Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:09810

Lærker - Drosler

Digesvale Riparia riparia eu09810

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Fåtallig

Fotos


Digesvale

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Digesvale  Riparia riparia  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 28··29

2023:  Digesvale  Riparia riparia  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 20 28 34 32 115
Total 2 33 6 313 37 47 438
MaxRst 2 8 2 280 81 5 280
Nobs 5 13 4 20 17 8 67
Ndag 5 12 4 17 13 5 56
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··13

2022:  Digesvale  Riparia riparia  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 10 9 20 1 49
Total 2 26 18 10 9 70 1 136
MaxRst 1 8 5 5 25 50 50
Nobs 2 18 8 21 10 13 1 73
Ndag 2 16 8 18 8 9 1 62
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ··30 27

2021:  Digesvale  Riparia riparia  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 39 3 6 26 1 77
Total 2 109 3 8 56 1 1 180
MaxRst 3 40 10 2 30 5 1 40
Nobs 2 27 18 3 21 4 1 76
Ndag 2 19 12 3 17 4 1 58
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. ..03

2020:  Digesvale  Riparia riparia  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 5 2 6 2 30
Total 2 63 5 2 6 27 105
MaxRst 2 50 25 30 15 25 50
Nobs 5 25 15 10 7 6 68
Ndag 4 19 13 9 5 6 56
Fænologi 24.. …. …. …. …. ..22

2019:  Digesvale  Riparia riparia  

Forårstræk: 18/4 - 5/6 i alt 21, flest 22/4 og 25/4 begge dage 4 – I alt 10 observationsdage.
Efterårstræk: 8/8 - 12/9 i alt 96, flest 14/8 24. - I alt 10 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 8 3 83 13 117
Total 22 40 11 63 407 16 559
MaxRst 8 20 5 50 300 150 300
Nobs 12 13 7 7 31 19 89
Ndag 6 11 6 7 20 14 64
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..23

2018:  Digesvale  Riparia riparia  
Ankom markant 23/4 14 R Hovvig. Med et forårstræk på 30 (30/4 12 NØ Korshage) og et efterårstræk på 10 og ingen signifikante rast var det et sølle år. Mens Dybesøkolonien nu synes opgivet, var årets opmuntring, at der igen var aktivitet ved Skredbjergkolonien med 25 fugle 23/5 og 20 6/6.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 10 2 3 2 5 40
Total 88 215 42 6 51 14 416
MaxRst 30 120 20 2 10 8 120
Nobs 6 15 7 4 13 5 50
Ndag 5 15 7 4 13 4 48
Fænologi 23.. …. …. …. …. ..23

2017:  Digesvale  Riparia riparia  
Ankomst 28/4 1 rast Hovvig. Normalt mindre forårstræk i alt 53. Fra ynglekolonierne 2 ved Dybesøklinten og 8 Skredbjerg, så lidt i behold. Som vanligt var der større rastflokke fra især Hovvig i august med højeste tal 12/8 600. På efterårstræk noteret 92 og sidste 19/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 52 54 38 145
Total 2 168 58 80 3945 463 4716
MaxRst 1 30 15 50 600 100 600
Nobs 2 32 11 12 49 18 124
Ndag 2 19 10 9 25 12 77
Fænologi 28.. …. …. …. …. ..19

2016:  Digesvale  Riparia riparia  
Ankom 4/4 5 SØ og frem til 19/5 i alt 73 på forårstræk. 6/5 21 Ø Korshage bedste dag og 1/5 60 rast Hovvig største forårsrast.
Den nye æra af ynglefugle fortsatte i 2016. Dybesø: Første fugle ved kolonien 15/4, 13/7 3 – 5 aktive redehuller og 10 fugle inklusive 2 1k. Skredbjerg: 8/7 5 – 10 aktive huller og 20 fugle ved kolonien. Arten udnytter også Klint efter de store skred skabt af stormen ”Bodil”. Således synes der at være potentiale for små lokale kolonier, hvis den trængte art kan finde redemuligheder. Der er et projekt under overvejelse med anlæg af et boligtilbud på indersiden af Hovvigs store dæmning til støtte for Digesvale.
Efterår med lille træk (53) tegnes bedre af rastende flokke. 9/8 60 Hovvig, men mest bemærkes en større træksamling 25/8 350 rast Flyndersø. Sidste 13/9 5 SV Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 54 19 2 32 126
Total 44 199 241 110 691 83 1368
MaxRst 10 60 50 20 350 25 350
Nobs 10 37 16 21 20 9 113
Ndag 8 21 15 16 17 6 83
Fænologi 04.. …. …. …. …. ..13

2015:  Digesvale  Riparia riparia  
Elendige træktal og generel nedgang præger arten. Derfor overraskende med positive nyheder i hvert fald lokalt med vækst i ynglesegmentet og 2 mindre aktive kolonier.
Ankom 17/4 3 rast Hovvig. Forårstrækket rekordlave 25/4 – 5/6 13. Unævnelige 3 fra efteråret.
Skuffede også på rast – 29/4 25 og 25/5 50, ingen fornuftige sensommerflokke i Hovvig, der først toppede 14/9 – 17/9 60 rast – hvilket også var årets sidste.
Men altså 2 ynglekolonier. Dybesø: 30/5 12 huller og 13 fugle. 5/6 6 og 7/7 10 aktive fugle ved kolonien. Skredbjerg: 28/6 25 aktive fugle ved huller, 30/6 mindst 10. Tilbage på den gamle ellers stort set afskrevne yngleplads.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 2 1 2 16
Total 42 167 162 48 39 192 650
MaxRst 25 50 50 10 15 60 60
Nobs 10 22 16 12 12 12 84
Ndag 6 15 12 11 10 11 65
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..17

2014:  Digesvale  Riparia riparia  
Ankomst 12/4 1 rastende Hovvig.
Uhyrligt lille forårstræk rapporteret: 25 med 12 i april og 13 i maj. Rast oversteg ikke 7/5 20 Hovvig.
Derimod findes overraskende en helt ny ynglelokalitet. Den store storm og højvandet i december 2013 (kaldet Bodil) havde designet en frisk yngleklint ved at gnave af Dybesøskrænten. Sandelig om ikke Digesvale tog imod: 29/6 10 fugle og 13 – 14 friske huller, siden 13 fugle og 10 aktive huller noteret. Og 9/8 25 blandet adulte og juvenile fugle ved kolonien. 10 par Dybesø! Ingen var at se ved fordums storhed Skredbjerg.
Flokkene i Hovvig begyndte at poppe op 13/8 40 og nåede maks 22/8 95. Sidste var meget sen: 11/10 1 SV Rørvig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 13 18 5 1 49
Total 16 37 24 62 329 16 1 485
MaxRst 2 20 10 20 95 10 95
Nobs 8 11 6 8 21 3 1 58
Ndag 7 11 4 8 16 3 1 50
Fænologi 12.. …. …. …. …. …. ..11

2013:  Digesvale  Riparia riparia  
Alle 3 svalearter ankom inden for 3 aprildage. Digesvale 15/4 og var siden ”daglig”.
Trækket manifesterede sig med beskedne 46 på træk og op til 8/5 25 rast Hovvig.
Er endnu ynglefugl – 24/6 2 Skredbjerg - , men lokalt ”critically endangered” som led i artens generelle nedtur.
Danner i eftersommeren artsspecifikke større flokke, først synligt 13/8 60 rast Hovvig, siden op til 3/9 360 rast Hovvig og i samme periode 28/8 300 rast Flyndersø.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 36 2 15 63
Total 32 66 24 600 482 1204
MaxRst 5 25 20 300 360 360
N 12 15 4 18 16 65
Fænologi 15.. …. ..27 03.. ..18

2012:  Digesvale  Riparia riparia  
Lille fremgang i forhold til de seneste katastrofeår.
Den samlede forårstotal inkl. rasttal blev på 171. Til sammenligning har forårstotalerne de seneste 4 år ligget mellem 37 og 65.
Tidlig ankomst: 12/4 9 Nakke Nord. I alt 14 trækkende i april og 35 i maj.
Vigtigste nyhed er uden tvivl, at Digesvalerne igen har fundet frem til Skredbjerg: 18/5 3 rastende, 1/6 og 3/6 20 rastende med omkring 30 aktive huller. Der er desværre ingen sikre meldinger fra resten af sommeren.
Største rasttal fra efteråret: 28/8 30 Hovvig.
Sidste obs: 6/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Digesvale  Riparia riparia  
Endnu et dårligt år. Hvis man skal finde en positiv vinkel, må det være at vi tilsyneladende har nået et bundniveau, hvor det i hvert fald ikke blev værre!
Forårstotaler fra de seneste år:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
40 207 121 37 65 48 59

Der er her blot tale om en sum af alle rapporterede trækkende og rastende Digesvaler.
Årets første: 11/4 1 SV Rørvig By, derefter yderligere 7 aprilfund, i alt 20 trækkende i april. Maj gav 11 rapporterede fund med i alt 22 trækkende.
Ingen sikre ynglefund, men bemærk dog: 15/6 2 rast Hovvig, viste interesse for øen og 25/6 8 rast Skredbjerg, hvor et enkelt hul så ud til at have været i brug.
Andet halvår lidt bedre. Største Hovvig rasttal pr. måned: 24/7 25, 15/8 15 samt 4/9 og 12/9 10.
Sidste obs: 26/9 1 SV Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Digesvale  Riparia riparia  
Tendensen fra sidste år fortsætter: Meget få fugle, og specielt forårstrækket var ekstremt ringe.
Første obs: 25/4 4 rast Korshage. Den samlede forårstræktotal blev 9 (ni!).
I juni 1 - 2 rastende i Hovvig.
Lidt bedre rasttal fra andet halvår: Juli op til 6 i Hovvig, 1/8 100 ved Flyndersø, 24/8 35 Hovvig og 9/9 100 Hovvig.
Sidste obs: 28/9 1 NØ Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Digesvale  Riparia riparia  
De sidste par år har været katastrofalt dårlige for Digesvalen. Vi har derfor haft ekstra fokus på arten, og man kunne forvente, at dette alene ville give større tal. Men det ser desværre ud til, at i hvert fald forårstrækket fortsætter på samme meget lave niveau. Efterårstallene giver til gengæld håb om bedre tider.
Ankomst: 9/4 1 V Korshage. Kun en trækdag når en total på over 10: 17/5 34 NØ Korshage på 3 timer.
Samlet forårstræktotal: Sølle 57 fordelt på i alt 20 indsendte obs.
Ingen ynglefund.
Efteråret ser heldigvis langt bedre ud. Første større dag 5/8 120 rast Flyndersø, hovedsagelig 1k-fugle. Derefter flere store tal: 12/8 600 SV Hovvig (130 pr. time) og 17/8 240 rast Hovvig. I hele august samt primo september, var der mange dage med omkring 100 rastende i Hovvig.
Sidste obs: 19/9 1 S Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Digesvale  Riparia riparia  
Første obs: 12/4 1 rast Hovvig. Eneste forårsdag med to-cifret antal blev 29/5 med 18 trækkende på 7 timer! Ingen rasttal fra Hovvig eller andre steder i maj måned.
Ingen ynglepar i området.
Største tal fra efteråret: 24/8 15 rast Hovvig og 7/9 20 rast Hovvig.
Sidste obs: 8/10 1 trækkende Hovvig.
Endnu et år med ekstremt få Digesvaler. I 2007 nåede årstotalen kun op på 130 og i 2008 blev det til sølle 105. Typiske årstotaler de foregående 10 år har ligget på 2000 - 4000. Selvom dækningen af svale-trækket kan variere meget fra år til år, kan der ikke være nogen tvivl om, at nedgangen desværre er helt reel. På landsbasis er Digesvalen også generelt i tilbagegang. DOF's punkttællinger ligger på 15 - 20% af 1975-niveauet, de sidste par år dog med en lille fremgang. Den markante tilbagegang hos os de sidste to år skyldes formentlig især, at de lokale ynglekolonier er forsvundet.
Arten er nu så sjælden, at man fremover bedes indsende alle obs.

DOFBasen:2008


2007:  Digesvale  Riparia riparia  
Katastrofalt ringe år! Den indrapporterede årstotal er på kun 130 Digesvaler.
Året startede elles godt nok med vores næsttidligste fund nogensinde: 31/3 2 NØ Brentebjerg (JHC). Derefter i alt 12 aprilfund med 23/4 10 rast Hovvig og igen 28/4 10 rast Hovvig som de største. Der er praktisk taget ingen træktal fra maj måned, og det største rasttal blev 17/5 50 Hovvig.
Ingen ynglefund.
Fra efteråret kun følgende: 3/9 2 SV Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Digesvale  Riparia riparia  
Normal ankomst: 19/4 5 rast Hovvig. Største aprilrasttal fra Hovvig: 27/4 25 og 30/4 30, øvrige aprildage under 10 registrerede. Meget begrænset materiale fra maj måned, største tal: 5/5 45 Ø Korshage og 16/5 50 rast Hovvig.
Ingen ynglefund i år: 24/6 0 ynglepar Skredbjerg (EVR).
Et par pæne efterårsrasttal fra Hovvig: 14/8 200 og 19/8 1000.
Sidste indrapporterede obs: 27/8 200 rast Flyndersø.

DOFBasen:2006


2005:  Digesvale  Riparia riparia  
25/3 2 S Skansehage (JBH), blev vores første marts-fund nogensinde. Årets næste Digesvale dukkede op allerede 4/4 1 Ø HV (LB), og det var faktisk en tangering af den gamle fænologi-rekord fra år 2000. I øvrigt en meget begrænset indrapportering fra foråret.
8/5 var der 12 rastende ved Skredbjerg-kolonien, men et besøg den 24/7 gav nul ynglepar.
Fra efteråret kun følgende: 17/8 700 SV og 150 rastende Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Digesvale  Riparia riparia  
Tidlig ankomst: 13/4 6 rast Hovvig. Pæne april-tal: 32 obs af i alt 426 fugle og et største rasttal på 250 i Hovvig. Derimod er der ikke indsendt mange obs fra maj, største rasttal fra Hovvig: 23/5 300.
Ynglefund: 13 par på Korshage og ca. 30 par ved Skredbjerg.
Efteråret gav flere store rasttal i Hovvig: 24/8 1100 og 30/8 2000.
Sidste: 3/10 2 rast Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Digesvale  Riparia riparia  
Ret tidlig ankomst: 14/4 1 Ø Korshage, i alt 13 april-obs. Der er kun indrapporteret få egentlige træktal fra foråret, men til gengæld nogle ret store rasttal i Hovvig ultimo april: 21/4 75, 23/4 50 og 24/4 300 (LB).
Ynglefund: 29/6 15 fugle ved 5 huller på Korshage, ingen oplysninger om Skredbjerg-kolonien.
Største rasttal fra efteråret: 30/8 600 og 9/9 1000 begge Hovvig.
Sidste: 24/9 3 NØ Korshage, udtrækkende!

DOFBasen:2003


2002:  Digesvale  Riparia riparia  
Normal ankomst 19/4 1 rst Hovvig.
Største rasttal pr. måned: 25/4 30 Hovvig, 16/5 50 Rørvig Bugt og 16/6 20 Hovvig.
I år er der sikre ynglefund i form af unger ved beboede huller på 2 lokaliteter: Korshage antagelig 4 par (13/7) og Skredbjerg 11 par (21/7).
Kun en obs er indsendt fra efteråret: 2/9 8 NV Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Digesvale  Riparia riparia  
Normal ankomst 21/4 1 rst Brentebjerg. Meget sparsomme meldinger fra resten af foråret. Eneste større rasttal 2/6 200 rst Hovvig.
5/6 8 ynglepar ved Skredbjerg. Spredte obs af 2 - 4 fugle på Korshage må vel tolkes derhen, at der også her har været nogle få ynglepar.
Kun ganske få indsendte obs fra efteråret. Sidste 30/9 2 rst Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Digesvale  Riparia riparia  
Rekordtidlig ankomst 4/4 1 rst Dybesø (LB), den hidtil tidligste var 11/4 1981.
Næste blev 15/4 2 rst Hovvig. Meget store rasttal ultimo april i Hovvig: 22/4 125, 25/4 225, 27/4 375 og 28/4 150. Det reelle træk i april/maj kan ikke bedømmes ud fra de indkomne observationer. Eneste koloni var i år i de lave kystskrænter ved Korshage, i alt 39 huller, men reelt næppe mere end 10 - 20 par.
Efteråret gav også meget store rasttal i Hovvig: 12/8 400, 23/8 1000 og 27/8 1200.
Årets sidste obs: 17/9 2 trk Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Digesvale  Riparia riparia  
Sen ankomst 22/4 3 SØ HV. Største aprilrasttal fra Hovvig: 23/4 10, 24/4 25 og 30/4 50. Primo maj op til 200 rastende. Ingen nævneværdige træktal er indkommet.
Der var i år en koloni med ca. 15 huller på en af øerne i sydbassinet i Hovvig.
Pæne rasttal fra efteråret: 21/8 300, 26/8 1000, 28/8 500 og 12/9 100 alle Hovvig.
Sidste obs: 3/10 1 SV HV.

DOFBasen:1999


1998:  Digesvale  Riparia riparia  
Normal ankomst 15/4, kun en større aprildag 28/4 35 rst HV.
Små træktal fra primo og medio maj, største dag ultimo maj 29/5 450.
Ingen ynglefund er indrapporteret.
Største rasttal fra efteråret 18/8 60 HV.

DOFBasen:1998


1997:  Digesvale  Riparia riparia 
Fænologi: (11/4) 21/4 - 21/9 (30/10)
Fåtallig/almindelig yngletrækfugl samt almindelig for- og efterårstrækgæst.
Arten yngler hvert år et eller flere steder i kommunen. Korshage kunne i 1980'erne have op til 66 ynglepar, normalt dog betydeligt færre, men har i de senere år kun kunnet mønstre 0 - 3 par. Skredbjerg var i mange år den mest konstante koloni med 20 - 40 par hvert år, men i 1993 - 1995 forsvandt de alle. I 1996 var der igen 12 par. Årsagen til variationerne kendes ikke. Enkelte år har arten også ynglet i Hovvig. De sidste par år har den eneste større koloni været i en jordbunke på en oplagringsplads ved havnen i Nykøbing (50 - 70 par). Dette er dog næppe nogen særlig fremtidssikret placering.
Året starter normalt med enkelte trækkende medio - ultimo april. I denne periode kan der også være mindre antal (10 - 50) rastende fugle i Hovvig. Antallet af trækkende og rastende fugle øges kraftigt, når vi kommer ind i maj, men kulminerer først hen imod månedens slutning. Trækintensiteten kan på gode dage være 100 - 200 pr time.
Som for de øvrige svalearter stammer de fleste efterårsobservationer fra Hovvig, hvor rasttallene i august og primo september typisk ligger på 50 - 200, undtagelsesvis op til 450 (30/8 1992).

Største 6/5 1978 21/5 1993 26/5 1992 19/5 1996 22/5 1989
trækdage 800 660 600 500 420

1997: Temmelig sen ankomst 26/4, hvor der flere steder blev set 1 - 2 trækkende fugle. Første større rasttal: 2/5 75 Hovvig. Træktallene fra maj måned er få og små, 17/5 270 på 9 timer er det eneste nævneværdige. Der er i år kun fundet 6 ynglepar ved Skredbjerg og 1 par ved Korshage. Der er ingen rapporter om havnekoloniens skæbne. Efterårets sidste: 7/9 1 rast Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Digesvale  Riparia riparia  
Ret normal ankomstdato 17/4, men i øvrigt meget få april- og tidlige majfugle. Indtil 18/5 kun 9 obs af i alt 20 fugle, det kan vist ikke svare til virkeligheden. 19/5 500 Ø Korshage er eneste større træktal.
Skredbjergkolonien er igen vakt til live, 11/7 min 12 par. Kolonien ved havnen lever en farefuld tilværelse, deres “skrænt/jordbunke” ser ud til at være truet af de kommunale entrepenørmaskiner, 23/6 var der dog ca. 35 par tilbage. Derudover også set ved Korshage, hvor der muligvis ynglede nogle få par.
40 rastende 21/8 i Hovvig var efterårets største tal og 24/9 6 trk årets sidste.

DOFBasen:1996


1995:  Digesvale  Riparia riparia  
Tidlig ankomst 14/4 2 NØ Hovvig. Rigtig mange aprilobs, bl.a. 23/4 113 trk, 24/4 45 rast Hovvig og 29/4 250 rast Hovvig. Derefter ikke mange træktal før 12/5 100 NØ Hovvig, 24/5 75 Ø Korshage og 26/5 123. Øvrige dage under 20 trækkende registreret.
Det er nu lykkedes at finde kolonien ved Nykøbing Havn: 22/8 200 fugle ved 70 huller nær Snekkevej. Til gengæld er alle andre kolonier tomme.
Større rasttal fra sommer/efterår: 1/7 100 Hovvig, 25/7 og 20/8 125 Nykøbing Havn. Sidste obs: 20/9 3 rast Hovvig.

DOFBasen:1995


Digesvale  Riparia riparia  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 10 9 20 1 49
Total 2 26 18 10 9 70 1 136
MaxRst 1 8 5 5 25 50 50
Nobs 2 18 8 21 10 13 1 73
Ndag 2 16 8 18 8 9 1 62
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ··30 27

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 39 3 6 26 1 77
Total 2 109 3 6 56 1 1 178
MaxRst 3 40 10 2 30 5 1 40
Nobs 2 27 18 3 21 4 1 76
Ndag 2 19 12 3 17 4 1 58
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 5 2 6 2 30
Total 2 63 5 32 6 27 135
MaxRst 2 50 25 30 15 25 50
Nobs 5 25 15 10 7 6 68
Ndag 4 19 13 9 5 6 56
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··22

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 8 3 83 13 117
Total 10 28 3 383 13 437
MaxRst 8 20 5 50 300 150 300
Nobs 12 12 7 7 31 19 88
Ndag 6 10 6 7 20 14 63
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··23

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 10 2 3 2 4 39
Total 18 130 2 3 12 6 171
MaxRst 30 120 20 2 10 8 120
Nobs 7 15 8 4 13 5 52
Ndag 5 15 7 4 13 4 48
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··23

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 49 54 38 142
Total 1 49 654 38 742
MaxRst 1 30 15 50 600 100 600
Nobs 2 29 10 10 31 14 96
Ndag 2 19 10 9 25 12 77
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ··19

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 48 19 2 32 118
Total 17 48 19 352 32 468
MaxRst 10 60 50 20 350 25 350
Nobs 9 32 16 21 21 9 108
Ndag 8 20 15 16 17 6 82
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··13

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 2 1 2 16
Total 2 9 2 1 62 76
MaxRst 25 50 50 10 15 60 60
Nobs 10 21 16 12 12 12 83
Ndag 6 15 12 11 10 11 65
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··17

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 13 18 5 1 48
Total 11 33 113 5 1 163
MaxRst 2 20 10 20 95 10 95
Nobs 8 11 6 9 21 3 1 59
Ndag 7 11 4 8 16 3 1 50
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 34 2 12 56
Total 8 59 2 2 372 443
MaxRst 5 25 20 300 360 360
Nobs 11 14 4 18 14 61
Ndag 8 11 4 13 10 46
Fænologi 15·· ···· ··27 03·· ··18

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 33 3 5 54
Total 28 43 20 33 5 1 130
MaxRst 15 10 20 30 20 1 30
Nobs 8 10 10 3 6 1 38
Ndag 7 9 9 3 6 1 35
Fænologi 12·· ···· ··22 14·· ···· ··06

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 21 14 1 56
Total 21 21 114 1 157
MaxRst 1 1 8 25 100 10 100
Nobs 8 10 4 5 12 5 44
Ndag 7 9 4 5 9 4 38
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··26

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 4 2 49 2 64
Total 7 24 2 49 102 184
MaxRst 2 20 2 6 100 100 100
Nobs 4 8 5 3 16 8 44
Ndag 3 8 5 3 11 7 37
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ··28

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 39 8 10 689 4 761
Total 14 39 9 10 929 4 1005
MaxRst 3 1 2 240 160 240
Nobs 12 4 2 6 27 10 61
Ndag 9 4 2 4 18 6 43
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··19

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 43 7 1 57
Total 7 46 1 7 20 1 82
MaxRst 1 3 1 2 15 20 20
Nobs 7 8 1 6 6 3 1 32
Ndag 7 6 1 4 6 3 1 28
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 3 6 2 26
Total 2 23 53 7 20 2 107
MaxRst 10 50 1 1 20 50
Nobs 1 10 6 1 2 1 1 22
Ndag 1 7 6 1 2 1 1 19
Fænologi 31·· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 73 14 103
Total 41 123 1 1 1014 1180
MaxRst 25 50 1 1 1000 1000
Nobs 8 6 1 1 4 20
Ndag 7 6 1 1 4 19
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ··27

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 9 1400 1415
Total 2 5 39 1 2 1700 1749
MaxRst 5 30 1 1 300 300
Nobs 1 9 11 1 2 4 28
Ndag 1 6 8 1 2 1 19
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ··17

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 14 54
Total 40 329 2000 10 2 2381
MaxRst 250 300 25 2000 10 2 2000
Nobs 37 12 3 5 1 1 59
Ndag 15 9 3 5 1 1 34
Fænologi 13·· ···· ··16 15·· ···· ··03

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 12 5 3 28
Total 308 12 15 6 1003 1344
MaxRst 300 100 15 1 600 1000 1000
Nobs 13 7 1 2 1 2 26
Ndag 9 6 1 1 1 2 20
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ··24

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 8 33
Total 75 20 20 8 123
MaxRst 30 50 20 20 9 50
Nobs 4 14 2 5 3 1 29
Ndag 4 13 2 5 3 1 28
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··02

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 13 1 24
Total 10 43 204 4 261
MaxRst 15 30 200 4 3 200
Nobs 9 8 5 3 3 28
Ndag 5 8 5 3 3 24
Fænologi 21·· ···· ···· ··21 23··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 66 27 2 95
Total 442 133 8 1200 2 1785
MaxRst 375 100 39 8 1200 3 1200
Nobs 39 20 9 3 5 3 79
Ndag 15 19 9 3 5 3 54
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··17art/09810.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 17:01 af lb