Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:09780

Lærker - Drosler

Bjerglærke Eremophila alpestris eu09780

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: Sjælden

Diagrammer


* Link

Fotos


Bjerglaerke

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  

DOFBasen:2024


2023:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 03··13

2022:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (,, 5/10)

De sidste par år har været gode for denne art - både for- og efterårsobs.
10/3 4 SØ (EVR) og 21/3 1 NØ (JR) alle Korshage.
2/11 3 rast og 9/11 1 rast Korshage (JR) samt 25/11 1 rast Skansehage (JS).

14/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 5 4 9
MaxRst 3 3
Nobs 2 3 5
Ndag 2 3 5
Fænologi 10··21 02··25

2021:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2020:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 14 14
MaxRst 7 7
Nobs 8 8
Ndag 6 6
Fænologi 24..30

2019:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 117, 11)

4/10 8 SV Nørrevang (EVR), 27/10 1 Korshage (TPA) og 30/10 2 Skansehage (JR).

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 11 11
MaxRst 2 2
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 04..30

2018:  Bjerglærke  Eremophila alpestris (62, 115, 2)
7/10 1 V Korshage (JLR) og 12/11 1 R/S Korshage (JLR). Sidste skræmt op fra spidsen. Begge observationer i øvrigt fotodokumenteret. Tilbage hvor den er yderst fåtallig (knapt årlig) efter sidste års store og stabile forekomst.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 07.. ..02

2017:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 97, 18)
Stor forekomst i oktober – november af denne fåtallige (ikke engang årlige) art: Korshage: 6/10 4 V (2 + 2). 11/10 – 23/10 regelmæssigt op til 3 rast. Skansehage: 8/10 – 10/10 op til 5 rast. Igen 1/11 – 6/11 op til 9 rast (2/11).
Fuglene var ret mobile og blev ofte forstyrret ikke mindst i ”nonne-perioden” på Skansehage. Der har givet været en del udveksling mellem lokaliteterne. Året opgøres derfor til de 4 tidlige trækkende og i alt 14 rastende fugle = 18.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 24 17 41
MaxRst 5 9 9
Nobs 9 4 13
Ndag 9 4 13
Fænologi 06.. ..06

2016:  Bjerglærke  Eremophila alpestris (62, 96, 1)  
21/11 1 rastede Korshage (DO m.fl.). En fin fugl der puslede rundt i sten og grus omkring spidsen af Korshage hele dagen. Yderst fåtallig og lokalt sjælden art, der sidst blev set i 2013. Lille bølge af Bjerglærker til Vestsjælland i november 2016 (i alt 23).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2013:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 95, 1)
20/10 – 24/10 1 rastende Korshage (CN m.fl.).
Holdt til i stenene på yderste spids af Korshage. Ikke mindst på Sjælland en fåtallig og vanskelig art, tilmed inde i periode med meget få. Enkelte har overvintret i Vestsjælland i 2013 (Korevlerne, Lejodde). 4. år i træk vi har nappet den på ruten.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 1 1
N 5 5
Fænologi 20..24

2012:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 94, 1)
Tredje år i træk!
7/12 1 rast Korshage (EVR) og formentlig samme fugl 18/12 1 overflyvende Skansehage (EVR).
Dette er kun vores tredje decemberfund. Langt de fleste tidligere fund er fra trækperioden i oktober måned.

DOFBasen:2012


2011:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 89, 5)
For andet år i træk lykkedes det at få Bjerglærken med på listen. Vi håber på fortsat fremgang.
13/3 3 Ø Plantage Kysten (TPA).
26/10 2 SV Hovvig (AF).
Begge fund ligger inden for de normale trækperioder forår og efterår.
Arten er dog sjælden på forårstræk - dette er kun vores femte martsfund, og det første med mere end 1 fugl.

DOFBasen:2011


2010:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 88, 1)
I årene 1991 - 2005 havde vi Bjerglærker næsten hvert år, men derefter er det kun blevet til 3 fund: 4/1-2007 1 Skansehage (SFX), 27/10-2007 4 Plantage Kysten (JHC m.fl.) og årets obs: 6/4 1 V Korshage (JHC).

DOFBasen:2010


2007:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 83, 5)
To fund:
4/1 1 rast Skansehage (SFX).
27/10 4 NØ Plantage Kysten (JHC m.fl.).
Vi har nu i alt 49 fund af Bjerglærker med tilsammen 150 fugle.

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Fugle 18 10 4 6 0 0 0 0 2 76 31 3
Fund 5 2 4 6 0 0 0 0 1 23 6 2

DOFBasen:2007


2005:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 73, 10)
To fund: 13/2 9 rast og derefter NV Nørrevang (JS) samt 16/11 1 V Korshage (JHC). Dermed blev 2005 et af vores største Bjerglærkeår kun overgået af 1965: 19, 1972: 27 og 1981: 12.
Februarfundet er bemærkelsesværdigt både pga. flokkens størrelse og tidspunktet. Vi har kun et tidligere februar-fund: 26/2-1989 1 Ø (JHC) og flokke af lignende størrelse er sidst i 1993 og 1995, hvor der begge år var en flok på 7 fugle på Korshage i oktober måned.

DOFBasen:2005


2004:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 71, 2)
Året obs: 16/11 2 tf Korshage (AF).
Ca. 70% af vore 135 Bjerglærker er fra perioden medio oktober til primo november, årets fund er altså ganske sent. Der er kun 2 andre fund fra denne periode: I 1978 holdt 2 fugle til på Korshage 26/9 - 17/11 og i 1979 blev en enkelt fugl set rastende 18/11 på Korshage. Derudover har vi også 6 regulære vinterfund af i alt 17 fugle ultimo december til medio februar.

DOFBasen:2004


2003:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 69, 2)
Årets obs:
1/1 - 11/1 1 rast Skansehage (JS m.fl.).
19/4 1 NØ Korshage (EVR).
Tidligere vinterfund: 1/1 1974 3 Korshage, jan 1981 12 Ringholm, 6/1 - 7/1 1995 1 Korshage samt 27/12 2001 2 Skansehage.
Det er også bemærkelsesværdigt at vi nu to år i træk har aprilfund af Bjerglærke, en ny trend?

DOFBasen:2003


2002:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 68, 1)
26/4 1 rst Nørrevang (SS) blev årets eneste obs.
Vi har i alt kun 9 tidligere forårsfund (1 fra 60'erne, 4 fra 70'erne, 1 fra 80'erne og 3 fra 90'erne). Årets fund er forholdsvis sent, kun 28/4-1991 og 29/4-1979 er senere.

DOFBasen:2002


2001:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 65, 3)
Lille fremgang i forhold til de senere års meget lave niveau.
To fund: 13/10 1 S Korshage 07:00 (KES) og 27/12 2 rst Skansehage (JS).
Diagrammerne viser fordelingen af de 68 fugle set siden 1973. Hovedparten af vore fund er af enkelte individer eller småflokke på 2 - 5 fugle.
Største flokke: 30/10-1993 og 29/10-1995 begge gange 7 Korshage samt en januar-obs fra 1981: 12 Ringholm (desværre uden nøjagtig dato).
Desuden et par ældre obs af store flokke: 22/10-1965 18 Søndervang og Hovvig samt 2/11-1972 25 Sydmarken H (?).

DOFBasen:2001


1999:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 64, 1)
For tredje år i træk kun en enkelt fugl: 27/3 1 rst KH (HVR). Artens hyppighed har årene igennem været stærkt varierende - med flere år helt uden fund, så der er
ikke umiddelbart nogen grund til bekymring.

DOFBasen:1999


1998:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 63, 1)
En enkelt obs kunne det blive til: 4/10 1 rst Dybesø kyst (EVR).

DOFBasen:1998


1997:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 62, 1)
Fænologi: 26/9 - 29/4
Uregelmæssig forårstrækgæst, meget sjælden efterårstrækgæst og tilfældig vintergæst.
Figuren viser, at der er en meget klart defineret trækperiode medio oktober - primo november. I alt 38 fugle er registreret trækkende. De resterende 86 er fundet rastende, typisk i mindre flokke på 2 - 5 fugle (undtagelsesvis dog op til 25 i 1972). Flest er set i Hovvig, på Søndervang, på Ringholm og i Korshageområdet.

Periodefordeling af alle Bjerglærker 1963 - 1996. N = 124.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
pri 4 0 1 1 0 0 0 0 0 3 26 0
med 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2 0
ult 12 1 1 3 0 0 0 0 2 40 0 1
Årstotaler 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Middel / Max 1 / 3 3 / 12 1 / 3 4 / 6 5 / 9
Største 30/10 1993 29/10 1995 15/10 1963 20/10 1963 18/10 1965
trækdage 7 7 6 3 3

1997: Beskedent år, kun ét fund: 1/3 1 NV Korshage (EVR). Datoen er usædvanlig, der er kun to andre martsfund, som stammer helt tilbage fra 1972 og 1973. Desuden findes en observation fra ultimo februar 1989.

DOFBasen:1997


1996:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 60, 2)
Svagt år. 19/10 1 rast Dybesø Kyst (KES) samt 14/11 1 N og 15/11 1 S, begge Hovvig (HVR). De to sidste obs formodes at være samme fugl. Første dato er helt normal, mens novemberfuglen er ret sen.
Månedsfordelingen af de i alt 124 fugle er:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
16 1 2 4 0 0 0 0 2 70 28 1

DOFBasen:1996


1995:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 51, 9)
Bedste år siden 1981, hvor der var 12. To forårs- eller rettere vinterobservationer: 6/1 1 Korshage (ET) og 7/1 1 Korshage (EVR), formodentlig samme fugl.
I efteråret: 11/10 1 V Korshage (HVR) og 29/10 7 SV Korshage (EVR) og 7 Ø Korshage (PKK), disse to obs må formodes at være samme omstrejfende flok.

DOFBasen:1995


Bjerglærke  Eremophila alpestris  

1994: 5
OBS: 1973-93 tallet er korrigeret i forhold til tidligere rapporters tal. Se nedenstående tabel.
Tre observationer:
4/10 2 R Nakke (EVR),
22/10 2 R Plantagen (KB),
24/10 1 S Nørrevang (HVR).
Efter et dyk sidst i 80'erne er arten nu tilsyneladende igen ved at blive mere almindelig.

Tabellen viser fordelingen af de i alt 51 fugle som er registreret siden 1973:
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
3 3 1 - - 2 3 - 12 - 2 3 - - - - 1 - 6 2 8 5

1993: 8
En enkelt 10/10 KH (LB,EVR,HVR)
og derefter en flok på 7 set den 30/10 på KH trækkende SV
og formodentlig samme flok dagen efter overflyvende HV mod S (JC,HVR).
Småflokke er tidligere set:
1991 5 ex, 1981 12, 1972 25, 1965 18 og 1963 to flokke på 6 og 8 ex.

1992: 2
18/10 2 R KH.
Dette tidspunkt falder fint i tråd med tidligere års efterårsobservationer.

1991: 6
Årstotalen på 6 fugle er det bedste resultat side 1981.
Iagttagelserne fordeler sig således:
28/4 1 R Nørrevang (EVR,KES)
Og i efteråret en flok på 5 fugle 27/10 på Ringholm marker (JC,KES).
1981-tallet var 12 stk, også på Ringholm!

1990: –

1989: 1
Har altid været ret sporadisk og svingende i forekomsten.
26/2 1 Ø KH (EVR).
Sidst set 1984.

1984: 3
Forår: Ingen obs.
Efterår: 12/10 3 W-R (15:44) KH (JC).
Arten er i tidligere efterår blevet set i perioden 26/9-18/11 med kulmination med/ult oktober.
Det er første gang at mere end 2 individer set i flok om efteråret.

1983: 2
Som sædvanlig ikke særlig hyppig - i 19883 kun:
15/10 2 R Dybesø (PKK).

1982: –

1981: 12
Januar 12 R Ringholm (JW).

1980: –

1979: 3
22/4 1 hørt KH (LB),
29/4 1 NØ KH (EVR),
18/11 1 R KH (JC).
Ikke helt så mange som i 1978, men stadig over middel.

1978: 2
6/9 1 R-V (LB,EVR),
7/10 2 (KB,PKK,SP),
10/10 2 R (LB),
18/10 1 V (LB),
22/10 2 R (EVR),
23/10 hørt (LB),
28/10 1 V-R (EVR),
17/11 2 R (JHC),
alle KH.
Når man tager tidligere års gennemsnit, der nok ligger nærmere 0 end 1, i betragtning, må man gå ud fra at det drejer sig on de samme fugle, selvom flere er noteret som vesttrækkende.

1975: 1
1/11 1 R Nørrevang (SP).

1974: 3
1/1 3 R KH-A (EVR).

1973: 3
10/3 1 S HV (EVR,HVR),
20/10 2 SV-R KH-A (EVR).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 5 4 9
MaxRst 3 3
Nobs 2 3 5
Ndag 2 3 5
Fænologi 10··21 02··25

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 14 14
MaxRst 7 7
Nobs 8 8
Ndag 6 6
Fænologi 24··30

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 11 11
MaxRst 2 2
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 04··30

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 07·· ··02

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 9 9 18
MaxRst 5 9 9
Nobs 9 5 14
Ndag 9 4 13
Fænologi 06·· ··06

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 5 5
Ndag 5 5
Fænologi 20··24

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 2 5
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 13 26

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 1 4 5
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 04 27

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 9 1 10
MaxRst 18 18
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 13 16

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 5 1 6
Ndag 5 1 6
Fænologi 01··11 19

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 13 27

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/09780.txt · Sidst ændret: 2023/05/09 20:45 af lb