Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12020

Lærker - Drosler

Misteldrossel Turdus viscivorus eu12020

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 96 411 1 23 11 545
Total 4 8 130 454 2 2 40 48 688
MaxRst 2 2 16 18 3 1 2 11 35 35
Nobs 6 11 30 48 10 2 1 8 5 121
Ndag 4 8 18 21 9 2 1 5 3 71
Fænologi 10.. …. …. …. …. ..07 08.. …. ..03

2018:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
I alt 5 vinterfugle på 5 forskellige lokaliteter – den på Skansehage meldt hyppigst. 25/2 2 Dybesø regnes for forårsfugle på vej op. Forårstrækket blev på i alt 391 fordelt marts 200 og april 191. De største dage 31/3 66 og 7/4 61 Ø overvejende Korshage. Toppen er ca. 14 dage forsinket, så også denne art var påvirket af den iskolde marts. Stadig enkelte ynglepar. 19/3 – 4/5 1 (- 2) syngende Korshage samt 2/6 1 set. Også syngende fugl Skansehage. Mest overbevisende her med en iagttagelse 2 7/6 af en fugl med føde i næbbet samt en fouragerende fugl 14/7. Arten blev herefter først registreret igen 18/10. Som vanligt var efteråret meget lille. Ultimo december 3 i behold – Korshage, Skansehage og Slettemose.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 200 191 1 7 399
Total 5 9 347 352 2 3 1 11 30 9 769
MaxRst 1 2 43 51 1 2 1 2 7 3 51
Nobs 5 8 57 41 2 2 1 4 12 7 139
Ndag 5 7 25 19 2 2 1 4 12 6 83
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. ..14 18.. …. ..29

2017:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Absolut moderat forårstræk på ca. halvdelen af gennemsnittet med 334 fordelt marts 295 og april 39. Lagde markant ud 4/3 40 Ø Korshage og normal toptid 12/3 43 og 13/3 65 Ø Korshage.
Vinterfugle fem lokaliteter: Skansehage (6), Korshage (2), Dybesø (1), Flyndersø (1) og Hovvig (1). Helt som forrige år sang en enkelt han løs fra Korshage/Langesø Mose 8/3 – 4/5, så ikke helt uddød på ynglefuglefronten. Også hørt synge 27/6 Ringholm Skov. Fra 28/6 – 10/9 ingen iagttagelser. Siden et lille efterår og enkeltfugle ind i vinteren.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 295 39 10 3 347
Total 52 9 386 91 4 1 1 42 15 4 605
MaxRst 6 3 22 9 1 1 1 9 3 1 22
Nobs 30 4 47 27 4 1 1 13 12 4 143
Ndag 21 3 21 16 4 1 1 12 8 4 91
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..27 11.. …. …. ..14

2016:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Enkelte fugle overvintrende. I januar 1 Nørrevang, 3 Korshage og 2 Skansehage. 18/2 12 rast – S Korshage var tidlige fugle på optræk. Næste træk 4/3 og frem til 15/4 blev i alt 503 noteret på forårstræk fordelt februar 12, marts 352 og april 139. Årets absolut store dag blev 27/3 205 Ø Korshage. Således tilbage i mere normal gænge efter sidste års kæmpetræk.
Der er stadig rester af en ynglepopulation. 8/3 – 30/3 1 stædigt syngende Korshage. 4/6 – 19/6 4 obsdage Korshage med op til 3 fugle og i Hovvig en fugl 4/6, 9/6 og 18/7. Fra 19/7 til 1/10 var der ingen observationer. 2/10 1 SV Plantagen og 24/10 9 rast Korshage. Vinterfugle Korshage (2), Flyndersø (1) og Skansehage (17/12 6).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 352 139 3 506
Total 22 18 386 154 14 8 1 20 17 23 663
MaxRst 3 2 13 8 3 3 1 9 4 6 13
Nobs 14 5 53 22 8 6 1 6 11 11 137
Ndag 14 5 16 10 8 5 1 5 9 10 83
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. ..18 02.. …. ..31

2015:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Årets absolutte højdespringer! Her blev sat rekorder. Ikke overraskende en tidlig trækker, der nåede at afvikle sit træk, inden elendigheden og vestenvindene for alvor tog over ind i april.
Vinterfund: 5/1 – 22/2 set 4 enkeltfugle på forskellige lokaliteter.
Forårtræk med massiv trækrekord: 25/2 – 19/4 (12/5) i alt 2349. De 2059 i marts. Efter 16/3 139 Ø Korshage kom den store rekorddag 17/3 1467 Ø Korshage. Fantastisk dag med de volumenstærke drosler med det mekaniske kald. Næsten det hele passerede 07.00 – 09.15. Dagen overgår massivt den gamle rekord 31/3-92 673. 18/3 250 Ø Korshage og 19/3 var det forbi – 16 Ø. I april var bedste dag 5/4 123 Ø.
28/2 – 22/5 hørtes 1 fugl ret regelmæssigt synge Korshage. 5/6 1 rast Korshage, men 6/6 – 12/10 er der 0 iagttagelser på halvøen. Samme billede gennem flere år. F.eks. er seneste deciderede sommeriagttagelse fra 4/7 – 2012 og sidste større sommerobservation 18 fra august 1994. Måske ved at bakke helt ud som ynglefugl.
Efteråret havde meget få fugle. 13/10 1 Korshage frem til en vintergruppe 7/12 12 rast Skansehage og ude på fouragering fra skov/sommerhusområde.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2059 286 3 2349
Total 2 3 2160 348 5 1 7 17 26 2569
MaxRst 1 1 23 21 1 1 3 3 12 23
Nobs 2 3 141 45 3 1 4 10 8 217
Ndag 2 3 18 15 3 1 4 10 7 63
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..05 13.. …. ..30

2014:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Vinterflok noteret én dag 6/2 11 rast Korshage. Forårstræk 569 med 56 i februar, 195 i marts og 318 i april. 4/3 91, 2/4 117 og 3/4 128 som bedste dage. Én fugl sang stædigt Korshage 21/2 – 12/5. Må udnævnes til ynglefugl, selvom der kom en lang periode 13/5 – 3/10 helt uden observation af arten. Til stede også ultimo december med 26/12 1 Søndervang og 28/12 1 Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 56 195 318 10 579
Total 2 86 260 360 2 10 10 2 732
MaxRst 1 11 35 19 1 5 1 35
Nobs 2 18 45 50 2 3 2 2 124
Ndag 2 9 23 17 2 3 2 2 60
Fænologi 28.. …. …. …. ..12 04.. …. ..28

2013:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Årssum = 1227, de 1039 fra april. Træk med dette års velkendte profil: 925 i alt, heraf februar 3, marts 31, april 890 og maj 1. Ganske som andre tidlige trækkere fremme med 26/2 3 Ø og 4/3 - 6/3 31 Ø. Martskulden stoppede så trækket af Misteldrossel helt frem til 2/4. Så gik det hurtigt. 9/4 152 Ø, 10/4 418 Ø og 11/4 187 Ø, dvs 757 eller 73 % på 3 friske dage. 15/4 31 Ø afsluttede stort set trækket. 11/4 65 rast Korshage fra samme periode.
Vinterfund i begge ender, således 5+ i januar.
Korshage havde en stædigt syngende fugl 12/4 – 24/5, så mon ikke et enkelt ynglepar kan indregnes, selvom 25/5 – 11/10 er i absolut 0 observationer.
Efterår få. 3/11 36 SV kan nævnes.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 31 840 1 2 36 913
Total 7 10 43 1039 9 61 44 14 1227
MaxRst 3 2 6 65 2 16 3 5 65
N 5 6 14 69 8 17 6 5 130
Fænologi 14.. …. …. …. ..24 12.. …. ..31

2012:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Januar/februar: 1 - 7 rastende i Korshageområdet, derudover 16/1, 21/1 og 24/1 1 rast Skansehage.
Første syngende: 21/3 1 Korshage - usædvanlig sent.
Fordeling af forårstrækket, i alt 460.

M a r A p r M a j
39 53 43 9 314 2 0 0 0

Største trækdage: 6/3 21, 16/3 31, 22/3 29, 11/4 206, 18/4 37 og 19/4 33. Øvrige dage under 20.
Største rastende flokke: 6/3 40 Nørrevang, 18/4 48 Nørrevang og 21/4 33 Korshage.
Syngende fugle er kun rapporteret fra Korshage/Langesømosen og fra Ringholm Skov.
Sikkert ynglefund på Korshage: 12/6 1 stor unge set.
En del obs fra efteråret, men kun mindre tal: 12/10 6 Flyndersø og 15/10 8 Hovvig blev de største.
Decemberfund: 3/12 1 rast Langesømosen, 4/12 3 V Nykøbing Bugt samt 4/12, 7/12 og 25/12 1 rast Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Som sædvanligt enkelte obs fra januar/februar, i år dog kun meldinger om 1 - 2 overvintrende i Korshage-området.
Første syngende: 8/3 1 Korshage.
Fordeling af forårstrækket, i alt 245.

M a r A p r
8 98 22 92 4 21

Største træktal: 1/4 58 Korshage på ca. 1,5 time.
Dette er langt under sidste års resultat, hvor der i alt blev registreret 602 trækkende.
Syngende fugle på følgende lokaliter: Korshage, Nørrevang og Rørvig By, men tallene tyder kun på et sikkert ynglepar i Korshage-området.
En del pæne rasttal fra efteråret: 3/10 16, 24/10 33 og 29/10 30 alle Korshage.
Året sluttede som det startede med 1 - 2 overvintrende på Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Et ret normalt år, startende med 1 - 7 rastende i Korshageområdet. Derudover også følgende rasttal: 7/1 1 Dybesø, 14/1 og 18/1 1 Hovvig samt 24/1 2 Nykøbing.
Første syngende: 16/3 1 Korshage og 1 Nørrevang.
Fordeling af forårstrækket, i alt 602.

F e b M a r A p r M a j
0 0 4 0 112 421 60 1 3 1 0 0

Største forårstrækdag: 25/3 117 Korshage. Største rasttal: 30/3 33 Korshage.
Vurderet ud fra antallet af syngende fugle har der formentlig været 2 ynglepar i Korshageområdet, 1 par nær den sydlige ende af Højsandet og 1 par i Hovvig.
Største tal fra efteråret 9/10 11 rast Korshage, 12/10 38 trækkende Korshage og 24/10 14 rast Korshage, øvrige tal under 10.

DOFBasen:2010


2009:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Der er i år rapporteret 166 obs af i alt 625 fugle, hvilket er en del under de sidste par års totaler: 2008 gav 163 obs af 1105 fugle og 2007 gav 194 obs af 1847 fugle.
Året startede som sædvanligt med fund af overvintrende Misteldrosler i Korshageområdet, de fleste dage med obs af 1 - 3 fugle, men ultimo januar flere obs af op til 7 fugle.
Første syngende: 27/2 1 Korshage.
Forårstrækket startede 3/3 1 tf Korshage og 4/3 54 tf/træk Korshage. Største forårstrækdag blev 7/4 106 Korshage, øvrige dage under 30. Største rasttal: 20/3 65 Nørrevang.
Mange rapporter om syngende fugle. Der har formentlig været 1 ynglepar ved Højsandet nær fodboldbanen og 2 ynglepar i Korshageområdet.
Ret få obs fra 2. halvår, største rasttal: 26/11 4 Nørrevang, 24/12 4 Korshage og 31/12 4 Plantagekysten samt 4 Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Som sædvanligt overvintrede i hvert fald én Misteldrossel i Korshage-området: 21/1 1 rast Korshage, og allerede 9/2 var der her også gang i sang-aktiviteten. Største rasttal fra februar: 17/2 5 Nørrevang.
Største tal fra forårets træk-periode: 10/3 134 trækkende, 30/3 309 trækkende og trækforsøgende samt 24/4 140 rastende Korshage. Forårets træktotal (inkl. trækforsøgende): 715.
Syngende fugle er rapporteret på følgende lokaliteter: Dybesø, Flyndersø, Højsandet og Korshage, med langt de fleste obs fra Korshage, største tal herfra: 9/3 3 syngende.
Efterårstrækket gav ingen større tal.
Ultimo november og primo december op til 5 rastende i Korshage-området aftagende til 2 ultimo december.

DOFBasen:2008


2007:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Kun én januar-obs: 31/1 1 rast Nørrevang. Derimod en del obs fra februar, bl.a. flere tidligt syngende fugle: 18/2 1 Korshage, 18/2 3 Korshage og 25/2 1 Nørrevang.
Forårstræk 18/2 - 15/4, med fordelingen:

Feb Mar Apr
pri med ult pri med ult pri med ult
0 2 0 116 33 1080 6 162 0

Et par meget store rastende flokke: 7/3 50 Korshage og 24/3 110 Nørrevang, øvrige dage under 20.
Træktotaler ultimo marts: 24/3 78, 25/3 146, 26/3 416, 27/3 51, 28/3 99, 29/3 222, 30/3 65 og 31/3 1. Forårets træktotal nåede op 1399, hvilket faktisk er det hidtil største registrerede tal.
Syngende fugle er rapporteret fra: Korshage (2 - 3), Nørrevang (1 - 2), Rørvig Havn (1) og Skansehage (1), med antal sandsynlige ynglepar i parentes.
Største rasttal fra efteråret: 24/9 12 Hovvig, 30/9 18 Nørrevang, 25/10 16 Korshage og 28/10 13 Korshage, øvrige dage under 10.
En hel del decemberobs hvoraf de største tal pr. lokalitet var: 13/12 4 Korshage, 24/12 2 Skansehage og 26/12 3 Nørrevang.

DOFBasen:2007


2006:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Januar/februar-obs fra 3 lokaliteter: 14/1 3, 31/1 2, 5/2 2 og 18/2 1 alle Korshage/Flyndersø-området, 22/1 1 V Plantagen samt 19/2 3 rast Skansehage.
Første syngende: 19/3 1 Korshage. Forårstrækket gav generelt kun små dagstotaler (under 20), men med en enkelt god dag: 28/3 193 trækkende og trækforsøgende, med en største trækintensitet på 43 pr. time.
I april, maj og juni mange meldinger om 1 - 2 syngende Misteldrosler i Korshageområdet samt 1/4 2 syngende Nørrevang.
I efteråret og i december op til 6 rastende i Korshage/Nørrevangs-området.

DOFBasen:2006


2005:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Igen i år havde vi enkelte overvintrende Misteldrosler: 29/1 2 Korshage og 19/2 1 Skansehage og 5 Korshage. Herefter vel nærmest en glidende overgang over i det egentlige forårstræk: 6/3 6 rast Korshage, 9/3 9 tf Korshage og 13/3 3 Ø Korshage.
Første syngende: 20/3 1 Korshage.
I perioden 21/3 - 19/4 flere pæne trækdage: 29/3 140, 30/3 32, 4/4 24, 15/4 24 og 17/4 18. I samme periode flokke på op til 50 rastende i Korshage-området.
I maj måned 1 - 3 syngende på Korshage og et tilsvarende antal set i juni og juli, uden tvivl ynglefugle. 23/7 6 og 24/7 3 Skansehage viser, at der antagelig også har været mindst et ynglepar i dette område.
Ingen egentlige trækobs fra efteråret, men mange enkeltobs af Misteldrosler, bl.a. 14/10 12 rast Hovvig samt 11/11 1 fouragerende Rørvig.
Hele efteråret/vinteren igennem meldinger om 1 - 3 rastende i Korshage-området.

DOFBasen:2005


2004:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
For første gang i mange år er der ingen januar/februar fund af Misteldrosler.
Første obs: 5/3 4 rast Nørrevang og første syngende: 18/3 1 Korshage.
Forårstræk 14/3 - 24/4, med fordelingen:

Mar Apr
pri med ult pri med ult
0 43 280 178 56 3

Største rastende flok: 31/3 32 Nørrevang.
Antallet af ynglepar kan ikke gøres op, men der er i hvert fald meldinger om mulige ynglefugle fra: Korshage, Højsandet og Skansehage.
En del obs fra efteråret, hovedsageligt kun 1 - 4 fugle, det drejer sig formodentlig mest om vore egne ynglefugle.
Større rasttal: 12/10 9 Korshage, 7/11 5 Korshage og 5/12 9 Korshage.
Overvintrende: 25/12 4 rast Korshage og 26/12 1 rast Skansehage.

DOFBasen:2004


2003:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
I januar - februar: 1 - 2 rastende på Korshage.
Første syngende: 10/3 2 Korshage.
Største forårsrasttal: 14/4 15 Nørrevang.
Forårstræk er primært registreret primo/medio marts og medio april, i alt 410, med 16/4 173 Ø Korshage som største tal.
Syngende fugle er kun indrapporteret fra Slettermosegård og Korshage.
Efterårsobs i perioden 9/8 - 2/11. Største tal: 25/10 14 rast Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Traditionen tro var der 1 - 2 overvintrende Misteldrosler i Korshage-området. Første syngende var tidligt på færde: 3/2 1 Korshage (LB).
Forårstræk i perioden 3/3 - 25/4, med følgende periode-fordeling:

M a r A p r
34 16 47 231 72 36

Største flokke: 3/4 104 Ø og 18/4 100 rst begge Korshage.
Syngende fugle, altså mulige ynglepar er indrapporteret fra: Korshage, Nykøbing, Nørrevang, Engmosen, Hovvig, Plantagen og Skærby. Derudover et sikkert ynglefund i form af en unge som blev fodret 30/7 Skansehage.
Fra efteråret: 10/8 12 rst Skansehage (2 familier?), derefter flere meldinger om 7 - 12 rastende i Nørrevang/Korshage-området.
Vi slutter på samme måde som vi startede: 21/12 1 rst Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Januar/februar: En overvintrende på Korshage set flere gange. Derudover: 25/1 1 Ringholm Skov, 4/2 3 Søndervang, 13/2 4 Nørrevang, 24/2 var der 3 rastende på Korshage og endelig 27/2 1 Rørvig Bugt.
Første syngende: 7/3 Nykøbing og 10/3 Korshage.
Marts: 10/3 13 rst Nørrevang, men ellers har trækket ikke sat sig de store spor i notesbøgerne i marts måned, største dag: 31/3 21 trk Korshage.
Primo april gik det lidt bedre: I alt 239 trækkende, med 3/4 156 som den bedste dag. Sidste større forårstal: 30/4 45 rst Korshage.
Ikke mange meldinger fra ynglesæsonen: 1 - 3 fugle på Korshage og 7/7 4 Skansehage.
Efterårets obs drejer sig formodentlig mest om vores egne ynglefugle, dog må 5/10 11 rst Nørrevang regnes som et resultat af efterårstrækket. Øvrige obs: 1 - 3 fugle fra Korshage, Skansehage, Hovvig og Nykøbing.
December: 26/12 1 rst Søndervang.

DOFBasen:2001


2000:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
De efterhånden traditionelle obs af 1 - 2 fugle på Korshage i januar og februar, formodentlig det lokale ynglepar.
Første syngende 26/2 Nykøbing og fra 5/3 også 1 - 2 syngende Korshage.
Forårstræk: I alt 232, hovedsagelig i perioden medio marts til medio april.
Største dage: 24/3 47 trk, 25/3 120 rst, 3/4 76 trk/rst og 4/4 50 rst alle Korshage.
Fra ultimo april og sommeren igennem foreligger en del obs af lokale ynglefugle i Korshage-, Rørvig- og Hovvig-områderne.
Efterårstræk fra primo oktober til medio november. Max: 6/10 70 rst Flyndersø og 15/10 11 Korshage, ingen andre tal over 10.
December: 2 - 3 rastende i Korshage-området, 23/12 1 rst Skansehage og endelig 30/12 4 trækforsøgende Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Flere obs af 1 - 2 fugle i Korshageområdet i januar og februar. Hvorvidt det er det lokale ynglepar, som overvintrer, eller om der er tale om vintergæster nordfra, vides ikke.
Første syngende: 28/2 også Korshage. Forårstræk 28/2 til primo maj, i alt 230. Største trækdage: 25/3 63, 26/3 30 og 31/3 31, ingen andre dage over 20. Største rastende flok(ke): 27/4 30 Nørrevang, 4/5 40 KH og 5/5 37 KH, formentlig samme fugle - noget usædvanligt med så stor en flok på så sent et tidspunkt.
Syngende fugle kun rapporteret fra Korshage og Nykøbing, men der har jo nok været ynglepar andre steder alligevel.
Største tal fra efteråret: 20/8 12 Skansehage, 19/9 11 KH og 19/10 30 HV.
Året sluttede som det startede med obs af 1 - 2 fugle i Korshage/Flyndersø-området.

DOFBasen:1999


1998:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Enkelte vinterobs, alle fra Korshage-området, max 1/2 6 rst. Første syngende 14/3 1 HV. Forårstræk 21/2 - 12/5, i alt 437 trækkende med følgende fordeling pr 10-dages-periode:
Februar: 0 + 0 + 2, marts: 2 + 49 + 193, april: 74 + 52 + 59 og endelig maj: 2 + 4 + 0. Største dag 29/3 92.
Syngende fugle er indrapporteret fra Korshage, Hovvig, Rørvig, Østerlyng og Nykøbing.
Kun få tal fra efteråret, max 3/10 8 rst KH og 7/10 6 SV KH.
November og december: Enkelte obs fra Korshage, Nørrevang og Hovvig.

DOFBasen:1998


1997:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Fåtallig ynglestand/trækfugl, fåtallig/almindelig forårstrækgæst, sjælden om efteråret og vinteren.
I alt omkring 15 - 25 ynglepar spredt i kommunen. Arten ses hvert år i vinterperioden, med langt hovedparten i Korshageområdet. Det drejer sig formodentlig om lokale ynglefugle. Tabellen viser forårs- og efterårstrækkets periodefordeling. Som det fremgår ses kun relativt få fugle om efteråret. Variationerne fra år til år er ganske store, men der ser ikke ud til at være nogen overordnet tendens i udviklingen.

Periodefordeling af trækkende Misteldrosler 1973 - 1996. N = 5069.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
pri 0 0 255 1487 9 1 0 8 7 123 2 0
med 0 1 396 733 7 0 1 5 16 72 0 0
ult 0 9 1569 268 1 0 3 8 35 53 0 0
Forårstræk 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Middel / Max 684 / 780 259 / 414 256 / 320 479 / 1039 498 / 917
Største 31/3 1992 4/4 1987 11/4 1995 7/4 1996 11/4 1993
trækdage 673 251 238 196 150

1997: Enkelte vinterobservationer på Korshage: 5/1 2 og 3/2 1. Første syngende: 28/2 1 Nykøbing. Forårstrækket blev meget beskedent med i alt kun 186 i perioden 1/3 til 25/5 og med 26/3 42 som bedste dag. Største rastdag: 24/3 108 Myntestien. Sikre ynglefund i Korshage-, Skansehage- og Nykøbingområderne. Kun få meldinger fra efteråret: 18/10 8 rast Dybesø er største antal, og arten er i øvrigt set året ud.

DOFBasen:1997


1996:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Adskillige obs af overvintrende fugle rundt omkring på halvøen. Max 13/1 5 rast Korshage. Forårstræk fra 2/3 til 22/4 med i alt 531, kulmination 6/4 69, 7/4 196 og 8/4 90 alle Korshage.
Flere ynglepar, bl.a.: Korshage, Dybesø og Nakke.
Efterårstræk mellem 7/8 og 27/10, i alt 92. I øvrigt set rastende året ud, med 29/12 5 Korshage som max.

DOFBasen:1996


1995:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Misteldroslen er en særdeles populær fugl, der er i alt indsendt 218 obs, (nummer 2 på hitlisten blandt lærker - drosler er Gul Vipstjert med 131 obs.)
Enkelte januar - februar iagttagelser fra Korshage og Ringholm Skov.
Forårstræk i to klart adskilte perioder, se figur. I alt 923 registreret i perioden 5/3 - 13/5.
Sikkert ynglefund: 12/5 1 på rede Korshage. I alt mindst 2 ynglepar i Korshageområdet. Yngler i øvrigt spredt over hele halvøen.
Største rast/træktal fra efteråret: 3/10 60 SV Korshage, 25/11 30 rast Korshage og 9/12 19 rast Korshage. I øvrigt adskillige decemberobs, sidste 31/12 2 rast Korshage.
Sangere til mejser

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/12020.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)