Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10090

Lærker - Drosler

Skovpiber Anthus trivialis eu10090

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Fåtallig

Fotos


Skovpiber

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Skovpiber  Anthus trivialis  

DOFBasen:2024


2023:  Skovpiber  Anthus trivialis  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 72 156 5 17 30 1 281
Total 75 164 6 1 17 31 1 295
MaxRst 3 6 1 1 1 6
Nobs 17 29 8 1 8 19 1 83
Ndag 16 26 7 1 8 17 1 76
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2022:  Skovpiber  Anthus trivialis  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 282 364 7 1 12 8 674
Total 286 370 9 1 15 8 1 690
MaxRst 3 2 1 3 1 3
Nobs 26 38 9 1 11 7 1 93
Ndag 17 27 9 1 9 7 1 71
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2021:  Skovpiber  Anthus trivialis  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 110 705 20 5 24 864
Total 110 716 20 6 27 879
MaxRst 2 10 1 1 1 2 10
Nobs 24 44 13 1 7 21 110
Ndag 16 30 10 1 4 14 75
Fænologi 13.. …. …. …. …. ..27

2020:  Skovpiber  Anthus trivialis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 569 597 15 34 25 1 1241
Total 604 603 17 35 25 1 1285
MaxRst 30 2 1 1 1 30
Nobs 34 46 16 2 16 13 1 128
Ndag 16 29 14 2 13 11 1 86
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. ..07

2019:  Skovpiber  Anthus trivialis  

Forårstræk: 5/4 - 12/6 i alt 843, flest 30/4 133 – I alt 39 observationsdage.
Efterårstræk: 11/8 - 26/9 i alt 16, flest 25/8 6. - I alt 16 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 637 196 10 27 7 877
Total 641 198 14 28 7 888
MaxRst 1 1 2 1 1 2
Nobs 38 28 22 2 18 6 114
Ndag 15 20 17 2 10 6 70
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..26

2018:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Ankom 7/4 1 Ø Korshage. Forårstræk i alt 1509 med 663 i april og 838 i maj. Ingen store dage – flest 30/4 150 Ø. I yngletiden kun meldt 1 par Korshage – 19/5 -27/5 regelmæssigt i sangflugt. Nærmest væk på efterårstræk (19) og sidste 21/9 2 SV Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 663 838 8 13 6 1528
Total 668 840 16 14 7 1545
MaxRst 2 1 1 1 1 2
Nobs 38 38 10 12 6 104
Ndag 23 30 10 8 6 77
Fænologi 07.. …. ..27 09.. ..21

2017:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Ankomst 3/4 med næste 16/4. Forårstræk 1231 en del under normen fordelt april 326, maj 903 og juni 2. Vindforhold og koldt vejr gav en sen kulmination og 12/5 462 Ø Korshage blev største dag. 2 ynglefund (Korshage og Ringholm Skov). Sidste var 3/10.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 326 903 2 8 17 1 1257
Total 377 914 4 9 18 1 1323
MaxRst 40 2 1 1 1 40
Nobs 23 41 4 7 12 1 88
Ndag 15 27 4 7 9 1 63
Fænologi 03.. …. ..27 14.. …. ..03

2016:  Skovpiber  Anthus trivialis  
4/4 1 SØ Korshage var meget tidlig. Næste 11/4 13 Ø Korshage. Forårstræk på gennemsnit med i alt 1519 fordelt april 678, maj 835 og juni 6. Toppede markant ultimo april – primo maj med dagene 29/4 450 Ø og 3/5 220 Ø Korshage. Et ynglepar i kanten af Langesø Mose. Vanlige lille efterår og sidste 13/10.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 678 835 6 11 20 3 1553
Total 693 854 9 2 11 20 5 1594
MaxRst 12 2 1 1 1 12
Nobs 24 58 6 2 9 14 4 117
Ndag 16 26 6 2 9 13 4 76
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. ..13

2015:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Ankomst 11/4 2 Ø Korshage. Forårstræk 706 med 147 i april, 551 i maj og 8 i juni. Antallet svinger meget fra år til år, men hårdt ramt af lokalt dårlige vejrforhold med kun 22 % af langtidsgennemsnittet. Hoveddelen (426) passerede 3/5 – 7/5 med bedste dag 5/5 250 Ø.
Syngende fugle fra juni og juli kun modtaget fra Korshage og Langesømosen. Efterårstrækket = 12 fugle med sidste 24/9 1 SV Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 147 551 8 4 8 718
Total 154 557 21 9 5 12 758
MaxRst 5 3 2 2 1 2 5
Nobs 31 45 15 8 4 8 111
Ndag 16 23 13 8 4 7 71
Fænologi 11.. …. …. …. …. ..24

2014:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Ankomst 13/4. Trækket skred helt ud mod april måned: Samlet trak 1061 forår fordelt april 825, maj 232 og juni 4. Mange trækdage, men en enkelt dag var helt dominerende: 27/4 520 Ø Korshage på nogle morgentimer. Både 1/7 1 syng Vesterlyng og nok også 3/7 1 Korshage indikerede, at lidt ynglefugle gemmer sig på halvøen. Udramatisk efterår med 36 trækkende og sidste 3/10 1 Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 825 232 4 11 24 1 1097
Total 826 242 5 2 12 26 1 1114
MaxRst 1 5 1 1 1 2 5
Nobs 31 35 4 2 8 21 1 102
Ndag 16 26 4 2 5 17 1 71
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. ..03

2013:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Samlet 1652 på forårstræk, heraf 274 i april og 1377 i maj. Efter enkelt fugl 14/4 igennem med 15/4 36 Ø Korshage. De 3 største dage alle primo maj: 3/5 173 Ø, 7/5 240 Ø og 10/5 180 Ø. Meget få rast og efterårstrækkende. Intet fra sommeren. Mon den overhovedet yngler i området? Skovlysninger Ringholm?
Endelig denne: 7/10 1 Skov/Taigapiber OF Hovvig med kald som Taigapiber (CG) i den almindelige epidemi af ”mulig taiga” i de dage rundt omkring i landet.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 274 1377 1 10 11 1 1674
Total 280 1381 3 14 13 3 1694
MaxRst 3 1 2 2 1 2 3
N 25 34 2 10 11 2 84
Fænologi 14.. …. ..08 11.. …. ..10

2012:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Normal ankomst: 12/4 1 Ø Korshage og 1 trk Nakke Nord.
Fordeling af forårstrækket, i alt 2427:

A p r M a j J u n
0 52 1219 1097 34 24 0 1 0

Betydeligt færre end sidste år, men med samme helt normale fordeling med langt de fleste ultimo april og primo maj.
Største trækdage: 29/4 480, 30/4 356 og 8/5 700 alle Korshage, sidstnævnte med trækintensiteter på over 200 pr. morgentime.
To fund af syngende fugle: 7/6 1 Korshage og 13/6 1 Slettermose på grænsen til Nakke SV.
Spredte obs fra efteråret, ingen trækdage med over 4.
Sidste obs: 4/10 1 SV Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Normal ankomst: 10/4 2 trækkende Korshage.
Perioden ultimo april til primo maj gav nogle rigtig flotte træktal.
I alt 8298 forårstrækkende fordelt således:

A p r M a j J u n
2 113 4714 3141 258 65 4 1 0

Største dagstotal: 29/4 1881 trækkende, heraf 1680 på to morgentimer, altså en trækintensitet på 840 pr. time.
Selvom disse tal ligger pænt over hvad der ellers er rapporteret de senere år, så er der stadig et stykke vej op til de absolutte rekorder: 9/5-1984 4000 og trækintensiter på op til 2500 pr. time.
Ingen ynglefund.
Meget beskedent efterår med kun 39 rapporterede, ingen dage med to-cifrede tal.
Sidste obs: 5/10 1 trækkende Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Tidlig ankomst: 7/4 5 Ø Korshage. Et dårligt år med en forårstræktotal på kun 505. Trækket kulminerede allerede ultimo april, med i alt 244 trækkende. Primo maj, hvor arten normalt topper, gav kun 99. Største trækdage: 25/4 103, 26/4 85, 3/5 39, 10/5 31, 18/5 26 og 19/5 29. Øvrige dage under 25 trækkende.
Ynglefund: 6/6 1 par Slettermosegård (JHC). Muligvis også et par på Korshage: 28/4 2 syngende og 19/6 1 rastende.
Nogle få træktal i perioden 14/8 til 24/9, med 23/8 10 som eneste tocifrede tal.
Sidste obs: 25/9 2 rast Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Tidlig ankomst: 6/4 1 Ø Grønnehave Skov (AF). Allerede 10/4 var der godt gang i trækket med en dagstotal på 30 på Korshage, og 15/4 nåede vi 100 trækkende. Men derefter „fader“ trækket mere eller mindre ud. Forårstræktotalen blev på kun 622, og det er jo ikke mere end, hvad der normalt kan komme på et par timer på en god trækdag. „Største“ dage: 26/4 48, 2/5 61 og derefter ingen dagstotaler over 20.
En enkelt syngende fugl på Korshage i perioden 25/4 - 1/6.
Efteråret gav heller ikke meget.
Største trækdag: 19/8 12 SV Rørvig og årets sidste obs: 7/10 1 SV Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Et ret normalt år. Ankomst 13/4 2 trækkende Korshage, derefter ganske mange april- og maj-obs, med de største træktal liggende i perioden lige omkring 1. maj: 27/4 270, 30/4 461, 1/5 260, 2/5 153 og 4/5 209. Resten af maj typiske dagstotaler på under 100.
Et rimeligt sikkert ynglepar på Korshage: 1/5 - 7/6 1 syngende hørt næsten dagligt.
Begrænset materiale fra efteråret. Sidste obs: 16/9 2 hørt Hovvig.

DOFBasen:2008


2007:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Normal ankomst 13/4 3 trækkende Korshage. Et par pæne trækdage ultimo april: 25/4 147 (18 pr. time) og 28/4 560 (140 pr. time) og en enkelt dag i maj: 14/5 360 (130 pr. time), ingen andre dagstotaler over 100.
Usædvanligt mange obs af 1 - 2 syngende fugle på Korshage i juni - så der er formentlig mindst et ynglepar i området.
Ingen bemærkelsesværdige trækdage i efteråret.
Sidste obs: 1/9 2 SV Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Normal ankomst 15/4 1 trækkende Korshage. Nogle få pæne dage ultimo april og primo maj, hvorefter trækket hurtigt fadede ud. Største dage: 24/4 446, 26/4 267, 29/4 345, 3/5 226 og 9/5 380. Trækintensiteten nåede 29/4 op på ca. 190 pr. time.
Ingen sikre ynglefund, men dog: 4/5 1 syngende Korshage.
Efterårstræk i perioden 19/8 til 24/9 med 22/9 20 som største dagstotal.

DOFBasen:2006


2005:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Normal ankomst 15/4 5 Ø Korshage. Skovpiberens ankomstdato er bemærkelsesværdig konstant. Medianen er 14/4, og i alle årene 1973 - 2005 har datoen ligget mellem 3/4 og 24/4. Der har ikke været nogen tendens til tidligere ankomst, som for mange andre arter.
Trækket kulminerede allerede ultimo april med 27/4 400 som største dag. Trækintensiteten lå i denne periode på 30 - 40 pr. time. Igen i år blev vi ramt af dårligt trækvejr i maj, sidste større dag blev 2/5 250 trækkende (56 pr. time).
En enkelt mulig yngleobs: 5/6 1 syngende Korshage (EVR).
Årets sidste: 13/10 1 SV Korshage. Fænologirekorden er 19/10-1989.

DOFBasen:2005


2004:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Normal ankomst 14/4 5 trk Korshage. Fordelingen er også ret normal med kulmination primo maj. Største trækintensitet: 2/5 93 pr. time (i alt 270). Unormalt er det dog, at der stort set ikke blev registreret nogen trækkende Skovpibere efter 10/5 - uden tvivl en konsekvens af det dårlige vejr.
Ingen observationer tyder på yngel.
Efterårsobs i perioden 15/8 til 10/10, ingen dage over 10.

DOFBasen:2004


2003:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Normal ankomst 15/4 4 Ø Korshage. Ingen større træktal er indrapporteret. Ultimo april og primo maj er der registreret trækintensiteter på 20 - 30 trækkende fugle pr. time - og det er ikke mange.
1/6 1 syngende Korshage ved Fjordglimt, kan måske tolkes som en ynglefugl.
Efteråret: Set i perioden 9/8 - 21/9, ingen tal over 10.

DOFBasen:2003


2002:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Forholdsvis tidlig ankomst 10/4 1 Ø Korshage. Hovedtrækket var derimod tilsyneladende lidt senere end normalt. Kun et større tal fra april: 22/4 300 Ø på knap 2 timer. For at finde dagstotaler over 100 skal vi derefter frem til perioden 9/5 - 18/5, med største tal 9/5 420 og 14/5 400, trækintensiteten ligger i denne periode typisk på omkring 100 pr. time.
Der er ikke indrapporteret nogen sikre ynglefund i år, det nærmeste vi kommer den slags er 13/5 1 syngende Korshage.
Meget få sommer- og efterårsobs. Enkelte fugle er indrapporteret i august fra Korshage, Dybesø og Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Meget tidlig ankomst 4/4 1 Ø Korshage (PCC), fænologi-rekorden er 3/4-1993. Normal fordeling af trækket med kulmination primo maj. Største indrapporterede tal: 8/5 390, svarende til 117 pr morgentime.
En enkelt syngende fugl på Korshage 30/4 - 8/5, er det nærmeste vi kommer et ynglefund.
Efterårstrækket var også normalt, hvilket vil sige, at der kun er meget få obs. Sidste fund: 26/9 1 Nykøbing.

DOFBasen:2001


2000:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Ret tidlig ankomst: 6/4 1 Ø Korshage, mediandatoen er 14/4. Pæne træktal ultimo april: 23/4 200, 29/4 1080 og 30/4 300 alle Korshage. De tilsvarende trækintensiteter regnet i fugle/time: 23/4 100, 29/4 360 og 30/4 75. Derimod ret små træktal i den normale kulminationsperiode primo maj, max 7/5 280 Korshage på 4 timer.
Ingen indrapporterede ynglefund.
Efterårstræk registreret i perioden 13/8 til 1/10, største tal 27/8 6 trk Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Normal ankomst 13/4 1 Ø KH. Eneste større indrapporterede trækdage: 2/5 180 på 2 timer og 8/5 260 på 4 timer, det er ikke mange - tidligere har vi uden problemer nået dagstotaler på 1000 - 4000. Syngende fugle på Korshage hørt 13/5 - 19/6, formodentlig 3 ynglepar - det var til gengæld en positiv nyhed!
Efterårstræk 21/8 - 26/9 i alt 8. Konklusion: Noget underregistreret.

DOFBasen:1999


1998:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Tidlig ankomst 11/4 6 Ø KH. To store trækdage ultimo april 22/4 480 (120 pr time) og 24/4 850 (170 pr time), pænt store tal i betragtning af at arten normalt først kulminerer primo maj. Årets maj-obs ret moderate, største tal 15/5 900 (180 pr time).
Syngende fugle hørt på Korshage i perioden 2/5 - 23/5 og Nordstranden 14/5 - 23/5, desuden en enkelt syngende Nykøbing N 5/6.
Ingen sikre ynglefund.
Efterårstræk registreret 3/9 - 26/9.

DOFBasen:1998


1997:  Skovpiber  Anthus trivialis
Fænologi: (3/4) 15/4 - 5/10 (19/10)
Sjælden/fåtallig yngletrækfugl. Almindelig trækgæst om foråret og fåtallig trækgæst om efteråret.
Der er meget få konkrete oplysninger om Skovpiberens yngleforekomst. I 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne var Skovpiberen en rimelig almindelig ynglefugl i Korshage- og Skansehageområderne samt i Sandflugtsplantagen. I 1990'erne er der kun ét sikkert ynglefund, nemlig 1995 i Ringholm Skov. Arten er dog også registreret syngende i Korshageområdet i 1993 og 1994. Efter den voldsomme tilbagegang vurderes bestanden at være på 3 - 10 par.
Skovpiberen er én af de arter, der har den mest komprimerede forekomst ifølge materialet. Hele 64% af alle fugle er set primo maj og 99% indenfor perioden ultimo april til ultimo maj. Arten er formodentlig i høj grad underregistreret. Trækintensiteten kan på topdage nå op på 2500 fugle pr time, men ligger normalt væsentligt lavere 100 - 500 fugle pr time.

Største 9/5 1984 10/5 1978 8/5 1981 4/5 1986 2/5 1991
trækdage 4000 2500 2340 2160 2000

Sammenlignet med foråret er efterårstrækket utroligt svagt. Der registreres normalt under 10 fugle pr dag.

1997: Sen ankomst: 21/4 1 Korshage, derefter ganske mange trækobservationer ultimo april med største tal 26/4 75. Maj måned blev derimod usædvanlig ringe, ingen dage over 20! Dette resultat kan kun skyldes manglende optælling på de store trækdage. Arten blev hørt syngende primo maj på Korshage og primo juni i Ringholm Skov. I hvert fald sidstnævnte må kunne tolkes som ét ynglepar. Fra efteråret: 7/9 12 SV Korshage er største træktal og årets sidste fund er 27/9 2 hørt Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Normal ankomst 16/4. Materialet i år er af lidt varierende kvalitet. Indtil 23/4 er i alt 132 registreret trækkende, med max intensitet 22/4 31 på et kvarter. Derefter næsten ingen tal før 13/5 300 på 3 timer. Dette skal sammenholdes med, at skovpibertrækket normalt kulminerer omkring 1. maj.
Ingen oplysninger om yngel.
Efterårsobs fra 22/8. Sidste obs: 14/10 1 Korshage, hvilket er den hidtil næstseneste Skovpiber, kun 19/10 1989 er senere.

DOFBasen:1996


1995:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Normal ankomst 13/4, i øvrigt kun få aprilobs, mens majtallene er ret normale. Korshagetræk som følger: 21/4 - 23/4 65, 29/4 - 3/5 250, 11/5 - 12/5 550, 17/5 325 og 23/5 - 27/5 470, øvrige dage under 10. Sidste trækkende så sent som 25/6.
Syngende fugle: 4/5 1 Østerlyngvej og 10/5 1 Korshage. Desuden 26/6, 28/6 og 29/6 1 Ringholm Skov, hvor der må formodes at have været et ynglepar.
Fra efteråret kun enkelte obs, den sidste 9/10 1 Dybesøkysten.

DOFBasen:1995


Skovpiber  Anthus trivialis  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 282 364 7 1 12 8 674
Total 286 370 9 1 19 8 1 694
MaxRst 3 2 1 3 1 3
Nobs 26 38 9 1 11 7 1 93
Ndag 17 27 9 1 9 7 1 71
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 110 705 20 5 24 864
Total 110 716 20 6 25 877
MaxRst 2 10 1 1 1 2 10
Nobs 24 44 13 1 7 21 110
Ndag 16 30 10 1 4 14 75
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··27

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 569 597 15 34 25 1 1241
Total 604 603 20 35 25 1 1288
MaxRst 30 2 1 1 1 30
Nobs 34 46 16 2 16 13 1 128
Ndag 16 29 14 2 13 11 1 86
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 637 196 10 27 7 877
Total 640 197 16 28 7 888
MaxRst 1 1 2 1 1 2
Nobs 38 28 22 2 18 6 114
Ndag 15 20 17 2 10 6 70
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··26

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 638 837 8 11 6 1500
Total 644 839 10 12 7 1512
MaxRst 2 2 1 1 1 2
Nobs 31 43 10 11 7 102
Ndag 23 30 10 8 6 77
Fænologi 07·· ···· ··27 09·· ··21

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 323 903 2 8 16 1 1253
Total 373 903 3 9 17 1 1306
MaxRst 40 3 1 1 1 40
Nobs 20 39 4 7 11 1 82
Ndag 15 27 4 7 9 1 63
Fænologi 03·· ···· ··27 14·· ···· ··03

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 635 758 6 11 20 3 1433
Total 649 761 6 1 11 20 4 1452
MaxRst 12 2 1 1 1 12
Nobs 20 52 6 2 9 14 4 107
Ndag 16 26 6 2 9 13 4 76
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 138 543 8 4 8 701
Total 145 544 8 5 10 712
MaxRst 6 3 2 2 1 2 6
Nobs 25 37 15 8 4 8 97
Ndag 16 23 13 8 4 7 71
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··24

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 810 214 4 9 22 1 1060
Total 812 222 5 2 10 24 1 1076
MaxRst 1 5 1 1 1 2 5
Nobs 20 31 4 2 6 19 1 83
Ndag 16 26 4 2 5 17 1 71
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 251 1293 1 10 10 1 1566
Total 257 1294 1 10 11 3 1576
MaxRst 3 1 2 2 1 2 3
Nobs 22 30 2 10 10 2 76
Ndag 17 27 2 10 9 2 67
Fænologi 14·· ···· ··08 11·· ···· ··10

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1150 1095 1 4 21 2 2273
Total 1150 1096 2 5 23 2 2278
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 28 28 4 5 17 2 84
Ndag 17 21 4 5 14 2 63
Fænologi 12·· ···· ··18 19·· ···· ··04

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4608 3089 5 20 14 4 7740
Total 4609 3089 5 21 14 5 7743
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 24 34 5 16 10 4 93
Ndag 17 27 5 10 10 3 72
Fænologi 10·· ···· ··16 03·· ···· ··05

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 244 222 3 17 14 500
Total 244 227 4 17 18 510
MaxRst 2 5 1 2 5
Nobs 25 29 4 14 13 85
Ndag 14 24 3 7 10 58
Fænologi 07·· ···· ··19 14·· ··25

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 372 178 4 23 10 1 588
Total 400 209 4 23 10 1 647
MaxRst 26 30 1 30
Nobs 48 26 2 8 8 1 93
Ndag 24 19 1 8 8 1 61
Fænologi 06·· ···· ··01 12·· ···· ··07

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 852 1381 5 5 7 2250
Total 894 1381 6 6 7 2294
MaxRst 40 2 1 1 40
Nobs 42 40 8 4 5 99
Ndag 13 28 6 4 5 56
Fænologi 13·· ···· ··14 23·· ··16

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 787 601 1 3 2 1394
Total 788 601 3 3 2 1397
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 32 23 6 2 1 64
Ndag 14 21 5 2 1 43
Fænologi 13·· ···· ··10 19·· ··01

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1273 369 2 4 38 1686
Total 1273 370 2 4 38 1687
MaxRst 1 1 1
Nobs 14 16 2 4 5 41
Ndag 13 15 2 4 5 39
Fænologi 15·· ···· ··10 19·· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 807 637 1 1 1446
Total 808 637 1 1 2 1 1450
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 12 18 1 1 1 1 34
Ndag 11 17 1 1 1 1 32
Fænologi 15·· ···· ··05 20·· ···· ··13

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 113 428 1 14 1 557
Total 119 699 2 14 1 835
MaxRst 5 270 1 270
Nobs 30 14 2 5 1 52
Ndag 12 11 2 5 1 31
Fænologi 14·· ··31 15·· ···· ··10

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 111 109 3 4 14 241
Total 112 109 4 4 14 243
MaxRst 1 1 1
Nobs 32 7 3 2 4 48
Ndag 11 7 2 2 4 26
Fænologi 15·· ···· ··08 09·· ··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 333 1580 3 2 1918
Total 351 1581 3 4 1939
MaxRst 6 1 1 6
Nobs 22 21 2 4 49
Ndag 9 19 2 3 33
Fænologi 10·· ···· ··05 04··26

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 430 1042 1 3 2 1478
Total 438 1042 1 3 3 1487
MaxRst 5 1 1 5
Nobs 13 26 1 2 3 45
Ndag 11 20 1 2 3 37
Fænologi 04·· ···· ··01 20·· ··26

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1383 564 4 15 1 1 1968
Total 1384 579 4 20 1 1 1989
MaxRst 4 15 5 15
Nobs 21 21 2 9 1 1 55
Ndag 13 18 2 8 1 1 43
Fænologi 06·· ···· ··05 13·· ···· ··01art/10090.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 08:30 af lb