Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12750

Sangere - Mejser

Tornsanger Sylvia communis eu12750

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Sjælden

Fotos


Tornsanger

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Tornsanger  Sylvia communis  

DOFBasen:2024


2023:  Tornsanger  Sylvia communis  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 52 5 28 1 105
MaxRst 18 15 8 21 2 21
Nobs 102 126 92 55 10 385
Ndag 29 30 31 27 9 126
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··20

2022:  Tornsanger  Curruca communis  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 19 50 2 71
MaxRst 13 14 12 6 6 14
Nobs 76 108 63 39 12 298
Ndag 30 30 25 24 9 118
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··25

2021:  Tornsanger  Curruca communis  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 22 77 18 23 140
MaxRst 21 25 10 11 3 25
Nobs 105 151 94 43 10 403
Ndag 26 30 31 24 10 121
Fænologi 03.. …. …. …. ..10

2020:  Tornsanger  Curruca communis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 63 56 14 2 2 138
MaxRst 1 16 21 9 10 6 21
Nobs 1 107 76 62 56 14 316
Ndag 1 31 29 24 31 11 127
Fænologi 29.. …. …. …. …. ..17

2019:  Tornsanger  Sylvia communis  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 38 72 7 5 122
MaxRst 18 21 8 17 3 21
Nobs 100 98 62 41 9 310
Ndag 24 30 30 30 8 122
Fænologi 03.. …. …. …. ..12

2018:  Tornsanger  Sylvia communis  
Ankomst 29/4 2 Korshage – sidste samme lokalitet 2/9 3.
Også her druknede træk-rast i ynglefugle. 13/5 14 og 6/6 13 Korshage årets topnoteringer.
Meldt fra 23 lokaliteter spredt over hele halvøen. I alt 112 hvis man ekskluderer nogle få fugle som træk.
Det ser fortsat ud til at være stabilt. Næst hyppigste sanger.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 310 167 40 54 5 580
MaxRst 2 14 13 5 10 3 14
Nobs 2 95 47 24 23 2 193
Ndag 2 30 30 21 22 2 107
Fænologi 29.. …. …. …. …. ..02

2017:  Tornsanger  Sylvia communis  
En enkelt i april 29/4 1 Korshage, men næste først 7/5 med 4 fugle. Tilgangen var træg i det kolde vejr – måske derfor arten blev indtastet i mindre mængde end normalt. Hovedankomst var medio maj fra 13/5 9 Korshage. Korshage havde 12 – 18 fugle på en del datoer. I øvrigt noteres 3/7 10 Ringholm. Sidste 20/9 1 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 349 176 78 89 13 706
MaxRst 1 18 14 10 5 4 18
Nobs 1 104 59 34 44 6 248
Ndag 1 24 29 20 22 6 102
Fænologi 29.. …. …. …. …. ..20

2016:  Tornsanger  Sylvia communis  
Årssum: 801. Klarede lige aprilankomst 30/4 1 Korshage og var siden daglig. Heller ikke her er der sikre trækfald, og de få, der var, druknede i ynglefuglene. Meldt fra 21 lokaliteter og mindst 84 fugle overvejende syng hanner. Korshage havde flere dage med 14 (en enkelt 19/5 16) og 10/5 tælles 10 fra Langesø Mose. Slettermosegård op til 12/6 18. Hovvig kom 13/7 op på 12. Skansehage (6) og Dybesø (6) også velforsynede. Ligner helt billedet fra sidste år med 22 lokaliteter/82 fugle. Det går godt her. Sidste 24/9.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 350 172 168 97 15 803
MaxRst 1 16 18 14 7 3 18
Nobs 1 105 59 58 36 10 269
Ndag 1 31 28 30 27 9 126
Fænologi 30.. …. …. …. …. ..24

2015:  Tornsanger  Sylvia communis  
Årssum 737. Ankomst 26/4 1 syng Hovvig og 5 fugle i april.
Nogle dage – 15/5 17, 29/5 18 og 31/5 17 Korshage har nogle trækfugle oven i nok 11 – 12 ynglehanner. Fra 22 lokaliteter meldt 82 overvejende syngende ynglefugle. Så ”no concern” for denne art. Sidste 11/9.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 324 222 98 69 16 737
MaxRst 2 20 12 7 7 4 20
Nobs 5 89 65 43 26 9 237
Ndag 3 30 29 27 23 6 118
Fænologi 26.. …. …. …. …. ..11

2014:  Tornsanger  Sylvia communis  
Årssum = 643. Ankomst 26/4 1 og 4 fugle nåede frem i april. Bygger op i løbet af maj og 21/5 31 Korshage blev topdag med tydeligt indslag af trækfugle. Ynglebestanden her vurderet til 13 – 15 fugle. Er samlet meldt fra 21 lokaliteter med skønsmæssigt 65 faste fugle primært baseret på syngende hanner. Slettermosegård (6) har også en del.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 341 153 95 42 8 643
MaxRst 1 31 15 8 4 2 31
Nobs 4 70 55 41 23 6 199
Ndag 3 30 23 24 16 6 102
Fænologi 26.. …. …. …. …. ..18

2013:  Tornsanger  Sylvia communis  
Årssum = 653. Ankomst 26/4 1 Dybesø, fra 4/5 markant inde med 7 Korshage. 15 - 18 fugle Korshage fra medio maj til ultimo juni. 31/5 top med 23 og nok lidt indslag af trækfugle. Minimum er der 73 ynglefugle i materialet fordelt på 19 lokaliteter. Korshage med 15, Plantagen med 12, samt Dybesø, Slettermosegård og Nakke Hage alle med 6 har flest.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 306 191 75 64 15 653
MaxRst 1 23 15 6 7 4 23
N 2 66 54 34 26 10 192
Fænologi 26.. …. …. …. …. ..13

2012:  Tornsanger  Sylvia communis  
Årssum 635 fordelt apr 1, maj 358, jun 198, jul 14, aug 48 og sep 16.
Generelt mange og en art i god form. Stillede kun lige netop i den kolde slutning på april: 30/4 1 Korshage (JB). Meldt fra 17 lokaliteter. Korshage dominerede og afslørede artens bevægelser. Der var også fine tal fra Slettermose og Skansehage.
Registreret på Korshage fra 30/4 til 16/9 – som blev årets sidste Tornsanger.
Daglig fra ankomsten 30/4 byggende langsomt op til 3/5 7, siden 10/5 19 og årets top blev nået 14/5 28. Mange igen i sidste 1/3 af maj, flest 26/5 25. Juni nåede maksimum 8/6 16, og der var ivrig sangaktivitet frem til medio juni. Det er et typisk mønster med et par trækbølger oven i ynglefuglene, hvor man må regne med 16 - 20 par.
Øvrige lokaliteter: Langesømosen 2, Flyndersø 5, Dybesø 5, Skansehage 14 (18/5), Plantagen 2, Nørrevang 2, Skredbjerg 7, Nakke Skov 2, Nakke Nord 2, Hovvig 2, Slettermose 14 (17/6), Nakke Hage 5, Ringholm 2, Rørvig Bugt 1, Rørvig By 2 og Nykøbing 2.

DOFBasen:2012


2011:  Tornsanger  Sylvia communis  
Her gik det til gengæld løs: Årssum 827 med april 19, maj 424, juni 220, juli 92, august 37, september 15.
Forventes i nyere tid fremme i april, men 22/4 1 Nørrevang (NHV) er altså meget tidlig og udgør en ny fenologi-rekord. Var del af en lille tidlig fortrop, for også de næste dage var der enkeltfugle rundt omkring. 6/5 kom det første bestands-rykind med 6/5 12 Korshage, 9/5 var der 24 Korshage-Dybesø, 11/5 toppes med 25, men også 22/5 23 Korshage markerede sig. Tallene – og den temperamentsfulde, vokale aktivitet - dæmpede sig kun langsomt. 7/6 endnu 15 og 20/7 10 Korshage.
Den sidste fugl ses 16/9 Korshage.
Lokaliteterne: Korshage (25), Flyndersø (2), Dybesø (10), Nørrevang (1), Skansehage (5), Rørvig (2), Rørvig Bugt (15), Rørvig Lyngt (1), Plantagen (8), Slettermose (6), Nakke Skov (5) , Brentebjerg (3), Hovvig (3). Ikke tal fra sydligste halvø.

DOFBasen:2011


2010:  Tornsanger  Sylvia communis  
Årssum 391 – trods titlen communis kun fjerdehyppigste sanger. Fordeles: april 11, maj 244, juni 72, juli 25, august 26 og september 13.
Ankom 28/4 1 Nakke Hage (KR), fremme på Korshage 29/4 2.
Velkendt mønster på Korshage. Byggede op til 19/5 13 og herefter 22/5 22 og 23/5 25 som topdagene. Niveauet klingede så af, men Tornsanger synger jo ivrigt ind i sommeren, så 19/6 fortsat 12.
Øvrige lokaliteter med Tornsanger: Dybesø 2, Skansehage 10, Rørvig 1, Rørvig Bugt 3, Hovvig 5 og Slettermose 4. Nakke Hage blev ikke Tornsanger-talt siden debutfuglen – her er ellers masser af god habitat.

DOFBasen:2010


2009:  Tornsanger  Sylvia communis  
Rapporteret med 475 fugle fordelt april 9, maj 333, juni 29, juli 66, august 33 og september 9.
Nyt stort år på næsten præcist samme niveau som sidste år. Tornsanger holder meget af tør sommer og fik sig en knastør forsommer, hvor der synges løs med stor veloplagthed. Er jo tillige en ivrig højsommer-sanger og holder derfor ret højt registreringsniveau helt ind i august.
Er kommet stabilt ind i klubben af april-ankommere. Således også i år 26/4 1 Rørvig (LB). Årsdebut på Korshage 29/4 3. 8/5 starter opbygningen med 6 Korshage og 10/5 18, herefter 12 - 14 fugle indtil der slås til 18/5 31 som årets topdag, der ligger i den klassiske trækkulmination. 26/5 igen mange med 23. Siden hurtigt ned til ynglefugleniveau – f.eks. 31/5 12, 1/7 9 og 21/7 8. Ses frem til 11/9 som er sidste dag med arten.
Øvrige lokaliteter med Tornsanger: Dybesø 3, Flyndersø 1, Søndervang 1, Rørvig By 1, Rørvig Bugt 9, Slettermosegård 2, Nakke Skov 1 og Hovvig 1. Der sidder mange fugle uregistreret specielt i halvøens mange hegn.

DOFBasen:2009


2008:  Tornsanger  Sylvia communis  
Stort år med 473 rapporterede. Er jo begyndt allerede at være på færde i april – således også i år med ankomst 28/4 1 Korshage (LB). Ret stille frem til det egentlige inflow kommer 9/5 med 8 Korshage, stigende til 12/5 14 Korshage. Permahøjtrykkets sol og sommer giver livlig aktivitet, og den komprimerede tornsangerstrofe kører ind i juni på højt gear og topnotering bliver 5/6 19. Tornsanger er meldt fra 11 lokaliteter: Korshage (19), Langesømosen (11), Dybesø (9), Flyndersø (6), Skansehage (9), Nykøbing (2), Rørvig (1), Søndervang (2), Nakke syd (7), Slettermosegård (2) og Brentebjerg (2). Ikke registreret efter august. Ser ud til at gå fint for arten trods overvintringen i Sahel.

DOFBasen:2008


2007:  Tornsanger  Sylvia communis  
Ankomst i april, hvor den forcerede sang høres første gang 27/4 1 Brentebjerg (AF, KES, LB)
Lever op til navnet communis med 349 indsendte fugle fordelt april 5, maj 285, juni 28, juli 14, august 16 og september 1.
På Korshage bygges langsomt op med 2 2/5 og 6 8/5. Slår til 14/5 med 36 fugle på Korshage – årets top-notering. Herefter flere dage med 14 fugle, 20/5 19 og ny top 25/5 22. 28/5 16, herefter klinger det af med 2/6 7 og siden ikke over 2 - 3 fugle. Ganske sen sidste-fugl: 24/9 1 Korshage.
Mønsteret er typisk for et godt år for arten med fin kulmination i 2. halvdel af maj. Derimod ikke set store forekomster i starten af juni i mange år.
Uden for Korshage noteret fra Dybesø, Flyndersø, Søndervang, Skansehage, Rørvig, Hovvig, Brentebjerg, Nakke, Slettermosegård med 1 - 5 individer.

DOFBasen:2007


2006:  Tornsanger  Sylvia communis  
Gedigent, godt år med 242 indsendte fugle, 180 i maj, 42 i juni. Ankomsten kommer altså inde i maj med første fugl 4/5 Korshage, 2-3 her frem til 12/5 6 og 13/5 20 der er største enkeltdag. Herefter holdes et niveau på 12-14, 24/6 dog 16. Sidste 29/9 1 Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Tornsanger  Sylvia communis  
Lidt lille år – klarer ikke toppladsen, som mest talrigt rapporterede sanger med de 146, der er sendt ind for 2005. Lykkes lige at klemme sig ind i april med første 30/4 1 Østerlyng (HVR).
Herefter trægt med max 2 fugle/dag indtil 14/5 med 9 Korshage. Måneden ud 13 - 16 Korshage flere dage. Allerede fra juni er det småt. Intet meldt fra det store ukendte land uden for Korshage og Hovvig. Masser af Tornsangere har raspet løs hele sommeren og er skuffede over ikke at komme i rapporten.

DOFBasen:2005


2004:  Tornsanger  Sylvia communis  
Ankomst 1/5 1 Korshage – 1 Flyndersø (JB) - typisk, men altså ikke aprilankomst i år. Bygger jævnt op til topdagene 17/5 16, 19/5 22, 22/5 18 og 24/5 23. Følges med Gærdesanger ud idet de sidste 2 er fra 4/9.
Året gav en god indrapportering med 183, heraf de 170 i maj.

DOFBasen:2004


2003:  Tornsanger  Sylvia communis  
30/4 1 Korshage og 1 Dybesø (KES) - typisk ankomst - 3/5 er der 7, 8/5 10 Korshage og der er en
relativ top omkring 18/5 og 19/5 med 14 og 13 fugle.131 noteret i maj af i alt 136. 11/9 1 Korshage er sidste fugl.

DOFBasen:2003


2002:  Tornsanger  Sylvia communis  
I alt 243 rapporteret og er dermed årets næst-talrigste sanger. Ingen april-stunts i år, god gammeldags ankomst 5/5 1 Korshage. Vi skal frem til 13/5 før det rykker markant med 10 Korshage og 7 Rørvig Bugt. Kulminationen hos denne art ligger i 2. halvdel af maj - 23/5 - 31/5 er Korshagetallet fast mellem 15 og 19. Traditionen med, at der er lukket ned til ynglefuglenivaue fra 1/6, holder også i år. Sidste er fra 15/9.

DOFBasen:2002


2001:  Tornsanger  Sylvia communis  
1/5 1 Nykøbing er ankomst. I alt rapporteres 190 i maj og først tocifret forekomst 11/5 11 Korshage, flest i perioden 18/5 til 23/5 der med 27 er Korshages topdag. Alt i alt køligt forår med lidt trægt og sent forløb. I øvrigt er der de sidste 6 år ikke set stordage i starten af juni.

DOFBasen:2001


2000:  Tornsanger  Sylvia communis  
Er jo nu fast på aprilankomst: 26/4 1 Korshage, 15 fugle når at blive registreret i april, heraf 30/4 9. Bred topperiode 9/5 - 21/5 hele 10 af dagene med Korshagetal over 20 og 16/5 32, 17/5 34 samt 21/5 39 som største dage. Primo juni niveauet er op til 17 fugle - så der må være et gennemtræk i midten af maj. I øvrigt udbredt - f.eks. 6/5 op til 9 ved Hovvig, 20/5 15 Nakke Skov og 20/7 8 Skansehage. Hele 453 indrapporteres fra maj (af total på 610). Får et stort år.
Efterår: 30/8 9, siden kun 11/9 3 og 19/9 1.

DOFBasen:2000


1999:  Tornsanger  Sylvia communis  
Bliver ved med at ankomme i april: 25/4 1 Dybesø er første. Bliver modsat Gærdesanger først almindelig fra starten af maj - 3/5 6 Korshage/Dybesø, næste spring er 16/5 17 og 17/5 årets max 29 samt 21/5 24. Herefter er nivauet 6 - 11 fra Korshage. Sidste fugl 19/9 1 Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Tornsanger  Sylvia communis  
Frontløberen når atter frem i april: 28/4 1 Korshage - frem til 4/5 1 fugl, bygger så jævnt op til det typiske „Korshage-runde-tal“ på 15 - 23 fugle kun brudt af 10/5 36, der er største koncentration.
Er jo talrig og udbredt, f.eks. 5/6 23 Nykøbing Nord. 8/9 1 Korshage er årets meget normale sidste obsdato.

DOFBasen:1998


1997:  Tornsanger  Sylvia communis  
Fænologi: (23/4) 4/5 - 8/9 (25/9)
Almindelig yngletrækfugl (200 - 500 par) forekommer i åbne biotoper overalt på halvøen og almindelig trækgæst både for- og efterår.
En svag tendens til tidligere ankomst er blevet forstærket i de sidste par år, hvor april ankomst mere har været reglen end undtagelsen.

Ankomstdato 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Median 5/5 7/5 3/5 4/5 30/4
Gennemsnit 6/5 7/5 3/5 4/5 29/4

Største rasttal Korshage:
7/6 1996 140, 6/6 1996 118, 16/5 1989 31, 20/5 1995 31 og 18/5 1992 30.
Stort set ligeså almindelig om efteråret, men der er ikke mange tal, der dokumenterer dette, f.eks. 25/8 1993 mere end 25 Korshage.

1997: Ankomst tilbage i mere normalt gænge med de første 3 fugle 4/5 Korshage. Talrig fra 11/5, hvor 17 noteredes Korshage. De største tal herfra: 12/5 25, 13/5 24, 16/5 28, 19/5 29 og på årets småfugledag 24/5 42. Passer jo meget smukt med en ynglebestand på 41 - 49 par i området. Sidste rapporterede 14/9 1 juv Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Tornsanger  Sylvia communis  
Meget tidlig på banen, blot tre dage efter første Gærdesanger. De første: 1/5 1 Flyndersø, 3/5 1 Korshage og 7/5 1 Hovvig. I den følgende periode (8/5 -16/5) kun op til 3 fugle per lokalitet. Vi skulle helt hen til 21/5, før der for alvor begyndte at ske noget. Maxtal fra Korshage: 21/5 15, 22/5 15, 24/5 11, 25/5 20, 27/5 27 og 2/6 25. Herefter går det helt amok: 6/6 118 (AF) og 7/6 140 (AF). Disse to tal inkluderer sandsynligvis noget mere end en normal “Korshage-runde”, selvom det dækkede område er stort set det samme. De overgår uden sammenligning de normale topnoteringer og ligger langt over ynglebestandens 36 - 51 par. Begge tællinger er foretaget lidt op ad formiddagen (10:00 - 11:00), så enten har der været tale om ekstrem høj aktivitet hos de tilstedeværende Tornsangere, eller der må have været et betydeligt fald af trækkende fugle. En anden observatør på morgenrunde 7/6 har ikke bemærket den store koncentration.
Årets “sidste”: 8/9 1 Hovvig og 25/9 1 Korshage. Simpel sammentælling af dagsmax fra de enkelte lokaliteter giver 571. Hermed næsthyppigst rapporterede sanger.

DOFBasen:1996


1995:  Tornsanger  Sylvia communis  
En af Korshagearealets almindeligste ynglefugle. Årets første viste sig 29/4.
Ynglefugleoptælling gav 29 par. Kun en enkelt rastoptælling overgår dette: 20/5 31.
De sidste notater: 11/8 1 Korshage, 20/8 1 Nykøbing Havn, 20/9 1 Hovvig og 9/10 1 Dybesø (SD, LR). Den sidste er utrolig sen, faktisk vores første oktoberobs nogensinde. Hidtil seneste: 20/9 1987.

DOFBasen:1995


Tornsanger  Sylvia communis  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 19 38 20 77
MaxRst 13 14 12 6 6 14
Nobs 76 108 63 39 12 298
Ndag 30 30 25 24 9 118
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··25

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 21 89 4 4 118
MaxRst 21 25 10 11 3 25
Nobs 103 158 94 43 10 408
Ndag 26 30 31 24 10 121
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··10

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 63 75 15 16 2 172
MaxRst 1 16 21 9 10 6 21
Nobs 1 107 76 62 56 14 316
Ndag 1 31 29 24 31 11 127
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ··17

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 37 70 1 5 113
MaxRst 18 21 8 17 3 21
Nobs 100 98 62 41 9 310
Ndag 24 30 30 30 8 122
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··12

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 104 20 2 1 127
MaxRst 2 14 13 5 10 3 14
Nobs 3 138 61 37 27 2 268
Ndag 2 30 30 21 22 2 107
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ··02

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 42 18 22 3 85
MaxRst 1 18 14 10 5 4 18
Nobs 1 86 54 28 34 6 209
Ndag 1 24 29 20 22 6 102
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ··20

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 51 27 13 91
MaxRst 1 16 18 14 7 3 18
Nobs 1 106 58 57 36 10 268
Ndag 1 31 28 30 27 9 126
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ··24

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 49 31 9 1 4 96
MaxRst 2 26 12 7 7 4 26
Nobs 5 90 65 45 26 9 240
Ndag 3 30 29 27 23 6 118
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ··11

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 86 7 11 1 105
MaxRst 1 31 17 8 4 2 31
Nobs 4 70 57 42 23 6 202
Ndag 3 30 23 24 16 6 102
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ··18

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 60 22 10 4 2 98
MaxRst 1 25 15 6 7 4 25
Nobs 2 65 53 34 27 11 192
Ndag 2 30 26 20 22 8 108
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ··13

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 60 32 2 5 7 106
MaxRst 1 28 16 2 4 5 28
Nobs 1 88 68 11 23 8 199
Ndag 1 28 29 8 19 8 93
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ··16

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 54 36 7 2 1 102
MaxRst 3 33 15 10 8 3 33
Nobs 13 73 53 23 28 10 200
Ndag 9 30 28 15 22 10 114
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··16

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 42 10 2 2 2 60
MaxRst 5 25 12 7 7 4 25
Nobs 8 51 22 14 9 5 109
Ndag 3 29 14 10 8 5 69
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ··12

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 31
Total 2 60 4 19 8 93
MaxRst 3 23 8 9 5 1 23
Nobs 4 45 16 33 18 5 121
Ndag 3 25 11 19 14 5 77
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ··11

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 49 21 1 71
MaxRst 2 18 19 1 3 19
Nobs 3 69 9 1 7 89
Ndag 3 30 9 1 7 50
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ··31

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 48 3 5 8 68
MaxRst 3 36 7 5 5 1 36
Nobs 3 41 12 5 10 1 72
Ndag 2 27 11 5 9 1 55
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ··24

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 27 1 3 31
MaxRst 20 16 6 3 1 20
Nobs 27 10 3 4 2 46
Ndag 22 9 2 4 2 39
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··14

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 19 3 2 25
MaxRst 1 16 5 2 16
Nobs 1 19 6 4 30
Ndag 1 14 5 4 24
Fænologi 30·· ···· ··19 21··27

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 28 6 1 35
MaxRst 24 5 6 2 24
Nobs 25 1 2 3 31
Ndag 20 1 2 2 25
Fænologi 01·· ··02 29·· ··04

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 32 1 33
MaxRst 1 20 1 1 20
Nobs 2 23 1 3 29
Ndag 1 16 1 3 21
Fænologi 30·· ···· ··21 06··13

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 46 2 1 49
MaxRst 18 2 1 1 1 18
Nobs 47 5 7 1 2 62
Ndag 25 3 7 1 2 38
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··15

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 37 37
MaxRst 4 27 12 1 27
Nobs 1 34 8 2 45
Ndag 1 24 7 2 34
Fænologi 30·· ···· ···· ··19

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 75 8 3 89
MaxRst 5 34 17 8 9 3 34
Nobs 8 47 8 2 10 2 77
Ndag 4 25 7 2 8 2 48
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ··19art/12750.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1