Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10020

Lærker - Drosler

Storpiber Anthus richardi eu10020

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: - Sommer: - Efterår: Meget sjælden

Fotos


Storpiber

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Storpiber  Anthus richardi  

DOFBasen:2024


2023:  Storpiber  Anthus richardi  

DOFBasen:2023


2020:  Storpiber  Anthus richardi  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2018:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 36/38, 2/2) 
Tre individer set i 2018. Den første fuglen fra december 2017. Siden 2 fra efteråret.
1/1 – 7/2 1 rastende Nørrevang - den stationære, overvintrende fugl fra 3/12-2017. Mere end 50 observatører har indtastet denne fugl i 2018!
21/9 1 S Korshage (EVR) – set og hørt overflyvende.
17/11 1 rastende Skansehage (TPa m.fl.) – i tangopskyl yderst på halvøen blandt Skær- og Bjergpiber. Fotodokumenteret af TPa.
Storpiber blev den eneste egentlige ”eastern vagrant”, der blev set på halvøen i efteråret 2018.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 22 3 1 1 27
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 22 3 1 1 27
Ndag 22 3 1 1 27
Fænologi 02.. ..07 21 17

2017:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 33/35, 3/3)
19/9 1 rast Korshage (JS) – trådt op, kald og ses fint. 27/9 1 trak V Korshage (HVR) – 09:07 og et kvarter efter en vesttrækkende fugl fra Hundested, som den regnes identisk med.
3/12 - 21 /12 (31/12) 1 rast Nørrevang (SA m.fl.) Fugl på overvintring! Havde slået sig ned på den højeste del af Nørrevang ved Hyldegårdsvej i fint habitat med hestemarker, hegn og småbrak. Kunne gemme sig i græsset, men fløj undertiden til korte rast i træer og hegn og kaldte så villigt. En fin fugl i vintermørket netop som man troede, at Rørvigs hit-epidemi i det sene efterår var ebbet ud og også tilstede fra januar 2018. Det er 2. fund af en fugl på overvintring efter 31/12 2011 – 2/2 2012 Skansehage. Og 3. langtidstationære (3/4 - 25/4 1992 Brentebjerg). Rørvig er lidt af et sjællandsk hotspot for denne art.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 28 30
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 28 30
Ndag 2 13 15
Fænologi 19..27 03..21

2016:  Storpiber  Anthus richardi (0, 32/34, 1/1)  
2/10 1 rast Flyndersø (JHC, EVR). Fuglen blev lettet fra Flyndersøengen på kort afstand. Klassisk lokalitet og tidspunkt. Forholdt sig tavs.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2014:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 31/33, 1/1)
Fra stort 2013 til yderst smalt 2014 i Rørvig ganske som i det øvrige land. Det lykkedes lige netop med 17 /10 1 rastende (trådt op) Flyndersø (JHC).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2013:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 28/28, 3/5)
Fem Storpibere på et år og observationer af 2 fugle sammen! Begge er rekorder. I sandhed et ultimativt storår for denne art. Et par stationære gav fine spektakulære observationer.
De fem:
9/9 2 rastende, siden trækkende V Korshage (EVR) var ankomst til DK og én af disse fugle kan være identisk med en Storpiber på Gniben fra 12/9.
28/9 – 29/9 1 rastende Skansehage (KES + 3) .
10/10 2 rastende Korshage (LB m.fl.), senere kun 1 rastende. Denne fugl var stationær frem til 12/10 omkring spidsen af Korshage i område med pulveriseret hybenrose.
Arten ligger godt for Rørvig. Har tendens til at ramme og følge den svenske vestkyst og kommer så ind på linjen Melby – Hundested – Rørvig – Gniben. Altså udpræget dagtrækkende, kystfølgende og tydeligvis vestorienteret.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 4 8
MaxRst 1 2 2
N 3 3 6
Fænologi 09.. ..12

2012:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 26/26, 2/2)
Endnu et godt år!
2011 sluttede som bekendt med at JS fandt en Storpiber på Skansehage 31/12. Det blev heldigvis til en langtidsraster, som blev set og fotograferet af rigtig mange. Uden sammenligning årets mest populære fugl. Sidst set 2/2.
Efteråret gav årets to øvrige fund:
20/10 1 SV Korshage 10:20 (PEL, BV), med tak til Hundested som meldte den ud 7 minutter tidligere.
27/10 1 rast/SV Skansehage (JS) og samme fugl SV Hovvig (AF).
Vi har nu i alt 28 Storpibere:

74 .. 78 .. 87 .. 92 .. 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 .. 1 .. 2 .. 1 .. 2 2 1 1 0 1 1 1 2 3 1 1 1 1 0 3 2

DOFBasen:2012


2011:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 23/23, 3/3)
1/10 1 V Flyndersø (AF).
9/10 1 trækkende Korshage (EVR).
31/12 1 rast Skansehage (JS m.fl.)
Sidstnævnte langtidsrastede på Skansehage helt frem til den 2/2-2012. Meget bemærkelsesværdigt fund!
Uden for de normale trækperioder er arten er yderst sjælden i DK, langt de fleste ses om efteråret i perioden ultimo september - primo november. DOFbasen har kun 5 andre december/januar fund, alle fra Vestjylland.
Vi har et tidligere fund af en langtidsrastende Storpiber: 3/4 - 25/4 1992 Brentebjerg.

DOFBasen:2011


2009:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 22/22, 1/1)
5/10 1 SØ Korshage (JB m.fl.), og dermed 9. år i træk med obs af Storpiber.
Datoen ligger lige midt i vores normale obsperiode. Vi har nu i alt 19 efterårsfund mellem 3. september og 28. oktober (1973 - 2009).
Sammenligner vi med, hvad der ellers blev set i Danmark i 2009, viser DOF-basen klart, at samtlige fund er ekstremt kystnære og også, at langt hovedparten af fundene sker ved Vestkysten. Alle de danske 2009 obs ligger i perioden 10/9 - 21/11.

DOFBasen:2009


2008:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 21/21, 1/1)
Igen i år en enkelt obs: 23/9 1 trækkende Hovvig (AF).

DOFBasen:2008


2007:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 20/20, 1/1)
Storpiberen kan vel efterhånden godt kaldes årlig gæst - er nu set de seneste 7 år.
Årets obs: 28/10 1 overflyvende i klitrækken ud for Plantagen (KB).

DOFBasen:2007


2006:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 19/19, 1/1)
For 6. år i træk har vi en Storpiber med på listen.
17/9 1 rast Flyndersø (EVR).
Figuren viser fordelingen af vore nu 19 fund fra perioden 1974 - 2006. I 1992 havde vi igennem hele april en lagtidsrastende Storpiber ved Brentebjerg, i figuren er denne medregnet under primo april. Alle øvrige fund er af trækkende eller kortidsrastende fugle.

DOFBasen:2006


2005:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 16/16, 3/3)
Den positive udvikling fortsætter. For første gang nogensinde kan vi præsentere et år med 3 fund: 15/4 1 Ø (8:48) Korshage (AF), 19/5 1 NØ (7:28) Korshage (RBL, HBR) og fra efteråret 26/10 1 V (12:49) Korshage (EVR).
Det kan bemærkes at der den 16/4 var et fund af en Storpiber ved Hittarp nær Helsingborg. Storpibere er generelt meget fåtallige i DK om foråret.
Udover årets to obs har vi i Rørvig kun et forårsfund, nemlig den langtidsrastende 1992-fugl.

DOFBasen:2005


2004:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 14/14, 2/2)
Året to fund ligger i yderkanterne af den normale periode - primo september til medio oktober:
3/9 1 rast Flyndersøengen (KES).
27/10 1 V Flyndersø (EVR).
Siden 1996 er Storpiberen registreret stort set hvert år, kun år 2000 er uden fund.

74 .. 78 .. 87 .. 92 .. 96 97 98 99 00 01 02 03 04
1 .. 1 .. 2 .. 1 .. 2 1 1 1 0 1 1 1 2

DOFBasen:2004


2003:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 13/13, 1/1)
11/9 1 S Korshage (EVR). Først set trækforsøgende 5:40, derefter trækkende syd 5:50.
Forholdsvis tidlig efterårsobs. Vi har nu i alt 12 efterårsobs, som fordeler sig således på 10-dages-perioder:

Sep Okt
pri med ult pri med ult
1 1 3 3 4 0

DOFBasen:2003


2002:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 12/12, 1/1)
Årets obs: 4/10 1 V 09:14 Korshage (JHC) og antagelig samme fugl registreret som „Stor Piber sp“ 1 SV Nørrevang kl. 11:20 (KES). Datoen passer smukt med vore tidligere obs. Ud af de nu 12 fund ligger de 10 i perioden ultimo september til medio oktober.

DOFBasen:2002


2001:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 11/11, 1/1)
Igen i år et enkelt fund: 13/10 1 V Nørrevang (EVR, PR).
Fordelingen af alle obs er nu:

-73 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 1

DOFBasen:2001


1999:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 10/10, 1/1)
Er snart ved at opnå status som årlig gæst, er nu set fire år i træk!
Årets obs: 10/10 1 Korshage (HVR). Tidspunktet er helt normalt, 8 af vore i alt 10 fugle er set i perioden ultimo september til medio oktober.

DOFBasen:1999


1998:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 9/9, 1/1)
Et fund igen i år, er nu set 3 år i træk.
18/10 1 rst senere SV KH (JHC, EVR, HVR).
Tidspunktet er helt normalt. Ud over den enlige forårsfugl fra 1992 er fordelingen nu: primo september 1, ultimo september 3, primo oktober 1 og medio oktober 3.

DOFBasen:1998


1997:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 7/7, 2/2)
Tilfældig gæst, 8 fund.
1974: 29/9 1 trk Korshage.
1978: 27/9 1 trk Korshage.
1987: 6/9 1 rast Nordstranden 4/10 1 rast Korshage.
1992: 3/4 - 25/4 1 rst Nakke N.
1996: 24/9 1 S Korshage og 20/10 1 rast senere S Korshage.
Ultimo september til medio oktober ser ud til at være den periode, hvor der er størst chance for at finde en Storpiber. Den langtidsrastende forårsfugl i 1992 er på mange måder helt enestående: Den er det eneste forårsfund, den eneste i „indlandet“ og den eneste, som er set mere end en dag. Det er ofte blevet diskuteret, om det kunne have været en Mongolsk Piber, men der er ingen konkrete beviser i den retning. Kaldet er beskrevet som et ret normalt storpiberkald.

1997: 11/10 1 rast Skansehage (JHC m.fl.).

Tilføjelse 18/9-2018 LB: 9/5 1 trk Korshage (RS).

DOFBasen:1997


1996:  Storpiber  Anthus richardi  (?, 5, 2)
Er tidligere set i 1974, 1978, 1987 med 2 og senest den langtidsrastende Brentebjergfugl i 1992.
Årets to obs: 24/9 1 S Korshage (HVR) og 20/10 1 rast senere S Korshage (EVR, m.fl.), den sidstnævnte opholdt sig i flere timer nær Korshagespidsen, inden den forsvandt sydpå langs kysten.
Bortset fra 92-fuglen er alle obs fra september/oktober.

DOFBasen:1996


Storpiber  Anthus richardi  

1992: 1
Årets piber-hit blev Storpiberen, der rastede fra den 3/4 til den 25/4 på markerne omkring Brentebjerg. PKK og JS opdagede fuglen, som især gjorde sig bemærket ved sit specielle kald og „landingsmanøvren“. I løbet af de tre uger blev den kun set inden for det samme lille område, men
kunne ofte vare svar at finde i vegetationen.

1987: 2
Tilføjet 1988: De to observationer i 1987 er begge godkendt af SU.
6/9-87 1 R Nordstrand (EVR,BR),
4/10-87 1 R KH-A (EVR,BBP,PR).

1978: 1
27/9 1 T KH (LB). Godkendt af SU.
Vi skulle dermed være tredje lokalitet i landet, der kan fremvise 2 enkelt-iagttagelser.
Vores første obs var i 1974. De to øvrige lokaliteter er Ishøj 1968 og 1976, samt Hanstholm 1965 og 2 x 1967.

1974: 1. Ny art for området.
Tilføjet 1975:
29/9-74 1 T KH (EVR), se DOFT 1975:3-4,138.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 22 3 1 1 27
Ndag 22 3 1 1 27
Fænologi 02·· ··07 21 17

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 13 15
Ndag 2 13 15
Fænologi 19··27 03··21

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 2 5
MaxRst 1 2 2
Nobs 3 3 6
Ndag 3 3 6
Fænologi 09·· ··12

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 21 1 3 25
Ndag 21 1 2 24
Fænologi 01·· ··02 20··27

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 01··09 31

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 15·· ··19 26

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 03·· ··27

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/10020.txt · Sidst ændret: 2023/05/23 23:49 af lb