Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10190

Lærker - Drosler

Bjergvipstjert Motacilla cinerea eu10190

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Fåtallig Sommer: Meget sjælden Efterår: Fåtallig

Fotos


Bjergvipstjert

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 4 14
Total 1 11 4 16
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 10 4 15
Ndag 1 8 4 13
Fænologi 12 03·· ··09

2023:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 5 6 3 20
Total 8 6 10 3 27
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 5 5 8 3 21
Ndag 5 4 5 3 17
Fænologi 14·· ··07 08·· ··23

2022:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 1 2 2 15
Total 9 4 1 3 3 20
MaxRst 3 1 1 3
Nobs 6 3 1 3 4 17
Ndag 5 3 1 3 3 15
Fænologi 08·· ··14 28 05·· ··20

2021:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 3 13 6 28
Total 1 1 11 4 1 13 7 38
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 5 2 12 4 1 11 7 42
Ndag 5 2 8 4 1 7 5 32
Fænologi 26.. …. …. …. ..16 04.. ..10

2020:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 4 1 5 13 1 35
Total 20 4 1 1 8 19 1 54
MaxRst 5 1 3 2 5
Nobs 18 4 1 1 6 13 1 44
Ndag 14 4 1 1 6 6 1 33
Fænologi 08.. …. ..26 02.. …. …. ..06

2019:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 980, 34) 

Træk Korshage: 28/2 - 29/4 16, flest 6/4 3 og 19/8 - 10/12 11, flest 22/9 2.
Øvrige trækkende: 6/4 1 NØ Rørvig By.
Rastende fugle: 24/8 2 Hovvig, 20/9 1 Dybesø, 23/9 1 Højsandet - fouragerende i tagrende på sommerhus! og 16/10 2 Skansehage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 8 2 6 3 28
Total 1 8 8 4 8 5 34
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 1 6 8 3 8 4 30
Ndag 1 6 5 2 7 4 25
Fænologi 28.. …. ..29 19.. …. ..16

2018:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 922, 58)
Med et forårstræk på i alt 36 med 26 i marts og 10 i april en af de småfugle, der klarede sig pænt. Perioden var 12/3 – 16/4 og flest kom 12/3 og 25/3 med 4 Ø Korshage/Rørvig By begge dage. I perioden 14/3 – 2/4 6 rastende fugle på forskellige lokaliteter (2 Nørrevang, 1 Rørvig By, 1 Skansehage og 2 Hovvig). Flere end vanligt og måske provokeret af kulden i trækperioden.
Efteråret bød på 16 på træk i perioden 15/9 – 21/10, flest 21/9 7.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 10 6 7 49
Total 29 11 6 7 53
MaxRst 1 1 1
Nobs 21 11 4 6 42
Ndag 9 8 3 6 26
Fænologi 12.. ..16 15.. ..21

2017:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 893, 29)
Forårstræk i alt 20, de 15 i marts. Første 11/3 1 Ø Korshage + 1 Ø Rørvig Bugt. Sluttede 4/4 bortset fra en enkelt af de sene 29/4 1 Ø Korshage. Året bød kun på én eneste rastfugl: 28/3 1 Hovvig. Efterårstræk 8 fugle fra 26/9 1 S Hovvig, flest 30/9 3 SV Korshage og sidste 7/11 1 SV Skansehage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 5 4 3 1 28
Total 16 5 4 3 1 29
MaxRst 1 1
Nobs 13 4 2 3 1 23
Ndag 11 3 2 2 1 19
Fænologi 11.. ..29 26.. …. ..07

2016:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea (0, 857, 36)  
Foråret lidt under middel. I alt 19 (heraf de 16 i marts) fra ankomst 10/3 1 N Søndervang til en meget sen fugl 7/5 1 Ø Korshage (JB), der trak lige over observatøren med kald. Modsat Skagen er maj-fugle usædvanlige. Et nyere fænomen er mere regelmæssigt rastende fugle i Hovvig. 21/3 3 rast (2 han, 1 hun) og 23/3 – 29/3 1 rast.
Tilbage 30/8 1 SV Rørvig og i alt 10 trækkende fugle frem til 3/10. Igen 25/9 – 28/9 2 rast Hovvig og sidste 21/10 1 rast Rørvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 2 1 1 8 1 29
Total 26 3 1 1 12 2 45
MaxRst 3 1 2 1 3
Nobs 21 3 1 1 10 2 38
Ndag 11 2 1 1 7 2 24
Fænologi 10.. …. ..07 30.. …. ..21

2015:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea   (-, 801, 56)
Ankomst 7/3 1 SØ Korshage. En af de få småfugle, der hævdede sig positivt i foråret 2015. Forårstræk i alt 40 fugle mellem 7/3 og 11/4, herefter en enkelt sen 25/4 1 Ø Korshage. Dagene 17/3 – 19/3 havde hovedtrækket med i alt 19 og 17/3 10 Ø Korshage var en stor trækdag for denne art. Kun 2 rastende 14/3 1 og 11/4 1 Korshage.
Efteråret jo altid mindre, men kom fint med 14/9 – 24/10 11 trækkende med 6 i september og 5 i oktober. Rast efterår var 24/9 2 Hovvig og den absolut sidste 24/11 1 rast Langesømosen langs grusvejen. Dermed en høj årstotal på 56.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 9 6 5 51
Total 32 10 8 5 1 56
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 26 9 7 5 1 48
Ndag 13 7 7 4 1 32
Fænologi 07.. ..25 14.. …. ..24

2014:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (-, 772, 29)
Normalt med 16 på forårstræk med 12 i marts og 4 primo april. 2 små bølger: 7/3 – 12/3 7, 24/3 – 4/4 8. I samme periode 5 rastende: 13/3 2 Korshage, 15/3 2 overflyvende Vesterlyng og 26/3 1 overflyvende Hovvig. Endelig sene 6/5 1 ad han Korshage. Modsat Skagen er fund i maj ualmindelige. Efteråret gav 6 på træk 11/9 – 9/10 og enkelt rastende 30/9 1 Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 4 1 4 21
Total 17 4 1 3 4 29
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 15 4 1 3 2 25
Ndag 11 4 1 3 2 21
Fænologi 07.. …. ..06 11.. ..09

2013:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  ( -, 727, 45)
Marts frosset i bund, så arten udskød sit træk flere uger. Ganske vist meldt et par løse fra 26/2 1 over Nørrevang og 14/3 1 over Nykøbing (AF), men ellers tomt i artens normale topperiode i marts. Kom først bragende med 3/4 7 Ø Korshage. Hovedperioden blev i stedet 3/4 - 14/4 (27). Siden lidt sene 22/4 1 Ø og meget sene 8/5 1 SØ Korshage. Forår i alt: 31 trækkende og 1 rastende.
Efterår 11/9 – 10/10 med 11 trækkende og 1 rastende.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 28 1 3 8 42
Total 1 1 29 1 3 9 44
MaxRst 1 1 1
N 1 1 24 1 3 8 38
Fænologi 26.. …. …. ..08 11.. ..10

2012:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (-, 694, 33)
Året startede med noget så usædvanligt som et regulært vinterfund: 13/1 1 overflyvende Skansehage (FDE) - Storpiberen igen på spil…
Årets første rigtige forårstrækker var også meget tidligt på den: 15/2 1 NØ Rørvig Bugt.
Vi har ingen andre fund fra januar og kun to tidligere fra februar: 12/2-1981 2 NØ Rørvig By (EVR) og 23/2-1995 1 tf Korshage (JS).
Fordeling af forårsfugle, i alt 19:

F e b M a r A p r
0 1 0 0 6 3 3 6 0

En enkelt af disse holdt til et par dage i Nakke By: 20/3 - 21/3 1 han rastende i en våd hestefold ved Galbuen.
11/4 3+1 trækkende NØ Nakke Nord (AF) er eneste forårsobs af mere end 1 fugl.
Sidste forårsobs: 16/4 1 V Rørvig By.
Første efterårsobs: 12/9 1 V Plantagen.
Fordeling af efterårsfugle, i alt 13:

S e p O k t
0 4 2 3 1 3

Sidste obs: 24/10 2 SV + 1 rast Skansehage.

DOFBasen:2012


2011:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (-, 667, 27)
En ret kraftig tilbagegang i forhold til de sidste par års totaler på hhv. 48 og 49, og også lidt under gennemsnittet (36) for de seneste 10 år.
Forholdsvis tidlig ankomst: 8/3 1 S Korshage.
I alt 13 forårsfugle, med flest medio marts: 6.
Sidste forårsobs: 15/4 1 trækkende Korshage.
Ingen sommerfund i år.
I alt 14 efterårsfugle, med flest ultimo september: 7.
Sidste obs: 11/11 1 V Vesterlyng (AF), samme dato som sidste år og dermed en tangering af vores fænologirekord.

DOFBasen:2011


2010:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (-, 618, 49)
Endnu et godt år! Se figur.
Normal ankomst: 18/3 2 Ø Korshage.
I alt 28 forårsfugle, med en helt traditionel fordeling:

M a r A p r
0 6 13 8 1 0

Største dag: 30/3 5 trækkende Korshage.
Igen i år en enkelt juliobs: 27/7 2 1k rast Hovvig (AF).
I øvrigt pænt mange efterårsobs, i alt 19 fugle, jævnt fordelt over perioden 15/8 - 11/11.
Største dage: 8/10 3 og 12/10 3. Sidste obs: 11/11 1 hørt Rørvig.

DOFBasen:2010


2009:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (-, 570, 48)
Årstotalen på 48 fugle gør 2009 til vores næstbedste år, kun overgået af rekordåret 2007, hvor der var hele 88.
Tidlig ankomst 4/3 1 Ø Korshage, og også en forholdsvis tidlig kulmination medio marts. Største dag blev 20/3 med 5 trækkende Korshage og 2 rastende Søndervang. I alt 36 forårsfugle med sidste forårsobs: 2/5 1 Ø Korshage.
27/7 1 juv fouragerende Flyndersø (AF) er yderst bemærkelsesværdigt, vi har ikke haft julifund siden 1994. Nærmeste ynglepladser er så vidt vides Strids Mølle og ved Esrum Sø.
Efteråret gav i alt 11 trækkende, flest medio september: 19/9 2 og 20/9 2 begge Korshage.
Sidste obs: 20/10 1 SV Flyndersø.

DOFBasen:2009


2008:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (-, 536, 34)
Endnu et godt år. Årstotalen er lidt over gennemsnittet for de sidste 4 - 5 år, når man vel at mærke ser bort fra sidste års mega-total på 88.
Første obs var forholdsvis tidlig: 9/3 1 Ø Korshage. I øvrigt et forår lige efter bogen, med kulmination ultimo marts og primo april: 29/3 3, 30/3 3, 31/3 3 og 1/4 4. I alt 26 forårs-fugle.
I efteråret blev det til i alt 8. Første efterårsobs: 21/9 1 SV Skansehage og årets sidste: 23/10 1 SV Hovvig

DOFBasen:2008


2007:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (-, 448, 88)
Tidlig ankomst: 4/3 1 Ø Korshage.
Årstotalen på 88 sprænger alle rammer - se figuren. I alt 66 fra foråret og 22 fra efteråret. Langt hovedparten i den normale kulminationsperiode ultimo marts. De største trækdage: 24/3 12 hvilket også er ny dagsrekord, 25/3 10, 27/3 8, 28/3 6 og 29/3 5, øvrige dage under 5. Den tidligere dagsrekord var på 7 og stammer fra 8/4-1996.
Efterårsobs er indrapporteret fra perioden 1/9 - 13/10. Største dag 4/10 med i alt 8 trækkende og sidste obs: 13/10 1 SV Korshage og 1 V Skansehage.

DOFBasen:2007


2006:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 421, 27)
Årstotalen på 27 er nogenlunde på linje med tallene fra de seneste år.
13 forårsfugle og 14 fra efteråret, med hovedparten i to perioder omkring 1. april og omkring 1. oktober. „Største“ dagstotaler: 24/3 2, 25/3 2, 1/4 2, samt fra efteråret: 23/9 3, 30/9 2 og 9/10 3, alle trækkende Korshage. Derudover også enkelte obs fra Hovvig, Nykøbing, Nørrevang og Rørvig By.

DOFBasen:2006


2005:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 390, 31)
Arten er stadig i fremgang. Fordelingen af årets obs er dog noget anderledes end sidste år.

mar apr maj aug sep okt
pri med ult pri med ult pri med ult .. pri med ult pri med ult pri med ult
2004: 0 1 9 5 4 0 0 0 0 .. 0 0 1 4 3 0 0 0 0
2005: 0 8 17 1 1 0 0 1 0 .. 0 0 0 0 0 0 2 1 0

Som det ses faldt næsten alle årets obs i en kort periode i marts.
Træktotaler fra disse dage: 19/3 1, 20/3 6, 21/3 5, 23/3 2, 25/3 2, 26/3 1, 29/3 3 og 30/3 3. Derudover 19/3 1 rast Galbuen og 24/3 1 rast Korshage.
De 3 efterårsobs ligger indenfor den normale trækperiode: 6/10 1 SV, 8/10 1 V begge Korshage samt 17/10 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 363, 27)
Den positive udvikling fortsætter for denne art. Fordelingen blev som vist nedenfor, altså i alt 19 forårsfugle og 8 fra efteråret.

mar apr aug sep
pri med ult pri med ult .. pri med ult pri med ult
0 1 9 5 4 0 .. 0 0 1 4 3 0

Mere præcist faldt årets obs i perioderne 18/3 til 19/4 samt 31/8 til 18/9. Efterårets obs ligger ret tidligt, normalt kulminerer trækket ultimo september til medio oktober.

DOFBasen:2004


2003:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 341, 22)
Endnu et godt år med 16 forårsobs og 6 efterårsobs.
Første obs 8/3 1 NØ Korshage er ret tidlig, vi har kun 4 år med tidligere ankomst af Bjergvipstjert. Marts gav 8 egentligt trækkende og en enkelt rastende ved Galbuen. I april blev tallene 4 trækkende og 3 rastende langs kysterne.
Efterårsobsene er alle trækobs: 3 fra september, 2 fra oktober og endelig vores hidtil seneste 5/11 1 SV Hovvig (LB).
Med det stadigt mildere klima var det måske en ide, at gøre lidt mere ud af at søge efter overvintrende Bjergvipstjerter. Grønnehave Skov er vel den mest oplagte lokalitet.

DOFBasen:2003


2002:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 330, 11)
Dårligt år med kun 11 fugle, vi skal helt tilbage til 1991 for at finde en lige så lav en årstotal.
I alt 6 forårsfund: 28/3 Nykøbing, 31/3 Plantagen, 2/4 Korshage, 12/4 Korshage, 14/4 Korshage og 11/5 Korshage, alle var enlige trækkende fugle.
Efteråret gav 5 fugle: 25/8 1 Korshage, 15/9 2 Nykøbing og 24/9 1 Korshage alle trækkende og endelig 1 rastende 4/10 Nakke Hage.

DOFBasen:2002


2001:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 304, 26)
Et rigtig godt år, med 13 fugle både forår og efterår.
Normal fordeling af forårstallene, men usædvanligt mange efterårsfund. Faktisk vores næstbedste efterår, kun 1995 med 23 fugle er bedre.

mar apr sep okt
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
0 0 5 7 1 0 0 1 3 7 1 1

De fleste obs er fra Korshage, men også en del fra Hovvig, Nykøbing m.fl.
Største dagstotaler: 31/3 3 og 6/4 3 samt 7/10 6.

DOFBasen:2001


2000:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 288, 16)
Et gennemsnitsår. Alle obs er af enlige trækkende fugle: 11 fra Korshage, 2 fra Nykøbing, 2 fra Hovvig og 1 fra Dybesø. Set i perioden 18/3 - 1/6, største dagstotal 31/3 3. Fordelingen er også helt traditionel med 14 fugle medio marts til medio april, derudover kun: 5/5 1 og 1/6 1 begge Ø Korshage. Ingen efterårsfund.

DOFBasen:2000


1999:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 270, 18)
Et ganske godt år. I alt 14 trækkende i perioden 13/3 - 13/5, kun 2 dage med mere end 1: 29/3 2 og 8/5 2. Et efterårsfund: 14/9 1 KH.
Mest interessant var uden tvivl: 22/3 2 hanner + 1 hun ved bækken i Grønnehave Skov (EVR). Det er anden gang vi har et fund, på denne vores eneste potentielle yngleplads!

DOFBasen:1999


1998:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 258, 12)
Et middelår, 11 enlige trækkende fugle i perioden 22/3 - 16/4, flest ultimo marts, største dag 29/3 4 trækkende.
Et enkelt efterårsfund 3/10 1 SV KH.

DOFBasen:1998


1997:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 243, 15)
Fænologi: (12/2) 19/3 - 21/4 (22/5) og (23/8) - (27/10)
Sjælden trækgæst om foråret, meget sjælden trækgæst om efteråret og tilfældig sommergæst.
Forårstrækket kulminerer ultimo marts til primo april, desuden findes en mindre top medio maj. Efterårstrækket kulminerer ultimo september til primo oktober. I alt 169 fugle er set i forårsperioden, 2 er set i juli måned og 72 i efteråret.
Der har været en bemærkelsesværdig fremgang i antallet af trækkende Bjergvipstjerter indenfor de sidste 4 - 5 år. Se figuren. De to juli-observationer er fra 1994, hvor der 27/7 blev set 1 juv og 29/7 1 han - begge Korshage. Dette kan vel næsten kun tolkes derhen, at arten har ynglet indenfor en ikke alt for stor afstand fra området. Der findes der ud over et fund fra en mulig ynglelokalitet: 26/3 1995 1 rastende ved bækken i Grønnehave Skov.

Største 8/4 1996 9/10 1995 6/4 1996 4/4 1985 7/4 1996
trækdage 7 6 6 4 4

1997: Vi kom lidt ned på jorden igen efter de seneste års rekordtal, 15 fugle set på 12 dage svarer til normaltilstanden før 1994. Periodemæssigt fordelte observationerne sig ret traditionelt: Marts 4, april 3 og maj 4. Fra efteråret: September 3 og oktober 1. Alle fund drejer sig om enlige fugle, de 13 er set trækkende på Korshage og de 2 sidste i Hovvig, heraf 1 rastende 31/3.

DOFBasen:1997


1996:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 206, 37)
Et resultat næsten på linje med sidste års rekordtal. I år dog med en noget anden fordeling mellem forår og efterår:

FEB MAR APR MAJ SEP OKT
1995 1 11 4 0 2 21
1996 0 2 25 3 3 4

Forårsobs fra 23/3 til 22/5. Max dage: 6/4 5, 7/4 4 og 8/4 7, sidstnævnte er ny dagsrekord. Øvrige dage: 1 - 2. Næsten alle set i Korshageområdet.
Efterårsobs fra 6/9 til 18/10, alle enkelte fugle fra Korshage, Hovvig mm.

DOFBasen:1996


1995:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 167, 39)
Tillæg 1993: 20/3 1 han rast Nordstrand.
Tillæg 1994: 15/3 1 hun rast Korshage.
Antallet af Bjergvipstjerter er nærmest eksploderet de sidste par år, se figuren.
Forårets i alt 16 fugle fordeler sig som følger:

23/2 8/3 9/3 12/3 13/3 22/3 23/3 25/3 26/3 29/3 1/4 9/4 15/4 23/4
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Obsen 26/3 var en rastende fugl på en potentiel yngleplads i Grønnehave Skov!
Efterårets 23 fugle:

23/9 24/9 2/10 3/10 4/10 7/10 8/10 9/10 11/10 12/10 16/10
1 1 2 2 1 1 2 6 3 3 1

De 6 fugle 9/10 er ny dagsrekord, alle blev set V-trækkende ved Dybesø/Flyndersø kysten.
Figur nn. Bjergvipstjert. Antal pr år. 1973 - 95.

DOFBasen:1995


Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 1 2 2 15
Total 9 4 1 3 3 20
MaxRst 3 1 1 3
Nobs 6 3 1 3 4 17
Ndag 5 3 1 3 3 15
Fænologi 08·· ··14 28 05·· ··20

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 3 13 6 28
Total 2 1 9 4 1 13 7 37
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 5 2 12 4 1 11 7 42
Ndag 5 2 8 4 1 7 5 32
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ··16 04·· ··10

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 4 1 5 13 1 35
Total 21 4 1 1 8 19 1 55
MaxRst 5 1 3 2 5
Nobs 18 4 1 1 6 13 1 44
Ndag 14 4 1 1 6 6 1 33
Fænologi 08·· ···· ··26 02·· ···· ···· ··06

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 8 2 6 3 28
Total 1 8 8 4 8 5 34
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 1 6 8 3 8 4 30
Ndag 1 6 5 2 7 4 25
Fænologi 28·· ···· ··29 19·· ···· ··16

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 9 5 7 43
Total 26 10 5 7 48
MaxRst 2 1 2
Nobs 18 11 3 6 38
Ndag 9 8 3 6 26
Fænologi 12·· ··16 15·· ··21

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 4 4 2 1 25
Total 15 4 4 2 1 26
MaxRst 1 1
Nobs 12 3 2 2 1 20
Ndag 11 3 2 2 1 19
Fænologi 11·· ··29 26·· ···· ··07

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 2 1 1 7 1 26
Total 20 2 1 1 9 2 35
MaxRst 4 1 2 1 4
Nobs 20 3 1 1 9 2 36
Ndag 11 2 1 1 7 2 24
Fænologi 10·· ···· ··07 30·· ···· ··21

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 8 7 4 39
Total 20 9 9 4 1 43
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 18 8 8 4 1 39
Ndag 13 7 8 4 1 33
Fænologi 07·· ··25 10·· ···· ··24

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 4 2 4 19
Total 14 4 1 3 4 26
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 12 4 1 3 2 22
Ndag 11 4 1 3 2 21
Fænologi 07·· ···· ··06 11·· ··09

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 25 1 3 6 37
Total 1 1 27 1 3 7 40
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 20 1 3 6 32
Ndag 1 1 9 1 3 5 20
Fænologi 26·· ···· ···· ··08 11·· ··10

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 8 3 6 24
Total 1 1 8 8 5 7 30
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 10 5 6 7 30
Ndag 1 1 6 5 5 5 23
Fænologi 13·· ···· ···· ··16 12·· ··24

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 3 1 8 3 1 23
Total 7 4 1 8 3 1 24
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 3 1 6 3 1 21
Ndag 6 3 1 6 3 1 20
Fænologi 08·· ··15 25·· ···· ···· ··11

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 8 4 9 1 39
Total 17 9 2 1 5 10 1 45
MaxRst 1 1 2 1 1 1 2
Nobs 15 9 1 1 5 10 1 42
Ndag 9 7 1 1 5 7 1 31
Fænologi 18·· ··14 27·· ···· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 8 1 1 5 3 37
Total 24 8 1 1 6 3 43
MaxRst 2 1 2
Nobs 22 8 1 1 7 3 42
Ndag 13 5 1 1 6 3 29
Fænologi 04·· ···· ··02 27 07·· ··20

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 3 5 1 24
Total 16 4 7 1 28
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 13 4 6 1 24
Ndag 11 2 3 1 17
Fænologi 09·· ··05 21·· ··23

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 7 7 13 66
Total 40 9 7 15 71
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 27 7 5 13 52
Ndag 15 6 5 5 31
Fænologi 04·· ··29 01·· ··13

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 4 5 3 20
Total 12 4 5 4 25
MaxRst 4 1 4
Nobs 8 3 4 4 19
Ndag 7 3 4 3 17
Fænologi 19·· ··13 16·· ··09

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 2 1 3 27
Total 26 3 1 3 33
MaxRst 2 1 2
Nobs 22 3 1 3 29
Ndag 10 2 1 3 16
Fænologi 19·· ···· ··19 06··17

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 6 1 6 22
Total 9 9 1 7 26
MaxRst 2 1 2
Nobs 8 9 1 6 24
Ndag 7 7 1 5 20
Fænologi 18·· ··19 31·· ··18

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 5 3 2 1 17
Total 8 7 3 2 1 21
MaxRst 1 1 1
Nobs 8 6 3 2 1 20
Ndag 7 4 3 2 1 17
Fænologi 08·· ··13 07·· ···· ··05

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 1 1 3 10
Total 2 3 1 1 3 1 11
MaxRst 1 1
Nobs 2 3 1 1 3 1 11
Ndag 2 3 1 1 2 1 10
Fænologi 28·· ···· ··11 25·· ···· ··04

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 7 4 6 22
Total 5 7 4 8 24
MaxRst 2 2
Nobs 4 6 4 6 20
Ndag 4 4 3 4 15
Fænologi 17·· ··11 16·· ··22

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 3 1 1 13
Total 9 4 1 1 15
MaxRst 1 1 1
Nobs 9 4 1 1 15
Ndag 6 3 1 1 11
Fænologi 18·· ···· ···· ··01art/10190.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 07:43 af lb