Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12760

Sangere - Mejser

Havesanger Sylvia borin eu12760

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Meget sjælden

Fotos


Havesanger

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Havesanger  Sylvia borin  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 25
MaxRst 9 9
Nobs 48 48
Ndag 25 25
Fænologi 05··31

2023:  Havesanger  Sylvia borin  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 24 14 1 3 1 43
MaxRst 7 4 4 2 1 7
Nobs 56 57 19 2 1 135
Ndag 23 28 12 2 1 66
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ··01

2022:  Havesanger  Sylvia borin  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 21 1 27
MaxRst 6 7 3 1 1 7
Nobs 39 48 28 3 1 119
Ndag 24 29 19 3 1 76
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··01

2021:  Havesanger  Sylvia borin  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 21 18 58
MaxRst 8 8 7 8
Nobs 52 65 39 156
Ndag 21 27 21 69
Fænologi 10.. …. ..26

2020:  Havesanger  Sylvia borin  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 34 14 1 49
MaxRst 9 6 7 1 9
Nobs 73 50 16 4 143
Ndag 30 27 14 4 75
Fænologi 01.. …. …. ..24

2019:  Havesanger  Sylvia borin  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 34 12 15 1 62
MaxRst 11 6 6 1 11
Nobs 51 48 16 1 116
Ndag 20 27 8 1 56
Fænologi 05.. …. ..20 12

2018:  Havesanger  Sylvia borin  
Ankomst 4/5 1 Hovvig – hørt og også set, som det passer sig for årets første. Sidste samme sted 17/8.
Et par dage med ”lidt mange”: 19/5 10 Slettemose og 25/5 10 Korshage/Langesø Mose. Med lidt reduktion for formodede trækfugle blev det til 19 lokaliteter med 43 expl. Højt antal, men flere lokaliteter er blevet dækket, så mon ikke ret stationært. Artens generelle nedgang spores ikke rigtigt.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 129 83 37 1 250
MaxRst 10 7 3 1 10
Nobs 48 39 25 1 113
Ndag 26 27 20 1 74
Fænologi 04.. …. …. ..17

2017:  Havesanger  Sylvia borin  
Ankomst 7/5 Korshage. Det anbefales fortsat, at første Havesanger også ses! For at undgå forveksling med subsyngende pludrende Munke. Største lokaliteter Slettemose 9 (19/6), Hovvig 8, Korshage 6 – 8. Yngletælling 27/5 9 Korshage-Dybesø. Sidste 8/8 1 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 147 104 12 2 265
MaxRst 8 9 2 1 9
Nobs 73 50 9 2 134
Ndag 24 28 6 2 60
Fænologi 03.. …. …. ..08

2016:  Havesanger  Sylvia borin  
Årssum 267. Første 8/5 2 syng Hovvig. 18/5 11 rast Korshage må være en dag med fald i forhold til et ynglefugleniveau på 6. Meldt fra 13 lokaliteter involverende mindst 32 fugle. Ud over Korshage hævder Slettermosegård sig med 12/6 6 syng. En smule, men ikke signifikant under sidste års forekomst. Holder pænt lokalt. Sidste var 2/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 130 81 53 2 1 267
MaxRst 11 6 3 1 1 11
Nobs 64 40 33 2 1 140
Ndag 24 28 28 2 1 83
Fænologi 08.. …. …. …. ..02

2015:  Havesanger  Sylvia borin  
Årssum: 225. Ankomst 5/5 1 Hovvig (uden kommentar!), næste 10/5 Korshage.
Materialet består overvejende af ynglefugle. Fra 16 lokaliteter 39 hanner. Slettermosegård bedste lokalitet 26/6 7. Nakke Øst havde 15/5 6 (trækindslag?). Arten viser ikke tegn på lokal tilbagegang og forekommer solid. Kan være hjulpet af en del habitatforbedringer og har f.eks. store gode krat på Slettermose.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 110 57 50 7 1 225
MaxRst 6 7 3 2 1 7
Nobs 60 32 33 6 1 132
Ndag 24 23 23 5 1 76
Fænologi 05.. …. …. …. ..11

2014:  Havesanger  Sylvia borin  
Årssum = 187. Ankomst 27/4 1 Korshage – og fuglen blev både hørt og set (CG), som det bør sig for årets første Havesanger. Eneste fra april, næste var 2/5. Meldt fra 12 lokaliteter: Korshage 4, idet 13/5 8 og 20/5 8 formodes at have indslag af trækfugle. Flyndersø 1. Nørrevang 1. Dybesø 3. Rørvig Lyng 1. Plantagen 1. Vesterlyng 5. Rørvig 2. Hovvig 3. Ringholm 2. Slettermosegård 6. Nykøbing 1. Arten synes stabil – 30 fugle er som sidste år.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 122 43 20 1 187
MaxRst 1 8 4 2 1 8
Nobs 1 44 29 19 1 94
Ndag 1 22 19 18 1 61
Fænologi 27.. …. …. ..31 04

2013:  Havesanger  Sylvia borin  
Årssum = 168. Første 5/5 1 Slettermosegård (7/5 næste noteret som hørt + set, anbefales altid at SE de første Havesangere, så fænologien ikke forurenes af fejlbestemte, hørte Munke).
Korshage normalt 4 – 6, så 27/5 11 og 29/5 10 ligner lille træktop, jævnfør også 28/5 6 Slettermosegård.
Fra 13 lokaliteter 30 syngende hanner som tilskrives ynglefugle. Arten har pænt fat.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 104 34 28 1 1 168
MaxRst 11 4 4 1 1 11
N 38 20 15 1 1 75
Fænologi 05.. …. …. …. ..11

2012:  Havesanger  Sylvia borin  
Årssum 184, fordelt maj 114, juni 67, juli 2 og aug 1.
Ankomst 4/5 1 syngende han Hovvig (LB) – både hørt og set som det bør sig med en tidlig Havesanger.
Næste fugl fundet 9/5 og herefter ”daglig”.
Korshage havde det meste af perioden 3 - 4 fugle, 22/5 10 og nok også 25/5 og 26/5 7 markerede gennemtræk.
Øvrige lokaliteter: Flyndersø 2, Dybesø 2 - 3 (22/5 dog 5), Langesømosen 3, Skansehage 3, Nørrevang 1, Rørvig Lyng 1, Rørvig By 1, Nakke Skov 1, Hovvig 4, Nakke Hage 2 og Nykøbing 1 – årets sidste var herfra allerede 10/8. Tallene er pæne. Arten kan over en længere årrække lokalt være begunstiget af tilgroning og skovudvikling i området, men landsbestanden er svagt vigende.

DOFBasen:2012


2011:  Havesanger  Sylvia borin  
Årssum 188 fordelt maj 124, juni 55, juli 7 og august 2.
Kom 5/5 1 Ringholm (AF). Herefter kun enkeltfugle frem til 11/5 3 og 12/5 7 Korshage. Medio maj havde tendens til fald – Hovvig 16/5 10 og 18/5 8 Korshage.
Fra 27/5 - 14/6 omkring 6 fugle Korshage. Fordeling på lokaliteterne (træktoppe udeladt):
Korshage (6), Flyndersø (4), Dybesø (2), Nørrevang (2), Højsandet (1), Rørvig (1), Rørvig Bugt (1),Nakke Nord (1), Nakke Skov (3), Slettermose (2), Nakke Hage (2), Hovvig (4), Ringholm (1). I alt 30. Sidste er 21/8 1 Hovvig.
Det ser fornuftigt ud – et godt år for arten.

DOFBasen:2011


2010:  Havesanger  Sylvia borin  
Med årssum på 144 blandt årets positiv-varianter, især hele 114 i maj. Siden juni 22, juli 7, august 0 og september 1. Ankommer i den kølige maj mere ”gammeldags” 10/5 2 Hovvig (EVR).
På Korshage fra 13/5, bygger roligt op, 21/5 er der 8, 26/5 10 og 27/5 14 er topdagene. Herefter 5 ind i starten af juni. Samme tendens – lidt sen, men til gengæld ret tydelig kulmination, som givet indeholder noget træk.
Andre lokaliteter: Dybesø 1, Rørvig 1, Hovvig 6, Ringholm 3, Slettermose 4 og Nakke Skov 3.
Sidste 25/9 1 Nakke Hage i bærrene hos stjerne-kollega Høgesanger.

DOFBasen:2010


2009:  Havesanger  Sylvia borin  
Her er rapporteret 85 fordelt maj 66, juni 8, juli 10 og august 1.
Ankomst 1/5 1 Hovvig (PIZ) er kun 1 dag efter sidste års ubetingede fænologirekord.
Går så en uge inden næste til gengæld tydelige optræden: 8/5 3 Korshage. Niveauet 1 - 3 holdes frem til 17/5 6 Korshage, der er årets meget lille topdag, og der er 3 - 5 fugle på Korshage måneden ud. Juni ikke over 1 - 2 fugle og allerede 1/8 takkes der af for i år med 1 Hovvig.
Øvrige lokaliteter med Havesanger: Hovvig 3, Skredbjerg 1, Dybesø 1, Rørvig 1 og Rørvig Lyng 1. Efter et stort 2008 dumpet ned på det ret normale.

DOFBasen:2009


2008:  Havesanger  Sylvia borin  
Her er rapporteret 179 – et ganske højt tal. Også denne art får et forår præget af permanent højtryk i hele ankomst- og yngleopstartsperioden. Tallene er ikke lave trods mulig forventning om, at træk-faldet skulle blive beskedent. Gennemtræk af nordligt ynglende fugle kan identificeres ultimo maj.
Ankom sensationelt tidligt: 30/4 1 syngende han Hovvig (LB). Observatøren er godt klar over, at den fugl er tidlig og tilføjer en dokumenterende tekst. Fænologirekord. Melder arten ind i den stadig større gruppe af sangere, der kan sende fortroppen ind allerede i april. Kun Gulbug og Kærsanger holder sig endnu til maj. Næste 2/5 Korshage er også tidlig, nr. 3 9/5 Korshage, herefter ”daglig”. 13/5 er der 5 Dybesø og egentligt gennembrud 18/5 12 Korshage, siden 6 - 9 indtil der toppes med 19 (12 Korshage og 7 Dybesø) 28/5. Andre lokaliteter melder også om flere fugle: Hovvig (12), Langesømosen (4), Slettermosegård (4) og Rørvig (2).

DOFBasen:2008


2007:  Havesanger  Sylvia borin  
4/5 ankomst 1 Dybesø (LB). 8/5 1 Korshage og 1 Hovvig. Først fra 14/5, hvor der er 4 Korshage, er arten kontinuerligt tilstede. Ret så tyndt år, når aldrig over de 4 fugle på én dag, senest 2/6. Sidste 9/8 1 Skansehage.
Rapporteret 94 fordelt maj 75, juni 16, juli 2 og august 1.
Lokaliteter incl. max.tal er: Korshage (4), Dybesø (1), Skansehage (1), Hovvig (6) og Nakke (1).
Ikke muligt at adskille yngle- og trækfugle. Nogle må skulle igennem – yngler højt op til det sydlige Lapland.

DOFBasen:2007


2006:  Havesanger  Sylvia borin  
8/5 1 Korshage (LB) er typisk ankomstdag. Stilfærdige 1-3 fugle frem til 16/5 hvor der er 8 Hovvig, 17/5 5 Korshage og 18/5 9 Korshage. Sidste noteret 11/7. Totalt indsendt 76 fordelt 68 maj, 7 juni og 1 juli. Helt stabilt niveau.

DOFBasen:2006


2005:  Havesanger  Sylvia borin  
11/5 2 Hovvig er meget typisk ankomstdag.
Billedet er herefter jævnt frem til 20/5, hvor 8 Korshage og 5 Hovvig udgør årets topdage, Havesangeren kulminerer ellers oftest sidst i maj. 5/6 4 siden kun 1 – 3 fugle. Sidste kontakt med arten er 24/7, selvom der burde være trækobs i august. I alt 75 rapporteret. Bestanden vurderes som stabil.

DOFBasen:2005


2004:  Havesanger  Sylvia borin  
Kommer forsinket frem i de kolde kulinger i maj: 16/5 2 Korshage (EVR). Er til gengæld herefter daglig og har 26/5 en topdag med 16 Korshage. Niveauet siden er 5, indtil aktiviteten ebber ud i starten af juni. Med 84 i maj og 18 i juni har arten et godt år.

DOFBasen:2004


2003:  Havesanger  Sylvia borin  
Arten har landingstilladelse omkring 10/5 - årets første med 1 Korshage og 1 Hovvig (EVR).
Det bliver til 44 i maj og 19 i juni og et pænt normalår. Topper sent i maj, 1-4 fugle frem til 22/5 hvor der er 8 Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Havesanger  Sylvia borin  
I alt 51 rapporteret er pænt - ankomst 9/5 1 Nykøbing. Herefter 34 i maj og 14 i juni inden der rundes af i 23/7 1 Hovvig. Som tidligere kun små „toppe“ 20/5 5 og 4/6 6 Korshage-Dybesø.

DOFBasen:2002


2001:  Havesanger  Sylvia borin  
Ankommer 12/5 med 1 i Wiebrandts Mose og 1 Dybesø. Kun 33 Havesangere meldes for 2001 og en mikro-top på 22/5 4 Korshage. Også for denne art et koldt og stille forår.

DOFBasen:2001


2000:  Havesanger  Sylvia borin  
9/5 1 Korshage er ankomst - pæn tidlig. Fra 12/5 (3) daglig. Lidt rodet mønster, småtoppe 16/5 6, 21/5 7, 26/5 6 og 30/5 - 3/6 5 - 6, hvor der oftest er en træktop fra Korshage. Meldt fra Hovvig (3), Nakke Skov (3), Brentebjerg (3) og Nykøbing (1). I alt indrapporteret maj 72, juni 28 og juli 4, sidste kontakt med arten 7/7 i Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Havesanger  Sylvia borin  
8/5 1 Korshage er ret tidlig ankomst og er herefter daglig. Følger det vanlige mønster - popper op 19/5 9 og 20/5 7 samt igen 30/5 6 og 31/5 11 - ellers er der typisk 2 - 4 fugle på Korshagearealet. Også meldt fra Hovvig og Nakke Skov. Efterårsfald ikke noteret - 20/8 2 Hovvig slutter af.

DOFBasen:1999


1998:  Havesanger  Sylvia borin  
11/5 1 Korshage er tidligt i den normale ankomstperiode. Der rapporteres 62 i maj og 8 i juni. Der er tydelig bevægelse 16/5 - 18/5 med 9, 8 og 10 Korshage/Dybesø. Sidst rapporteret 3/6 fra Nykøbing.

DOFBasen:1998


1997:  Havesanger  Sylvia borin  
Fænologi: (8/5) 13/5 - 30/8 (26/9)
Almindelig yngletrækfugl (60 - 180 par) forekommer over hele halvøen og almindelig trækgæst. Var noget mere talrig i 1980'erne, hvilket illustreres af de største rasttal fra Korshage: 25/5 1985 14, 1/6 1979 13, 26/5 1987 12, 25/5 1981 11 og 27/5 1984 11.
Ankomst tidspunktet viser ingen udvikling. Har været forbavsende konstant. 22 ud af 23 ankomstdatoer ligger i intervallet 8/5 - 19/5.

1997: Årets fænologidatoer 11/5 og 30/8 må begge betegnes som ret normale. De største rasttal fra Korshage: 19/5 6, 24/5 13 og 6/6 6. Tallet fra 24/5, det hidtil næststørste fra lokaliteten, indicerer et betragteligt fald af trækfugle, idet områdets ynglebestand kun er opgjort til 4 par.

DOFBasen:1997


1996:  Havesanger  Sylvia borin  
Bortset fra en isoleret obs allerede 16/5 1 KH, normal ankomst: 21/5 1 Korshage, 22/5 4 Korshage, 1 Dybesø og 1 Nykøbing. Maxtal Korshage: 23/5 5, 25/5 5, 26/5 4, 27/5 6 og 2/6 6. Tallene afspejler helt klart trækkets kulmination, idet ynglebestanden kun kan snige sig op på 1 - 4 par. Årets højeste tal: 26/5 9 Højsandet. Kun 1 fugl rapporteret fra andet halvår: 11/7 1 syng Nykøbing!
Simpel sammentælling giver 85.

DOFBasen:1996


1995:  Havesanger  Sylvia borin  
Ret tidlig ankomst: 12/5 1 Nykøbing, 13/5 2 Korshage, 15/5 1 Korshage og 16/5 2 Korshage.
Et par store dage: 19/5 7 Korshage + 1 Hovvig, 20/5 9 Korshage + 2 Nørrevang + 3 Nakke, 23/5 7 KH + 1 Nakke, 24/5 7 Korshage + 2 Hovvig, 25/5 8 Korshage + 1 Hovvig + 2 Nykøbing og 26/5 8 Korshage.
Kun 1 obs modtaget fra 2. halvår: 2/7 2 syng Hovvig.

DOFBasen:1995


Havesanger  Sylvia borin  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 22 1 1 29
MaxRst 6 7 3 1 1 7
Nobs 39 48 28 3 1 119
Ndag 24 29 19 3 1 76
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··01

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 24 3 46
MaxRst 8 8 7 8
Nobs 52 69 39 160
Ndag 21 27 21 69
Fænologi 10·· ···· ··26

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 45 18 1 1 65
MaxRst 9 6 7 1 9
Nobs 73 50 16 4 143
Ndag 30 27 14 4 75
Fænologi 01·· ···· ···· ··24

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 32 14 8 1 55
MaxRst 11 6 6 1 11
Nobs 51 48 16 1 116
Ndag 20 27 8 1 56
Fænologi 05·· ···· ··20 12

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 45 9 1 55
MaxRst 10 7 3 1 10
Nobs 86 49 28 1 164
Ndag 27 27 20 1 75
Fænologi 04·· ···· ···· ··17

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 36 12 48
MaxRst 8 9 2 1 9
Nobs 63 43 7 2 115
Ndag 24 28 6 2 60
Fænologi 03·· ···· ···· ··08

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 16 4 1 39
MaxRst 11 6 3 1 1 11
Nobs 60 39 32 2 1 134
Ndag 24 28 28 2 1 83
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ··02

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 12 3 1 41
MaxRst 6 7 3 2 1 7
Nobs 60 32 29 6 1 128
Ndag 24 23 23 5 1 76
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··11

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 29 8 1 38
MaxRst 1 8 4 2 1 8
Nobs 1 44 30 19 1 95
Ndag 1 22 19 18 1 61
Fænologi 27·· ···· ···· ··31 04

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 29 6 8 1 44
MaxRst 11 4 4 1 1 11
Nobs 39 20 15 1 1 76
Ndag 24 13 10 1 1 49
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··11

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 29 9 1 1 40
MaxRst 10 5 1 1 10
Nobs 50 35 2 1 88
Ndag 20 21 2 1 44
Fænologi 04·· ···· ···· ··10

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 28 9 2 39
MaxRst 10 7 2 1 10
Nobs 39 23 6 2 70
Ndag 25 18 6 2 51
Fænologi 05·· ···· ···· ··21

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 29 4 1 34
MaxRst 14 5 1 1 14
Nobs 34 10 7 1 52
Ndag 18 5 6 1 30
Fænologi 10·· ···· ··31 25

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 1 2 16
MaxRst 6 2 3 1 6
Nobs 29 5 7 1 42
Ndag 20 5 5 1 31
Fænologi 01·· ···· ···· ··01

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 40 40
MaxRst 1 12 3 1 1 12
Nobs 1 48 7 2 1 59
Ndag 1 22 6 2 1 32
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ··17

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 33 1 34
MaxRst 24 4 1 1 24
Nobs 32 10 2 1 45
Ndag 22 8 2 1 33
Fænologi 04·· ···· ···· ··09

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 19
MaxRst 9 4 1 9
Nobs 22 3 1 26
Ndag 16 3 1 20
Fænologi 08·· ···· ··11

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 34 34
MaxRst 22 4 3 1 22
Nobs 24 7 7 1 39
Ndag 14 5 7 1 27
Fænologi 11·· ···· ···· ··19

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 2 21
MaxRst 16 8 1 16
Nobs 20 4 1 25
Ndag 16 3 1 20
Fænologi 09·· ···· ··22

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 19 24
MaxRst 8 18 18
Nobs 17 2 19
Ndag 13 2 15
Fænologi 10·· ··13

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 3 12
MaxRst 4 3 1 4
Nobs 24 9 3 36
Ndag 15 7 3 25
Fænologi 03·· ···· ··23

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 10
MaxRst 4 3 1 4
Nobs 18 4 2 24
Ndag 12 4 2 18
Fænologi 12·· ···· ··06

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 15 7 22
MaxRst 6 6 2 6
Nobs 31 10 3 44
Ndag 18 8 3 29
Fænologi 09·· ···· ··17art/12760.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1