Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10200

Lærker - Drosler

Hvid Vipstjert Motacilla alba eu10200

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Hvid Vipstjert

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 26 27
Total 2 67 69
MaxRst 1 16 16
Nobs 3 49 52
Ndag 2 21 23
Fænologi 24·· ··31

2023:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 62 5 4 16 13 4 127
Total 29 90 11 35 37 63 43 6 314
MaxRst 9 14 10 20 15 20 10 3 20
Nobs 29 79 64 75 84 85 58 9 483
Ndag 18 30 29 30 31 30 28 6 202
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2022:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 44 13 4 89
Total 33 129 1 18 133 4 1 319
MaxRst 6 35 6 10 18 35 120 19 1 120
Nobs 44 64 48 77 76 78 60 14 1 462
Ndag 21 28 31 30 30 29 27 11 1 208
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2021:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 37 63 2 34 4 142
Total 2 59 82 5 9 10 14 105 24 310
MaxRst 1 8 16 10 5 18 25 30 11 1 30
Nobs 4 95 139 92 93 69 75 62 17 1 647
Ndag 3 26 30 31 29 30 29 27 8 1 214
Fænologi 24.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..16

2020:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 64 58 6 54 22 6 1 211
Total 69 138 14 6 4 153 77 7 3 1 472
MaxRst 10 40 6 14 20 50 50 11 1 1 50
Nobs 71 97 71 50 56 72 90 21 3 2 533
Ndag 22 30 31 26 28 31 29 10 3 2 212
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba 

Forårstræk: 11/3 - 13/5 i alt 228, flest 6/4 20 – I alt 40 observationsdage.
Efterårstræk: 22/7 - 23/10 i alt 123, flest 24/8 24. - I alt 24 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
4 2 66 4 5 3 2 4 2 4 3 20 13 21 40 2 2

22/8-2020 LB

 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 166 3 4 61 55 6 354
Total 71 305 13 20 15 147 110 25 706
MaxRst 7 66 8 30 28 45 40 19 66
Nobs 62 106 68 61 77 88 70 9 541
Ndag 22 30 29 28 30 31 29 4 203
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..23

2018:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Ankom 13/3 2 Søndervang. Forårstræk 328 med 30 i marts og 279 i april svarer til et normalt år. Igen var rasttallene små – kun op til 12/4 34 R Nørrevang. Flokdannelser fra august op til 1/8 25 R Skansehage og 13/8 50 R Hovvig. Sidste 9/10 1 SV Dybesø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 279 19 1 19 3 351
Total 44 441 170 91 303 712 519 16 2296
MaxRst 4 34 11 7 55 50 46 4 55
Nobs 27 75 56 35 49 47 46 9 344
Ndag 13 28 31 30 31 31 30 7 201
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. ..09

2017:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Ankomst 10/3 2 rast Hovvig. Forårstræk vanligt beskedne 106 og også afdæmpede rasttal som 31/3 40 Hovvig og 29/4 35 Nørrevang. Sidste fugle 22/10 2 rast Skansehage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 44 49 13 1 8 115
Total 216 431 144 108 240 693 224 62 2118
MaxRst 40 35 7 10 20 50 20 5 50
Nobs 86 104 70 51 66 119 64 30 590
Ndag 21 29 30 27 27 31 28 13 206
Fænologi 10.. …. …. …. …. …. …. ..22

2016:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Ankom 9/3 2 rastende Korshage og siden daglig. Forårstræk 10/3 – 9/5 i alt 234. Største flok 29/3 154 rast på nypløjet mark Nørrevang. Der bemærkes et sent pop-up 6/5 med 18 NØ Korshage og 25 rast Korshage - Flyndersø. Småt og løst i efteråret.
En meget sen fugl 3/12 – 7/12 1 rast Rørvig Havn (KES, PEL). Så sen, at det er en lokal fenologirekord.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 88 119 27 4 7 245
Total 328 447 229 176 476 472 364 63 2 2557
MaxRst 154 27 15 10 20 40 30 35 1 154
Nobs 68 85 72 55 73 58 54 15 2 482
Ndag 20 29 30 29 31 31 29 11 2 212
Fænologi 09.. …. …. …. …. …. …. ..19 03..07

2015:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Ankomst 10/3 1 Ø Korshage. Forårstræk 10/3 – 5/5 i alt 310 fordelt marts 58, april 247 og maj 5. Helt normale tal. Fleste 6/4 38 Ø Korshage. I perioden rastflokke op til 29/3 75 Hovvig.
Meldt fra 7 lokaliteter i yngletiden, hvilket jo kun er en moderat del af bestanden.
Efterårstræk 1/8 – 26/10 86, herunder årets sidste 26/10 1 V Flyndersø. Største rasttal var 15/8 40 Hovvig og 1/9 35 Nørrevang.
Den sortryggede race blev ikke noteret i 2015.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 247 5 36 49 1 396
Total 173 389 101 114 238 327 319 12 1673
MaxRst 75 20 9 7 14 40 35 3 75
Nobs 48 80 57 49 51 42 60 8 395
Ndag 18 30 29 28 29 29 29 6 198
Fænologi 10.. …. …. …. …. …. …. ..26

2014:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Ankomst 27/2 – første observation fra februar. Og rundt 30 dage tidligere end sidste år! To fænologi rekorder på to år i hver sin ende. Forårstræk 302, fordelt marts 110 og april 192 med top 2/4 – 4/4, hvor 93 trak. Rastsamlinger især april, således 100 10/4 herunder 40 Nørrevang og 35 Flyndersø og igen 18/4 76 med 40 Nørrevang og 36 Korshage. Efterår havde 15/8 70 rast Hovvig og sidste blev 26/10 1 Flyndersø.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 110 192 3 3 308
Total 2 194 514 84 83 165 671 158 33 1904
MaxRst 2 18 40 5 6 14 70 12 5 70
Nobs 1 65 110 44 35 36 55 46 19 411
Ndag 1 24 30 28 19 22 29 27 12 192
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2013:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Ankomst: 31/3 Korshage 1 NØ. Nærmest et fænologi-chock, da det tangerer seneste ankomst nogensinde 31/3 1976. Med tanke på trækdækningen i 1976 er der givet tale om en egentlig rekord. Fuglen blev da også nærmest modtaget med jubel.
Sjældent det går den vej, men de tidlige trækfugle er fleksible, så Hvid Vip ventede med sit træk til april: Den ene blev fulgt af 201 fugle alle fra april, og fleste sås 15/4 47 Ø Korshage. Samme dag også største rastflok 15/4 87 Nørrevang. Dagen, hvor marts- og midtapriltrækket kolliderede.
Ingen bemærkning til resten af året, forlod halvøen 15/10.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 201 1 203
Total 1 487 80 39 100 136 367 29 1239
MaxRst 90 8 5 13 11 30 8 87
N 1 81 43 21 28 36 54 11 278
Fænologi 31.. …. …. …. …. …. …. ..15

2012:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Normal ankomst: 11/3 1 hørt trækkende Rørvig By.
Ankomstdatoen er ligesom for Gul Vipstjert rykket et par uger frem i løbet af de sidste 40 år. Se nedenstående figur. Den tilfældige variation fra år til år er noget større, hvilket vel hænger sammen med, at martstrækkere generelt er mere afhængige af vejrforholdene.
Fordeling af forårstrækket, i alt 325:

M a r A p r M a j
0 5 43 17 250 20 0 0 0

Største trækdage: 11/4 94, 12/4 31 og 19/4 37, øvrige dage under 20.
Største rasttal fra foråret: 11/4 60 Nørrevang, 15/4 50 Hovvig, 24/4 74 Flyndersø og 10/5 30 Flyndersø.
Største rasttal fra efteråret: 27/7 12 Flyndersø, 10/8 15 Nykøbing, 6/9 15 Nørrevang, 18/9 15 Flyndersø, 29/9 19 Skansehage og 1/10 26 Søndervang.
Sidste obs: 28/10 1 rast Rørvig By.


DOFBasen:2012


2011:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Normal ankomst: 12/3 med 4 forskellige obs af enkeltfugle.
Generelt kun små rast- og træktal fra marts, med 31/3 21 rast Nørrevang som det eneste større tal.
Fordeling af forårstrækket, i alt 282.

M a r A p r M a j
0 9 57 115 48 48 5 0 0

- hvilket ser helt normalt ud.
Største trækdage: 2/4 29, 3/4 41, 17/4 20 og 23/4 26. Øvrige dage under 20.
Største rasttal: 3/4 32 og 16/4 33 begge Korshage.
Spredte obs fra sommerperioden, med et enkelt bemærkelsesværdigt stort tal: 19/7 35 rast Nørrevang.
Igen i år mange efterårsobs. Største rasttal: 8/9 22 Nørrevang og 26/9 32 Dybesø/Flyndersø-området.
Regulært trækkende: 30/9 16 SV Hovvig og 1/10 23 SV Flyndersø.
Sidste obs: 5/11 1 rast Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Ret sen ankomst: 16/3 2 trækkende Korshage. Alligevel blev det til rekord mange marts observationer, med 25/3 64 trækkende som største dag. Også pæne dagstotaler primo og medio april.
Fordeling af forårstrækket, i alt 346.

M a r A p r M a j
0 16 186 110 31 3 0 0 0

Største rasttal: 2/4 40 Nørrevang, 25/4 47 Korshage og 3/5 20 Korshage. Det må vel tolkes sådan, at der faktisk har været en hel del trækkende også ultimo april og primo maj.
Største tal fra sommeren: 26/5 11 fouragerende Flyndersø, 6/6 10 rast Korshage og 31/7 12 rast Hovvig.
Igen i år var der rekord mange efterårsobs, i alt 476 mod sidste års rekord på 381. Der er primært tale om rastobs. Største tal pr. måned: 15/8 35 Flyndersø, 7/9 56 Flyndersø og 41 Nørrevang samt 1/10 9 Flyndersø.
Sidste obs: 15/10 1 Ø + 1 rast Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Tidlig ankomst: 4/3 1 trækkende Korshage.
Ganske mange, men forholdsvis små rast- og træktal i marts måned, max 26/3 24 rast Søndervang og 28/3 11 Ø Korshage.
Lidt større træktal i april, max 12/4 50 Korshage. Et enkelt meget stort rasttal skiller sig ud: 16/4 160 Nørrevang (CG m.fl.), fouragerende på en nysået mark. En søgning i RFbasens samlede materiale giver kun to rastobservationer med større antal: 13/4-1985 170 Hovvig og 16/4-1986 235 Nykøbing, derudover er der flere andre meget store rasttal (og træktal) medio april. Der er ingen tvivl om, at dette er perioden man skal være aktiv, hvis man vil se store flokke af Hvide Vipstjerter.
Der er rapporteret usædvanligt mange efterårsobs, jævnt fordelt over perioden medio august til primo oktober. Kun få egentlige trækobs, men mange rastobs med 8/9 52 Korshage og 24/9 28 Nørrevang som de største.
Sidste obs: 15/11 1 rast Rørvig.

DOFBasen:2009


2008:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Vinterobs: 24/1 1 NNØ Rørvig Friskole (CG) - det har vi godt nok aldrig prøvet før! Til sammenligning er i alt 16 obs af Hvid Vipstjert i DOFbasen fra perioden 1/12-2007 til 31/1-2008 i hele Danmark.
Relativt tidlig ankomst: 6/3 1 rast Hovvig. Ret fåtallig i det meste af marts - de fleste dage under 10 trækkende/rastende. En enkelt dag skiller sig ud med store rasttal: 31/3 40 Korshage og 54 Galbuen (begge AF). Ingen større træktal fra april og maj, største rasttal: 21/4 40 ved Dybesø og 3/5 20 Korshage.
Meget sparsomme meldinger fra sommerperioden. Bl.a. kan nævnes: 15/7 2 ungfugle Korshage.
Største rasttal fra efteråret: 9/8 30, 18/9 36 og 1/10 45 alle Hovvig.
Sidste obs: 12/10 6 rast Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Normal ankomst: 10/3 3 Korshage og 1 Annebergparken. Usædvanligt mange martsfund. Ultimo marts dagstotaler på 10 - 15 trækkende, derefter en periode med noget færre fugle indtil medio april hvor største dag blev 15/4 med 25 rastende på Korshage om morgenen.
Spredte meldinger fra yngleperioden, bl.a. 20/6 7 rastende Korshage, heraf 2 juv.
Ultimo juli mange rastende i Korshage-området, maks. 28/7 30.
Ikke mange egentlige træktal fra efteråret, men pænt mange obs af rastende fugle, største tal: 1/8 19 Flyndersø, 19/8 10 Korshage, 2/9 11 Korshage, 9/10 4 Søndervang og endelig et meget sent fund: 17/11 1 1k rast Rørvig Bugt (JS). Denne dato rykker ind på 2. pladsen i rækken af sene efterårsobs, rekorden er stadig 24/11-2004.

DOFBasen:2007


2006:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Sen ankomst 21/3 1 rast Hovvig. Der er indrapporteret usædvanligt mange Hvide Vipstjerte i år, i alt 861, hvorimod gennemsnittet for de sidste 10 år kun er 473. Langt hovedparten fra april måned, største dage: 8/4 125 rast Hovvig og 21 trækkende Korshage, 9/4 75 rast Hovvig, 13/4 75 rast Hovvig og 18 trækkende Korshage, 22/4 162 trækkende Korshage og op til 95 rastende i Korshage/Nørrevangs-området.
Almindelig ynglefugl på alle egnede lokaliteter, men eneste konkrete indrapporterede ynglefund: 28/7 1 ad + 6 juv Hovvig.
Sidste efterårsobs: 17/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Normal ankomst 13/3 1 Ø Korshage. Forholdsvis mange tidligt trækkende i marts måned: 22/3 20, 24/3 15, 25/3 19, 26/3 12 og 29/3 45 alle Korshage. I den normale kulminationsperiode medio april blev største trækdag 17/4 22 Korshage, mens 19/4 gav 70 rastende Nørrevang.
Ynglefuglene har ikke givet anledning til nogen særlige bemærkninger.
Sidste efterårsobs: 13/11 1 V Korshage. Det blev dermed tredje år i træk med meget sene Hvide Vipstjerter: 11/11-2003, 24/11-2004 (den absolut seneste) og altså 13/11-2005. Det er snart på tide, at vi får en rigtig vinterobs.

DOFBasen:2005


2004:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Normal ankomst 14/3 1 Ø Korshage. Forårstrækket kulminerede i den normale periode ultimo marts til medio april, men foråret gav generelt kun små tal. Største trækdag: 18/4 27 og største rasttal: 10/4 20 Korshage.
En del rasttal fra efteråret, de største blev: 21/8 25, 26/8 25 og 4/9 20 alle Korshage, samt 28/8 25 Skansehage.
Mest bemærkelsesværdig er årets sidste obs: 24/11 1 rast Hovvig (AF, PG), dermed rykkes denne fænologidato hele 12 dage i forhold til den tidligere rekord 12/11-1995.

DOFBasen:2004


2003:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Normal ankomst: 10/3 1 Korshage, derefter forårstræk frem til ultimo april.
En enkelt trækdag må fremhæves specielt: 20/4 375 optalt på Korshage i tidsrummet 04:50 - 15:15 (LB, EVR, TS). Trækintensiteten nåede her op på ca. 65 pr. time om morgenen. Dagstotalen er så vidt vides ny RF-rekord for Hvid Vipstjert.
Største rastdage i foråret: 14/4 26 og 15/4 86 begge Nørrevang.
Ingen større træktal fra efteråret.
Største rasttal: 9/8 40 Skansehage og 24/8 20 Korshage, øvrige tal under 10.
Årets sidste blev 11/11 1 rast Skansehage, hvilket er meget tæt på fænologirekorden: 12/11 1995.

DOFBasen:2003


2002:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Vi starter med en lille kuriositet: I 2001 blev der indrapporteret 67 obs af i alt 488 Hvide Vipstjerter - og begge tal blev eksakt de samme i 2002.
Ankomstdatoen 2002 var derimod ikke traditionel, der var faktisk tale om en ny fænologirekord: 2/3 1 rst Plantagekysten (PEL), samme fugl også set 3/3.
Største rasttal: 21/3 20 Hovvig, 22/3 16 Hovvig, 2/4 20 Nørrevang og 19/4 45 Nørrevang.
Trækket kulminerede som sædvanligt primo/medio april, men der er ikke indrapporteret nogen større tal - max blev 8/4 22 Korshage.
Flere store rastal fra efteråret: 18/8 45 Korshage, 21/9 52 Nørrevang og 25/9 50 Rørvig Havn. Sidste obs: 5/10 1 rst Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Normal ankomst 11/3 1 han rst Flyndersø. Trækket kom dog først rigtig i gang ultimo marts: 30/3 19 og 31/3 35 og fortsatte indtil primo maj. Ingen helt store trækdage er indrapporteret, april måned igennem lå dagstotalerne på under 50, dog med en enkelt stor rastdag: 3/4 150 Flyndersø.
Ynglefuglene har kun givet anledning til et par enkelte notater fra Nykøbing.
Efterårstræk er registreret i perioden: 23/9 - 15/10. Alle dage under 10.

DOFBasen:2001


2000:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Et ganske normalt år. Ankomst 10/3 1 V Nørrevang. Trækkende fugle indtil ultimo april, med de største dagstotaler primo april: 3/4 28, 4/4 33 og 9/4 25.
Ynglefuglene giver ikke anledning til nogen bemærkninger.
Fra efteråret: Rasttal på 20 - 30 i Dybesø/Korshage området i perioden 18/8 - 10/9. Derefter spredte obs af 1- 5 fugle indtil 15/10 1 SV Nykøbing, som blev årets sidste.

DOFBasen:2000


1999:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Normal ankomst 13/3 1 Ø KH. Derefter forårstræk i perioden indtil 26/4, største dage: 31/3 70 og 1/4 29. Største rasttal: 17/4 40 rst Nørrevang.
Ynglefuglene har ikke givet anledning til nogen bemærkninger.
Efterårstræk i perioden 19/9 - 13/10, max 26/9 11. Sidste obs: 24/10 1 rst KH.

DOFBasen:1999


1998:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Normal ankomst 15/3 1 rst HV. Trækkende fugle registreret mellem 18/3 og 2/5, største dage: 11/4 35 ved Plantagen og 21/4 35 KH. Ud fra 10 minutters og kvarterstællinger er der nået pænt høje trækintensiteter, max 13/4 kl. 05:35 66 pr time.
Efterårstrækket afspejles i en del rastobs fra Korshage og Nørrevang, månedsmax: 8/8 20, 24/9 11 og 10/10 3. Sidste obs 23/10 1 rst KH.

DOFBasen:1998


1997:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Fænologi: (4/3) 16/3 - 16/10 (12/11)
Almindelig yngletrækfugl og almindelig trækgæst for- og efterår.
Arten yngler på næsten alle egnede lokaliteter i kommunen. Ud fra vores ynglefugleoptællinger er bestanden beregnet til 100 - 175 par.
Forårstrækket starter primo marts og kulminerer primo - medio april. Hvid Vipstjert trækker normalt enkeltvis eller i små flokke, og da trækket kan foregå hele dagen igennem, er det vanskeligt at opgøre det reelle antal trækkende fugle. Trækintensiteten ligger på gode dage på omkring 50 - 60 pr time.

Største 1/5-1974 30/4-1974 17/4-1986 8/4-1979 2/5-1974
trækdage 256 215 200 150 124

Efterårstrækket starter ultimo august og kulminerer primo oktober. Dagstotalerne ligger typisk på under 20, og højeste notering er 8/10 1995 42.

1997: Tidlig ankomst: 7/3 4 Ø Korshage. Det ser ud til at have været et meget dårligt år for arten, de største træk- og rastdage blev: 10/4 11 Ø Korshage og 25/4 15 rast Hovvig. Spredte meldinger fra yngletiden. Fra efteråret: 16/8 25 rast Korshage er et meget stort antal så tidligt på træksæsonen. Det har sandsynligvis drejet sig om lokale fugle med afkom. Sidste observation: 17/10 1 rast Nykøbing.

DOFBasen:1997


1996:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Ret sen ankomst 20/3 1 Ø Korshage. Hovedparten af trækket foregik i perioden 1/4 til 18/4. Se figuren 11 hullet 9/4 til 13/4 skyldes manglende trækoptællinger, dog er der 13/4 set 15 rast Langesømose. Efter 18/4 er der kun registreret få trækkende, derimod en del rastende, bl.a. 23/4 22 Nørrevang.
Arten er registreret ynglende i følgende områder: Nykøbing, Hovvig og Korshage.
Fra efteråret flere store rasttal: 27/8 40 Korshage, 36 Skansehage og 77 Hovvig. Sidste obs 18/10 1 trk Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Normal ankomst, 10/3 1 hørt Nørrevang. Derefter registreret trækkende indtil 2/5, med dagstotaler på 1 - 25, 22/4 dog hele 100 Ø.
Arten yngler på egnede lokaliteter i området.
Efterårets største rasttal: 13/8 25 Skansehage, 16/9 20 Hovvig + 4 Korshage.
Sidste obs 12/11 1 V Dybesø, det er faktisk også vores hidtil seneste Hvide Vipstjert.

DOFBasen:1995


Hvid Vipstjert  Motacilla alba  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 44 13 4 89
Total 34 115 1 5 8 35 141 4 1 344
MaxRst 7 35 6 10 18 35 120 19 1 120
Nobs 51 76 55 80 78 79 60 14 1 494
Ndag 21 29 31 30 30 29 27 11 1 209
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 37 63 2 34 4 142
Total 2 63 91 13 10 4 14 105 24 326
MaxRst 1 8 16 10 5 18 25 30 11 1 30
Nobs 4 96 139 93 95 69 75 62 17 1 651
Ndag 3 26 30 31 29 30 29 27 8 1 214
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 64 58 6 54 22 6 1 211
Total 69 155 14 21 4 163 77 9 3 1 516
MaxRst 10 40 6 14 20 50 50 11 1 1 50
Nobs 72 98 71 51 56 72 90 21 3 2 536
Ndag 22 30 31 26 28 31 29 10 3 2 212
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 166 3 4 61 55 6 354
Total 71 280 11 46 7 141 133 25 714
MaxRst 7 66 8 30 28 45 40 19 66
Nobs 62 107 71 61 77 89 70 9 546
Ndag 22 30 29 28 30 31 29 4 203
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 255 19 1 17 3 319
Total 28 333 32 5 59 83 63 4 607
MaxRst 4 34 11 7 55 50 46 4 55
Nobs 32 106 83 48 73 71 62 9 484
Ndag 14 28 31 30 31 31 30 7 202
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 49 13 1 8 109
Total 94 125 28 7 1 123 24 8 410
MaxRst 40 35 7 10 20 50 20 5 50
Nobs 57 77 61 41 51 74 49 21 431
Ndag 21 29 30 27 27 31 28 13 206
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 68 111 27 4 7 217
Total 236 116 42 4 28 69 50 37 1 583
MaxRst 154 27 15 10 20 40 30 35 1 154
Nobs 69 88 73 55 72 60 54 15 2 488
Ndag 20 29 30 29 31 31 29 11 2 212
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19 03··07

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 47 232 5 36 42 1 363
Total 141 248 16 18 13 70 106 4 616
MaxRst 75 20 9 7 14 40 35 3 75
Nobs 43 70 57 49 54 43 60 8 384
Ndag 18 30 29 28 29 29 29 6 198
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 100 171 3 3 277
Total 108 300 5 6 9 97 18 4 547
MaxRst 2 18 40 5 10 14 70 12 5 70
Nobs 1 57 99 49 39 36 54 46 19 400
Ndag 1 24 30 28 20 22 29 27 12 193
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 174 1 176
Total 1 325 4 1 2 25 57 415
MaxRst 87 8 5 13 11 30 8 87
Nobs 1 81 44 21 28 36 54 12 277
Ndag 1 29 29 17 19 20 29 9 153
Fænologi 31·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 243 17 9 310
Total 44 442 3 12 9 19 78 39 646
MaxRst 8 74 30 6 12 15 19 26 74
Nobs 25 67 44 28 8 22 40 14 248
Ndag 16 29 28 22 7 18 26 10 156
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 172 5 40 33 300
Total 78 264 8 16 50 6 107 34 563
MaxRst 21 33 10 12 35 15 32 5 1 35
Nobs 42 70 33 12 8 20 39 15 2 241
Ndag 17 30 26 10 5 15 26 10 2 141
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 198 143 2 22 14 379
Total 201 282 2 3 125 16 629
MaxRst 16 47 20 10 12 35 56 9 56
Nobs 106 99 36 15 4 14 31 24 329
Ndag 16 24 27 10 3 12 18 13 123
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 197 6 2 244
Total 74 399 4 16 3 112 13 621
MaxRst 24 161 7 8 15 15 52 10 1 161
Nobs 44 41 16 7 9 12 38 12 1 180
Ndag 18 22 16 5 7 9 20 9 1 107
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 51 85 8 3 148
Total 1 158 151 10 15 45 380
MaxRst 54 40 20 4 4 30 42 45 54
Nobs 1 39 52 26 1 3 6 16 7 151
Ndag 1 15 23 23 1 2 5 11 6 87
Fænologi 24 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 139 87 10 2 2 240
Total 157 94 10 45 19 8 11 1 345
MaxRst 13 25 16 7 30 19 11 4 1 30
Nobs 86 52 17 4 8 6 8 14 1 196
Ndag 18 22 17 4 4 4 6 7 1 83
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 328 13 372
Total 34 562 8 30 14 648
MaxRst 6 125 1 8 30 5 3 125
Nobs 15 40 1 4 4 11 4 79
Ndag 7 22 1 3 4 7 4 48
Fænologi 21·· ··30 13·· ···· ···· ···· ··17

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 146 53 2 1 1 203
Total 150 170 5 2 25 20 10 1 383
MaxRst 2 70 4 2 25 20 5 70
Nobs 33 26 9 2 1 1 8 1 81
Ndag 13 16 7 2 1 1 5 1 46
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··26 07·· ··13

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 89 1 4 1 132
Total 59 111 2 60 5 1 1 239
MaxRst 20 20 4 25 20 2 1 25
Nobs 29 23 4 4 7 3 1 71
Ndag 15 14 3 4 5 3 1 45
Fænologi 14·· ···· ··13 20·· ···· ···· ··24

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 44 353 6 21 424
Total 55 540 68 21 1 1 686
MaxRst 15 87 40 8 1 1 87
Nobs 27 18 4 14 4 2 69
Ndag 14 14 4 12 3 2 49
Fænologi 10·· ··22 02·· ···· ···· ··13

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 94 19 138
Total 47 164 1 45 121 2 380
MaxRst 20 45 2 2 1 45 52 2 52
Nobs 32 26 2 1 1 1 6 2 71
Ndag 19 17 2 1 1 1 5 2 48
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 176 6 6 3 228
Total 39 362 14 1 13 10 439
MaxRst 3 150 7 1 1 4 6 150
Nobs 19 26 5 1 1 8 9 69
Ndag 7 22 4 1 1 5 5 45
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ··18 23·· ··15

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 54 154 4 212
Total 67 222 80 9 378
MaxRst 8 64 2 30 20 4 64
Nobs 41 40 1 7 4 9 102
Ndag 15 16 1 5 4 8 49
Fænologi 10·· ···· ··13 03·· ···· ··15art/10200.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 07:27 af lb