16 0 0 0 0

Ekstrem lav årstotal på 78.

DOFBasen:1995


Fjordterne/Havterne  Sterna hirundo/S. paradisaea  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 62 4 133 26 4 231
Total 9 62 4 134 26 4 239
MaxRst 7 4 3 2 7
Nobs 5 16 3 22 3 3 52
Ndag 5 15 3 16 3 3 45
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ··16

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 467 36 9 103 2 646
Total 29 474 36 15 115 2 671
MaxRst 2 7 3 6 10 10
Nobs 7 24 13 7 14 1 66
Ndag 7 23 12 6 9 1 58
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··24

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 404 27 122 55 2 635
Total 25 456 27 202 55 2 767
MaxRst 1 40 5 50 50
Nobs 6 25 6 18 12 2 69
Ndag 6 23 6 10 12 2 59
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··11

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 87 12 16 26 50 1 229
Total 38 87 12 20 26 51 1 235
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 7 9 4 10 4 5 1 40
Ndag 6 9 3 9 4 4 1 36
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 117 25 7 257 31 437
Total 120 26 7 257 32 442
MaxRst 1 3 2 1 3
Nobs 1 16 7 3 8 8 43
Ndag 1 16 7 3 7 7 41
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ··23

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 218 509 20 3 34 4 788
Total 262 509 20 3 42 10 846
MaxRst 44 3 2 1 6 5 44
Nobs 7 14 5 2 12 3 43
Ndag 6 12 5 2 9 3 37
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··15

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 60 143 20 16 262 501
Total 60 143 20 21 302 546
MaxRst 18 3 2 5 40 40
Nobs 8 14 3 12 18 55
Ndag 6 12 3 10 11 42
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 95 84 2 212
Total 31 109 5 94 2 241
MaxRst 8 10 5 10 3 10
Nobs 6 19 3 18 2 48
Ndag 6 19 2 15 2 44
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ··23

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 157 1 8 4 206 7 383
Total 248 1 8 5 214 7 483
MaxRst 90 4 1 8 90
Nobs 6 5 2 2 21 1 37
Ndag 5 5 1 2 13 1 27
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··09

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 97 60 14 9 80 5 265
Total 97 60 54 12 101 5 329
MaxRst 3 5 40 8 11 1 40
Nobs 5 14 9 10 7 2 47
Ndag 5 13 7 9 6 2 42
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ··03

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 125 127 24 14 7 297
Total 152 131 29 14 7 333
MaxRst 27 10 3 4 27
Nobs 8 12 1 3 4 3 31
Ndag 5 12 1 3 4 3 28
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··20

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 205 3 8 6 2 227
Total 3 205 6 6 8 6 2 236
MaxRst 2 3 3 2 3 3
Nobs 2 11 5 5 5 3 1 32
Ndag 2 11 5 5 3 3 1 30
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 47 1 56 46 83 236
Total 23 47 12 56 58 83 279
MaxRst 20 10 11 10 20
Nobs 4 8 3 5 15 14 49
Ndag 4 8 3 4 8 3 30
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 4 33 13 10 103
Total 43 12 33 14 10 112
MaxRst 8 1 1 8
Nobs 2 2 5 8 2 19
Ndag 2 2 4 6 2 16
Fænologi 15··19 10·· ···· ···· ··05

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 6 5 20
Total 2 17 6 5 30
MaxRst 1 5 5
Nobs 5 6 1 3 15
Ndag 4 5 1 1 11
Fænologi 12·· ··19 05 17

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 4 2 11
Total 2 3 4 2 11
MaxRst
Nobs 1 2 2 1 6
Ndag 1 2 2 1 6
Fænologi 16·· ··10 08··31 03

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 7 105 121
Total 9 7 105 121
MaxRst
Nobs 1 1 4 6
Ndag 1 1 3 5
Fænologi 22·· ··26 04··08

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 20 9 56 92
Total 16 20 10 56 102
MaxRst 4 1 4
Nobs 5 1 3 2 11
Ndag 4 1 1 2 8
Fænologi 10·· ··07 17·· ··10

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 91 20 1 55 4 171
Total 96 22 7 61 6 192
MaxRst 3 2 6 6 2 6
Nobs 15 8 6 2 3 34
Ndag 10 8 6 2 2 28
Fænologi 05·· ···· ···· ··06 16··21

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 99 25 7 18 55 204
Total 99 25 33 18 55 230
MaxRst 20 20
Nobs 11 4 4 4 3 26
Ndag 5 2 3 2 3 15
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ··24

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 1 2 6 6 50
Total 6 39 2 2 6 6 61
MaxRst 6 4 1 1 6
Nobs 1 6 2 2 1 1 13
Ndag 1 6 2 1 1 1 12
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ··07

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 10 6 40 1 61
Total 4 10 6 42 1 63
MaxRst 1 1
Nobs 1 5 2 9 1 18
Ndag 1 3 1 5 1 11
Fænologi 30·· ··27 13·· ···· ··09

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 1 2 69 88
Total 16 1 4 69 90
MaxRst 1 1
Nobs 6 1 4 9 20
Ndag 6 1 3 6 16
Fænologi 19··29 01·· ···· ··30art/06159.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1