Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12010

Lærker - Drosler

Vindrossel Turdus iliacus eu12010

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Ret almindelig Sommer: - Efterår: Ret almindelig

Fotos


Vindrossel

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Vindrossel  Turdus iliacus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 39 222 4 268
Total 29 1 16 121 2 296 6 471
MaxRst 15 1 13 75 2 33 7 75
Nobs 4 1 5 15 1 15 8 49
Ndag 4 1 5 11 1 12 5 39
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··08 03·· ··11

2022:  Vindrossel  Turdus iliacus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 63 274 22 24 383
Total 423 274 1 222 24 944
MaxRst 30 60 360 130 1 3 200 15 25 360
Nobs 22 11 10 30 1 2 29 8 15 128
Ndag 16 9 10 16 1 2 14 7 12 87
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··16 11·· ···· ···· ··31

2021:  Vindrossel  Turdus iliacus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 434 5 4 19 1 464
Total 35 30 152 434 5 54 19 41 770
MaxRst 35 30 150 30 7 50 20 40 150
Nobs 9 7 12 26 6 11 11 24 106
Ndag 8 6 8 14 2 9 11 17 75
Fænologi 01.. …. …. …. ..02 07.. …. ..29

2020:  Vindrossel  Turdus iliacus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 11 55 30 102
Total 60 6 11 285 30 5 397
MaxRst 60 30 30 15 1 230 8 5 230
Nobs 24 11 13 14 1 10 13 11 97
Ndag 19 9 12 9 1 10 11 8 79
Fænologi 01.. …. …. …. ..09 06.. …. ..22

2019:  Vindrossel  Turdus iliacus  

Forårstræk: 5/4 - 24/4 i alt 1109, flest 7/4 801 – I alt 11 observationsdage.
Efterårstræk: 23/9 - 13/11 i alt 787, flest 30/10 435. - I alt 11 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1109 1 449 337 1896
Total 8 3 1 1330 1 788 582 112 2825
MaxRst 2 1 3 60 240 120 25 240
Nobs 5 4 2 52 1 14 48 17 143
Ndag 5 4 2 23 1 8 24 14 81
Fænologi 05.. …. …. ..30 23.. …. …. ..31

2018:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Fortsat stilfærdig cyklus på Rørvighalvøen. Træk de to halvår 18 og 13 var jo minimalt. Årevis siden der sidst er set et lidt større træk, der jo typisk er et nattræk forlænget ind i dagtimer. Rasttallene var højst 21/2 26 Langesø Mose og 23/3 35 Langesø Mose som subsyngende forårsflok. Sidste 23/4 og tilbage 26/9. I december småflokke op til 3/12 12 Nakke Nord og igen 24/12 12 Rørvig By.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 16 11 2 31
Total 16 91 69 78 2 31 17 64 368
MaxRst 7 26 35 15 2 7 5 12 35
Nobs 10 14 18 20 1 11 8 16 98
Ndag 10 13 16 13 1 9 8 16 86
Fænologi 01.. …. …. ..23 26.. …. …. ..30

2017:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Faktisk væk fra dagtrækket i foråret (2!). 85 på træk efterår. De to største flokke var fra vintrene 9/1 35 og 19/12 65 Rørvig. Må være gået hen over i nattens mørke.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 83 2 87
Total 97 34 74 9 126 23 132 495
MaxRst 35 15 14 2 20 8 65 65
Nobs 13 5 19 7 15 8 18 85
Ndag 7 5 16 6 10 5 13 62
Fænologi 03.. …. …. ..29 05.. …. ..29

2016:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Mindre antal vinterfugle – nok omkring 25 i alt rundt omkring. Første tegn på at fuglene rykkede op 20/3 20 i subsang Nykøbing. Forårstræk 27/3 – 13/4 + efternøler 30/4 i alt 84 fugle. Småt – store vindrosseltræk kræver specielle vejrforhold.
Ingen fugle 1/5 – 6/10, første retur 7/10 1 Dybesø. Årets største flok 6/11 90 Langesø Mose. I december vanlige få – omkring 20.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 67 13 9 106
Total 39 9 61 103 114 248 54 628
MaxRst 10 5 20 20 25 90 10 90
Nobs 15 3 9 8 18 27 19 99
Ndag 13 3 7 8 14 19 18 82
Fænologi 03.. …. …. ..30 07.. …. ..30

2015:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Vinter kun 4 i januar – februar. Forårstræk: I alt 200 er uhyre småt. Fordelt marts 176 og april 24 - især i denne måned udeblev trækket helt. Ikke over 30 i en rastflok (20/3 og 9/4 Korshage samt 25/4 Nørrevang). Sidste 26/4 10 Korshage. Dukkede op igen 4/10 1 Langesømosen og 2 Hovvig. Med 0 på træk og 24/10 20 Korshage som højeste rasttal også et sølle efterår.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 176 24 200
Total 2 2 250 161 50 21 4 490
MaxRst 2 1 30 30 20 5 4 30
Nobs 1 2 17 16 12 9 1 58
Ndag 1 2 13 11 9 8 1 45
Fænologi 13.. …. …. ..26 04.. …. ..30

2014:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Vinterfugle især 1/2 14 Rørvig og 3/3 15 Nørrevang.
Hele det synlige forårstræk var i april – i alt 3472 Ø og helt domineret af den store drosseldag 3/4 3390 Ø. Mange flokke med største flok på 600. Væk efter 17/4, dukkede op igen 11/10 til et lille efterår.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3472 1 3473
Total 5 21 23 3498 30 17 7 3601
MaxRst 3 14 15 10 3 5 5 15
Nobs 3 4 7 48 18 10 3 93
Ndag 3 4 6 10 13 10 2 48
Fænologi 04.. …. …. ..17 11.. …. ..02

2013:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Årssum = 508, med 372 i drosselmåneden april. Der trak 227 alle i april og stort set alle på massetrækdagen 15/4 214 Ø Korshage. Fra vinter 18/2 25 Hovvig, største forårsrast 15/4 45 Korshage og 17/4 90 Rørvig By. Væk 7/5 – 11/10, derefter retur til et meget lille efterår.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 227 8 235
Total 12 33 6 372 2 62 11 10 508
MaxRst 4 25 2 90 1 12 3 5 90
N 5 4 4 10 2 15 7 5 52
Fænologi 04.. …. …. …. ..06 12.. …. ..29

2012:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Ganske mange vinterfund fra starten af året. I alt 344 fugle i januar, med største flok 31/1 110 overflyvende Rørvig By. Fra februar i alt 347 med 5/2 120 rastende Nykøbing som største flok. Sidste større vinterflok 20/2 20 rast Korshage.
Kun ganske få obs fra marts.
Trækket startede medio april. I alt 102 trækkende, med største dage: 11/4 14 og 20/4 81.
Sidste forårsobs: 26/4 2 rast Korshage.
Første efterårsobs: 6/10 1 hørt trækkende Rørvig By.
Derefter spredte obs året ud, med største tal ultimo oktober: 21/10 98 overflyvende Hovvig, 26/10 100 rast Søndervang og 30/10 120 trækkende Hovvig.

DOFBasen:2012


2011:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Usædvanligt få fund i første halvår. Største forårsflok: 10/4 16 fouragerende Slettermosegård. Sidste forårsobs: 20/4 12 rast Korshage.
Til gengæld rigtig mange efterårsfugle. Første efterårsobs: 28/9 1 trækkende Hovvig. En del mindre flokke (under 20) primo oktober.
Et enkelt flot træktal: 25/10 720 trækkende Hovvig (på 4 timer).
Derefter flere mindre rastende flokke, bl.a.: 31/10 42 overflyvende Vesterlyng og 8/11 20 rast Dybesø.
Året sluttede med et par overvintrende: 27/12 1 Nakke Lyng og 31/12 2 rast Plantage Kysten.

DOFBasen:2011


2010:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Allerede i november/december 2009 var der usædvanligt mange Vindrosler. Invasionen fortsatte i januar 2010 med mange observationer af flokke på 12 - 40 fugle. Et enkelt tal skiller sig ud: 24/1 1400 rast Nykøbing (AF), som et bedste bud på en total for hele byen. Derefter er hele flokken åbenbart trukket videre. Kun en enkelt observation fra februar: 4/2 4 rast Rørvig Havn. Heller ikke marts/april gav nogen særlig store tal: 8/4 40 tf Korshage, 14/4 12 overflyvende Nakke Nord og 21/4 16 rast Nørrevang er de eneste tal over 10.
Sidste forårsobs: 17/5 1 rast Korshage.
Første efterårsobs: 3/10 2 trækkende Hovvig.
En enkelt stor flok: 1/11 100 overflyvende Korshage (AF), i øvrigt kun få obs af småflokke på under 10 fugle.
Sidste obs: 7/12 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Kun få obs fra januar/februar: 2/1 2 V Rørvig og det eneste større tal: 1/2 14 NV Nørrevang.
Forårstrækket startede med et par gode tal primo marts: 4/3 60 rast Nørrevang og 5/3 40 Ø Korshage. Generelt dog ikke de store forårstal, største dage blev: 15/3 90 rast Korshage og 8/4 60 Ø Hovvig.
Sidste forårsobs: 17/4 2 rast Korshage.
Første efterårsobs: 5/10 16 SV Hovvig. Oktober gav flere gode træktal: 19/10 415, 21/10 56 og 23/10 255 alle Hovvig.
Der er indrapporteret usædvanligt mange rast-obs fra november og specielt december, største tal: 27/11 20 Hovvig, 6/12 40 Korshage, 7/12 20 Hovvig, 12/12 30 Korshage, 21/12 28 Hovvig, 28/12 20 Nakke By og 30/12 40 Nakke Lyng. Derudover en række obs på under 20 fugle pr flok, i alt 281 fugle fordelt på 19 fund i november/december.

DOFBasen:2009


2008:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Betydeligt færre obs end sidste år.
Kun et enkelt januar-fund: 10/1 1 hørt Rørvig By.
I perioden 16/2 til 27/3: 1 syngende Rørvig By.
Største forårsrasttal: 20/3 18 rast Rørvig By, 28/3 100 rast Korshage og 24/4 120 trækforsøgende Korshage, sidstnævnte blev også sidste forårsobs.
Første efterårsobs: 26/9 1 hørt Rørvig By.
Største tal fra efteråret: 7/10 220 rast Korshage, 23/10 600 trækkende Hovvig, 4/11 96 rast Korshage og 3/12 30 overflyvende Nykøbing Lyng. Derefter endnu to decemberobs: 7/12 2 SV Rørvig Bugt og 30/12 1 rast Nykøbing.

DOFBasen:2008


2007:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Der er indrapporteret rekordmange Vindrossel-observationer.
Først nogle få vinterflokke: 24/1 6 Hovvig, 9/2 12 Hovvig og 14/2 30 Korshage.
Forårstræk 22/2 - 15/4, med fordelingen:

Feb Mar Apr
pri med ult pri med ult pri med ult
0 0 4 20 0 2890 40 43 0

I samme periode flere store rastende flokke, maks. 8/3 160 Hovvig og 29/3 400 Korshage.
Ultimo marts var træktotalerne: 25/3 118, 26/3 1576 (LB), 27/3 90, 28/3 191, 29/3 791 (JHC), 30/3 79 og 31/3 45.
Sidste forårsobs: 4/5 1 syngende Korshage.
Efterårsobs 2/10 - 17/11, med langt hovedparten ultimo oktober, største tal: 21/10 86 Hovvig og 22/10 310 Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Meget få obs, alle nævnes:
28/3 9 trækkende, 2/4 18 tf og 2 rast, 24/4 1 trækkende og 27/4 2 rast alle Korshage.
Fra efteråret: 9/10 180 SV Hovvig og 16/11 25 rast Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Vindrossel  Turdus iliacus  
To vinterflokke fra 1. halvår: 29/1 15 Rørvig By og 6/2 40 Nykøbing Lyng.
Forårstræk 24/3 - 14/5 med et par store rastende flokke: 1/4 50 Nørrevang og 15/4 250 Korshage/Nørrevang.
Kun få rasttal fra efteråret, største flokke: 15/10 30 Nakke Skov og 28/10 15 Korshage.
To decemberfund: 25/12 1 Nykøbing Havn og 31/12 1 Ringholm.

DOFBasen:2005


2004:  Vindrossel  Turdus iliacus  
To fund fra januar/februar: 24/1 1 rast ved Dybesø og 8/2 1 hørt Nykøbing.
Forårstræk 21/3 - 1/5, med fordelingen:

Mar Apr Maj
pri med ult pri med ult pri med ult
0 0 365 36 620 0 1 0 0

Muligt ynglefund: 2/6 1 syngende ved kolonien Nørrevang (EVR).
Efterårsobs 10/10 - 5/12. Flere store flokke er indrapporteret: 12/10 100 Dybesø, 20/10 600 sv Hovvig, 28/10 to flokke 170 + 35 Hovvig og 2/11 600 Hovvig, derudover flere mindre flokke. Sidste obs: 5/12 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Vindrossel  Turdus iliacus  
To januarfund: 25/1 2 Langesømosen og 31/1 1 Rørvig.
Foråret gav usædvanligt mange rastende Vindrosler. Vi lagde hårdt ud den 29/3 med 150 Slettermosegård, næste større flokke 14/4 210 Nørrevang, 16/4 200 Korshage (måske de samme) og så 17/4 1400 rastende på Korshage og 100 på Slettermosegård. Den tidligere rekord var 26/4 1997 350 rastende Korshage samt Skansehage.
De mange rastende gav også et par dage med pæne træktal på Korshage: 15/4 366 og 16/4 460, trækintensiteten var her på ca. 40 pr. time.
Kun to efterårsobs: 4/10 1 rast Korshage og 19/10 1 rast Flyndersø.

DOFBasen:2003


2002:  Vindrossel  Turdus iliacus  
En enkelt januarobs: 8/1 2 rst Hovvig.
Forårstræk i perioden 19/3 - 25/4, største tal: 24/3 45 tf, 4/4 34 Ø, 9/4 32 Ø, 19/4 700 Ø, 22/4 100 rst og 25/4 25 Ø, alle fra Korshage/Nørrevang-området.
Syngende fugle: 19/3 1 Korshage og 1/4 2 Nykøbing.
Efteråret er hurtig overstået: 28/9 2 og 11/10 1 begge rastende Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Kun få obs fra januar - marts: 6/1 2 Nykøbing, 24/1 12 Rørvig, 3/2 1 Vangen, 7/2 1 Nykøbing og 15/3 7 Nykøbing. Primo april kom der lidt mere gang i det: 1/4 10 rst Korshage, 3/4 25 rst Nykøbing og 45 rst Brentebjerg samt 20 Ø Korshage, 7/4 35 rst Korshage og endelig 8/4 50 rst Nykøbing. Ingen andre dage over 10.
Muligt ynglefund: 31/5 2 rst Langesømosen, den ene en syngende han med skadet vinge.
En del efterårsfund i perioden 29/9 - 25/10. Største tal: 15/10 29 indtrækkende på 1 time 20 min, 19/10 30 rst og 25/10 10 rst, alle Korshage.
Fra December: 8/12 2 Nykøbing.

DOFBasen:2001


2000:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Kun en obs fra januar/februar: 20/2 1 Hovvig.
Talmæssigt ser året meget godt ud, men ser man nærmere på de indsendte obs, viser det sig at 80% af alle årets Vindrosler er registreret på blot en dag, se nedenfor.
Forårstrækket koncentreret i perioden ultimo marts - primo april. Max 30/3 1349 Korshage. Dermed kommer denne dato ind på andenpladsen på listen over største trækdage. Absolut største dag er stadig 24/4-1973 med 1830 registrerede og en vurderet total på 10 - 11000.
Sidste forårobs 16/5 1 syng Korshage og første efterårsobs 12/10 1 Nykøbing. Derefter observeret året ud, men ingen store flokke. Max blev 25/12 25 rst Hovvig/Ringholm.

DOFBasen:2000


1999:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Et par januarobs: 1/1 1 og 20/1 1 begge Nykøbing.
Forårstræk i perioden 26/3 - 8/5, største tal: 2/4 21 KH og 17/4 40 KH.
Første efterårsfugl: 2/10 1 SV Dybesø, derefter set indtil 24/10 80 rst HV, hvilket samtidig er største tal fra efteråret. Herefter kun en yderligerer obs: 3/12 1 KH.
Alt i alt et sløvt år med få og små tal.

DOFBasen:1999


1998:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Et dårligt år for denne art. En enkelt vinterobs: 7/2 1 rst HV. Forårstræk 18/3 - 21/4, største egentlige træktal: 30/3 25 Ø Myntestien, men 21/4 100 rst KH bliver største tal fra denne periode.
Ingen sommerobs. Første efterårsobs 4/9 1 syngende KH. Største efterårstal 110 rst Nørrevang. Kun en decemberobs: 15/12 1 rst Skærby Plantage.

DOFBasen:1998


1997:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Fænologi: 26/9 - 13/5
Fåtallig/almindelig trækgæst forår og efterår. Sjælden vintergæst. Tilfældig sommergæst.
I 1984 blev en syngende fugl observeret flere gange på Korshage i perioden indtil 1/7. Dette må karakteriseres som i det mindste et yngleforsøg. Også i 1988 blev en syngende fugl hørt i juni, denne gang i Hovvig den 5/6.
Forårstrækket starter normalt medio marts og kulminerer medio - ultimo april. Igennem hele maj måned ses stadig enkelte fugle. Da arten i høj grad er nattrækker, er det umuligt at opgøre det totale antal trækkende. Det skal bemærkes at rekordtrækket 24/4 1973 i virkeligheden var langt større, det reelle antal er vurderet til 10000 - 11000.
Efterårstrækket kulminerer medio - ultimo oktober.

Største 24/4 1973 22/10 1995 19/4 1974 22/4 1995 22/4 1978
trækdage 1830 965 700 617 410

1997: Ingen vinterfund. Set i foråret fra 26/3 til 6/5. En enkelt større trækdag: 26/4 300 Ø Korshage. Første efterårsfugl: 2/10 1 rast Nykøbing og endelig sidste og største efterårsdag 18/10 med i alt 190 trækkende og rastende fugle.

DOFBasen:1997


1996:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Flokkene fra december 95 gav også anledning til usædvanligt mange rastende i januar 96: 1/1 16 og 23/1 20 Nykøbing. Kun få obs fra februar og marts. Forårstræk i perioden 7/4 til 18/4, i alt kun 118. Sidste forårsobs: 31/5 1 syngende Korshage.
Set i efteråret mellem 20/9 og 16/11, største tal 25/10 135 Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Ingen januar/februar iagttagelser. I perioden 22/3 - 21/4 forårstræk med dagstal på 1 - 15. Kulmination 22/4 med 617 trækkende og 100 rastende Korshage. Tal af den størrelsesorden er ikke set siden 1970'erne, hvor 24/4 1973 stadig står som en helt exceptionel rekorddag: 1830 registrerede, men sandsynligvis reelt 10000 - 11000 trækkende. 1974 og 1978 har dage på omkring 700, men siden den tid har dagsmax ligget på højst 200 - 300.
Tilbage til nutiden: Syngende fugle på Korshage: 24/4 1, 3/5 2 og 11/5 1.
Efterårsobs fra 20/9 og året ud, også her én markant dag: 22/10 mindst 870 trækkende, klart den højeste efterårsnotering nogensinde. November/december max: 25/11 100 rast Korshage og 30/12 72 rast, er også bemærkelsesværdige høje tal.

DOFBasen:1995


Vindrossel  Turdus iliacus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 63 274 22 24 383
Total 423 274 1 222 24 944
MaxRst 30 60 360 130 1 3 200 15 25 360
Nobs 22 11 10 30 1 1 29 8 15 127
Ndag 16 9 10 16 1 1 14 7 12 86
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··16 25·· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 434 5 4 19 1 464
Total 35 30 152 434 5 58 19 41 774
MaxRst 35 30 150 30 7 50 20 40 150
Nobs 9 7 12 26 6 11 11 24 106
Ndag 8 6 8 14 2 9 11 17 75
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··02 07·· ···· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 11 55 30 102
Total 60 36 11 285 30 5 427
MaxRst 60 30 30 15 1 230 8 5 230
Nobs 24 11 13 14 1 10 13 11 97
Ndag 19 9 12 9 1 10 11 8 79
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··09 06·· ···· ··22

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1109 1 449 337 1896
Total 2 1 1189 1 716 337 25 2271
MaxRst 2 1 3 60 240 120 25 240
Nobs 5 4 2 52 1 14 48 17 143
Ndag 5 4 2 23 1 8 24 14 81
Fænologi 05·· ···· ···· ··30 23·· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 14 12 2 30
Total 37 14 12 2 12 77
MaxRst 7 26 35 15 2 7 5 12 35
Nobs 12 15 19 22 1 12 8 18 107
Ndag 10 13 16 13 1 9 8 16 86
Fænologi 01·· ···· ···· ··23 26·· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 83 2 87
Total 35 15 1 1 83 2 65 202
MaxRst 35 15 14 2 20 8 65 65
Nobs 13 5 19 7 14 7 17 82
Ndag 7 5 16 6 10 5 13 62
Fænologi 03·· ···· ···· ··29 05·· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 67 13 9 101
Total 10 32 67 13 99 221
MaxRst 10 5 20 20 25 90 10 90
Nobs 15 3 8 8 18 27 19 98
Ndag 13 3 7 8 14 19 18 82
Fænologi 03·· ···· ···· ··30 07·· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 174 24 198
Total 2 1 204 24 20 4 255
MaxRst 2 1 30 30 20 5 4 30
Nobs 1 2 16 16 12 9 1 57
Ndag 1 2 13 11 9 8 1 45
Fænologi 13·· ···· ···· ··26 04·· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3464 1 3465
Total 3 14 16 3464 1 6 3504
MaxRst 3 14 15 10 3 5 5 15
Nobs 3 4 7 47 16 10 3 90
Ndag 3 4 6 10 11 10 2 46
Fænologi 04·· ···· ···· ··17 11·· ···· ··02

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 162 8 170
Total 4 25 2 252 1 20 304
MaxRst 4 25 2 90 1 12 3 5 90
Nobs 5 4 4 7 2 15 7 5 49
Ndag 5 4 4 5 2 13 7 5 45
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··06 12·· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 98 127 228
Total 120 3 118 227 1 469
MaxRst 110 120 1 20 100 15 5 120
Nobs 17 26 3 14 17 12 3 92
Ndag 11 16 3 10 14 11 3 68
Fænologi 03·· ···· ···· ··26 06·· ···· ··27

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 761 4 770
Total 1 1 20 1 803 4 2 832
MaxRst 1 1 16 42 20 2 42
Nobs 1 3 6 1 24 18 2 55
Ndag 1 3 6 1 18 13 2 44
Fænologi 21·· ···· ··20 28·· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 43 4 3 53
Total 80 3 59 1 4 103 1 251
MaxRst 40 4 4 16 1 3 100 1 100
Nobs 27 1 4 9 1 8 6 1 57
Ndag 15 1 4 9 1 8 6 1 45
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··17 03·· ···· ··07

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 14 46 78 729 2 871
Total 3 14 136 78 809 2 1042
MaxRst 1 10 90 15 80 20 40 90
Nobs 3 7 21 7 27 4 16 85
Ndag 3 6 14 5 18 4 14 64
Fænologi 02·· ···· ···· ··17 05·· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 202 1 602 16 2 829
Total 1 105 202 1 822 112 33 1276
MaxRst 1 100 3 220 96 30 220
Nobs 1 2 16 10 1 4 4 3 41
Ndag 1 2 13 9 1 4 2 3 35
Fænologi 10·· ···· ···· ··24 26·· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 5 2825 83 398 3317
Total 6 35 3225 83 1 468 1 3819
MaxRst 30 400 40 1 70 1 400
Nobs 1 6 45 18 1 15 1 87
Ndag 1 5 12 8 1 10 1 38
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ··04 02·· ··17

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 19 180 215
Total 18 21 180 25 244
MaxRst 2 2 25 25
Nobs 3 4 1 2 10
Ndag 1 3 1 2 7
Fænologi 28·· ··27 09·· ··18

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 21 25
Total 80 405 21 1 30 2 539
MaxRst 30 80 400 250 1 30 1 400
Nobs 2 2 6 9 1 7 2 29
Ndag 1 1 3 5 1 7 1 19
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ··14 13··28 31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 365 381 830 600 2176
Total 2 365 396 1 1035 601 1 2401
MaxRst 2 1 5 15 1 1 205 1 1 205
Nobs 2 1 5 13 1 1 12 2 1 38
Ndag 1 1 3 7 1 1 9 2 1 26
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··02 10·· ···· ··05

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 792 796
Total 2 4 2192 1 20 2219
MaxRst 2 150 1400 1 20 1400
Nobs 2 3 21 1 4 31
Ndag 2 1 12 1 2 18
Fænologi 25··31 29·· ···· ··31 04··19

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 54 809 863
Total 2 54 909 2 1 968
MaxRst 2 3 100 2 1 100
Nobs 1 8 16 1 1 27
Ndag 1 6 10 1 1 19
Fænologi 08 19·· ··25 28·· ··11

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 3 29 52
Total 14 7 70 2 3 59 2 157
MaxRst 12 1 7 50 2 5 30 2 50
Nobs 2 2 1 14 1 5 10 1 36
Ndag 2 2 1 11 1 3 7 1 28
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··31 23·· ··25 08

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1467 162 1629
Total 1 1467 212 1 25 1706
MaxRst 1 5 50 1 12 15 25 50
Nobs 1 32 11 2 6 7 3 62
Ndag 1 8 8 2 6 7 3 35
Fænologi 20·· ···· ···· ··16 12·· ···· ··22art/12010.txt · Sidst ændret: 2023/06/05 12:51 af lb