Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12770

Sangere - Mejser

Munk Sylvia atricapilla eu12770

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Fåtallig

Fotos


Munk

Diagrammer

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Munk  Sylvia atricapilla  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 14·· ··09

2023:  Munk  Sylvia atricapilla  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 8 47 14 16 2 1 2 91
MaxRst 1 6 8 5 5 3 1 1 8
Nobs 1 34 115 113 77 39 7 4 390
Ndag 1 16 31 30 29 26 5 4 142
Fænologi 01 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2022:  Munk  Sylvia atricapilla  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 19 20 29 1 70
MaxRst 1 1 6 10 8 9 2 1 1 10
Nobs 1 1 53 89 78 67 25 16 1 331
Ndag 1 1 15 31 30 30 23 13 1 145
Fænologi 12 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2021:  Munk  Sylvia atricapilla  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 7 49 17 54 1 4 133
MaxRst 1 1 1 4 10 8 6 3 3 1 10
Nobs 3 2 1 60 136 99 91 31 18 3 444
Ndag 3 2 1 19 31 29 28 25 14 3 155
Fænologi 09.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2020:  Munk  Sylvia atricapilla  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 47 20 3 3 1 92
MaxRst 1 1 1 7 13 9 4 3 1 1 13
Nobs 3 4 1 64 100 54 33 26 10 1 296
Ndag 3 4 1 22 31 29 23 21 8 1 143
Fænologi 16.. …. …. …. …. …. …. …. ..24 25

2019:  Munk  Sylvia atricapilla  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 15 59 15 6 3 2 1 103
MaxRst 1 1 1 5 19 10 3 2 1 1 19
Nobs 1 2 5 50 86 85 51 23 4 1 308
Ndag 1 2 5 19 31 29 28 21 4 1 141
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Munk  Sylvia atricapilla  
Første 11/4 Rørvig By. Ingen signifikante fald. Screening giver 21 lokaliteter og 56 fugle. Ikke imponerende for en art der regnes for en af de almindeligste sangere og har været i fremgang, selvom det vist er ved at flade ud. Næsten helt tomt efterår. Allerede 12/10 blev den sidste set. Godt nok få Munke vi registrerer!

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 68 165 120 40 23 14 1 431
MaxRst 8 8 8 3 2 2 1 8
Nobs 32 74 51 29 22 13 1 222
Ndag 17 31 30 21 22 13 1 135
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. ..12

2017:  Munk  Sylvia atricapilla  
Ankom 9/4 1 Slettemose og siden daglig. Almindelig sanger, men ingen 2 cifrede tal hele sæsonen. Korshage 6 – 9 flere dage og 1/7 6 Hovvig. Efterårstrækket går fortsat helt uden om. Kun omkring 10 fugle i september og kun 2 oktober. Til gengæld et ægte vinterfund: 4/11 og 18/12 – 19/12 1 han Rørvig By.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 61 289 123 60 45 13 2 1 2 596
MaxRst 4 9 9 6 2 2 1 1 1 9
Nobs 49 121 50 33 40 12 2 1 2 310
Ndag 20 31 26 19 24 11 2 1 2 136
Fænologi 09.. …. …. …. …. …. …. …. ..19

2016:  Munk  Sylvia atricapilla  
N = 569. Åbnede sit år med en ægte vintermunk: 11/1 1 han Nykøbing (DO). Det er mange år siden, der sidst blev fundet sådan én.
Forårsankomst 9/4 1 Nykøbing og siden daglig. På trækket mindre top af nordlige fugle 25/5 13 rast Korshage. Stabilt registreret fra 19 lokaliteter med mindst 59 fugle/syng hanner. Igen uhyre tyndt efterår. Kun 4 i oktober og sidste 25/10 1 rast Nakke Hage. Masser af Munke på træklokaliteter mod øst, så trækket er gået uden om.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 57 290 98 92 14 13 4 569
MaxRst 1 6 13 6 5 2 2 1 13
Nobs 1 37 110 52 57 12 12 4 285
Ndag 1 18 31 27 30 11 12 3 133
Fænologi 11 09.. …. …. …. …. …. ..25

2015:  Munk  Sylvia atricapilla  
Årssum: 517. Længe om at komme ind, første 18/4 3 fugle. Gennembrud 27/4 med bl.a. 7 Korshage. 3/5 23 Korshage – Dybesø – Rørvig Lyng. Meldt fra 20 lokaliteter med 59 fugle. Meget få fugle inde i efteråret. De sidste 3: 23/9 1 Hovvig, 8/10 1 og 16/10 1 Dybesø. Dermed yderst få i en periode hvor Munke i hyldebær etc. ellers burde være et normalt indslag. Måske havde de et skidt yngleår og forsvandt tidligt?

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 56 267 119 48 9 16 2 517
MaxRst 7 13 6 4 2 3 1 13
Nobs 33 106 55 37 8 13 2 254
Ndag 12 31 29 27 7 13 2 121
Fænologi 18.. …. …. …. …. …. ..16

2014:  Munk  Sylvia atricapilla  
Årssum = 609. Ankomst 8/4 1 Korshage, men trægt indtil 16/4, hvorfra arten blev daglig. Træktoppe markerede sig 25/4 13 Dybesø og 10/5 23 Korshage. Meldt fra 18 lokaliteter med 92 fugle, hvoraf der dog er en vis trækandel. Skønsmæssigt var de 70 faste.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 146 274 117 46 15 9 2 609
MaxRst 13 23 7 3 4 1 1 23
Nobs 60 62 63 33 12 9 2 241
Ndag 17 31 24 26 11 9 2 120
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. ..08

2013:  Munk  Sylvia atricapilla  
Årssum = 553. Ankom 15/4 2 Hovvig, men få indtil 26/4 8 Dybesø.
Enkelte dage præget af lidt trækfugle. 28/4 10 Flyndersø og de sene 27/5 12 Korshage. Domineres af veludbredte ynglebestand. Fra 18 lokaliteter minimum 70 fugle som ynglefugle.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 96 246 96 76 23 14 2 553
MaxRst 10 12 5 5 2 2 1 12
N 37 68 43 45 19 12 2 226
Fænologi 15.. …. …. …. …. …. ..12

2012:  Munk  Sylvia atricapilla  
Årssum 493 fordelt apr 59, maj 276, juni 128, juli 10, aug 13 og sep 7.
Solid population lokalt såvel som på landsplan.
Normal ankomst 13/4 1 Dybesø (BV). Herefter enkeltfugle indtil det gik løs 27/4 8 Korshage/Skansehage, 28/4 7 Korshage og 29/4 15 Hovvig med mange syngende. 1/5 17 Korshage – heraf mange rastende ikke mindst hunner. Det generelle tal for Korshage siden 3 - 8 fugle. I perioden 21/5 - 25/5 igen lidt flere, op til 13. Det tegner det klassiske Munke-forår med primær hovedtrækbølge ult apr/pri maj og et svagt popup senere i maj repræsenterende nordlige fugle.
Fra de enkelte lokaliteter: Korshage 6, Langesømosen 5, Dybesø 6, Flyndersø 2, Nørrevang 1, Vesterlyng 1, Rørvig Lyng 1, Plantagen 4, Rørvig By 1, Rørvig Bugt 2, Skredbjerg 1, Hovvig 5, Ringholm 3, Slettermose 6, Nakke Hage 2 og Nykøbing 2.
Efteråret var meget tyndt med kun 7 i september og ingen fra oktober. Sidste var fra Korshage 16/9.

DOFBasen:2012


2011:  Munk  Sylvia atricapilla  
Rapporteret årssum 458 med mar 1, apr 78, maj 242, jun 92, jul 18, aug 16, sep 8 og okt 3.
Fik lige sneget sig ind 29/3 1, men efter 2 år med vinter-Munk ingen i år. Kunne næppe heller anbefales.
Måtte så vente 2 uger på den næste: 14/4 1 Skansehage + 1 Hovvig. Aprilfuglene rykkede ind med 18/4 6 og 25/4 8 Korshage. Yderligere tilgang i maj og medio maj topperiode, hvor en del fugle trak igennem, især bemærkedes 22/5 18 Korshage-Dybesø. 7/6 endnu 6 Korshage, efter 9/6 kun 1-2(3) dagsnoteret.
Lokaliteterne: Korshage (12), Dybesø (14), Flyndersø (3), Nørrevang (2), Skansehage (1), Rørvig (2), Rørvig Bugt (3), Hovvig (4), Slettermose (5), Nakke Nord (1), Nakke Hage (1), Nykøbing (2).
Sidste fugl 2/10 1 Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Munk  Sylvia atricapilla  
Stor rapportering af denne art: Årssum 491. Førte sig frem næsten hele året med denne fordeling: januar 1, februar 1, marts 1, april 81, maj 305, juni 47, juli 18, august 14, september 23 og oktober 1. Heraf kan sluttes, at det trods årtiers polarvinter lykkedes 1 expl at holde sig i live som standfugl. Fast inventar i Gregers have ultimo januar - marts. Det er 3. vinter i træk med en vinter-Munk – forudgået af 36 årgange med 0.
Trækankomst blev 17/4 Korshage og allerede dagen efter på 4 lokaliteter. 8/5 og i øvrigt igen 18/5 hele 18 Hovvig. Holdt et fast tocifret niveau på Korshage maj igennem med 23/5 og 24/5 15 som største dage, der kunne antyde lidt gennemsivning af nordlige Munke. Er nævnt for yderligere 8 lokaliteter: Dybesø 7, Højsandet 2, Rørvig 1, Rørvig Bugt 4, Rørvig Lyng 1, Slettermose 3, Ringholm 4 og Nykøbing 2.
Med i Store Sylviadag på Nakke Hage 25/9 med 15 rastende. Sidste 11/10 1 Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Munk  Sylvia atricapilla  
Indsendt 390 fordelt januar 1, april 113, maj 192, juni 20, juli 39, august 18 og september 7.
Vi måtte frem til 36. rapportår, før vi sidste år fik vores første ægte vinter-Munk, men allerede i år kom nr. 2: 2/1 1 han Rørvig (KES). Taler vi om en ny tradition?
Trækfugleankomst bliver så 9/4 1 Hovvig (EVR). Første Korshagefund er 13/4 2 og 15/4 egentligt rykind med 6 fugle – 4 Dybesø og 2 Rørvig. På Korshage er der 29/4 11 som er niveau for flere dage i maj med 10/5 17 som årets topdag. Endnu 14/6 tælles 8 – siden 1 - 3 fugle.
Er registreret på 14 lokaliteter. Udover Korshage: Dybesø 5, Flyndersø 1, Nørrevang 3, Plantagen 4, Skansehage 3, Rørvig 2, Rørvig Bugt 2, Rørvig Lyng 1, Højsandet 4, Hovvig 1, Ringholm Skov 3, Slettermosegård 1 og Nakke Skov 3.
Efteråret optræder kun med enkeltfugle og sidste er allerede 16/9 1 Hovvig. Ingen hyldebærspisere i oktober!
Tydeligvis har arten det fint og er særdeles udbredt.

DOFBasen:2009


2008:  Munk  Sylvia atricapilla  
Stor rapportering – 413. 9 måneder præsterede Munke, flest april (73) og maj (289), men opmærksomheden går til en ægte vintermunk, endda fra dybvinteren i januar: 17/1 1 hun Nykøbing (DO) – nydeligt dokumenteret af et foto hjemme fra haven! Endelig fik vi vores vinterfund.
Nr. 2 14/4 1 Nykøbing (KES) er så ”ankomsten”. Næste 18/4 og siden ”daglig”. Tiltrækker siden rykvist, 24/4 5 Dybesø, 26/4 8 Korshage, 2/5 - 21/5 er niveauet 10 Korshage, 23/5 toppende med 14.
Trapper ned primo juni med 5/6 10 og 7/6 8 Korshage. Når aktivitet og helt usædvanligt også vejr er en konstant faktor demonstreres nydeligt det 3-fasede træk: Forpost 2. halvdel af april, ynglefuglenes mere massive ankomst primo maj og det sene gennemtræk af fugle, der yngler højt mod nord i sidste 1/3 af maj.
Er meldt fra 11 lokaliteter: Korshage (14), Dybesø (5), Flyndersø (4), Langesømosen (3), Nørrevang (1), Plantagen (4), Højsandet (4), Rørvig (1), Nakke Øst (3), Hovvig (5) og Nykøbing (1).
Sporadisk efterår, 9/10 1 Korshage og næste og sidste 8/11 1 Hovvig.

DOFBasen:2008


2007:  Munk  Sylvia atricapilla  
Sniger sig indenfor i marts med første fugl 31/3 1 Nykøbing (EVR). Næste først 13/4 1 Rørvig. Flytter så omsider på landet: 14/4 1 Korshage og stiger langsomt til 22/4 6 Korshage og 25/4 10 i de gode munke-habitater rundt Dybesø.
Formodentlig mindre træktop her. Næste er midt i maj, hvor Korshage byder på 12 - 18 fugle 11/5 -18/5. Popper op igen 31/5 12. I juni 5/6 5 og siden kun 2 - 3 Korshage.
Desuden Munke fra følgende lokaliteter: Dybesø (5), Flyndersø (2), Plantagen (2), Søndervang (1), Nykøbing (2), Slettermosegård (3) og Hovvig (4).
Sidste Munk 16/10 1 Nakke.
Simpel sammentælling: 353 fugle fordelt marts 1, april 81, maj 227, juni 30, juli 8, august 3, september 2 og oktober 1.
Konklusionen må være, at arten har det godt.
Endnu engang et år uden den efterlyste første ægte vinter-Munk. I skrivende stund er der dog interessante efterretninger fra 2008….

DOFBasen:2007


2006:  Munk  Sylvia atricapilla  
Med i alt 247 godt velrapporteret år for munk. Fordeler sig april 57, maj 157, juni 10, juli 6, august 7, september 4, oktober 5 og november 1.
Ankommer til almindelig tid medio april 15/4 1 Korshage, næste 22/4 4 Korshage + Nykøbing. Mulig lille træktop 27/4 15 Korshage, herefter 6-8 fugle flere dage frem til 13/5-21/5 med 12-13 fugle.
Årets begivenhed er iagttagelsen 27/11 1 Hovvig (CG) - en fænologirekord (tidligere 23/11) og vi er nu meget tæt på at kunne præsentere den første helt ægte vinter-munk!

DOFBasen:2006


2005:  Munk  Sylvia atricapilla  
Helt typisk mønster: Fint år med i alt 186 rapporterede Munke.
Ankomsten er 28/4 med 2 Hovvig (JS) – det er relativt sent. Herefter kører det jævnt og lidt monotont med typiske 6 - 9 fugle Korshageområdet. Der er 11 som flest 27/5 og altså ikke muligt at se eventuelle træk-flow af nordlige bestande. Endnu engang lukkes allerede ned i slutningen af september – 29/9 2 Hovvig. I resten af landet ser man da Munke guffe hyldebær i oktober. Og hvornår skal vi have vores første vintermunk?

DOFBasen:2005


2004:  Munk  Sylvia atricapilla  
19/4 1 Hovvig er ankomst (PG). Der tegner sig ellers et godt, normalt år med 27 rapporteret fra april og 158 fra maj, herefter sporadisk rapportering, men lidt sært slutter det igen 25/9. Munk skulle være et indslag i hyldebærrene i oktober. I alt 200 – et hyppigt og pænt årsniveau. Største dage fra Korshage er 24/5 17 og 26/5 13. Munk yngler højt i Skandinavien, og der kan være træk af nordlige populationer midt og sidst i maj hvor vi oftest har de højeste noteringer.
Tilføjelse 2003:
Blev helt glemt i 2003-rapporten! En fadæse, men her er nøgletallene for 2003:
Få Munke – i hvert fald i data: Ankommer 13/4 1 Rørvig Bugt (PEL). 7 i april og 81 i maj, hvor 10/5 skal forestille max.dag. Allerede 21/9 er sidste indsendte. Giver sølle 88 i alt.

DOFBasen:2004


2003:  Munk  Sylvia atricapilla  
Få munke – i hvert fald i data: Ankommer 13/4 1 Rørvig Bugt (PEL). 7 i april og 81 i maj hvor 10/5 skal forestille max.dag. Allerede 21/9 er sidste indsendte. Giver sølle 88 i alt.

DOFBasen:2003


2002:  Munk  Sylvia atricapilla  
Årets periode bliver 21/4 (1 Nykøbing) til 5/10 (1 Skansehage). Månedsfordelingen af de i alt 198 rapporterede er 27 i april, 135 i maj, 15 i juni, 11 juli, 5 august, 4 september og 1 i oktober. Fører sig ikke frem med større koncentrationer - 23/5 8 Korshage er ikke rigtigt signifikant. Stadig muligt at blive den der scorer vores første vintermunk.

DOFBasen:2002


2001:  Munk  Sylvia atricapilla  
Yderdatoer er 21/4 og 6/10 - så vi efterlyser stadig en vintermunk! 17 Munke meldes i april. Korshagetallene topper i år 10/5 15 svarende til en mindre top i dagene omkring og igen 26/5
12 markerer med lidt god vilje tendensen til 2 toppe. Der er meldt stilfærdige op til 3 fra Hovvig og Nykøbing outskirts. Til gengæld bliver Slettemosegård endevendt for munke 7/5 - 20 expl.

DOFBasen:2001


2000:  Munk  Sylvia atricapilla  
Så skete det endeligt! - Munken blev martsart også i Rørvig: 23/3 1 syng. han Nykøbing (LB). Det er selvfølgelig en fænologirekord. Nu mangler vi bare en vinterobs! I april 9/4 1 Korshage og 18/4 1 Nykøbing, først daglig fra 20/4. Der er 60 rapporteret i april, 228 i maj og 30 i juni. En typisk Korshagerunde er på 9 fugle i maj, enkelte dage 12 - 14 og først 28/5 20 kan kaldes en mere markant trækdag. Stilfærdigt efterår - kun 2 fra Dybesø ultimo september, 17/10 1 og 16/11 1 begge Nykøbing er de sidste.

DOFBasen:2000


1999:  Munk  Sylvia atricapilla  
Tæt ved at blive martsart: 1/4 1 han Hovvig er en meget tidlig førstefugl. Vi mangler stadig en ægte vintermunk fra Rørvig. Næste til normaltid 17/4 og i alt 39 aprilfugle. Moderat maj - primo juni og med god vilje er der en top primo maj og ultimo maj/primo juni - de 4 beskedne maxtal på 13 - 14 er fra 2/5 og 3/5 samt 31/5 og 1/6.
September 13. Oktober 4 - sidste 9/10.

DOFBasen:1999


1998:  Munk  Sylvia atricapilla  
Når frem 21/4 med 2 Korshage, 23/4 1 Nykøbing og 25/4 3 på forskellige steder. Der kan igen identificeres 2 trækbølger, den første topper 28/4 11, næste medio maj med 14/5 17, 16/5 15 og 18/5 20 Korshage. I øvrigt typisk 7 - 12 fugle. Største enkeltregistering i øvrigt er 19/5 9 og 2/6 14 Nykøbing Nord. Den sidste der bemærkes er 23/9 Nykøbing.

DOFBasen:1998


1997:  Munk  Sylvia atricapilla  
Fænologi: (15/4) 26/4 - 7/10 (23/11)
Almindelig yngletrækfugl (140 - 280 par) forekommer over hele halvøen og almindelig trækgæst. Munken er tiltaget jævnt igennem hele perioden.
Fra sidst i 1980'erne skiftede ankomsttidpunktet ret markant fra at have ligget i perioden 25/4 - 7/5 til at ligge i perioden 15/4 - 23/4.
Største rasttal Korshage:
17/5 1995 19, 26/5 1995 18, 1/6 1979 16, 11/5 1995 16 og 4/6 1995 16,
Som eksempel på stort rasttal fra andre lokaliteter kan nævnes 5/6 1987 19 Hovvig.

1997: Standard ankomst 26/4. Ikke mange fugle de første dage. Den sene ankomst illustreres ved den langsomme stigning i antallene fra Korshage: 30/4 2, 8/5 5, 9/5 6, 16/5 7, 23/5 11, kulminerende med 24/5 17, hvilket må betegnes som ganske pænt. Sidste større tal 31/5 10 harmonerer fint med områdets 12 - 14 ynglepar. Rapporteringen af efterårsfugle har ikke været noget tilløbsstykke. Den seneste dato i materialet 30/8, afspejler næppe artens reelle afrejse.

DOFBasen:1997


1996:  Munk  Sylvia atricapilla  
To trækbølger i april. 21/4 1 Korshage og 1 Dybesø, 22/4 1 Nykøbing og 23/4 1 Korshage. De næste først 27/4 1 Korshage, 2 Hovvig og 2 Nykøbing. Herefter daglig.
Maxtal fra Korshage:

28/4 1/5 11/5 13/5 14/5 16/5 17/5 18/5 20/5 21/5 22/5 23/5 27/5 1/6 2/6 7/6 8/6
4 4 5 4 8 5 10 4 5 5 9 7 6 5 4 7 4

dvs gennemgående kun 1/3 af antallene fra sidste år. Passer ganske godt med, at ynglebestanden i Korshageområdet er faldet fra 21 til 10 - 16 par!
Endelig en sangerart med lidt efterårsobs. De sidste: 19/9 1 Nykøbing, 23/9 1 Hovvig, 21/10 1 han Korshage og 22/10 1 han (den samme?) Korshage. Simpel sammentælling giver 211 fugle i løbet af året.

DOFBasen:1996


1995:  Munk  Sylvia atricapilla  
Årets første 23/4 1 Dybesø.
Forårsfugle rapporteret fra Korshage: 26/4 - 20/6, i alt 247 fordelt på 33 dage. Første hun 30/4. To-cifrede antal Korshage: 11/5 16, 17/5 19, 19/5 13, 20/5 15, 22/5 15, 25/5 10, 26/5 18 og 4/6 16.
Ganske utrolige tal i betragtning af, at der ikke tidligere er registreret mere end 15 per dag.
Ynglebestanden har dog også været stor - 21 par - så der er gennemgående tale om underskud!
Oktoberfugle: 3/10 1 Hovvig, 14/10 1 og 22/10 1 begge Korshage.

DOFBasen:1995


Munk  Sylvia atricapilla  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 17 20 16 24 1 1 1 81
MaxRst 1 1 6 10 8 9 2 1 1 10
Nobs 1 1 53 89 78 67 25 16 1 331
Ndag 1 1 15 31 30 30 23 13 1 145
Fænologi 12 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 8 48 22 33 4 116
MaxRst 1 1 1 4 10 8 6 3 3 1 10
Nobs 3 2 1 59 136 104 91 31 18 3 448
Ndag 3 2 1 19 31 29 28 25 14 3 155
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 23 47 33 3 9 1 1 118
MaxRst 1 1 1 7 13 9 4 3 1 1 13
Nobs 3 4 1 65 100 54 33 26 10 1 297
Ndag 3 4 1 22 31 29 23 21 8 1 143
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24 25

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 11 71 13 4 2 1 1 105
MaxRst 1 1 1 5 19 10 3 2 1 1 19
Nobs 1 2 5 50 86 85 51 23 4 1 308
Ndag 1 2 5 19 31 29 28 21 4 1 141
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 55 16 1 1 1 78
MaxRst 8 9 8 3 2 2 1 9
Nobs 49 121 70 37 25 14 1 317
Ndag 17 31 30 21 22 13 1 135
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 35 10 9 3 1 1 1 65
MaxRst 4 9 9 6 3 2 1 1 1 9
Nobs 41 96 42 29 30 12 2 1 2 255
Ndag 20 31 26 19 24 11 2 1 2 136
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 44 7 17 2 1 75
MaxRst 1 6 13 6 5 2 2 1 13
Nobs 1 38 110 50 57 12 12 4 284
Ndag 1 18 31 27 30 11 12 3 133
Fænologi 11 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 59 12 3 1 78
MaxRst 7 18 6 4 2 3 1 18
Nobs 33 103 54 38 8 13 2 251
Ndag 12 31 29 27 7 13 2 121
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 44 31 1 95
MaxRst 13 23 15 3 4 1 1 23
Nobs 61 63 63 33 12 9 2 243
Ndag 17 31 24 26 11 9 2 120
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 21 44 8 5 2 1 2 83
MaxRst 10 12 5 5 2 2 1 12
Nobs 37 70 41 45 19 12 2 226
Ndag 14 29 24 24 18 9 1 119
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 35 16 1 3 74
MaxRst 15 17 6 2 3 2 17
Nobs 28 84 51 9 9 6 187
Ndag 16 30 26 8 9 6 95
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··19

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 34 13 2 2 59
MaxRst 1 8 15 7 3 2 1 2 15
Nobs 1 33 61 46 13 16 8 2 180
Ndag 1 16 31 24 10 13 8 2 105
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 11 46 4 4 16 1 83
MaxRst 1 1 12 18 6 2 3 15 1 18
Nobs 1 1 36 60 23 15 7 6 1 150
Ndag 1 1 12 27 15 14 7 5 1 83
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 17 27 1 13 2 61
MaxRst 1 11 17 8 4 2 2 17
Nobs 1 44 38 8 28 14 7 140
Ndag 1 22 23 7 22 11 5 91
Fænologi 02 09·· ···· ···· ···· ···· ··16

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 47 3 53
MaxRst 1 8 14 10 2 1 3 1 1 14
Nobs 1 28 63 6 9 2 7 2 1 119
Ndag 1 14 30 5 8 2 6 2 1 69
Fænologi 17 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 20 9 1 1 2 53
MaxRst 1 10 18 7 2 1 1 1 18
Nobs 1 42 37 12 4 3 2 2 103
Ndag 1 17 26 11 3 3 2 2 65
Fænologi 31·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 18 4 3 3 32
MaxRst 15 16 4 4 2 2 2 2 16
Nobs 18 28 3 3 5 4 4 2 67
Ndag 10 22 3 3 5 3 3 2 51
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 16 13 4 33
MaxRst 7 11 5 2 3 4 11
Nobs 33 23 6 4 3 3 72
Ndag 13 16 6 4 3 3 45
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··29

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 24 5 1 38
MaxRst 3 15 4 1 1 15
Nobs 15 32 5 1 2 55
Ndag 9 21 3 1 2 36
Fænologi 19·· ···· ··06 01·· ··25

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 27 1 30
MaxRst 1 12 1 12
Nobs 6 20 1 27
Ndag 5 15 1 21
Fænologi 13·· ··28 21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 5 38 1 1 1 1 1 48
MaxRst 6 20 3 2 2 2 1 20
Nobs 11 50 11 9 5 3 1 90
Ndag 5 26 8 9 4 3 1 56
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 1 54 3 58
MaxRst 5 20 4 2 2 3 1 20
Nobs 7 39 6 3 3 2 1 61
Ndag 5 25 6 3 2 2 1 44
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 29 2 3 1 1 41
MaxRst 1 7 14 4 2 2 1 1 1 14
Nobs 1 27 49 13 4 4 2 1 1 102
Ndag 1 13 27 11 4 4 2 1 1 64
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16art/12770.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1