Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06470

Mågefugle - Alkefugle

Søkonge Alle alle eu06470

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: - Sommer: - Efterår: Sjælden

Fotos


Soekonge

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Søkonge  Alle alle  

DOFBasen:2024


2023:  Søkonge  Alle alle  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 1 12
Total 4 13 1 18
MaxRst 2 2 2
Nobs 7 10 1 18
Ndag 5 2 1 8
Fænologi 06··23 15·· ··22

2021:  Søkonge  Alle alle  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 5 33
Total 1 29 6 36
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 2 25 6 33
Ndag 2 2 4 8
Fænologi 01..02 22.. ..21

2020:  Søkonge  Alle alle  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 9
Total 10 2 12
MaxRst 1 1 1
Nobs 10 2 12
Ndag 3 2 5
Fænologi 03.. ..28

2019:  Søkonge  Alle alle  (0, 2818, 6)

Årets høst 14/10 1, 29/10 1, 30/10 1, 31/10 1 og 7/12 1 alle trækkende Korshage er højeste antal siden 2015, hvor vi havde 9.
Endvidere 1 rast 21/11 (PHJ, STM) og 25/11 (EVR) Kysten ved Sandflugtsplantagen - sidst set her i 2018.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 4 1 1 6
MaxRst 1 1
Nobs 4 2 1 7
Ndag 4 2 1 7
Fænologi 14.. …. ..07

2018:  Søkonge  Alle alle (0, 2816, 2)  
Det blev til to observationer begge fra efteråret, hvilket er langt fra 10 års gennemsnit på 10.
4/12 1 V Korshage (JB) – klassisk observation under NV-kuling.
17/12 1 rastende Plantagekysten (EVR). Atypisk observation, rastende ude i Nyrupbugten under rolige vindforhold.
I 2018 var Søkonge yderst fåtallig efter endnu et år med meget ringe tilgang. Således var der kun fire observationer fra Nordsjællands kyst.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04..17

2017:  Søkonge  Alle alle (0, 2812, 4)   
Det blev til 3 observationer fra Korshage alle i efteråret, hvilket er langt fra 10 års gennemsnit på 10. 30/10 1 Ø (JST), 6/11 1 V (JB) og 11/11 2 V (RF). Årets observationer ligger markant under de sidste 10 års gennemsnit på 49.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 1 3 4
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30.. ..11

2016:  Søkonge  Alle alle (0, 2809, 3)  
2016 gav kun en enkelt observation af 3 trækkende Søkonger: 2/11 3 V Korshage (CMG, EVR, KR, JS). Alle 3 passerede tæt rundt om spidsen og fortsatte langs kysten. Årets observation ligger markant under de sidste 10 års gennemsnit på 49.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2015:  Søkonge  Alle alle (0, 2800, 9)  
Der blev i 2015 set 9 trækkende Søkonger, hvilket er noget under de seneste 10 års gennemsnit på 27. Alle observationer er fra Korshage i efteråret: 8/11 5 (LB, JHC, LAN, EVR, JR), 9/11 1 V (JS), 1/12 2 NV (JB, LB, JHC, EVR) og 25/12 1 V (JHC).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 3 9
Total 6 3 9
MaxRst
Nobs 6 3 9
Ndag 2 2 4
Fænologi 08.. ..25

2014:  Søkonge  Alle alle  (0, 2777, 3)
Der blev i 2014 set en enkelt trækkende Søkonge: 25/11 1 V (JB). 2 Søkonger blev set rastende: 1 24/11 Plantage Kysten (CG) og 1 29/11 Korshage (JS).
Når der slet ikke er de rigtige vinde i dens periode bliver den svær. Med kun 3 fugle igen et lille år.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 24..29

2013:  Søkonge  Alle alle  (0, 2774, 3)
Der blev ligesom i 2012 set 3 trækkende Søkonger (alle ved Korshage): 13/11 1 V (EVR), 17/11 1 Ø (JHC, CMG, EVR) og 28/11 1 V (JHC, CMG, OJA).
Årstotalen ligger væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 28 - se dog kommentaren under alkefugl sp.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
N 3 3
Fænologi 13..28

2012:  Søkonge  Alle alle  (0, 2771, 3)
Der blev set 3 trækkende Søkonger, hvilket er under gennemsnit: 2/1 1 S Skansehage (JA, IO), 10/1 1 V (MINI) og 25/10 1 V (DO) begge Korshage.
Antal årlige observationer de sidste 10 år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 16 85 75 12 37 1 3 47 3

Rettelse 7/11 2014:
Årstotaler:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 16 95 77 12 37 1 3 60 3

Korrekte parentestal er nu (0, 2789, 3)
DOFBasen:2012


2011:  Søkonge  Alle alle  (0, 2724, 47)
Søkongen havde et formidabelt 2011 efter nogle sløje år. Den absolut bedste trækdag blev 28/11 med 22 trækkende Søkonger ved Korshage.

Rettelse 7/11 2014:
Bedste dag 28/11 33 trækkende Søkonger ved Korshage.
Fordelingen over året blev:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 36 20

I alt 60, heraf 3 rast november.
Antal årlige observationer de sidste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3 1 16 95 77 12 37 1 3 60

Korrekte parentestal er nu (0, 2729, 60)

DOFBasen:2011


2010:  Søkonge  Alle alle  (0, 2721, 3)
Der er foretaget en større revision af tidligere årstotaler - resultatet fremgår af artsarkivet på nettet.
2010 blev er magert år: 16/10 1 Ø (JSt), 22/10 1 V (JB, JHC ,KR) og 6/11 1 NV (EVR) alle Korshage.
Har været årlig siden 1984, men det kniber efterhånden. 1996 fremstår mere og mere som once in a lifetime. Fordeling af fugle i de enkelte år fremgår af diagrammet. Bemærk toppen er skåret af 1996 (1544 fugle!) - så de øvrige år kan få mulighed for at give lidt udslag.
-
En af de arter, der har den mest besynderlige historik i området. I de første år faktisk en SU raritet. Efter 4 år med en enkelt fugl først i 70'erne kom fire blanke år. Et lille nøk på 6 fugle i 81 kunne være et forvarsel om, hvad der forestod. Vi skulle dog vente tre år inden de næste kom, men det var med besked. De 27 fugle i 84 var næsten tre gange den tidligere total. Toppen var dog ikke nået endnu. 1985 gav med 127 fugle mere end tre gange så meget som den samlede total. Herefter fulgte ti nogenlunde moderate år, inden der sattes ny rekord igen med 195 fugle i 1995. Som i 84 - 85 var det dog kun fortroppen. Det store eksplosion kom i 1996, hvor den samlede total firdobledes for tredje gang. Årets 1544 fugle udgør den dag i dag knapt 57% af det samlede antal fugle set ved Rørvig. De næste par år var også fine, men kurven peger nu mere nedad end opad. Et rigtig godt år nu om dage byder vel på knapt 100 fugle. Seks år med kun 1 - 3 fugle indenfor de sidste 11 år viser, at det ikke mere er en art, man bare får på listen, hvis man er lidt aktiv. Der skal også lidt næse og smule held til for at lykkes.
-
Tilføjelser:
1996 25/12 14 V + 1R Korshage (JHC) - årstotal dermed 1544.
1998: 8/2 2 R Korshage (EVR)- se nedenfor.
2001: 9/12 2 R Korshage (CN) - se nedenfor.
2002 31/12 2 N Korshage (LBO) - årstotal dermed 3.
2005: 26/10 1 NV Korshage (EVR), 15/11 der mangler 1 i sammentælling - total 35 fugle, 16/11 der er tilkommet yderlige 6 fugle (LB), dagstotal dermed 41 og 22/12 3 NV Korshage (JHC) - årstotal dermed 95.
-
Rettelser:
1998: 31/8 72 V ikke kun 64, 28/2 2 rast ikke 4, 1/3 11 V ikke kun 9 og 30/10 10 NV ikke kun 9 - årstotal dermed 130.
2001 11/11 2 V ikke kun 1 - årstotal dermed 98.

Rettelse 7/11 2014:
Ovenstående rettelser og tilføjelser er indført under respektive år.
Korrekte parentestal er nu (0, 2726, 3)

DOFBasen:2010


2009:  Søkonge  Alle alle  (0, 2666, 1)
En enkelt observation klarer arten fri af et regulært 0-år: 28/12 1 rast/V Korshage (JHC).
Som det ses af tabellen nedenfor er forekomsten ikke unormal, da Søkongerne optræder i meget varieret antal fra år til år (se også figur i 2008-rapporten).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
48 1 95 1 1 16 85 75 12 37

Rettelse 7/11 2014:
Årstotaler:

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
48 1 95 3 1 16 95 77 12 37

Korrekte parentestal er nu (0, 2725, 1)

DOFBasen:2009


2008:  Søkonge  Alle alle  (0, 2629, 37)
Lidt bedre end sidste år, men stadig et stykke fra tidligere tiders årstotaler. Alle observationer drejer sig om trækkende fugle ved Korshage: 17/10 5 V/NV, 18/10 5 V/NV, 19/10 7 V, 16/11 2 V, 17/11 9 V, 20/11 1 V, 21/11 7 og 22/12 1 V/NV. Årstotalerne siden 1990 fremgår af figuren (NB 1996 ”sprængte rammerne” med i alt 1529 Søkonger).

Rettelse 7/11 2014:
Korrekte parentestal er nu (0, 2688, 37)

DOFBasen:2008


2007:  Søkonge  Alle alle  (0, 2617, 12)
Året starter tidligt for arten: 2/1 1 V Korshage. Andet halvår har blot 11 fugle, hvilket er under normalen for de seneste år. Alle observationer nævnes: 19/9 1 V, 18/10 2 NV, 3/11 1 V, 4/11 1 Ø, 6/11 3 NV og 10/11 3 V/NV alle Korshage. Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
106 119 48 1 95 1 1 16 85 75

Rettelse 7/11 2014:
Årstotaler:

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
106 119 48 1 95 3 1 16 95 77

Korrekte parentestal er nu (0, 2676, 12)

DOFBasen:2007


2006:  Søkonge  Alle alle  (0, 2542, 75)
Årets indledes på Skansehage: 5/1 3 V, mens Korshage blot har denne: 8/1 1 rast Korshage
Fra andet halvår står der Korshage på det meste: 19/10 1, 27/10 16 V, 28/10 2 rast, 29/10 1 rast, 2/11 3 rast, 4/11 8 V, 5/11 11 V, 6/11 1 V, 9/11 4 V, 12/11 14 V, 19/11 1 rast og 13/12 4 V alle Korshage, og hvor intet er nævnt, drejer det sig om trækkende fugle.
Der meldes om lidt rastende fugle fra andre lokaliteter: 18/10 - 19/10 1 og 28/10 1 rast begge Plantagekysten, 25/11 1 rast Rørvig Bugt og noget usædvanligt: 17/11 1 fouragerede Nykøbing Bugt. Rørvig Havn havde besøg af 3 Søkonger 25/11, hvorefter en enlig fugl blev set frem til 25/12.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1529 106 119 48 1 95 1 1 16 85

Tilføjelse 7/11-2014: 14/1 1 rast Kysten ved Plantagen (EVR) - derimod igen ved Korshage 19/10. 9/11 1 død Rørvig Bug (CG) derimod ingen her 25/11. Total skal være 77.
Årstotaler:

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1529 106 119 48 1 95 3 1 16 95

Korrekte parentestal herefter (0, 2599,77)

DOFBasen:2006


2005:  Søkonge  Alle alle  (0, 2457, 85)
Alle observationer nævnes: 23/10 4 (JB, HBR, JHC, EVR), 9/11 1 (HEM), 15/11 35 (JHC), 16/11 35 (JHC), 19/11 1 (EVR) og 15/12 9 (JHC) alle trækkende Korshage.

Tilføjelser 7/11 2014:

26/10 1 NV Korshage (EVR), 15/11 der mangler 1 i sammentælling - total 35 fugle, 16/11 der er tilkommet yderlige 6 fugle (LB), dagstotal dermed 41 og 22/12 3 NV Korshage (JHC) - årstotal dermed 95.
Korrekte parentestal herefter (0, 2504, 95)

DOFBasen:2005


2004:  Søkonge  Alle alle  (0, 2457, 16)
Der meldes om 16 fugle fra tre datoer: 6/11 6 (JB, JHC), 13/11 8 (LB, JHC, EVR) og 18/11 2 (JHC, AF) alle trækkende Korshage.
Årstotalerne de sidste 10 år fremgår af tabellen.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
3 195 1529 106 119 48 1 95 1 1

Rettelse 7/11 2014:
Årstotaler:

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
3 195 1529 106 119 48 1 95 3 1

Korrekte parentestal er nu (0, 2488, 16)

DOFBasen:2004


2003:  Søkonge  Alle alle  (0, 2456, 1)
Endnu et stille år for Søkongen. Blot en enkelt observation af denne i forekomst ekstremt fluktuerende alkefugl: 25/10 1 V Korshage (SS).

Rettelse 7/11 2014:
Korrekte parentestal er nu (0, 2487, 1)

DOFBasen:2003


2002:  Søkonge  Alle alle  (0, 2455, 1)
Et stille år for Søkongen, som viser den mest fluktuerende forekomst af alkefuglene. Det blev kun til en enkelt observation af én fugl: 28/10 1 V 10:42 Korshage (JHC).

Tilføjelse 7/11 2014 :
31/12 2 N Korshage (Lars Borup) ifølge DOFbasen - årstotal dermed 3.
Korrekte parentestal herefter (0, 2484, 3)

DOFBasen:2002


2001:  Søkonge  Alle alle  (0, 2360, 95)
Årstotalen landede på 95 fugle, heraf 92 trækkende og 3 rastende. Alle observationer nævnes: 1/11 85 NV, 11/11 1 V, 18/11 1 rastende, 22/11 1 rastende og 23/11 6 V, alle Korshage, samt 18/11 1 rastende Rørvig Havn.

Tilføjelse 7/11 2014:
2001: 9/12 2 R Korshage (CN).

Rettelser 7/11 2014:

11/11 2 V ikke kun 1 - årstotal dermed 98.
Parentestal (0, 2386, 98)

DOFBasen:2001


2000:  Søkonge  Alle alle  (0, 2359, 1)
Året startede meget godt, men derefter var det også overstået.
30/1 1 V Korshage (JB, KES, LB).

Rettelse 7/11 2014: Parentestal (0, 2385, 1)

DOFBasen:2000


1999:  Søkonge  Alle alle  (0, 2311, 48)
Årstotalen på 48 fugle, heraf 47 trk og 1 rst, tyder på at forekomsten af Søkonger er tilbage i et mere normalt leje efter nogle år med rigtig mange Søkonger ved den sjællanske nordkyst. Alle observationer nævnes: 10/10 1 V KH, 12/10 1 NV KH, 13/10 1 NV KH, 23/10 1 rst ud for Dybesø, 27/10 1 NV, 4/12 41 NV KH, 5/12 1 NV KH og 18/12 1 NV KH. Større forekomster i starten af december er atypisk, idet størstedelen af Søkonger set ved Rørvig er noteret omkring månedskiftet okt/nov.

Rettelse 7/11 2014: Parentestal (0, 2337, 48)
NB Tal fra 4/12 findes ikke i hverken DOFbase eller RFbase - dette gælder fra alle alkefugle - tallet skulle være korrekt.

DOFBasen:1999


1998:  Søkonge  Alle alle  (0, 2192, 119)

Træk ved Korshage: 10/1 1 NV, 11/1 2 V + 2 Ø, 31/1 64 Ø, 28/2 6 NV, 1/3 9 V, 14/3 1 NV, 13/4 4, 2/5 2, 18/10 5, 26/10 1, 30/10 9 og 31/10 4 i alt 110.
Enkelte rastobservationer Korshage 11/1 1, 25/1, 28/2 4 og 1/3 3.

Rettelse 7/11 2014: 31/8 68 ø + 4 V ikke kun 64, 28/2 kun 2 rast ikke 4 (se nedenfor), 1/3 11 V ikke kun 9 og 30/10 10 NV ikke kun 9 - årstotal dermed 130.

Tilføjelse 7/11 2014: 1998: 8/2 2 R Korshage (EVR)- ændrer ikke totalen - se ovenfor.

Tilføjelse 1996 (7/11 2014): 25/12 14 V + 1R Korshage (JHC) - årstotal dermed 1544 (inden var den 1529).

Korrekte parentestes tal: (0, 2207,130)

DOFBasen:1998


1997:  Søkonge  Alle alle (0, 2086, 106)
Fænologi: 15/9 - 25/2
Sjælden/fåtallig efterårstrækgæst og yderst sjælden vintergæst samt tilfældig forårstrækgæst.
Søkonger ses ved Rørvig i forbindelse med kraftig blæst fra nordvest. I 1990'erne er arten blevet betydelig mere talrig i de danske farvande og især 1996 var en sand søkongejubel. Således blev der på Sjælland noteret ikke færre end 5457 Søkonger. For Rørvigs vedkommende betød det en tredobling af den tidligere total. Den pludselige invasion af Søkonger kan enten skyldes en omlægning af fødesøgingsområder eller en direkte fødemangel i Nordsøen og Skagerrak, der har tvunget fuglene helt ned i bunden af Kattegat. Det kan nævnes, at der i invasionsmåneden ikke blev noteret nær de samme store mængder Søkonger ved for eksempel Skagen. Omkring månedsskiftet oktober/november og næsten hele november ses det største antal Søkonger. Dette gælder også, hvis man ser bort fra invasionen i 1996.

Største 30/10-1996 1/11-1996 8/11-1996 29/10-1995 13/11-1996
trækdage 575 546 150 144 120
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 1 / 1 1 / 6 34 / 127 32 / 63 370 / 1529

1997: Endnu et flot år. Alle observationer nævnes: 11/1 11 Ø, 23/10 2 NV, 24/10 14 V, 29/10 70, 8/11 1 V Flyndersø Kysten og 1 R, 25/11 3 R udfor Flyndersø Kysten + 1 R udfor Plantagen og 13/12 3 R. Hvor andet ikke er nævnt, drejer det sig om fugle set på Korshage.  

DOFBasen:1997


1996:  Søkonge  Alle alle  (0, 557, 1529)
Jubelår!! I løbet af rundt regnet en måned blev der set 3 gange så mange Søkonger som der tidligere er set på 23 år! Langt hovedparten set på blot to dage.
Efter frasortering af gengangere fås følgende resultat for perioden 30/10 til 30/11. Næsten alle obs er trækkende fugle på Korshage, enkelte er dog set ud for Plantagen og to obs stammer fra Rørvig Havn.
Søkonger i perioden 30/10 - 30/11:

30 1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 17 21 24 30
575 546 32 28 13 150 9 15 1 120 1 4 2 25 1

Desuden set: 8/12 1 rast, 15/12 5 rast og 29/12 1 NV alle Korshage.
Det skal bemærkes, at de to megadage 30/10 og 1/11 også gav anledning til meget store tal ved andre sjællandske lokaliteter, bl.a. ved Gilleleje, hvorimod Skagen kun havde relativt små tal.

DOFBasen:1996


1995:  Søkonge  Alle alle  (0, 362, 195)
Årets alkefugleart, rekordår, og i det hele taget “kongelig” forekomst.
Efter en svær lavkonjunktur i snart 10 år - rigtig slem smalhans, slog arten til i 1995 og gav håb om bedre tider.
Følgende fra Korshage:
20/10 5 NV, 21/10 5 NV, 29/10 144 NV (PKK m.fl.), 1/11 1 NV, 12/11 24 Ø, 18/11 13 Ø og 31/12 2 Ø, hvortil kommer 13/11 1 rastende vest for Rørvig Havn et par meter fra stensætningen. Tallene fra 29/10 er ny dagsrekord, og fuglene blev set mellem 07:00 og 12:15. Hovedparten (34 %) trak forbi mellem 08:00 og 09:00. Der meldes også om store tal fra andre Kattegatlokaliteter, herunder svenskekysten.

DOFBasen:1995


Søkonge  Alle alle  

1994: 3
24/1 1 NV KH,
31/1 1 NV KH,
16/11 1 NV KH.
Med kun 3 iagttagelser, må det siges at være et skuffende år.

1993: 19
23/1 5 NV KH,
17/10 13 NV KH,
25/10 1 V KH.

De 10 foregående år har givet følgende antal 'konger':
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
0 27 127 17 1 52 5 63 26 12

1992: 12
8/10 3 NV KH (EVR),
4/11 1 fundet død ud for Plantagen (signe Bechlund Larsen via AT),
20/11 1 NV KH (KES),
21/11 2 NV + 1 R (EVR,KES).
Under normalen i forhold til udviklingen de sidste 10 år. Har i år samme nedadgående tendens som de øvrige alkefugle.
Tilføjet 1993: Yderligere 19/10 1 V, 13/11 1 V, 14/11 2 V (Stefan Stürup, Finn Jensen i.flg. FUPS). (Årstotal:12).

1991: 26
1/1 1 R ud for Dybesø Kattegat,
17/1 1 samme sted,
14/5 2 V KH,
21/5 1 R KH,
19/10 1 R Kattegat ud for Dybesø/Flyndersø,
23/10 3 Ø KH,
1/11 1 SØ,
9/11 2 V KH,
10/11 13 V,
14/12 1 R ud for Rørvig Havn/skansehage.
Altså færre end sidste år, men generelt set den eneste alkefugl der viser stigende hyppighed.
Artens status hos os som raritet er for længst ændret.

1990: 63
25/2 1 V KH (LB),
12/3 2 NV KH (ET),
15/9 2 NV KH (LB,EVR,HVR,BV),
8/10 1 V KH (EVR),
4/11 1 R Nyk. Havn (Persson),
5/11 1 R Skansehage (ET),
17/11 55 V KH (LB,JC,BBP,PR).
Det ser unægtelig ud til, at vi skal vænne os til denne nu regelmæssige gæst fra arktis.
Første fund fra februar og marts og samme flotte total som i 1989.

1989: 5
Enkelte observationer i den typiske efterårssæson. Fugle fra Hv er dog helt usædvanlig, idet arten kun i ekstreme tilfælde ses inde i landet.
30/9 1 Ø KH (EVR),
18/11 1 R Nyk. Havn (Anna Pedersen),
19/11 1 R HV HV klods op ad bådehuset (KB,JC,PEL).
9/12 2 NØ KH (BBP,PR).

1988: 52
30/9 1 NV (EVR,HVR),
29/10 34 NV (JB,KB,EVR,HVR,BV),
30/10 1 V (ET),
1/11 5 V (HVR),
2/11 9 V (HVR),
12/11 1 V efter R (BBP, PR),
26/11 1 V (JC).
alle KH.
Særdeles flot efterår med flere pæne dage. Det ser unægteligt ud til, at Søkongen er ved at blive et sikkert indslag under stormene i det sene efterår.

1987: 1
15/9 1 NV (16:25) KH (EVR,HVR).

1986: 17
Kravene på de enkelte arter er forskelligt. Selvom denne alkefugl også tog et styrtdyk i forhold til 1985, må årets høst siges at tilfredsstillende.
17/10 1 NV KH (NHV),
1/11 1 NV-R KH (JB),
2/12 15 NV KH (EVR,UR).

1985: 127
Man må i sandhed sige, at 1985 var Søkongernes år på havfuglefronten, men på en delt førsteplads med Mellemkjoven. De 75 fugle er ny dagsrekord. Der henvises til Mellemkjove og Sodfarvet Skråpe vedrørende denne begivenhedsrige dag.
Trækintensiteten 3/11 ses af figur 1.
Samtlige observationer uden lokalitetsangivelse fra KH:
18/10 3 V (LL),
19/10 2 V KH (LL),
2/11 3 V + 1 rst (LL, EVR),
3/11 75 V hvoraf flere smed sig pa vandet og rastede en stund (LB, LL, EVR, HVR, UR),
6/11 3 V (LB, LL, PEL),
7/11 8 V (LL),
8/11 2 V (LL),
10/11 1 rst KH (JC, UR) og 2 rst Skansehagespidsen (EKT),
11/11 18 V (JB),
12/11 6 V + 2 Ø (EVR, HVR),
13/11 1 V (LB).

1984: 27
Rekordår. Tallet fra 9/12 er desuden ny dagsrekord. Antallet skal ses i forbindelse med stort influx i Nordsøen og Kattegat i november og især december. Store antal er også meldt fra Gilleleje, Kullen og Hallands Väderö.
9/12 25 W (4 11:00, 7 11:22, 8 11:24, 2 11:26, 3 11:37, 1 11:40) KH (1.5 time) (EVR),
11/12 2 W (10:15,10:50) KH (5 timer) (JB).
Fornemt med 27 efterårsfugle.

1983: –

1982: –

1981: 6
6/11 3 NW (11:10) (JC),
21/11 1 NW (9:52) KH (EVR),
25/11 2 NW (8:17,8:35)(begge olieskadede) KH (EVR).
Tidligere set 1973, 1974, 1975 og 1976.

1980: –

1979: –

1978: –

1977: –

1976: 1
28/11 1 Ø-R KH (EVR),
Fjerde år i træk arten ses, dog også kun fjerde gang i det hele taget.

1975: 1
7/11 1 W-R. Ret tidligt, dog også tidlige obs fra mange andre lokaliteter.

1974: 1
25/10 1 NV KH (LB).

1973: 1
26/10 1 NV KH-BC (EVR). Godkendt af SU. 1. iagttagelse fra området.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 5 34
Total 1 30 6 37
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 2 26 6 34
Ndag 2 3 4 9
Fænologi 01··02 22·· ··21

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 9
Total 10 2 12
MaxRst 1 1 1
Nobs 10 2 12
Ndag 3 2 5
Fænologi 03·· ··28

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 4 1 1 6
MaxRst 1 1
Nobs 4 2 1 7
Ndag 4 2 1 7
Fænologi 14·· ···· ··07

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··17

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 1 3 4
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30·· ··11

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 3 9
Total 6 3 9
MaxRst 1 1
Nobs 6 2 8
Ndag 2 2 4
Fænologi 08·· ··25

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 24··29

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 13··28

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 02··10 25

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 34 20 59
Total 5 34 21 60
MaxRst 3 1 3
Nobs 4 3 8 15
Ndag 3 3 4 10
Fænologi 12·· ···· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 16·· ··06

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 19 1 37
Total 17 19 1 37
MaxRst
Nobs 13 10 1 24
Ndag 3 4 1 8
Fænologi 17·· ···· ··22

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 8 12
Total 1 1 2 8 12
MaxRst
Nobs 1 1 2 7 11
Ndag 1 1 1 4 7
Fænologi 02 19·· ···· ··10

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 16 38 4 61
Total 4 21 48 4 77
MaxRst 1 2 3 1 3
Nobs 3 5 24 7 39
Ndag 3 5 12 7 27
Fænologi 05··14 18·· ···· ··25

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 77 8 90
Total 5 78 10 93
MaxRst 1 2 2
Nobs 3 52 8 63
Ndag 2 4 2 8
Fænologi 23·· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 16
Total 16 16
MaxRst
Nobs 15 15
Ndag 3 3
Fænologi 06··18

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 28 31

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 95 95
Total 98 98
MaxRst 1 2 2
Nobs 9 1 10
Ndag 7 1 8
Fænologi 01·· ··09

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30art/06470.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 08:17 af lb